ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . 
~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !


~**  1 Μαΐου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Προφήτου Ιερεμία

~    : Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, 1 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Ο Προφήτης Ιερεμίας γεννήθηκε πιθανώς κατά το 650 π.Χ., στην μικρή πόλη της φυλής Βενιαμίν Αναθώθ, βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Χελκίας. Ανατράφηκε στην ιερατική αυτή οικογένεια με αυστηρότητα. Μελετούσε τους προ αυτού Προφήτες Ησαΐα και Ωσηέ.   Νεότατος στην ηλικία, περίπου 23 – 25 ετών, περί το 627 – 625 π.Χ., καλείται από τον Θεό στο προφητικό αξίωμα. Ανταποκρίνεται στο θέλημα του Κυρίου και έτσι το όνομά του (Ιερεμίας), που σημαίνει ο Θεός ανυψώνει ή καθιστά, εκφράζει και την αποστολή του.
Κατάπληκτος από την τιμή αυτή ο Ιερεμίας, αρνείται την υψηλή τιμητική κλήση, προβάλλοντας τις ασθενείς νεανικές του δυνάμεις. Ο Θεός όμως ενισχύει αυτόν υποσχόμενος, όχι υλικές αμοιβές και τιμές, αλλά το πολυτιμότερο όλων: τη βοήθειά Του. Ο Ιερεμίας υπακούει. Ο Προφήτης Ιερεμίας καθαγιάσθηκε πριν από τη γέννησή του, όπως γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος. Πράγματι, στην αρχή του προφητικού του βιβλίου ο Ίδιος ο Θεός του λέγει: «Προ του με πλάσαι σε εν κοιλία επίσταμεί σε και προ του σε εξελθείν εκ μήτρας ηγίακά σε, προφήτην εις έθνη τέθεικά σε». Σε τέσσερις περιόδους δυνάμεθα να διαιρέσουμε την δημόσια δράση του. Πρώτον, επί του βασιλέως Ιωσίου προ της μετερρυθμίσεως (627 – 621 π.Χ.), δεύτερον, επί του βασιλέως Ιωακείμ μέχρι του Σεδεκίου (609 – 598 π.Χ.), τρίτον, επί Σεδεκίου (598 – 586 π.Χ.) και τέταρτον, μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ και την αιχμαλωσία του Σεδεκίου. Μετά την καταστροφή του βασιλείου του Ισραήλ, το βασίλειο του Ιούδα, όπου βρισκόταν ο Προφήτης Ιερεμίας, τελούσε υπό την επίδραση των Ασσυρίων, όχι μόνο πολιτικά αλλά και θρησκευτικά. Η πολυθεΐα των Ασσυρίων είχε εισχωρήσει στους Ιουδαίους, διότι ο βασιλέας Μανασσής (693 – 639 π.Χ.) ήταν υποτελής των Ασσυρίων και είχε παραδοθεί σε θρησκευτικό συγκρητισμό και σε ειδωλολατρία. Όσες πόλεις υπήρχαν στην Ιουδαία, τόσοι ήταν και οι θεοί, όσοι οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ, τόσα θυσιαστήρια του Βαάλ. Υπήρχε η ειδωλολατρία του Μολώχ με τα ανθρώπινα θύματα. Στις αυλές του ναού ήταν θυσιαστήρια των Ασσυρίων θεών και το είδωλο της Αστάρτης. Ο Ιερεμίας, επί της βασιλείας του Ιωσίου, από το 627 π.Χ., επέρχεται κατά της πολυθεΐας κηρύσσοντας τον Ένα και Μόνο Αληθινό Θεό και στηλιτεύοντας τη διαφθορά. Εκτός της ειδωλολατρίας και ανηθικότητας, ο Ιερεμίας πολεμάει κατά την περίοδο αυτή και τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι παραπλανούσαν τον λαό με ψευδείς προφητείες. Ο Προφήτης διαισθάνεται κάποια μεταβολή του λαού, κάποια μετάνοια, διότι στην πρόσκληση του Θεού, ο λαός απαντά: «Ὁδοῦ, πρὸς Σὲ ἔρχομαι». Η μετάνοια όμως αυτή ήταν πρόσκαιρη λόγω της ανομβρίας. Ο Προφήτης πονάει, υποφέρει. Περιέρχεται σε απόγνωση. Όμως η μακροθυμία του Θεού δεν εξαντλείται. Ο Θεός συμβουλεύει τον Προφήτη να ερευνήσει την υπό του κακού τρυγηθείσα άμπελο, το λαό Του, μήπως εύρει ρώγα σταφυλιού, κάποιον άνθρωπο ευσεβή, ατρύγητο από το κακό. Έτσι τονίζεται η μεγάλη αξία του ανθρώπου. Ο Προφήτης δεν βρίσκει δυστυχώς καμία ρώγα σταφυλιού ατρύγητη από το κακό. Στην άκαρπη αυτή προσπάθεια του Προφήτη, ο Θεός συνιστά σε αυτόν και πάλι να συνεχίσει την εργασία του, για να πεισθεί και ο ίδιος ο Προφήτης για το αδιόρθωτο του λαού και τη δίκαιη τιμωρία του. Ο Θεός παρομοιάζει τον Προφήτη με μεταλλουργό που δοκιμάζει τα μέταλλα και φροντίζει από το μείγμα να εξαγάγει αυτά που είναι ευγενή, δηλαδή το χρυσό και τον άργυρο. Μάταια όμως. Εδώ τερματίζεται η πρώτη περίοδος της δράσεως του Προφήτη Ιερεμία. Κατόπιν έρχεται η κατάλυση του Ασσυριακού βασιλείου διά της πίστεως της Νινευή το 621 π.Χ. Ο ευσεβής βασιλέας Ιωσίας, επωφελούμενος από την κατάρρευση αυτή, ανέλαβε πολιτική εξωτερικής ανεξαρτησίας και προέβη σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, για να ορθώσει την πίστη στον Θεό. Ο Ιερεμίας, κατά το χρονικό διάστημα 621 – 608 π.Χ., αποσύρθηκε πιθανότατα σε μόνωση. Χαρακτηριστικό της ασκητικής του ζωής ήταν ότι αυτός «λινοῦν περίζωμα εἶχε μόνον. Ὡς δὲ τὰ εὐτραφῆ τῶν σωμάτων γυμνούμενα φανερωτέραν δείκνυσι τὴν ἀκμήν, οὕτω καὶ τῶν ἠθῶν τὸ κάλλος, μὴ ἀνειλούμενον ἀπειροκάλοις φλυαρίαις, τὸ μεγαλοπρεπὲς ἐνδείκνυται».  Κατά την δεύτερη περίοδο της δράσης του, επί της εποχής του βασιλέως Ιωακείμ (609 – 598 π.Χ.), ο Προφήτης Ιερεμίας στρέφεται κατά των ατόπων της Ισραηλιτικής θρησκείας. Ο μαγικός χαρακτήρας, τον οποίο απέδιδαν οι Ιουδαίοι στο ναό και στις τελετές, τον ενοχλούσε. Έλεγε δε, ότι «ο ναός, ο οποίος χρησιμεύει να καλύπτει τα κακουργήματα, είναι όχι ναός Θεού, αλλά σπήλαιο ληστών». Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Ιωακείμ, σε κάποια μεγάλη εορτή, εμφανίζεται ο Προφήτης Ιερεμίας στην αυλή του ναού και μέσα στο ενθουσιώδες από τη θέα του ναού πλήθος, προσβάλλει την εσφαλμένη αυτή πίστη, την οποία είχε ο λαός περί του ναού και κηρύσσει την επερχόμενη καταστροφή του ναού. Όλος ο λαός εξεγείρεται και ζητεί τον θάνατό του. Σώζεται με την επέμβαση του Αχικάμ.  Μεταβαίνει στο εργαστήριο του κεραμέως και παρατηρεί ότι ο κεραμέας μεταπλάσσει όσα από τα πήλινα δοχεία δεν αρέσουν σε αυτόν. Έτσι, λέγει ο Προφήτης, θα κάνει ο Θεός σε έθνη και ανθρώπους, τα οποία δεν αρέσουν σε Αυτόν. Για την αποφυγή της καταστροφής συνιστά την εσωτερική μετάνοια του ανθρώπου. Άρχοντες και λαός αντιδρούν. Κουρασμένος ο Προφήτης από τους άκαρπους αγώνες του ζητεί τη μόνωση και προβλέποντας την αμετανοησία του λαού του Θεού, προλέγει την καταστροφή του. Κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να τον δηλητηριάσουν στην Αναθώθ. Συνωμοτούν εναντίον του και συγγενείς του. Ο Ιερεμίας αποδίδει την σωτηρία του στον Θεό. Στρέφεται κατά των αρχόντων, του βασιλέως Ιωακείμ και των ανακτόρων, των οποίων κηρύσσει την καταστροφή. Όλος ο κόσμος είναι εναντίον του. Προς στιγμήν κάμπτεται, διότι νομίζει ότι έχει εγκαταλειφθεί από τον Θεό και παραπονείται. Συνέρχεται όμως και συνεχίζει το έργο του. Στην αυλή του ναού κηρύσσει και πάλι την καταστροφή του ναού. Το κήρυγμα αυτό προκαλεί αναταραχή. Γι’ αυτό ο στρατηγός του ιερού χώρου του ναού Πασχώρ τον ραβδίζει και τον ρίχνει στη φυλακή. Τα κηρύγματά του γίνονται δεκτά με ειρωνείες. Του απαγορεύουν να επισκέπτεται το ναό. Ο Προφήτης σκέπτεται να εγκαταλείψει τον αγώνα. Η φωτιά όμως του λόγου του Θεού, που είναι μέσα του, δεν τον αφήνει. Κατά το τέλος του 605 π.Χ., μετά την ήττα των Αιγυπτίων στο Χαρκαμύς, επειδή ο ίδιος δεν ήταν δυνατόν να εισέλθει στην αυλή του ναού, δίδει στον μαθητή του Βαρούχ να αναγνώσει στο μέσο της αυλής του ναού, προφητεία, διά της οποίας κηρυσσόταν η καταστροφή του ναού. Όλοι τότε επαναστατούν εναντίον του. Ο Ιερεμίας και ο Βαρούχ κρύβονται, για να μη συλληφθούν. Η προλεχθείσα όμως καταστροφή επήλθε. Οι Βαβυλώνιοι κατέστησαν φόρου υποτελή, το βασιλέα Ιωακείμ. Αυτός, επιθυμώντας την ανεξαρτησία και αφού παρακινήθηκε από άκριτους ανθρώπους, προκαλεί τη Βαβυλώνιο εκστρατεία κατά της Ιερουσαλήμ. Ο Ναβουχοδονόσωρ επέρχεται εναντίον του και πολιορκεί την Ιερουσαλήμ. Ο Ιερεμίας μάταια συνιστά στον βασιλέα Ιωακείμ, υποταγή στους Βαβυλώνιους. Ο Ιωακείμ πεθαίνει και η πόλη καταλαμβάνεται και πολιορκείται. Ο ναός καταστρέφεται. Ο άμεσος διάδοχος του Ιωακείμ, ο Ιωαχείμ (Ιεχονίας) πορεύεται σε αιχμαλωσία με τους αξιωματούχους της χώρας και δέκα χιλιάδες από το λαό. Ο βασιλέας Ναβουχοδονόσωρ ορίζει ως διάδοχο του Ιεχονίου, τον Σεδεκία.  Κατά την Τρίτη περίοδο της δράσεως του Προφήτη Ιερεμίου, το 594 π.Χ., απεσταλμένοι των Ιδουμαίων, Αμμωνιτών, Τύρου και Σιδώνος, παρακάλεσαν τον Σεδεκία να συμμαχήσουν κατά των Βαβυλωνίων. Οι ψευδοπροφήτες κηρύσσουν ότι τα ιερά σκεύη του ναού που είχαν κλαπεί θα επιστραφούν. Ο Ιερεμίας αντιτίθεται και συμβολικά θέτει ζυγό στον τράχηλό του, για να δηλώσει ότι θα είναι δούλοι του Ναβουχοδονόσορ.  Ο ψευδοπροφήτης Ανανίας σπάζει το ζυγό πάνω στον τράχηλο του Ιερεμία, για να τονίσει την αποτίναξη του ζυγού των Βαβυλωνίων. Ο Ιερεμίας απαντά: «Έσπασες ξύλινους ζυγούς; Σιδερένιους θα θέσει ο Θεός στον τράχηλό σας». Ο Σεδεκίας τήρησε συνετή πολιτική προς τους απεσταλμένους των άλλων περιοχών και ενέκρινε την γνώμη του Προφήτη Ιερεμία. Όμως, κατά το 588 π.Χ., ο φαραώ της Αιγύπτου Ουαφρής επαναστατεί κατά των Βαβυλωνίων. Το φρόνημα των Ιουδαίων αναπτερώνεται και λαμβάνουν και αυτοί μέρος στην επανάσταση αυτή. Ο Ιερεμίας τους αποτρέπει από το να συμμαχήσουν με τους Αιγυπτίους κατά των Βαβυλωνίων.  Οι Ιουδαίοι δεν υπακούν και επαναστατούν. Ο Ιερεμίας επιμένει ότι η πόλη των Ιεροσολύμων θα καταστραφεί. Οι άρχοντες τον ρίχνουν σε λάκκο βορβορώδη, διότι με τον τρόπο που ο Προφήτης ομιλούσε παρέλυε τα χέρια των πολεμιστών. Με την επέμβαση όμως του Αβδεμέλεχ αποσύρεται από τον λάκκο. Η πόλη των Ιεροσολύμων καταλαμβάνεται και ο βασιλέας Σεδεκίας συλλαμβάνεται, τυφλώνεται και οδηγείται στη Βαβυλώνα. Η πόλις παραδίδεται στις φλόγες.  Κατά την τέταρτη περίοδο της δράσεώς του, ο Ιερεμίας, μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ, αποφασίζει να διαμείνει πλησίον του Γοδολίου. Τον Γοδολία, ο βασιλέας Ναβουχοδονόσωρ εγκαθιστά κυβερνήτη της Ιουδαίας. Μετά από λίγο, όμως, ο Γοδολίας δολοφονείται και ο Ιουδαϊκός λαός, φοβούμενος την τιμωρία από τους Βαβυλωνίους, αποφασίζει να απέλθει στην Αίγυπτο παρά την γνώμη του Ιερεμίου και την εντολή του Θεού.  Χωρίς την θέλησή του, παίρνουν μαζί τους και τον Ιερεμία, ο οποίος κηρύττει και στην Αίγυπτο. Προλέγει την εισβολή του Ναβουχοδονόσωρ, η οποία και έγινε. Εκεί οι Ιουδαίοι περιπίπτουν σε ειδωλολατρία. Ο Προφήτης επέρχεται και πάλι εναντίον αυτών. Εκείνοι όμως δεν υπακούουν και ο Προφήτης προλέγει την καταστροφή τους.  Ο Προφήτης Ιερεμίας λιθοβολήθηκε από τους συμπατριώτες του στην πόλη Τάφνα της Αιγύπτου ή απήχθη μαζί με τον Βαρούχ αιχμάλωτος από τον βασιλέα Ναβουχοδονόσωρ σε κάποια εισβολή του στην Αίγυπτο το 568 π.Χ., ως λέγει κάποια Ραββινική παράδοση.  Η Σύναξη αυτού ετελείτο στο ναό του Αποστόλου Πέτρου, που ήταν κοντά στην Μεγάλη Εκκλησία.  Το βιβλίο του Προφήτη Ιερεμία στην Παλαιά Διαθήκη δεν παρουσιάζει μόνο υψηλές θρησκευτικές ιδέες, αλλά κυρίως μια ζωηρή θρησκευτική προσωπικότητα, διότι ο Ιερεμίας δεν κήρυττε μόνο, αλλά ζούσε την διδασκαλία αυτή με τόση επιμονή, ώστε όχι μόνο ο θάνατός του υπήρξε μαρτυρικός, αλλά και ολόκληρη η ζωή του ήταν ένα διαρκές μαρτύριο. Η διδασκαλία του Προφήτη Ιερεμία αφορούσε, α) τον άνθρωπο, β) τον Θεό και γ) το λαό του Θεού. Κέντρο και των τριών αυτών είναι η καρδιά, η βάση της προσωπικότητας του ανθρώπου.  Απολυτίκιο: Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.  Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν Ισραήλ, σοφέ Ιερεμία εν στοργή, διά τούτο ως Προφήτην και Αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι διά σού, ημίν τα κρείττονα.
~**    Ποια η θέση των παιδιών στην Εκκλησία;

~  Τα  στην Εκκλησία μας είναι πλήρη μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν έχουμε ειδικές ακολουθίες για παιδιά, επειδή γνωρίζουμε ότι η εμπειρία των λειτουργικών ακολουθιών δεν είναι αποκλειστικά και μόνον λογική. Ακόμα κι ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει όλα όσα συμβαίνουν μπορεί να δεί, να ακούσει, να οσφρανθεί, να γευθεί, να αγγίξει… και να αποκτήσει εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος.
Δεν πρέπει να στερούμε τα παιδιά από αυτή την εμπειρία· πρέπει να τα προετοιμάζουμε ώστε να εκτιμήσουν την αξία της, να την περιμένουν με χαρά και να συμμετέχουν σ’ αυτήν με την προσευχή και με όλους τους δυνατούς τρόπους. Οι γονείς δεν πρέπει να φορτώνουν υπερβολικά τα παιδιά με προσευχές μεγάλης διάρκειας στο σπίτι η πηγαίνοντάς τα σε όλες τις ακολουθίες, επειδή οι ίδιοι θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτές. Δε θα θέλαμε να κυριεύει τα παιδιά μας η τεμπελιά, όταν πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, αλλά, αν στα μάτια τους η εκκλησία δεν είναι παρά μία βαρετή υποχρέωση, είναι πιθανόν να επαναστατήσουν εναντίον της. Όσον αφορά την καθημερινή πρωινή και βραδυνή προσευχή της οικογένειας, είναι δύσκολο να ορισθεί συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Οι ηλικίες και οι χαρακτήρες των παιδιών μπορεί να διαφέρουν και οι ψυχικές διαθέσεις τους να μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα. Το βασικό είναι να δίνουν οι γονείς το παράδειγμα, χωρίς επίδειξη, της τακτικής προσευχής ως φυσικού τμήματος της ημέρας και τα παιδιά να βλέπουν πως ωφελούνται απ’ αυτήν. Οι γονείς πρέπει να συμβουλεύονται τον πνευματικό τους πατέρα για κάθε παιδί τους και ακόμα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλους γονείς. Όταν τα παιδιά ξέρουν να διαβάζουν, προτιμούν συχνά να λένε τις προσευχές τους μόνα τους, μπροστά στις δικές τους εικόνες η στο οικογενειακό εικονοστάσι. Επίσης αρέσει στα παιδιά να συμμετέχουν στην ανάγνωση, όταν όλη η οικογένεια προσεύχεται μαζί. Είναι δυνατόν ακόμα να πάρουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από τον πνευματικό τους, ίσως και έναν σύντομο κανόνα προσευχής, αν μπορούν να τον «σηκώσουν». Η ειλικρινής και τακτική προσευχή είναι πιο σημαντική από την ποσοτικά μεγάλη προσευχή. Είναι καλύτερα για το παιδί να έχει έναν πολύ σύντομο «κανόνα» (έστω και λίγων λεπτών)· μπορεί βέβαια, να αυξήσει το χρόνο της προσευχής μόνο του, ανάλογα με την έμπνευσή του. Οι υπενθυμίσεις για προσευχή δε θα είναι απαραίτητες, αν το παιδί έχει αποκτήσει τη συνήθεια να προσεύχεται και έχει αντιληφθεί πόσο αναγκαίο είναι να ζητούμε την ευλογία του Θεού. Είναι σίγουρο πάντως πως, με το να είμαστε συνεχώς πάνω από το κεφάλι του παιδιού για να του υπενθυμίζουμε «το καθήκον της προσευχής», δε θα το βοηθήσουμε σε καμμιά περίπτωση. Γιά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας οι τακτικές προσευχές πρέπει να θεωρούνται ως στόχος αλλά οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν, αν αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καθημερινά. Μία σύντομη προσευχή δίπλα στο κρεβάτι με τον ένα η και τους δύο γονείς είναι σε πολλές περιπτώσεις ευκολότερο να πραγματοποιηθεί, καθώς επίσης και οι προσευχές πριν και μετά το φαγητό. Είναι αδύνατον να δοθεί ένας γενικός κανόνας, όσον αφορά τον αριθμό των εκκλησιαστικών ακολουθιών, τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά. Κάθε περίπτωση απαιτεί σκέψη και προσευχή καθώς επίσης και την καθοδήγηση ενός πνευματικού πατέρα. Το βασικό είναι να γνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί γονείς δεν θα πρέπει να αισθάνονται ένοχοι, αν για χάρη των παιδιών τους, τα οποία δεν έχουν τα ίδια πνευματικά μέτρα μ’ αυτούς, είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στην εκκλησία λιγότερο τακτικά απ’ ο,τι θα ήθελαν. Δεν πρέπει να κατηγορούμε ούτε να μνησικακούμε εναντίον των παιδιών μας· είναι προτιμότερο να το δεχθούμε, αφού αφορά, μακροπρόθεσμα, το καλό των παιδιών και τη σωτηρία τους. Σε πολλές περιπτώσεις, γονείς που έχουν αποδεχθεί μία τέτοια κατάσταση, αισθάνονται πιο κοντά στο Θεό, γεύονται τη χάρη Του συχνότερα απ’ ότι πριν, όταν παραμελούσαν την οικογένειά τους για να παρακολουθήσουν πολλές φορές την εβδομάδα τις ακολουθίες η έφερναν τα παιδιά τους πιο συχνά απ’ ο,τι έπρεπε στην εκκλησία. Η ζωή των παιδιών μας γίνεται και δική μας ζωή· αυτή είναι η κένωσή μας ως γονείς και αυτή θα μας φέρει τη χάρη του Θεού. «Κάθε τι στην ώρα του»· όταν τα παιδιά μας γίνουν ανεξάρτητα θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να παρακολουθούμε τις ακολουθίες της εκκλησίας όπως και όσο θέλουμε. Σε κάθε ακολουθία «παρατιθέμεθα εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ». Αν δεν μπορούμε να νηστέψουμε η να μελετήσουμε η να πάμε στην εκκλησία, όσο θα θέλαμε, πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι η ζωή της προσευχής πρέπει να είναι γνήσια, όχι τεχνητή. Όταν ζούμε ρεαλιστικά και εμπιστευόμαστε ενεργά τη ζωή μας στον Θεό, μας χαρίζεται η εμπειρία της Θείας Πρόνοιας στη δική μας συγκεκριμένη κατάσταση. Το χρόνο που αφιερώνουμε – και πρέπει να βρίσκουμε χρόνο – για κατά μόνας προσευχή και μελέτη της Αγίας Γραφής, δεν πρέπει να τον αφαιρούμε από το χρόνο που θα έπρεπε να περάσουμε με την οικογένειά μας. Ο,τιδήποτε κάνουμε έχει ως σκοπό την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος· αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ο,τι συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για μας στη δική μας συγκεκριμένη προσωπική περίπτωση. Αν έχουμε παιδιά, το ιερό έργο του γονέα θα μας αγιάσει τόσο, όσο και η νηστεία, η ατομική μας προσευχή και η μελέτη. Χρειαζόμαστε διάκριση για να βρούμε το μέτρο της καθημερινής μας προσευχής στην ησυχία- μόνοι με τον θεό- αποφεύγοντας τα άκρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την οικογένειά μας ως δικαιολογία για να μη βρισκόμαστε ποτέ μόνοι με τον Θεό, αλλά ούτε και η ανάγκη μας για απομόνωση να χρησιμεύει ως δικαιολογία για να ξεφεύγουμε από τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Τα παιδιά που αισθάνονται πλήξη στην εκκλησία, θα την ξεπεράσουν ευκολότερα, αν δεν φοβούνται να μιλήσουν γι’ αυτήν. Μπορούμε να την αναφέρουμε ως πειρασμό, ο οποίος ενοχλεί και τους μεγάλους. ( Τα παιδιά τους βλέπουν να κοιτάζουν το ρολόι τους, να κουβεντιάζουν…). Μπορούμε επίσης να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλούν στο Χριστό για τα προβλήματα και τις χαρές τους κατά την διάρκεια της ακολουθίας, αν είναι κουρασμένα και δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν – κι ακόμη να του μιλούν για την πλήξη τους και να ζητούν από τον Θεό να τα βοηθήσει να αισθανθούν την ακολουθία. Όταν «δεν μπορούμε να προσευχηθούμε» πρέπει να το εξομολογούμαστε πρώτα στον Θεό, επειδή είναι σύμπτωμα πνευματικής ασθένειας. Τα μικρά παιδιά μπορούμε να τα βγάζουμε λίγο έξω, να τους δίνουμε κάτι να δούν η να κρατήσουν, να τους εξηγούμε τι συμβαίνει η να τους δείχνουμε κάτι μέσα στο ναό. Όταν η ακολουθία είναι πολύ μεγάλη, μπορούμε να τα φέρνουμε στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν μόνο ένα μέρος της. Οι ψάλτες, οι αναγνώστες, όσοι υπηρετούν στο ναό η συμμετέχουν στην κοινή προσευχή πρέπει να εκτελούν το διακόνημά τους με τρόπο αντάξιο του Θεού, ώστε να εμπνέουν τους παρόντες και, πάνω απ’ όλα, να μη διώχνουν από την εκκλησία τα παιδιά η τους άλλους παρόντες που δεν είναι σταθερά μέλη της εκκλησίας. «Ος δ’ αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος ονικός εις τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει της θαλάσσης». Μαγδαληνή Μοναχή
~**    133 χρόνια μετά το Σικάγο τα αιτήματα των εργατών παραμένουν επίκαιρα! 
Διαρκής η μάχη για δουλειά με δικαιώματα 
 Η σημερινή συγκυρία για 
τους εργαζομένους και τα συνδικάτα
 «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο»: μπορεί κάποιος εύκολα να ισχυριστεί ότι το βασικό αίτημα των εξεγερμένων εργατών του 1886 είναι ανεπίκαιρο σήμερα;
Μπορεί, όμως, το εργατικό κίνημα του 2019 να αρκείται στην επετειακή περιφορά των λαβάρων για τις νίκες (και τις μάχες) του παρελθόντος;
Ακόμα μία Εργατική Πρωτομαγιά, ακόμα μία καλή αφορμή να επιστρέψει η ατζέντα στα αιτήματα του κόσμου της Εργασίας. Ποια είναι, όμως, αυτά και πώς διατυπώνονται στη σημερινή συγκυρία;
Ο οργανωμένος συνδικαλισμός δεν μπορεί, επί χρόνια, να εξασφαλίσει καν τον ενιαίο εορτασμό της ημέρας. Και φέτος, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ καλούν στις 11.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, το ΠΑΜΕ στις 10.30 στο Σύνταγμα και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία και οργανώσεις στο Μουσείο (ενώ αντίστοιχες είναι οι διαφοροποιήσεις στα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων).
Το κλίμα, άλλωστε, είναι πιο πολωμένο από ποτέ, καθώς έπειτα από πολλά χρόνια η διαμάχη μεταξύ της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και του ΠΑΜΕ έχει φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, όπου θα οριστεί και η διοίκηση η οποία θα αναλάβει την τρίτη απόπειρα διεξαγωγής του 37ου Συνεδρίου. Ο συνδικαλισμός έχει καταστεί εντελώς απαξιωμένος, τουλάχιστον όσον αφορά στην τριτοβάθμια έκφρασή του.
Και οι εργαζόμενοι; Κάποιοι, αρκετοί, θα είναι για “ακόμα μία ημέρα στη δουλειά”, όπως γράφαμε στο περσινό αφιέρωμα. Πρόκειται για τους πρεκάριους του επισιτισμού (και όχι μόνο) που μετά την πρόσκαιρη, ίσως, ανάπαυλα του Πάσχα, θα βιώσουν την ένταση της τουριστικής περιόδου. Μία περίοδος που σημαίνει ακραία εντατικοποίηση και μπόλικη “μαύρη” εργασία για αυτούς τους χιλιάδες που δουλεύουν “σεζόν” και διαμένουν, συνήθως σε άθλιες συνθήκες, στα νησιά.
Για τους υπόλοιπους, ίσως είναι απλά η αργία που παρατείνει κάπως τις διακοπές του Πάσχα. Το σύνθημα όμως επιμένει: Είναι απεργία. Εκφυλισμένη; Μπορεί; Απαξιωμένη; Σίγουρα; Έχει όμως νόημα; Ασφαλώς!
 Βήματα μπροστά αλλά και εργοδοτικά εμπόδια
Μπορεί η χώρα να εξήλθε τυπικά από τα μνημόνια, μπορεί να υπήρξαν, για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, θετικές παρεμβάσεις, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου, η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων (αν και τα συνδικάτα ασκούν κριτική διότι αναφέρουν ότι οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να μην προσκομίζουν τα μητρώα των μελών τους, εφόσον δεν το επιθυμούν), οι επικείμενες σημαντικές ρυθμίσεις για μία σειρά από ζητήματα (όπως ο βάσιμος λόγος απόλυσης)...
Ωστόσο, μόνο ρόδινη δεν είναι η κατάσταση για την εργατική τάξη της Ελλάδας. Η βαθιά απορρύθμιση της εργασίας, εκ των βασικών στόχων της επιβολής της λιτότητας, δεν ανατρέπεται μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Ούτε το 8ωρο είναι εξασφαλισμένο (ειρήσθω εν παρόδω, μετά την κίνηση της Vodafone, φαίνεται ότι έχει γίνει “επιδημία” η προσπάθεια παράκαμψης του νόμου για τις υπερωρίες μέσω της καθιέρωσης 9ωρης, επί της ουσίας, εργασίας), ούτε αρκετά ακόμα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα (π.χ. η κυριακάτικη αργία). Η ανεργία παραμένει υψηλή και η μερική απασχόληση αποτελεί καθεστώς για πολύ κόσμο (ανακουφιστικό στοιχείο είναι ότι το 70% των νέων θέσεων είναι πλήρους απασχόλησης).
Την ίδια ώρα, οι εργοδοτικές οργανώσεις, με πρωτεργάτη τον ΣΕΒ, συνεχίζουν να τραβάνε το σχοινί. Αντέδρασαν στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία, ανεξέλεγκτες απολύσεις, καθηλωμένους μισθούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, κατάργηση του ΟΜΕΔ και της Διαιτησίας, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ξέρουν ότι η ατζέντα τους αποτελεί ταυτόχρονα το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυρ. Μητσοτάκης και κορυφαία στελέχη της Ν.Δ. προαναγγέλλουν ανοιχτά την ξεθεμελίωση των εργατικών δικαιωμάτων που είχαν απομείνει ή ανακτήθηκαν επί της σημερινής κυβέρνησης, στο όνομα της “ανταγωνιστικότητας”.
Τα συνδικάτα οφείλουν, με αφορμή την ημέρα – σύμβολο των εργατικών αγώνων να ξεπεράσουν την απωθητική εικόνα και να βάλουν μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων. Πετυχημένα παραδείγματα υπάρχουν και σήμερα, από τα σωματεία που υπογράφουν (επιχειρησιακές ή κλαδικές) συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, μέχρι τις προσπάθειες να οργανωθούν οι αγώνες σε “δύσκολους” χώρους, όπως οι ντελιβεράδες (και εδώ νομοθετείται ένα πλέγμα μεγαλύτερης προστασίας), οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι κ.ά.
 Οι νέες προκλήσεις
Τα ζητούμενα, πλέον, δεν είναι μόνο η εξασφάλιση μίας αξιοπρεπούς εργασίας. Η εποχή θέτει νέες προκλήσεις. Τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι και οι συλλογικές τους εκπροσωπήσεις στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης και της ρομποτικής; Ενώ η τεχνολογία καθιστά εφικτή τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, αξιοποιείται σε όλη την Ευρώπη για τη μείωση των θέσεων εργασίας, άρα οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση της ανεργίας, η οποία με τη σειρά της λειτουργεί ως πίεση για μείωση των μισθών. Το 8ωρο τίθεται ξανά σε αμφισβήτηση (σε πολιτικό, πλέον, επίπεδο) στην καρδιά της Ευρώπης.
Τι πράττουν τα συνδικάτα για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων την ώρα που η ευρωπαϊκή και εγχώρια ακροδεξιά κερδοσκοπεί πολιτικά σε αυτό το ζήτημα; Όσο υπάρχουν κακοπληρωμένοι, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι δίχως τα ελάχιστα κατοχυρωμένα δικαιώματα και δίχως την παραμικρή δυνατότητα να αντισταθούν, ολόκληρο το νομικό και κυρίως το κοινωνικό καθεστώς που διέπει τον κόσμο της εργασίας θα τείνει να επιδεινώνεται περαιτέρω.
Τελευταίο αλλά όχι έσχατο: αλληλέγγυα οικονομία. Τι θέλει, τελικά, η εργατική τάξη, αν όχι τον έλεγχο των μέσων παραγωγής, αν όχι ένα αντιπαράδειγμα εδώ και τώρα απέναντι στην οικονομία της Αγοράς και του Κέρδους; Εκτός από το δίκαιο επιμερισμό του παραγόμενου πλούτου, το εργατικό κίνημα πρέπει να θέσει ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης όσα αφορούν στο είδος του πλούτου, τις κοινωνικές διαστάσεις του παραγόμενου προϊόντος, τις μορφές των εργασιακών σχέσεων, την ανάπτυξη ενός δίκαιου εμπορίου.
Πηγή: LEFT.gr

***  Ο καιρός  σήμερα 1η Μαϊού στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τετάρτη 1/5/2019 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.         
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Τις πρωινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις μεσημβρινές έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με ανοίγματα του καιρού, ενώ υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου. Τις απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 40-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν σε Δ-ΝΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

~**  Σήμερα το τελευταίο αντίο από την Εύα στον άτυχο Κώστα Θεοδωρακάκη 
Αναμένεται να διαταχθεί και προκαταρκτική έρευνα
 Στην εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Εύα Μεσσηνίας θα γραφτεί σήμερα το απόγευμα στις 6.00 ο επίλογος για τον 54χρονο εικονολήπτη και ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού και ενημερωτικού σάιτ, Κώστα Θεοδωρακάκη, που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του σαϊτοπόλεμου την Κυριακή του Πάσχα στην Καλαμάτα.
Συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, στο χωριό όπου διέμενε με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του.
Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένη από το περιστατικό, ενώ είναι ευτύχημα ότι δε θρηνήσαμε κι άλλα θύματα ή δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
 Σε ζωντανή μετάδοση…
01saitopolemos.jpg
Ο άτυχος Κώστας κάθε χρόνο κάλυπτε ως εικονολήπτης το έθιμο του σαϊτοπόλεμου, είτε για τα δικά του Μέσα είτε για μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα με τα οποία κατά καιρούς συνεργαζόταν.
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα και λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, βρισκόταν στα γραφεία του σταθμού στην οδό Αρτέμιδος, ακριβώς απέναντι από το χώρο του δημοτικού πάρκινγκ όπου διεξαγόταν ο σαϊτοπόλεμος, μαζί με συγγενή του.
Λίγο πριν από τις 8.00 κατέβηκε από τα γραφεία και στάθηκε έξω από την πλαστική περίφραξη που είχε τοποθετήσει ο Δήμος από την πλευρά της Αρτέμιδος, ξεκινώντας να βιντεοσκοπεί και ταυτόχρονα να κάνει ζωντανή μετάδοση στο σάιτ του. Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι η σύζυγός του ταυτόχρονα κοινοποιούσε τη ζωντανή μετάδοση του Κώστα. Κοντά και δίπλα του κάθονταν κι άλλοι συνάδελφοί του εικονολήπτες και φωτογράφοι.
 Φονική σαΐτα
SAITOLOGOS.jpg
Ένα τέταρτο πριν από τις 9.00 το βράδυ στο χώρο διεξαγωγής του σαϊτοπόλεμου μπήκε η ομάδα των σαϊτολόγων από τον Άγιο Σίδερη και ξεκίνησε η επίδειξη. Άγνωστο για ποιο λόγο κάποια στιγμή το ταγάρι που είχε περασμένο στο σώμα του ο 62χρονος αρχηγός του μπουλουκιού, στο οποίο είχε τις υπόλοιπες σαΐτες που θα έριχνε, πήρε φωτιά.
Από τα βίντεο που έχουν ληφθεί και τα οποία έχει συμπεριλάβει στη δικογραφία η Αστυνομία, φαίνεται να βγάζει το φλεγόμενο ταγάρι από τον ώμο, να το πετάει στο έδαφος και να το πατάει για να σβήσει. Πριν, όμως, προλάβει να το πετάξει στο έδαφος μία φλεγόμενη σαΐτα εκτοξεύεται σαν ρουκέτα. Κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν πως κι άλλες σαΐτες έφυγαν προς το πλήθος.
Η πρώτη, όμως, με απίστευτη ταχύτητα φεύγει προς το πλήθος και χτυπά τον Κώστα Θεοδωρακάκη στο κεφάλι, με την κάμερά του να καταγράφει την πορεία της φονικής σαΐτας προς αυτόν. Σωριάζεται αμέσως στο έδαφος, ενώ κόσμος που βρισκόταν παραδίπλα τρέχει πανικόβλητος.
Οι άνθρωποι που τρέχουν δίπλα στον 54χρονο διαπιστώνουν ότι δεν έχει καμία αντίδραση και οι διοργανωτές ειδοποιούν ασθενοφόρο, το οποίο φτάνει άμεσα στο σημείο. Ήταν, όμως, ήδη αργά για τον Κώστα Θεοδωρακάκη και στο νοσοκομείο διαπιστώνεται μόνο ο θάνατός του.
 Συλλήψεις
DIKASTHRIA.jpeg
Η Αστυνομία, που σπεύδει στο σημείο, συλλαμβάνει τον 62χρονο καπετάνιο του μπουλουκιού, έναν 49χρονο, έναν 26χρονο, έναν 22χρονο, έναν 31χρονο και έναν 25χρονο, μέλη του μπουλουκιού, καθώς και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Νίκο Μπασακίδη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο και δήλωσε στους αστυνομικούς πως είναι ο υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας για την τέλεση της εκδήλωσης.
Από την Υποδιεύθυνση  Ασφαλείας Καλαμάτας, παρουσία εισαγγελέα, ακολουθεί έρευνα στην αποθήκη ιδιοκτησίας του 62χρονου καπετάνιου, όπου το μπουλούκι «Πρωτοπόροι Αγ. Σίδερης» παρασκεύασαν τις σαΐτες και κατάσχει: 69 σαΐτες, 760 γραμμάρια πυροτεχνικής ύλης που γεμίζουν τις σαΐτες, 1.030 γραμμ. μπαρούτης, 5.440 γραμμ. μαύρη μπαρούτης και 2,2 γραμμ. χασίς.
Επίσης, η Αστυνομία συλλέγει ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει και καταλήγει ότι η φονική σαΐτα έφυγε από τον 62χρονο καπετάνιο του μπουλουκιού.
Όλα τα υλικά που κατασχέθηκαν θα σταλούν στα αρμόδια εργαστήρια της Αστυνομίας για να διαπιστωθεί ακριβώς τι ύλη είναι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διαταχθεί και προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Από προχθές στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 54χρονος συγγενείς και φίλοι έχουν εναποθέσει μερικά λουλούδια και κεράκια.
 Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Το… μήνυμα του σαϊτοπόλεμου 
Ο χαμός του Κώστα άφησε… άφωνη όλη την Ελλάδα. Κι όπως είναι φυσικό, ακολούθησαν δηλώσεις και απόδοση ευθυνών. Η πρώτη αντίδραση του δημάρχου Καλαμάτας και υποψήφιου περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, ήταν, τουλάχιστον, ατυχής. Μετά την κατακραυγή προσπάθησε να… μαζέψει τα πράγματα. Το κακό, όμως, είχε ήδη γίνει, είχε καταγραφεί.
Το σχόλιο, όμως, δε γράφεται για να αποδώσει ευθύνες (σ.σ. αν υπάρχουν) στη Δημοτική Αρχή. Το τραγικό συμβάν θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Δημότες, δημοσιογράφους, πολιτικούς, Δημοτικό Συμβούλιο και γενικά όλους τους αρμοδίους.
Κακά τα ψέματα. Οι ευθύνες, μεγαλύτερες ή λιγότερες, ανήκουν σε όλους μας. Πρώτοι εμείς φταίμε που φροντίζουμε από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, να "βομβαρδίζουμε" την πόλη με κάθε είδους κροτίδες και βαρελότα. Όσο πιο μεγάλος ο θόρυβος, τόσο πιο μεγάλη η… μαγκιά μας. Όσο πιο μεγάλη η βαρβαρότητα, τόσο πιο μεγάλη και η ικανοποίησή μας.
Για τους πολιτικούς που "έτρεξαν" να κάνουν δηλώσεις, μετά το δυστύχημα, να τους υπενθυμίσουμε ότι προηγουμένως είχαν κατακλύσει το χώρο όπου διεξαγόταν το… έθιμο. Βλέπετε, αρκετός ήταν ο κόσμος που είχε μαζευτεί, έπρεπε να τους χαιρετήσουν, επερχομένων των εκλογών.
Το έθιμο (;) του σαϊτοπόλεμου ποτέ δε με ενδιέφερε. Ούτε η αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Καλαμάτας με τους "καπεταναίους" και τα… κουμπούρια τους. Γι' αυτό και δεν τα παρακολούθησα ποτέ.
Ορθόδοξος χριστιανός ή μη, εκείνο που έχω να συλλαβίσω είναι ότι Ανάσταση δεν είναι τα βαρελότα και οι καραμπίνες, είναι κάτι βαθύτερο, μία σταθερή πηγή υπαρξιακών στοχασμών.
"Ν' ακούς αμέριμνος τον αγέρα, να ταιριάζεις καημούς αδράχνοντας την αντικειμενικότητα. Όταν θα απολαμβάνεις από ελικόπτερο τον Επιτάφιο να βλέπεις λιγάκι και για μένα. Σε μια κοινωνία βλαστημένου σοσιαλισμού με όλη πια την ομορφιά σαν Θεοτόκο σου εύχομαι εκατομμύρια χρώματα", έγραφε ο ποιητής Νίκος Καρούζος…
Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.  Α.Π.

***   Τραγική ειρωνεία… 
Δεκαεννιά χρόνια πριν... τέτοιες μέρες, τέλη Απριλίου, το «γύρο» της Ελλάδας έκανε η «εικόνα» ενός φλεγόμενου εφήβου στο σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας, που τότε διεξαγόταν στο γήπεδο του Στρατοπέδου.
Ο οπερατέρ που για λογαριασμό του «Σταρ» είχε πιάσει το στιγμιότυπο που το «ταγάρι» με τις σαΐτες του έφηβου «σαϊτομάχου» ανατινασσόταν, με αποτέλεσμα ο νεαρός να υποστεί σημαντικά εγκαύματα και να κινδυνεύσει το χέρι του, ήταν ο Κώστας Θεοδωρακάκης...
Τις επόμενες μέρες το επίμαχο «πλάνο» του Κώστα, με τα ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του αθηναϊκού καναλιού, Θοδωρή Σαραντόπουλου, έδιναν τη «μάχη» για την κατάργηση του «σαϊτοπόλεμου», τονίζοντας την επικινδυνότητα του.
Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες... Δεκαεννιά χρόνια μετά το επίμαχο «πλάνο», που αποδείκνυε για ακόμα μια φορά την επικινδυνότητα αυτού του εθίμου, ήταν δυστυχώς το τελευταίο του Κώστα...
Κ. Γαζ.  Video: 

***   Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν 
 Όχι έναν, αλλά πολλούς αγίους είχαν χθες τα ξημερώματα οι επιβαίνοντες του άσπρου οχήματος της φωτογραφίας, καθώς, παρά τη σφοδρή σύγκρουση, δεν υπήρξε τραυματισμός.
Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 5.30 το πρωί της Τρίτης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το όχημα εξετράπη της πορείας του στο τέλος της οδού Ναυαρίνου. Όπως προαναφέραμε, όμως, ευτυχώς δεν τραυματίσθηκε κανείς. Β.Β.

***  Γιώργος Τσώνης: Τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι αυτοδιοικητικά χρόνια έργων και προσπάθειας για πολλά ρεκόρ 
Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του υποψήφιου δημάρχου Μεσσήνης, Γιώργου Τσώνη και του συνδυασμού του «Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης».
Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, αφού ευχαρίστησε το πολυπληθές κοινό για την παρουσία του, ανέδειξε αναλυτικά όλα όσα έκανε η Δημοτική του Αρχή αυτά τα 4 χρόνια. Παράλληλα, ανέφερε και τις προτεραιότητές του για την επόμενη ημέρα.
Στα «κύρια» σημεία της ομιλίας του ο Γιώργος Τσώνης ανέφερε: Πρώτoν, τη σύσταση Πολεοδομίας που δεν υπήρχε στη Μεσσήνη. Δεύτερον, την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Μεσσήνης που επιτυγχάνεται από τη δική του Δημοτική Αρχή, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση που θα φωτίζει και θα παρέχει ασφάλεια στους δημότες χωρίς επιβάρυνση. Επισήμανε, δε, ότι το κέρδος του Δήμου από την ενεργειακή αναβάθμιση είναι 300.000 ευρώ το χρόνο, 3.000.000 ευρώ στο σύνολο στα ταμεία του Δήμου. Τα έσοδα των 2 χρόνων θα πληρώσουν το λογαριασμό και για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου, αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση και όσα τους καταλογίζει για τα δανεικά. Τέταρτον, αναφέρθηκε στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Μεσσήνης για τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου με πολύ καλές πιθανότητες και αν επιτευχθεί, θα ωφεληθούν 130 επιχειρηματίες της Μεσσήνης. Όπως ήταν φυσικό, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μελέτη της ανάπλασης του Παμίσου, που τόνισε ότι σύντομα θα γίνει έργο και θα παραδοθεί στους πολίτες. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του και για τα συνολικά 4 εκ. ευρώ αντιπλημμυρικών έργων που διεξάγονται σε όλο το Δήμο Μεσσήνης.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Τσώνης ανέφερε όσα έγιναν για τον αθλητισμό, την ανακαίνιση του δημοτικού σταδίου μέσω των 600.000 που διεκδικούν από το «Φιλόδημο», ενώ ειδική μνεία έκανε και στην παραχώρηση του ακινήτου του ΟΣΕ, όπου θα δημιουργηθεί κολυμβητήριο προδιαγραφών που θα ζηλεύει και η Καλαμάτα.
Στον τομέα της Παιδείας ο Γιώργος Τσώνης στάθηκε στο βρεφικό τμήμα που λειτούργησε και στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με χρηματοδοτήσεις που διεκδίκησαν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Στα θέματα Πολιτισμού αναφέρθηκε στη «Ναυαρχίδα» του Δήμου, την Αρχαία Μεσσήνη, χαρακτηρίζοντάς τη διεθνές σημείο Πολιτισμού γνωστό σε όλη τη γη, πλέκοντας παράλληλα το εγκώμιο του Πέτρου Θέμελη.
Φυσικά, αναφέρθηκε στη δημιουργία παρκινγκ που επιτεύχθηκε από τη δική του Δημοτική Αρχή, ενώ τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ενός δρόμου που θα μετατραπεί σε μια πραγματική «λεωφόρο Πολιτισμού» και ο κόσμος θα πηγαίνει με ασφάλεια στον αρχαιολογικό χώρο.
Στα θέματα πολιτισμού αναφέρθηκε και στη μετατροπή σε πολυχώρο πολιτισμού των αποθηκών του ΑΣΟ, που θα αποτελούν κόσμημα για τη Μεσσήνη.
Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, σημείωσε ότι ο Δήμος στάθηκε δίπλα σε όσους βίωσαν τις καταστροφές τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι χρειάζεται συνεργασία όλων των φορέων και άλλων Δήμων, της Περιφέρειας κ.τ.λ., ώστε να «θωρακιστούν» οι αγρότες και ο Δήμος να μην παλεύει μόνος του, όπως έκανε στις πρόσφατες καταστροφές. Επίσης, αναφέρθηκε στο αρδευτικό έργο του Τρικόρφου. Όπως είπε, εντός των ημερών υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του.
Στον τομέα του τουρισμού ο κ. Τσώνης υπογράμμισε ότι το παραλιακό μέτωπο του Δήμου είναι η πρώτη τους προτεραιότητα, κάτι που αποδεικνύεται από την επίτευξη της αντιδιαβρωτικής προστασίας του Πεταλιδίου και της Αίπειας, αλλά και την ολοκλήρωση των μελετών για τη δημιουργία βιολογικών καθαρισμών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλλαγή του δικτύου ύδρευσης για πλήθος τοπικών κοινοτήτων, που ήδη εξελίσσεται, αξίας 2.500.000 ευρώ και άνω, λέγοντας πως είναι η αρχή, ώστε ο τουρισμός μαζί με την παραγωγή και τον πολιτισμό να είναι η αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης και της ευημερίας.
Κλείνοντας ο κ. Τσώνης επισήμανε ότι όση αξία έχει η πόλη της Μεσσήνης και το κέντρο της, για τον ίδιο έχουν μεγαλύτερη και ξεχωριστά ένα προς ένα τα 110 χωριά. Στόχος του, όπως είπε, είναι οι κάτοικοι των χωριών να είναι εξυπηρετούμενοι, ασφαλείς και να χαίρονται για τον τόπο τους, αλλά και οι επισκέπτες να έρχονται στα χωριά τους και να τα βρίσκουν καθαρά, εξυπηρετικά, με καθαρό νερό, καλή αγροτική οδοποιία, με φιλική καθημερινότητα και να περιμένουν με χαρά και αγωνία πότε θα ξανάρθουν. Κατά την ομιλία του δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κατηγορώντας τη για μηδαμινό έργο μπροστά στο δικό του. Σημείωσε, δε, ότι πήρε τη σκυτάλη από τους προηγούμενους εν στάσει, έτρεξαν αυτή τη δημοτική θητεία με γρήγορο ρυθμό και με θάρρος δηλώνει ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι αυτοδιοικητικά χρόνια έργων και προσπάθειας για πολλά ρεκόρ. Του Κώστα Γαζούλη  Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας 

***
***    Συνελήφθησαν στον Κορδία με κοκαΐνη και χασίς 
Με κοκαΐνη και χασίς συνελήφθησαν ξημερώματα την Κυριακή του Πάσχα δύο αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 22 ετών.
Οι νεαροί εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Καλαμάτας στην περιοχή του Κορδία. Σε έλεγχο που τους έκαναν βρήκαν να κατέχουν 4 ανισοβαρείς ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 2 γραμμαρίων και κάνναβη βάρους 2,1 γραμμ., οι οποίες κατασχέθηκαν.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας
Στο μεταξύ, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, στο Μελιγαλά, από αστυνομικούς του Τμήματος Οιχαλίας συνελήφθη ένας 38χρονος, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση φυλάκισης 2 ετών του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας για κλοπή.

***  Είχαν μαζί τους μαχαίρι και σίδερα 
Μαχαίρια και σίδερα συνελήφθησαν να κατέχουν το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στα Φιλιατρά δύο αλλοδαποί.
Σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας σε έναν 29χρονο και έναν 20χρονο αλλοδαπούς βρήκαν ένα μαχαίρι, με μήκος λάμας 19 εκατοστών και δύο μεταλλικά αντικείμενα (σίδερα), μήκους 72 και 65 εκατοστών έκαστο, τα οποία κατασχέθηκαν.
Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.   Φώτο αρχείου 

***   Μανώλης Μάκαρης: Δε δεχόμεθα μαθήματα Ηθικής και Δημοκρατίας 
Η δημοτική παράταξη ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ και ο υποψήφιος δήμαρχος ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ, μαθήματα Ηθικής και Δημοκρατίας, δεν δέχονται από κανέναν.
Η Λαϊκή Συσπείρωση  αποπειράται να σκηνοθετήσει θέμα πάνω σε ένα μη θέμα, σε μια εμφανή προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή των συνδημοτών μας ως δήθεν συνεπούς αντιφασιστικής δύναμης του Δημοτικού Συμβουλίου .
Όσον αφορά την  άδικη επίθεση στην παράταξη μας,  που με συνέπεια έχει σταθεί  σε πολλές περιπτώσεις  αποκλεισμού των ακραίων φασιστικών ενεργειών και θέσεων, κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ,η Λ.Σ. δεν ενδιαφέρεται για την μαζική ενωτική απομόνωση της Χρυσής Αυγής αλλά  αντίθετα διασπά ψηφοθηρικά  την ενότητα ενός ευρέος δημοκρατικού  μετώπου εναντίον της.
Ο εκπρόσωπός της Λ.Σ.  έσπευσε να τοποθετηθεί πριν καν αρχίσει μια προβλεπόμενη από τη νομοθεσία καθαρά ενημερωτική συνάντηση μόνο και μόνο για να κατηγορήσει τις υπόλοιπες παρατάξεις για "ανοχή στο φασισμό".
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παραχώρηση χώρου για στήσιμο περιπτέρου στην Χρυσή Αυγή και για αυτό δεν θα υπογράψουμε οποιοδήποτε πρακτικό παραχώρησης χώρου στην Χρυσή Αυγή είτε στην διαπαραταξιακή επιτροπή είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και για να τελειώσουμε με  την αστεία καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Η πρακτική της καταγγελίας όλων των άλλων  ούτε στη δημιουργία αντι-ακροδεξιού μετώπου συμβάλλει  αλλά και τορπιλίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των παρατάξεων για την απομόνωση των φασιστικών απόψεων στην περιοχή μας .

***  Αντάλλαξαν ευχές Σαμαράς – Αθανασόπουλος 
Σύντομη συνάντηση στη Μεσσήνη είχαν το απόγευμα της Μεγάλης  Πέμπτης ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο υποψήφιος Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος. Οι δυο άνδρες συζήτησαν για τα αυτοδιοικητικά δρώμενα στο δήμο Μεσσήνης ενώ αντάλλαξαν ευχές και για τις ημέρες του Πάσχα. Αμέσως μετά ο Αντώνης Σαμαράς αναχώρησε για την ιδιαίτερη πατρίδα του την Πύλο.   Κ. Γαζ. 

***  Τριήμερη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το σαϊτοπόλεμο 
Τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή, ζήτησαν και έλαβαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας, κατά την αυτόφωρη διαδικασία οι 7 συλληφθέντες για τον τραγικό θάνατο του 53χρονου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη, στη διάρκεια του σαϊτοπόλεμου την Κυριακή του Πάσχα.
Νέα δικάσιμος ορίσθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ μέχρι τότε το δικαστήριο αποφάσισε την άρση κράτησής τους
Video: 

***  Σημαντικές αλλαγές για τις Ανώνυμες Εταιρείες μέχρι τέλος του χρόνου 
Σημαντικές αλλαγές στην εμπορική δημοσιότητα των Ανωνύμων Εταιρειών ισχύουν με εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Τα νέα δεδομένα χρειάζονται ιδιαίτερα προσοχή από τις συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς έχουν όριο εφαρμογής μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους.
 Σημαντικές αλλαγές
Όπως σημειώνεται στην πολυσέλιδη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με το Ν. 4548/2018 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες. Μεταξύ αυτών είναι η διαφοροποίηση της έκτασης του ελέγχου που ασκείται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, αναλόγως των αποτελεσμάτων που επέρχονται με την καταχώριση της πράξης ή του στοιχείου στο ΓΕΜΗ.
Μία σημαντική αλλαγή είναι η προσαρμογή των καταστατικών των Ανωνύμων Εταιρειών. Σύμφωνα με αυτή, οι ΑΕ οφείλουν να προβούν στη σχετική προσαρμογή των καταστατικών τους έως και 31/12/2019 με τη δυνατότητα της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που ο ν.4548/18 θέτει στο άρθρο 18331.
Στις περιπτώσεις Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο μεταξύ 24.000- 24.999,99 ευρώ, αν η μετατροπή δεν πραγματοποιηθεί έως και την 31/12/2019, η ΑΕ δε θα μπορεί να πραγματοποιήσει σχετικές καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ μέχρι και την τακτοποίηση της εκκρεμότητας.
Επίσης, στην περίπτωση ύπαρξης ανωνύμων μετοχών η μετατροπή τους σε κοινές καθίσταται υποχρεωτική. Η έκδοση ανώνυμων μετοχών έχει ήδη σταματήσει από τη δημοσίευση του Ν. 4548/18. Ως εκ τούτου, μέχρι και 31/12/2019 η ΑΕ οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες του άρθρου 184. Από την 01/01/2020 και ενόσω οι μετοχές παραμένουν ανώνυμες οι μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους (συμμετοχής σε Γ.Σ., δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας κτλ.). Οι ανώνυμες μετοχές δε μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να εγγραφούν στις ενώσεις μετόχων του άρθρου 144.
 Εκκαθάριση
Ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι η νέα διαδικασία που τέθηκε με τα άρθρα 167-169 του Ν. 4548/18 αναφορικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης. Αφενός, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων μόνο οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής/εκκαθαριστές ζητά τη διαγραφή της εταιρείας κατά άρθρο 170 και, αφετέρου, οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και ενδιάμεσων χρήσεων υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ από τον εκκαθαριστή/εκκαθαριστές.
Ωστόσο, πλέον είναι δυνατή η διανομή περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων) στους μετόχους για τα οποία ο ΚΝ.2190/20 προέβλεπε ρευστοποίηση. Η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει θετικά για την περάτωση εκκαθάρισης περιπτώσεων ΑΕ που τυχόν ακίνητα δεν ήταν δυνατό να ρευστοποιηθούν.   Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Πρώτος σεισμός στον Άρη 
Το ρομποτικό γεωλογικό εργαστήριο InSight της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) ανίχνευσε κατά πάσα πιθανότητα τον πρώτο του σεισμό από το υπέδαφος του Άρη. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται σεισμός σε άλλον πλανήτη πέρα από τη Γη και το δορυφόρο της, τη Σελήνη.
Το αδύναμο σεισμικό σήμα έγινε αντιληπτό από το όργανο SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) στις 6 Απριλίου, κατά την 128η αρειανή μέρα του σκάφους. Είναι το πρώτο «τρέμουλο» που φαίνεται να προέρχεται από το εσωτερικό του γειτονικού πλανήτη και όχι από δυνάμεις στην επιφάνεια του, όπως ο άνεμος. Οι επιστήμονες μελετούν ακόμη το σήμα για να βρουν την ακριβή αιτία του.
«Με αυτό το πρώτο σήμα ξεκινά και επίσημα ένα νέο πεδίο: η αρειανή σεισμολογία», δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής InSight Μπρους Μπάνερντ του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA.
Ούτε στον Άρη δεν πρόκειται να γλυτώσουμε από τον Εγκέλαδο…  Α.Π. 

***  Γεμίζει το τρενάκι 
Ξεκίνησε τα δρομολόγια το τουριστικό τρενάκι στους δρόμους και τα αξιοθέατα της Καλαμάτας. Το προτίμησαν ήδη αρκετοί επισκέπτες της πόλης και, κυρίως, οι χθεσινοί τουρίστες από το κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο λιμάνι της Καλαμάτας.  Β.Β.  

*** Δεξιός και αριστερός λαϊκισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Γράφει ο Παύλος Μάραντος
Τα τελευταία χρόνια έχει φουντώσει ο δεξιός και ο αριστερός λαϊκισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Τα προβλήματα που έχουν οι λαϊκιστές και οι χώρες τους, τα μεταθέτουν στην Ε.Ε. Έτσι, κάνουν οι ανίκανοι και οι ανεύθυνοι. Για όλα τους φταίνε οι άλλοι.
Η πολιτική χρειάζεται λογική και όχι συναίσθημα. Ο λαϊκισμός απευθύνεται στο συναίσθημα και όχι στη λογική. Συνήθως, οι πολίτες υποφέρουν, όταν στην πολιτική το συναίσθημα κυριαρχεί επί της λογικής. Γι’ αυτό και οι επιτυχίες του λαϊκισμού είναι προσωρινές. Οι πολίτες γρήγορα αντιλαμβάνονται τους λαϊκιστές και τα ψέματά τους.
Κάποιοι πολιτικοί ηγέτες, κατά καιρούς, καλλιεργούν το λαϊκισμό για να κερδίσουν τις εκλογές. Και η εμπειρία βεβαιώνει ότι οδηγούν τη χώρα και τον λαό σε αδιέξοδα. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Λαϊκίζοντας ασύστολα και εκμεταλλευόμενος την απογοήτευση του λαού κατάφερε από το 3,6% να φθάσει στο 36% και να γίνει πρωθυπουργός. Και είναι γνωστά τα καραγκιοζιλίκια που έγιναν το 2015, που μας κόστισαν εκατό δισ. και παραλίγο να μας διώξουν από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το λαϊκισμό του Τσίπρα ακολούθησαν και άλλοι Ευρωπαίοι. Ένα παράδειγμα λαϊκισμού είναι οι σημερινοί ηγέτες της Ιταλίας. Ενώ η Ιταλία είναι καταχρεωμένη, η λαϊκιστική κυβέρνηση υπόσχεται αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Μήπως αυτό σας θυμίζει Ελλάδα; Βέβαια, η Ιταλία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε., η τρίτη σε μέγεθος οικονομία της Ε.Ε. Αλλά είναι χώρα με τεράστιο δημόσιο χρέος. Ποιος είπε ότι οι λαϊκιστές πολιτικοί και στην Ιταλία δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους;
Άλλο ένα παράδειγμα λαϊκισμού είναι οι λαϊκιστές στην Αγγλία. Οι λαϊκιστές ξεσήκωσαν το λαό να ψηφίσει το Brexit, δηλαδή την έξοδο της Αγγλίας από την Ε.Ε., και τώρα έχουν φθάσει σε αδιέξοδο.
Οι λαϊκιστές, σε διάφορες χώρες, δεξιοί και αριστεροί, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τις φορτώνουν στην Ε.Ε. Ειδικά, οι λαϊκιστές της Ελλάδας (ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή κτλ.) δεν αρκούνται να φορτώνουν τις ευθύνες τους στην Ε.Ε., αλλά έχουν συνηθίσει και να βρίζουν την Ε.Ε. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε προβιά και το «παίζει» φιλο-ευρωπαϊκός. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να δίνουν μαθήματα φιλοευρωπαϊσμού, αυτοί που μέχρι χθες έβριζαν την Ε.Ε. Ακόμα πιο τρελό: προτείνουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποψήφιους που πολεμούν την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι τα αίτια της  οικονομικής κρίσης και της χρεωκοπίας βρίσκονται εντός της κάθε χώρας και όχι στην Ε.Ε. Το παράδειγμα της μετανάστευσης είναι χαρακτηριστικό. Επειδή το μεταναστευτικό αποτελεί πρόβλημα, διευκρινίζεται: αφενός, φταίνε οι χώρες εισδοχής μεταναστών (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία), οι οποίες αν και παίρνουν εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε., είναι ανίκανες να χειριστούν το πρόβλημα. Αφετέρου, φταίνε διάφορες χώρες της Ε.Ε. οι οποίες δεν ακολουθούν την πολιτική της Ε.Ε. Φταίνε, λοιπόν, οι χώρες και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε Ε.Ε., μήπως δε θα υπήρχαν μετανάστες; Ασφαλώς θα υπήρχαν. Και τότε, χωρίς τα εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε., πώς θα αντιμετώπιζαν το μεταναστευτικό πρόβλημα η Ελλάδα και η Ιταλία; Αν θα υπήρχαν εθνικά σύνορα, πού θα έστελνε τους μετανάστες ο λαλίστατος Τσίπρας, η Αριστερά και η ακροδεξιά, που έβριζαν (και βρίζουν) την Ε.Ε.;
Παρεμπιπτόντως, οι Ευρωπαίοι μάς βαρέθηκαν. Αρκετά, υπεραρκετά, ασχολήθηκαν με το πρόβλημα «Ελλάδα». Τα κοινοβούλιά τους, που αντιπροσωπεύουν τους λαούς τους, δε θέλουν να ξαναδανείσουν την Ελλάδα. Γιατί αυτή η αρνητική στάση; Διότι τους κοροϊδεύουμε. Ψηφίζουμε μέτρα και δεν τα εφαρμόζουμε. Μήπως ξεχάσαμε όλους σχεδόν τους υπουργούς και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, που έλεγαν ότι αναγκάζονται να ψηφίσουν μέτρα τα οποία δεν πιστεύουν και τα οποία δε θα εφαρμόσουν; Το ξεχάσαμε;
Ασφαλώς υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στη λειτουργία της Ε.Ε, όπως, για παράδειγμα, η Ε.Ε. δημιούργησε τη νομισματική ένωση, αλλά λείπει η οικονομική ένωση, κι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Επίσης, για να είναι δυνατή και αποτελεσματική η Ε.Ε. χρειάζεται να προχωρήσει με ταχύτερα βήματα προς την πολιτική ενοποίηση. Αλλά οι λαϊκιστές δε μιλάνε γι’ αυτές. Ψάχνουν να βρουν υπεύθυνους για τις δικές τους ευθύνες.
 Καλό Πάσχα- Καλή Ανάσταση- Χρόνια Πολλά!  *Ο Παύλος Μάραντος είναι Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης
marantosp@gmail.com

***  Πέτρος Παπαδόπουλος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Βασίλη Κοσμόπουλο 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλαμάτα. Στην πορεία της ζωής μου βρέθηκα κοντά στον αθλητισμό και παρακολούθησα τα τοπικά αθλητικά δρώμενα με αρκετό ενδιαφέρον. Στις τρέχουσες αυτοδιοικητικές εκλογές το θέμα του αθλητισμού είναι ένα πεδίο στο οποίο θα δοθεί έμφαση. Όλοι γνωρίζουμε τις παρωχημένες αθλητικές εγκαταστάσεις και την ελλιπή συντήρησή τους στην πόλη μας.
Παράλληλα με τα μακροπρόθεσμα σχέδια για νέα κλειστά γυμναστήρια, νέο κολυμβητήριο και άλλες αθλητικές υποδομές, απαιτείται η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου ρεαλιστικού ολοκληρωμένου προγράμματος για τον αθλητισμό και άμεσα εφαρμόσιμου, βασισμένου στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της πόλης με νέες προτάσεις πρωτότυπες και καινοτόμες.
 ΑΠ¨ΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ Α΄ΜΕΡΟΣ: Ειδικότερα, προτείνουμε:
  • Θεσμοθέτηση αγώνων ανά άθλημα.
  • Night run (νυχτερινό τρέξιμο).
  • Πανόραμα αθλημάτων.
  • Νέα αθλήματα (Κωπηλασία και Ξιφασκία)
  • Βραβεύσεις-Υποτροφίες (Διακριθέντες αθλητές)
 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 Β΄ΜΕΡΟΣ:
  • Θεσμοθέτηση λεωφορείου για τη μετακίνηση αθλητών
 Στο Δήμο Καλαμάτας ανήκουν τα τοπικά διαμερίσματα
Ελαιοχωρίου, Ασπροχώματος, Βρομόβρυσης, Καρβελίου, Λαιίκων, Αμφείας,
Αρφαρών, Βέργας, Λαδά, Αγίου Φλώρου, Αλαγονίας, Ανθείας, Αρτεμισίας, Πηγών,
Σταματινού, Αγρίλου, Αιθαίας, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Αντικαλάμου, Άριος
Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Βελανιδιάς, Θουρίας, Μικράς Μαντινείας, Μικρομάνης,
Νεδούσης, Πηδήματος, Πλατέος, Πολιανής,  Σπερχογείας
 Ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας  που κατοικεί στις παραπάνω περιοχές  έχουν αθλητικές δεξιότητες και ταλέντα που όμως αν δεν μπορούν να ανιχνευθούν, αναπτυχθούν και να εξελιχθούν και μοιάζει αδρανοποιημένο καθώς είχε κάνει focus στην μάστιγα της εποχής, τα ιντερνετικά παιχνίδια, που αποχαυνώνουν και απομονώνουν τα νέα κυρίως μυαλά.
Οι εργαζόμενοι γονείς (αγροτικές ασχολίες κ.ά.) δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω έλλειψης χρόνου, χρημάτων αλλά και δρομολογίων να φέρουν τα παιδιά τους στους αθλητικούς χώρους (στάδιο, κολυμβητήριο, τέντα, γήπεδα ποδοσφαίρου, τέννις και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις).
 Αθλητισμός στις «γειτονιές»
 Υλοποίηση από τους αθλητικούς συλλόγους προγραμμάτων γνωριμίας αθλημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα αφιερωμένο αποκλειστικά στους νεολαίους της πόλης μας. Η στροφή στον αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί την μόνη διέξοδο σε κάθε μαύρη σκιά που μπορεί να πέσει βαριά στο σήμερα και στο αύριο των νέων ανθρώπων. Όμως πολλές φορές η λέξη αθλητισμός μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστική στη νεολαία, ιδιαιτέρως αν δεν έχει εμφυσηθεί από μικρή ηλικία μέσα της.
 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Αθλητισμός και Τέχνη (Δημοτική Αθλητική Πινακοθήκη)
 Αθλητισμός και Τέχνη στην Πολυπολιτισμική Προσέγγιση των Μαθητών και της Κοινωνίας (προώθηση μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ετερότητας)
Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Αθλητισμό και την Τέχνη
Αθλητισμός και Τέχνη στην Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Η Εικαστική Αναπαράσταση του Αθλητισμού από την Αρχαιότητα έως τη Σύγχρονη Εποχή
Απεικονίσεις του Αθλητισμού και της Τέχνης στις Νέες Τεχνολογίες
 Αθλητισμός και Μουσική για Υγεία και Ποιότητα Ζωής
 Ο αθλητισμός και η μουσική αλληλοεμπνέονται. Η μουσική εξευγενίζει τον αθλητισμό και ενισχύει την πολιτιστική του υπόσταση αλλά και η καλλιτεχνική ευαισθησία αφυπνίζεται από την ομορφιά της κίνησης. Η αλληλεπίδραση αυτή προσδίδει μεγαλείο στον αθλητισμό και την αγωνιστική και εμπλουτίζει τη μουσική. Αθλητισμός, Τέχνη και Μουσική έχουν το εξής κοινό στοιχείο: είναι τρεις διαφορετικές «γλώσσες» που μπορούν να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι.
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ)
 Η αθλητική παράδοση της πόλης της Καλαμάτας και οι επιτυχίες των καλαματιανών αθλητών και αθλητριών που είναι αξιόλογες μας οδηγούν στην πρόταση ίδρυσης Δημοτικού Ιστορικού Αθλητικού Μουσείου με στόχο την διάσωση, μελέτη, προστασία και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της αθλητικής κληρονομιάς της Καλαμάτας αλλά και γενικότερα η ανάδειξη της πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας του αθλητισμού.
 Πρωτογενή αρχεία, προσωπικά αντικείμενα επιφανών παλιών και νέων αθλητών, φωτογραφικό υλικό με θεματικές ενότητες «Πρωτεργάτες του αθλητισμού της Καλαμάτας» και  «Παλιοί και νέοι τρικαλινοί αθλητές» θα συνδράμουν για ένα σύγχρονο μουσείο στην υπηρεσία της κοινωνίας.
 Στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό για όλους τους πολίτες μας!
Το στοίχημά μας είναι να καταφέρουμε να «τραβήξουμε» τη νεολαία της Καλαμάτας από τον… καναπέ και την οθόνη του υπολογιστή.
Κίνητρα στους νέους για να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό και υγιές.
             Ανακεφαλαιώνοντας, οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν το β΄ μέρος του ευρύτερου προγράμματός μας για την αναβάθμιση του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην πόλη μας. Ο τόπος μας, η Καλαμάτα μας, έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν επιοκοδομητικά οι προοπτικές του. Αυτή η πεποίθησή μου με οδήγησε, μετά από ώριμη σκέψη, να δηλώσω την παρουσία μου στις εκλογές του Δήμου Καλαμάτας.
Μπροστά με νέο αθλητικό όραμα για την Καλαμάτα! «Καλαμάτα Μπροστά!»
 Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Βασίλη Κοσμόπουλο,
Πέτρος Παπαδόπουλος
 Φωτογραφία: 

***  Η ματωμένη κουλτούρα των εκρηκτικών - Άρθρο του 2015 

Θα το πιάσω από τη μούρη, που λένε, το πράγμα. Για εκείνους που απορούν πώς κάθε, σχεδόν, χρόνο, άλλοτε ελαφρύτερα, άλλοτε πολύ βαριά, όπως εφέτος, με δύο χαμένες ζωές και τρεις σακατεμένους, η Καλαμάτα και η Μεσσηνία πληρώνουν φόρο αίματος από κροτίδες, βεγγαλικά, μπομπάκια, βαρελότα, σαΐτες και ό,τι άλλου είδους αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, η απάντηση για τους Καλαματιανούς, κυρίως, είναι απλή. Πιτσιρικάδες μυούμαστε στα εκρηκτικά και την κουλτούρα τους γενιές τώρα κι αυτό έχει γίνει dna-κό.
Μέσω αυτού του «δρόμου» χάθηκαν τα δύο παλικάρια στο Άνω Γαρδίκι. Χάριν εντυπωσιασμού, πήγαν να κάνουν τη μεγάλη «μαγκιά»-βλακεία, πυροδοτώντας το, δεμένο με καλώδιο, βαρελότο μέσω καλωδίων παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να τους διαπεράσουν 20.000 volt...
Στο καπάκι, την επομένη, νεαρός έχασε τα δυο του χέρια και το μάτι του στην Καλαμάτα, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στα χέρια του, με το κακό να τριτώνει την επομένη στη Μεσσήνη, όταν δύο άνδρες, 61 και 62 χρόνων, ακρωτηριάστηκαν με τον ίδιο τρόπο.
Συγκυρία, θα πείτε. Σε καμία περίπτωση, όπως προανέφερα. Είναι κοινό μυστικό στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία γενικότερα, ότι παιδιόθεν οι αρσενικού γένους, και όχι μόνο, έχουμε ρίξει στρακαστρούκες, βαρελότα, μπομπάκια και ό,τι άλλο αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μπορεί να κατεβάσει ο ανθρώπινος νους. Έχουμε παραστάσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Δυστυχώς!
Το κακό φέτος παράγινε και -δεν το λέω τετριμμένα-αν ο Δήμος και η Αστυνομία, τους οποίους, διαχρονικά, θεωρώ συνενόχους στο έγκλημα, δεν ελέγξουν την κατάσταση, από τύχη δε θα υπάρξουν κι άλλα θύματα στο μέλλον. Αναφέρω πρώτα το Δήμο, επειδή χρηματοδοτεί το έθιμο του σαϊτοπόλεμου, στο οποίο παίρνουν μέρος, όχι μόνο με τη συγκατάθεση, αλλά και την προτροπή των γονιών τους, ανήλικα παιδιά, με τους πανηλίθιους γονείς να τα καμαρώνουν κιόλας.
Κι από την άλλη, η Αστυνομία που επιβάλλεται να επιβλέπει το χώρο και να συλλαμβάνει ανήλικα και γονείς, με τους τελευταίους να περνάνε αυτόφωρο και να οδηγούνται στη φυλακή προς παραδειγματισμό και αποτροπή περιστατικών σαν αυτά που ζήσαμε εφέτος.
Όχι, δεν είχαμε νεκρούς στο σαϊτοπόλεμο, αλλά αναφερόμαστε στην κουλτούρα και τη νοοτροπία που κυριαρχεί στην πόλη, την οποία ο Δήμος, μέσω της χρηματοδότησης και της ανοχής του, νομιμοποιεί. Το παιδί που ρίχνει σαΐτες, εθισμένο στα εκρηκτικά, θα δοκιμάσει κι άλλα εκρηκτικά με φίλους του για να εντυπωσιάσει. Λειτουργεί σαν ναρκωτικό η ιστορία.
Για όσους δεν κατάλαβαν, εύχομαι να μην έχουν στο μέλλον θύματα στα σπίτια τους...
Του Δημήτρη Γιατράκου

***   Κατανάλωση, οφθαλμαπάτη, εξαπάτηση 
Κρατώντας το, κρατάς τον κόσμο ολόκληρο. Για την ακρίβεια όχι τον πραγματικό κόσμο, αλλά έναν κόσμο δυνατοτήτων. Έναν εικονικό, αλλά παράλληλο κόσμο συγκοινωνούντων δοχείων, όπου η μία δράση διαδέχεται την άλλη εν ριπή οφθαλμού.
Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί το νέο φετίχ του καπιταλισμού και ανταγωνίζεται το προηγούμενο, το οποίο ήταν το αυτοκίνητο. Το Ι.Χ. ιστορικά ενσωμάτωσε την ταχύτητα, τη λαμπερότητα, την ελευθερία μετακίνησης και την ψευδαίσθηση της αυτονομίας.
Όλες οι σύγχρονες εξεγέρσεις και «ταραχές» αυτό το φετίχ επιλέγουν να κάψουν: τον δεσμό με έναν κόσμο λάμψης και παραπλάνησης. Το φλεγόμενο αυτοκίνητο είναι η πυρπόληση ενός κόσμου ατομικιστικού και καταναλωτικού, η καταστροφή της μικροαστικής ψευδαίσθησης της ελευθερίας.
Αντίστοιχα, σήμερα το κινητό, πολύ πιο φτηνό, προσβάσιμο και «δημοκρατικό»– έχει γίνει το λαμπερό αντικείμενο της επιθυμίας και της ψευδούς ικανοποίησής της. Είναι κάτι αντίστοιχο με το όνειρο των αλχημιστών να ανακαλύψουν το αεικίνητο ή των σύγχρονων επιστημόνων να πετύχουν την τηλεμεταφορά.
 Είναι το όχημα που μπορεί να σε μεταφέρει κυριολεκτικά παντού και ταυτόχρονα ο «εξωτερικός» σκληρός δίσκος της μνήμης μας. Ενσωματώνει τις πιο εξελιγμένες καινοτομίες και ανταποκρίνεται στην ανάγκη μας να επιλέγουμε. Έτσι και αλλιώς ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που επιλέγει: δρόμους, τρόπους, τόπους, ανθρώπους, ζωές.
Η ζωή στον καπιταλισμό είναι μια διαρκής επιλογή. Επιλογή σημαίνει κατανάλωση. Καταναλώνω αντικείμενα, νοοτροπίες, ιδέες, στάσεις ζωής. Η ζωή είναι ζάπινγκ. Από τη μία επιλογή στην άλλη. Διαρκώς και αενάως. Αυτή είναι και η γοητεία τόσο της τηλεόρασης όσο και του κινητού: σαν τη μέλισσα από το ένα λουλούδι στο άλλο. Εναλλαγή, παραλλαγή, οφθαλμαπάτη, εξαπάτηση. Μια ακολουθία που οδηγεί στο λαβύρινθο χωρίς έξοδο. Η κατανάλωση σαν θέαμα υπόσχεται την εξαφάνιση της έλλειψης. Γι’ αυτό είναι και τόσο ισχυρή. Ανταποκρίνεται σε μια βασική ανθρώπινη ανάγκη: στην εξάλειψη των συνόρων του περιβάλλοντος κόσμου και στη μέθεξη στο θαύμα της ζωής.
Αυτό είναι απόσπασμα από το έξοχο σχόλιο του Τάσου Τσακίρογλου στην προχθεσινή έκδοση της "Εφημερίδας των Συντακτών". Λίγο αφού είχα ολοκληρώσει την ανάγνωσή του βίωσα τις…λέξεις του, όταν πηγαίνοντας σε πολυκατάστημα για να βρω ένα βιβλίο να διαβάσω τις ημέρες που η εφημερίδα δεν θα κυκλοφορεί, έπεσα πάνω σε ένα απίστευτο τσακωμό πατέρα και γιού για το ποιο κινητό θα πρέπει να αγοράσουν και οι δύο…
 Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζουν οι στρατιωτικές δαπάνες για Ελλάδα και Τουρκία; Πόσα δισ. «ρίχνουν»;..

Στην 36η θέση, όπως και το 2017, παρέμεινε πέρυσι η Ελλάδα όσον αφορά τον όγκο των στρατιωτικών δαπανών.  Η χώρα μας δαπάνησε μέσα στο 2018 για την άμυνά της συνολικά 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια (4,6 δισ. ευρώ), ήτοι το 2,4% του ΑΕΠ της, ένα κονδύλι μειωμένο κατά 46% σε σύγκριοη με το 2009, όταν οι στρατιωτικές δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 3,2% του ελληνικού ΑΕΠ.  
Στον αντίποδα, κατά 65% αύξησε μέσα στο ίδιο διάστημα, μεταξύ 2009 και 2018, τις στρατιωτικές της δαπάνες η Τουρκία, φτάνοντας στα 19 δισεκατομμύρια δολάρια (17 δισ. ευρώ) πέρυσι, αν και το αντίστοιχο ποσοστό επί του ΑΕΠ παρέμεινε ίδιο και απαράλλακτο, στο 2,5%. 
***  Παίζει με τη νοημοσύνη μας η Δούρου: «Μακάρι να μπορούσα να γίνω… «Ιφιγένεια» για Μάνδρα και Μάτι»… ΜΑΥΡΙΣΤΕΤΗ ..   !

«Ακόμη και οι λάτρεις των fake news, αναγνωρίζουν ότι κάναμε την Περιφέρεια Αττικής ορατή, τη φέραμε στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής και την καταστήσαμε παρούσα στα διεθνή φόρα», υπογράμμισε η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στον ιστότοπο TheCaller.gr.  «Αφήσαμε πίσω μας μίζερες νοοτροπίες απομόνωσης και διεκδικήσαμε ζωτικό χώρο, ώστε να κερδίσουμε πολλά για το παρόν και το μέλλον της ζωής των πολιτών της Περιφέρειας», συνέχισε η ίδια. Η περιφερειάρχης, σχολιάζοντας τη στάση των ανθυποψηφίων σχετικά με την πρόσφατη εκστρατεία με παραπλανητικά sms σε βάρος της, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας, παρατήρησε: «Δυστυχώς ακόμη αναμένουμε την καταγγελία τους, σε αυτήν την προβοκάτσια με τα χυδαία sms που στάλθηκαν σε πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής αργά το βράδυ με υποτιθέμενο αποστολέα εμένα. Αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτή αφορά μόνο ένα πρόσωπο και ότι δεν απαξιώνει την πολιτική, δυστυχώς πλανώνται πλάνη οικτρά…».
Αναφερόμενη συνοπτικά στο έργο που συντελείται τα τελευταία 4,5 χρόνια στην Περιφέρεια η Ρ. Δούρου σημείωσε: «Μετατρέψαμε σε καθημερινό καθήκον την κοινωνική πολιτική. Και απλώσαμε μια αγκαλιά φροντίδας, στήριξης και συμπαράστασης για εκείνους που δοκιμάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Οι παραμελημένοι πολίτες, όσοι δεν έχουν φωνή παραμένουν η βασική έγνοια μας και οι αποδέκτες των προωθητικών πολιτικών μας. Την ίδια στιγμή αλλάξαμε το υπόδειγμα άσκησης διοίκησης. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι έπρεπε να σπάσουμε τη τζαμαρία της καχυποψίας καθώς οι πολίτες είχαν συνηθίσει σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες που έβλεπαν τα αξιώματά τους, ως ευκαιρία για προβολή και… τακτοποιήσεις συμφερόντων. Παράλληλα, υλοποιούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα υποδομών, με έργα καθημερινότητας σε κάθε γειτονιά. Το λεκανοπέδιο είναι σήμερα ένα απέραντο εργοτάξιο, με 360 ανοικτά εργοτάξια και στους 66 δήμους. Με σοβαρή μέριμνα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για όλους όσοι δεν έχουν φωνή. Έχουμε ανοιχτό μέτωπο κατά της αναποτελεσματικότητας και των πελατειακών αντιλήψεων που επί χρόνια κρατούσαν σε ομηρία την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιχειρούμε να απελευθερώσουμε τη σημαντική της δυναμική για τον τόπο. Δεν πρέπει να αφήσουμε να πάνε χαμένες οι θυσίες μας, η συλλογική δουλειά, όσα έγιναν αυτά τα 4.5 χρόνια. Δεν κινδυνεύουμε απλώς να επιστρέψουμε στο χθες. Κινδυνεύουμε να βρεθούν στο τιμόνι της Περιφέρειας άνθρωποι τσακωμένοι με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Χωρίς κανένα εσωτερικό φρένο ηθικής και με αχόρταγη βουλιμία για αξιώματα. Όχι όμως με την ευθύνη καθήκοντος που συνεπάγεται κάθε αξίωμα». Αναφερόμενη στην ομιλία του πρωθυπουργού, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κατά την παρουσίαση του συνδυασμού «Δύναμη Ζωής», η περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε: «Τα λόγια του πρωθυπουργού δεν αφορούν μονάχα τη μάχη που έρχεται. Αφορούν και αυτές που δώσαμε. Πολλές φορές βρεθήκαμε στο στόχαστρο λυσσώδους επίθεσης, με fake news, με περίσσευμα χυδαιότητας. Επέλεξα να μην υποκύψω στον πειρασμό της απάντησης με την ίδια τακτική. Συνεχίσαμε το έργο μας, γνωρίζοντας ότι κριτής της προσπάθειάς μας είναι οι πολίτες της Περιφέρειας Αττικής. Είναι θέμα αντίληψης για την άσκηση της πολιτικής». Ερωτηθείσα για τις δύο εθνικές τραγωδίες, η Ρένα Δούρου σημείωσε: «Έχω πει και το πιστεύω βαθιά ότι μακάρι να μπορούσα να λειτουργήσω ως Ιφιγένεια προκειμένου να φυσήξει ούριος άνεμος και να μην συναπαντηθούμε σε μια νέα εθνική τραγωδία. Ωστόσο, πια τα κλιματικά δεδομένα έχουν αλλάξει επί τα χείρω, και επιβάλλουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με βαθιές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, με συγκεκριμένες αναθέσεις αρμοδιοτήτων. Είναι σαφές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εντέλλει το Πυροσβεστικό Σώμα, για παράδειγμα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις πριν από τις εθνικές τραγωδίες, και μάλιστα σε άρθρο μου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο τον Αύγουστο του 2017 πρότεινα σειρά μέτρων, όπως για παράδειγμα την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας, τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης ενίσχυσης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, την ενεργοποίηση, είτε με σχετικό ΠΔ είτε με κανονιστική απόφαση του ΥΠΕΣ, της λειτουργίας του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». Αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, η ίδια τόνισε: «Ο προηγούμενος περιφερειάρχης είχε έναν σχεδιασμό για τα απορρίμματα, που ανατροφοδοτούσε το πρόβλημα, ήταν αντι-περιβαλλοντικός, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιθέτως μας φόρτωνε πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για τον δήμαρχο Αμαρουσίου, η έννοια «ανακύκλωση» είναι κάτι σαν ξένη λέξη, και η προσέγγισή του για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι αντίστοιχη της συνολικής θεατρικότητας και επιπολαιότητας που χαρακτηρίζει κάθε παρουσία του. Εμείς υλοποιούμε έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμβατό με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, της αποκέντρωσης, της εγγύτητας, της ανακύκλωσης». Τέλος, σχετικά με τις ευθύνες που τις επιρρίπτουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι είπε: «Η Δούρου φταίει… Με διάθεση ειρωνική ακούγεται, όμως το παραπάνω σχόλιο, αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Ήμουν το εύκολο θύμα. Ως γυναίκα, ως αριστερή, ως περιφερειάρχης που χάλασε την πιάτσα, καθώς κλείσαμε τις πόρτες της διοίκησης σε παράσιτα και παρατρεχάμενους, που είχαν συνηθίσει να ασχημονούν σε βάρος της αυτοδιοίκησης, για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Και φυσικά, ως πολιτικό πρόσωπο με διαδρομή και παρουσία στον ΣΥΡΙΖΑ, που διατηρούσα πάντοτε διαρκές μέτωπο με την ακροδεξιά και όσους οδήγησαν την πατρίδα μας στη χρεοκοπία και την εθνική καταστροφή των μνημονίων». ethnos.gr
***  Διαπραγματεύσεις στην Αθήνα για το… χρυσό της Βενεζουέλας…

Ο Χουάν Γκουαϊδό είχε προαναγγείλει τις χθεσινές εξελίξεις στη Βενεζουέλα καλώντας σε μαζικές εκδηλώσεις κατά του Μαδούρο τον λαό. Στο πλαίσιο αυτό εκπρόσωποί του έχουν βρεθεί σε διάφορες ανά τον κόσμο χώρες ζητώντας στήριξη της αντιπολίτευσης, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην Ε.Ε.. Για το λόγο αυτό έστειλε και εκπρόσωπο στην ελληνική κυβέρνηση με στόχο να αμβλύνει τη στάση της. Η αποκαθήλωση του καθεστώτος Μαδούρο αποτελεί για τον αυτοανακηρυχθέντα μεταβατικό πρόεδρο πρώτη προτεραιότητα. Η διεθνής στήριξή του συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται απαραίτητη για τα επόμενα βήματά του και έτσι την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα εκπρόσωπός του.  Ο λόγος για τον επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Φρανσίσκο Σούκρε που συναντήθηκε, κυρίως εθιμοτυπικά, με τον έλληνα ομόλογό του και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Δουζίνα βασικά όμως με τον πρωθυπουργικό σύμβουλο και επικεφαλής του διπλωματικού του γραφείου Β. Καλπαδάκης.
Τι ζήτησε; Να σταματήσει η ελληνική κυβέρνηση να μπλοκάρει τις σχέσεις της αντιπολίτευσης και του Χουάν Γκουαϊδό σε επίπεδο Βρυξελλών. Τι δίδει όμως ως αντάλλαγμα; Πληροφορίες λένε πως η πλευρά του βενεζουελάνου προέδρου της εθνοσυνέλευσης είναι διατεθειμένη να μην αναφέρεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον… χρυσό. Να σταματήσουν δηλαδή αναφορές όπως αυτή που ο ίδιος ο Σούκρε είχε κάνει στις αρχές Μαρτίου μιλώντας στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», με αφορμή την άφιξη στην Αθήνα του κρατικού αεροσκάφους της Βενεζουέλας που μετέφερε και τον υπουργό Εξωτερικών της Χώρας Αράσε. Τότε ο κ. Σούκρε είχε δηλώσει «Πρόκειται για ένα αεροσκάφος που ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα, πέρασε από την Ευρώπη και κατέληξε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτω από ένα πέπλο μυστηρίου. Είναι πιθανόν να συνδέεται με το χρυσό που τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση του Μαδούρο βγάζει από τη χώρα».  Ουδείς γνωρίζει τι συζητήθηκε, τι τέθηκε αλλά και τι τίθεται στο τραπέζι με στελέχη που πρόσκεινται στη βενεζουελάνικη αντιπολίτευση που εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ελλάδα.  Πάντως ο κ. Σούκρε δήλωσε στην Εφημερίδα των Συντακτών, μεταξύ άλλων, ότι «Πολύ σύντομα θα αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία και ο τεράστιος χρυσοφόρος πλούτος μας θα αξιοποιηθεί για την ποιότητα ζωής και την πρόοδο του λαού της Βενεζουέλας. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως δίοδος σε αυτήν την ξεδιάντροπη λεηλασία του χρυσού που ανήκει σε όλους τους Βενεζουελάνους».  Είναι άγνωστο επίσης αν συζητείται και το θέμα των πιθανολογούμενων σχέσεων του καθεστώτος Τσάβεζ, του προκατόχου του Μαδούρου, με αριστερά κινήματα ανά τον κόσμο καθώς και οι φήμες για χρηματοδοτήσεις τους στο όνομα πάντα της μπολιβαριανής επανάστασης. Μια χαλαρή δηλαδή συζήτηση και συμφωνία στο πλαίσιο μιας «άφεσης αμαρτιών» για πιθανά «ολισθήματα του παρελθόντος».  Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε συζήτηση είναι άνευ αντικρίσματος. Στη Βενεζουέλα η αντιπολίτευση δεν είναι ενιαία. Άλλωστε ο ίδιος ο Γκουαϊδό δεν την εκπροσωπεί επισήμως. Χθες μόλις απελευθερώθηκε ο επικεφαλής της, Λεοπόλντο Λόπεζ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, όπως και οι υποστηρικτές του, ότι θα αναζητηθούν τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια που έχουν καταχραστεί τα καθεστώτα που διοίκησαν τη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Και κυρίως πως θα ζητηθεί διεθνής βοήθεια για τον επαναπατρισμό του χρυσού.  Όπου και αν βρίσκεται…  του Τάσου Ευαγγελίου  liberal
*** BOMBA ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ! Παιχνίδια Μέρκελ και Μακρόν στο παζλ των Βαλκανίων…

~  Ευρωπαϊκή υπόθεση θέλει να καταστήσει το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερα την διένεξη για το Κόσοβο η Άγγελα Μέρκελ, όμως για την ώρα πέφτει πάνω στα προσκόμματα που προβάλει ο Μακρόν. Η όρεξη Γερμανίας και Γαλλίας άνοιξε βέβαια με την συμφωνία των Πρεσπών, υπάρχουν ωστόσο και άλλες παράμετροι που πιέζουν το Βερολίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες.  Στο πλαίσιο αυτό Μέρκελ και Μακρόν κάλεσαν την Δευτέρα στο Βερολίνο τους ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε μια ανοιχτή συνάντηση με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της ανάπτυξης στην περιοχή. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της καγκελαρίου, η οποία, όπως επισήμανε το Spiegel, επιδιώκει να πετύχει εκεί που η Μογκερίνι και η Κομισιόν απέτυχαν. Στην επίλυση δηλαδή της διένεξης του Κοσόβου.  Μέρκελ και Μακρόν είχαν ξεκαθαρίσει εξαρχής, ότι στην συνάντηση δεν πρόκειται να προταθεί κάποια λύση, καθώς και ότι οι συνομιλίες δεν αποτελούν «ενταξιακές διαπραγματεύσεις». Επισήμαναν ωστόσο, περισσότερο η Μέρκελ, ότι η προσήλωση του Βερολίνου και του Παρισιού είναι στην ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων.  Το Κόσοβο στο επίκεντρο
Η Μέρκελ επέκρινε την απόφαση του Κοσόβου να επιβάλει δασμούς στα σερβικά προϊόντα, μια ενέργεια που άνοιξε έναν νέο κύκλο έντασης ανάμεσα στην Πρίστινα και το Βελιγράδι. Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι τα προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων είναι «αλληλένδετα» τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με μεμονωμένες χώρες που θα είναι σε βάρος άλλων χωρών της περιοχής.  Στο σημείο αυτό, συνεπικουρούμενη και από τον Μακρόν, υπερθεμάτισε για άλλη μία φορά της συμφωνίας των Πρεσπών, αναφέροντάς την ως παράδειγμα επίλυσης διαφορών. Μέρκελ και Μακρόν κράτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα χαμηλά τον πήχη για τα αποτελέσματα της συνάντησης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα και οι προσκεκλημένοι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να προσέλθουν με χαμηλές προσδοκίες.  Με το Κόσοβο ως βασικό θέμα, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, και ο Κοσοβάρος πρόεδρος Χάσιμ Θάτσι. Ενδιαφέρον είχαν ωστόσο και οι τοποθετήσεις των άλλων  ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μέσα από τις οποίες φάνηκε για άλλη μία φορά η πολυπλοκότητα των «βαλκανικών διαφορών».  Με τον φόβο της Λεπέν  Παρότι δεν υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος, ο Βούτσις χαρακτήρισε την συνάντηση χρήσιμη και ανέφερε ότι έγιναν προσπάθειες από την Μέρκελ και τον Μακρόν για την συνέχιση του διαλόγου. Η Πρίστινα δεν έκανε ωστόσο πίσω στο θέμα των δασμών, αν και συμφώνησε για μια νέα συνάντηση, με περιορισμένη σύνθεση, την 1η Ιουλίου στο Παρίσι.  Η ημερομηνία αυτή δεν δίνει απλώς δύο μήνες στις εμπλεκόμενες πλευρές (Σερβία και Κόσοβο) να επανεξετάσουν κάποια ζητήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι πέφτει μετά τις ευρωεκλογές, από τα αποτελέσματα των οποίων θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την στάση του Μακρόν.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος πρόεδρος υπό τον φόβο της Λεπέν έχει φρενάρει ακόμη και την έκθεση της Κομισιόν για την διεύρυνση, η οποία κανονικά έπρεπε να δημοσιευθεί τον Απρίλιο. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να μην γίνει αυτό πριν τις 29 Μαϊου, την πρώτη δηλαδή μετεκλογική συνεδρίαση της Επιτροπής, φοβούμενος κυρίως την αντίδραση των Γάλλων εθνικιστών, όταν θα μάθουν ότι η ΕΕ ξεκινά ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, όπως με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.  Βαθιές πληγές, δυσεπίλυτα προβλήματα  Η συνάντηση του Βερολίνου έδειξε όμως και τις βαθιές διαφορές που έχουν τα νεοσύστατα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Βούτσις εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στάση που κράτησαν στο θέμα του Κοσόβου οι πρωθυπουργοί της Κροατίας, της Σλοβενίας και του Μαυροβουνίου, επέκρινε όμως την στάση του πρωθυπουργού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ντένις Ζβίζντιτς. Και αυτό γιατί ο Βόσνιος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Βούτσιτς επιτέθηκε κατά της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska), η οποία αποτελεί την μία από τις δύο διοικητικές οντότητες της χώρας του. Η άλλη είναι η Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα μη ελεγχόμενα από τους Σέρβους εδάφη της χώρας.  Δυσαρεστημένος δήλωσε ο Βούτσιτς και με τον Ζάεφ, ο οποίος με το μάτι στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές της Κυριακής, δικαιολόγησε την Πρίστινα για την επιβολή δασμών στα σερβικά προϊόντα. Ο Ζάεφ χρειάζεται τους Αλβανούς των Σκοπίων για να εκλέξει πρόεδρο τον Πεντάροφσκι, μιας εκλογής από την οποία εξαρτάται το πολιτικό του μέλλον. Για να μην δυσαρεστήσει λοιπόν τους Αλβανούς της χώρας του, συντάχθηκε και με τους Αλβανούς της Πρίστινας.  Ο άλλος πόλος της συνάντησης, ο πρόεδρος του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι, έκανε λόγο για μια «επίπονη συνάντηση, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα», υποστηρίζοντας ότι η Πρίστινα είναι ανοιχτή σε διάλογο. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο έβαλε πάγο στα σχέδια της Μέρκελ και έπλεξε το εγκώμιο των Αμερικανών. «Κανένας δεν μπορεί να προοδεύσει στα Δυτικά Βαλκάνια χωρίς τις ΗΠΑ» είπε ο Θάτσι, προσθέτοντας ότι η ΕΕ «είναι αδύναμη και διαιρεμένη» και «δεν έχει το πνεύμα του ηγέτη».  Την ώρα πάντως που η ΕΕ δείχνει αδύναμη και μουδιασμένη στα Βαλκάνια δραστηριοποιούνται και άλλοι. Η Σερβία διαθέτει μακραίωνες σχέσεις με την Μόσχα και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πούτιν υπογράφηκαν δεκάδες συμφωνίες συνεργασίας, πρωτίστως στην ενέργεια και τις μεταφορές. Παραλλήλως μέσω της Σερβίας, η Ρωσία επιχειρεί ανοίγματα και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Ο Βούτσις όμως επέστρεψε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και από το Πεκίνο, όπου συμμετείχε στο φόρουμ για τον νέο «Δρόμο του Μεταξιού», ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μετέχουν και στην «Πρωτοβουλία 17+1» για την συνεργασία με την Κίνα. Βαγγέλης Σαρακινός  slpress
***   ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!Τουρκία και «ΤΔΒΚ» ανακοίνωσαν στον ΟΗΕ γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ…

~  Στη Λευκωσία αναμένουν το επόμενο βήμα της Άγκυρας στη θαλάσσια περιοχή από την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο. Αξιολογούνται δυο επιστολές που έχουν σταλεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη από την τουρκική κυβέρνηση και η δεύτερη από το ψευδοκράτος («ΤΔΒΚ»). Η γραμμή και στα δυο ντοκουμέντα επιβεβαιώνει τις τουρκικές μεθοδεύσεις, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι να τρυπήσει τον κυπριακό βυθό με δικό της γεωτρύπανο.  Η τουρκική τακτική κινείται, μεταξύ άλλων, σε δυο βασικούς άξονες. Πρώτον, επιβολή νέων τετελεσμένων διά της αμφισβήτησης της κυριαρχίας Ελλάδος και Κύπρου. Δεύτερον, υλοποίηση απειλών και προειδοποιήσεων εν γένει για έναρξη γεωτρήσεων, κυρίως σε περιοχές νοτίως της Κύπρου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις σύντομα το καθεστώς Ερντογάν θα προβεί σε κίνηση. Προετοιμάζει επί τούτου το γεωτρύπανο «Πορθητής» ενώ το ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» βολτάρει εδώ και καιρό ανενόχλητο στην κυπριακή ΑΟΖ.
Είναι σαφές πως η Άγκυρα θέλει να αποτρέψει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί να καταστεί μέρος τους, διαδραματίζοντας μεγάλο ρόλο. Θέλει να είναι μέρος της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αντιδράσει η Λευκωσία εάν ο «Πορθητής» προχωρήσει σε γεώτρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν και πόσο αυτές είναι αποτελεσματικές; Να υπάρξει αντίδραση των λεγόμενων δυτικών εταίρων τούτο είναι απομακρυσμένο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν θα επηρεάζονται ευθέως. Οι δυο επιστολές που στάλθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν ντοκουμέντα πολιτικών προθέσεων της Άγκυρας. Στην επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας Feridun H. Sinirioglu με ημερομηνία 18 Μαρτίου (δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – Α/73/804), περιγράφονται οι τουρκικές διεκδικήσεις, στα πλαίσια του μεγαλεπήβολου σχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Με το έγγραφο αυτό η Τουρκία διεκδικεί όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας ανοικτό οι αξιώσεις της να φθάσουν ακόμη και ανοικτά της Κρήτης!  Τουρκοποιούν ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα  Είναι σαφές πως η Άγκυρα υποστηρίζει ευθέως ότι ο μεσημβρινός 28ο 00’ 00”, ο οποίος τέμνει τη Ρόδο δεν αποτελεί το εξωτερικό όριο των διεκδικήσεών της επί της υφαλοκρηπίδας. Από εκείνο το σημείο και δυτικά τουρκοποιεί ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι τα νησιά, ακόμη και του μεγέθους της Κύπρου και της Ρόδου και όχι μόνο του Καστελόριζου, δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας, μόνο χωρικά ύδατα (6 ή 12 ναυτικά μίλια).  Την ίδια ώρα, παρουσιάζεται έτοιμη να οριοθετήσει ΑΟΖ με γειτονικές χώρες, πλην της Κύπρου, την οποία δεν αναγνωρίζει. Σε σχέση με το «Μπαρμπαρός», για την παρουσία του οποίου διαμαρτύρεται η Κύπρος, η επιστολή αναφέρει ότι πραγματοποιεί έρευνες «εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας», στην οποία η Τουρκία έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα!  Στη δεύτερη τουρκική επιστολή, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του ψευδοκράτους (A/73/827-S/2019/297, με ημερομηνία 28 Μαρτίου), ανακοινώνεται εν πολλοίς στον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ότι το κατοχικό καθεστώς θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις σε τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, νοτίως του νησιού. Παραπέμπει στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του ψευδοκράτους και της τουρκικής κρατικής εταιρείας ΤΡΑΟ.  Σε θαλάσσια οικόπεδα της ΕΝΙ Ανακοινώνει, λοιπόν, στον ΟΗΕ ότι θα προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες (γίνονται από το «Μπαρμπαρός») και στη συνέχεια σε γεωτρήσεις στα θαλασσοτεμάχια F και G, «τις επόμενες ημέρες». Η κίνηση παρουσιάζεται ως απόφαση του ψευδοκράτους που διαβιβάσθηκε στην ΤΡΑΟ για να την υλοποιήσει. Τα F και G καλύπτουν τα θαλασσοτεμάχια 1, 2, 8, 9, καθώς και μέρος του 13 και του 12. Πρόκειται για αδειοδοτημένα από την Κυπριακή Δημοκρατία θαλασσοτεμάχια σε εταιρείες και είναι προφανές πως επηρεάζει περισσότερο εκείνα, στα οποία δραστηριοποιείται η ιταλική ΕΝΙ. Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία, τον Ιανουάριο του 2017, δεν αντέδρασε όταν τουρκικά πολεμικά εμπόδισαν σε γεωτρύπανο της ιταλικής ΕΝΙ να προσεγγίσει το θαλασσοτεμάχιο 3. Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα ο λεγόμενος υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους Κουντρέτ Οζερσάι είχε μεταβεί στην Τουρκία και συζήτησε με αξιωματούχους της ΤΡΑΟ τα επόμενα βήματα. Η Άγκυρα στέλνει μηνύματα και προς την πλευρά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Ζητά από τις εταιρείες να συνεργαστούν και με «τις δυο πλευρές», θέλοντας ουσιαστικά εμπλοκή του ψευδοκράτους. Στην επιστολή, ο αξιωματούχος του κατοχικού καθεστώτος καλεί τη διεθνή κοινότητα, τα εμπλεκόμενα κράτη και τις εταιρείες να λάβουν τα αναγκαία βήματα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ατμόσφαιρας για συνεργασία των «δύο πλευρών». Η τουρκική πλευρά παραπέμπει δε και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στα οποία θέλει να περιληφθεί και το θέμα των υδρογονανθράκων!  Είναι ξεκάθαρο πλέον πως η Άγκυρα θα περάσει από τη ρητορική στις πράξεις. Αυτό θα προκαλέσει κρίση. Αθήνα και Λευκωσία εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, όπως και από το Ισραήλ. Ως προς τους Αμερικανούς, μια κίνηση έμπρακτης στήριξης της Κύπρου θα σημαίνει σε όλα τα μέτωπα πλήρη ρήξη με την Τουρκία. Κι αυτό δεν φαίνεται να το επιδιώκουν. Αντίθετα, φαίνεται να γίνονται κινήσεις ομαλοποίησης των σχέσεων. Εάν τούτο επιτευχθεί ο αδύνατος κρίκος θα είναι η Κύπρος. Αυτό το έχουν βιώσει οι Έλληνες της Κύπρου και το 1974 και το 2004. Ήταν το δώρο προς την Τουρκία, για εξημέρωση του θηρίου.  Κώστας Βενιζέλος  slpress
***  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΙΛΗΣΑΝ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ…

Περαιτέρω μείωση της διαφοράς μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στην πανελλαδική δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το Tvxs.gr. Στο πρώτο μέρος παρουσιάσαμε τα στοιχεία της έρευνας για τις ευρωεκλογές. Το σημερινό δεύτερο μέρος αφορά στις εθνικές εκλογές. Στην πρόθεση ψήφου η «ψαλίδα» ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κλείνει, συνεχίζοντας την πτώση που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις από τον Μάρτιο του 2017 και φτάνοντας σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο.
Πλέον η διαφορά βρίσκεται στις 6,5 μονάδες με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27,2% και τον ΣΥΡΙΖΑ 20,7%. Όπως και στις μετρήσεις για τις ευρωεκλογές, έτσι και στις εκτιμήσεις για τις εθνικές εκλογές οι αναποφάσιστοι αναμένεται με την τελική στάση τους να καθορίσουν και το αποτέλεσμα,οδηγώντας ενδεχομένως και στην ανατροπή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η Συμφωνία των Πρεσπών φαίνεται να προκαλεί πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα, καθώς  στους 13 νομούς της Μακεδονίας η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύεται στις 14,3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι μόλις 4,2 μονάδων στους υπόλοιπους νομούς της χώρας.   Τρίτο κόμμα, στην πρόθεση ψήφου, έρχεται το ΚΙΝΑΛ με 7,3% και τέταρτο το ΚΚΕ με 6,2%. Η Χρυσή Αυγή, όπως και στις μετρήσεις για τις ευρωεκλογές, εμφανίζει πτώση στα ποσοστά της, συγκεντρώνοντας 4,3%, γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται στην ενίσχυση του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου (Ελληνική Λύση), το οποίο πιάνει πλέον το όριο του 3% για είσοδο στην επόμενη Βουλή. Αντίθετα εκτός Βουλής μένουν τρία κόμματα που σήμερα βρίσκονται στο κοινοβούλιο: Η Ένωση Κεντρώων (2,2%), το ΠΟΤΑΜΙ (1,1%) και οι ΑΝΕΛ (0,3%). Ιδιαίτερα για τα δύο τελευταία η δημοσκοπική κατάρρευση είναι παταγώδης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η προέλευση της «μετέωρης ψήφου», το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε 22,3%, μέγεθος που μπορεί να αλλάξει ριζικά την τελική εικόνα. Το 29% είναι άνθρωποι που στις προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που εξηγεί και την χαμηλή συσπείρωση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βρίσκεται στο 49%, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό της ΝΔ είναι 84%. Στην πίτα της «μετέωρης ψήφου» μόλις 6% προέρχεται από τη ΝΔ. 
Με αυτά τα δεδομένα, στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής (μέσος όρος πολλαπλών αναγωγών), η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στις 5,5 μονάδες, 34% έναντι 28,5%. Το ΚΙΝΑΛ στον σχετικό πίνακα βρίσκεται στο 9%, το ΚΚΕ στο 7,5%, η Χρυσή Αυγή στο 5,5%, η Ελληνική Λύση στο 3,5% και η Ένωση Κεντρώων στο 3%. Ακολουθούν το Ποτάμι με 1,5% και οι ΑΝΕΛ με 1%.
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (36%) έχει ένα οριακό προβάδισμα τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Αλέξη Τσίπρα (32%), ενώ αυθόρμητα «κανένας από τους δύο» απάντησε το 30%. Στην παράσταση νίκης, η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη καθώς το 70%, ανεξάρτητα από την κομματική του προτίμηση, εκτιμά πως πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές θα είναι η ΝΔ.  
Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με την προτιμότερη κυβερνητική λύση σε περίπτωση που δεν προκύψει κυβέρνηση αυτοδυναμίας από τις βουλευτικές εκλογές. Το 38% δηλώνει πως επιθυμεί νέες εκλογές με απλή αναλογική, το 26% θα επιθυμούσε μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ, ενώ το 16% μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις το 3% δήλωσε πως θα επιθυμούσε μια οικουμενική κυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων.  
Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται διχασμένοι μεταξύ μιας κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ (35%) και στη διεξαγωγή νέων εκλογών με απλή αναλογική (38%). Αντίθετα η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων της ΝΔ επιθυμεί πρωτίστως μια κυβέρνηση με κορμό της ΝΔ, όπως εξάλλου και οι ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ σε ποσοστό μάλιστα 34%. Ένα 19% των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ προτιμά κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα 14% κυβέρνηση με συμμετοχή και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ένα 19% προσφυγή σε νέες κάλπες με απλή αναλογική και μόλις 7% συμφωνεί με τον σχηματισμό μιας οικουμενικής κυβέρνησης με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων.  
Η Ταυτότητα της Έρευνας  
TVXS


*** Αθλητική ενημέρωση :

*** ΣΗΜΕΡΑ , ... Ημιτελικά ποδόσφαιρο  UEFFA Champions League :
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

*** ΧΘΕΣ , ... Ημιτελικά  ποδόσφαιρο  UEFFA Champions League :
ΤΟΤΤΕΝΑΜ - ΑΓΙΑΞ  0-1  .-

***  Έπαιξαν για τον Γιώργο… 

Φιλικός αγώνας μεταξύ της Ομόνοιας και ομάδας φίλων και συμπαικτών του αείμνηστου τερματοφύλακα, Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, διεξήχθη τη Δευτέρα του Πάσχα 29 Απριλίου, εορτή του Αγίου Γεωργίου, στο Δημοτικό Γήπεδο «Γ. Λουκαρέας».
Η εν λόγω φιλική συνάντηση  διεξήχθη για 15η σερί χρονιά με πρωτοβουλία του ΑΟ Ομόνοια Καλαμάτας.
Ο παλιός πρόεδρος της Ομόνοιας και νυν Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Τζανετάκος, στη σύντομη ομιλία του ανέφερε πως ο φιλικός αγώνας διεξάγεται εδώ και 15 χρόνια, κάθε Δευτέρα του Πάσχα και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, ενός τερματοφύλακα που  αναδείχθηκε από την Ακαδημία της Ομόνοιας.
Επίσης ζήτησε από όλους όσοι αγωνίστηκαν στο φιλικό αγώνα, να δώσουν το «παρών» και στη φιλική συνάντηση Ομόνοιας – ομάδας φίλων και συμπαικτών του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου,  την επόμενη χρονιά.
Από την πλευρά του ο πατέρας του αείμνηστου Γιώργου, Σπύρος, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και στον εφετινό φιλικό αγώνα που ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του τερματοφύλακα του ΑΟ Ομόνοια.
Πριν την έναρξη του αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή τόσο στη μνήμη του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, όσο και του άτυχου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωράκη(που πέρασε από την Ομόνοια), ο οποίος έχασε τόσο άδικα  τη ζωή του κατά τη διάρκεια του Σαϊτοπόλεμου, εθίμου της Καλαμάτας.
  Το αγωνιστικό μέρος
Στο αγωνιστικό μέρος τώρα, το φιλικό ματς έληξε ισόπαλο 2-2.
Τα γκολ της Ομόνοιας σημείωσαν οι Μιχάλης Στυλιανόπουλος (60΄ με σουτ) και Γιάννης Κωστόπουλος (67΄ με σουτ).
Για την ομάδα Φίλων και συμπαικτών Γ. Τριανταφυλλόπουλου σκόραρε 2 φορές ο Αλέκος Βασιλάκης  (46΄ και 65΄ με σουτ).
Δοκάρι για την Ομόνοια είχε ο Άγγελος Δικαιουλάκος (52΄ με σουτ).
Στη διαδικασία των πέναλτι, η ομάδα Φίλων και συμπαικτών Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου επικράτησε με 5-4 της Ομόνοιας.
Σε πέναλτι για την Ομόνοια ευστόχησαν οι Παναγιώτης Οικονομόπουλος, Γιάννης Κωστόπουλος, Άγγελος Δικαιουλάκος, Νικόλαος Τζανετέας, ενώ αστόχησαν οι Μιχάλης Στυλιανόπουλος (απέκρουσε ο Χρήστος  Κάρλος), Βασίλης Σπανός (απέκρουσε ο Χρήστος Κάρλος), Χάρης Γιαννέλης (απέκρουσε ο Χρήστος Κάρλος), Βόλφι Τάφα (απέκρουσε ο Χρήστος Κάρλος), Πάντος Τζανετάκος (έστειλε την μπάλα άουτ) και Γιώργος Οικονομόπουλος  έστειλε την μπάλα στο δοκάρι).
Σε πέναλτι για την ομάδα φίλων και συμπαικτών Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, ευστόχησαν οι Σταύρος Γιαννόπουλος, Μιχάλης Φασουλής, Παναγιώτης Βαρελάς, Δημήτρης Παναγόπουλος και Νίκος Κοζομπόλης, ενώ αστόχησαν οι Βασίλης Βασιλάκης (έστειλε την μπάλα άουτ), Γιάννης Κάστανος  (απέκρουσε ο Γιώργος Οκονομόπουλος), Αλέκος Βασιλάκης (έστειλε την μπάλα άουτ), Απόστολος Γιαννόπουλος (απέκρουσε ο Γιώργος Οικονομόπουλος), Στέλιος Σωτηρόπουλος (έστειλε την μπάλα άουτ).
ΟΜΟΝΟΙΑ (Βασίλης Μπλέτσας): Γ. Οικονομόπουλος, Γιαννέλης, Καρδάσης, Στυλιανόπουλος, Τζανετέας, Σπανός, Δικαιουλάκος, Π. Οικονομόπουλος, Γουδέλης, Τζανετάκος, Τάφα (αρχική ενδεκάδα), Ι. Κωστόπουλος.
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (Βαγγέλης Μαρινάκης): Κάρλος, Παναγόπουλος, Βασ. Βασιλάκης,  Κάστανος, Απ. Γιαννόπουλος, Σώκαλης, Στ. Γιαννόπουλος, Μαρινάκης, Αθανασόπουλος, Αλ. Βασιλακης, Σωτηρόπουλος (αρχική ενδεκάδα), Εμ. Γιαννόπουλος, Φασουλής, Βαρελάς, Κοζομπόλης.
  • Έξω από το κτήριο όπου στεγάζονται τα αποδυτήρια και το οποίο φέρει το όνομα του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, είχαν τοποθετηθεί  η φανέλα, τα γάντια και μια φωτογραφία του.

***

~  **  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 :
1.-ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   :https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html.-
3.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 04 04 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
5.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 05-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
6.- ARFARA NEW  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Σάββατο  06-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-new.html   .- 
 7.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα , 08-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
8.-ARFARA NEWS Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 09-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
9.- .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 10-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news-10-04-2019.html .- 
10.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 11-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .-
11.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 12-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .- 
 12.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ΣΆΒΒΑΤΟ 13-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/aerfara-news.html .-
 13.-.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 14-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_14.html .-
 14.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
  15 .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
16.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 16-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-  
17.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Τετάρτη 17-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_17.html  .-                     18.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 18-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-                                                   19.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 19-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_19.html  .-                                20.-.-  ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας , Σάββατο 20-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news-20-04-2019.html  .-                                               21.-.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 21-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
 22.-
.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. Δευτέρα  22-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html .-  23.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ,. Τρίτη 23-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html   .-                   24 .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Τετάρτη 24-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_23.html .-                                              25.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας   Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html .-                                   26.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html  .-                                                     27.- ARFARA NEWS  Τα νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-04-2016  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_26.html .- 
28.- ARFARA NEWS   Μ. Σάββατο 27-04-2019 Τα νέα μας από Αρφαρά . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news-27-04-2019.html .- 
29.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 28-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_28.html  .- 
 30.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα Πάσχα 29-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 
31.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 30-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 

*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΐΟΥ  2019 
1.- .- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                                                   2.- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Από το 2008 ... για τους νεότερους >μετά από  Δέκα  10 χρόνια ,  Πέμπτη 02 ΜΑΪΟΥ 2019  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/k-2008.html  .-                                                   3.-   

~** ..ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:    ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από  .-


Δεν υπάρχουν σχόλια: