ARFARA MESSHNIAS

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 18-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
~


  ~**  18 Μαρτίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Κυρίλλου του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων

~   Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, , η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Κύριλλος καταγόταν από την Παλαιστίνη και γεννήθηκε πιθανώς το έτος 313 μ.Χ. στα Ιεροσόλυμα.
Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος υπό του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μαξίμου του Γ’ (333 – 348 μ.Χ.), τον οποίο και διαδέχθηκε στην επισκοπική έδρα κατά τις αρχές του έτους 348 μ.Χ., είτε διότι ο Μάξιμος απομακρύνθηκε από τους αιρετικούς Αρειανούς, είτε διότι πέθανε.  Ο Άγιος αρχικά αδιαφορούσε για τις δογματικές «λεπτολογίες» και απέφευγε επιμελώς τον όρο «ομοούσιος». Γι’ αυτό ο Αρειανός Μητροπολίτης Κασαρείας Ακάκιος ενέκρινε την εκλογή του και τον χειροτόνησε Επίσκοπο. Αλλά συνέβη και εδώ, ότι αργότερα και στην περίπτωση του Αγίου Μελετίου, Πατριάρχου Αντιοχείας. Ο Άγιος δεν έμεινε εκτός του κλίματος της εποχής, ως προς τους δογματικούς αγώνες και από τους πρώτους μήνες της αρχιερατείας του αποδείχθηκε με τις περίφημες Κατηχήσεις του, υπερασπιστής των Αποφάσεων και των Όρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Τους αγώνες του Αγίου Κυρίλλου εξήρε και η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του έτους 382 μ.Χ.: «Τής δέ γέ μητρός απασών τών Εκκλησιών, τής εν Ιεροσολύμοις, τόν αιδεσιμώτατον Κύριλλον επίσκοπον είναι γνωρίζομεν. Κανονικώς τέ παρά τών τής επαρχίας χειροτονηθέντα πάλαι καί πλείστα πρός τούς Αρειανούς εν διαφόροις τόποις αθλήσαντα». Η δογματική τοποθέτηση του Αγίου Κυρίλλου υπήρξε η πρώτη αιτία ρήξεως με τον Επίσκοπο Ακάκιο Καισαρείας, ο οποίος στη συνέχεια ζητούσε διάφορες αφορμές για να καταστρέψει τον Άγιο. Δεύτερη αιτία ήταν η διαφορά σχετικά με την δικαιοδοσία των δύο εδρών. Ως γνωστό, λόγω καταστροφής της πόλεως των Ιεροσολύμων η εκεί Χριστιανική κοινότητα διασκορπίστηκε, μετά δε την επανοικοδόμηση αυτής οι Χριστιανοί ήταν λίγοι, γι’ αυτό σε Μητρόπολη αναδείχθηκε η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, Καισάρεια. Μετά από λίγο, όταν οι Χριστιανοί των Ιεροσολύμων αυξήθηκαν, η Επισκοπή Ιεροσολύμων ζήτησε αποκατάσταση της παλαιάς αυτής θέσεως. Το 325 μ.Χ. η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, διά του 7ου Κανόνος αυτής, όριζε να τιμάται ιδιαίτερα κατά τα αρχαία έθιμα ο Επίσκοπος Αιλίας, δηλαδή Ιεροσολύμων, η δε Μητρόπολη Καισαρείας να διατηρεί το οικείο αξίωμα. Η ασάφεια της διατυπώσεως του Κανόνος προκάλεσε διένεξη μεταξύ του Αγίου Κυρίλλου και του Ακακίου. Ο τελευταίος ήταν σε πλεονεκτική θέση λόγω της υποστηρίξεως αυτού από τον Αρειανό αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 – 361 μ.Χ.) και αφού βρήκε πρόφαση κατά του Αγίου Κυρίλλου, ότι σε καιρό λιμού πούλησε ιερά κειμήλια και αναθήματα για να προσφέρει τροφή σε άπορους, καθαίρεσε τον Άγιο διά Συνόδου, η οποία συνήλθε στα Ιεροσόλυμα, το έτος 357 μ.Χ. και τον απομάκρυνε από εκεί. Ο Άγιος Κύριλλος εξορίσθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έγινε δεκτός υπό του εκεί Επισκόπου Σιλβανού, ο οποίος απέρριψε την αξίωση του Ακακίου να διακόψει την επικοινωνία του με τον Άγιο. Ωστόσο ο Άγιος Κύριλλος ζητούσε να διερευνηθεί η υπόθεσή του από μεγαλύτερη Σύνοδο. Πράγματι, η Σύνοδος η οποία συνήλθε το έτος 359 μ.Χ. στα Ιεροσόλυμα, τον αποκατέστησε και τον αθώωσε, αλλά ο Ακάκιος, αφού κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, ματαίωσε τις αποφάσεις της Συνόδου των Ιεροσολύμων δι’ άλλης Συνόδου, η οποία συνήλθε το έτος 360 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και επικύρωσε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου Κυρίλλου. Ο Άγιος Κύριλλος επέστρεψε στην έδρα του, όπως και οι λοιποί εξόριστοι Επίσκοποι, το έτος 361 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος θέλοντας να έχει κοντά του όλους τους εχθρούς του αυτοκράτορα Κωνστάντιου, ανακάλεσε τους εξόριστους Αρχιερείς. Ο Άγιος αισθανόταν την ανάγκη να επιδοθεί στη διαποίμανση του ποιμνίου του. Αλλά μετά τον θάνατο του Ιουλιανού του Παραβάτου, στις 26 Ιουλίου 363 μ.Χ., εξορίσθηκε και πάλι από τον αυτοκράτορα Ουάλη (364 – 378 μ.Χ.) για ένδεκα χρόνια και επανήλθε στα Ιεροσόλυμα μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, το έτος 378 μ.Χ.  Ο Άγιος Κύριλλος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 387 μ.Χ.  Το κύριο έργο του είναι οι Κατηχήσεις (23 στο σύνολο), οι οποίες εκφωνήθηκαν κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Διακαινησίμου εβδομάδας του έτους 348 μ.Χ. στη βασιλική της Αναστάσεως. Σκοπός των Κατηχήσεων ήταν αφ’ ενός μεν η εισαγωγή των Κατηχουμένων στις θεμελιώδεις διδασκαλίες της πίστεως και του ηθικού βίου των Χριστιανών, αφ’ ετέρου δε η φανέρωση των Μυστηρίων της Εκκλησίας στους Νεοβαπτισθέντες. Η αξία των Κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλλου είναι ανυπολόγιστη.  Κανένα έργο προ αυτού δεν εμφανίζει με τόση παραστατικότητα σχεδόν όλο το τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και το μυστηριακό και αγιαστικό σύστημα με τόση καταπληκτική ομοιότητα προς τα μέχρι σήμερα τελούμενα στο ναό, ώστε δικαιολογημένα να θεωρούμε ότι οι Κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου αποτελούν έκτυπη αναπαράσταση και στην πράξη διατήρηση αυτής της ίδιας της Αποστολικής Τελετουργικής Παραδόσεως. Απολυτίκιο:  Ήχος γ’. Την ωραιότητα. Στολήν την ένθεον, αμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος, όθεν ενδιέπρεψας, ευσέβειας τοις δόγμασι, και πιστώς εσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον. Καί νυν υπέρ ημών εκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ιεράρχα. 
~**   Όταν λέμε το Κομποσχοίνι…

~   Όταν λέμε το Κομποσχοίνι και σκεφτόμαστε αυτούς για τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε, κίνητρό μας είναι η αγάπη. «Θεέ μου, Εσύ ξέρεις πόσο αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Η αγάπη μου αυτή δεν είναι δική μου, γιατί Εσύ είσαι η Πηγή της Αγάπης.  Απ’ αυτήν την Πηγή της Αγάπης παίρνω κι εγώ, και Σου τον προσφέρω αυτόν τον άνθρωπο.
Και Σε παρακαλώ να του δώσεις Φώτιση, να του δώσεις Πίστη, να του δώσεις όλα τα πλούσια Ελέη Σου που Εσύ δίνεις. Εγώ, μόνο την ταπεινή μου αγάπη μπορώ να προσφέρω. Και Σε παρακαλώ για (τον τάδε)…., την τάδε κ.ά». Διαβάστε εδώ: Ο διάβολος φοβάται το Κομποσχοίνι και την Ευχή Και να φέρνεις νοερά στα πόδια του Χριστού αυτά τα πρόσωπα, σαν να είναι γονατιστοί και να προσεύχονται μπροστά Του, αυτοί οι ίδιοι πραγματικά, όπως λέει ο Προσκυνητής. Έχω εμπειρία πολλών ετών, ότι κάνει ο Θεός πολλά θαύματα μ’ αυτήν την προσευχή. Γιατί ο Θεός μας θέλει Συνεργούς. Όσο τιποτένιοι κι αν είμαστε, γιατί είμαστε τα Πλάσματά Του και μ’ αυτά τα Πλάσματα έχει να δουλέψει….. Πηγή: Από το βιβλίο της μοναχής Γαβριηλίας «Γερόντισσα Γαβριηλία: Η Ασκητική της Αγάπης» 
***   Ο καιρός  σήμερα Δευτέρα στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Δευτέρα 18/3/2019 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-80%.
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

~**  Βίντεο :
 ~ Ουτρέχτη Ολλανδίας ώρα σύλληψης Τούρκου εξτρεμιστή :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215011993306760/ .-
~* Ολλανδία Ουτρέχτη 17-03-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215011896224333/ .-                 
~ ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ παίδων Καλαμάτας - Αρφαρών 6-2... :   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10212607612358739/ .-


***  Σεισμική δόνηση στο Ιόνιο, αισθητή και σε περιοχές της Μεσσηνίας 
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:49 ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Ηλεία.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 15χλμ ανατολικά νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 25,3χλμ
Πηγή: protothema.gr

***  Κτηματολόγιο: Παράταση για 7 περιοχές 
Μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου δόθηκε παράταση στη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε επτά περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η νέα παράταση αφορά στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου, Πιερίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.
«Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Κτηματολογίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε επτά περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα.
Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Όσοι ιδιοκτήτες διαμένουν στην Αττική, μπορούν να επισκεφτούν το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεϊκου 137 Γαλάτσι) καθημερινά 8 το πρωί με 16:00 και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 20:00.
Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, οι οποίοι μετά τις 22 Μαρτίου 2019, θα εξυπηρετούνται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 24 στην Αθήνα.
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές άρχισε στις 17-12-2018 και λήγει στις 3-05-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18-06-2019 για  τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

*** Απόψε η Καλαμάτα, μέσα από τα μάτια της Δέσποινας Βανδή 

Ένα ταξιδιωτικό, πολιτιστικό και γαστρονομικό οδοιπορικό στην Ελλάδα, με τη Δέσποινα Βανδή στο τιμόνι & συνταξιδιώτη τον Βαγγέλη Δρίσκα.
Αυτή την Κυριακή στις 20.00 το My Greece μας ξεναγεί στην Καλαμάτα, στη σκιά του επιβλητικού Ταΰγετου και στην αγκαλιά του Μεσσηνιακού κόλπου.
Video:  https://youtu.be/DTkaQZuOEZ8 .- 

***  Κανένα κέρδος για την εργατική τάξη από τα επεισόδια στο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  Τίποτα δεν κέρδισε η εργατική τάξη και το κίνημα από τα επεισόδια στο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα, το μπλοκάρισμα των διαδικασιών από παρέμβαση διαδήλωσης που είχε καλέσει το ΠΑΜΕ, που με τόσο ζήλο κάλυψαν ένα σωρό ιδιωτικά ΜΜΕ.
Η ηγεσία της ΓΣΕΕ και η πολιτική της είναι κατώτερη των περιστάσεων, κάτι που είναι αντιληπτό από τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα , που πολλά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μέρος του ηγετικού της στρώματος είναι εκφυλισμένο.
Η μάχη για εξυγίανση των συνδικάτων και ανάκτηση τους από τους εργαζόμενους είναι μια μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί αν είναι να υπάρξει μέλλον για την εργατική τάξη και τη χώρα γενικότερα.
Η μάχη όμως είναι μάχη της τάξης. Όσο τεκμηριωμένες και αν είναι οι καταγγελίες του ΠΑΜΕ για αντιδημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την ηγεσία της ΓΣΕΕ και για νόθους αντιπροσώπους, είναι η εργατική τάξη που πρέπει να δώσει τη μάχη εσωτερικά για να αλλάξει την κατάσταση. Αυτή θα αποφασίσει ποιους θα αφήσει να την εκπροσωπούν και ποιους θα στείλει στα σπίτια τους.
Δεν είναι εύκολη μάχη, ειδικά σ’ αυτή τη συγκεκριμένη εποχή της μεγάλης απογοήτευσης της τάξης, της αδρανοποίησής της, που θα επιτρέπει και αντιδημοκρατικές διαδικασίες και νόθους αντιπροσώπους. Δεν υπάρχει, όμως, άλλος δρόμος.
Σ’ αυτή τη τάξη πρέπει να απευθυνθούν όσοι έχουν επιχειρήματα για την ανικανότητα, το συμβιβασμό και γενικότερα τον εκφυλισμό ηγετικών στρωμάτων. Παλεύοντας μέσα από τα συνδικάτα, κάνοντας δουλειά για ενημέρωση των εργαζομένων ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, καλώντας συγκεντρώσεις των εργαζομένων για ενημέρωση και πάλη ιδεών που θα εξοπλίσουν την τάξη.
Τα συνδικάτα θα «νοικοκυρέψει» η ίδια η εργατική τάξη. Κανένας δεν μπορεί να δώσει αυτή τη μάχη εκ μέρους της. Μπορεί μόνο να δώσει μάχη για να την κερδίσει στις απόψεις του. Σ’ αυτό το καθήκον καθόλου δε βοηθούν οι ξεχωριστές δράσεις και πορείες, ο μοναχικός δρόμος που το ΠΑΜΕ επέλεξε.
Στα συγκεκριμένα τώρα επεισόδια, κανένας δεν μπορεί να έρχεται από τα «έξω» και να απαιτεί διάλυση του συνεδρίου. Αν αυτό γίνει αποδεκτό, θα αποτελεί την πιο προβληματική δυνατή παράδοση και πρακτική, που θα δίνει το ηθικό δικαίωμα και στην αντίδραση να διαλύει συνέδρια των συνδικάτων μ’ ένα σωρό επιχειρήματα που δε θα δυσκολευτεί να φτιάξει.
Το ίδιο το κίνημα έχει μέλλον αν η τάξη φτάσει στο επίπεδο να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει στην εποχή της παγκόσμιας κρίσης και πως μπορεί να προχωρήσει. Και αυτό είναι ένα επίπεδο που είναι πολύ θολό και στο οποίο ούτε το ΠΑΜΕ έχει πραγματικές απαντήσεις.
Με όλα αυτά θα ασχοληθούμε πιο εκτεταμένα στην στήλη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» της επόμενης Κυριακής.  Του Σωτήρη Βλάχου

***  Υποψήφιος πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πύλου ο Δημήτρης Πανοσκάλτσης 
Πύλος η πρώτη πόλη της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Διανύοντας το δέκατο έτος μιας οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελληνική κοινωνία πολλές φορές με υπαιτιότητα του ίδιου του ανάλγητου κράτους , και έχοντας επίγνωση του δύσκολου ρόλου που καλούνται να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες και να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες και στα αυτονόητα ,αποφάσισα να είμαι παρόν για να δώσουμε μαζί την μάχη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του τόπου και της πατρίδος. Με σύμμαχο τον πολίτη και αντίπαλο τα καθημερινά προβλήματα αποφάσισα να κατέλθω του πολιτικού βίου και να θέσω υποψηφιότητα ,στην κρίση του Πύλιου πολίτη για την τοπική κοινότητα Πύλου έχοντας αποκομίσει στην μακρόχρονη πολιτική και κοινωνική πορεία μου γνώση και σύνεση. Το νέο σχέδιο νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση ''ο Κλεισθένης'' μας δίνει την δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα βασισμένα σε αρχές και αξίες για κάθε κοινωνία με δικαιοσύνη, ισότητα, και κουλτούρα για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Εμβάθυνση της Δημοκρατίας.   Ενισχύουμε τη συμμετοχή στις αποφάσεις - Βελτιώνουμε την οικονομική και αναπτυξιακή λειτουργία της τοπικής κοινότητας.
Οι προτάσεις μας
Από της πρώτες  προτάσεις και  Προγραμματικές Δεσμεύσεις είναι  : (1) Διαβούλευση και αποφάσεις με ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και συναίνεση για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο.  (2) λόγο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η οποία πλήττει κοινωνικά ευάλωτες  και ευαίσθητες  ομάδες πολιτών θα εφαρμόσουμε ειδικά κοινωνικά τιμολόγια, και για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα το δημογραφικό ,η τοπική κοινότητα οφείλει να δείξει την ευαισθησία της στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. (3) Θα θεσμοθετήσουμε την εθελοντική εργασία σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς του τόπου. (4)Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας θα δημιουργήσουμε και θα εκπαιδεύσουμε ομάδες έρευνας και διάσωσης . (5)Αναβίωση όλων των εθίμων που είχε η Πύλος, αναβαθμίζουμε όλες τις τοπικές εορτές και πανηγύρεις. (6)Για την ασφάλεια θα δώσουμε αρχικά σε εταιρία  Security και με συνεργασία με τον δήμο μέχρι να φτιάξουμε δημοτική αστυνομία. (7) Κάνουμε αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου φιλοξενώντας μοντελιστές με σκάφη εποχής μινιατούρες. (8)Τα 1,400 τμ από τις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Πύλου προτείνουμε να γίνει συνεδριακό κέντρο και πολυπολιτιστικό κέντρο διαλέξεων ,συναυλιών ,συνεστιάσεων ,θεατρικών παραστάσεων ,εκθέσεων . (9)επίσης το βάρος εκτός της τουριστικής οικονομίας θα πέσει και στον πρωτογενή τομέα της αγροτικής οικονομίας διατηρώντας την άριστη κατάσταση  πρόσβασης των αγροτικών οδών . (10)Λόγο του  μεγάλου ιστορικού πλούτου που έχει ο τόπος από τον αρχαιοτάτων χρόνων έως των νεοτέρων  θα καλέσουμε τις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων για επιτόπια  διδασκαλία ναυτικών και χερσαίων επιχειρήσεων.
Υπάρχουν ανεξάντλητες σκέψεις και προτάσεις όπου μπορούμε να υλοποιήσουμε αρκεί βεβαίως να έχουμε την δική σας αποδοχή   .  Μετά τιμής  Ο υποψήφιος πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πύλου  Δημήτριος .Γ. Πανοσκάλτσης

***  Κύρια ποινή προτείνεται πλέον η κοινωφελής εργασία 
57 άτομα χρησιμοποίησαν το μέτρο αυτό στη Μεσσηνία την τελευταία διετία
Ως κύρια ποινή, προβλέπεται να μετατραπεί η παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τις νέες αλλαγές που προωθούνται από το σχέδιο του  Ποινικού Κώδικα που βρίσκεται σε διαβούλευση. Δηλαδή μπορεί να επιβάλλεται αυτοτελώς από το δικαστήριο. Η ποινή της κοινωφελούς εργασίας θα εκτελείται σε δημόσιες υπηρεσίες, και ΟΤΑ.
Μέχρι τώρα, η κοινωφελής εργασία σε ενήλικες επιβάλλεται, σε όποιον το ζητήσει γιατί δεν μπορεί να καταβάλει το ποσό της μετατροπής που του έχει επιβάλει το δικαστήριο. Την τελευταία διετία στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και του Εφετείου το μέτρο αυτό έχουν αξιοποιήσει 57 ενήλικες.
Οι φορείς της Μεσσηνίας που συμμετέχουν είναι:
  • Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, διάφοροι τομείς.
  • Δήμος Δυτικής Μάνης, υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και διοικητικές υπηρεσίες.
  • Δήμος Καλαμάτας, διάφοροι τομείς.
  • Δήμος Μεσσήνης, υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.
  • Δήμος Οιχαλίας, διάφοροι τομείς.
  • Δήμος Πύλου-Νέστορος, διάφοροι τομείς.
  • Δήμος Τριφυλίας, διάφοροι τομείς.
Β.Β.

** * Τα πάνω κάτω φέρνουν οι αλλαγές που προτείνονται στον Ποινικό Κώδικα 
Οι πρώτες παρατηρήσεις του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας
 Σημαντικές αλλαγές ετοιμάζονται να γίνουν στον Ποινικό Κώδικα όπως ισχύει σήμερα και ήδη το σχέδιο τροποποίησης πολλών άρθρων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 14:00.
Ορισμένα από αυτά ήδη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως τ’ ότι προτείνεται ότι πλέον η κλοπή στο σπίτι μας ή στο αυτοκίνητό μας να μην διώκεται πλέον αυτεπάγγελτα, αλλά μόνο αν υποβληθεί μήνυση. Αυτό βέβαια, προϋποθέτει ο παθών να πληρώσει το παράβολο των 50 ευρώ που προβλέπεται για την κατάθεση μήνυσης.
Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Περικλή Ξηρογιάννη, τις πρώτες παρατηρήσεις του ως προς τις τροποποιήσεις που προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου.
 Αλλαγή φιλοσοφίας
Όπως σημείωσε ο κ. Ξηρογιάννης, τα άρθρα στο σχέδιο αποτελούν προτάσεις ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών μετά δε τις παρεμβάσεις θα  διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.
«Με τις προτάσεις προβλέπεται σε πολλά σημεία η αλλαγή της μέχρι σήμερα φιλοσοφίας του ποινικού δικαίου, όπως π.χ. η αξιοποίηση της ομολογίας του κατηγορούμενου σε όφελός του, σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα διαδικασία της αναζήτησης της αλήθειας από το δικαστήριο. Καταργούνται άρθρα που είχαν περιπέσει σε αχρησία και άλλες διατάξεις εκσυγχρονίζονται ενώ άλλες τροποποιούνται προς το επιεικέστερο και άλλες προς το δυσμενέστερο. Προβλέπεται  η κατάργηση των πταισμάτων και των ποινών που προβλέπονταν για αυτά. Τα δε σχετικά αδικήματα αυτά θα αντιμετωπίζονται με διοικητικές ποινές, που προφανώς θα προσβάλλονται σε επιτροπές και στα διοικητικά δικαστήρια», υπογράμμισε.
Επίσης, όπως συνέχισε, καταργείται ο νόμος περί καταχραστών του Δημοσίου. Μειώνεται  το ανώτατο όριο της κάθειρξης σε 15 έτη. Καταργείται η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή. Στα οικονομικά αδικήματα προβλέπονται στάδια εξάλειψης του αξιοποίνου ανάλογα με την ικανοποίηση του παθόντος.
Μειώνεται η βαρύτητα ορισμένων αδικημάτων  όταν συντρέχουν κάποια στοιχεία π.χ. επικινδυνότητα, αλλά από την άλλη προβλέπεται να μη μετατρέπονται σε χρήμα ποινές φυλάκισης άνω των τριών ετών που δεν αναστέλλονται. Καταργείται η αναστολή σε ποινές άνω των 3 ετών. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας προβλέπεται είτε ως απευθείας είτε ως εναλλακτική ποινή. Προστίθεται ως ελαφρυντική περίπτωση η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
 Αντιδράσεις
«Προτείνεται από την επιτροπή η ελάφρυνση στην αντιμετώπιση αδικημάτων ανθρωποκτονίας εξ αμελείας κατά συρροή, κατοχής εκρηκτικών, εγκληματικής οργάνωσης, ενώ με τη νέα ρύθμιση του αδικήματος του βιασμού θα δημιουργηθούν παρερμηνείες για το αν περιλαμβάνονται στην αντικειμενική υπόσταση βίαιες συμπεριφορές που δεν συνιστούν κίνδυνο ζωής η σωματικής ακεραιότητας. Ήδη οι τελευταίες παραπάνω προτάσεις δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις και τις οποίες το Υπουργείο θα πρέπει να δει άμεσα. Προστίθεται ως αδίκημα απειλής η πρόκληση  σε άλλον τρόμου ή ανησυχίας με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του. Σε κάποια αδικήματα αυξάνεται το όριο της βλάβης σε 120.000 ευρώ, αντί 30.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι για την επιβαρυντική περίπτωσή τους», πρόσθεσε ο κ. Ξηρογιάννης.
Επίσης, πολλά αδικήματα, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού  Συλλόγου προβλέπονται να διώκονται μόνο με έγκληση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 381 ΠΚ στο οποίο ορίζεται ότι για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372, 375 παρ. 1 και 2,  και 378 απαιτείται έγκληση, και αφορούν την κλοπή, την υπεξαίρεση στη βασική της μορφή, τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και το άρθρο 405 για τη δίωξη με έγκληση των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 386 παρ. 1, 386 Α, 388, 389, 390 παρ. 1 και 2, 394 και 396 έως 404 και αφορούν ιδίως τα αδικήματα  απάτης, απάτης με υπολογιστή, απατηλής πρόκλησης βλάβης, απιστίας, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, καταδολίευσης κλπ.
 Πρώτες παρατηρήσεις
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, παρατήρησε ότι οι παρατηρήσεις του Συλλόγου θα εκφραστούν με παρέμβαση στη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη.
«Ως προσωπικές μου παρατηρήσεις όμως θα έλεγα ότι ο σεβασμός στον άνθρωπο επιβάλλει την αποποινικοποίηση της μη καταβολής χρεών στο δημόσιο,  αφού κανείς δεν πρέπει να φυλακίζεται λόγω της αδυναμίας του να καταβάλλει κάποιο ποσό και δεν μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα η έλλειψη χρημάτων και η αδυναμία πληρωμής. Τα συμφέροντα του Δημοσίου διασφαλίζονται διότι αν η υποχρέωση καταβολής χρεών προέρχεται από ποινικό αδίκημα (λαθρεμπορία, πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία κλπ) θα υπάρχει ήδη ποινική δίωξη για αυτά. Οικονομικά εξάλλου το Δημόσιο κατοχυρώνεται με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και με άλλα αδικήματα όπως πχ η καταδολίευση δανειστών κλπ που συνδέονται με ενέργεια από δόλο, αλλά αν δεν έχει χρήματα ο οφειλέτης η φυλάκισή του κατά τη γνώμη μου παραβιάζει θεμελιώδεις νομικές μας αξίες. Θα πρέπει ο ποινικός κώδικας να κάνει σαφές ότι δεν  μπορεί να υπάρχουν τα λεγόμενα αντικειμενικά ποινικά αδικήματα, (φορολογικά αδικήματα) αλλά υποχρεωτικά πρέπει να συντρέχει δόλος ή αμέλεια.
Θα πρέπει επίσης για την συνδρομή της ελαφρυντικής περίπτωσης του προτέρου εντίμου βίου να αρκεί η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου, και όχι απλώς να προτείνεται  όπως τώρα το ελαφρυντικό να δίνεται και όταν έχει κάποιος τιμωρηθεί για ελαφρύ πλημμέλημα. Τέτοιες ρυθμίσεις θα είναι και σύμφωνες με το πνεύμα που εκφράστηκε για την ρύθμιση για την αυτόφωρη σύλληψη που είναι υπέρ του σεβασμού της προσωπικότητας του ανθρώπου και ήταν αναγκαία λόγω του τεκμηρίου αθωότητας. Οι διατάξεις επίσης του Ποινικού Κώδικα για τη σωματική βλάβη και το θάνατο σε σχέση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  θα πρέπει να είναι αυστηρές γιατί τα τροχαία ατυχήματα είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο κ. Ξηρογιάννης.
 Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Ελαία – Καλό Νερό: Ζητούν έγκαιρο καθαρισμό της παραλίας από την Περιφέρεια 
Έγκαιρο καθαρισμό της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας  caretta caretta από Ελαία μέχρι Καλό Νερό ζητούν με έγγραφό τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο πρόεδρος της Τ.Κ. Καλού Νερού, Σπύρος Παπαηλιού και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ελαίας, Άρης Σκλάβος. Στο έγγραφο απευθύνεται συγκεκριμένα στην Π.Ε. Μεσσηνίας και τη Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Μεσσηνίας και κοινοποιείται στο δήμο Τριφυλίας, τον αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αυλώνος και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου. Σε αυτό αναφέρεται: «Όπως ήδη γνωρίζετε με προγενέστερα έγγραφα μας (κάθε χρόνο) σας διευκρινίζουμε την μεγάλη ιδιαιτερότητα της περιοχής μας (παράκτια περιοχή από ποταμό Νέδα έως Καλό Νερό μήκους 10 χιλιομέτρων χαρακτηρισμένη ως περιοχή Natura 2000 με κωδική ονομασία GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας – Νεοχώρι – Κυπαρισσία”) προστατευόμενη περιοχή ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών caretta caretta. Παρακαλούμε την υπηρεσία σας όπως προβεί εγκαίρως στον καθαρισμό της παραλίας μας, με τα ειδικά μηχανικά μέσα που διαθέτει κυρίως μέσα στο μήνα Απρίλιο 2019 έως αρχές Μαΐου, από τα σκουπίδια που έχουν μεταφερθεί από τα δύο ποτάμια της Νέδα και του Αρκαδικού, και του Ιονίου πελάγους λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν φέτος στην περιοχή της Ελαίας έως Καλό Νερό Μεσσηνίας μεταφέροντας (τεράστιους όγκους από κορμούς δένδρων, κλαδιών, μεγάλες ρίζες καλαμιών και άλλων φερτών υλικών). Όλα αυτά πρέπει να προλάβουν να γίνουν πριν ξεκινήσει η ωοτοκία των caretta caretta η οποία αρχίζει από τις αρχές εκάστοτε Μαΐου έως τέλη Αυγούστου, αποφεύγοντας έτσι τις συνέπειες επιβολής προστίμων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού».
Του Ηλία Γιαννόπουλου 

***
~***   Τίτλοι τέλους για το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα- Αποχωρούν οι σύνεδροι (φωτογραφίες και βίντεο) 
Τελικά το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην πόλη μας δεν ξεκίνησε ποτέ, ενώ σήμερα που ήταν η τελευταία ημέρα αυτού οι σύνεδροι σταδιακά αποχωρούν.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΓΣΕΕ, ότι θα πραγματοποιηθεί νέο Συνέδριο ήταν γνωστό από χθες με τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος σε βίντεο και ακολουθεί.
Στο βίντεο κατηγορεί το ΠΑΜΕ, την κυβέρνηση, αλλά και την Αστυνομία ότι είναι υπόλογοι για τη μη πραγματοποίηση.
Από την πλευρά του ΠΑΜΕ, από το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν μέλη του έξω από το ξενοδοχείο ύστερα από κάλεσμα που έγινε χθες το βράδυ.
Τα μέλη του ΠΑΜΕ ζητούν να ξεκινήσει το συνέδριο, έστω και τώρα, κάτι που μοιάζει απίθανο πλέον.
Video: 
*
*** Η ΕΕ δεν παράγει θέσεις εργασίας και εξαφανίζει δημόσια αγαθά!Ο Ευρωσκεπτικισμός αντιμετωπίζει το σάπιο αυτό καθεστώς…

~  Ο καθηγητής οικονομικών Διονύσης Χιόνης, μιλώντας στον  Κρητικό ραδιοσταθμό Ράδιο 98.4, προχώρησε σε συνέντευξη σε βάθος για την βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την κρίση στην Ευρωζώνη  Ο κος Χιόνης ανέφερε ότι είχε προαναφέρει πριν δύο χρόνια στην ίδια εκπομπή , και προβλέψει, την άνοδο του ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ότι θα σαρώσει την Ευρώπη, και θα την βρει απροετοίμαστη. Αυτή η άνοδος οφείλεται στην ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ξεκινάει από συγκρουόμενα συμφέροντα, και απαιτεί μια διαφορετική πολιτική, που ΔΕΝ μπορεί να προσφέρει η ΕΕ. Καθόλου τυχαία η εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων στην Γαλλία, η εξέγερση στην Πορτογαλία, η αλλαγή στην Ιταλία και φυσικά η έξοδος της Αγγλίας από την ΕΕ . Η ΕΕ δεν παράγει θέσεις εργασίας, αλλά πλέον παράγει κυρίως προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τι ΕΕ θέλουμε. Ο στενός κορσές , όπως είπε, της Ευρωζώνης, δεν μεταρρυθμίζεται. Η Ένωση 2 ταχυτήτων με τον Νότο να ξεπουλά τα περιουσιακά του στοιχεία, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ. Πρόκειται για μοντέλα, που προώθησε το ΕΥΡΩ-ιερατείο των Βρυξελλών που δεν πάνε πουθενά, οδηγούν στη ΔΙΑΛΥΣΗ της ΕΕ.  Το μοντέλο αυτό οδηγεί σε ισοπέδωση δημοσίων αγαθών, ασφάλισης, υγείας, δημόσιας υγείας, αλλά και ανεργία. Το σύστημα αυτό, αποδομείται, πλέον. Η άνοδος των ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΩΝ δυνάμεων έρχεται να καλύψει αυτό το κενό που δημιούργησε η αποτυχημένη πολιτική. Οι ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΕΣ δυνάμεις δεν είναι καθαρά δεξιές, ή καθαρά αριστερές, αλλά καλύπτουν όλους τους χώρους πλέον. Ο ρόλος της Ελλάδος Τόνισε ότι τα προβλήματά της Ελλάδας συνδέονται με την εγκληματική αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και εξέφρασε την ανάγκη η δημόσια συζήτηση στην χώρα μας  να επανέλθει στο θέμα του δημόσιου χρέους. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Δρ Χιονής είναι συγγραφέας στο νέο βιβλίο «Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος» σημειώνοντας πως αν δεν αναδειχθεί τώρα το θέμα του χρέους, ούτε στον 22ο αιώνα δεν πρόκειται να έχει λυθεί. Τι αποκαλύπτει το βιβλίο «Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος» Το θέμα του δημόσιου χρέους αποτέλεσε και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής περιπέτειας. Η αδυναμία εξυπηρέτησής του οδήγησε τη χώρα στο πρώτο μνημόνιο και η ανάγκη εξομάλυνσης του κόστους εξυπηρέτησής του οδήγησε τους δανειστές σε μια από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις χρέους στην πρόσφατη ιστορία. Η διαδικασία αναθεωρήσεων των όρων εξυπηρέτησης και αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανεξαρτήτως των διαφορών τους, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο βασικό σενάριό τους σε έναν ορίζοντα διαιώνισης του προβλήματος, ενώ σε περίπτωση που υπάρξουν οικονομικές εξελίξεις επί το χείρον σε μια «εκρηκτική» διόγκωσή του. Οι προτάσεις για το ελληνικό χρέος δημοσιοποιούνται και αξιολογούνται ενόψει της περαίωσης και του τρίτου προγράμματος και της εξόδου στις «αγορές». Επισημαίνεται ότι μετά από μια περίοδο οχτώ και πλέον ετών κρίσης και ενώ πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις στη διαχείριση του χρέους, δεν υφίσταται μηχανισμός για την ονομαστική μείωση του χρέους των χωρών-μελών της ΟΝΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάστηκε να «βαφτίζεται» το ελληνικό χρέος βιώσιμο προκειμένου να είναι εφικτή η παράκαμψη των άρθρων της λειτουργίας του ESM και του ΔΝΤ. Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η αδυναμία παροχής καθοριστικών λύσεων για το ελληνικό χρέος, αφού τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν αντιστοιχούσαν περισσότερο σε μέτρα για την αντιμετώπιση κρίσης ρευστότητας παρά σε μέτρα για την κρίση χρέουςΗ παρούσα δομή του ελληνικού χρέους το καθιστά ευάλωτο σε κερδοσκοπικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, το μετατρέπει σε παράγοντα αποσταθεροποίησης. Εξάλλου, η μακροχρόνια διατήρηση του υψηλού χρέους σε νόμισμα που δεν ελέγχεται από την εγχώρια Κεντρική Τράπεζα περιέχει ένα εγγενές στοιχείο αποσταθεροποίησης, το οποίο ενισχύει τις κρίσεις και ανατροφοδοτεί τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό από την αξιολόγηση των παρεμβάσεων στην καθαρή παρούσα αξία του χρέους, τα όρια της χρηματοοικονομικής μηχανικής εξαντλήθηκαν. Αν δε γίνει περικοπή της ονομαστικής αξίας του ελληνικού χρέους, δεδομένης της τροχιάς του, τότε η λύση στο θέμα του χρέους μετατοπίζεται στον εικοστό δεύτερο αιώνα.
Συγγραφείς στο βιβλίο (Εκδόσεις Α. Λιβάνη)  είναι ο καθηγητής Παν/μίου Διονύσης Χιόνης και οι καθηγητές Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Βέργος, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Γιώργος Σ. Ατσαλάκης, Αιμίλιος Χ. Γαλαριώτης, Κωνσταντίνος ΖοπουνίδηςΘεόδωρος Μαριόλης, Γιώργος Σώκλης, Σπύρος Λαπατσιώρας, Γιάννης Μηλιός, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Ιωάννης Ντόκας, Σάββας Ρομπόλης, Μιχάλης Χλέτσος. Η συνέντευξη του Δρ. Διονυσίου Χιονή Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη, πατήστε στο linkνα την ακούσετε.
***  Ιδού οι 163 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ εγκληματίες: Είχαν ρημάξει το κέντρο της Αθήνας…

Στην δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 163 ατόμων, κατηγορούμενων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε συστηματικά κλοπές-διαρρήξεις, ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών και η οποία εξαρθρώθηκε την 28-2-2019 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μετά από επιχείρηση σε υπό κατάληψη ακίνητο στα Εξάρχεια.  Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση χρονικής διάρκειας 6 μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ασύλληπτων μελών της οργάνωσης. το πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542, 210-8695537 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Πρόκειται για τους:
εγκληματική οργάνωση- διαρρήξεις - ληστείες- διακίνηση ναρκωτικών - Εξάρχεια  - λίστα1
εγκληματική οργάνωση- διαρρήξεις - ληστείες- διακίνηση ναρκωτικών - Εξάρχεια - λίστα2
real.gr
***

*** Αθλητική ενημέρωση :

*** ΣΗΜΕΡΑ , .  Δευτέρα 18-03-2019  στο ελληνικό ποδόσφαιρο  για την   SUPER LEAGUE
ΑΡΙΣ  Θεσ/νίκης - Απόλλων Σμύρνης  5-0 .-  ^

***   Οριστική διακοπή του αγώνα Παναθηναϊκού- Ολυμπιακού 
Μόλις 70 λεπτά διήρκησε το ντέρμπι αιωνίων για την 25η αγωνιστική της Super League με το σκορ σ' εκείνο το χρονικό σημείο να ειναι 0-1 για τον Ολυμπιακό χάρις στο γκολ του Γκερέρο στο 53'.
Με τους οπαδούς του ΠΑΟ να έχουν κάνει την πρώτη εισβολή στον αγωνιστικό χώρο στο 5' προκαλώντας 10λεπτη διακοπή και με τις μάχες έξω από το πέταλο των οργανωμένων (μεταξύ οπαδών και Αστυνομίας να μαίνονται από τις αρχές του Β' ημιχρόνου) στο 70' είχαμε νέα εισβολή με οπαδούς να κινούνται πίσω από την εστία του Παναθηναϊκού και τον διαιτητή Φριτς να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια...

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν από το πέταλο που βρίσκεται στις κερκίδες των φανατικών οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επιτέθηκαν στα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και οι οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο.
Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα.
Το γήπεδο έχει αδειάσει.

protothema.gr

*** ΧΘΕΣ , ... Κυριακή 17-03-2019 στο ποδόσφαιρο για την   SUPER LEAGUE .. :
ΟΦΗ -ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  2-0 .-  ^

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών - ΑΕΚ Αθηνών  0-1 .- ^

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Πειρ.  0-1 .-   ^
Διαιτητής : Marco Fritz Γερμανός .- 
Ο Γιώργος Δώνης επέλεξε την εξής ενδεκάδα: Διούδης, Γιόχανσον, Ινσούα, Κολοβέτσιος, Κουλιμπαλί, Οικονόμου, Κάτσε, Δώνης, Κουρμπέλης, Μπουζούκης, Μακέντα .-
Στον πάγκο των γηπεδούχων θα καθίσουν οι Κότσαρης, Άλτμαν, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Τζανδάρης, Πούγγουρας και Καμπετσής.
Παναθηναϊκός (3-4-3): Διούδης, Κουλιμπαλί, Κολοβέτσιος, Οικονόμου (61’ Άλτμαν), Γιόχανσον, Κάτσε, Κουρμπέλης, Δώνης (59’ Χατζηγιοβάνης), Ινσούα, Μπουζούκης, Μακέντα. 
Ολυμπιακός (4-2-3-1): Σα, Ομάρ, Μιράντα, Σισέ, Κούτρης, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Φορτούνης, Μασούρας, Γκερέρο. 
Διαιτητής: Μάρκο Φριτς (Γερμανία). 

 ΕΠΙΣΗΜΟ: Oριστική διακοπή στο ντέρμπι αιωνίων μετά από την απόφαση του Γερμανού διαιτητή, Φριτζ! Δεν θα συνεχιστεί το ματς!

Πανιώνιος - Ξάνθη  1-0 .-  ^ 

*** Σήμερα ,..Κυριακή 17-03-2019 στο ποδόσφαιρο της  Football League .. :
Απόλλων Λάρισσας - Α.Ε. Καραϊσκάκης Άρτας  0-1 .- ^ (44' Τζιώρας)
Απόλλων Πόντου - Αιγινιακός  1-0 .- ^  (44' Κυβελίδης)
Ηρακλής Θεσ/νίκης 1908 - Αήττητος Σπάτων  2-1 .- ^ (12' Ναμπούγιου, 26' Μπορίκο / 41' Ρούνεϊ)
Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας  2-2 .-^ (38' , 90+  Ελευθεριάδης / 9' Δούμτσιος, 62' αυτογκόλ)
Βόλος ΝΦΣ. - Α.Ε. Σπάρτης  3-0 .-^    (9' Πίτου Γκαρσία, 42' Καρίκι)
Εργοτέλης - Ηρόδοτος   4-1 .-^  
~**  Επόμενη αγωνιστική (23η) 
Σάββατο (23/03) 
Σπάρτη-Αήττητος Σπάτων (15:00) 
Πλατανιάς-ΝΠΣ Βόλος (15:00) 
Ηρόδοτος-Τρίκαλα (15:00) 
Κέρκυρα-Εργοτέλης (15:00) 
Αιγινιακός-ΑΟΧ/Κισσαμικός (15:00) 
Κυριακή (24/03) 
ΑΕ Καραϊσκάκης-Ηρακλής (15:00) 
Δόξα Δράμας-Απόλλων Λάρισας (15:00) 
Απόλλων Πόντου-Παναχαϊκή (15:00)

*** Γ΄ Εθνική όμιλοι στον 8ο Όμιλο σήμερα Κυριακή :
ΑΕ. Αστέρας Βλαχιώτη - ΑΟΚ Ζάκυνθος  1-1 .- ^ (90' Χρήστου πεν / 26')
Α.Ο. Υπαιτίου - Ένωση Πανασπροπυργιακού   0-1  .- ^  (15' )
Αμβρυσσέας Διστόμου - Π.Σ. Η Καλαμάτα   0-1  .- ^ (92΄ Πινδώνης ) .-
ΓΠΣ Πάμισος Μεσσήνης - Παναρκαδικός  0-0  .- ^
Α.Ο. Μανδραϊκός - Α.Ε. Λέρνας  0-1  .-^  (67' Μανιάτης πεν) σε εξέλιξη .-
Παναργειακός - ΑΕ. Ερμιονίδας  1-0 .-^   σε εξέλιξη .- (45' Μπριλάκης)
ΑΟ Εικοσιμίας – ΑΕ Πελλάνας 0-2 .-^ (11' Ασπιώτης, 54' )

Βαθμολογία 8ου Ομίλου Γ΄ Εθνικής


***  ΧΘΕΣ ,.Κυριακή 17-03-2019 , για Α1΄ στο ελληνικό μπάσκετ ανδρών :
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   Ματαιώθηκε .- 0-20 .-^ 
[Έκλεισε και τυπικά το φύλλο αγώνα του ντέρμπι υπέρ του Παναθηναϊκού
Με σύσσωμη την ομάδα του Παναθηναϊκού και κανέναν από τον Ολυμπιακό, το φύλλο αγώνα έκλεισε στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ, με το ντέρμπι να κατακυρώνεται με σκορ 0-20 υπέρ των «πράσινων». ].-
~* Στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ παίχτηκε η προτελευταία… πράξη του ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Α1, μετά την άρνηση του Ολυμπιακού να κατέβει. -Σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού (ενώ απαιτούνταν μόλις πέντε παίκτες) πήγε στα γραφεία της λίγκας και χωρίς την παρουσία ανθρώπου από τους «ερυθρόλευκους», το φύλλο αγώνα έκλεισε, με το ματς να κατακυρώνεται με σκορ 0-20 στο «τριφύλλι».  
Ωστόσο, το ντέρμπι αυτό δεν τελείωσε εκεί, καθώς θα δοθεί συνέχεια στα δικαστήρια, με τον Αθλητικό Δικαστή να ανακοινώνει την ποινή των Πειραιωτών, για την απόφασή τους να μην κατέβουν στο ΣΕΦ. 
~* Απάντηση ΚΑΕ Ολυμπιακού  :  
«Να λείπεις – δεν είναι τίποτα να λείπεις˙
αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει,
θάσαι για πάντα μέσα σ' όλα εκείνα
που γι' αυτά έχεις λείψει,
θάσαι για πάντα
μέσα σ' όλο τον κόσμο». Γιάννης Ρίτσος  
Προμηθέας Πάτρας -  Χολαργός  86- 61.-^ 

***  Για την Α1 ΄ στο μπάσκετ γυναικών σήμερα   Κυριακή  17-03-2019 :
ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας - Εσπερίδες Καλλιθέας  75-58 .- ^
Α.Ο Ελευθερία Μοσχάτου - Α.Ο.  Δάφνη Αγίου Δημητρίου   65-72 .-  ^
ΠΑΟΚ Θεσ. - ΓΑΣ Καλύβια Θορικού  96-61 .- ^

*** Α' ΤΟΠΙΚΗ - 15.30 ΕΠΣΜεσσηνίας :
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ 3-0 χ.α. .-^
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ 1-1 .-^ (Σάββατο)
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ 1-0 .-^(Σάββατο)
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  1-0 .-^
Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  1-0 .-^
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ  0-0 
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ  2-0  .-^
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ  0-1 .-^ 
Α1 ΤΟΠΙΚΗ - 15.30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 3-0 χ.α. ^
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ 1-0 .-^(Σάββατο)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ 2-1 .-^ (Σάββατο)
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ 4-3 .-^ (Σάββατο)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 1-1 .-^ (Σάββατο)
Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2-0 
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ  5-0 .-^
Β΄ ΤΟΠΙΚΗ - 15.30
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 3-0 χ.α..-^
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ 3-0 .-^ (Σάββατο)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 1-3 .-^ (Σάββατο)
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 0-3 .-^ (Σάββατο)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ  0-2 .-^  
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ  0-0 
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 0-3 χ.α. .-^ 
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2-1 .-^ (Σάββατο)
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (11:00)  0-2 .-^
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  0-4 .- ^  (16.30)
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ  3-4 .- ^
ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ (18:30)

***

~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019  : 
1.- ARFARA NEWS ,  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας και σχόλια .  Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης ! ~* ΚΑΛΟ και Ευλογημένο μήνα για όλους μας  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html . - 
2.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  ~ ~*  Η ΕΙΔΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΙΕΡΗ ,  ΤΟ  ΣΧΟΛΙΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .
3.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Κυριακή 03-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .- 
4 . ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Δευτέρα 04-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .-
5.-ARFARA NEWS -2-  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news-2.html   .- 
6.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 05-05-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
7.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Τετάρτη 06-03-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html  .-
8.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας , Πέμπτη 07-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/03/arfara-news-07-03-2019.html .  
9.- ARFARA NEWS ,Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 08-03-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/03/news.html .- 
10.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 09-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .- 
11.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Κυριακή 10-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-
12 .-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Καθαρή Δευτέρα 11-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ! Καλές Απόκριες ...  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_11.html .- 
  13.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 12 -03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/03/arfara-news_12.html  .-
14.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 14-03-2019 .Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/03/news-14-03-2019.html .-
15.-ARFARA NEWS , Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 14-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/03/arfara-news_14.html .- 
16.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 15-03-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-                          17.-ARFARA NEWS , Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 16-03-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/03/arfara-news_16.html .-
18.-ARFARA  NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 17-03-2019,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .! ~ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ :https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/03/arfara-news_17.html .- 19.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Δευτέρα 18-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/03/arfara-news.html .-                                                              20.-ARFARA NEWS  -2-  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 18-03-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  ~ ΟΜΟΡΦΗ , ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ , ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ , για όλους  μας : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/03/arfara-news-2.html .-                                                     21.-
  

***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  :
1.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-   
 2.- ARFARA NEWS -2- Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ,. Παρασκευή  01  Φεβρουαρίου  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/02/arfara-news-2.html .- 
 3.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/02/arfara-news-02-2019.html  .- 
4.-  . ARFARA GREECE ..  Αλήθειες που δεν λεγόντουσαν ...και το ξεπούλημα της Ελλάδας μας  ...από τους .... :https://vlasiosarfara.blogspot.com/2019/02/blog-post.html .-                                                                                  
  **    31.-  ARFARA NEWS, Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας. Τρίτη 26-02-2019,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html  .- 
32.- ARFARA NEWS ,Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 27-02-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news_27.html     .-  
33.-    ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 28-02-2019  .Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/02/arfara-news_28.html .- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~  ***    BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:    ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   

2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από