ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016

    Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 09  Ιουνίου  2016  :
~
Άγιος  Ιωάννης ο Ρώσος

Τα καυσαέρια της υπερηφάνειας
 Όποιος έχει πολλή υπερηφάνεια είναι σκοτισμένος. Το μυαλό του είναι ανταριασμένο, είναι σαν να έχει καυσαέρια.
9 Ιουνίου
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (†444). Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, επισκόπου Προύσσης. Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας, Μαρκίας και Ενναθά, των εν Περσία. Μαρτύρων Ανανίου, Ορέστου και Ροδίωνος. Των εν Χίω αγίων Τριών Παρθενομαρτύρων. Οσίου Κύρου.
Σήμερα 09/06/2016 εορτάζουν:
Της Αναλήψεως, Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Αγίες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ενναθά οι πέντε κανονικές Παρθένες, Άγιος Ανανίας

Της Αναλήψεως

Της Αναλήψεως
 
Σύναξη των Αιτωλοακαρνάνων Αγίων

Σύναξη των Αιτωλοακαρνάνων Αγίων
 
Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος
 
Κυριακή του Παραλύτου

Κυριακή του Παραλύτου
 
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι
 
Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας

Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας
 
Σύναξη της Παναγίας Χρυσαφίτισσας στην Μονεμβασία

Σύναξη της Παναγίας Χρυσαφίτισσας στην Μ....
 
Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έτι δε Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου

Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έτι δε Ιωσ....
 
Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο

Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο
 
Άγιος Συνέσιος του Ιρκούτσκ

Άγιος Συνέσιος του Ιρκούτσκ
 
 
Σύναξη της Παναγίας της Χρυσοπηγής στην Σίφνο  Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας  Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός ο εν τη Λευκή λίμνη Της Αναλήψεως 
Βιογραφία
«Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῶ κόσμω, οἱ οὐρανοὶ ἡτοίμασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον ὁρῶντες ὑπεράνω αὐτῶν, ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναϊδιον, Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοὶς Ἀγγέλοις αὐτοῦ, Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας. ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅπου ἣν τὸ πρότερον».
Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την λαμπροφόρο Ανάστασή Του από τους νεκρούς, δεν εγκατέλειψε αμέσως τον κόσμο, αλλά συνέχισε για σαράντα ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητές Του (Πράξ.1,3). Αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις Του προς αυτούς είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Έπρεπε οι πρώην δύσπιστοι και φοβισμένοι μαθητές να βιώσουν το γεγονός της Αναστάσεως του Διδασκάλου τους και να αποβάλλουν κάθε δισταγμό και ψήγμα απιστίας για Εκείνον.
Την τεσσαρακοστή λοιπόν ημέρα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος τους μαθητές του «εξήγαγε έξω έως τη Βηθανία», στο όρος των Έλαιών όπου συνήθως προσηύχετο. «Και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε». (Λουκά 24,50) και «ευλογώντας τους, εχωρίσθηκε απ' αυτούς και εφέρετο πρός τα πάνω, στον ουρανό» μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους. Και μετά αφού Τον προσκύνησαν επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη και έμεναν συνεχώς στο ναό υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό.
Ο ευαγγελιστής Μάρκος, περιγράφοντας πιο λακωνικά το θαυμαστό και συνάμα συγκινητικό γεγονός, αναφέρει πως μετά από την ρητή αποστολή των μαθητών σε ολόκληρο τον κόσμο κηρύττοντας και βαπτίζοντας τα έθνη, «ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων» (Μαρκ.16,19-20).
Αυτή η ευλογία είναι πια η αρχή της Πεντηκοστής. Ο Κύριος ανέρχεται για να μας στείλει το παράκλητο Πνεύμα, όπως λέγει το τροπάριο της εορτής: «Ανυψώθηκες στη δόξα, Χριστέ Θεέ μας, αφού χαροποίησες τους μαθητές σου με την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και βεβαιώθηκαν από την ευλογία σου».
Η Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποτελεί αναμφίβολα το θριαμβευτικό πέρας της επί γης παρουσίας Του και του απολυτρωτικού έργου Του. «Ανελήφθη εν δόξη» για να επιβεβαιώσει την θεία ιδιότητά Του στους παριστάμενους μαθητές Του. Για να τους στηρίξει περισσότερο στον τιτάνιο πραγματικά αγώνα, που Εκείνος τους ανάθεσε, δηλαδή τη συνέχιση του σωτηριώδους έργου Του για το ανθρώπινο γένος.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανήλθε στους ουρανούς, αλλά δεν εγκατέλειψε το ανθρώπινο γένος, για το οποίο έχυσε το τίμιο Αίμα Του. Μπορεί να κάθισε στα δεξιά του Θεού στους ένδοξους ουρανούς, όμως η παρουσία Του εκτείνεται ως τη γη και ως τα έσχατα της δημιουργίας. Άφησε στη γη την Εκκλησία Του, η οποία είναι το ίδιο το αναστημένο, αφθαρτοποιημένο και θεωμένο σώμα Του, για να είναι το μέσον της σωτηρίας όλων των ανθρωπίνων προσώπων, που θέλουν να σωθούν. Νοητή ψυχή του σώματός Του είναι ο Θεός Παράκλητος, «το Πνεύμα της αλήθείας» (Ιωάν. 15,26), ο Οποίος επεδήμησε κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής σε αυτό, για να παραμείνει ως τη συντέλεια του κόσμου.
Η σωτηρία συντελείται με την οργανική συσσωμάτωση των πιστών στο θεανδρικό Σώμα του Χριστού. Αυτό εννοούσε, όταν υποσχόταν στους μαθητές Του: «ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.28,20).
Ευαγγελική περικοπή (Ιωαν. 24: 36-53)
 Αντρέι Ρουμπλιόβ - Η Ανάληψη του Κυρίου, 1410 μ.Χ.    Η Ανάληψη του Κυρίου     Η Ανάληψη του Κυρίου - δεύτερο μισό 15ου αιώνα μ.Χ., άγνωστος ζωγράφος του Χάνδακα
«36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. 37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 εἶπε δὲ αὐτοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 48 ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. 49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. 50 Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν».
Η Ανάληψη του Κυρίου - Ι. Ν. Αγίου Τυχικού Κύπρος  Η Ανάληψη του Κυρίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (http://www.panagialarisis.gr)  Η Ανάληψη του Κυρίου 
Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Πραξ. 1: 1-12)
«1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 6 οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, 11 οἳ καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ'ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.».
 Η Ανάληψη του Κυρίου Η Ανάληψη του Κυρίου - Ομώνυμον Ιβηριτικόν Κελλίον στις Καρυές  Η Ανάληψη του Κυρίου
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ « Βλέπετε αυτή τη κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς; Επήγασε από θλίψη.
Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την αθανασία; Επιφάνηκε σε μας από θάνατο.
Βλέπετε το ουράνιο ύψος, στο οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάσθηκε κατά σάρκα; Το πέτυχε με τη ταπείνωση και την αδοξία. Όπως λέγει ο απόστολος γι' αυτόν, «εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό κι' ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός».(Φιλιπ. 2: 8-11).
Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε το Χριστό του για το λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάσθηκε, ότι πειράσθηκε, ότι υπέμεινε επονείδιστο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πως θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, αν δεν επιλέξωμε τη ταπείνωση, αν δεν δείξουμε τη προς τους ομοφύλους αγάπη, αν δεν ανακτήσωμε τις ψυχές μας δια της υπομονής των πειρασμών, αν δεν ακολουθούμε δια της στενής πύλης και οδού, που οδηγεί στην αιώνια ζωή, τον σωτηρίως καθοδηγήσαντα σ' αυτήν; «διότι, και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό (παράδειγμα), για να παρακολουθήσουμε τα ίχνη του». (Α' Πέτρ. 2:21).
Η ενυπόστατος Σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος Λόγος, που από φιλανθρωπία ενώθηκε μ' εμάς και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτως μια εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση, της σ' αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του δεσπότη των πάντων.
Σήμερα ο Κύριος όχι μόνο στάθηκε, όπως μετά την ανάσταση, στο μέσο των μαθητών του, αλλά και αποχωρίσθηκε από αυτούς και, ενώ τον έβλεπαν, αναλήφθηκε στον ουρανό και εισήλθε στ' αληθινά άγια των αγίων «και εκάθησε στα δεξιά του Πατρός πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα και αξίωμα, που γνωρίζεται και ονομάζεται είτε στον παρόντα είτε στον μέλλοντα αιώνα».(Εφ. 1:20)
Γιατί λοιπόν στάθηκε στο μέσο τους κι' έπειτα τους συνόδευσε; «Τους εξήγαγε, λέγει, έξω έως τη Βηθανία», αλλά «και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε». (Λουκά 24:50). Το έκαμε για να επιδείξει τον εαυτό του ολόκληρο σώο και αβλαβή, για να παρουσιάσει τα πόδια υγιή και βαδίζοντα σταθερά, αυτά που υπέστησαν τα τρυπήματα των καρφιών, τα ομοίως επί του σταυρού καρφωμένα χέρια, την ίδια τη λογχισμένη πλευρά, αν έφεραν πάνω τους, τους τύπους των πληγών, προς διαπίστωση του σωτηριώδους πάθους.
Εγώ δε νομίζω ότι δια του «στάθηκε στο μέσο των μαθητών» δεικνύεται και το ότι αυτοί στηρίχθηκαν στη πίστη προς αυτόν, με αυτή τη φανέρωση και ευλογία του. Γιατί δεν στάθηκε μόνο στο μέσο όλων αυτών, αλλά και στο μέσο της καρδιάς του καθενός, γιατί από εκείνη την ώρα οι απόστολοι του Κυρίου έγιναν σταθεροί και αμετακίνητοι.
Στάθηκε λοιπόν στο μέσο τους και τους λέγει, «ειρήνη σε σας», τούτη τη γλυκιά και σημαντική και συνηθισμένη του προσφώνηση. Την διπλή ειρήνη, προς το Θεό που είναι γέννημα της ευσέβειας και αυτή που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Και καθώς τους είδε φοβισμένους και ταραγμένους από την ανέλπιστη και παράδοξη θέα, γιατί νόμισαν ότι βλέπουν πνεύμα - φάντασμα, αυτός τους ανέφερε πάλι τους διαλογισμούς της καρδιάς των, και αφού έδειξε ότι είναι αυτός ο ίδιος, πρότεινε τη διαβεβαίωση δια της εξετάσεως και ψηλαφήσεως. Ζήτησε φαγώσιμο, όχι γιατί είχε ανάγκη τροφής, αλλά για επιβεβαίωση της αναστάσεώς του.
Έφαγε δε μέρος ψητού ψαριού και μέλι από κηρύθρα, που είναι και αυτά σύμβολα του μυστηρίου του. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού ένωσε στον εαυτό του καθ' υπόσταση τη φύση μας, που σαν ιχθύς κολυμπούσε στην υγρότητα του ηδονικού και εμπαθούς βίου, και την καθάρισε με το απρόσιτο πυρ της Θεότητός του. Με κηρύθρα δε μελισσιού μοιάζει η φύση μας γιατί κατέχει το λογικό θησαυρό τοποθετημένο στο σώμα σαν μέλι στη κηρύθρα. Τρώγει από αυτά ευχαρίστως γιατί καθιστά φαγητό του τη σωτηρία του καθενός από τους μετέχοντας της φύσεως. Δεν τρώει ολόκληρο, αλλά μέρος «από κηρύθρα μέλι» επειδή δεν πίστευσαν όλοι και δεν το παίρνει μόνος του, αλλά προσφέρεται από τους μαθητές, γιατί του φέρνουν μόνο τους πιστεύοντες σ' αυτόν, χωρίζοντάς τους από τους απίστους.
Κατόπιν τους υπενθύμισε τους λόγους του πριν το πάθος, που όλοι πραγματοποιήθηκαν. Τους υποσχέθηκε να τους στείλει το άγιο Πνεύμα, τους είπε να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβουν δύναμη από ψηλά. Μετά τη συζήτηση ο Κύριος τους έβγαλε από το σπίτι και τους οδήγησε έως τη Βηθανία και αφού τους ευλόγησε, όπως αναφέραμε, αποχωρίσθηκε από αυτούς και ανυψώθηκε προς τον ουρανό, χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα και ανήλθε ενδόξως στους ουρανούς, στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Πατρός, καθιστώντας ομόθρονο το φύραμά μας.
Καθώς οι Απόστολοι δεν σταματούσαν να κοιτάζουν τον ουρανό, με τη φροντίδα των αγγέλων πληροφορούνται ότι έτσι θα έλθει πάλι από τον ουρανό και «θα τον ιδούν όλες οι φυλές της γης, να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». (Ματθ. 24: 30). Τότε οι μαθητές αφού προσκύνησαν από το Όρος των Ελαιών, από όπου αναλήφθηκε ο Κύριος, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ χαρούμενοι, αινώντας και ευλογώντας το Θεό και αναμένοντες την επιδημία του θείου Πνεύματος.
Όπως λοιπόν εκείνος έζησε και απεβίωσε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, έτσι κι' εμείς ζούμε και πεθαίνουμε και θα αναστηθούμε όλοι. Την ανάληψη όμως δεν θα πετύχουμε όλοι, αλλά μόνο εκείνοι για τους οποίους ζωή είναι ο Χριστός και ο θάνατος είναι κέρδος, όσοι προ του θανάτου σταύρωσαν την αμαρτία δια της μετανοίας, μόνο αυτοί θα αναληφθούν μετά την κοινή ανάσταση σε νεφέλες προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. (Α' Θεσ. 4:17).
Ας έρθουμε στο υπερώο μας, στο νου μας προσευχόμενοι, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να πετύχουμε την επιδημία του Παρακλήτου και να προσκυνήσουμε Πατέρα και Υιό και άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο».  
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου
Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄.
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν.
Η Ανάληψη του Κυρίου - Φώτης Κόντογλου  Η Ανάληψη του Κυρίου  Η Ανάληψη του Κυρίου 
~ Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς κῦρος οὐράνιον θεολογία ἡ σή, βραβεύει ἐν πνεύματι τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ τὴν χάριν τὴν ἔνθεον· σὺ γὰρ καθυπογράψας τῆς Τριάδος τὴν δόξαν, μύστης τῆς Θεοτόκου καὶ ὑπέρμαχος ὤφθης, παρ' ἧς λαμπρῶς ἐδοξάσθης, ἱεράρχα Κύριλλε.
 ~* Απολυτίκιο Αγ. Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ :
     https://youtu.be/AHuCn9duYzM  .-
 
~
Συγκλονίζει το νέο Θαύμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου !
------------------------------------------------------------------
Το θαύμα του ασθενούς που συγκλονίζει.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Δύο ώρες περίπου προσευχόταν κλαίγοντας ο κ. Κωνσταντίνος Πολυχρονίου, ανώτερος κρατικός υπάλληλος μπροστά στη Λάρνακα του Οσίου Ρώσου. Φορούσε πιζάμες και ένα ταξί τον περίμενε στην Βορεινή πύλη της Εκκλησίας. Όταν τελείωσε τη μυστική του συνομιλία με τον Όσιο, ξεκίνησε με αργά βήματα, σέρνοντας τις παντόφλες στο δάπεδο και προχωρούσε προς την έξοδο. Τον σταμάτησε ένας ιερέας της μονής και τον ρώτησε γιατί έκλαιγε τόση ώρα, γιατί δεν ήταν ντυμένος κανονικά και ήρθε στην εκκλησία με πιζάμες και αν επιθυμούσε να του έδινε δωμάτιο στον ξενώνα να αναπαυθεί για λίγο αν το είχε ανάγκη. - Όχι πάτερ, απάντησε και συνέχισε, με ξεκούρασε για πολλά χρόνια ο Άγιος, αυτός, ο μεγάλος και θαυματουργός γιατρός που υπηρετείτε. Σήμερα το πρωί στον «Ευαγγελισμό», στο Νοσοκομείο, ήρθε η γυναίκα μου να με δει. Έχει περάσει δεκαετία και πλέον να σταθώ όρθιος όπως με βλέπετε τώρα. Μία χρόνια πάθηση του νευρικού συστήματος και μία αρρώστια που είχα περάσει μου έφεραν αναπηρία τόση που έχασα τη θέση μου, πήρα πρόωρα σύνταξη και οδηγήθηκα στα Νοσοκομεία γιατί μετά το δεύτερο χρόνο είχα πάνω από 80% παράλυση των κάτω άκρων. Ή παράλυση, η κακή ψυχολογική κατάσταση, η πρόωρη έξοδος μου από τη δραστηριότητα της ζωής με οδηγούσαν σε μαρασμό, σχεδόν στο θάνατο. Σήμερα, λοιπόν, το πρωί η γυναίκα μου ήρθε στο Νοσοκομείο, με βρήκε να κοιμάμαι, δεν με ξύπνησε, παρά κάθισε δίπλα στο κρεβάτι μου σε μια καρέκλα. Για λίγα δευτερόλεπτα την πήρε ο ύπνος. Βλέπει στο όνειρο της ότι, στο διπλανό θάλαμο γινόταν επισκεπτήριο γιατρών. Ανάμεσα τους ήταν ένας άγνωστος ξένος γιατρός. Τον πλησιάζει η γυναίκα μου και του λέει: Γιατρέ μου, είστε ξένος; Σας βλέπω για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο. Σας παρακαλώ στο διπλανό θάλαμο έχω τον άνδρα μου πάνω από δέκα χρόνια παράλυτο. Οι γιατροί μου έχουν πει την αλήθεια, ότι χάνω το σύντροφο μου. Χάνω το στήριγμα μου. Θα πεθάνει ο σύζυγος μου. Ελάτε, γιατρέ μου, να τον δείτε, να του δώσετε κουράγιο, να μας πείτε κάτι και σεις. - Πήγαινε, κυρία μου, περίμενε και θα δω και το σύζυγο σου.
Ναι, γιατρέ μου, πέστε μου το όνομα σας, να σας περιμένω…
- Ιωάννης Ρώσος, της απαντά.
Ξυπνάει, πετιέται από το κάθισμα της. Με βλέπει που προσπαθώ μόνος μου, στηριγμένος στους αγκώνες μου, να σηκωθώ.
Βοήθησε με, γυναίκα, της λέγω, κάποιος με κρατάει άπ’ τις μασχάλες και με σηκώνει, βοήθησε και συ… Σηκώθηκα, πάτησα στο έδαφος, όταν τα κλάματα της γυναίκας μου είχαν φέρει γύρω μας γιατρούς και βοηθητικό προσωπικό. Ό υπεύθυνος γιατρός του τμήματος, ένας πιστός χριστιανός, συγκλονίζεται από τη διήγηση της συζύγου μου και προτρέπει: Κύριε Πολυχρονίου όπως είσαι, μη ζητάς, να αλλάξεις τις πιζάμες σου, φύγετε, πάρτε ταξί στην είσοδο του Νοσοκομείου και πηγαίνετε στο Πνευματικό θεραπευτήριο, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, που είναι στην καταπράσινη κοιλάδα του Προκοπίου της Ευβοίας, όπου και ολόκληρο το ιερό του Λείψανο. Πηγαίνετε, πέστε το μεγάλο σας ευχαριστώ και γυρίστε για το εξιτήριο που αυτή τη φορά –σπάνια βέβαια– το υπογράφει όχι γιατρός αλλά ένας “Άγιος! Και σαν χριστιανός και σαν επιστήμονας ό,τι είπα το πιστεύω. Πάνω από την επιστήμη μας είναι η παντοδυναμία του Θεού και των Αγίων του. Αυτά μας είπε, Πάτερ. Αυτά … Δώστε μας και σεις την ευλογία σας. Αυτά είπε, αυτά είδαμε από τον ευλογημένο αυτό άνθρωπο που με τα κλάματα του (οι άνδρες για να κλάψουν πρέπει κάτι το πολύ σοβαρό να συμβαίνει) έλεγε στον Άγιο εκείνο το «ευχαριστώ» που είναι πρόθυμοι να το πουν όσοι άρρωστοι στα Νοσοκομεία, στα παντός είδους Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Άσυλα ανιάτων περιμένουν κάποιον Άγγελο, κάποιον Άγιο, τον Ίδιο τον Κύριο να ταράξει τα νερά για να μπουν σ’ αυτό το μυστήριο που λέγεται θαυματουργική θεραπεία, που όντως γίνεται κατά καιρούς σε ασθενείς που ο Θεός επιλέγει με τα δικά του κριτήρια, σχεδόν άγνωστα σε μάς.-

*** Πύλος: Το ανάκτορο του Νέστορα παραδίδεται και πάλι αναβαθμισμένο στο κοινό!
Το Ανάκτορο του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το καλύτερα διατηρημένο μυκηναϊκό ανάκτορο της ηπειρωτικής Ελλάδας, ανοίγει την Κυριακή για το κοινό. Ένας χώρος που συμβάλλει αποφασιστικά στη γνώση μας για τις αρχιτεκτονικές δομές των ανακτορικών κέντρων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1680-1060 π.Χ.). 
O πλούτος των κινητών ευρημάτων καθώς και τα σπαράγματα των τοιχογραφιών ανέδειξαν την απαράμιλλη μυκηναϊκή τέχνη, την υψηλή εξειδίκευση των καλλιτεχνών αλλά και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του Ανακτόρου.  Ο αναβαθμισμένος αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος διαθέτει νέες υποδομές περιήγησης με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας και εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση σε όλες τις ομάδες κοινού. 
 Το νέο στέγαστρο προστασίας κατασκευασμένο από δομικό χάλυβα, με τη γεωμετρία τόξου κύκλου και φερόμενο από 16 μόνο υποστυλώματα διαμοιρασμένα στις δύο μακρές πλευρές του, καλύπτει ενιαία το κεντρικό ανακτορικό μνημείο σε έκταση 3.185 τ.μ., προστατεύοντάς το με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. 
 Αναρτώμενοι από το στέγαστρο διάδρομοι προσφέρουν στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία περιήγησης.   Τα έργα: «Κατασκευή Νέου Στεγάστρου Προστασίας του Ανακτόρου του Νέστορος», προϋπολογισμού 2.068.400 ευρώ και «Προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013», με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του Ανακτόρου του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό Μεσσηνίας. 
 Σημαντική υπήρξε και η συμβολή της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και του πανεπιστήμιου του Cincinnati για την πραγματοποίηση του έργου.
 Την Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 12 μ.μ. ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς εγκαινιάζει τον αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.  iefimerida
*** Παραλίγο τραγωδία στις Φέρες από ανατροπή Μ113

Ευτυχώς είχαν άγιο οι χείριστες του τεθωρακισμένου οχήματος Μ113 όταν κατά την διάρκεια προσπάθειας να υπερκεράσουν υδάτινο εμπόδιο στις Φέρρες το Μ113 ανετράπη. Χάρις την γρήγορη επέμβαση των συνάδελφων τους αποφεύχθηκε το μοιραίο και δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί.  Σύμφωνα με πηγές οι συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται ήδη υπό έρευνα.  Πώς να μην συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα όταν τα Μ113 του Ελληνικού Στρατού είναι αρχαία; Χρειάζονται άμεσα αντικατάσταση αλλά όλο μνημονίου η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να σταματήσει οποιαδήποτε παραγγελία ή σχέδιο αντικατάστασής τους. Τί θα γίνει όμως αν ο ανατολικός γείτονας της χώρας αποφασίσει να επεκτείνει την αναθεωρητική του πολιτική προς δυσμάς;   Τότε θα είναι πολύ αργά για παραγγελίες. Ο Ελληνικός Στρατός είναι δυνατός χάρις την αυτοθυσία των στελεχών του, αλλά και αυτά χρειάζονται να αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα απέναντι σε κάθε λογής κίνδυνο για μπορούν να προστατέψουν την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους όπως ορκίστηκαν. www.pronews.gr .-
 ***  ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ: Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
 
ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΟ - ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ»
«Ο Δήμος Κάσου είναι η μοναδική περίπτωση στον κόσμο και σίγουρα για το βιβλίο Γκίνες. Ο Δήμος Κάσου είναι ο μόνος σε όλον το πλανήτη που δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο. Όλα τα κάνουν μόνοι τους Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου... Ακόμα και η Ληξίαρχος είναι... εθελόντρια! Την κατάσταση μου περιέγραψαν, με τα όσα προβλήματα και θέματα καλούνται να διαχειριστούν τελείως μόνοι τους, τόσο η Δήμαρχος του νησιού Μαίρη Σορώτου – Τσανάκα, όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Ιωάννου, παρουσία του Επάρχου Γιάννη Μηνατσή και άλλων Αυτοδιοικητικών παραγόντων που ήταν παρόντες σε μια πολύ σημαντική σύσκεψη που είχα στο Γραφείο της Δημάρχου. Η απίστευτη αυτή κατάσταση είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων και υπουργικών αποφάσεων των τελευταίων ετών. Όπως επίσης, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ούτε και ένας εξειδικευμένος υπάλληλος, με ανταποδοτικό μισθό, για το σύστημα ύδρευσης του νησιού, που τελικά το συνδράμουν και το υποστηρίζουν με κάθε τρόπο εμπειρογνώμονες από την Γαλλική Δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι καθόλου ανέκδοτο. Είναι η απόλυτη πραγματικότητα». Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ αναχωρώντας από την Κάσο, όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις ετήσιες εκδηλώσεις για τη θλιβερή επέτειο του Ολοκαυτώματος του νησιού.  Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο, η οποία διήρκησε μία ώρα και προηγήθηκε των εκδηλώσεων και στην οποία παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμων Ζαννετίδης, ο Δήμαρχος Καρπάθου Ηλίας Λάμπρος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Νίκος Θεοδωρίδης και μέλη της Αντιπολίτευσης του Δήμου, προέκυψαν και άλλα σημαντικά στοιχεία.   Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός δήλωσε«Δίνω απόλυτο δίκιο στην Δήμαρχο, η οποία είναι εξοργισμένη από τη συμπεριφορά του Επιτρόπου, ο οποίος κόβει ως προκρούστης τις περισσότερες δαπάνες του Δήμου, παρεμβαίνοντας όχι στη νομιμότητα, αλλά στη σκοπιμότητα μιας δαπάνης, παρότι υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  Μου περιεγράφησαν καταστάσεις, οι οποίες δείχνουν ένα κράτος εν κράτει, με αποτέλεσμα ένα νησί να μην διοικείται από την Δημοτική του Αρχή, αλλά από έναν παράγοντα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κατοικοεδρεύει στη Ρόδο.  Ο συγκεκριμένος Επίτροπος για παράδειγμα, όπως επίσημα μου καταγγέλθηκε, δεν έχει εγκρίνει ούτε τις μίνιμουμ δαπάνες για τον περσινό εορτασμό του Ολοκαυτώματος.  Φαντάζομαι, ότι δεν θα εγκρίνει ούτε και τις φετινές. Και αν είναι ο ίδιος, δεν ξέρω τί θα κάνει του χρόνου, όπου πιθανότατα θα πάει για τον εορτασμό στην Κάσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  Η Δήμαρχος μπροστά σε όλους, μου είπε ότι η Κάσος είναι ένα νησί που έχει ένα συμπαθητικό αποθεματικό. Έχει χρήματα. Αλλά, δεν μπορεί να ξοδέψει τίποτα για το καλό του νησιού, ακόμα και για υποδομές, επειδή τα πάντα κολλάνε στον Επίτροπο. Θυμάμαι τι είχε τραβήξει και ο Δήμαρχος Καρπάθου, μέχρι να πάρει την έγκριση να αγοράσει ένα απορριμματοφόρο, που του ήταν η υπέρτατη αναγκαιότητα.  Και ξέρετε τί άλλο μου είπε ο Δήμαρχος Καρπάθου; Ότι τόσο η Κάρπαθος όσο και η Κάσος φορτώθηκαν αύξηση του ΦΠΑ, έχουν θέματα στον τομέα Υγείας και στον τομέα της Ακτοπλοϊκής σύνδεσης, αλλά αυτά, παρά το ζόρι που τραβάνε, τα βάζουν σε δεύτερη ταχύτητα σε σχέση με το μείζον πρόβλημα της παντελούς υποστελέχωσης των Δημοτικών Υπηρεσιών των δύο νησιών και της κακής συνεργασίας τους με τον Επίτροπο. Θα επισκεφθώ τόσο τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, όσο και τον αρμόδιο για την Αυτοδιοίκηση Υφυπουργό Γιάννη Μπαλάφα, όσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορο Βερναρδάκη, διότι αυτή η κυβέρνηση οφείλει, αν μη τι άλλο, να δώσει προσοχή στα αντίμετρα που ζητούν και οι Κασιώτες και οι Καρπαθιώτες».  Τέλος στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ τέθηκε και το θέμα της επανασυνένωσης Καρπάθου και Κάσου σε ένα Επαρχείο, το οποίο – όπως του είπαν – ο αρμόδιος Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής το έχει αποδεχθεί πολύ θετικά, ζητώντας από τον Υφυπουργό να βοηθήσει για την επίσπευση της τελικής απόφασης.

 ***  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ
Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
Επικεφαλής της “Ελλήνων Πολιτείας”
Γράφαμε στην Ελεύθερη Ώρα της Παρασκευής 3 Ιουνίου 2016, μεταξύ των άλλων:
«Ωστόσο, πολύ πιο πριν το 1993 και 1995, όταν και ήταν Βουλευτής ο Πάνος Καμμένος (εξελέγη πρώτη φορά τις εκλογές του ΄93), “έχτιζε” το πολιτικό του μέλλον με πολύ σκληρό προφίλ.
Γόνος εύπορης οικογένειας, θιασώτης των όπλων και των στολών (ίσως ως Υπουργός Εθνικής Αμύνης εκπλήρωσε παιδικό-εφηβικό του όνειρο), του άρεσε ιδιαίτερα η πολιτική.
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα την περίοδο 1981-1984 επί της Προεδρίας του Ευαγγέλου Αβέρωφ στη ΝΔ. Ανήκε δηλαδή, στην πτέρυγα Αβέρωφ, μαζί με τους Σαμαρά, Μιχαλολιάκο και Μανωλάκο (Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα της Ο.Ν.ΝΕ.Δ).
Στην άλλη πτέρυγα Μητσοτάκη, ανήκαν οι Μεϊμαράκης και Βουλγαράκης (μετέπειτα Προεδρείο της ΟΝΝΕΔ).       
Τον Πάνο τον Καμμένο – όπως συνεχίζει η πηγή μας – τον αποκαλούσαν στην Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας, με το παρατσούκλι “φλιπ”. Δηλαδή, του ανδρός που υπερέβαινε τα εσκαμμένα.
Όπως, όταν το 1983 πριν από μια συγκέντρωση του Αβέρωφ στην Καλαμάτα, ο Πάνος Καμμένος, οδηγώντας μια αστραφτερή Alfa Romeo cabrio, στην κεντρική πλατεία του Μελιγαλά, “ξήλωσε” την πινακίδα του ΠΑΣΟΚ (της Τοπικής Οργανώσεως του Κινήματος)».
Η ομιλία, υπό το καθεστώς της βίας και της τρομοκρατίας του ΠΑΣΟΚ.
Συνεχίζοντας την αφήγηση η εγκυρότατη και αξιόπιστη πηγή μας, μας αναφέρει ότι σ΄ αυτήν την συγκέντρωση, το Σάββατο 10 Ιουλίου 1983, όπου στην Καλαμάτα μίλαγε ο Ευάγγελος Αβέρωφ, μετά το παραπάνω αναφερθέν συμβάν, την ομιλία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας παρακολούθησε και ο νεαρότατος τότε, Πάνος Καμμένος.
Μια συγκέντρωση που είχε οργανώσει ο τότε Βο(υ)λευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς. Σε μια πόλη, όπου η πανκυριαρχία του ΠΑΣΟΚ, εκείνη τη διαταραγμένη εποχή, όπου όλα τα επισκίαζε ο σκοταδισμός και ο φανατισμός των αυριανιστών – που υμνούσε το συγκρότημα Κουρή – δεν επέτρεπε σε ένα από τα πολιτικά κάστρα της Δεξιάς, να μιλήσει ο αρχηγός της.      
Ο αριβίστας Πάνος Καμμένος.
Όπως γράψαμε, ο Πάνος Καμμένος ανήκε στην Αβερωφική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί με τον Μιχαλολιάκο (Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ την εποχή εκείνη, αργότερα Βουλευτή της ΝΔ και Δήμαρχο Πειραιά) και τον Μανωλάκο (αντιπρόεδρο της ΟΝΝΕΔ την ίδια εποχή και αργότερα Βουλευτή της ΝΔ). Γι΄ αυτό λέγεται, ότι ο Μάνος Μανωλάκος ήταν ο “καθηγητής” που καθοδήγησε το νεαρό μέλος της “γαλάζιας γενιάς”, Πάνο Καμμένο στα πολιτικά μονοπάτια.    
Ωστόσο, όταν επέστρεψε από τις σπουδές του από τη Λυών της Γαλλίας, λόγω της αντιπαλότητας και των πολλών προβλημάτων στη ΝΔ, εντάχθηκε στο κόμμα του Κωστή Στεφανόπουλου τη ΔΗ.ΑΝΑ (Δημοκρατική Ανανέωση).    
Το 1993, αφού από τον Ιούνιο του ίδιου έτους είχε ιδρυθεί η “Πολιτική Άνοιξη” (ΠΟΛ.ΑΝ), ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναζητώντας συμμαχίες, πήρε τον Πάνο Καμμένο και τον εξέλεξε για πρώτη φορά Βουλευτή στην Β΄ εκλογική Περιφέρεια της Αθήνας. Βέβαια, σημαντικό ρόλο έπαιξε η οικονομική ευμάρεια του τότε πεθερού του, Γιάννη Φιλίππου, ιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας ΦΑΓΕ. Δηλαδή, με απλά ελληνικά εξελέγη Βουλευτής από τα λεφτά, μπαμπά και πεθερού, αφού η κομματική του δραστηριότητα ήταν εντελώς ανύπαρκτη.
ΟΝΝΕΔ Γιορτή Νεολαίας, 1983: Νίκος Χατζηνικολάου, Ευάγγελος Αβέρωφ, Βασίλης Μιχαλολιάκος, Μάνος Μανωλάκος, Βάιος Σταθόπουλος κά.
Τραμπούκος ο Νίκος Χατζηνικολάου; 
Η πηγή μου, μου αφηγείται ακόμη ένα περιστατικό από εκείνη τη συγκέντρωση της Καλαμάτας την 10η Ιουλίου 1983:
“Στα όρια των Νομών Αρκαδίας και Μεσσηνίας, στο χωριό Τσακώνα, έγιναν επεισόδια μεταξύ σκληρών οπαδών του ΠΑΣΟΚ και Νεοδημοκρατών. Ένας εκ των Νεοδημοκρατών, τραυμάτισε κατά τη συμπλοκή το χέρι του.
Γι΄ αυτό στην εν λόγω συγκέντρωση που ακολούθησε, ήταν με τραυματισμένο χέρι.
Βέβαια, μετά το επεισόδιο, κάποιοι από τους ταραξίες μεταφέρθηκαν στη Διοίκηση Χωροφυλακής Μεσσηνίας. Μεταξύ αυτών και ο Νεοδημοκράτης με το τραυματισμένο χέρι. Συνελήφθησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους υποστράτηγους της Χωροφυλακής, Παναγιωτόπουλο και Μπακογιάννη, οι οποίοι και είχαν αναλάβει την περιφρούρηση των εκδηλώσεων της Καλαμάτας. Που είχε προσδώσει σ΄αυτές η ΝΔ πανελλήνια διάσταση, προκειμένου να δείξει στη μόλις δυο χρόνων κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πως η ΝΔ ήταν παρούσα, ενωμένη και δυνατή”.
Συνεχίζοντας η πηγή μου, μου ανέφερε ότι για την αποφυλάκιση των συλληφθέντων ενήργησαν οι τότε Βουλευτές της ΝΔ, Σαμαράς (Μεσσηνίας) και Πολύδωρας (Β΄ Αθηνών), όχι με τόσο κομψό τρόπο.
Καταλαβαίνετε, ότι ήμουν πολύ περίεργος να μάθω ποιοι ήταν οι συλληφθέντες και ποιος ο νέος με το τραυματισμένο χέρι!!
Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν, την έκπληξή μου, όταν μου αναφέρθηκε ότι ο τραυματισμένος νέος ήταν ο Νίκος Χατζηνικολάου!!
Ρώτησα την πηγή μου. Ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, ο γνωστός Νίκος Χατζηνικολάου; Ο εκδότης που επί σειρά ετών βρίσκεται σε όλα τα Συστημικά ΜΜΕ; Το Mega, το Alter, το Star;
Δεν μπορούσα να το πιστέψω!! Ακόμη κρατώ τις επιφυλάξεις μου!!
Στον σκληρό πυρήνα της νεολαίας της ΝΔ, ο Νίκος Χατζηνικολάου.
Ωστόσο, η αφήγηση δεν σταματά εδώ…
Μου εκμυστηρεύεται η πηγή μου ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου, ως φοιτητής της Παντείου, ήταν γραμμένος στο ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ (Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού). Άλλο ένα κόμμα της επάρατης Μεταπολίτευσης που δραστηριοποιήθηκε από το 1979 έως το 1989. Πρόεδρός του ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου. Απορροφήθηκε το 1985 από τη ΝΔ.  
Εν τούτοις, ο πατέρας του, Παναγιώτης Χατζηνικολάου (Βουλευτής Έβρου της ΝΔ) έπεισε τον Αβέρωφ να βάλλει τον Νίκο Χατζηνικολάου στην ΟΝΝΕΔ. Όμως, τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ ήταν μπαρουτοκαπνισμένα και εκλεγμένα. Δεν ήθελαν να ακούσουν κουβέντα γι΄ αυτήν την προοπτική. Θα θυμίσουμε για άλλη μια φορά, την εποχή εκείνη Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ήταν ο Βασίλης Μιχαλολιάκος και Αντιπρόεδρός της ο Μάνος Μανωλάκος (1981-1984).      
Έτσι, ο Νίκος Χατζηνικολάου έγινε γραμματέας της ΜΑΚΙ (Μαθητική οργάνωση της ΝΔ).
Να σημειωθεί ακόμη, ότι ο πατέρας Χατζηνικολάου – όπως μας αφηγείται η πηγή μας – ήταν εκ των 5 Βουλευτών που υπέγραψαν την υποψηφιότητα του Ευάγγελου Αβέρωφ στη διεκδίκηση της αρχηγίας της ΝΔ. Τόσες υπογραφές απαιτούνταν τότε για να λάβει κάποιος το χρίσμα. Δεν ήταν εύκολο την εποχή εκείνη, κάποιος Βουλευτής να εκφράσει ελεύθερα και δημόσια την προτίμησή του σε υποψήφιο αρχηγό. Άλλες εποχές, άλλα ήθη!!
Όμως, το παραπάνω γεγονός, καταδεικνύει την πολύ στενή σχέση που είχε ο πατέρας Χατζηνικολάου με τον Ευάγγελο Αβέρωφ!!
1982, η ηγεσία της ΟΝΝΕΔ. Ο Νίκος Χατζηνικολάου σκύβει μπροστά στον Αντώνη Σαμαρά (και στον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον Μάνο Μανωλάκο, τον Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον Ακη Γεροντόπουλο, τον Διονύση Καραχάλιο και άλλους ακροδεξιούς)
Το 1983 στο σπίτι του Μιχαλολιάκου στην οδό Θεοπόμπου 4 Παγκράτι. Τραπέζωμα της διοίκησης της ΟΝΝΕΔ στον Αβέρωφ.
Επίλογος.   
Εάν όλα τα παραπάνω αφηγηματικά ισχύουν, αντιλαμβανόμεθα γιατί σήμερα έχει μεταλλαχθεί η Κεντροδεξιά Παράταξη.
Ο Πάνος Καμμένος συγκυβερνά με τον αναρχο-κομμουνιστή Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νίκος Χατζηνικολάου, ξέχασε το “δεξιό” παρελθόν του και μετατράπηκε σε υπερασπιστή των “προοδευτικών” κομμάτων του “Συνταγματικού Τόξου”!!!      


***  Η “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
Γράφουν οι Παναγιώτης Αποστόλου
και Χρήστος Χατζηαναστασίου
της “Ελλήνων Πολιτείας”
Η επιστροφή της τέως βασιλικής οικογένειας και η επάνοδος της στην πολιτική σκηνή της χώρας είναι περισσότερο κοντά από ποτέ άλλοτε!!
Παρά το γεγονός ότι το παρόν κείμενο μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους μη σκεπτόμενους και επιδερμικούς ως ένα “μύθευμα”, εν τούτοις όλες οι πηγές μας, αλλά και μια σειρά από γεγονότα που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, φανερώνουν ότι για το εν λόγω θέμα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
Μια κινητικότητα που υποκρύπτει μια τρομερή στρατηγική, της οποίας ο χειρισμός έχει ανατεθεί σε απολύτως έμπιστους ανθρώπους του περιβάλλοντος της τέως βασιλικής οικογένειας.
Κερδίζει καθημερινά έδαφος η επιστροφή.
Διαφαίνεται ότι αυτή η υπόθεση, που ήταν πάντα ανοιχτή,  άρχισε να αποκτά νέους φίλους και υποστηριχτές λίγο μετά την κρίση στην Ελλάδα, αφού βαδίζουμε αισίως στον έβδομο χρόνο της ύφεσης, με τέσσερα (το τέταρτο είναι ο περίφημος “κόφτης”)  Μνημόνια στις πλάτες μας.
Ο λαός απογοητευμένος από όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, που εκχώρησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδος του, εξαθλιώνοντας τον ίδιο και την οικογένειά του, στρέφει το ενδιαφέρον του σε εναλλακτικές προοπτικές.
Παρακολουθεί επισταμένως τα “βήματα” της βασιλικής οικογένειας. Παρακολουθεί τα σενάρια επιστροφής του τέως Βασιλέα. Από τη στιγμή που το τεχνοκρατικό επιτελείο του βαδίζει με απόλυτη σιγουριά προς τον τελικό στόχο. Μια σιγουριά που την δυναμώνει ο “κακός χαμός” που γίνεται στα social media. Που παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας, η διασπορά των ειδήσεων που άπτονται θεμάτων της βασιλικής οικογένειας.  
Είναι συνεχείς οι επαφές με Τύπο και Ευαγή Ιδρύματα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η τέως βασιλική οικογένεια έχει επαφές, με εκδότες και επιχειρηματίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν είναι επίσης τυχαίο, ότι διεθνή Ιδρύματα με παραρτήματά τους σε ολόκληρο τον κόσμο (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Αφρική, Αυστραλία και Καναδά), είναι πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο. Που απαριθμούν αμέτρητο ελληνικό στοιχείο. Που βλέπουν την Ελλάδα να “αργοπεθαίνει”, αφενός μεν από τους δανειστές – τοκογλύφους “εταίρους” της και αφ΄ εταίρου δε, από μια κυβέρνηση που βάλλει εναντίον όλων των Εθνικών της αξιών (παιδεία, άμυνα, πολιτισμός κλπ).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε συχνή επαφή με την τέως βασιλική οικογένεια και πιέζουν ασφυκτικά, τόσο για το τέλος της πρώτης δημοκρατικά εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα όσο και για έναν έντιμο συμβιβασμό με τους δανειστές της.
Οι ίδιοι άνθρωποι ήδη έχουν ανοίξει διάλογο και με μια πλειάδα ανθρώπων εντός της Επικράτειας, που είναι ακόμη – ακόμη, ενεργοί στο υπό διάλυση πολιτικό Σύστημα.
Και όλα βαίνουν όπως ακριβώς έχουν οργανωθεί από τους κύκλους επαφών της ίδιας της οικογένειας.
Αυτό το επιτελείο της τέως βασιλικής οικογένειας – σύμφωνα με ακριβέστατες πληροφορίες μας - έχει έτοιμο πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας. Συμφωνίας συμβιβασμού με τους ίδιους τους δανειστές, χωρίς να κινδυνεύσει η χώρα μας με έξοδο από την ΕΕ και φυσικά όλα τα στοιχεία των προϋπολογισμών της χώρας για να μπορέσει να εισέλθει στην κανονικότητα.
Όταν τα Συστημικά ΜΜΕ «γλύφουν» τη βασιλική οικογένεια, τότε κάτι συμβαίνει.
Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός, ότι ο ΔΟΛ, μέσω της εφημερίδος “ΤΟ ΒΗΜΑ” σε έκδοσή του τον Νοέμβριο 2015, είχε ένθετο βιβλίο με αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου, με τον τίτλο: “Βασιλεύς Κωνσταντίνος”. Όπου “ΤΟ ΒΗΜΑ” ξεπούλησε, θυμίζοντας παλιές καλές του εποχές, γι΄ αυτό την επομένη προλόγιζε: “Μετά τη μεγάλη εκδοτική επιτυχία του πρώτου τόμου της αυτοβιογραφίας του πρώην Βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου και κατόπιν απαίτησης του αναγνωστικού κοινού, η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» προχωρά στην επανακυκλοφορία του στα περίπτερα”.
Όπως, δεν είναι τυχαίο ότι την Τρίτη 31 Μαίου 2016, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ θυμήθηκε τον Κωνσταντίνο, και του πήραν συνέντευξη οι Αλέξης Παπαχελάς και Σία Κοσιώνη, ξεχνώντας τα “Γκλύξμπουργκ”, τσιτάτα μιας ολόκληρης εποχής.
Η επιστροφή θα γίνει μέσω πολιτικού κόμματος ή διά μέσω δημοψηφίσματος;
Σ΄ αυτή τη συνέντευξη ειπώθηκαν πολλές αλήθειες οι οποίες φανερώνουν και τις κινήσεις που μελλοντικά προφανώς πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.
Η πρώτη αλήθεια που βγήκε, είναι ότι δεν αποκλείεται η δημιουργία ενός κομματικού σχηματισμού, του οποίου θα ηγηθεί ο τέως Πρίγκιπας Νικόλαος, από τη στιγμή που διατηρούν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”, καθώς από πουθενά δεν προκύπτει η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων τους. Από τη στιγμή μάλιστα, που είναι πολύ πιθανή η σύγκρουση που θα ακολουθήσει στον ευρύτερο χώρο της “Δεξιάς” ακόμη και με πιθανή διάλυση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο από τους “πεφωτισμένους” της οικογένειας. Με τη δημιουργία ενός συμπαγούς σχήματος που θα περιλαμβάνει όλο το Πατριωτικό Κέντρο αλλά και τους αποχωρούντες από την παρακμάζουσα Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που πολλά από τα στελέχη της είναι οπαδοί μιας νέας Κοινωνικής Δεξιάς.  
Τα παραπάνω περικλείει η απάντηση του Κωνσταντίνου, στο ερώτημα αν θα ηγηθεί πολιτικού σχηματισμού, όπου απάντησε πως όχι. Αλλά, στην ερώτηση αν θα ηγηθεί αυτού του σχηματισμού ο Νικόλαος, απάντησε: “Ρωτήστε τον Νικόλαο”.
Η δεύτερη αλήθεια βγήκε από την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου, ότι είναι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Όπως επίσης, τοποθετήθηκε σε σχετικό ερώτημα, ότι: “για την επιστροφή μου θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός”.    
Και τούτο γίνεται ΜΟΝΟ διά μέσω Δημοψηφίσματος.
Που θεωρούμε, ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες στις τελικές αποφάσεις του Κωνσταντίνου.
Άλλωστε, θυμηθείτε τι δημοσιεύσαμε στην Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής 22 Μαίου 2016, κατόπιν πληροφοριών μας: “…η επιστροφή θα γίνει μέσω υγιούς δημοψηφίσματος που θα διενεργηθεί μέχρι το 2025 και θα πάρουν πίσω ότι δικαιούνται…”.
Εκτός εάν οι εξελίξεις μικρύνουν την ημερομηνία επιστροφής.
Ο λαός μας πένεται και δυστυχεί. Η συνεχής μείωση μισθών και συντάξεων, η συνεχής βαριά φορολογία σε ότι κινείται και πετάει, η παραχώρηση της Εθνικής μας περιουσίας, η εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τα εκατοντάδες οικονομικά σκάνδαλα, στα οποία ενέχεται το πολιτικό προσωπικό της Πατρίδος, χωρίς κανένας να πληρώνει για αναγνωρισμένα εγκλήματα, δημιουργούν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα υπέρ της επιστροφής του Βασιλιά. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία αυτού του Τόπου, όπου θα γίνει μια τέτοια επιστροφή.  
Το ζητούμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι: Συμβιβασμός με τα κόμματα και τους πολιτικούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα; Ή δεν θα δοθεί “λευκή” πετσέτα σε κανένα πολιτικό σχεδιασμό και θα λογοδοτήσουν γι΄ αυτή την ολέθρια καταστροφή Πατρίδας και Κοινωνίας;
Η ενδεχόμενη επιστροφή δεν θα είναι ρόδινη.
Η ενδεχόμενη επιστροφή της βασιλικής οικογένειας και η ένταξη της στα δρώμενα της Πατρίδας μας δεν θα είναι ρόδινη, από τη στιγμή που έχει να κάνει με το τι τελικά έχει αποφασίσει να πράξει η Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία δεν βλέπει με θετικό μάτι και με όρους παγκοσμιοποίησης αυτήν την επιστροφή. Μια εξέλιξη που μπορεί να σταθεί και ολέθρια καθώς ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής της ΝΤΠ είναι και οι γεω-στρατηγικές ισορροπίες ή τυχόν αλλαγές συνόρων που θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες στην περιοχή. Και στο οποίο σημείο ο Κωνσταντίνος ήταν κάθετος στην συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, πως δεν θα δεχθεί μείωση των συνόρων της Ελλάδος.  

***  Οι καφετέριες απορρόφησαν την αύξηση του ΦΠΑ
 
Αδυνατούν, όμως, να καλύψουν και την αύξηση του ειδικού φόρου στην μπύρα, ενώ είναι σε αναμονή για τον καφέ
Μια εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από την αύξηση του ΦΠΑ σε 24%, φόρος που πέρασε άμεσα στα προϊόντα, όμως πολλοί καταστηματάρχες προτίμησαν μέχρι σήμερα να απορροφήσουν το 1% από το να το «περάσουν» στον καταναλωτή/πελάτη.
Πέραν, όμως, της αύξησης του ΦΠΑ, αυξήσεις υπάρχουν και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, όπου προστέθηκαν ή θα προστεθούν σύντομα ειδικοί φόροι. Φόροι που θα είναι δυσβάσταχτοι και δύσκολα οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να μην τους «περάσουν», έστω και ως ένα σημείο, στον καταναλωτή.
Η φορολογία ήδη αυξήθηκε στην μπύρα, ενώ από την πρώτη Ιανουαρίου θα υπάρξει φόρος που αφορά στον καφέ.
Ειδικότερα, από την 1η Ιουνίου αυξήθηκε ο φόρος στην μπύρα: από 2,6 σε 5 ευρώ ανά 100 λίτρα μπύρας και από 1,3 σε 2,5 ευρώ ανά 100 λίτρα μπύρας για τις μικρές ζυθοποιίες, αυτές δηλαδή που παράγουν έως 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
Από 1/1/17 επιβάλλεται φόρος στον καφέ: 3 ευρώ ανά κιλό για τον καβουρδισμένο, 2 ευρώ για το μη καβουρδισμένο, 4 ευρώ για το στιγμιαίο και τα συμπυκνώματα καφέ κ.ά. Η επιβολή του φόρου εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη λιανική τιμή των προϊόντων έως και 10%.
Από τα παραπάνω εύκολα μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι πλέον οι επαγγελματίες είναι σε αναμονή για το πώς θα κινηθούν, ενώ προς το παρόν κρατούν την ίδια τιμή στον καφέ. Έτσι, ο κόσμος ακόμα δεν έχει αντιληφθεί τις αλλαγές στις τιμές.
Βρεθήκαμε χθες στους πεζόδρομους της Ιατροπούλου και της Βαλαωρίτου, καθώς και στην κεντρική πλατεία, όπου μιλήσαμε με ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά με μπύρα και καφέ και μας είπαν τι έχει αλλάξει ή τι προβλέπουν ότι θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες:
  
Αλεξάνδρα Κρητικού, Room
Ακόμα δεν έχουμε αλλάξει κάτι στις τιμές, αν και αυτές με τις οποίες προμηθευόμαστε έχουν ήδη αλλάξει. Η κατανάλωση μέχρι σήμερα από πλευράς κόσμου δεν έχει επηρεαστεί, αφού ακόμα δεν έχουν αλλαχθεί οι τιμές, όταν, όμως, κι εμείς αναγκαστούμε να το κάνουμε, πιστεύω ότι θα υπάρξει μείωση.
  
Νίκος Τσάκωνας, Ambassador
Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να απορροφήσουμε τις αυξήσεις στον καφέ και την μπύρα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αλλάξει κάτι, πάντως, ενώ δεν έχουμε δει κάποια διαφορά στην κίνηση.
Όμως, το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει διαφορά, αφού οι τιμές παραμένουν ίδιες σε αυτά τα είδη.
  
Δημήτρης Μπουφέας, Kopi Luwak
Προς το παρόν δεν έχουμε αλλάξει κάτι στις τιμές μας, αλλά συζητάμε για αύξηση στην τιμή της μπύρας, αφού πλέον, όπως είδαμε, η επιβάρυνση που θα έχουμε ανά επιχείρηση θα είναι 15 με 20 ευρώ στο κάθε βαρέλι μπύρας, ποσό πολύ μεγάλο για να καταφέρουμε να το απορροφήσουμε όλο εμείς. Έτσι υπολογίζουμε να κάνουμε μια αύξηση 40 με 50 λεπτά το ποτήρι.
Για τον καφέ είμαστε ακόμα στο περίμενε, αφού ακόμα δεν έχει μπει ο νέος φόρος, ενώ η αύξηση του ΦΠΑ δεν επηρέασε τον καταναλωτή, αφού δεν αυξήσαμε την τιμή, κάτι, άλλωστε, που δεν κάναμε όταν ο ΦΠΑ πήγε από το 13 στο 23%.
  
Εύη Μούργου, Pedonale
Ακόμα δεν έχουμε αλλάξει κάτι στις τιμές, αν και γενικότερα η δουλειά έχει μειωθεί. Σχετικά με τον ειδικό φόρο και την αύξηση του ΦΠΑ, είναι κάτι που ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί, ούτε εμείς ούτε οι καταναλωτές.
Τις τιμές, πάντως, δε θα τις αλλάξουμε. Ήταν κάτι που κάναμε και στην προηγούμενη αύξηση του ΦΠΑ, πλέον δεν μπορεί να γίνει ξανά.
  
Χρήστος Εμμανουήλ, The Caffeine Lab
Έχουμε κάνει μια αύξηση στον καφέ κατά 10 λεπτά, ενώ είμαστε σε σκέψη για το τι θα κάνουμε με την τιμή της μπύρας, αφού είδαμε μεγάλη διαφορά στην αγορά του βαρελιού. Άλλωστε, φόρος μπήκε και στα κρασιά, όμως κρατήσαμε σταθερή την τιμή.
  Ζαχαρούλα Χρηστίδη, Social
Ως επιχείρηση δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές, το αντίθετο μάλιστα, αφού τις χαμηλώσαμε πρόσφατα. Πάντως, υπάρχει μια πτώση στην κίνηση, αν και αυτό οφείλεται στην τάση του κόσμου να πηγαίνει παραλιακά από εδώ και πέρα.
  
Κώστας Χουλιάρας, Adelante
Δεν έχουμε αλλάξει κάτι στις τιμές μας, αλλά δε γνωρίζω τι θα κάνουμε στο μέλλον. Οι ειδικοί φόροι σε καφέ και μπύρα είναι σημαντικοί, αλλά προσπαθούμε να μην τους περάσουμε στον καταναλωτή.
  
Γιάννης Μανέττας, Place Nationale
Από τον Αύγουστο έχει γίνει μεγάλη αύξηση στο ΦΠΑ, οπότε δεν μπορούμε ως κατάστημα να κάνουμε αύξηση λόγω του 1%. Σχετικά με τους ειδικούς φόρους, η αύξηση που μας επιβαρύνει είναι πολύ μεγάλη και φοβάμαι ότι η αγορά δε θα την αντέξει. Ακόμα πορευόμαστε με κάποια στοκ που είχαμε στις αποθήκες, όταν όμως θα χρειαστεί να αγοράσουμε μπύρα, θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε και τις τιμές μας.
Σχετικά με το φόρο στον καφέ, η αύξηση που λένε είναι μεγάλη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά τριών ειδών καφέδες: οι φτηνοί, οι μέτριοι και οι ακριβοί. Έτσι, τότε οι φτηνοί θα γίνουν μεσαίοι, οι μεσαίοι ακριβοί και οι ακριβοί μάλλον θα βγουν από την αγορά.
  
Νίκος Μπεσσής, Λωτός
Έχουμε απορροφήσει την αύξηση του ΦΠΑ μέχρι να αυξηθεί η τιμή του καφέ με τον ειδικό φόρο. Από την άλλη, στην μπύρα η αύξηση έχει γίνει και την έχουμε υπολογίσει γύρω στο 12%, αλλά προσπαθούμε να μην την περάσουμε στον καταναλωτή.
  
Γεράσιμος Σαριδάκης, Blossom
Είναι αστείο να γίνει αύξηση στον καφέ για το 1% του ΦΠΑ, οπότε δεν έχουμε κάνει κάτι. Ακόμα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για τον ειδικό φόρο που θα μπει στον καφέ. Αν τελικά ισχύσει, ναι, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε τιμές σε κάποιους καφέδες, κι αυτό θα είναι πολύ σοβαρό σε σχέση με την αύξηση του ΦΠΑ.
Σχετικά με την μπύρα, δεν έχουμε κάνει ανατίμηση στον κατάλογό μας εδώ και 6 χρόνια.
  
Δημήτρης Αργυράκης, Κόκκοι
Δεν έχουμε αλλάξει κάτι στις τιμές μας. Μέχρι σήμερα έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις, ενώ περιμένουμε τις τελικές αυξήσεις στο φόρο του καφέ για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Πάντως, θα προσπαθήσουμε να μην αυξήσουμε την επιβάρυνση στον καταναλωτή.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***  Ο ορισμός της «δημιουργικής ασάφειας» η παραμονή του στρατοπέδου στην Καλαμάτα
 
Την «κολοκυθιά»… συνεχίζουν να παίζουν με το 9ο Σύνταγμα Πεζικού 
 Παραμένει κανονικά ως κέντρο νεοσυλλέκτων λέει ο Π. Νίκας – Αοριστολογίες στη νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ 
 Δε λέει να κοπάσει ο σάλος που ξέσπασε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με την… «τύχη» του 9ου Συντάγματος Πεζικού Καλαμάτας.
  Το ιστορικό
Η ιστορία ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη στην αίθουσα του κοινοβουλίου, όταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, απαντώντας σε κριτική βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Κουτσούκου, για τα ειδικά μισθολόγια, ανέφερε επί λέξει: «Δεν απειλείται η Καλαμάτα από τον Ομέρ Βρυώνη για να έχει στρατεύματα που φυλάνε το γραφείο του κ. Σαμαρά», ενώ συμπλήρωσε πως «δε χρειάζεται να πληρώνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να εξυπηρετηθούν τοπικά συμφέροντα».
Όπως ήταν φυσικό, η τοποθέτηση αυτή του υπουργού, που δημοσιεύτηκε από αθηναϊκά ΜΜΕ και αναπαράχθηκε από το σύνολο των τοπικών ΜΜΕ, δημιούργησε ανησυχία στην τοπική κοινωνία και τους τοπικούς παράγοντες… Η ανησυχία αυτή έγινε ακόμα πιο έντονη την επόμενη μέρα (σ.σ. Παρασκευή), όταν και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με επίσημη ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, πήρε θέση για το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι το 9ο Σύνταγμα Πεζικού θα εξυπηρετεί μόνο ανάγκες φύλαξης…
«Βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και στο πλαίσιο αυτής εξετάζεται ο εξορθολογισμός και ο τρόπος λειτουργίας στρατοπέδων σε όλη την επικράτεια. Όσον αφορά στην Καλαμάτα, σύμφωνα με το μέχρι τώρα σχεδιασμό για τη λειτουργία του στρατοπέδου, το ποσοστό στελέχωσής του θα μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό, ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες φύλαξης. Θα ενισχυθεί, επίσης, η Αεροπορική Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα, με τη μετατροπή και την πλήρη εξέλιξή της σε Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης» ανέφερε αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ύστερα από αυτή την τοποθέτηση του υπουργείου, άπαντες αντιλήφθηκαν τη μετατροπή του στρατοπέδου από σύνταγμα νεοσυλλέκτων σε… φυλάκιο και ακολούθησε «θύελλα» αντιδράσεων, με ανακοινώσεις από το μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και το δήμαρχο Καλαμάτας. Ο τελευταίος έκανε λόγο για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη και με εντολή του αναρτήθηκε μακροσκελή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «Το στρατόπεδό μας κινδυνεύει»
 Αναδίπλωση (;) Καμμένου ύστερα από τη συνάντηση με το δήμαρχο Καλαμάτας
Το «σήριαλ» 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας φαίνεται, όμως, ότι μας επιφυλάσσει κι άλλα επεισόδια, ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση του δημάρχου Καλαμάτας με τον Πάνο Καμμένο στο υπουργείο…
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κατά την επιστροφή του στην Καλαμάτα ο κ. Νίκας, κι αφού ξεκαθάρισε ότι δε θέλει να εμπλακεί σε κανενός είδους πολιτικό παιχνίδι, αλλά τον αφορά μόνο το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και ειδικά του Δήμου Καλαμάτας, ανέφερε ότι ο υπουργός τού ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κλείσει το στρατόπεδο – δεν πρόκειται να μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, αλλά ούτε και να πουληθεί μέσω ΤΑΙΔΕΠ.
Επίσης, ο κ. Νίκας σημείωσε ότι ο Πάνος Καμμένος δεσμεύτηκε ότι το 9ο Σύνταγμα Πεζικού θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο νεοσυλλέκτων, με τον ίδιο αριθμό στρατευσίμων στις σειρές… και η μόνη διαφορά στη λειτουργία του, σε σχέση με πριν, αφορά στον εξορθολογισμό του αριθμού των μόνιμων στρατιωτικών που υπηρετούν στο στρατόπεδο στον 4ο λόχο και την προετοιμασία του στρατοπέδου πριν και μετά τις σειρές των νεοσυλλέκτων…
Κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Νίκας κάλεσε την τοπική κοινωνία να είναι σε ηρεμία, καθώς το θέμα, σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρείται λήξαν, διότι το «στρατόπεδο μας» φαίνεται πως έπαψε να κινδυνεύει…
Όπως αντιλαμβανόμαστε από τις δηλώσεις του δημάρχου, προέκυψε «αναδίπλωση» του υπουργού, σε σχέση με την επίσημη τοποθέτησή του την περασμένη Παρασκευή, που έκανε λόγο για μείωση του ανθρώπινου δυναμικού στο ελάχιστο δυνατό, ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες φύλαξης.
  Την «Πυθία», με επιθέσεις και αιχμές …ακόμα και για το μητροπολίτη, κάνει το υπουργείο 
Την ίδια ώρα που έδινε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Καλαμάτας, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας αναρτήθηκε νέα ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση του υπουργού με το δήμαρχο, η οποία και ανέφερε:
«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος συναντήθηκε με το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα για το θέμα που προέκυψε από δημοσιεύματα στα όρια της επιστημονικής φαντασίας και παραπληροφόρησης, τις οποίες δυστυχώς επαναλαμβάνει και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας με επίσημο έγγραφό του. Όπως ενημερώθηκαν και οι βουλευτές του νομού που επικοινώνησαν με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ισχύουν οι δηλώσεις του που έγιναν ήδη από το Μάρτιο του 2015 για την Πτέρυγα Αεροπορικής Εκπαίδευσης, 120 ΠΕΑ, που εξελίσσεται σε Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Ουδέποτε υπήρξε θέμα κλεισίματος του στρατοπέδου, όπως ανακοίνωσε ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού, πρώην ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων και έγινε αναπαραγωγή στον τοπικό Τύπο. Ισχύει, όμως, η δήλωση ότι δεν μπορεί η πληρότητα του στρατοπέδου να αγγίζει το 400%, όταν οι ακριτικές μονάδες είναι υποστελεχωμένες. Εδόθη δε εντολή να ερευνηθούν τα "αιτήματα" που υπεβλήθησαν στο παρελθόν από Αρχές και παράγοντες για εξυπηρέτηση ρουσφετιών. Είναι ξεκάθαρο ότι τα ρουσφέτια τελείωσαν. Όλοι οι Έλληνες πολίτες υπηρετούν ισότιμα».
Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση, δεν υπάρχει καμία σαφής αναφορά στις δεσμεύσεις που ανέφερε ο κ. Νίκας στη συνέντευξή του, ενώ δεν ξεκαθαρίζει τι άλλαξε σε σχέση με την ανακοίνωση του υπουργείου την Παρασκευή…
Εντύπωση, δε, προκαλούν οι αναφορές περί δημοσιευμάτων «επιστημονικής φαντασίας», που «θύμα» τους έπεσε ακόμα και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας… όταν σύσσωμα τα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και όλοι οι τοπικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, εξέφρασαν την ανησυχία τους ύστερα από την επίσημη τοποθέτηση του υπουργείου με την ανακοίνωσή του την Παρασκευή 3 Ιουνίου.
Τελικά, φαίνεται πως στην «πλάτη» του 9ου Συντάγματος Πεζικού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ο υπουργός αποφάσισε να «παίξει» πολιτικά παιχνίδια, με «στόχο» την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά…
Όσο για την «τύχη» του στρατοπέδου, παραμένει η δήλωση του Μαρτίου του 2015 μαζί με τις τελευταίες τοποθετήσεις του υπουργείου στην ιστοσελίδα του, χθες και την Παρασκευή που μας πέρασε…
Η «δημιουργική ασάφεια» σε όλο της το μεγαλείο…
 Του Κώστα Γαζούλη 

***   Εργαστήριο τέχνης με θέμα την ελιά στη Μεσσηνία
 
Στον Άγιο Ανδρέα από 18 εως και 20 Ιουνίου 
 Η ελιά, το εμβληματικό σύμβολο της Ελλάδας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την ιστορία της Μεσσηνίας, είναι το θέμα του σεμιναρίου που διοργανώνει η διεθνής εικαστικός Όλγα Γουλανδρή από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου στον Άγιο Ανδρέα.
Το εν λόγω εργαστήριο ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης, που απεικονίζει αυτό το πολύτιμο δέντρο, που δίνει ζωή στη μεσσηνιακή γη.
Όσοι συμμετάσχουν, θα μάθουν πώς μπορούν να συνδυάσουν όμορφα υλικά που δημιουργούν υφές, όπως το μάρμαρο, την πέτρα, το γυαλί, την τερακότα, με ένα ζωγραφικό στυλ.
Θα εισαχθούν στο νόημα και την αξία των χρωμάτων, του φωτός και της αντανάκλασης, θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν τη ροή και την τοποθέτηση, μέσω τεχνικών κοπής, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μωσαϊκό.
«Το στυλ είναι μοναδικό για κάθε άτομο και ο στόχος μου είναι να σας βοηθήσω να δημιουργήσετε, να αναπτύξετε, στο δικό σας ρυθμό, το προσωπικό σας έργο τέχνης» λέει σχετικά η κα Γουλανδρή.
Επίσης, δηλώνει ότι στόχος της, μέσα από αυτούς τους κύκλους σεμιναρίων, είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν να ανακαλύψουν τις καλλιτεχνικές δυνατότητες που όλοι κρύβουμε μέσα μας, να διασκεδάσουν με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο και να εκφραστούν δημιουργώντας το δικό τους έργο τέχνης.
Η Όλγα Γουλανδρή σπούδασε στο Λονδίνο Ιστορία της Τέχνης (Birbeck College) και έκανε σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές στον οίκο Sotheby’s. Επίσης, σπούδασε βυζαντινές και σύγχρονες τεχνικές του Μωσαϊκού στην Ελλάδα, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχει κάνει επτά ατομικές εκθέσεις μέχρι τώρα, και έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει πολλά βραβεία και αναγνωρίσεις για το ιδιαίτερο στυλ και την προσωπικότητά της στον κόσμο του μωσαϊκού.
Η πιο πρόσφατη συμμετοχή της σε ομαδική έκθεση ήταν στην Ιταλία. Συμμετείχε στη διεθνή διοργάνωση «Musiwa 2016», που έλαβε χώρα από τις 3 έως τις 13 Απριλίου στο Palazzo Medici Ricardi στη Φλωρεντία. Πρόκειται για μια μεγάλη έκθεση, στην οποία κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος καταξιωμένοι διεθνώς εικαστικοί από το χώρο του μωσαϊκού. Η κα Γουλανδρή, μάλιστα, δέχεται πρόσκληση κάθε χρόνο να λάβει μέρος στην έκθεση. Στη φετινή διοργάνωση ήταν η μοναδική Ελληνίδα ανάμεσα σε 40 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και συμμετείχε με το έργο «Πάντα η θάλασσα».
H εικαστικός διδάσκει την τέχνη του μωσαϊκού στον ιστορικό «Φιλοπρόοδο Σύλλογο Υμηττού» και έχει δημιουργήσει μια ομάδα μαθητών με τίτλο «Μωσαϊκός Κόσμος», η οποία επιδίδεται σε αρκετές καλλιτεχνικές δράσεις.
Θεωρείται εκπρόσωπος της σύγχρονης τέχνης του Μωσαϊκού στην Ελλάδα και έργα της φιλοξενούνται σε μουσεία, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο.
Να σημειωθεί πως το workshop «Η ελιά μου» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Άγγελος» στον Άγιο Ανδρέα Μεσσηνίας και θα διαρκέσει πέντε μέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Για περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Μαρία Σαραντάκη, υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου, στο e-mail: sarantaki.maria@gmail.com.

***  Συνεχίζεται και αύριο-σήμερα  ο άστατος καιρός... 
 
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Πέμπτη 9/6/2016 προβλέπεται άστατος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και υπάρχει μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Από τις μεσημβρινές μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται μπόρες κυρίως σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-90%.
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ και προς το βράδυ θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 1 (Χαμηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το www.meteoclub.gr και το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  Αναδρομή μέσα από το φωτογραφικό φακό στους κινηματογράφους της Καλαμάτας του παρελθόντος…
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
 Του Βασίλη Ι. Μανιάτη
 Μέρος α΄
 Αναδρομή μέσα από το φωτογραφικό φακό στους κινηματογράφους του παρελθόντος…
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Του Βασίλη Ι. Μανιάτη

Μέρος α΄

Αναδρομή μέσα από το φωτογραφικό φακό στους κινηματογράφους του παρελθόντος…

asteria.jpg
(Κινηματογράφος Αστέρια)

akrita.jpg
(Κινηματογράφος Ακρίτα)

cine kastro.jpg
(κινηματογράφος cine Κάστρο)

esperos-1.jpg
(Κινηματογράφος Έσπερος)

esperos-2.jpg
(Κινηματογράφος Έσπερος)

ilektra-1.jpg
(Κινηματογράφος Ηλέκτρα)

ilektra-2.jpg
(κινηματογράφος Ηλέκτρα)

kipos edem.jpg
(Κήπος Εδέμ)

kipos edem-variete.jpg
(Κήπος Εδέμ)

trianon-1.jpg
(Τριανόν)

vakalopouleion.jpg
(Βακαλοπούλειον)

***  Καλό ταξίδι, “Θείε” 
 
Ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια περηφάνια και θετική αύρα έφυγε από κοντά μας.
Ο «Θείος» ή Κοσμάς Ξυπόλιτος, ένας άνθρωπος αγαπητός στη νεολαία της Καλαμάτας έδωσε χρόνια μάχη με τον καρκίνο και σήμερα το πρωί νικήθηκε σε ηλικία 58 ετών
Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα στο Ναό της Υπαπαντής.
  Καλό ταξίδι Θείε…

*** Αντιφασιστική συγκέντρωση την Κυριακή στην Καλαμάτα με αφορμή την ομιλία του Ν. Μιχαλολιάκου 
 
Σε συγκέντρωση κατά του φασισμού και των δολοφόνων του καλεί την προσεχή Κυριακή το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία, η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.
Στο κάλεσμά της υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές ξεπουλήματος και φτωχοποίησης, το προσφυγικό ζήτημα και η γενικότερη τακτική του κράτους και των μηχανισμών του δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι φασίστες για να ξανασηκώσουν κεφάλι.
Η αντιφασιστική συγκέντρωση θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας στις επτά το απόγευμα.
Όπως σημειώνει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, «το αβαντάρισμα από το κράτος και τους μηχανισμούς του, οι πολιτικές ξεπουλήματος και φτωχοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα κολαστήρια ψυχών στα οποία φυλακίζουν τους πρόσφυγες, δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον, το οποίο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν υποκριτικά οι φασίστες δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής για να ξανασηκώσουν κεφάλι. Δεν είναι απλά άλλο ένα πολιτικό κόμμα. Είναι ΦΑΣΙΣΤΕΣ γιατί:
-επιθυμούν τη φυσική εξόντωση κάθε διαφορετικού
-στηρίζονται στη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και το ρατσισμό
-είναι το δολοφονικό χέρι των αφεντικών απέναντι σε κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι του λαού
-παρά τις υποκριτικές κραυγές τους αποτελούν την πιο αντιδραστική εφεδρεία του συστήματος εξουσίας, καταπίεσης και εκμετάλλευσης
Είναι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ γιατί:
-είναι αυτοί που δολοφόνησαν τον ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ
-είναι αυτοί που δολοφόνησαν τον ΣΑΧΖΑΤ ΛΟΥΚΜΑΝ
-είναι αυτοί που επιτίθενται με δολοφονικές προθέσεις σε εργάτες και μετανάστες.
Οι φασιστικές συμμορίες δε χωράνε ούτε στην Καλαμάτα ούτε πουθενά».

***   27χρονος από την Γκάμπια έκανε το μέντιουμ στην Καλαμάτα, αλλά δεν άλλαξε το δικό του μέλλον
 
Δεν προέβλεπε μόνο το μέλλον, αλλά παρενέβαινε σε αυτό, όπως έλεγε, ωστόσο ο 27χρονος υπήκοος Γκάμπιας δεν μπόρεσε να παρέμβει στο δικό του μέλλον, και έτσι το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκε με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.
Οι δύο πελάτισσες που δέχθηκε το απόγευμα στην γκαρσονιέρα που διατηρούσε στην οδό Αρτέμιδος, με πολύ σοβαρά αισθηματικά προβλήματα να τις απασχολούν, δεν ήταν παρά γυναίκες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, με τους συναδέλφους τους μετά τις προβλέψεις να συλλαμβάνουν το μέντιουμ.
  Το… μέντιουμ
Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας είχε πληροφορίες, ενώ είχε εντοπίσει και διαφημιστικό μήνυμα του «Μέντιουμ Farou», ότι ο συγκεκριμένος, μαζί με άλλο άτομο, εξαπατά κόσμο, προσποιούμενο ότι μπορεί να προβλέπει και να επεμβαίνει στο μέλλον, σύμφωνα με την επιθυμία των πελατών. Εξειδίκευσή του τα αισθηματικά και ερωτικά προβλήματα.
Μάλιστα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν πληροφορηθεί ότι ο 27χρονος εκμεταλλευόταν το δήθεν χάρισμα που έχει, κατ’ εξακολούθηση σε κάποιους ανθρώπους, προκειμένου να τους αποσπά συνεχώς χρήματα, ότι δήθεν τους έχουν κάνει μάγια.
  Νερό και… κάρβουνο
Το απόγευμα της Τρίτης και αφού είχε κλεισθεί τηλεφωνικό ραντεβού, δύο αστυνομικίνες, προσποιούμενες τις πελάτισσες, πήγαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αρτέμιδος. Ο 27χρονος υποδέχθηκε τις πελάτισσές του με κελεμπία, ενώ και ο χώρος ήταν διακοσμημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί ατμόσφαιρα και να παραπέμπει σε αφρικάνικο στυλ.
Αφού άκουσε το υποτιθέμενο πρόβλημά τους, το «χαρισματικό μέντιουμ» τους ζήτησε να πλυθούν σε νερό στο οποίο είχε τριμμένο κάρβουνο, λέγοντάς τους ότι το ζήτημά τους είναι πολύ σοβαρό και θα μιλούσε την επόμενη ημέρα με τον παππού του στην Αφρική, γι’ αυτό και έπρεπε να ξαναπάνε…
Αφού εισέπραξε 20 ευρώ ως αμοιβή των «υπηρεσιών» του, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας τον συνέλαβαν για απάτη, βρίσκοντας στην κατοχή του το προσημειωμένο χαρτονόμισμα.
Ο συνεργός του δε βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκεί και αναζητείται.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν από το διαμέρισμα τρία κινητά τηλέφωνα και διάφορα αντικείμενα, όπως φυλαχτά και διάφορα άλλα που χρησιμοποιούσε για να εξαπατά τον  κόσμο.
Στην Καλαμάτα δρούσε τους τελευταίους 3 μήνες, όταν και έφθασε στη Μεσσηνία από την Αθήνα.
Ο 27χρονος οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας ρητή δικάσιμο.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

 ***  Οι φιλόζωοι με τους σκύλους την Κυριακή στο Πάρκο του ΟΣΕ
 
Με αφορμή την τελευταία «μεγαλειώδη» κίνηση του Δήμου Καλαμάτας να τοποθετήσει στις εισόδους του Πάρκου ΟΣΕ απαγορευτικές πινακίδες για την είσοδο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, καλούμε όλους τους φίλους μας σε ανοιχτή συνέλευση στο χώρο πατινάζ, την Κυριακή 12 Ιουνίου, στις 6.30 μ.μ.
Θα συζητήσουμε για ό,τι νέο έχουμε, όσον αφορά στην Αίτηση Ακύρωσης προς την Αποκεντρωμένη, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αμυνθούμε προς το παρόν στην αδιαλλαξία εκ μέρους του Δήμου και ό,τι θέμα μας απασχολεί σχετικά.
Καλό θα ήταν να παρευρεθούν και άνθρωποι εκ μέρους του Δήμου, όπως και από πλευράς της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας.
Όσοι τυχόν έρθουν με τα κατοικίδιά τους και για αποφυγή τυχόν εκπλήξεων, να έχουν βιβλιάρια, τσιπάκι και κονκάρδα αντιλυσσικού εμβολίου.

***  Αιτήσεις για την κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας- Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής       
 
  
 Στη θέση Σουμπρόλακα Ταϋγέτου, σε μαγευτικό ελατόφυτο περιβάλλον, θα λειτουργήσει και φέτος, με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Καλαμάτας, η παιδική εξοχή – κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι δε αιτήσεις είναι δυνατόν να κατατεθούν μέχρι τις 17 Ιουνίου, ενώ οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τέσσερις και θα έχουν διάρκεια δέκα ημερών εκάστη:
•Στην 1η περίοδο, από 4 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών
•Στη 2η περίοδο, από 18 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών
•Στην 3η περίοδο, από 30 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου, θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι και
•Στην 4η περίοδο, από 11 Αυγούστου έως 20 Αυγούστου, θα φιλοξενηθούν ΑμεΑ (ενήλικες).
Οι κατασκηνωτές (μόνο παιδιά και ηλικιωμένοι) θα καταβάλουν ποσό συμμετοχής 30 ευρώ στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή στον με αριθμό 220/54035021 (GR 3101102200000022054035021) τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας στην Εθνική Τράπεζα, αναφέροντας οπωσδήποτε το όνομα του κατασκηνωτή.
Εξαιρούνται της πληρωμής συμμετοχής τα παιδιά των τριτέκνων, των πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του κατασκηνωτή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης).
  Δικαιολογητικά- διαδικασία εγγραφής
Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής έχουν ως εξής:
A) Για παιδιά:
•Αίτηση
•Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λπ.), καθώς και κάθε πιστοποιητικό που αποδεικνύει τα παραπάνω (φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.)
•Δελτίο κατασκηνωτή, το οποίο συμπληρώνεται με την επίδειξη του βιβλιαρίου εμβολίων ή βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).
•Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής 30 ευρώ.
  Πού θα γίνονται οι εγγραφές
Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Κέντρα Υγείας του Νομού Μεσσηνίας, στο Σταθμό Προστασίας Μάνας, Παιδιού & Εφήβου του Π.Ε.Δ.Υ. (Κανάρη και Πλάτωνος, Καλαμάτα), στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας (ισόγειο Διοικητηρίου, γραφ. 358 και 370) και στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας (Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος, Τριφυλίας, Οιχαλίας & Δυτικής Μάνης).
  B) Για ηλικιωμένους:
•Αίτηση συμμετοχής
•Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος του αιτούντος
•Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
•Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής 30 ευρώ.
Οι εγγραφές των ηλικιωμένων ατόμων θα γίνονται στους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας, στα ΚΑΠΗ των Δήμων και στη Διεύθυνση Πρόνοιας (ισόγειο Διοικητηρίου, γραφείο 358 370) του Δήμου Καλαμάτας.
Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων ταχυδρομικώς για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, με αποστολή των αιτήσεων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην εξής διεύθυνση: Διεύθυνση Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας, Διοικητήριο, 24100 Καλαμάτα, υπόψη Όλγας Καρδάση, αίτηση για την κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας
 Γ) Για ΑμεΑ
Οι εγγραφές Ατόμων με Αναπηρίες θα γίνονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.), που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλέφωνο 210 5236501, η οποία θα έχει και την ευθύνη επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής είναι η 17η Ιουνίου.

***  Τριήμερο πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματίες μελισσοκόμους
 
Τριήμερο πρόγραμμα ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης για επαγγελματίες μελισσοκόμους θα υλοποιήσει τo Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ.
Το σεμινάριο, που θα έχει διάρκεια 15 ώρες, θα ξεκινήσει την Τρίτη 14 Ιουνίου (16.30-21.30) και θα συνεχιστεί 15 και 16 του μήνα (8.30 –13.30), στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Τρίτη 14/6: Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
Τετάρτη 15/6: Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
Πέμπτη 16/6: Τυποποίηση- Εμπορία- Προώθηση- Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων.
Εκπαιδευτής: Αλυσανδράκης Ελευθέριος.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο οργάνωσης της εκπαίδευσης, Γεώργιο Τσουμάνη, στα τηλέφωνα 2761022116 και 6934796092.
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 10 Ιουνίου. Την εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν 30 άτομα και για το λόγο αυτό, για την επιλογή των συμμετασχόντων, θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης.

*** 

*** Αθλητική ενημέρωση  :

*** A.E. Σπάρτη: Αφιέρωμα σε Σωτήρη Αντωνίου  και στην άνοδο της ομάδας!
Λένε ότι ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα, υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν κάτι το οποίο έγινε με τον Σωτήρη Αντωνίου και την πορεία του στην Α.Ε. Σπάρτη.
    Ο Αγιώτης τεχνικός ήταν ο στρατηγός της ανόδου που μετά από ένα δύσκολο και επίπονο μαραθώνιο κατάφερε να να κάνει μία ολόκληρη πόλη να παραληρεί.
Η διοίκηση του συλλόγου εκτιμώντας την ουσιαστική του συμβολή στην ιστορική αυτή άνοδο ανανέωσε τη συνεργασία μαζί του και θα του εμπιστευθεί τις τύχες της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της Football League. Κάτι το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών και αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος στη πρόσφατη συνέντευξη τύπου  αναγνωρίζοντας το έργο του δήλωσε ότι τον θέλει και φέτος στο τιμόνι της ομάδας.
Συμφώνησε να οδηγήσει τη Σπάρτη στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής στις 27 Ιουλίου του 2015. Στην αρχή αμφισβητήθηκε από πολλούς όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα όπου όλοι είμαστε προπονητές, πρόεδροι και γνωρίζουμε τα πάντα σχετικά με επιλογή παικτών και λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας.  
Το τελικό σφύριγμα της χρονιάς τον δικαίωσε πανηγυρικά παίρνοντας μια πανάξια άνοδο στη Β’ Εθνική και δημιουργώντας ένα σύνολο το οποίο ξεχώριζε αγωνιστικά από τις υπόλοιπες ομάδες κάτι το οποίο αποδείχθηκε στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με το σερί 8 νικών και με την ομάδα να έχει πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Με Χαλκίδα, Κανάρη, Βύζα, Καλαμάτα, Βάρδα, Μανωλάδα, και Λουτράκι οι πρωταθλητές σκόραραν 17 γκολ και δέχτηκαν μόνο ένα!
Επιλέγοντας σωστά το ρόστερ της ομάδας και κάνοντας σωστές εισηγήσεις προς τον τεχνικό διευθυντή Δημήτρη Καρρά, έχτισε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με 16 γκολ, την 4η άμυνα σε όλους τους ομίλους της Γ’ Εθνικής.
Ο απολογισμός του νεαρού τεχνικού στο τιμόνι της Σπάρτης σε αγώνες πρωταθλήματος γράφει 18 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες και αήττητος απέναντι στους άλλους τρεις διεκδικητές του τίτλου. Δύο ισοπαλίες με Παναργειακό, δύο νίκες με Αιολικό και 1 νίκη και 1 ισοπαλία με Παναρκαδικό, ένα στοιχείο που ουσιαστικά αποδεικνύει περίτρανα την αδιαμφισβήτητη ανωτερότητα των Σπαρτιατών.
Η επόμενη μέρα φυσικά είναι ακόμη πιο δύσκολη αφού τα λημέρια της Φουτμπολ Λιγκ είναι πολύ διαφορετικά από αυτά της Γ’. Οι προσδοκίες μεγάλες και το βάρος που θα πρέπει να σηκώσει αυτός και οι παίκτες του βαρύ αλλά είμαστε όλοι σίγουροι ότι μπορούν να πετύχουν και φέτος τους στόχους που θα θέσουν.
Βιογραφικό 
Ποδοσφαιρική καριέρα
Ο Σωτήρης Αντωνίου, ο νέος προπονητής της Α.Ε. Σπάρτη, γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου το 1975 στη Λάρισα και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τον Απόλλωνα Λάρισας. Στη συνέχεια αγωνίσθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ξάνθη, στην Α’ Εθνική, από το 1997 ως το καλοκαίρι του 2001, έχοντας 80 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 11 στο κύπελλο, ενώ πέτυχε και ένα γκολ. Ακολούθως συνέχισε την καριέρα του στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στον Φωστήρα, τον Εθνικό Αστέρα, την Κέρκυρα, τον ΠΑΣ Γιάννενα, τα Τρίκαλα, τη Δόξα Δράμας και τον Εορδαϊκό.
 Προπονητική καριέρα
Ως προπονητής, έχει εργαστεί το 2008 στον πάγκο του Εορδαϊκού, ομάδα Γ΄ Εθνικής του Βορείου ομίλου, και ακολούθως συνέχισε στην Α.Ε.Λ. Καλλονής και αυτή ομάδα τότε Γ΄ Εθνικής του Βορείου ομίλου η οποία τερμάτισε 2η. Την περίοδο 2009-10 με την ίδια ομάδα (Α.Ε.Λ. Καλλονής) πήρε την άνοδο από την Δ’ Εθνική στην Γ’ Εθνική. Την περίοδο 2010-2011 εργάστηκε στον Πανηλειακό, τον οποίο οδήγησε ως τα μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής, μετά έφυγε από τον Πύργο και πήγε τον Νοέμβριο του 2012 στην Κόρινθο, από την οποία απομακρύνθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου. Την περίοδο 2013-2014 στον Δωτιέα Αγιάς ενώ από τον Φεβρουάριο 2015 ήταν στον Παναργειακό με τον οποίο τερμάτισε στη 2η θέση του πρωταθλήματος.
Ιsport.gr 

***  Προσωρινή διοίκηση στον ΑΟΚ για την αποφυγή διάλυσης της ιστορικής ομάδας…
 
Σε οριακό σημείο έχει περιέλθει η ιστορική ομάδα της Κυπαρισσίας και, πλέον, όλοι ελπίζουν και προσπαθούν, η προσωρινή Διοίκηση που εξελέγη την Κυριακή το βράδυ να καταφέρει να κινητοποιήσει το φίλαθλο κοινό και ανθρώπους με κύρος και δυνατότητες να ασχοληθούν ενεργά με τη Διοίκηση της ομάδας ώστε να συγκροτηθεί ένα νέο και ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο με κοινωνική αποδοχή, ευρύτατο σεβασμό και οικονομική ευχέρεια. Την Κυριακή το βράδυ, σε αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας, πραγματοποιήθηκε η Γ’ Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Ομίλου Κυπαρισσίας για την εκλογή νέας Διοίκησης της ιστορικής ομάδας της Κυπαρισσίας, όπου διαπιστώθηκε η τραγικότητα της κατάστασης. Δυστυχώς, παρά τη γόνιμη συζήτηση, η οποία ωστόσο διεξήχθη σε δραματικούς τόνους λόγω του διοικητικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η ομάδα, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την ανάληψη της Διοίκησης. Ως εκ τούτου, τα μέλη της Γενικής Συνέλευση μετά από μακρά συζήτηση και αφού εξέτασαν κάθε ενδεχόμενο, προ οδυνηρών εξελίξεων, εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο μεταβατικού χαρακτήρα το οποίο απαρτίζεται από τους: Γεώργιο Αλεξόπουλο, Γεώργιο Φωτεινό, Νικόλαο Μπούκαλη, Νικόλαο Παπά, Περικλή Γεωργακόπουλο, Κυριάκο Πανόπουλο και Κώστα Θεοδωρακόπουλο. Η προσωρινή Διοίκηση μετά από ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, συγκροτήθηκε σε Σώμα με πρόεδρο τον Νικόλαο Παπά, Γραμματέα τον Κυριάκο Πανόπουλο και Ταμία τον Νικόλαο Μπούκαλη. Η προσωρινή Διοίκηση υλοποιώντας τη βούληση και απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης θα συγκαλέσει τρεις Γενικές Συνελεύσεις, με την Α’ Γ.Σ. την Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 9μμ σε αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας, την Β’ την Κυριακή 19 Ιουνίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και την Γ’ την Κυριακή 26 Ιουνίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Κ. Παράλληλα, η προσωρινή Διοίκηση απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε Κυπαρίσσιο και κάθε άνθρωπο γενικότερα που αγαπά την ομάδα, να τη στηρίξει εμπράκτως μετέχοντας ενεργά στη Διοίκηση του Α.Ο.Κ. κρατώντας ζωντανή την ποδοσφαιρική και αθλητική ιστορία της πόλης. Σημειώνεται πως, η απελθούσα διοίκηση παρέδωσε την ομάδα χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες και δίχως καμία οφειλή, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος να προσφέρει και συνεισφέρει στη νέα Διοίκηση έχει μπροστά του ένα καθαρό και υγιές οικονομικό περιβάλλον να κινηθεί και να σχεδιάσει και ξεδιπλώσει το πλάνο του για οριοθέτηση των στόχων της ομάδας!

***  «Κλειδώνει» για 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Καλαμάτας 
 
Παρά το σκεπτικισμό που δημιούργησε σε κάποιους η καθυστέρηση στον ορισμό της ακριβούς ημερομηνίας για τη Γενική Συνέλευση της Καλαμάτας ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Ράλλης επικαλείται τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τονίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη –ίσως και σήμερα κιόλας.
Η Τετάρτη 22 Ιουνίου, μετά και το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει προκριθεί ως ιδανική ημερομηνία και σε επικοινωνία με την πλευρά του Σταύρου Παπαδόπουλου και εκτός απροόπτου, θα είναι η ημέρα που θα κληθούν οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας να αναδείξουν την επόμενη διοίκηση της ομάδας. Θα είναι μια ιστορική καμπή για τους «μελανόλευκους», καθώς η επιστροφή του κ. Παπαδόπουλου στην ηγεσία, αφήνει υποσχέσεις για νέες επιτυχίες και φυσικά άμεση επάνοδο στις εθνικές κατηγορίες.
Η επόμενη μέρα της Καλαμάτας ήδη προετοιμάζεται, με τον Δημήτρη Τσάκωνα, ο οποίος αναμένεται ν’ αναλάβει γενικός αρχηγός να υλοποιεί το σχεδιασμό, έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος επαφών με ποδοσφαιριστές και συνεργάτες.
Τέλος, εργασίες έγιναν και στο γήπεδο του Μεσσηνιακού που θα αποτελέσει την έδρα της Καλαμάτας τη νέα αγωνιστική χρονιά, με την επανασπορά του χλοοτάπητα και μικροεργασίες και καθαρισμούς.
***  Στριμώχτηκε γράφαμε το πρωί άγρια ο Γιώργος Ράλλης για την τέλεση πια της Γενικής Συνέλευσης της Μαύρης Θύελα και από τα 72 (!) ταμειακός εντάξει μέλη του ΠΣ Η Καλαμάτα, όμως σήμερα το πρωί έλαβε σχετικό τελεσίγραφο παρακαλώ και από τον ίδιο τον Σταύρο Παπαδόπουλο:
*
«Όρισε άμεσα την Γενική Συνέλευση της ομάδας αλλιώς δεν θα τα πάμε καλά…» του διήνυσε με έντονο ύφος ο Καλαματιανός μεγαλοεπιχειρηματίας και έτσι ο πρόεδρος (;) ακόμη της Μαύρης Θύελλας προσανατολίζεται πλέον για την Τετάρτη (εργάσιμη ημέρα και γι  αυτό ίσως γίνει απόγευμα στη Νομαρχεία) 22 Ιουνίου.
Εκεί βέβαια θα προκύψει και το νέο Δ.Σ. της Καλαμάτας με πρόεδρο τον Σταύρο Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Ράλλη φυσικά εκτός αυτού, όπως και εδώ σας έχουμε ενημερώσει εγκαίρως και αποκλειστικώς…

***  Ζήτησε να δει Παπαδόπουλο (!) ο Χριστόπουλος, «ΟΚ» «Κόλκα», Μπεγέτης, Αθανασό, κοντά σε Κυριακόπουλο, Σπ. Δασκαλάκη
 
Κόσμος πάει και έρχεται πλέον στη Μαύρη Θύελλα, παρότι ο Ράλλης ούτε χθες παρακαλώ εδεήθη να ορίσει επίσημα την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης – ακούγεται ξαναλέμε η 22η του Ιούνη, ημέρα… Τετάρτη - της ομάδας και σε επόμενο άρθρο μας να αναφερθούμε στον λόγο που το πράττει αυτό…
    Οι Μπεγέτης, Αργυρόπουλος, Γαλανόπουλος συμφώνησαν και τυπικά χθες με την Καλαμάτα, το ίδιο και ο Αθανασόπουλος, ενώ πολύ κοντά είναι και οι Σπύρος Δασκαλάκης και ο πορτιέρο Κυριακόπουλος.
Αντίθετα κολλάει στο οικονομικό των Καλαντζή και Τσουλάκου, στάσιμο των αφών Καλογερόπουλου, ενώ σταντ μπάι πλέον είναι ο Αντώνης Κωνσταντόπουλος, «ΟΧΙ» είπε ο Καντούτσης, με τους «μελανόλευκους» - όπως γράψαμε και χθες – να κοιτούν τώρα και στο πάνω ράφι μεταγραφικά και στην προσθήκη από τώρα 2-3 εγνωσμένης αξίας παικτών, εκτός Μεσσηνίας, που θα σηκώνουν  το βάρος κυρίως τα μπαράζ ανόδου τον Μάιο…
Στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας της Καλαμάτας, η περίπτωση του Μάννα βάλετε πλέον ευθέως (!) εκ των έσω στη Μαύρη Θύελλα, ενώ πληροφορίες μας χθες το βράδυ ανέφεραν πως ζήτησε συνάντηση (!) με τον Σταύρο Παπαδόπουλο ο Γιάννης Χριστόπουλος, που όπως έχουμε γράψει και εδώ σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας, ενδιαφέρεται και αυτός να καθίσει στον πάγκο του ΠΣ Η Καλαμάτα, την περίπτωσή του όμως δεν την βλέπουν ζεστά στα Κατσέικα…

***

  ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4961 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 610 /  -         https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.584   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts    Σταμάτιος Σκούλικας  .- https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   568 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  510. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 /

BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4800  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3002 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =      2982  video. -                 
 https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10. 784    βίντεο   .-

*** ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΜΑΪΟΥ  2016  : 
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  23 Μαϊου 2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-23-2016.html .               
~ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ Από τις δικές  μας περιηγήσεις   Δευτέρα 23 Μαϊου  2016  17ο  κεφάλαιο  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/05/23-2016-17.html .-                                           
 ~ Η Εφημερίδα μας  arfara news  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  24 Μαϊου 2016 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-24-2016.html .-                                                                                                                                    
~Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 25 Μαϊου 2016   :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-25-2016.html .-                                                                                                                                             
~Στο αγιάζι της καθημερινής μας ενημέρωσης Arfara News Τετάρτη 25 Μαϊου 2016 :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-25-2016.html .-              
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 26 Μαϊου  2016 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-26-2016.html .-          
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  27 Μαϊου  2016    :   http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-27-2016.html  .-                  
 ~ Αθλητικό Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαϊου 2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/05/28-29-2016.html .-                                   
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  28  Μαϊου  2016  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-28-2016.html .-                                                                                                   
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  30  Μαϊου  2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-30-2016.html .-             
 ~  Οδοιπορικό στην όμορφη Κεφαλονιά το Σ/Κ 28 , 29 Μαϊου 2016: http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/05/28-29-2016.html .-
Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τ5ρίτη  31  Μαϊου  2016 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/05/arfara-news-5-31-2016.html .-
 ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016  :
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 01  Ιουνίου  2016  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-01-2016.html  .-  
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  02 Ιουνίου  2016  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-02-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης , Παρασκευή 03  Ιουνίου  2016 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-03-2016.html .-
~ ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Παρασκευή  03  Ιουνίου  2016 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/06/03-2016.html .-             
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  04  Ιουνίου  2016 :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-04-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας Arfara News  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  04  Ιουνίου  2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-04-2016.html .- 
   Η Εφημερίδα μας   Arfara News στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 05  Ιουνίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-05-2016.html .-~ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 04 και 05  Ιουνίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/06/04-05-2016.html .- Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  06 Ιουνίου  2016  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-06-2016.html .-  
 Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 07 Ιουνίου 2016  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-07-2016.html . -  ~
~ Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News 2  Τρίτη 07  Ιουνίου 2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-2-07-2016.html .-         
 ~ Η  Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 08  Ιουνίου  2016  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-08-2016.html .-   
~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ Από τις δικές  μας περιηγήσεις   08 Ιουνίου 2016  18ο  κεφάλαιο  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/06/08-2016-18.html .-                                                                         
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 09  Ιουνίου  2016:   http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-09-2016.html  .-
~    
-----------------       
 
 
        
~ ΑΓΙΟ  ΟΡΟΣ -ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Σάββατο  04  Ιουνίου  2016  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/06/04-2016.html  .-  
~  Η Εφημερίδα μας Arfara News  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  04  Ιουνίου  2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-04-2016.html .-
~        


Στην  παραλία της Καλαμάτας , μετά την Θεία Λειτουργία της Αναλήψεως στον Ι.Ν. Ανάληψης στην Παραλία  09/06/2016  φωτογραφίες  : 

Δεν υπάρχουν σχόλια: