ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 27  Ιουνίου  2018 .
~
~* ARFARA 2 - ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη  27 Ιουνίου 2018  :  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/06/arfara_27.html .-https://www.facebook.com/takis.georgountzos.9/videos/1658994647546796/?t=0 . _+= ROMATZA ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Τ.Δ.Γ .-


~** ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ | Λεβέντης: Οι Αμερικανοί πίεσαν την κυβέρνηση να ξεπουλήσει την Μακεδονία: https://youtu.be/rDS4MZwVV4U  .- 
Επέστρεψε ο εφιάλτης τη ΜΑΝΔΡΑ  26/06/2018 : 
Μάχη με λάσπες πλημμύρες Χαλκιδική Μαγνησία Λάρισα 26/06/2018 : https://youtu.be/hr7ixCOF5OQ .-
Οργή στη ΜΑΝΔΡΑ για νέες πλημύρες 27/06/ 2018 : 

Πλημμύρες καταστροφές στη ΧΑΛΚΙΔΚΚΗ  26/06/ 2018 : 27 Ιουνίου: Εορτή του Αγίου Σαμψών του ξενοδόχου 
~  Τη μνήμη του Αγίου Σαμψών του ξενοδόχου τιμά σήμερα, 27 Ιουνίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Σαμψών, γεννήθηκε στη Ρώμη από πλουσίους αλλά ευσεβείς και ενάρετους γονείς. Ευφυής ως ήτο, σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική.
*  Επιθυμώντας από τη μικρή του ηλικία να ζήσει κατά το χριστιανικό πρότυπο ζωής, μεταχειρίσθηκε την ιατρική όχι ως επικερδές επάγγελμα αλλά για καθαρά φιλανθρωπικούς και ευεργετικούς σκοπούς.
Προσέτρεχε χωρίς διακρίσεις σε οποιονδήποτε είχε την ανάγκη του βοηθώντας τον, παρηγορώντας τον και στηρίζοντάς τον στην πίστη.
Όταν εκοιμήθησαν οι γονείς του, μοίρασε την μεγάλη περιουσία την οποία κληρονόμησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη.
Εκεί επισκέφθηκε όλα τα μοναστήρια. Εκεί έβρισκε ουσιαστικά καταφύγιο για να ηρεμεί και να μελετά τις Θείες Γραφές. Η φήμη του, η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε προσέλκυσε την εύνοια και αυτού του μεγάλου αυτοκράτορα Ιουστινιανού.
Συγχρόνως η μεγάλη θεολογική του κατάρτιση και οι άλλες του αρετές, κίνησαν το ενδιαφέρον του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μηνά, ο οποίος τον χειροτόνησε πρεσβύτερο.
Κάποτε ο Ιουστινιανός προσβλήθηκε από βαρεία ασθένεια και ζήτησε τη βοήθεια του Αγίου. Ο Όσιος προσευχήθηκε θερμά και κατόρθωσε να σώσει τη ζωή του αυτοκράτορα.
Εκείνος θέλοντας να τον ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Άγιο, έκτισε ένα νοσοκομείο το οποίο γρήγορα αναδείχθηκε σε μεγάλο φιλανθρωπικό ίδρυμα όπου κατέφευγαν οι άποροι και οι αδύναμοι για να θεραπευθούν και να εύρουν παρηγοριά και στήριγμα.
Έχοντας επιτελέσει ένα τεράστιο και θεάρεστο έργο, κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.
Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ο φέρων την μίμησιν, των του Θεού οικτιρμών, ενθέου χρηστότητας, αναβλυστάνεις κρουνούς, Σαμψών Ιερώτατε, συ γαρ θεομιμήτω, ελλαμφθείς συμπάθεια, ώφθης των τεθλιμμένων, και πασχόντων ακέστωρ, παρέχων ενί εκάστω, ρώσιν και έλεος.
~* https://youtu.be/sPmuhxRYLIc .-

***  Ηχηρή παρέμβαση Αγιου Ορους για τη Μακεδονία: «Προδοσία της εθνικής συνείδησης του Ελληνισμού»
~  Ξεκάθαρη θέση για το θέμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας και της συμφωνίας των Πρεσπών από το Αγιο Ορος. Μετά από κοινή Σύναξη των Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών εκδόθηκε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία χαρακτηρίζεται προδοτική η αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» από την Ελλάδα.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής συνοχής καρδίας και θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας αντιδράσεις συσσώμου του ελληνικού λαού, συνυπογραφήν της Συμφωνίας των Πρεσπών περί της ονομασίας της γείτονος χώρας των Σκοπίων.
Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν και την παντί τρόπω αποφυγήν δημιουργίας εστιών θρησκευτικού και εθνοφυλετικού φανατισμού και μίσους. Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ’ έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.
Εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν, εν ονόματι των ως άνω αγαθών στόχων, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικαί διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας.
Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, φορείς και φύλακες μιας υπερχιλιετούς ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και κληρονομίας, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώμεν την εκχώρησιν της μακεδονικής ταυτότητος εις γλώσσαν και εις έθνος ουδεμίαν σχέσιν έχοντα προς την αρχαίαν ελληνικήν μακεδονικήν διάλεκτον και το ελληνικόν φύλον των αρχαίων Μακεδόνων.
Αδυνατούμεν να κατανοήσωμεν ότι είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, μεταξύ αυτών δε Καθηγηταί Πανεπιστημίου, να συνυπογράφουν την εκχώρησιν της μακεδονικής γλώσσης και ιθαγενείας εις λαόν αποδεδειγμένως σλαβικής, ως επί το πλείστον, γλώσσης και εθνικής καταγωγής! Καλούμεν το Ελληνικόν Κοινοβούλιον και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να σεβασθούν την βούλησιν του ελληνικού λαού και την ιστορικήν αλήθειαν.
Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.
Είθε η Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίση τους κρατούντας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματά των, να προβούν εις την διόρθωσίν των και να επιτευχθή εν τέλει μία συμφωνία, η οποία θα σέβεται την αλήθειαν και θα αποτελέση την βάσιν δια την ενότητα και την ειρηνικήν συμπόρευσιν των δύο ομοδόξων λαών, εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

~**   Κάλεσμα σε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας 27/ 06 /2018 :  https://youtu.be/_UOc6oBIFrU   .-
https://youtu.be/MkW02Dbsvc8  .-  

  -Yπουργείο Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου στις 19:00.
-Πλατεία Ελευθερίας Ξάνθη, 27 Ιουνίου στις 19:00 -Κέντρο Κοζάνης, 28 Ιουνίου στις 20:00. --Δασάκι, Ανοιχτό Θέατρο Αριδαίας, 28 Ιουνίου στις 19:00. - Στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, 28 Ιουνίου στις 19.30. Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Πισοδέρι, μας διαβεβαιώνουν, πως δεν υπήρξε κανείς από τη SEEBRIG (Ταξιαρχία της Νοτιο- ανατολικής Ευρώπης του Τυρνάβου). Μας λένε ωστόσο, ότι υπήρχε μαζί με τους πραιτωριανούς ΜΑΤατζήδες, δύναμη της πολυεθνικής FRONTEX.(ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕ Η FRONTEX ΕΚΕΙ??? ) ΤΩΡΑ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ! Ελληνας πρέσβης: Η φύλαξη της Βουλής δόθηκε στην Blackwater, στους μισθοφόρους του Ιράκhttps://grothia.gr/enimerosi/hoax/746... ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ -ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΣ ΤΗ s tasulahttps://www.youtube.com/watch?v=xk3sG... ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !
~
~** Σοκαριστικό  βίντεο που ξεσκεπάζει τους Σκοπιανούς. Πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων λέει την αλήθεια για την αληθινή Μακεδονία και οι Σκοπιανοί του επιτίθενται. Το βίντεο μετέφρασε η σελίδα μας κοινοποιήστε το παντού ελεύθερα. + Η  ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ''  Ξύπνα Ελλάδα'' ΣΤΟ FB ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ..''ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ '' !! ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ : https://youtu.be/     pMm43TVGIw8 .-

~** ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ | Λεβέντης: Οι Αμερικανοί πίεσαν την κυβέρνηση να ξεπουλήσει την Μακεδονία: https://youtu.be/rDS4MZwVV4U .- 

~ **  ..Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ..ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ! Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ..Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ...ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΘΕΟ !!!!ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ,ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΕΙ Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΣΑΣ..  ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ,ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ...: https://youtu.be/dyUb3Sf0ErM .-

~**  Ο ΓΕΡ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΟΥΘΕΤΕΙ : https://youtu.be/ICIggX-wb4M .- 

*** Παραμένει και την Τετάρτη η Νεφέλη στην Καλαμάτα- Η πρόγνωση του καιρού 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Τετάρτη 27/6/2018 προβλέπεται ιδιαίτερα άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες αναμένεται βροχή ασθενούς έως μέτριας έντασης, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται μπόρες ή καταιγίδες.
Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με υψηλές ραγδαιότητες.
Προσοχή, υπάρχει πιθανότητα ξαφνικής συσσώρευσης υδάτων.
Επίσης υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης κατά τόπους.
Από τις μεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες, κυρίως σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-90%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Ν-ΝΔ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, το πρωί θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ. Σε περίπτωση εκδήλωσης καταιγίδας ενδέχεται να πνέουν άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων, με ριπές που θα αγγίζουν τα 5-6 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες και μόνο κατά το διάστημα που ο ουρανός δεν θα είναι νεφοσκεπής, θα βρίσκεται στο 7.9 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 1 (Χαμηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

***  Τα πρώτα αρχαία στυλό βρέθηκαν στην Πύλο 
Τρία αντικείμενα που βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου κρατούσαν κρυμμένα μυστικά. Από τον καιρό της ανασκαφής τους οι αρχαιολόγοι δεν είχαν κατορθώσει να προσδιορίσουν τη χρήση τους. Η εξέτασή τους με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους ξαναζωντανεύει, όμως, τώρα ένα μέρος από το παρελθόν τους.
Όπως αποδείχθηκε, δεν είναι, όπως αρχικά πίστευαν, από ξύλο, αλλά από καλοδουλεμένο χάλυβα και κάποτε ήταν διακοσμημένα με δέρμα και κλωστές. Αν και οι αναλύσεις έδειξαν ξεκάθαρα τη σύσταση και τα ίχνη από τις διακοσμήσεις τους, δεν μπόρεσαν να μας πουν σε τι ακριβώς χρησίμευαν. Οι επιστήμονες που τα μελετούν εικάζουν, ωστόσο, ότι ίσως πρόκειται για γραφίδες.
Αν η υπόθεσή τους ευσταθεί, τα «στυλό» της ελληνιστικής περιόδου δεν είναι μόνο από τα αρχαιότερα που έχουν βρεθεί ως σήμερα. Είναι επίσης μοναδικά, καθώς κανένα άλλο δείγμα της συγκεκριμένης περιόδου δε διαθέτει τόσο περίτεχνη διακόσμηση και... εργονομικό σχεδιασμό.
 Ξύλο ή χάλυβας;
Τα συγκεκριμένα έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται στον 3ο με 1ο αιώνα π.Χ., είχαν ανασκαφεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από ένα διπλό κιβωτιόσχημο τάφο στη θέση Τσοπάνη Ράχη της Πύλου.
Αναλύθηκαν μαζί με άλλα εκθέματα στο πλαίσιο της επανέκθεσης και μετεγκατάστασης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου εντός του οργανωμένου πολυχώρου πολιτισμού στο Νιόκαστρο Πύλου - έργο ΕΣΠΑ 2007-2013 που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Μεσσηνίας υπό τη διεύθυνση της προϊσταμένης Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά και με υπεύθυνη τη Μαρία Κυλάφη, αρχαιολόγο της ΕΦΑ Μεσσηνίας.
«Εκείνο που μας απασχόλησε σε αυτά τα αντικείμενα, για τα οποία ο ανασκαφέας τους, ο τότε έφορος της περιοχής Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, είχε σημειώσει ως πιθανό υλικό το ξύλο, ήταν η όψη της επιφάνειάς τους, όπου διακρίναμε ίχνη που έμοιαζαν με διακοσμητικά μοτίβα» λέει στο «Βήμα» η κυρία Κυλάφη, η οποία σε συνεργασία με τον Αθανάσιο Κατάκο, προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Μεσσηνίας, ήταν η πρώτη συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Science and Technology of Archaeological Research».
«Στόχος των αναλύσεων ήταν λοιπόν η αναγνώριση του υλικού τους, η διαπίστωση του αν επρόκειτο πράγματι για διακοσμητικά μοτίβα ή για διάβρωση, αλλά και ο προσδιορισμός της χρήσης τους. Ήταν μεγάλη η έκπληξή μας όταν αποκλείστηκε σαν υλικό το ξύλο».
Η εξέταση με ένα συνδυασμό εξελιγμένων μη καταστρεπτικών τεχνικών - μεταξύ άλλων οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία, φθορισμομετρία ακτίνων Χ (XRF) και φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Φουριέ (FTIR) - αποκάλυψε ότι οι μικρές ράβδοι ήταν τελικά σιδερένιες.
«Είδαμε ότι είναι από σφυρήλατο χάλυβα και εξωτερικά πρέπει να έφεραν πολύ ωραία διακόσμηση από οργανικά στοιχεία» λέει στο «Βήμα» ο καθηγητής Νίκος Ζαχαριάς, διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος συντόνισε την αρχαιομετρική μελέτη μαζί με την Ελένη Παλαμάρα από το ίδιο εργαστήριο και τον Σταμάτη Μπογιατζή, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
«Αυτά τα οργανικά στοιχεία ήταν δέρμα και φυτική ύλη, νήματα ή σκοινιά. Κάποια απομακρύνθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και άλλα απολιθώθηκαν. Βλέπουμε, όμως, το αποτύπωμά τους και διαπιστώσαμε ότι κάποια θα πρέπει πιθανώς να είναι το αποτέλεσμα της χρήσης δέρματος φιδιού, γιατί το αποτύπωμά τους είναι φολιδωτό».
 Γραφίδες για λίγους
Οι νέες πληροφορίες που προέκυψαν από τις αναλύσεις προσφέρουν πλέον νέα «βάση» για ερμηνείες στους ερευνητές. Τα χαρακτηριστικά τους και το γεγονός ότι το ένα άκρο τους - το οποίο έχει μερικώς καταστραφεί - είναι ελαφρώς πεπλατυσμένο και κυρτό τούς ωθούν στο συμπέρασμα ότι τελικώς ίσως τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνταν από τους κατόχους τους για να γράφουν - είτε με μελάνι, σε πάπυρο, είτε χαράσσοντας την επιφάνεια από κερί σε ξύλινες πινακίδες.
«Λόγω του υλικού, του σχήματος και της κυρτής απόληξης, μια πρώτη ερμηνεία στην οποία καταλήξαμε είναι ότι πρόκειται για γραφίδες» λέει η κυρία Κυλάφη. «Μοιάζουν με τις άλλες γραφίδες που έχουν βρεθεί από αυτή την περίοδο, αλλά είναι και διαφορετικές. Οι περισσότερες γραφίδες της ίδιας περιόδου που έχουν σωθεί είναι χάλκινες και σε καμία δεν υπάρχει διακόσμηση με τη χρήση άλλου υλικού, η οποία εδώ φαίνεται να έχει γίνει με τρόπο ώστε να διευκολύνει τη συγκράτησή τους από το χέρι. Αυτός είναι και ο λόγος που διερευνούμε και άλλες χρήσεις. Η μελέτη ουσιαστικά τώρα έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα περισσότερο, σε σχέση με τα συνευρήματα και τις αναλύσεις σε άλλα παρόμοια αντικείμενα από τον ίδιο τάφο».
Ο διπλός κιβωτιόσχημος τάφος από τον οποίο προέρχονται τα τρία τέχνεργα που αναλύθηκαν (στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκε και ένα τέταρτο, το οποίο, όπως φάνηκε, ήταν ένα τμήμα από οστό ζώου επενδυμένο με μόλυβδο και θα πρέπει να είχε χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα σε κάποιο κιβωτίδιο που δεν έχει σωθεί) περιελάμβανε εντυπωσιακό πλούτο κτερισμάτων. Λέγεται διπλός επειδή στην ουσία πρόκειται για δύο τάφους με κοινή τη μια μακρά πλευρά, οι οποίοι περιείχαν αρκετές ταφές και γι’ αυτό οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η χρήση τους ήταν οικογενειακή. «Ανήκουν στη συστάδα των πέντε τάφων που φιλοξενούσαν άτομα που είχαν διακριθεί είτε σε κάποιο αξίωμα είτε ως αθλητές. Αυτό τεκμαίρεται από τα πλούσια και εξαιρετικής σημασίας αντικείμενα που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους, όπως χρυσές ταινίες, ένας κολοσσιαίος αστράγαλος, γυάλινα αγγεία, από τα οποία το ένα είναι εξαιρετικής ποιότητας, είναι τεχνικής millefiori και προέρχεται από την Αλεξάνδρεια» εξηγεί η κυρία Κυλάφη. Όπως επισημαίνει, την εποχή εκείνη η Πύλος, η οποία ήταν πλέον ανεξάρτητη έχοντας απαλλαγεί από το «ζυγό» των Λακεδαιμονίων, αποτελούσε ένα λιμάνι ανοιχτό στον κόσμο. Ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο με επαφές με την Ιταλία, την Αλεξάνδρεια και τη Μέση Ανατολή, και αυτό αντανακλάται στα ευρήματα της συγκεκριμένης ανασκαφής.
«Μεταξύ των άλλων κτερισμάτων του ίδιου τάφου υπήρχαν ψαλίδια, στλεγγίδες, χάλκινα κάτοπτρα, μολύβδινη πυξίδα για τη φύλαξη καλλυντικών, ένα μικρό φαρμακευτικό αγγείο που έφερε την επιγραφή "Αλύπου", χάλκινα καρφιά, χάλκινα άγγιστρα που ίσως συνδυάζονταν με εργαλεία εξοπλισμού για ύφανση, ανάγλυφοι σκύφοι και κάνθαροι» εξηγεί η αρχαιολόγος.
Η παρουσία πολλών κτερισμάτων που σχετίζονταν με τον καλλωπισμό και την υγεία ανοίγει ένα ακόμα πεδίο ερμηνείας ως προς την πιθανή χρήση των τριών αντικειμένων που αναλύθηκαν - ένα πεδίο το οποίο θα διερευνηθεί στο άμεσο μέλλον. «Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιούνταν σαν καλλωπιστικά ή ιατρικά εργαλεία» λέει η κυρία Κυλάφη. Είτε πρόκειται για γραφίδες είτε όχι, το βέβαιο είναι ότι τα σιδερένια «ραβδάκια» που μελετούν οι επιστήμονες στην Πύλο είναι ξεχωριστά και μαρτυρούν τον ανεπτυγμένο πολιτισμό και την υψηλή αισθητική των κατόχων τους.
Από τη Φαφούτη Λαλίνα, εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"

***  Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο επιμελητής παιδίατρος για το θάνατο του 8χρονου Γιωργάκη 
Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως κρίθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, για το θάνατο του 8χρονου Γιώργου το Μάιο του 2011, ο τότε επιμελητής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ ομόφωνα αθωώθηκε η τότε ειδικευόμενη παιδίατρος που χειρίστηκε το περιστατικό στα Επείγοντα. Πρωτόδικα είχε και αυτή κριθεί ένοχη και της είχε επιβληθεί ποινή φυλακίσεως 18 μηνών, με τριετή αναστολή.
Ο παιδίατρος πρωτόδικα είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 30 μηνών. Χθες το δικαστήριο του αναγνώρισε τα ελαφρυντικά του πρότερου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και μείωσε την ποινή στους 18 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή.
Νωρίτερα η εισαγγελέας Έδρας είχε ζητήσει την ενοχή και των δύο για το θάνατο του μικρού αγοριού.
 Πριν από 7 χρόνια
Η άδικη αντίστροφη μέτρηση για το μικρό Γιωργάκη και τους γονείς του ξεκίνησε το Μάιο του 2011.  Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ανατράπηκε η ζωή όλης της οικογένειας.
Παρασκευή η μητέρα με τον 8χρονο πήγαν στην παιδίατρο που τον παρακολουθούσε για τακτική επίσκεψη, ώστε να κάνει εμβόλιο ηπατίτιδας. Η μητέρα είχε παρατηρήσει ότι το παιδί έχει χάσει ένα κιλό και η γιατρός συνταγογράφησε αιματολογικές εξετάσεις, τις οποίες η μητέρα προγραμμάτιζε να κάνει τη Δευτέρα, χωρίς όμως να διαγνωσθεί ή να παρατηρηθεί κάτι ύποπτο σε εκείνη την εξέταση.
Την επόμενη ημέρα το παιδί ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, ενώ την Κυριακή πήγε βόλτα με τον παππού του. Επέστρεψαν, όμως, γρήγορα και ο 8χρονος παραπονέθηκε για πόνο στην κοιλιά. Ο 8χρονος συνέχισε να δείχνει αδιάθετος και η μητέρα, όπως και η ίδια είπε στην κατάθεσή της,  τηλεφώνησε στην ιδιώτη γιατρό, η οποία της ανέφερε ότι υπάρχει ίωση γαστρεντερίτιδας και συνέστησε ηλεκτρολυτικό διάλυμα και ειδική διατροφή.
Το απόγευμα το παιδί έκανε εξαγωγή, ενώ τη Δευτέρα δεν το έστειλε σχολείο.
Τρίτη ξημερώματα οι γονείς βρήκαν το παιδί όρθιο και με δυσκολία αναπνοής. Το μετέφεραν στα Επείγοντα του νοσοκομείου και, όπως τόνισαν και οι δύο στις καταθέσεις τους, το παιδί είχε πλήρη διαύγεια και περπατούσε. Τον εξέτασε η ειδικευόμενη παιδίατρος, του πήραν αίμα για εξετάσεις και του έβαλαν ορό γλυκόζης.
Ύστερα, όμως, από κάποια ώρα η μητέρα αντιλήφθηκε έντονη κινητικότητα, έγινε αντικατάσταση του ορού γλυκόζης με άλλον και οι γονείς ενημερώθηκαν ότι θα γίνει εισαγωγή του παιδιού στην Παιδιατρική.
Στην Παιδιατρική, ο κατηγορούμενος επιμελητής ενημέρωσε τους γονείς ότι το παιδί έχει παιδικό διαβήτη και θα διακομισθεί στο Αγία Σοφία στην Αθήνα.
Στις 9.30 το παιδί μπήκε στο ασθενοφόρο και ξεκίνησε η διακομιδή με τη μητέρα και μια ειδικευόμενη παιδίατρο. Δέκα λεπτά, όμως, αφότου είχαν ξεκινήσει το παιδί άρχισε να μελανιάζει και να μην ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα.
Πήραν εντολή από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και επέστρεψαν. Το παιδί μπήκε στην Ανάνηψη γιατί είχε υποστεί ανακοπή, οι γιατροί το επανέφεραν και διασωληνωμένο αναχώρησε πάλι με ασθενοφόρο για Αθήνα. Όμως, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας το παιδί κατέληξε από εγκεφαλικό οίδημα λόγω διαβητικής κετοξέωσης.
 Πρόταση εισαγγελέως
Με την έναρξη της χθεσινής διαδικασίας ο κατηγορούμενος παιδίατρος ζήτησε να καταθέσει συμπληρωματικά, μιας και απολογίες και των δύο κατηγορουμένων είχαν γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου στις αρχές Ιουνίου.
Αναφέρθηκε στα ιατρικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στην Παιδιατρική, ενώ εξήγησε εκ νέου ότι ο ορός γλυκόζης μπαίνει αρχικά σε όλα τα περιστατικά βάσει των πρωτοκόλλων αυτών.
Αμέσως μετά στην αγόρευσή της η εισαγγελέας Έδρας ζήτησε να κριθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι, όπως και πρωτόδικα.
Τεκμηριώνοντας την πρότασή της αμφισβήτησε πως, όταν το παιδί εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου, έγινε έστω και πρόχειρη μέτρηση σακχάρου, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια καταγραφή στα επίσημα έγγραφα. Επίσης, σημείωσε ότι μετά τα περιστατικά υπήρξε διόρθωση στο βιβλίο λογοδοσίας για την ώρα που αντικαταστάθηκε ο ορός γλυκόζης με φυσιολογικό, και από 8.30 που ήταν το κανονικό, γράφτηκε 7.30.
Η εισαγγελέας σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η δύσπνοια που παρουσίαζε το παιδί, όταν έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων, ήταν σύμπτωμα που έπρεπε να ενεργοποιήσει τους γιατρούς άμεσα.
Τέλος, είπε ότι ορθώς ελήφθη απόφαση για διακομιδή του παιδιού στην Αθήνα, όμως έπρεπε ο γιατρός να έχει φροντίσει να έχει σταθεροποιηθεί περισσότερο η κατάσταση του.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** «Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς» 
Οι χθεσινές «επισκέψεις» του Eγκέλαδου σ’ όλη τη χώρα είχαν ως συνέπεια να επιστρέψουν στις «οθόνες» μας οι σεισμολόγοι, που τελευταία είχαν αντικατασταθεί από τους διεθνολόγους και τους γεωστρατηγικούς αναλυτές… Για την ώρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί τόσο για το σεισμό στη δική μας «γειτονιά», ανοιχτά της Πύλου, όσο και γι’ αυτόν της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, γνωρίζουμε όλοι καλά ότι ακριβής πρόβλεψη σεισμών δεν υπάρχει και η επιστήμη απέχει αρκετά μέχρι να το καταφέρει…
Επειδή κάθε φορά, έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό, οι συζητήσεις περί αυτού και οι «φημολογίες» δίνουν και παίρνουν, στο μυαλό μου πάντα επιστρέψει η  «καθηλωτική» ομιλία του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ και καθηγητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Παν. Τουλιάτου, τον Οκτώβριο του 2012 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 26 χρόνια από τους σεισμούς της Καλαμάτας.
Μιλώντας εκεί, λοιπόν, ο καθηγητής με θέμα τον αντισεισμικό χαρακτήρα των παραδοσιακών κατασκευών, είχε κλείσει την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του ως εξής: «Όλοι ρωτούν πότε θα κάνει σεισμό… Θα κάνει σίγουρα μεγάλο σεισμό στην περιοχή σας, μπορεί αύριο, μπορεί σε 50-60 χρόνια, καθώς είναι σίγουρο ότι αυτή η περιοχή δίνει μεγάλους σεισμούς. Έτσι, η σωστή ερώτηση δεν είναι πότε θα κάνει μεγάλο σεισμό, αλλά πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο σεισμό, με τα κτήριά μας, την εκπαίδευση του κόσμου κ.ο.κ. Αυτό θα έπρεπε να απασχολεί τον κόσμο και την Πολιτεία και όχι το πότε θα γίνει ένας σεισμός… Πρέπει, με λίγα λόγια, να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς».  Κ. Γαζ.

*** Ενδυματολογικός πλούτος στο χαρτί – Η συλλογή ελληνικών ενδυμασιών «Βικτωρίας Γ. Καρέλια» 
Το μακρύ μεταξωτό φόρεμα από τη Νάουσα με το άνοιγμα στο μπούστο αναδεικνύει μια χρυσοκεντημένη μεταξωτή τραχηλιά με μπιμπίλες (δαντέλα της βελόνας), ενώ ο «γενναίος» συνδυασμός βαθύ μοβ και πράσινου των εισαγόμενων υφασμάτων στη μετσοβίτικη νυφική φορεσιά υποδηλώνει οικονομική ευρωστία.
Και τα δύο παραδοσιακά «λουκ» ανήκουν στη συλλογή ελληνικών ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια», την οποία παραχώρησε η συλλέκτρια και πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, Βικτωρία Καρέλια, στον πελοποννησιακό οργανισμό.
Η ξεχωριστή συλλογή, που στεγάζεται σε διατηρητέο κτήριο της Καλαμάτας, συνοδεύεται τώρα από έναν κατάλογο σε παραγωγή των εκδόσεων Καπόν.
Οι ενδυματολογικές διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στην "Καθημερινή",  «δείχνουν» τον αισθητικό και ιστορικό πλούτο της χώρας μέσα από τις «τάσεις» της κάθε περιοχής, ενώ η μαεστρία των ελληνικών «χεριών» εμφανίζεται στο πιρπιρί (αμάνικο επενδύτη), στα σύνθετα κεντήματα και στην «Αμαλία», την επίσημη ενδυμασία ενός νέου κράτους, που ενώνει την Ευρώπη (με φαρδιά φούστα σε στυλ Μπιντερμάγιερ) με την τοπική παράδοση, όπως το κοντογούνι.
Οι άντρες δεν υστερούν: έχουν τη βράκα της Μάνης αλλά και τη φουστανέλα των οπλαρχηγών, που αργότερα καθιερώθηκε ως ρούχο γιορτινό στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.
Στον κατάλογο, νυφικές αλλά και καθημερινές φορεσιές και κοσμήματα που φορέθηκαν από το 19ο μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα συνθέτουν μια «συναρπαστική πρόταση-έκθεση για το λαϊκό και αστικό πολιτισμό του ελληνικού γεωγραφικού χώρου», όπως χαρακτηρίζει τη συλλογή η ενδυματολόγος, ιστορικός του ενδύματος και πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, Ιωάννα Παπαντωνίου.
Στην εποχή της υπερ-γρήγορης ένδυσης, οι σελίδες της νέας έκδοσης γίνονται απολαυστικά «κάδρα», πηγή όμορφων λεπτομερειών και πραγματικής περηφάνιας.

***  Διαγωνισμός Έρευνας, Καινοτομίας και Ρομποτικής First Lego League Junior 
Το διαγωνισμό Έρευνας, Καινοτομίας και Ρομποτικής First Lego League Junior για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών διοργάνωσε η bitLab Πληροφορική για 2η συνεχόμενη χρονιά προχθές Κυριακή το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.
Κατά τη διάρκειά του τα παιδιά έφτιαξαν μια μακέτα αποτελούμενη από μια μηχανοκίνητη κατασκευή και διακοσμημένη από κλασικά τουβλάκια Lego. Θέμα της ήταν το “Αqua Adventure”, δηλαδή ο κύκλος του νερού. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεση ρομποτικής του bitLab από τα μεγαλύτερα παιδιά της σχολής. Φέτος, δε, γνώρισαν ακόμη πιο συναρπαστικά ρομπότ, όπως το ρομπότ που κατέκτησε το πανελλήνιο ρεκόρ στο First Lego League, το δεινόσαυρο, το ρομποτικό τηλέγραφο, τα ρομπότ που παίζουν ποδόσφαιρο και διακρίθηκαν στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Κόστα Ρίκα, καθώς και πολλά άλλα.

*** Τα μέλη των δημοτικών οργανώσεων του «Κινήματος Αλλαγής» στη Μεσσηνία 
Την ικανοποίησή του εκφράζει με ανακοίνωσή του  το Κίνημα Αλλαγής στη Μεσσηνία για την προχθεσινή διαδικασία εκλογής των μελών διοίκησης των τοπικών οργανώσεων στους Δήμους του νομού.
Όπως επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ, στις κάλπες προσήλθαν 850 μέλη, ενώ εκλογές δεν έγιναν μόνο στο Δήμο Οιχαλίας για τεχνικούς λόγους, θα διεξαχθούν ωστόσο την ερχόμενη Κυριακή 1η Ιουλίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής Μεσσηνίας, η σύνθεση των Συντονιστικών Επιτροπών του ΚΙΝΑΛ διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2 ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
3 ΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
6 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
7 ΤΣΟΜΠΑΝΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1  ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ

1 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
6 ΜΠΑΙΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
7 ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
3 ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΛΙΓΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6 ΣΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
7 ΜΠΛΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ.ΜΑΝΗΣ
1 ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΣΚΑΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

***  ΒΟΜΒΑ! Έτσι ΔΕΝ θα δώσουμε την Μακεδονία…
~  Ένα νέο πραξικόπημα επιχειρούν να κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε σχέση με την εγκληματική συμφωνία για το Σκοπιανό.           Όπως όσοι έχουν πράξει και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, έτσι και αυτή η συγκυβέρνηση θέλει να προσπαθήσει να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών με 151 βουλευτές, κι όχι με 180 όπως λέει ρητά το σύνταγμα.
Μόνο που το εάν μια συνθήκη τέτοιας σημασίας ψηφισθεί με 151 ή 180 βουλευτές δεν το αποφασίζει ούτε η βουλή, ούτε και η κυβέρνηση, αλλά ορίζεται από το άρθρο 28 του συντάγματος χωρίς περιθώριο άλλης επιλογής.
Με λίγα λόγια η κυβέρνηση πάει να κάνει ένα ξεκάθαρο πραξικόπημα, μεγαλύτερο απ’ όλα έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα μας.
~  Και για του λόγου το αληθές διαβάστε το σύνταγμα, το οποίο δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας:
*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο Μπουτάρης νοίκιασε σπίτι το οποίο ανήκει στον… Ζόραν Ζάεφ! Πόσο τυχαίο πια…
~  Η ThessΝews αποκαλύπτει ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης νοικιάζει πολυτελές διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, το οποίο ανήκει στον συνέταιρο του πρωθυπουργού των Σκοπίων.
Τεράστια τα ερωτηματικά που προκύπτουν για την οικονομική αυτή σχέση, με το δεδομένο ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν από τους πρώτους που φρόντισε να φτιάξει καλές σχέσεις με τους Σκοπιανούς, τους οποίους συχνά- πυκνά αποκαλεί «Μακεδόνες», αλλά και να αποκτήσει προσβάσεις στο πολιτικό σύστημα των γειτόνων!
του Χρήστου Νικολαΐδη || xenikol@hotmail.com  Μπουτάρης- νοικάρης! Όχι οποιουδήποτε, αλλά ενός προσώπου που συνδέεται στενότατα και σύμφωνα με δημοσιεύματα εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Ζόραν Ζάεφ! Όπως αποκαλύπτει σήμερα η ThessΝews, ο Γιάννης Μπουτάρης νοίκιασε τον Μάιο ένα πολυτελές διαμέρισμα, επί της οδού Αγίας Σοφίας, προκειμένου να κατοικήσει με τη σύντροφο και τα παιδιά της, καθώς το προηγούμενο (που το νοίκιαζε από ίδρυμα που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης) δεν χωρούσε τη νέα οικογένεια.  Το διαμέρισμα αυτό όμως δεν ανήκει σε κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Ανήκει στον κ. Γκόραν Κράστεβ, επιχειρηματία από τη Στρώμνιτσα της ΠΓΔΜ, πόλη στην οποία ο Ζάεφ ήταν δήμαρχος μέχρις ότου εκλεγεί πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ο κ. Κράστεβ εδώ και τέσσερα χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ως πολιτικός μηχανικός, εργολάβος και κατασκευαστής. Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα από τον Τύπο των Σκοπίων, τα οποία ουδέποτε έχουν διαψευστεί, ο ίδιος είναι συνιδιοκτήτης τριών εταιρειών μαζί με την οικογένεια Ζάεφ. Πληροφορίες, τις οποίες όμως δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει η ThessΝews, αναφέρουν ότι Κράστεβ και Ζάεφ είναι εκτός από συνοδοιπόροι στον επιχειρηματικό στίβο και συγγενείς.
Πάντως, παρά τη συγγένεια και την ταυτισμένη πορεία, ο Κράστεβ είναι ένας από τους Σκοπιανούς που δήλωσε Βούλγαρος και πήρε το βουλγαρικό διαβατήριο. Ως τόπο μόνιμης κατοικίας δηλώνει το Πετρίτσι της Νότιας Βουλγαρίας. Άλλωστε περίπου 70.000 Σκοπιανοί ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία, είτε επειδή αισθάνονται Βούλγαροι, είτε επειδή με τον τρόπο αυτό απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα, έχει στην ιδιοκτησία του την εταιρεία «SARA-JAVOR ENGINEERING LLC Strumica» μαζί με τον αδελφό του πρωθυπουργού, Vice Zaev. Η εταιρεία αυτή έχει ετήσια κέρδη που προσεγγίζουν τα 7,5 εκ. δηνάρια. Η δεύτερη εταιρεία είναι η «JAVOR-SPED Ltd import-export Strumica», στην οποία μέτοχος φέρεται και ο πατέρας του Γκόραν, Σιμεόν Κράστεβ.
Η τρίτη είναι η «JAVOR-TRANS LLC Strumica», στην οποία συμμετέχει επίσης ο Κράστεβ με τον (αδελφό του πρωθυπουργού) Βάις Ζάεφ.
Ο Κράστεβ αγόρασε το διαμέρισμα τον Μάιο του 2015 από μία γνωστή Θεσσαλονικιά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δυο διαμερίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο, στον πέμπτο όροφο μίας πολυτελούς πολυκατοικίας, που χτίστηκε το 1968, επί του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας. Το πρώτο διαμέρισμα, εμβαδού 120 τετραγωνικών μέτρων, είναι αντικειμενικής αξίας 210.893 ευρώ και πωλήθηκε έναντι 136.000 ευρώ.
Το δεύτερο είναι 42 τετραγωνικών μέτρων και αντικειμενικής αξίας 44.755 ευρώ, αλλά πωλήθηκε έναντι 14.000 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρυσι ο ιδιοκτήτης ανακαίνισε πλήρως τα δύο διαμερίσματα και τα συνένωσε, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα πολύ εντυπωσιακό, καλαίσθητο αλλά και πολύ λειτουργικό και άνετο διαμέρισμα 170 μέτρων.
Όπως προκύπτει από το έγγραφο της μίσθωσης, το οποίο έχει στην κατοχή της και δημοσιεύει σήμερα η ThessΝews, το πολυτελές διαμέρισμα νοίκιασε ο ιδιοκτήτης του, Γκόραν Κράστεβ, στην εταιρεία του δημάρχου Θεσσαλονίκης «Κυρ- Γιάννης Αμπελο-οινική Τουριστική» έναντι 1.500 ευρώ μηνιαίως.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα, συγκεκριμένα στα μέσα Μαΐου. Αυτές τις ημέρες ο κ. Μπουτάρης με τη σύντροφό του επιπλώνουν το διαμέρισμα και ολοκληρώνουν κάποιες μικρές εργασίες και μετατροπές, προκειμένου να το κατοικήσουν. 
Οι σχέσεις διαπλοκής του Ζάεφ
Στο παρελθόν πολλές φορές ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ έχει επικριθεί δριμύτατα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τις δικές του και της οικογένειάς του, τόσο από τον Τύπο της χώρας του όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δημοσιεύματα όπως «Ο Ζάεφ ενδιαφέρεται μόνο για τις επιχειρήσεις του» είναι συχνά στα Σκόπια, ενώ δεν λείπουν και οι κατηγορίες ότι θέλησε να προχωρήσει στη συμφωνία με την Ελλάδα, επειδή αυτό επέβαλαν κυρίως τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Και μάλιστα ότι μπροστά τους αγνόησε τα εθνικά συμφέροντα!
Η επίθεση εναντίον του κορυφώθηκε όταν μαθεύτηκε πως διαθέτει εξοχικό στη Χαλκιδική. Αυτός απάντησε ότι ανήκει στον αδελφό του, χωρίς να αρνηθεί ποτέ ότι περνά πολλά διήμερα και διακοπές σ’ αυτό. Τότε, η κριτική επικεντρώθηκε στο κόστος της αγοράς, καθώς πολλοί δημοσιογράφοι της γείτονος παρουσίασαν ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο το τίμημα των 110.000 ευρώ θεωρείται χαμηλό για το ακίνητο και την περιοχή. Μετά οι επιθέσεις εντάθηκαν με ερωτήσεις για τους τρόπους με τους οποίους η οικογένεια Ζάεφ έβγαλε από τη χώρα το συγκεκριμένο ποσό για να αγοράσει το παραθαλάσσιο τριώροφο εξοχικό.
Οι επιθέσεις αλλά και τα δηκτικά σχόλια των πολιτικών του αντιπάλων γίνονται ακόμη πιο αιχμηρά όταν η κόρη του πρωθυπουργού, η εντυπωσιακή 20χρονη φοιτήτρια Αλεξάνδρα, ποστάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σέξι φωτογραφίες της στο Instagram. Οι 22.000 ακόλουθοί της, σε αντίθεση με τα στελέχη του VMRO, μοιάζουν να απολαμβάνουν τις πόζες της ξανθιάς στάρλετ, από τα μπάνια της στην πισίνα του εξοχικού, τη Χαλκιδική αλλά και τις βόλτες της με ιστιοπλοϊκά σκάφη και τη διαμονή της σε υπερπολυτελή resorts.
Αδήριτα τα ερωτηματικά για Μπουτάρη…
Η υπόθεση την οποία σήμερα αποκαλύπτει η ThessΝews σίγουρα εκθέτει τον Γιάννη Μπουτάρη. Ασφαλώς και θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις προς την κοινή γνώμη, που είναι εξαιρετικά ερεθισμένη γύρω από το Σκοπιανό. Θα πρέπει να αναλύσει την οικονομική αυτή σχέση, που είναι σίγουρα ύποπτη, αν όχι a priori καταδικαστέα.
Οφείλει να δώσει εξηγήσεις κυρίως στους ανθρώπους που τον πίστεψαν και επιμένουν να τον ακολουθούν παρά τη φθορά που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Εάν δεν το κάνει, τότε αφήνει ανοιχτό το έδαφος για κακεντρεχή σχόλια και ακόμη πιο αρνητικά συμπεράσματα. Γιατί, όπως αποκαλύπτει το παρόν δημοσίευμα, υπάρχει μία οικονομική σχέση ανάμεσα στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και ένα πρόσωπο που πολύ συχνά λειτουργεί εξ ονόματος του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ! Πάντα οι οικονομικές σχέσεις διαμορφώνονται με όρους συμφέροντος από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και οι τελευταίες είναι δυνατό να επηρεαστούν ακόμη και καταλυτικά από τη στάση και τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα δύο μέρη.
Ποιος μπορεί, με αυτές τις αποκαλύψεις, να βγάλει από το μυαλό κάθε απλού Έλληνα ότι ο Γιάννης Μπουτάρης έκανε τα… γλυκά μάτια στους Σκοπιανούς, επειδή απέβλεπε σε προσωπικό του όφελος, δηλαδή σε μία καλή συμφωνία για την ενοικίαση ενός πολυτελούς διαμερίσματος;
Ποιος μπορεί να αποτρέψει τον οποιονδήποτε από το να σκεφτεί ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν προσκάλεσε τον Ζόραν Ζάεφ για Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη, για να διευκολύνει τις σχέσεις των δύο χωρών αλλά για να νοικιάσει ένα σπίτι με καλύτερους όρους;
Ποιος αλήθεια μπορεί να απορρίψει με βεβαιότητα την πιθανότητα ότι ο Γιάννης Μπουτάρης προτιμούσε να μιλά πάντα για «Μακεδονία», «Μακεδόνες» και «Μακεδονική Γλώσσα» μόνο και μόνο για να φτιάξει καλές προσωπικές σχέσεις με συγκεκριμένους παράγοντες των γειτόνων, ούτως ώστε να επωφεληθεί στη συνέχεια προσωπικά;
Από το φύλλο της THESSNEWS #111 (23/06/2018-24/06/2018)
infognomonpolitics.blogspot.com
*** Καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμηση ο Πολάκης! Τον «ΕΚΑΨΕ» το Facebook… (ΕΙΚΟΝΕΣ)
Καταδικάστηκε, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, για την ανάρτησή του στα social media εις βάρος του προέδρου των εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πούλη.
Με βάση την απόφαση αυτή, ο κ. Πολάκης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 8.000 ευρώ για αποκατάσταση ηθικής βλάβης στον κ. Πούλη και να κατεβάσει την ανάρτησή του, της 3ης Μαΐου 2017, για την οποία καταδικάστηκε. Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας θα πρέπει να αναρτήσει στο Facebook την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μάλιστα θα έχει πρόστιμο 100 ευρώ την ημέρα, για κάθε μέρα καθυστέρησης.
Παράλληλα, ο κ. Πολάκης θα πρέπει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα, ύψους 600 ευρώ και το παράβολο ερημοδικίας, ύψους 250 ευρώ, για το γεγονός ότι δεν παρέστη στο δικαστήριο ο ίδιος ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
Αντιδρώντας, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας έγραψε, και πάλι στο Facebook, τα εξής: «Σε λίγο στη Βουλη θα υποστηρίξω την τροπολογία για το επικουρικό προσωπικό και το προσωπικό των Μεθ μέσω Κεελπνο. Εμείς ότι λέμε το κάνουμε ξεπερνώντας τα εμπόδια που κάποιοι συνειδητά, αξιοποιώντας τμήμα της Δικαιοσυνης προσπαθούν να μας βάλουν, για να ακυρώσουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης της δημόσιας υγείας!!!!»
Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε σχετικά στο Twitter: «Οφείλω και προσωπικά να δώσω δημοσίως συγχαρητήρια στον κ. Σταμάτη Πουλή και την σύζυγο του, διότι έμειναν όρθιοι στους εκβιασμούς και έφθασαν στην σημερινή δικαίωση. Ο Πολάκης πλέον και με την βούλα της Δικαιοσύνης είναι ένας συκοφάντης».
protothema.gr
*** ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΥΡΟΥ! Πνίγηκε ξανά η Μάνδρα! Συγκλονιστικές εικόνες
Λίγους μήνες μετά τις πλημμύρες του Νοεμβρίου που άφησαν πίσω τους 24 νεκρούς, οι δρόμοι έγιναν ξανά χείμαρροι – Παγιδεύτηκαν οδηγοί, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα – «Ντροπή για την κυβέρνηση και τη Δούρου» η αντίδραση της ΝΔΜπορεί το Νοέμβριο, 24 άνθρωποι να έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Μάνδρα, όπως, όμως, φάνηκε χθες το απόγευμα δεν υπήρξε καμία μέριμνα προκειμένου η περιοχή να μη ζήσει ξανά παρόμοι εφιάλτη με την ισχυρή βροχόπτωση να κάνει τους δρόμους ξανά ποτάμια.
Οι κάτοικοι τις περιοχής έζησαν ώρες αγωνίας, ξέροντας ότι κινδυνεύουν οι ζωές τους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και παρακολουθώντας τους χειμάρρους να παρασέρνουν από κάδους απορριμμάτων μέχρι αυτοκίνητα.

*  Με την αναπαραγωγή αυτού του βίντεο, αποδέχεστε την πολιτική χρήσης cookie του Twitter
Αυτή η χρήση μπορεί να συμπεριλαμβάνει στοιχεία ανάλυσης, εξατομικεύσεις και διαφημίσεις.
Μάθετε περισσότερα      
OMG !! Greece - June 26, 2018. Insane flash floods in Mandra, Athens this afternoon! Video by Φωτεινή Βλασακίδου via our partners @Cyclone_Rhodes
 Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από σπίτια που πλημμύρισαν και αυτοκίνητα που παγιδεύτηκαν στους δρόμους, που μέσα σε λίγη ώρα μετατράπηκαν σε ποτάμια. Καταστηματάρχες, που είχαν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται πριν από λίγους μήνες, βρίσκονται επί ποδός, προσπαθώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα. Ωστόσο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει πρόβλεψη της ΕΜΥ για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

 Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έγιναν συνολικά 45 κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα, αλλά εκτιμάται ότι είναι αρκετά περισσότερα, καθώς τα συνεργεία που βρίσκονται εκεί επεμβαίνουν απευθείας όπου χρειάζεται.
Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε δέκα περιπτώσεις για να απεγκλωβίσουν πολίτες από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν κι από ταράτσες σπιτιών όπου κατέφυγαν για ασφάλεια, ενώ προληπτικά βρίσκονται σε επιφυλακή.
Στην Μάνδρα βρίσκονται μία σωστική λέμβος και ένα ερπυστριοφόρο όχημα.

 Συνολικά έως το βράδυ της Τρίτης επιχειρούσαν για αντλήσεις υδάτων και αποκατάσταση άλλων προβλημάτων, 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα.
Κλειστοί δρόμοι  Λόγω της βροχόπτωσης διακόπηκε για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό Αθηνών -Θηβών από τον κόμβο της Μάνδρας, στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο 34 χλμ στη θέση Ρόκα, στην έξοδο Μάνδρας (κόμβος 1) της Αττική Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην Μάνδρα στην οδό Κοροπούλη, όπου καταλήγει το ρέμα.   Η Τροχαία, από νωρίς διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στα σημεία που συγκέντρωναν μεγάλες ποσότητες νερού, προκειμένου να δοθεί χρόνος να απορροφηθούν αλλά και να μην εγκλωβιστούν οχήματα και οδηγοί.Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Τροχαία, μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης, παρέμενε κλειστή η παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Θηβών σε όλο το μήκος της, καθώς και η παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου στο 34ο χιλιόμετρο και σε δρόμους της πόλης, λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, ενώ η κυκλοφορία δεν διεξάγεται και στην έξοδο Μάνδρας (κόμβος 1) της Αττικής Οδού. Σήμερα το πρωί όλοι οι δρόμοι δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.
Σε αρκετές περιοχές της Μάνδρας οι δρόμοι κατέβασαν μεγάλες ποσότητες λάσπης από τα έργα που γίνονται στην περιοχή αλλά και κάδους απορριμμάτων, ενώ πολλά φερτά υλικά προήλθαν από τον χείμαρρο της Θήβας.

Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και η Πυροσβεστική
Στην περιοχή έσπευσαν ο αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής Γιάννης Βασιλείου και η εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Γιάννα Τσούπρα, για την εκτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση κάθε απροόπτου σε συνεργασία με την πυροσβεστική.
Με την διακοπή της βροχόπτωσης περίπου δύο ώρες αργότερα και την εικόνα προσωρινής ύφεσης που έδωσε η ΕΜΥ για την περιοχή (έως αύριο πρωί) επήλθε σχετική ηρεμία στους κατοίκους των περιοχών, που δοκιμάστηκαν για μια ακόμη φορά από τα καιρικά φαινόμενα.
Από την αποτίμηση που ακολούθησε, όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Γ.Βασιλείου, διαπιστώθηκε σταδιακή απορροή των υδάτων από τον εθνικό δρόμο, ο οποίος παρέμενε κλειστός από τα διόδια της Ελευσίνας έως την κατεύθυνση προς Μάνδρα.
Είχαν ήδη μεταφερθεί στο σημείο σκαπτικά μηχανήματα και γκρέιντερ, και γύρω στις 23:00 περίμεναν να χαμηλώσει η στάθμη ώστε να προχωρήσουν στη διάνοιξη του δρόμου με την απομάκρυνση των φερτών υλικών.
Παρομοίως η Πυροσβεστική Υπηρεσία ξεκίνησε το έργο της απάντλησης των υδάτων μετά από τις κλήσεις που δέχθηκε από την Νέα Πέραμο και την Μάνδρα.
ΝΔ: Μια λέξη μόνο για κυβέρνηση-Δούρου: Ντροπή!
«Η Μάνδρα πάλι πλημμύρισε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως τον Νοέμβριο. Σπίτια και καταστήματα παραδόθηκαν πάλι στη λάσπη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και
προσθέτει: «Μία λέξη υπάρχει μόνο για αυτήν την κυβέρνηση και την περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου: Ντροπή».


protothema

***  Ερχεται δημοσκόπηση – βόμβα: Χάνει τα «κάστρα» του ο ΣΥΡΙΖΑ…
Μια δημοσκόπηση – βόμβα που δείχνει πλήρη κατάρρευση της κυβέρνησης, και όλα όσα έγιναν χθες με την ανεξαρτητοποίηση Λαζαρίδη, κινητοποίησε όλο το μηχανισμό επικοινωνίας της κυβέρνησης ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί, προκειμένου να καταγγείλουν σενάρια αποσταθεροποίησης και να μιλήσουν για αποστασίες που εκπορεύονται από επιχειρηματίες, την ολιγαρχία και φυσικά τη Νέα Δημοκρατία.Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει τουλάχιστον μία δημοσκόπηση που θα τινάζει στον αέρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Ελληνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν:
Μεγάλη διεύρυνση της διαφοράς που έχει η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες μιλούν για πάνω από 10 μονάδες και κοντά στην αυτοδυναμία για την αξιωματική αντιπολίτευση. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δημοσκοπικά στοιχεία.
Κατάρρευση για τον ΣΥΡΙΖΑ που χάνει μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του 2015, ακόμη και του δημοψηφίσματος. Χάνει τεράστια ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω του Μακεδονικού, αλλά και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που θεωρούσε δικά του, «κάστρα» του.
Εξαφάνιση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων οι οποίοι πληρώνουν τις παλινωδίες του Πάνου Καμμένου. Σχεδόν δεν… μετριέται το κόμμα των ΑΝΕΛ που βρίσκεται κάτω από 1%.
Τα στοιχεία αυτά έχουν γίνει γνωστά στο Μαξίμου, γεγονός που προκάλεσε σύμφωνα με πληροφορίες έντονο εκνευρισμό. Αλλωστε, το κλίμα που έπαιρναν από βουλευτές της περιφέρειας, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και από τοπικές οργανώσεις, ήταν ιδιαίτερα κακό.

* Τα επεισόδια σε διάφορες περιοχές, η φραστική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα στο Λονδίνο και κυρίως η αίσθηση κοροϊδίας από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ που καταψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας και στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία για το Μακεδονικό, έφερε την εικόνα κατάρρευσης στα γκάλοπ.
Και ταυτόχρονα κινητοποίησε και τους μηχανισμούς επιβίωσης που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι ΑΝΕΛ., αφενός με τη διαρροή πληροφοριών περί μετακίνησης βουλευτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου με την «αποκάλυψη» του… σχεδίου συνωμοσίας για να πέσει η κυβέρνηση.
To ερώτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί η κυβέρνηση να είναι «πολύ σκληρή για να πεθάνει», όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ωστόσο, όλα τα δεδομένα είναι ανοικτά. Αν και το σενάριο εκλογών που θεωρείται πιθανό είναι αυτό του Μαίου 2019, κάποιοι δεν αποκλείουν κάλπες μέσα στο φθινόπωρο. Ενώ κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για κυβερνητική αλλαγή, με αποχώρηση Καμμένου κι ένταξη στη συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ άλλης κοινοβουλευτικής ομάδας.
ΠΗΓΗ: in.gr

*** ΤΟ ‘ΕΚΡΥΨΑΝ’ στη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ!Η Ελλάδα με τη συμφωνία αναγνώρισε “μακεδονική εθνικότητα” στους Σκοπιανούς… 
 ~  – Το κείμενο στο αγγλικά αναφέρεται σε εθνικότητα και όχι σε ιθαγένεια – Οι υπογραφές μπήκαν στο αγγλικό κείμενο και έτσι αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς – Έμμεση αναγνώριση “μακεδονικού έθνους” και οργισμένες αντιδράσεις
Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και αυτή τη φορά φαίνεται ότι έβαλε την ουρά του υπέρ των Σκοπιανών. Η συμφωνία για “Βόρεια Μακεδονία” που υπεγράφη από Κοτζιά και Ντιμιτρόφ “κρύβει” μια λεπτομέρεια που ανατρέπει πολλά δεδομένα, τουλάχιστον όπως αυτά διαδόθηκαν στην Ελλάδα. Ουσιαστικά στο κείμενο της συμφωνίας αναγνωρίζει “μακεδονική” εθνικότητα στους Σκοπιανούς και σε συνδυασμό με τη γλώσσα ανοίγει τον δρόμο για δημιουργία “μακεδονικού έθνους”.
Όπως επισημαίνει στην εφημερίδα “Εστία” ο πρώην υπουργός και επίκουρος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Ε. Στυλιανίδης στο αγγλικό κείμενο, στο κείμενο που υπέγραψαν δηλαδή Κοτζιάς και Ντιμιτρόφ, υπάρχει αναφορά σε εθνικότητα και όχι σε ιθαγένεια, όπως αναφέρει το ελληνικό κείμενο.
Στο ελληνικό κείμενο υπάρχει η λέξη ιθαγένεια, όμως στο αγγλικό κείμενο η λέξη αντικαθίσταται από τη λέξη “nationality” που σημαίνει εθνικότητα.
 *  Το γεγονός αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει στους Σκοπιανούς “μακεδονική” εθνικότητα, καθώς οι υπογραφές των δυο υπουργών Εξωτερικών μπήκαν σε αυτό το κείμενο το οποίο είναι αυτό που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
Όπως μάλιστα επισημαίνεται η συμφωνία αυτή για όποιον κάνει των συνδυασμό του ονόματος με την γλώσσα και την εθνικότητα επί της ουσίας ανοίγει τον δρόμο για δημιουργία ενός έθνους, “μακεδονικού” και μάλιστα με την υπογραφή της Ελλάδας.
Οι αντιδράσεις είναι σφοδρές, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αντιδράσεις που προκαλούν τριγμούς στην κυβερνητική πλειοψηφία που πλέον μετριέται σε 152 βουλευτές, ενώ την ίδια ώρα η κοινωνική πίεση αυξάνεται καθώς σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα διοργανώνονται καθημερινά συλλαλητήρια κατά της συμφωνίας.
Το κείμενο της συμφωνίας Ελλάδας – πΓΔΜ στα αγγλικά

NEWSIT


***  Αθλητικά Νέα :

***  ΧΘΕΣ ,  Tετάρτη  27  ΙΟΥΝΊΟΥ  2018 :

  ~**  ΑΥΣΤΡΙΑ - ΠΕΡΟΥ  0-2 .-^
Τα  γκολ :18' ΓΚΟΟΟΟΛ για το Περού! Ο Καρίγιο με σουτ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής, στέλνει τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράιαν και ανοίγει το σκορ για τους Περουβιανούς 50' ΓΚΟΟΟΛ για το Περού! Ο Γκερέρο με γυριστό σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 0-2
Περού: Γκαγέσε, Σανταμαρία, Τραούκο, Ράμος, Αντβίνκουλα, Κουέβα, Τάπια, Γιοτούν, Γκερέρο, Καρίγιο, Φλόρες 
Αυστραλία: Ράιαν, Μίλιγκαν, Μπέχιτς, Ρίσντον, Σέινσμπερι, Μούι, Γέντινακ, Ρόγκιτς, Λέκι, Γιούριτς, Κρούζε

~** ΝΙΓΗΡΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  1-2 .-^
Ta  γκολ :14' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 0-1 Ο ΜΕΣΙ! 14΄ Μέση ,  Το 1-1 με Μόουζες   ο Ρόχο ήρθε σαν από μηχανής Θεός στο 86’ και διαμορφώνοντας το 2-1 κόντρα στη Νιγηρία, έστειλε στα ουράνια όλο το έθνος, χαρίζοντας μια μεγαλειώδη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, 
Αργεντινή (4-4-2): Φράνκο Αρμάνι – Μερκάδο, Οταμέντι, Ρόχο, Ταλιαφίκο – Πέρες, Μασεράνο, Μπανέγα, Ντι Μαρία – Μέσι, Ιγκουαΐν   
Νιγηρία (3-5-2): Ουζόχο – Ομεουρό, Εκόνγκ, Μπαλαγκάν – Ιντόγου, Μόουζες, Εντιντί, Ετέμπο, Όμπι Μίκελ – Μούσα, Ιεανάτσο
Νιγηρία (3-5-2): Ουζόχο – Ομεουρό (90’ Ιβόμπι), Εκόνγκ, Μπαλαγκάν – Ιντόγου, Μόουζες, Εντιντί, Ετέμπο, Όμπι Μίκελ – Μούσα, Ιεανάτσο (46’ Ιγκάλο) 
Αργεντινή (4-4-2): Φράνκο Αρμάνι – Μερκάδο, Οταμέντι, Ρόχο, Ταλιαφίκο – Πέρες (60’ Παβόν), Μασεράνο, Μπανέγα, Ντι Μαρία (71’ Μέσα) – Μέσι, Ιγκουαΐν 

***  ΣΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΕΡΤΗ 27  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
~**  ΣΕΡΒΙΑ  -  ΒΡΑΖΙΛΙΑ    0-1 


~** ΕΛΒΕΤΙΑ  -  ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ   1-0 


~** Ν.  ΚΟΡΕΑ  -  ΓΕΡΜΑΝΙΑ   2-0 


~** ΜΕΞΙΚΟ  -  ΣΟΥΗΔΙΑ   0-3 


***    ~ ** Αναλυτικά το πρόγραμμα: 
Τα δύο πρώτα ζευγάρια των 16 στα Νοκ Άουτ  παιχνίδια :
30 Ιουνίου  2018
Ουρουγουάη – Πορτογαλία (21:00) (Fisht Stadium – Σότσι) 
01 Ιουλίου  2018
Ισπανία – Ρωσία (17:00) (Luzhniki Stadium – Μόσχα)

***  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ στους 16 :
1~** ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.-  ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ και 2.- ΡΩΣΙΑ .- 
2~**  ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.- ΙΣΠΑΝΙΑ  2.- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
3~**  ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.- ΓΑΛΛΙΑ  , 2.- ΔΑΝΙΑ 
4~** ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.- ΚΡΟΑΤΙΑ   2.- ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 


***   ΜΟΥΝΤΙΑΛ ποδοσφαίρου ΡΩΣΙΑ
Πρόγραμμα αγώνων - Αποτελέσματα και Βαθμολογίες:
  1ος Όμιλος
14/06 (Μόσχα) Ρωσία-Σαουδική Αραβία 5-0
15/06 (Εκατέρινμπουργκ) Αίγυπτος-Ουρουγουάη 0-1
19/06 (Αγία Πετρούπολη) Ρωσία-Αίγυπτος 3-1
20/06( Ροστόφ ον Ντον) Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία 1-0
25/06 (Σαμάρα) Ουρουγουάη-Ρωσία 3-0
25/06 (Βόλγκογκραντ) Σαουδική Αραβία - Αίγυπτος  2-1 

1ος όμιλος

#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Ρωσία
6 ^
8-1
2.
Ουρουγουάη
9 ^
5-0
3.
Αίγυπτος
0
2-6
4.
Σαουδική Αραβία
3
2-7
 1η αγωνιστική (14-15/06)
Ρωσία – Σαουδική Αραβία 5-0
(12′ Γκαζίνσκι, 43′, 90+1′ Τσερίσεβ, 71′ Τζιούμπα, 90+5′ Γκολόβιν)
Αίγυπτος – Ουρουγουάη 0-1
(89′ Χιμένες)
2η αγωνιστική (19-20/06)
Ρωσία – Αίγυπτος  3-1  (21:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Ουρουγουάη – Σαουδική Αραβία  1-0  (18:00, Rostov Arena, Ροστόφ)
3η αγωνιστική (25/06)
Ουρουγουάη – Ρωσία 3-0(17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)
Σαουδική Αραβία – Αίγυπτος 2-1(17:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ)
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.-  ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ και 2.- ΡΩΣΙΑ .- 

2ος Όμιλος
15/06 (Αγία Πετρούπολη) Μαρόκο-Ιράν 0-1
15/06 (Σότσι) Πορτογαλία-Ισπανία 3-3
20/06 (Μόσχα) Πορτογαλία-Μαρόκο 1-0
20/06 (Καζάν) Ιράν-Ισπανία 0-1
25/06 (Σαράνσκ) Ιράν-Πορτογαλία  1-1 
25/06 (Καλίνινγκραντ) Ισπανία-Μαρόκο   2-2

2ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Ιράν
1
2-2
2.
Πορτογαλία
5
5-4
3.
Ισπανία
5
6-5
4.
Μαρόκο
1
2-4
 
 1η αγωνιστική (15/06)

Μαρόκο – Ιράν 0-1
(90+5′ αυτ. Μπουχαντούζ)
Πορτογαλία – Ισπανία 3-3
(4′ πέν., 44′, 88′ Ρονάλντο – 24′ και 55′ Κόστα, 58′ Νάτσο)
2η αγωνιστική (20/06)
Πορτογαλία – Μαρόκο 1-0 (15:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)
Ιράν – Ισπανία 0-1(21:00, Kazan Arena, Καζάν)
3η αγωνιστική (25/06)
Ιράν – Πορτογαλία 1-1 (21:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ)
Ισπανία – Μαρόκο 2-2 (21:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.- ΙΣΠΑΝΙΑ  2.- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 3ος Όμιλος
16/06 (Καζάν) Γαλλία-Αυστραλία 2-1
16/06 (Σαράνσκ) Περού-Δανία 0-1
21/06 (Εκατέρινμπουργκ) Γαλλία-Περού 1-0 
21/06 (Σαμάρα) Δανία-Αυστραλία  1-1  

 21/06  Γαλλία - Περού 1-0 
26/06 Δανία - Γαλλία  0-0 
26/06 Αυστρία - Περού  0-2 
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.- ΓΑΛΛΙΑ  , 2.- ΔΑΝΙΑ 

3ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Γαλλία
6 ^
3-1
2.
Δανία
4
2-1
3.
Αυστραλία
1
2-3
4.
Περού
0
0-2
  

1η αγωνιστική (16/06)
Γαλλία – Αυστραλία 2-1
(57′ Γκριεζμάν, 82′ Πογκμπά – 61′ Γέντινακ)
Περού – Δανία 0-1
(59′ Πόουλσεν)
2η αγωνιστική (21/06)
Δανία – Αυστραλία 1-1  (15:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)
Γαλλία – Περού 1-0 (18:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ)
3η αγωνιστική (26/06)
Δανία – Γαλλία 0-0 (17:00, Luzhniki Stadium, Μόσχα)
Αυστραλία – Περού 0-2 (17:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι)

4ος Όμιλος16/06 (Μόσχα) Αργεντινή-Ισλανδία 1-1
16/06 (Καλίνινγκραντ) Κροατία-Νιγηρία 2-0
21/06 (Νίζνι Νόβγκοροντ) Αργεντινή-Κροατία 0-3 
22/06 (Βόλγκογκραντ) Νιγηρία-Ισλανδία 2-0   
26/06 (Αγία Πετρούπολη) Νιγηρία-Αργεντινή  1-2 
26/06 (Ροστόφ ον Ντον) Ισλανδία-Κροατία  1-2

ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕ : 1.- ΚΡΟΑΤΙΑ   2.- ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

4ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Κροατία
9 ^
7-1
2.
Ισλανδία
1
2-5
3.
Αργεντινή
4
3-5
4.
Νιγηρία
0
1-6
 1η αγωνιστική (16/06)

Αργεντινή – Ισλανδία 1-1
(19′ Αγκουέρο / 23′ Φινμπόγκασον)
Κροατία – Νιγηρία 2-0
(32′ αυτ. Ετέμπο, 70′ πεν. Μόντριτς)
2η αγωνιστική (21-22/06)
Αργεντινή – Κροατία 0-3 (21:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)
Νιγηρία – Ισλανδία 2-0  (18:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ)
3η αγωνιστική (26/06)
Νιγηρία – Αργεντινή 1-2 (21:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Ισλανδία – Κροατία 1-2  (21:00, Rostov Arena, Ροστόφ)

 5ος Όμιλος17/06 (Σαμάρα) Κόστα Ρίκα-Σερβία 0-1
17/06 (Ροστόφ ον Ντον) Βραζιλία-Ελβετία 1-1
22/06 (Αγία Πετρούπολη) Βραζιλία-Κόστα Ρίκα  2-0
22/06 (Καλίνινγκραντ) Σερβία-Ελβετία 1-2
27/06 (Μόσχα) Σερβία-Βραζιλία 0-1
27/06 (Νίζνι Νόβγκοροντ) Ελβετία-Κόστα Ρίκα  1-0 

5ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Σερβία
3
1-0
2.
Ελβετία
4
3-2
3.
Βραζιλία
4
3-1
4.
Κόστα Ρίκα
0
0-3
  1η αγωνιστική (17/06)

Κόστα Ρίκα – Σερβία 0-1
(56′ Κολάροφ)
Βραζιλία – Ελβετία 1-1
(20′ Κουτίνιο, 50′ Ζούμπερ)
2η αγωνιστική (22/06)
Βραζιλία – Κόστα Ρίκα 2-0  (15:00, Krestovsky Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Σερβία – Ελβετία 1-2  (21:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)
3η αγωνιστική (27/06)
Σερβία – Βραζιλία  0-1 (21:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα)
Ελβετία – Κόστα Ρίκα 1-0  (21:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)
6ος Όμιλος
17/06 (Μόσχα) Γερμανία-Μεξικό 0-1
18/06 (Νίζνι Νόβγκοροντ) Σουηδία-Νότια Κορέα 1-0
23/06 (Σότσι) Γερμανία-Σουηδία  2-1
23/06 (Ροστόφ ον Ντον) Νότια Κορέα-Μεξικό 1-2
27/06 (Καζάν) Νότια Κορέα-Γερμανία  2-0
27/06 (Εκατέρινμπουργκ) Μεξικό-Σουηδία  0-3 

6ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Μεξικό
6
3-1
2.
Σουηδία
3
2-2
3.
Ν. Κορέα
0
1-3
4.
Γερμανία
3
2-2
 1η αγωνιστική (17-18/06)

Γερμανία – Μεξικό 0-1
(35′ Λοθάνο)
Σουηδία – Ν. Κορέα 0-1
(65′ Γκράνκβιστ)
2η αγωνιστική (23/06)
Ν. Κορέα – Μεξικό  1-2  (18:00, Rostov Arena, Ροστόφ)
Γερμανία – Σουηδία  2-1 (21:00, Fisht Olympic Stadium, Σότσι)
3η αγωνιστική (27/06)
Ν. Κορέα – Γερμανία (17:00, Kazan Arena, Καζάν)
Μεξικό – Σουηδία (17:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ)
7ος Όμιλος
18/06 (Σότσι) Βέλγιο-Παναμάς 3-0
18/06 (Βόλγκογκραντ) Τυνησία-Αγγλία 1-2
23/06 (Μόσχα) Βέλγιο-Τυνησία  5-2
24/06 (Νίζνι Νόβγκοροντ) Αγγλία-Παναμάς   6-1
28/06 (Καλίνινγκραντ) Αγγλία-Βέλγιο
28/06 (Σαράνσκ) Παναμάς-Τυνησία

7ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Βέλγιο
6^
8-2
2.
Αγγλία
6^ 
 8-2
3.
Τυνησία
3
3-7
4.
Παναμάς
0
1-9
  1η αγωνιστική (18/06)Βέλγιο – Παναμάς3-0

(56′ Μέρτενς, 69′, 75′ Λουκάκου)
Τυνησία – Αγγλία 1-2
 (35′ Σάσι / 11′, 91′ Κέιν)

2η αγωνιστική (23-24/06)
Βέλγιο – Τυνησία  5-2  (15:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα)
Αγγλία – Παναμάς  6-1  (15:00, Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι)
3η αγωνιστική (28/06)Αγγλία – Βέλγιο (21:00, Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)
Παναμάς – Τυνησία (21:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ)

8ος Όμιλος
19/06 (Μόσχα) Πολωνία-Σενεγάλη  1-2 
19/06 (Σαράνσκ) Κολομβία-Ιαπωνία 0-1
24/06 (Εκατέρινμπουργκ) Ιαπωνία-Σενεγάλη  2-2 
24/06 (Καζάν) Πολωνία-Κολομβία  0-3 
28/06 (Βόλγκογκραντ) Ιαπωνία-Πολωνία
28/06 (Σαμάρα) Σενεγάλη-Κολομβία 

8ος όμιλος
#
Ομάδα
Β.
Γκολ
1.
Πολωνία
0
1-2
2.
Σενεγάλη
4
4-3
3.
Κολομβία
0
0-1
4.
Ιαπωνία
4
3-2
 1η αγωνιστική (19/06)

Κολομβία – Ιαπωνία 0-1 (15:00, Mordovia Arena, Σάρανσκ)
Πολωνία – Σενεγάλη 1-2 (18:00, Otkrytiye Arena, Μόσχα)
2η αγωνιστική (24/06)
Ιαπωνία – Σενεγάλη 2-2 (18:00, Central Stadium, Εκατερίνμπουργκ)
Πολωνία – Κολομβία 0-3 (21:00, Kazan Arena, Καζάν)
3η αγωνιστική (28/06)
Ιαπωνία – Πολωνία (17:00, Volgograd Arena, Βόλγκογκραντ)
Σενεγάλη – Κολομβία (17:00, Cosmos Arena, Σαμάρα)

Φάση των «16» Νοκ -Αουτ αγώνες : 
50. 30/06 (Καζάν) 1ος 3ου ομίλου-2ος 4ου ομίλου
49. 30/06 (Σότσι) 1ος 1ου ομίλου-2ος 2ου ομίλου
51. 01/07 (Μόσχα) 1ος 2ου ομίλου-2ος 1ου ομίλου
52. 01/07 (Νίζνι Νόβγκοροντ) 1ος 4ου ομίλου-2ος 3ου ομίλου
53. 02/07 (Σαμάρα) 1ος 5ου ομίλου-2ος 6ου ομίλου
54. 02/07 (Ροστόφ ον Ντον) 1ος 7ου ομίλου-2ος 8ου ομίλου
55. 03/07 (Αγία Πετρούπολη) 1ος 6ου ομίλου-2ος 5ου ομίλου
56. 03/07 (Μόσχα) 1ος 8ου ομίλου-2ος 7ου ομίλου

Προημιτελικοί
57. 06/07 (Νίζνι Νόβγκοροντ) Νικητής 49-Νικητής 50
58. 06/07 (Καζάν) Νικητής 53-Νικητής 54
60. 07/07 (Σαμάρα) Νικητής 55-Νικητής 56
59. 07/07 (Σότσι) Νικητής 51-Νικητής 52

Ημιτελικοί
61. 10/07 (Αγία Πετρούπολη) Νικητής 57-Νικητής 58
62. 11/07 (Μόσχα) Νικητής 59-Νικητής 60

Αγώνας για την τρίτη θέση
63. 14/07 (Αγία Πετρούπολη) Ηττημένος 61-Ηττημένος 62

Τελικός
64. 15/07 (Μόσχα) Νικητής 61-Νικητής 62
 
~ ** Αναλυτικά το πρόγραμμα: 
Τα δύο πρώτα ζευγάρια των 16 στα Νοκ Άουτ  παιχνίδια :
30 Ιουνίου  2018
Ουρουγουάη – Πορτογαλία (21:00) (Fisht Stadium – Σότσι) 
01 Ιουλίου  2018
Ισπανία – Ρωσία (17:00) (Luzhniki Stadium – Μόσχα)

***  Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας δε βοηθά το δρομικό κίνημα 
Όσο περνά ο καιρός, όλο και δυναμώνει το δρομικό κίνημα στην Καλαμάτα, ενώ πολλοί είναι οι αθλητές που ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή, όταν διεξάγεται κάποιος αγώνας.
Καλό θα είναι, λοιπόν, εκεί στην οδό Αθηνών να δουν λίγο πιο σοβαρά το ζήτημα, κι όταν υπάρχει σκέψη για κάποιον αξιόλογο αγώνα, αντί να βάζουν εμπόδια, να βοηθούν για τη διοργάνωσή του.
Το παραπάνω σχόλιο γράφεται με αφορμή τον αγώνα που έγινε το απόγευμα της Κυριακής, με τη διαδρομή να μην είναι η καλή, αφού οι αθλητές την έκαναν ουσιαστικά δύο φορές. Μάλιστα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δύσκολη.
Σε ερώτηση που θέσαμε «γιατί η διαδρομή δεν ήταν διαφορετική», μας απάντησαν ότι ο Δήμος δε δέχθηκε να παραχωρήσει άλλους δρόμους λόγω της κίνησης.
Επρόκειτο για έναν αγώνα κατά των ναρκωτικών και στόχο είχε να περάσει το δικό του μήνυμα. Το να υποστηρίζουν κάποιοι ότι αν διακοπεί η κίνηση στην οδό Αριστομένους για μια ώρα το απόγευμα της Κυριακής, και ιδίως καλοκαίρι, είναι πρόβλημα, μόνο ως δικαιολογία ακούγεται.
Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι κάποτε στην Καλαμάτα διεξήχθη βραδινός αγώνας τρεξίματος με τεράστια επιτυχία, αλλά και τότε κάποιοι από το Δήμο ενοχλήθηκαν.
Το δρομικό κίνημα, εκτός από υγεία και άθληση για τους συμμετέχοντες, αποτελεί ζωντανή διαφήμιση για την πόλη, οπότε αν θέλουν στο Δήμο ας κοιτάξουν ξανά το όλο ζήτημα.
Π.Μπ. 


~   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 : 
~*   ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 . ~  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  :http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara.html  .- 
*   ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 . ~  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  :http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara.html  .-
~*  ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 02  Ιουνίου  2018 , Όμορφο , ΄Χαρούμενο και Ευλογημένο Σ/Κ , για όλους μας !  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara.html .- 
~* ARFARA -  ΑΡΦΑΡΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  03  Ιουνίου  2018  :   http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara_3.html .-   
~* ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 04  Ιουνίου  2018 : ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕΘ΄ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ για όλους μας ! http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara_3.html.- 
~*  ARFARΑ -  ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,Στο  αγιάζι  της ενημέρωσης . Τρίτη   05   ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 :http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfar.html .- 
~*  ARFARA ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Τετάρτη 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  : ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ για το Σκοπιανό !http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara_6.html .-  
~*  ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ Νέα ,Στο  αγιάζι της ενημέρωσης .
 
Πέμπτη 07  Ιουνίου  2018 :http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara_7.html .-  

~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018:http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara_8.html .-  
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 09  Ιουνίου  2018 : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara_9.html .-  
~*  ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara_10.html .-  
~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Τρίτη 12  Ιουνίου 2018 .http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara_11.html  .- 
~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 13  Ιουνίου  2018http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara_13.html .-  
~*  ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/06/arfara_14.html .-  
~* ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018  : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara_15.html.-   
~*  ΑΡΦΑΡΑ - ARFARA Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Παρασκευή 15 Ιουλίου 2018 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/06/arfara.html .- 
~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Σάββατο  16  Ιουνίου  2018 : http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/06/arfara.html .- 

~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημερωσης .Κυριακή 17 Ιουνίου  2018: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/06/arfara.html .-
~* ARFARA -ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημερωσης .
Δευτέρα 18 Ιουνίου2018http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/06/arfara.html - 
~*ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΒΟΛΤΕΣ στον κόσμο μας  20 γέφυρες που προκαλούν δέος , ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ,   ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  2018  : http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/06/20-18-2018-2018-arfara.html .-
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημερωσης .Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/06/arfara.html.- 
~*
~*  ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωση . Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/06/arfara.html .-  
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 : http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/06/arfara-21-2018.html  .-
~* ARFARΑ - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Παρασκευή 22 Ιουνίου  2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/06/arfar.html .-
~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης ΣΆΒΒΑΤΟ  23 ΙΟΥΝΊΟΥ 2918   : http://snsarfara.blogspot.com/2018/06/arfara-23-2918.html.- .-

~*Arfara - ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή  24-Ιουνίου 2018  :   http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/06/arfara.html .-  
~^ ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα  25 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018 :http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/06/arfara.html 
~*
ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΈΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης ,Τρίτη  26 Ιουνίου 2018   :
~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 27  Ιουνίου  2018   : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/06/arfara_26.html  . -  ~*    ARFARA 2 - ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη  27 Ιουνίου 2018    : http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/06/arfara_27.html .-  
~*                                 
Κωνσταντινούπολη***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  https://twitter.com/stamos01  .-  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  ,http://www.youtube.com/stamos01 ,   6439 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.    σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    4146  video-https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  14.454   βίντεο   .-  
~
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -    https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .-https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .-https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-           https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS   1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
~https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas 
~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .--

  

 


Φωτογραφία του χρήστη Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατύ Συνεργασία.

Φωτογραφία του χρήστη Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατύ Συνεργασία.
 
Φωτογραφία του χρήστη Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατύ Συνεργασία.
 
Φωτογραφία του χρήστη Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατύ Συνεργασία.

Ο χρήστης Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατύ Συνεργασία πρόσθεσε 19 νέες φωτογραφίες.
Μέ επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθές Κυριακή 24 Ιουνίου ὁ προγραμματισμένος -ἀπό τούς πολιτιστικούς συλλόγους Πλατέος ᾿Αροχωρίου Πηδήματος καί ῾Αγίου Φλώρου - ποδη...λατικός "περίπατος" ξεκινῶντας ἀπό τό Πήδημα, διασχίζοντας ᾿Αριοχώρι, Πλατύ καί καταλήγοντας στόν ῞Αγιο Φλῶρο.῾Η συγκεκριμένη ἐκδήλωση σκοπό εἶχε - πέραν τῆς ἀναψυχῆς-νά διαφωτίσει, νά ἐνημερώσει, νά ἐκπέμψει ἐν τέλει τό μήνυμα γιά τήν ὀρθότερη διαχείριση τῶν ἀπορριμάτων, πού θά φέρει ὡς ἀποτέλεσμα τήν βελτίωση τοῦ δείκτη ποιότητας ζωῆς στόν τόπο μας.Εὐχόμαστε καί ἐλπίζουμε ὅτι τό μήνυμα ἐλήφθη, ὁπότε μένει ἡ ἐφαρμογή καί τό ἔργο!῾Οψώμεθα!