ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

 Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Σάββατο 25  Νοεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ... από το  2008  ....

~ Μη αφήνης τον νου σου αργόν, δια να μη διδαχθής τα κακά. Μη αφήνεσαι να κυττάζης τας ελλείψεις των άλλων, διότι, χωρίς να το εννοής, θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχής εν αγνοία με τον εχθρόν της ψυχής σου... Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις τον αδελφόν, τοσούτον η χάρις θάλπει και φυλάττει σε από συκοφαντίας ανθρώπων.Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)


 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σ΄ όλες τις εορτάζουσες  και Όμορφο Σ/Κ !
 
 ~ 25 Νοεμβρίου
Απόδοσης της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. Μεγαλομαρτύρων Αικατερίνης της πανσόφου (1) (†313) και Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος († γ΄ αι.). Πορφυρίου του στρατηλάτου και Βασιλίσσης, συζύγου βασιλέως Μαξεντίου. Πέτρου οσίου, του ησυχαστού.
(1)Η αγία Αικατερίνη καταγόταν από αλεξανδρινή οικογένεια ευγενών και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν ευφυέστατη και φιλομαθής. Ήδη σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών είχε σπουδάσει ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία, ενώ ταυτόχρονα ήταν άρτια καταρτισμένη και στα δόγματα της χριστιανικής πίστης. Όταν επί Μαξεντίου διεξαγόταν διωγμός εναντίον των χριστιανών, η Αικατερίνη δε φοβήθηκε, αλλά με παρρησία κήρυττε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έτσι συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, ο οποίος προσπάθησε με συζητήσεις να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της. Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητά των λόγων της Αικατερίνης, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η Αικατερίνη αποστόμωσε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από τους συνομιλητές της Αικατερίνης πείσθηκαν για τους λόγους της και ασπάστηκαν την χριστιανική πίστη. Μπροστά σε αυτή την έκβαση, ο έπαρχος διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά με την ελπίδα πώς η αγία θα λύγιζε και θα αρνιόταν τον Χριστό. Όμως η Αικατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Πέθανε στον τροχό, ύστερα από διαταγή του έπαρχου. ~
  1.  
 Αγία Αικατερίνη - Βίκτωρ - Β΄ μισό 17ου αιώνα μ.Χ. Από τη Messina - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αγία Αικατερίνη Αγία Αικατερίνη Αγία Αικατερίνη Αγία Αικατερίνη
Βιογραφία
Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου τινός ονομαζομένου Kώνστου», και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. (304 μ.Χ.) Ήταν ευφυέστατη και φιλομαθής. Ήδη σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών κατείχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαικής και λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας, δηλαδή γνώριζε τα έργα του Oμήρου, του λατίνου ποιητή Bιργίλιου, του Aσκληπιού, του Iπποκράτη και Γαληνού των ιατρών, του Aριστοτέλη και του Πλάτωνα, του Φιλιστίωνα και του Eυσέβιου των φιλοσόφων, του Iαννή και Iαμβρή των μεγάλων μάγων, του Διονυσίου και της Σιβύλλης και άλλων. Ήταν όμως και άρτια καταρτισμένη στα δόγματα της χριστιανικής πίστης.
Όταν επί Μαξεντίου (υιός του Mαξιμιανού) διεξαγόταν διωγμός εναντίον των χριστιανών, η Αικατερίνη δε φοβήθηκε, αλλά με παρρησία διέδιδε πώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Αληθινός Θεός. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, ο οποίος προσπάθησε με συζητήσεις να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της. Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητά των λόγων της Αικατερίνης, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η Αικατερίνη αποστόμωσε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από τους συνομιλητές της Αικατερίνης πείσθηκαν για τους λόγους της και ασπάστηκαν την Χριστιανική Πίστη.
Μπροστά σε αυτή την κατάληξη, ο έπαρχος διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά με την ελπίδα πώς η αγία θα λύγιζε και θα αρνιόταν τον Χριστό. Όμως η Αικατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Τελικά αποκεφαλίσθηκε, ύστερα από διαταγή του έπαρχου.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.
Αγία Αικατερίνη Αγία Αικατερίνη - Ησυχαστήριο «Παναγία των Βρυούλων» Η Αγία Αικατερίνη μαζί με την Αγία Βαρβάρα Αγία Αικατερίνη - Δια χειρός Νικ. Γαλανόπουλου - www.kapadokis.gr

*** Αγία Αικατερίνη! Ποια ήταν και πώς μαρτύρησε...

~  Η Αγία Αικατερίνη ήδη σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών κατείχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαικής και λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας, δηλαδή γνώριζε τα έργα του Oμήρου, του λατίνου ποιητή Bιργίλιου, του Aσκληπιού, του Iπποκράτη και Γαληνού των ιατρών, του Aριστοτέλη και του Πλάτωνα, του Φιλιστίωνα και του Eυσέβιου των φιλοσόφων, του Iαννή και Iαμβρή των μεγάλων μάγων, του Διονυσίου και της Σιβύλλης και άλλων. Ήταν όμως και άρτια καταρτισμένη στα δόγματα της χριστιανικής πίστης.
 Σύμφωνα με τους θρύλους (παράδοση) και τα Συναξάρια της Αγίας Αικατερίνης, όταν πληροφορήθηκε ο Αυτοκράτορας Μαξιμίνος όσα διαδίδονταν περί των ιδεών της και του τρόπου της ζωής της Αγίας, ανέθεσε σε περίφημους ρήτορες, να συζητήσουν μαζί της προκειμένου να της αποδείξουν το αβάσιμο και στρεβλό των ιδεών της.
Το αποτέλεσμα όμως ήταν το ακριβώς αντίθετο. Η Αικατερίνη κατάφερε να τους κάνει να ασπασθούν τον Χριστιανισμό. Όταν ο Αυτοκράτορας έμαθε το αποτέλεσμα οργίσθηκε τόσο που διέταξε την θανατική καταδίκη όλων στη πυρά στο μέσον της πόλης, την δε Αικατερίνη την υπέβαλε σε μαρτύρια μέχρι θανάτου.
 Κατά την παράδοση το σώμα της Αγίας μεταφέρθηκε υπό «πτερύγων αγγέλων» στο όρος Σινά, όπου και κτίσθηκε η γνωστή ιερή Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Σύμβολά της στην αγιογραφία είναι ο ακιδοφόρος τροχός και η αιμοσταγής μάχαιρα (όργανα του βασανισμού της), ο κλάδος φοίνικα, ο ιερός κάλαμος και βιβλία (σύμβολα της πνευματικότητάς της) και το όρος Σινά (ως μέρος της ταφής της).
 Η Αγία Αικατερίνη είναι πολιούχος αγία της πόλης της Κατερίνης. Η πρωτεύουσα της Πιερίας ονομάστηκε αρχικά Αικατερίνη από το όνομα της αγίας.
Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας βρίσκονται αδιάφθορα στην Ιερά Μονή Σινά. Δάκτυλος της Αγίας βρίσκεται στη Συλλογή των Ανακτόρων του Μπάκινγχαμ Λονδίνου. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στη Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους, στον ομώνυμο Ναό Ν. Λιοσίων Αττικής, στη Μονή Κύκκου Κύπρου και στη Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως. dogma

*** Στην τελική ευθεία για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας 
  Τι λένε οι υποψήφιοι λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες
 Στην τελική ευθεία μπήκε πια η κούρσα για τη διαδοχή του Κώστα Μαργέλη στη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Έτσι, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και από τις 7.00 το πρωί έως και τις 7.00 το απόγευμα θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για τη χρονική περίοδο από 1/1/2018 μέχρι και 31/12/2021.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας (στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, οδός Ψαρών 13).
Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που μεταξύ των υποψήφιων προέδρων θα λάβει το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν αυτό το ποσοστό δεν επιτευχθεί αυτή την Κυριακή, η ψηφοφορία για την ανάδειξη του προέδρου θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα συμμετέχουν οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους. Οι σύμβουλοι εκλέγονται με την ψηφοφορία της Κυριακής 26 Νοεμβρίου και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν.
Τη θέση του προέδρου, όπως είναι γνωστό, διεκδικούν τρεις και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αντώνης Κατσάς, Κωνσταντίνος Μπελογιάννης και Περικλής Ξηρογιάννης. Ζητήσαμε από τους υποψηφίους μια τελευταία δήλωση προς τους συναδέλφους τους, πριν ανοίξουν οι κάλπες και μας απάντησαν οι κ.κ Κατσάς και Ξηρογιάννης.
  Αντώνης Κατσάς
Ο υποψήφιος Αντώνης Κατσάς δήλωσε: «Διανύοντας την τελική ευθεία προς την ημέρα των εκλογών είμαι ευτυχής που μπορώ να δηλώσω ότι η απλή φιλοδοξία μου να ρίξω απλά ένα βότσαλο στα λιμνάζοντα νερά, σε διάστημα μόνο λίγων ημερών, έχει μετατραπεί σε ένα ρεύμα νίκης, αφού η υποψηφιότητά μου αγκαλιάστηκε από παλιούς συναδέλφους, οι οποίοι με ξέρουν καλά, αλλά κυρίως από νέους και άξιους συναδέλφους, με άρτια επιστημονική κατάρτιση, με νου και συνείδηση και το φως της νιότης τους να τους οδηγεί σε φρέσκους δρόμους για το μέλλον του Συλλόγου μας.
Έχω επίγνωση ότι ένα κατεστημένο 10 και πλέον ετών δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με μια προσπάθεια λίγων ημερών. Όμως, ο ενθουσιασμός των συναδέλφων που συστρατεύονται καθημερινά  μαζί μου και κυρίως αυτών στους οποίους ανήκει το αύριο, η αίσθηση που έχουν προκαλέσει στη συνείδησή τους, οι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις μου για κάθε πρόβλημα, η συνέπεια και το ήθος, η αγωνιστικότητα και η ανιδιοτέλεια που χαρακτηρίζει όλη τη διαδρομή της ζωής μου, είναι τα εχέγγυα για μια συναρπαστική επόμενη τετραετία.
Μια τετραετία που θα τη χαρακτηρίζει η ενωτική συλλογική δράση για όλα ανεξαρτήτως τα προβλήματα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, χωρίς μοιρολατρία και ηττοπάθεια, χωρίς καθεστωτικές λογικές και μεροληψίες.
Ισχυρίζονται πολλοί συνάδελφοι ότι η υποψηφιότητά μου και μόνο συνετέλεσε να διάγουμε την πιο ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο από ποτέ, κινητοποίησε πλήθος συναδέλφων για καταγραφή , ιεράρχηση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας.
Έγιναν συζητήσεις, κατατέθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις. Για πρώτη φορά στο σύλλογό μας. Χαράχτηκε η τεντωμένη σιωπή που τόσα χρόνια είχε επιβληθεί σαν σκιά πάνω από τα κεφάλια μας. Οι συνάδελφοί μου έχουν πλήρως αντιληφθεί ότι εάν η κατάσταση παραμείνει όπως είναι τα επόμενα χρόνια διακυβεύεται η ίδια η επιστημονική και επαγγελματική τους υπόσταση. Η  επιλογή τους είναι μία. Αλλάζουμε ό,τι μαραζώνει τη ζωή μας και το αλλάζουμε τώρα».
  Περικλής Ξηρογιάννης
Από την πλευρά του ο υποψήφιος Πρόεδρος κ.  Ξηρογιάννης, τόνισε:
«Λήγει την Κυριακή η μικρή προεκλογική περίοδος. Ο θεσμός του ενιαίου ψηφοδελτίου είχε το θετικό αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν παρατάξεις και διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους συναδέλφους. Εύχομαι σε κάθε έναν υποψήφιο σύμβουλο καλή επιτυχία, γιατί είναι όλοι τους αξιόλογοι και όποιοι και να εκλεγούν θα προσφέρουν το καλύτερο στο Δικηγορικό Σύλλογο. Καλώ όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν και να συνεχίσουν να μετέχουν και μετά τις εκλογές με προτάσεις και παρατηρήσεις. Από τη Δευτέρα πάλι όλοι μαζί στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του επαγγέλματός μας και της ζωής μας  γενικότερα».
  Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Σε ιδιώτη η διαχείριση του πάρκινγκ της Καλαμάτας 
Άνοιξε ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του ιδιώτη ο οποίος θα το διαχειρίζεται. Η εξέλιξη που οριστικοποιεί τις εξελίξεις σχετίζεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, με την οποία κρίνεται νόμιμη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και απορρίπτεται ταυτόχρονα σχετική ένσταση, αναφορικά με το θέμα της ανάθεσης.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μεταξύ άλλων, επικαλείται την, από του έτους 1978, υπ’ αριθμόν 189 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε ότι «η κοίτη του περί ου πρόκειται χειμάρρου Νέδοντος ανήκει εις την κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας».
Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα αρχίσει άμεσα η λειτουργία των δημοτικών πάρκινγκ, με το νέο πλαίσιο.
Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, ο νέος τρόπος λειτουργίας των δημοτικών πάρκινγκ θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο εξυπηρέτησης όσων χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους στάθμευσης. Επίσης, θα αποδεσμεύσει δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι θα διατεθούν σε άλλους τομείς (ελεγχόμενη στάθμευση, επιτήρηση κοινοχρήστων χώρων, πράσινο, καθαριότητα).
Ο Δήμος, όπως προβλέπεται, θα εισπράξει περίπου 350.000 ευρώ το χρόνο, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει 100.000 ευρώ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία των parking στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα, δυναμικότητας το μεν βόρειο 103 θέσεων στάθμευσης, το δε κεντρικό 328 θέσεων, για 5 χρόνια. Η συντήρηση των σταθμών θα γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία του αναδόχου. Ο έλεγχος εισόδου – εξόδου, υπολογισμού της αξίας στάθμευσης και η πληρωμή των τελών θα πραγματοποιούνται μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος. Α.Π.

***   Ο κόμβος στη «Φωτεινή» η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία έργου στη Μεσσηνία 
Ακολουθούν άλλα 15 έργα που είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν! 
  Ο οδικός ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και 1ης επαρχιακής οδού (σημείο Φωτεινή) είναι η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία έργου που θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και αν οι διαδικασίες με αυτή την ηλεκτρονική δημοπράτηση εξελιχτούν ομαλά, ακολουθεί η δημοπράτηση άλλων 15 έργων της Μεσσηνίας, τα οποία και είναι έτοιμα μελετητικά και σε αναμονή.
Το προηγούμενο διάστημα είχε δημιουργηθεί πρόβλημα με τη δημοπράτηση των έργων εξαιτίας της αιφνίδιας αλλαγής του τρόπου από συμβατικό σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «Προμηθέας».
  Η πρώτη δημοπρασία
Η διεξαγωγή δημοπρασιών δημόσιων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (Προμηθέας) ορίστηκε με νόμο να ξεκινήσει από τις 18 Απριλίου 2017. Με τροποποίηση, όμως, μετατοπίστηκε η έναρξη για τις 20 Οκτωβρίου 2017, με το αιτιολογικό ότι πρέπει να υπάρξει χρόνος για να δοκιμαστεί το σύστημα, καθώς και για να διαπιστευτούν και να εκπαιδευτούν επαρκώς στην εφαρμογή του οι υπάλληλοι των αναθετουσών Αρχών και των αναθετόντων φορέων.
Ωστόσο, στις 25 Ιουλίου, με νέα διάταξη, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών η 25η Ιουλίου, χωρίς όχι μόνο να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση, αλλά με πολλές υπηρεσίες να ενημερώνονται ένα μήνα μετά!
Αποτέλεσμα αυτής της αιφνιδιαστικής αλλαγής είναι να ακυρωθούν όλοι οι διαγωνισμοί που είχαν προγραμματισθεί με το συμβατικό τρόπο και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά.
  Ο κόμβος στο «Φωτεινή»
Ο πρώτος, λοιπόν, ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου που θα γίνει στη Μεσσηνία αφορά στον κόμβο στο «Φωτεινή». Χθες το θέμα πέρασε από την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέχρι την Τετάρτη ο διαγωνισμός για το έργο θα βρίσκεται στον «αέρα» του «Προμηθέα». Ο διαγωνισμός και η κατάθεση προσφορών θα ολοκληρωθούν έπειτα από 23 ημέρες και σε ημερομηνία που θα ορισθεί, πιθανότατα μεταξύ 18-20 Δεκεμβρίου.
Οι 23 ημέρες είναι η ελάχιστη προθεσμία διάρκειας ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα απαιτηθεί διάστημα περίπου 3 μηνών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, καθώς πρέπει να εγκριθεί και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι ο εργολάβος θα μπορέσει να εγκατασταθεί περίπου τον Απρίλιο και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα είναι 8 μήνες.
Το έργο προβλέπει και τον ηλεκτροφωτισμό του κόμβου, ενώ, όπως προαναφέραμε, θα είναι  κυκλικός και όχι με νησίδες, ώστε να ακολουθεί τα χαρακτηριστικά των κόμβων του περιμετρικού που προηγούνται.
Να σημειωθεί ότι έχει γίνει και απαλλοτρίωση δύο τμημάτων στο σημείο εκείνο, ώστε να κατασκευαστεί με άνεση.
  Άλλα έργα
Μόλις διαπιστωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο διαγωνισμό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση και άλλων  έργων.
Άλλα έργα που θα δημοπρατηθούν αμέσως μετά είναι:
-Τα πεζοδρόμια και ο  ηλεκτροφωτισμός στο δρόμο Ασπροχώματος – Μεσσήνης
-Η κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Λακωνικής
-Η τοποθέτηση πλεγμάτων για τη συγκράτηση των βραχωδών υλικών στο δρόμο Πολιανής  - Θουρίας
-Ο δρόμος προς την Αρχαία Περιστεριά
-Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Άρι, προϋπολογισμού 245.000 ευρώ.
-Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πάμισο, προϋπολογισμού 245.000 ευρώ
-Η επισκευή γεφυρών στο Δήμο Οιχαλίας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Κατηγορίες σε 3 άτομα για διακίνηση αλλοδαπών 
Τρία άτομα, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, κατηγορούνται στην υπόθεση διακίνησης αλλοδαπών, το ταχύπλοο των οποίων εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής των Φιλιατρών.
Από τους 41 αλλοδαπούς που επέβαιναν στο ταχύπλοο και οι οποίοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης με περιπολικό σκάφος του Λιμεναρχείου Πύλου στο λιμάνι Κυπαρισσίας και από εκεί φιλοξενήθηκαν σε κτήρια του Δήμου Τριφυλίας στις Εργατικές Κατοικίες Κυπαρισσίας, οι 11 είχαν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα, οι 24 δε διέθεταν νόμιμα έγγραφα και χθες το μεσημέρι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Α.Τ. Τριφυλίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, πέντε διαπιστώθηκε ότι είναι ανήλικοι και γι’ αυτούς ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και ένας εξ αυτών συνελήφθη και του απαγγέλθηκε κατηγορία για παράνομη μεταφορά και διακίνηση μεταναστών και παράνομων μεταναστών.
Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και δύο ημεδαποί. Ο ένας ημεδαπός κι ο αλλοδαπός χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέως Κυπαρισσίας, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Επίσης τη Δευτέρα αναμένεται ν’ απολογηθεί και ο έτερος των ημεδαπών.
Οι διωκτικές Αρχές, έχοντας σχηματίσει έναν ογκώδη φάκελο για την υπόθεση, συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Για το θέμα, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης, αναφέρει: «Στη διάσωση σαράντα ενός (41) αλλοδαπών προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα (σ.σ. προχθές), στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Πύλου και Κατακόλου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την ύπαρξη Ι/Φ σκάφους σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή 17 ν.μ. βορειοδυτικά της Πύλου. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Λιμενικής Αρχής Κυπαρισσίας, το οποίο εντόπισε το Ε/Π-Α/Ψ σκάφος “ΤΣΙΠΟΥΡΑ” Ν.Π. 6974 στη θαλάσσια περιοχή Φιλιατρών. Στην περιοχή έσπευσε και το Α/Κ σκάφος “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” Ν. Πάτρας 907 με τη συνδρομή του οποίου το “ΤΣΙΠΟΥΡΑ”, συνοδεία του Π.Λ.Σ.,  ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, όπου αποβιβάστηκαν οι ανωτέρω αλλοδαποί, τριάντα επτά (37) ενήλικοι και τέσσερις (04) ανήλικοι, με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στις εργατικές κατοικίες Κυπαρισσίας με μέριμνα του Δήμου Τριφυλίας. Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου».

*** 27 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε αστυνομική επιχείρηση 
Νέες συλλήψεις στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης την Πέμπτη έγιναν στη Μεσσηνία. Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στους άλλους  νομούς της Περιφέρειας και συνολικά έγιναν έλεγχοι σε 962 άτομα, εκ των οποίων τα 701 ήταν ημεδαποί και 261 αλλοδαποί, καθώς και σε 758 οχήματα.
Επιπλέον, προσήχθησαν συνολικά 128 άτομα, από τα οποία 64 ήταν ημεδαποί και 64 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 78 άτομα.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν επίσης 309 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 9 παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού και 2 παραβάσεις για στέρηση Αδείας Μουσικών Οργάνων.
Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν 27 άτομα και αναλυτικά:
-Ένας 22χρονος Αλβανός για ναρκωτικά και γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Κορίνθου, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνελήφθη να κατέχει 0,8 γραμμάρια κάνναβης, ενώ το ένταλμα αφορούσε καλλιέργεια 1.291 δενδρυλλίων κάνναβης στους Αγίους Θεόδωρους Κορινθίας τον Αύγουστο του 2015
-Ένας 38χρονος καθώς συνελήφθη στην Άμφεια με 3,4 γραμμάρια κάνναβης
-Ένας 38χρονος τσιγγάνος για κλοπή. Ο τσιγγάνος προφασίσθηκε ότι θέλει να κάνει επείγουσα κλήση από το κινητό τηλέφωνο πολίτη και το πήρε και έφυγε. Λίγο αργότερα συνελήφθη αλλά δε βρέθηκε το κινητό
-Τρεις ημεδαποί για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
-Ένας 51χρονος για καταδικαστικό έγγραφο
-Οκτώ ημεδαποί και 3 αλλοδαποί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-Εννέα αλλοδαποί οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής.
Επίσης, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας εξιχνιάστηκε μία κλοπή σε βάρος 23χρονης, που είχε γίνει στις 13 Αυγούστου 2017 στη Βέργα του Δήμου Καλαμάτας. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 51χρονου για κλοπή. Ειδικότερα ο 51χρονος αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας, η οποία εργαζόταν σε κλαμπ της περιοχής.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

*** «Σάρωσαν» το Yiamas και το Leonidas 
Με δύο σημαντικές διακρίσεις έφυγαν στελέχη εστιατορίου της Καλαμάτας από την τελετή απονομής των βραβείων «Estia Awards» 2018.
Συγκεκριμένα, το εστιατόριο Yiamas Gastro Bar (ξενοδοχείο Elite) απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Food & Drink Concepts» και το δεύτερο στην κατηγορία «Best new taste». Μπράβο τους!
Τα βραβεία, όμως, για την Καλαμάτα, δε σταμάτησαν εκεί. Το Leonidas Passion Coffee (Μακεδονίας και Θεμιστοκλέους 62, Καλαμάτα), το κατάστημα του Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου, διακρίθηκε στην κατηγορία Snack και Coffee Take Away.
Η βράβευση έγινε τις προηγούμενες ημέρες και πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειες ενός από τους σοβαρότερους επιχειρηματίες του χώρου και των συνεργατών του.  Α.Π.

***  Αντώνης Τσώνης: «Τα λάθη του παρελθόντος να μας κάνουν σοφότερους» 
Παρέμβαση για την επόμενη ημέρα του νέου φορέα 
 Ήταν μια εκλογική διαδικασία αυτή για την ηγεσία του νέου φορέα στην οποία, αντίθετα με όσα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το φαβορί επικράτησε. Το βράδυ της Κυριακής βρήκε νικήτρια την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, έπειτα από ένα μαραθώνιο προεκλογικό αγώνα διάρκειας σχεδόν τριών μηνών, που συνοδεύτηκε από τη γενικότερη επιτυχημένη έκβαση ενός δύσκολου εγχειρήματος.
«Και ποια είναι τα επόμενα βήματα;», είναι το εύλογο ερώτημα που τίθεται τώρα και περιμένει απάντηση. Παρά τη δεδομένη και μεγάλη ικανοποίηση που επικράτησε στη Χαριλάου Τρικούπη το βράδυ της Κυριακής, από την επόμενη μέρα κιόλας στενοί συνεργάτες της προέδρου ήταν ιδιαιτέρως φειδωλοί. «Η περίοδος των εκλογών έχει ήδη κλείσει», έλεγαν χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το μήνυμα της περιόδου που μόλις ξεκινά σε δύο λέξεις: «Όλοι μαζί».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα θα έχει η στάση των υποψήφιων αρχηγών και πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την επόμενη μέρα. Αλλά όχι μόνο αυτοί.
  Μεσσηνία
Με αφορμή το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, φήμες και πληροφορίες ήθελαν αρκετούς που βρέθηκαν στο πλευρό της Φώφης Γεννηματά να… ράβουν κοστούμια για διάφορες θέσεις. Άλλοι θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, άλλοι υποψήφιοι περιφερειάρχες.
Ενδιαφέρον γύρω από αυτό το θέμα παρουσιάζει η παρέμβαση του Αντώνη Τσώνη, εκπροσώπου Τύπου του ΚΙΔΗΣΟ στη Μεσσηνία. Μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα σχολιάζει: «Επειδή πολλά ακούγονται και γράφονται, επειδή πολλά θα γραφτούν και θα ακουστούν στο μέλλον. Δεν υπάρχουν ουσιαστικοί νικητές και ηττημένοι μετά τις εκλογές του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, κανένας δε θα φαγωθεί, κανένας δεν περισσεύει και από την άλλη κανένας δεν είναι καβάλα στο άλογο, κανένας δε θα πρέπει να ράβει κουστούμια.
Έγινε η αρχή της αρχής και τίποτα παραπάνω, απλά οι 212.000 που ψήφισαν είπαν ότι δεν είμαστε νεκροί και μας έδωσαν κουράγιο να συνεχίσουμε. Η δουλειά τώρα αρχίζει και όλοι τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι βάζουμε την παράταξη πάνω από το προσωπικό συμφέρον.
Ο δρόμος θα είναι μακρύς και επίπονος. Θα συγκρουστούμε, θα εκφράσουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά πρέπει όλες οι πλευρές να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε κάποια θέματα και μέσα από δημιουργική σύνθεση να βγάλουμε προτάσεις για μια καλύτερη και δημιουργική Ελλάδα και για ένα σύγχρονο κόμμα αξιών.
Να οργανώσουμε τις τοπικές οργανώσεις, τις νομαρχιακές σε πρώτη φάση, νομαρχιακές που θα είναι ουσιαστικά ενεργές, θα παρεμβαίνουν στην τοπική κοινωνία, θα παίρνουν αποφάσεις με γνώμονα την ορθότερη επιλογή και όχι χατίρια σε φίλους και κολλητούς.
Που θα είναι δίπλα, το κυριότερο ηθικά, αλλά και πρακτικά, στους συντρόφους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πόσω μάλλον όταν είναι επικεφαλής συνδυασμών που χτυπιούνται καθημερινά με τα κατά τόπους συμφέροντα. Αυτά προς το παρόν και ας ελπίσουμε τα λάθη που μας έφτασαν σε σημείο διάλυσης, απαξίωσης και κατακερματισμού να μας έκαναν σοφότερους...».   Του Αντώνη Πετρογιάννη

*** Συνεχίζονται οι παραστάσεις παιδικού θεάτρου στο ΔΗΠΕΘΕΚ 
Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του έργου του Γιάννη Καλαντζόπουλου «Ο μικρός Μανουήλ και η Σολομώντεια Λύση», σε σκηνοθεσία Αννέτας Παπαθανασίου, που έχει ανεβάσει η Παιδική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. Οι παραστάσεις δίδονται στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ, κάθε Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δίδονται παραστάσεις για σχολεία.
Το έργο είναι βασισμένο σε έναν κινέζικο μύθο του 13ου μ.Χ. αιώνα, με τίτλο «Ο Κύκλος με την Κιμωλία», απ' όπου εμπνεύστηκε και ο Μπέρτολτ Μπρεχτ το δικό του ομώνυμο αριστούργημα, ένα από τα διασημότερα θεατρικά έργα παγκοσμίως.
Το έργο είναι μια αλληγορία με θέμα την αγάπη, φέρνει στην εποχή μας όλα τα διδάγματα αυτού του αρχαίου κινέζικου μύθου, απευθυνόμενο στα σημερινά παιδιά αλλά και στους γονείς τους.
Πρόκειται για έργο γραμμένο με ευαισθησία και χιούμορ, που διδάσκει αξίες όπως η αυταπάρνηση, η αλληλοβοήθεια, η αγάπη και η συλλογικότητα. Η παράσταση μέσα από το γέλιο και την αισιόδοξη ματιά της, σε ένα υπέροχο σκηνικό, με πλούσια κοστούμια, μουσική, τραγούδι και χορό, αντιπροτείνει στη βία, στον ατομικισμό και στην αγάπη για το κέρδος, την ανιδιοτέλεια, τη δικαιοσύνη και την αληθινή αγάπη.
Η σκηνοθεσία ακολουθεί το παιχνίδι του θεάτρου, το οποίο υπάρχει και μέσα στο ίδιο το έργο, όπου οι 15 ρόλοι παίζονται από 6 ηθοποιούς με γρήγορες εναλλαγές. Οι θεατές παρακολουθούν τις θεατρικές μεταμορφώσεις και γίνονται συμμέτοχοι στη μαγεία του θεάτρου.
Συντελεστές της παράστασης είναι: Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου. Σκηνικά – κοστούμια: Αλέξανδρος Κομπόγιωργας. Μουσική: Δημήτρης Λέκκας. Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης. Βοηθός σκηνοθέτης: Γιώργος Τσαπόγας. Παίζουν οι ηθοποιοί: Καλλιρρόη Βελέντζα, Εύη Γιαννακοπούλου, Άγγελος Μαρίνης, Απόστολος Μεσσανάκης, Άρης Τσαμπαλίκας, Γιώργος Τσαπόγας.

***  «Ο Μάγος του Οζ», ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους στη Μεσσήνη 
Ελένη Ευταξοπούλου: «Ένα ταξίδι στις βαθύτερες πτυχές της δικής μας προσωπικής ιστορίας» 
 Με παρουσία περίπου 10 χρόνων, το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης ανεβάζει αυτές τις μέρες για πρώτη φορά ένα παιδικό παραμύθι με πρωταγωνιστές τους «μεγάλους» της θεατρικής ομάδας. Ο διαχρονικός «Μάγος του Οζ» από το Κάνσας ψάχνοντας τη «Σμαραγδένια Πολιτεία» φτάνει στη Μεσσήνη σε μια εξαιρετική παράσταση, της οποίας τη διασκευή και σκηνοθεσία έχει αναλάβει η ηθοποιός και δασκάλα των θεατροπαιχνιδιών του εργαστηρίου, Ελένη Ευταξοπούλου.
Οι παραστάσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή 24, αύριο Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Νοεμβρίου, ενώ θα ολοκληρωθούν το επόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο, 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου, στο «Δασκαρόλειο» Πολιτιστικό Κέντρο Μεσσήνης.
Το «Θάρρος» επικοινώνησε και συνάντησε τη σκηνοθέτιδα της παράστασης, η οποία μας μίλησε για την επιλογή της, για το έργο που επιτελείται στο θεατρικό εργαστήρι της Μεσσήνης, καθώς και για τα σχέδια μιας επαγγελματίας ηθοποιού που άφησε την Αθήνα για να βρεθεί στην επαρχία…

23770289_1725415030825898_383700008_o.jpg
 -Πόσα χρόνια λειτουργεί το Θεατρικό Εργαστήρι της Μεσσήνης – Υπάρχει συμμετοχή από τα παιδιά;
To ΘΕΜ υπάρχει εδώ και περίπου 10 χρόνια και οι δημιουργοί του επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία της Μεσσήνης. Εγώ συνεργάζομαι μαζί του τα τελευταία 4 χρόνια περίπου ως δασκάλα στα θεατροπαιχνίδια. Συνολικά έχουμε 4 τμήματα με περισσότερα από 50 παιδιά από 3 ετών μέχρι και μαθητές Λυκείου. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το «μαγικό» κόσμο του θεάτρου από πολύ μικρή ηλικία.
  -Πώς καταλήξατε στο να ανεβάσετε μια παιδική παράσταση;
Πέρυσι συγκροτήσαμε μια ομάδα και ανεβάσαμε τρία μονόπρακτα. Το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία, έτσι φέτος αποφασίσαμε να ανεβάσουμε ένα παιδικό παραμύθι, το οποίο απευθύνεται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Ουσιαστικά είναι η πρώτη παιδική παράσταση που ανεβαίνει από τους μεγάλους ερασιτέχνες ηθοποιούς του σχήματος, καθώς μέχρι σήμερα παιδικά έργα ανεβάζαμε μόνο με τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου.
  -Γιατί επιλέξατε το «Μάγο του Οζ»;
Αρχικά πρέπει να πω ότι, όταν ξεκίνησα να κάνω τη διασκευή σ’ αυτό το διαχρονικό έργο του Φρανκ Μπάουμ, δεν περίμενα ότι θα δυσκολευτώ τόσο πολύ. Ο «Θαυμαστός κόσμος του Οζ» έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών ερμηνειών και αναλύσεων, με αποκορύφωμα την πολιτικο-οικονομική ταύτισή του με την Αμερική της περιόδου που γράφτηκε (1900). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ίδιος αυτός ο «Θαυμαστός κόσμος του Οζ» μπορεί να ταυτιστεί με την Ελλάδα του σήμερα, όπου η μικροαστική και αγροτική τάξη ή ακόμα και η αστική βρίσκεται σ’ ένα ατέρμονο ταξίδι πόρων και δικαίου.
Στα δικά μου τα μάτια, θέλοντας να κρατήσω την «παραμυθένια» πλευρά της ιστορίας, ο «θαυμαστός κόσμος του Οζ» είναι ένα ταξίδι στις βαθύτερες πτυχές της δικής μας προσωπικής ιστορίας, εκεί που ο καθένας αναζητεί και ονειρεύεται την καλύτερη πλευρά του εαυτού του χωρίς να γίνεται πάντα αντιληπτό ότι καθετί που αναζητούμε βρίσκεται στην προσωπική και εσωτερική μας δύναμη, την ψυχή μας. Και όσο μας λείπει το μυαλό, η καρδιά ή το θάρρος για να παραδεχτούμε αυτό το εσωτερικό ταξίδι, έχουμε πάντα την επιλογή των πράξεών μας. Τα πούλια έχουν στηθεί, οι κανόνες υπάρχουν, οι συμπαίκτες προσφέρονται. Το μοναδικό ερώτημα είναι: θα παίξεις; Έτσι, λοιπόν, από όποια πλευρά και να εξετασθεί ο «Μάγος του Οζ», είτε πολιτική, οικονομική, είτε κοινωνική, συναισθηματική, δεν παύει να είναι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας κληρονομιάς μας.
23758074_1725415017492566_842495260_n.jpg
  -Ήδη δόθηκαν οι πρώτες δύο παραστάσεις… Πώς ήταν η ανταπόκριση του κόσμου;
Τόσο το περασμένο Σάββατο, στην πρεμιέρα, όσο και την Κυριακή, στη δεύτερη παράσταση, πήγαμε πάρα πολύ καλά και το θέατρο γέμισε τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε και το «στοίχημα», καθώς όλα τα μικρά παιδιά που βρέθηκαν στην παράσταση έμειναν προσηλωμένα μέχρι τέλους…
Οι μικροί θεατές είναι πάντα και οι πιο «σκληροί» κριτές και γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι που τους ικανοποιήσαμε.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που με πολύ μεράκι και αγάπη «αγκάλιασαν» και δούλεψαν σκληρά για να ανέβει αυτή η παράσταση. Τα σκηνικά μας είναι «φτωχά» και έχουμε δώσει έμφαση στους ρόλους και τις φωνές του κάθε ηθοποιού, προσπαθώντας να μεταφέρουμε το κοινό στο «Θαυμαστό κόσμο του Οζ». Είναι μια παράσταση που, όπως προείπαμε, δεν απευθύνεται μόνο στους μικρούς αλλά έχει ισχυρά μηνύματα και για τους μεγάλους, γι’ αυτό καλούμε όλους τους πολίτες, όχι μόνο της Μεσσήνης και των γύρω περιοχών, αλλά και της Καλαμάτας, να έρθουν και να την απολαύσουν.
  -Η τοπική κοινωνία βοηθά το εγχείρημά σας;
Όπως γνωρίζω από τους συνεργάτες μου και πριν ακόμα βρεθώ εγώ εδώ, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή στέκεται πάντα αρωγός στις προσπάθειες του ΘΕΜ, τόσο με την παραχώρηση του «Δασκαρόλειου» όσο και με ό,τι βοήθεια χρειαστεί. Την ίδια βοήθεια προσφέρει και η τοπική κοινωνία, που «αγκαλιάζει» τις παραστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ…
 -Να περάσουμε λίγο σε προσωπικό επίπεδο… Πώς είναι μια επαγγελματίας ηθοποιός να αφήνει την Αθήνα και να βρίσκεται στην επαρχία;
Είμαι ίσως τυχερή, γιατί έφυγα από την Αθήνα πριν από περίπου 4-5 χρόνια για να έρθω στην Καλαμάτα, όπου δημιούργησα την οικογένειά μου, πριν αρχίσει η μεγάλη κρίση στο χώρο του θεάτρου στην πρωτεύουσα. Έτσι η εμπειρία μου με τη δική μου θεατρική ομάδα στην Αθήνα ήταν ευχάριστη και με επιτυχίες… Η αλήθεια είναι ότι ως επαγγελματίας ηθοποιός δεν έχω πολλές ευκαιρίες στην επαρχία, έτσι χάρηκα ιδιαίτερα όταν έμαθα τη δημιουργία της ομάδας ReAct, που απευθύνεται σε επαγγελματίες ηθοποιούς. Ήδη ξεκίνησα συνεργασία μαζί τους και το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ανεβάσουμε μια … γυναικεία κωμωδία. Για την ώρα, όμως, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα.
Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι και η ενασχόλησή μου με το Θεατρικό Εργαστήρι της Μεσσήνης είναι μια καταπληκτική εμπειρία, γιατί είναι όντως μοναδικό να μαθαίνεις τον κόσμο του θεάτρου σε μικρά παιδιά, και τους ευχαριστώ πολύ που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία…
 -Την περίοδο αυτή βλέπουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις από δεκάδες θεατρικές ομάδες. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σ’ αυτό;
Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι υπάρχουν αρκετές ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες καθώς δείχνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να εκφραστεί. Όποτε μου δίνεται η ευκαιρία παρακολουθώ όσες περισσότερες παραστάσεις μπορώ, και είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό επίπεδο, αν αναλογιστούμε πάντα ότι μιλάμε για ερασιτέχνες ηθοποιούς. Εκτός αυτού, όλες αυτές οι παραστάσεις βοηθούν και το θέατρο γενικότερα. Ακόμα και όσοι πάνε απλά για να παρακολουθήσουν κάποιον γνωστό τους, έστω και έμμεσα γνωρίζουν το μαγικό κόσμου του θεάτρου…
23758158_1725414990825902_638624379_n.jpg
 *Οι παραστάσεις του «Μάγου του Οζ» στο «Δασκαρόλειο» στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης συνεχίζονται απόψε Παρασκευή 24 και αύριο Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 9.00 μ.μ. και την Κυριακή 26 στις 7.00 μ.μ. Οι τελευταίες παραστάσεις θα δοθούν την Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 9.00 μ.μ. και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. Το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ.
Παίζουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί: Νάνσυ Θεοφιλοπούλου, Αγγελική Ιντζέμπελη, Πάρις Καίσαρης, Ρενάτα Κούσκουλα, Χριστίνα Κωνσταντοπούλου, Ματθαίος Μαρκόπουλος, Ρουμπίνη Ξυνού, Τζοάννα Σκιαδά, Σάκης Σταθόπουλος, Αθηνά Τσακόπουλου.
Συντελεστές είναι οι: επιμέλεια μουσικής - φωτισμού: Ελένη Ευταξοπούλου, βοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Τσακοπούλου, επιμέλεια κοστουμιών, φροντιστήριο: Ελένη Ευταξοπούλου, Τζοάννα Σκιαδά, Πάρης Καίσαρης. Σκίτσο αφίσας: Ηλίας Παναγιωτόπουλος, επιμέλεια αφίσας: Παναγιώτης Γκούζος, Τασία Γιαννέτσου, Κατερίνα Τζώρτζη, Πάρης Καίσαρης, κατασκευή σκηνικών: Βασίλειος Λαγός, επιμέλεια προγράμματος: Τασία Γιαννέτσου – Αικατερίνη Χριστοπούλου, φωτογράφιση προγράμματος: Γεώργιος Τασσόπουλος.

  Του Κώστα Γαζούλη 
 Video: Ο Μάγος του Οζ, Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης  , https://youtu.be/Lo-k0XMDFMY .-

*** "That's all… folk!" στις «Μουσικές του Κόσμου» 
Την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Σύλλογο «Τέρψις» (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών - αλλά και Φίλων- των Σχολών της «Φάρις») συνεχίζουν τον Κύκλο Συναυλιών «Μουσικές του Κόσμου».
Την προσεχή Κυριακή, 26 Νοεμβρίου, στις 20:30, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, οι «Μουσικές του Κόσμου» θα φιλοξενήσουν ένα εξαιρετικό Πιάνο Τρίο. Τρεις σημαντικοί Έλληνες μουσικοί συναντιούνται, παρουσιάζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που βασίζεται στις λαϊκές επιρροές στην κλασική μουσική, με τον ευφάνταστο τίτλο "That's all...folk!".
Οι Νίκος Μάνδυλας, βιολί, Βάνια Παπαδημητρίου, βιολοντσέλλο και Πόπη Μαλαπάνη, πιάνο, θα παρουσιάσουν το Trio op.39 του J.Haydn, το Trio op.90 του An. Dvoraκ και το τρίο "The four seasons of Buenos Aires" του A. Piazzola.
Το τρίο σε Σολ μείζονα op.39 (1765) του J. Haydn είναι αφιερωμένο στη χήρα Rebecca Schroeter, αγαπημένη φίλη και μαθήτρια του Haydn, η οποία ζούσε στο Λονδίνο. Είναι από τα πιο γνωστά έργα του συνθέτη, κυρίως λόγω του τρίτου μέρους (Rondo al Ongarese), το οποίο είναι εμπνευσμένο από τσιγγάνικες μελωδίες που γνώρισε ο συνθέτης κατά την παραμονή του στο Esztrehaza Castle της Oυγγαρίας.
Για το τρίο σε Μι ελάσσονα έγραφε ο An. Dvorak το 1891 στο φίλο του Golb: «...συνθέτω ένα μικρό κομμάτι για βιολί, τσέλο και πιάνο. Είναι συγχρόνως χαρούμενο και μελαγχολικό. Σε κάποια σημεία μοιάζει με λυπητερό τραγούδι και σε κάποια άλλα με ζωηρό χορό...». Το τρίο αυτό, που είναι περισσότερο γνωστό ως "Dumky", το συνέθεσε ο Dvorak σε λιγότερο από τρεις μήνες και έχει κατεξοχήν λαϊκότροπο ύφος, κάτι που άλλωστε χαρακτηρίζει και άλλα έργα του συνθέτη.
«Οι Tέσσερις Eποχές του Buenos Aires» (1965-1970) του Α. Piazzola είναι ένας ύμνος στο αργεντίνικο τάνγκο, αλλά και – σύμφωνα με τον Oscar Escalada - μία γλαφυρή περιγραφή της πόλης του Μπουένος Άιρες: της καθημερινής τρέλας, της κίνησης στους δρόμους, των θορύβων και της νυχτερινής ζωής. Αλλά, επίσης, και αυτής της μελαγχολικής διάθεσης των κατοίκων, κληροδότημα των παππούδων τους, που έφτασαν σε αυτήν την πόλη από χώρες μακρινές, τις οποίες δεν μπόρεσαν να ξαναδούν, αλλά ούτε και να ξεχάσουν.

***  Πρεμιέρα σήμερα για τη «μέθεξη με την παράσταση «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» 
Πρεμιέρα με την παράσταση «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» του Γιουτζήν Ο’ Νηλ έχει σήμερα η θεατρική ομάδα Καλαμάτας «μέθεξη».
Ο Ο΄ Νηλ ξαναγράφει το μύθο της Ορέστειας μεταφέροντάς τον στην εποχή του. Διατηρεί τη δομή της τριλογίας και χωρίζει το έργο σε τρία μέρη, Ο γυρισμός, Οι κυνηγημένοι, Οι στοιχειωμένοι, κατά αντιστοιχία των Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες.
Σμιλεύοντας αριστοτεχνικά τους ρόλους ο νομπελίστας θεατρικός συγγραφέας δίνει ένα διαφορετικό από το μύθο τέλος, αποδίδοντας την ευθύνη περισσότερο στην Ηλέκτρα και όχι στον Ορέστη. Η Λαβίνια, η δική του Ηλέκτρα, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, που τιμωρείται τελευταία για τις πράξεις της και με τον πιο τραγικό τρόπο.
Οι ήρωες διεκδικούν τη ζωή και αναμετρούν τις δυνάμεις τους έτσι όπως είναι μπλεγμένοι σε ερωτικά και οικογενειακά τρίγωνα. Η σύγκρουση της μάνας και της κόρης, η λατρεία της κόρης προς τον πατέρα, η παθολογική αγάπη του γιου στη μάνα και ένας άντρας από το παρελθόν που ξυπνά το σαρκικό έρωτα και διαταράσσει τις ισορροπίες στις σχέσεις τους οδηγούν την πλοκή σε φόνους και αυτοκτονίες, κρατώντας αμείωτο το σασπένς μέχρι το τέλος του έργου.
Σκηνοθεσία: Πέτρος Κλάδης
Παίζουν: Αριστέα Γαζούλη, Μαίρη Κασιδάκη, Πέτρος Κλάδης, Βασίλης Κουμανάκος, Σωτήρης Κριτσωτάκης, Στέλλα Λαμπροπούλου, Μανώλης Μουτζούρης, Σταυρούλα Νικολοπούλου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Σκάρπα, Έβελυν Σκαρπαλέζου, Μαρίκα Συκάκη.
Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου, κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και Πέμπτης, και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.
Ώρα έναρξης κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 9.15 μ.μ., το Σάββατο και την Κυριακή 8.15 μ.μ.
Τηλέφωνο για κρατήσεις 6975890941.

*** Επιστήμονες προβλέπουν μεγάλη αύξηση των ισχυρών σεισμών μέσα στο 2018 
Αμερικανοί γεωεπιστήμονες θεωρούν πολύ πιθανό ότι το 2018, αλλά ίσως και τα αμέσως επόμενα χρόνια, θα υπάρξει σημαντική αύξηση του αριθμού των ισχυρών σεισμών ανά τον κόσμο. Η πρόβλεψή τους βασίζεται στην περιοδική μικρή επιβράδυνση της ταχύτητας περιστροφής της Γης περί τον άξονά της, κάτι που μειώνει ανεπαίσθητα τη διάρκεια της μέρας.
Ο Ρότζερ Μπίλχαμ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο και η Ρεμπέκα Μπέντικ του Πανεπιστημίου της Μοντάνα, που έκαναν σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Γεωλογικής Εταιρείας της Αμερικής, υποστηρίζουν ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη μας και στην παγκόσμια σεισμική δραστηριότητα.
«Η συσχέτιση αυτή είναι έντονη και δείχνει ότι πρόκειται να υπάρξει αύξηση του αριθμού των μεγάλων σεισμών τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο Μπίλχαμ.
Οι ερευνητές, που έχουν κάνει και σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωφυσικής «Geophysical Research Letters», σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν» και το «Science», ανέλυσαν τους σεισμούς άνω των επτά βαθμών που έχουν συμβεί στη Γη μετά το 1990. Όπως λένε, βρήκαν μερικές χρονικές περιόδους (κατά προσέγγιση ανά 30ετία) με σημαντικά υψηλότερη συχνότητα ισχυρών σεισμών, περίπου 25 έως 30 ετησίως, έναντι περίπου 15 σεισμών κατά μέσο όρο το χρόνο που συμβαίνουν τις άλλες περιόδους.
Αναζητώντας να βρουν φαινόμενα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη σεισμική περιοδικότητα, ανακάλυψαν ότι όταν η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται ελαφρά κατά διαστήματα, τότε ακριβώς ακολουθούν περίοδοι με περισσότερους ισχυρούς σεισμούς.
Σύμφωνα με τους δύο επιστήμονες, μέσα στον περασμένο ενάμιση αιώνα υπήρξαν ορισμένες περίοδοι περίπου πενταετούς διάρκειας η κάθε μία, στη διάρκεια των οποίων η περιστροφή της Γης ήταν πιο αργή κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου τη μέρα. Στη συνέχεια, μετά από αυτή την πενταετία της μικρής επιβράδυνσης της Γης, ακολούθησαν οι περίοδοι με τους αυξημένους ισχυρούς σεισμούς. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Βανδαλισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας τα ξημερώματα! (φωτογραφίες) 
 
Σπασμένα παγκάκια και πεταμένα ξύλα και πέτρες κατά μήκος του πεζοδρόμου της Αριστομένους ήταν η εικόνα που αντίκρισαν  όσοι πέρασαν από το σημείο τα ξημερώματα. Κάποιοι φαίνεται πως  τα «έβαλαν» με τα παγκάκια σημειώνοντας φθορές και καταστροφές. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται ανάλογα περιστατικά σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας… 

***  Μουσική εκδήλωση απόψε στο Πνευματικό Κέντρο από το Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας 
 
Κρατά αναμμένη τη φλόγα των χαμένων πατρίδων
 Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή του στην Καλαμάτα ένας σύλλογος από Μικρασιάτες. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, αλλά βλέποντας τις εκδηλώσεις που οργάνωσε, αλλά και τα μέλη του που συνεχώς αυξάνονται (ήδη διαθέτει 250), φαίνεται ότι οι Καλαματιανοί δεν ξεχνούν τη Μικρά Ασία.
Απόψε το βράδυ, λοιπόν, στο Πνευματικό Κέντρο ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει μιαν εκδήλωση- αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή.
Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα, έχει τον τίτλο «Γράμματα» και σε αυτή θα συμμετάσχουν η χορωδία και η ορχήστρα του συλλόγου υπό την καθοδήγηση της Γεωργίας Ψαραδέλλη. Πολίτικη και ποντιακή λύρα θα παίξει ο Στρατής Ψαραδέλλης, ενώ στα κείμενα και την αφήγηση θα είναι ο Τάσος Μπουκουβάλας.
Χορευτικά θα την πλαισιώσουν η Μαρία Μάρκοβα, ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, καθώς και μέλη των συλλόγων, του Μορφωτικού, της Αγίας Τριάδας «Η Αργώ», του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης καθώς και από τους «Κορύβαντες».
Λίγο πριν από την αποψινή εκδήλωση το «Θάρρος» βρέθηκε στα νέα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Κανάρη και μίλησε με την πρόεδρο των Μικρασιατών Ρούλα Μητράκου, θέλοντας να κάνουμε ένα γρήγορο απολογισμό της δράσης του συλλόγου, αλλά και να μάθουμε τα σχέδιά τους.
Η κ. Μητράκου μας είπε, λοιπόν, ότι πριν από λίγο καιρό ο σύλλογος συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής, με την πρώτη του εκδήλωση να είναι αφιερωμένη στη Μικρασιάτισσα Γυναίκα. Ακολούθησε εκδήλωση για τον Καραγκιόζη, ενώ να σημειωθεί πως στο σύλλογο θα λειτουργήσει και σχετικό τμήμα εκμάθησης.
Επιπλέον, πλέον διαθέτει τη δική του χορωδία που αποτελείται από 60 άτομα και τμήμα χορού, ενώ μέλη του παρευρέθησαν στο «Αντάμωμα Μικρασιατών» στη Λαμία.
Επίσης, έγινε αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα, ενώ για «το μήνα μνήμης» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αφέθησαν χάρτινες βαρκούλες στη θάλασσα.
Τον Οκτώβρη ο Σύλλογος συμμετείχε στα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου, ενώ στην Καλαμάτα βρέθηκαν μέλη της Ένωσης Βουρλιωτών, που πραγματοποίησαν εκδήλωση.
  Η αποψινή εκδήλωση
Σχετικά με την αποψινή εκδήλωση, η κα Μητράκου ανέφερε ότι έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα, όμως επειδή οι περισσότερες αίθουσες της πόλης ήταν κατειλημμένες, θα διεξαχθεί απόψε. Αποτελεί, δε, ένα αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή για τα 95 χρόνια, ενώ το όνομά της, «Γράμματα», προέκυψε επειδή αποτελεί την ιστορία δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν πριν από την καταστροφή και αυτή, τελικά, τους χώρισε.
Στη συνέχεια αυτοί οι δύο άνθρωποι προσπαθούσαν μέσα από γράμματα να ξαναβρεθούν, αλλά τελικά η γυναίκα μαθαίνει ότι ο αγαπημένος της πέθανε και του αφιερώνει ένα τραγούδι.
  Επόμενες δράσεις
Σχετικά με τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, η πρόεδρος του Συλλόγου μάς είπε ότι η επόμενη θα είναι την παραμονή της Αγίας Βαρβάρας, οπότε θα γίνουν τα Βάρβαρα, που θα μοιραστούν στο ναό της Αγίας Βαρβάρας.
Στις 24 Δεκεμβρίου δε, οι Μικρασιάτες θα πουν τα κάλαντα στην κεντρική πλατεία της πόλης και θα κεράσουν παραδοσιακά γλυκίσματα τον κόσμο.
  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

*** Θα γίνουν και νέοι εμβολιασμοί για ιλαρά σε σχολεία της Μεσσηνίας 
Από την μεθεπόμενη εβδομάδα θα γίνουν νέοι εμβολιασμοί σε παιδιά για ιλαρά από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Από το ΚΕΕΛΠΝΟ στάλθηκε στη Μεσσηνία  νέα παρτίδα με εμβόλια και θα γίνουν επισκέψεις σε σχολεία που φοιτούν, κυρίως, παιδιά Ρομά και δεν έχουν εμβολιασθεί. Τέτοιοι εμβολιασμοί θα γίνουν σε μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροχώματος και στο Πλατύ.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά την περίοδο 2016-2017 καταγράφηκαν περισσότερα από 19.000 περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και 44 θάνατοι.
Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 524 κρούσματα ιλαράς, με μεγαλύτερη συχνότητα στη Ν. Ελλάδα. Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά και άτομα από το γενικό πληθυσμό κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι.
Στη Μεσσηνία δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, ενώ ένα κρούσμα που είχε καταγραφεί σε παιδί το Σεπτέμβριο κρίθηκε μεμονωμένο.
Πάντως, αρκετοί γονείς ακόμα βρίσκουν με δυσκολία να αγοράσουν το εμβόλιο, καθώς η ζήτηση παραμένει αυξημένη. Β.Β.

*** MHNYMA προς τους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! Είμαστε αυτό που τρέμει το Σύστημα...

~ Eίναι γνωστό σε όλους μας, που έχουμε Ορθόδοξη Κατήχηση, πως στο δόγμα μας εξέχουσα σημασία έχουν η αγνή και δίχως δόλο αγάπη και προσφορά, παράλληλα με ‘αποτοξίνωση’ από τις υλικές απολαύσεις. Όχι σωματοκτόνα αλλά παθοκτόνα (τα πάθη της Σάρκα) είναι η Ορθοδοξία μας. Αυτός είναι κι ο λόγος που η νηστεία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Ορθόδοξου.
Μέσω της Ιστορίας επίσης βλέπουμε πως η Εκκλησία συμμετείχε σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες και χιλιάδες επώνυμοι ή ανώνυμοι κληρικοί θυσιάστηκαν για την Ελλάδα και την επιβίωσή της. Αυτό επειδή ο Ορθόδοξος κληρικός δεν είναι αποκομμένος από την κοσμική πραγματικότητα, αλλά είναι μέλος αυτής ως πολίτης, ως Έλληνας. Τέλος πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα και με τις διδαχές της Αγίας Γραφής και του Κυρίου μας ο Ορθόδοξος είναι ελεύθερος όχι όμως ενάντιος στην κοσμική εξουσία (Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ (από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κβ':21) εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει το Θείο Λόγο. Αν υπάρχει σύγκρουση τότε «κρείττον είναι υπακούειν δε τω Θεώ πάρα τοις ανθρώποις».
Στις μέρες που ζούμε βλέπουμε πως η τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και τα παγκόσμια συμφέροντα μίας ελίτ χρήματος επιθυμούν την Παγκοσμιοποίηση, η οποία για να εφαρμοστεί πρέπει η έννοια του Έθνους να εξαλειφθεί. Όπως είναι λογικό η Ορθοδοξία δεν επιθυμεί την καταστροφή της έννοιας Έθνος, επιθυμεί τη συνύπαρξη όλων των Εθνών. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Εκτός αυτού, κάτι που κάνει τους Παγκοσμιοποιητές να μισούν την Ορθοδοξία, έχουμε και τον ολιγαρκή τρόπο ζωής (πιο πάνω η νηστεία) κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την υπερκατανάλωση που προωθείται.
Όπως βλέπουμε δεν είναι τυχαίο που το Σύστημα πολεμά την Ορθοδοξία, το Έθνος, τα ήθη και τα έθιμα.
Χρέος μας είναι ως πολίτες να υπακούμε τον κοσμικό νόμο, αλλά πάνω από όλα είναι η σωτηρία της ψυχής μας, μέσω του λόγου του Κυρίου.
Γιορτινές μέρες έρχονται, ας αναλογιστούμε όλοι που επιθυμούμε να βρισκόμαστε το 2018.  Του αρχισυντάκτη

***  'KINΔΥΝΟΣ' ο ΑΓΩΓΟΣ για ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΑΤΑΡ!Ο ρόλος Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ...

~ Ώρα να θυμηθούμε τον ΕΑST MED, έναν υποθαλάσσιο αγωγό 1900 χιλιομέτρων που σχεδιάζεται από Ισραήλ και Ελλάδα για να εξαχθεί το αέριο του πρώτου παρακάμπτοντας την δύστροπη Τουρκία. Το σχέδιο είναι  δαπανηρό και πολύπλοκο και οι διεργασίες για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού παίρνουν πολύ χρόνο, πλην όμως δεν έχουν εγκαταλειφθεί και αυτό οφείλεται στο Ισραήλ το οποίο παρόλο που θέλει να πιστεύει ότι έχει συμφιλιωθεί με την Τουρκία προτιμά να έχει και μια εναλλακτική έτοιμη για την εξαγωγή του αερίου του εκτός της οδού που θα περνάει από την τελευταία.
Επί του παρόντος σχεδιάζεται να μεταφέρει έως 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης (Κύπρος – Ισραήλ), καθώς και από πιθανά κοιτάσματα αερίου στην Ελλάδα. Ο αγωγός, σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon και IGB, θα μπορεί να προμηθεύσει αέριο την Ιταλία και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Όπως γίνεται αντιληπτό η Τουρκία δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί, καθώς θα πάψει να είναι ο υποχρεωτικό κόμβος μεταφοράς ενέργειας και η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί.
Θυμίζουμε επίσης πως αυτός ο αγωγός είναι κάτι που δεν επιθυμεί ούτε η Γερμανία καθώς η Τουρκία Τουρκία εδώ και σχεδόν μια δεκαετία προετοιμάζεται από το Βερολίνο ως ο νέος ενεργειακός κόμβος που θα αντικαταστήσει την Ουκρανία ως κόμβο στις εισαγωγές ρωσικού αερίου.
Μπορεί το Ισραήλ να αναγνωρίζει πως ο πιο εύκολος δρόμος για τους ενεργειακούς αγωγούς να είναι η Τουρκία, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοήσει πως ο Ερντογάν  υποδαυλίζει τον ισλαμικό φανατισμό στην λωρίδα της Γάζας όπου η Χαμας μετατρέπεται σταδιακά σε τζιχαντιστική οργάνωση, ενώ επιθυμεί την απομάκρυνση του Άσαντ. Το Ισραήλ θα προτιμούσε το κοσμικό καθεστώς του Άσαντ σε μια έστω διαιρεμένη Συρία, από τους μουρλούς του Ισλαμικού Κράτους.
Παράλληλα η Τουρκία είναι εχθρός με την Αίγυπτο ενώ φαίνεται πως ενώνεται στρατηγικά με Ιράν και Ιράκ, επίσης εχθροί του Ισραήλ σε αντίθεση με την Αίγυπτο που είναι… ανεκτή από το Τελ Αβίβ.
Σε όλα αυτά άγνωστο παραμένει τι θα κάνουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Όσο ο Ερντογάν παραμένει ενάντια στον Λευκό Οίκο και το ΝΑΤΟ, τόσο η συμμαχία Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ θα ενισχύεται από τον Τραμπ. Αν αλλάξει γνώμη ο Ερντογάν, άγνωστο τι θα πράξουν οι ΗΠΑ.
Η Ρωσία κινείται ανεξάρτητα από τους αγωγούς, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Γνωρίζει άλλωστε πως η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης θα παραμείνει υψηλή για πολλά χρόνια ακόμα. Σίγουρα το Κρεμλίνο εξετάζει τα δεδομένα και προφανώς δε θεωρεί τον Ερντογάν αξιόπιστο σύμμαχο, μακροχρόνια. Βραχυπρόσθεσμα η Ρωσία εξυπηρετείται.
Το πρόβλημα είναι πως δεν βλέπει κανείς την ελληνική διπλωματία να έχει την απαραίτητη ευελιξία, καθώς η κατάσταση είναι ρευστή και οι συμμαχίες αλλάζουν συνεχώς.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μήνα με το μήνα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει το 2018.
του αρχισυντάκτη

***  ΣΕΙΕΤΑΙ η ΑΓΚΥΡΑ!  Η πλειοψηφία των Τούρκων απαιτεί απόσυρση της χώρας από την συμμαχία...

~ Οι Τούρκοι στο σύνολο τους πλέον τρέφουν  έντονα   αντιαμερικανικά αισθήματα ενώ οι περισσότεροι απαιτούν απόσυρση της χώρας από το ΝΑΤΟ, ειδικά μετά  από το πρόσφατο σκάνδαλο που ξέσπασε κατά τη διάρκεια ασκήσεων της στρατιωτικής συμμαχίας στη Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει ρωσικό άρθρο .
Μάλιστα το 67% των Τούρκων θεωρούν πως η ασφάλεια της γειτονικής χώρας μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς την Ατλαντική Συμμαχία.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από το ινστιτούτο της Κωνσταντινούπολης  Ekonomi Araştırma (IEA) σε 12 πόλεις της Τουρκίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν ο σύμβουλος του Ερντογάν προτείνει  στο κοινοβούλιο να επανεξετάσει την συμμετοχή της Άγκυρας στην συμμαχία.
Το ΝΑΤΟ σε σενάρια εκκένωσης στην Κρήτη, ενώ η πλειοψηφία των Τούρκων απαιτεί απόσυρση της χώρας από την συμμαχία - Εικόνα0
Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των συμμάχων της  στο ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί στο χειρότερο σημείο, λόγω  της  ενεργούς συνεργασίας της Άγκυρας με τη Μόσχα και την Τεχεράνη για την επίλυση της συριακής κρίσης, καθώς και λόγω της συμφωνίας Τουρκίας-Ρωσίας για την αγορά των αντιαεροπορικών συστημάτων της Ρωσίας S-400.
 Εν τω μεταξύ, η έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 70 τοις εκατό των ερωτηθέντων Τούρκων πολιτών τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας της Τουρκίας με τη Ρωσία στον τομέα της πολιτικής, της οικονομίας και της άμυνας .
 Οι δεσμοί ανάμεσα στη στρατιωτική συμμαχία και την Άγκυρα επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο την περασμένη εβδομάδα μετά την απόφαση της Άγκυρας να αποσύρει 40 Τούρκους στρατιωτικούς από  ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία, όταν ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας Μουσταφά Ατατούρκ απεικονίστηκαν ως  «εχθροί».

***  Έρχεται ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ του ΚΑΙΡΟΥ! Πού και Πότε...

~  Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας από το βράδυ της Κυριακής (26/11) προαναγγέλλει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στο Facebook.
Από το βράδυ της Κυριακής οι καταιγίδες στα δυτικά
Από το βράδυ της Κυριακής, φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί πολύ άστατος πρώτα από το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και εν συνεχεία μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/11) και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/11)  και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής του καιρού θα είναι οι βροχές αλλά και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Στον 1ο προγνωστικό χάρτη θα δείτε τις περιοχές που θα επηρεαστούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Η 2η φάση κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας
Πολύ γρήγορα, και πριν το ξημέρωμα της Δευτέρας (27/11), οι βροχές και οι καταιγίδες φαίνεται ότι θα κινηθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρας. Στον χαρακτηριστικό προγνωστικό 2ο χάρτη, θα δείτε τις περιοχές όπου ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες, βροχές, τοπικές καταιγίδες ή ακόμη και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Bροχές και καταιγίδες στην Αττική
Το πρωί της Δευτέρας (27/11), οι βροχές και οι πιθανές καταιγίδες θα επηρεάσουν και την περιοχή της Αττικής. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα σε ολόκληρο το νομό και όχι τοπικού χαρακτήρα. Η διάρκεια των βροχοπτώσεων δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο αναμένεται να βρέξει αρκετά σε διάφορες περιοχές του νομού.
Χιόνια στα ορεινά και στα βορειοδυτικά
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της Δευτέρας, αναμένονται χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά αλλά στα ορεινά. Βέβαια, καθώς θα περνάει η ώρα, τα υψόμετρα χιονόπτωσης θα χαμηλώσουν γρήγορα και αφού θα έχουν την τάση να επιμείνουν λίγα τοπικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές, αναμένεται να χιονίσει πρόσκαιρα και τοπικά ακόμη και πάνω από τα 550 μέτρα υψόμετρο.
Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (27/11) θα εκδηλωθούν πυκνές κατά τόπους και κατά περιόδους χιονοπτώσεις κυρίως όμως στα πολύ ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας με ενδεικτικό υψόμετρο τα 1900-2000 μέτρα.
Βροχές και στη Θεσσαλονίκη
Σύντομο σχετικά "πέρασμα" με βροχές θα υπάρξει και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κυρίως κατά τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Τα φαινόμενα εκεί δεν φαίνεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα αλλά οι βροχές διαφαίνεται ότι θα είναι και εκεί γενικευμένες.
Ενίσχυση των ανέμων
Κατά τη διάρκεια του περάσματος του βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα μας (Δευτέρα), οι φορά κίνησης των ανέμων θα ακολουθούν τη φορά που είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού. Οι εντάσεις των ανέμων κατά τόπους, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ και πολύ τοπικά ίσως και ελαφρώς παραπάνω.
Από το μεσημέρι της Δευτέρας (27/11) τα πιο έντονα φαινόμενα στα ανατολικά
Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού θα είναι γρήγορη, γι'αυτό και δεν αναμένονται πολύωρες βροχοπτώσεις τουλάχιστον για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ασφαλώς, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέξει παντού για 10-15 λεπτά, κάθε άλλο. Αναμένονται γενικευμένα κατά τόπους φαινόμενα, απλά οι βροχοπτώσεις αυτές δεν θα διαρκέσουν για πάρα πολλές ώρες ώστε να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ποτέ όμως δεν ξέρουμε πως ο ίδιος ο καιρός θα αντιδράσει και άρα εκτιμώ ότι πρέπει να είστε αναλυτικά ενημερωμένοι.
Στον 3ο προγνωστικό χάρτη, που απεικονίζει τις περιοχές βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων από το μεσημέρι της Δευτέρας και έπειτα, μπορεί να καταστεί σαφές ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολούν πλέον περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και ιδιαιτέρως των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Σαφώς κατά διαστήματα θα βρέχει και στην Κρήτη αλλά και σε τμήματα των Κυκλάδων.
ΥΓ1: Επειδή είναι μπροστά μας 3 ολόκληρες ημέρες μέχρι το διαφαινόμενο πέρας της κακοκαιρίας, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες μικροαλλαγές. Για παράδειγμα μπορεί να πάρει μια "παράταση" η όλη κακοκαιρία και να απασχολήσει και κάποια τμήματα της χώρας και την Τρίτη. Όμως αυτό είναι κάτι για το οποίο θα σας ενημερώσω με επόμενες ανακοινώσεις μου.
ΥΓ2:Από το βράδυ της Κυριακής να κρατάτε ομπρέλες, διότι την Παρασκευή και το Σάββατο, ναι μεν θα πυκνώσουν σε αρκετές περιοχές της χώρας οι νεφώσεις αλλά περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές και κατά βάση εξασθενημένες.
ΥΓ3: Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, κατά περιόδους θα πυκνώνουν οι νεφώσεις στην Αττική και έτσι θα εκδηλωθούν κάποιες και λίγες τοπικές βροχές (πιθανότητα 30-35%). Θα είναι εξασθενημένες όμως».
 newsbomb

*** Π. Καμμένος, Σ. Αραβία, 'ΑΠΟΡΡΗΤΑ' Έγγραφα και... πιθανές μίζες;..

~ Κορυφώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα της πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία με τη μεν κυβερνητική πλευρά να υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καμία σκιά στην εν λόγω υπόθεση και να κατακεραυνώνει την αντιπολίτευση για τη δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων και με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους με πρωταγωνιστή τον Π. Καμμένο.
Ενόψει της σχετικής συζήτησης στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα 27/11, κυβέρνηση και αντιπολίτευση υψώνουν τους τόνους και εξαπολύουν εκατέρωθεν πυρά, με τη ΝΔ να υποστηρίζει πως θα προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις και με τον Ανδρέα Λοβέρδο από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να επισημαίνει πως το θέμα δεν πρόκειται να κλείσει την ερχόμενη Δευτέρα αλλά θα υπάρξει συνέχεια.
Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση στη Βουλή πρόκειται να διεξαχθεί σε πραγματικά φορτισμένο πολιτικό κλίμα ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως Τσίπρας και Μητσοτάκης θα έχουν μια πραγματικά ολομέτωπη πολιτική σύγκρουση.
 Ολομέτωπη επίθεση Καμμένου κατά Μητσοτάκη
 Επίθεση κατά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμμένος ενόψει της συζήτησης στη Βουλή τη Δευτέρα (27/11) για το θέμα της πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία.
Αναλυτικά, ο κ. Καμμένος έγραψε:
 "Γνωρίζοντας τον εξευτελισμό που θα υποστεί ο κούλης μια ακόμη φορά τη Δευτέρα οι σπόνσορες της συμμορίας έβγαλαν 5λεπτο βίντεο. Ταινία στο Χόλιγουντ να του ετοιμάσετε δεν γλιτώνει με τίποτα από την αλήθεια στη Βουλή ο 'παραδεισένιος'"
  Τι πραγματικά ισχύει για την προμήθεια των πυρομαχικών στη Σαουδική Αραβία;
 Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τη σύμβαση για την πώληση 300.000 βλημάτων συνολικού ύψους 66 εκ. ευρώ από την Ελλάδα στην Σαουδική Αραβία. θα επιχειρήσουμε κάποιες διαπιστώσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Ο Νόμος του 3978/2011 ορίζει ρητά ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε αγοραπωλησία αμυντικού υλικού από την Ελλάδα απαιτείται απευθείας συμφωνία με άλλο Κράτος (goverment to goverment) ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Αυτή άλλωστε ήταν και η πρόθεση του νομοθέτη με το συγκεκριμένο νόμος. Να απαγορευθούν οι μεσάζοντες για να μην υπάρχουν σκιές στις συμφωνίες και να εκλείψουν τα περιθώρια για μίζες. Η μόνη εξαίρεση που προβλέπει ο Νόμος, είναι να υπάρχει επίσημος πληρεξούσιος μιας χώρας και να λειτουργεί κατ’ ουσίαν ως εκπρόσωπος μιας Κυβέρνησης.
 Το ιστορικό της προσπάθειας πώλησης
 Το καλοκαίρι κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση για την πώληση 300.000 βλημάτων συνολικού ύψους 66 εκ. ευρώ από την Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία, χωρίς καμία αναφορά σε μεσάζοντες. Η Νέα Δημοκρατία συναίνεσε να προχωρήσει η διακρατική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία βάσει του νόμου. Το βασικό ερώτημα, εάν ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι επίσημος πληρεξούσιος της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όλα τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να απαντάται αρνητικά. Δεν έχει παρουσιαστεί, μέχρι τώρα, κανένα επίσημο έγγραφο της Κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας που να φέρει τη νόμιμη επικύρωση και να επιβεβαιώνει ότι την εκπροσωπεί στη συγκεκριμένη αγορά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν μάλιστα το αντίθετο. Η στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου ήδη από το Φεβρουάριο βλέποντας σκιές στην όλη διαδικασία, είχε ζητήσει να εφαρμοστεί ο Νόμος και να μην υπάρχουν μεσάζοντες, ενώ ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Ριάντ έστειλε έγγραφο στις 12 Ιουνίου στο Υπουργείο Αμύνης τονίζοντας ότι οι Σαουδάραβες δεν γνωρίζουν τον Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί ο ΥΠΕΘΑ έστειλε την επόμενη μέρα αεροπλάνο στη Μίκρα και ένας εκπρόσωπός του υπέγραψε συμφωνία με τον Παπαδόπουλο.
 Τι είναι τα έγγραφα που παρουσίασε ο Πάνος Καμμένος;
 Όσον αφορά τα διάφορα επίσημα έγγραφα, διαβαθμισμένα ή μη, που έχει καταθέσει ο υπουργός φαίνεται ότι στο προοίμιο της συμφωνίας δεν γίνεται  -όπως θα έπρεπε- αναφορά στην εξουσιοδότηση που χρειάζεται να λάβει το Υπουργείο Άμυνας από τον Υπουργό των Εξωτερικών. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα Εθνόσημα των χωρών που υπογράφουν τη συμφωνία και τέλος εμφανίζεται να υπογράφει η εταιρεία του κ. Παπαδόπουλου για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας!
Σύμφωνα με τους ειδικούς σε αυτού του τύπου τις διακρατικές συμφωνίες, τα έγγραφα είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας, γιατί κανένα δεν έχει νόμιμη επικύρωση, όπως απαιτεί ο Νόμος 2690/1999. Από κανένα έγγραφο που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο κ. Καμμένος δεν προκύπτει ότι ο Παπαδόπουλος είναι επίσημος πληρεξούσιος της Σαουδικής Αραβίας για την αγορά των βλημάτων. Το τελευταίο χαρτί, αμφιβόλου αξιοπιστίας, που ανήρτησε ο κ. Καμμένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αμύνης είναι εντελώς άσχετο με την υπόθεση, καθώς παρουσιάζει τον Παπαδόπουλο να είναι τάχα εξουσιοδοτημένος από τη Σαουδική Αραβία για την αγορά αμερικανικών αεροπορικών βομβών.
Την ίδια στιγμή, μάλιστα, από επίσημη αλληλογραφία του Πενταγώνου, ο κ. Παπαδόπουλος φέρεται να εκπροσωπεί και την Ιορδανία για την αγορά των ίδιων βλημάτων γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Διότι είναι βέβαια αδύνατον να εκπροσωπεί το ίδιο πρόσωπο και τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία όταν και οι δύο χώρες ενδιαφέρονται να πετύχουν την καλύτερη τιμή από την Ελλάδα για την αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας βλημάτων. Για ποιον από τους δύο πελάτες του θα προσπαθήσει να επιτύχει την καλύτερη συμφωνία αφού σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υπουργού εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χωρών αυτών και όχι της Ελλάδας.Τονίζουμε δε, ότι σύμφωνα με νέο έγγραφο που παρουσίασαν τα «ΝΕΑ» ο κ. Παπαδόπουλους φέρεται να εκπροσωπεί και το Κατάρ για την αγορά άλλου υλικού από την Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουρο ότι η συζήτηση στη Βουλή θα διεξαχθεί σε ιδιαίτερα εκρηκτικό κλίμα και σίγουρα θα δουν το φως της δημοσιότητας και νέα στοιχεία και ντοκουμέντα...
 Καμμένος: Δεν υπάρχει κανένας μεσάζοντας
Σε γραπτή δήλωση του ο υπ. Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας μεσάζων, ότι δεν υπεγράφη συμφωνία με κανέναν μεσάζοντα και ότι η συμφωνία υπεγράφη με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας.
Επιπλέον, ο κ.Καμμένος αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έπρεπε σε διάστημα 10 ημερών από τη συμφωνία να ανοίξει σε τράπεζα ανέγκλητη πίστωση, κάτι που όπως λέει, δεν έχει γίνει έως σήμερα.
Σύμφωνα με τον υπ. Εθνικής Άμυνας, για το εν λόγω θέμα έχει γίνει επανειλημμένα όχληση από το ΥΠΕΘΑ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ενώ για τον ίδιο λόγο εκλήθη στις 3/11/17 στο γραφείο του υπουργού ο πρέσβης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.
Ο κ.Καμμένος αναφέρει επιπλέον ότι έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί καμία ποσότητα πυρομαχικών.
 Πυρά από Κοτζιά για τα απόρρητα έγγραφα
Δριμεία επίθεση όμως εξαπέλυσε και ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Κοτζιάς με αφορμή και την παράδοση απόρρητων εγγράφων από τον βουλευτή της ΔΗΣΥ, Ανδρέα Λοβέρδο.
Σε δήλωση του ο κ.Κοτζιάς ρωτά την αντιπολίτευση αν αποτελεί παρανομία ή όχι η παράδοση απόρρητων εγγράφων από δημόσιους λειτουργούς σε τρίτους».
«Γίνεται αυτή η παράνομη παράδοση από κομματικές και μόνο φιλοδοξίες ή και με χρηματισμό;
Σε μία τέτοια περίπτωση, υποστηρίζει η αντιπολίτευση τη δυνατότητα δημόσιοι λειτουργοί να πωλούν δημόσια έγγραφα σε τρίτους;» διερωτάται ο κ.Κοτζιάς, ο οποίος χαρακτηρίζει ως την «πιο άθλια μορφή κομματικοποίησης του κράτους» την παράδοση των απόρρητων εγγράφων από κάποιον που τα κατείχε νόμιμα, στην αντιπολίτευση.
«Είναι φανερό ότι πριν αποκτήσει η αντιπολίτευση απόρρητα δημόσια έγγραφα, κάποιος που νόμιμα τα κατείχε τους τα παρέδωσε» υπογραμμίζει ο κ.Κοτζιάς, οοποίος καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να φερθούν «σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος και νομιμότητας με νηφαλιότητα, ευθύνη και σοβαρότητα».
 ΝΔ: Τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε νέα στοιχεία
Απέναντι σε αυτήν την «πολεμική» από την πλευρά της κυβέρνησης, η ΝΔ περνά και αυτή στην αντεπίθεση, αναφέροντας πως στη συζήτηση της Δευτέρας στη Βουλή θα παρουσιάσει νέα στοιχεία για τις σχέσεις του μεσάζοντα Β. Παπαδόπουλου με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
«Ο κ. Τσίπρας θα κληθεί την Δευτέρα στην Βουλή να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: γιατί σε διακρατική συμφωνία υπάρχει μεσάζων, ποιος είναι ο κ. Παπαδόπουλος και ποια είναι η σχέση του με τον κ. Καμμένο;
Σε ποιες αγοραπωλησίες έχει εμπλακεί;
Η ελληνική πλευρά μιλάει για 300.000 βλήματα ενώ οι Σαουδάραβες ενδιαφέρονται μόνο για 100.000 βλήματα.
Κατά τον κ. Καμμένο η σύμβαση έχει υπογραφεί, άρα η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εισπράξει 66 εκατομμύρια ευρώ» τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών η εκπρόσωπος της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη.
 Γεωργιάδης: Πάνε να συγκαλύψουν τον Καμμένο
Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον υπ. Εθνικής Άμυνας εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με πονηρό τρόπο να συγκαλύψει και να διασώσει τον Π. Καμμένο.
«Η σύμβαση που είχε υπογράψει ο Πάνος Καμμένος με τον κ. Παπαδόπουλο και την εταιρεία του για την πώληση 300.000 βλημάτων έληξε στις 31 Ιουλίου όπου και έπρεπε να πάρουμε τα χρήματα.
Το να έρχεται τώρα ο Φίλης ή ο κ. Κυρίτσης ή ο κ.Σκουρλέτης και να λένε ότι πρέπει να ματαιωθεί η σύμβαση είναι στην ουσία ένας πονηρός τρόπος για να διασώσουν τον κ.Καμμένο» είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αθήνα 9,84 ο κ.Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην εμπλοκή του Β. Παπαδόπουλου στην εν λόγω υπόθεση.
«Εδώ έχουμε την εμπλοκή του κ.Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι καταδικασμένος όχι μόνο από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά από μια σειρά άλλων χωρών για λαθρεμπόριο όπλων σε μια μεταφορά ενός τεράστιου αριθμού πυρομαχικών όπου, όπως φαίνεται, δεν αφορούσαν την Σαουδική Αραβία, γιατί η Σαουδική Αραβία δεν ζητούσε 300.000 βλήματα αλλά 100.000.
Όταν βάζεις έναν λαθρέμπορο όπλων σε μια μεταφορά όπλων και περισσεύουν όπλα τι περιμένεις να συμβαίνει;
Ποια είναι η λογική αντίδραση του υπ. Άμυνας αφού δεν πήρε τα λεφτά και παρήλθε η 31η Ιουλίου και έρχονται οι Σαουδάραβες τέλος Αυγούστου στην Αθήνα και λένε στον ταξίαρχο «εμείς δεν ξέρουμε κανέναν κύριο Παπαδόπουλο».
Δεν είναι να φωνάξει τις υπηρεσίες του και να πει για ψάξτε ποιος είναι αυτός ο Παπαδόπουλος, μήπως είναι κανένας απατεώνας;
Αυτό δεν θα έκανε ο κάθε υπουργός;
Ο κ.Καμμένος όχι, δεν έκανε αυτό αλλά ζήτησε την σύλληψη του ταξιάρχου διότι αποκάλυψε στους Σαουδάραβες την ύπαρξη Παπαδόπουλου.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς του συνασπισμού, της ειρήνης και των κινημάτων ήταν έτοιμη να συμμετάσχει σε λαθρεμπόριο όπλων εναντίον αμάχων;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
 Λοβέρδος: Δεν τελειώνουμε τη Δευτέρα, έχω και άλλα έγγραφα
Την θέση ότι το θέμα με την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να λήξει με τη συζήτηση στη Βουλή της σχετική επίκαιρης ερώτησης των βουλευτών της ΝΔ την ερχόμενη Δευτέρα 27/11 αλλά θα υπάρξει συνέχεια διατύπωσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος.
«Δεν τελειώσαμε τη Δευτέρα, θα συζητηθεί η επερώτηση της ΝΔ, και το θέμα θα συνεχιστεί...» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Λοβέρδος, τονίζοντας ότι έχει στη διάθεσή του και άλλα έγγραφα για την υπόθεση.
«Από τότε που υπερασπίστηκα τον αξιωματικό του στρατού, τον οποίο δεν γνωρίζω, που έκανε τη δουλειά του και πήγε να συλλάβει ο Καμμένος το γραφείο μου κατακλύζεται από έγγραφα από πολλές πλευρές.
Υπάρχουν ανοιχτοί φάκελοι έξω από το γραφείο μου» τόνισε ο κ.Λοβέρδος, ο οποίος αναφερόμενος στα έγγραφα που κατέθεσε στη Βουλή, είπε ότι αυτά δεν κατατέθηκαν προς δημοσιοποίηση, αλλά για ενημέρωση των 300 βουλευτών.
«Το ένα από αυτά, που αφορά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ στην οποία επισυνάπτεται το έγγραφο της συμφωνίας ενός απόστρατου αξιωματικού του στρατού με τον μεσάζοντα Παπαδόπουλο έχει κατατεθεί στη Βουλή από τον ίδιο τον κ. Καμμένο.
Στα άλλα δύο έγγραφα υπάρχει η ενημέρωση του έλληνα πρέσβη στο Ριάντ ότι έρχονται πέντε Σαουδάραβες αξιωματούχοι να επιθεωρήσουν τα όπλα και ότι επιθυμούν μόνο διακρατική συμφωνία, και το άλλο είναι μια απλή απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την πώληση των βλημάτων.
Αυτός που διαβάθμισε τι διαβάθμισε ως απόρρητο;
Ένα έγγραφο ότι έρχονται πέντε Σαουδάραβες;
Εγώ το σεβάστηκα αυτό όμως, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί διαβάθμισε τα έγγραφα αυτός που τα διαβάθμισε.
Θέλουν να κρύψουν τις πομπές τους, φοβούνται την υπογραφή τους» είπε ο κ.Λοβέρδος, ο οποίος με αφορμή την ανακοίνωση του υπ. Εξωτερικών έκανε λόγο για απολύτως καθεστωτική συμπεριφορά της κυβέρνησης.
«Οι ίδιοι δεν είναι Ερντογάν, δεν έχουν την πορεία του Ερντογάν.
Εδώ δεν είναι Τουρκία, είναι Ελλάδα, δεν περνάνε τέτοιες πρακτικές» είπε ο κ.Λοβέρδος.  bankingnews

***  Ένα μεγάλο εργοτάξιο η Καλαμάτα το 2018 – Σειρά έργων θα προκαλέσει «αρρυθμίες» στην πόλη 
Σημαντικά έργα που θα αλλάξουν την Καλαμάτα θα υλοποιηθούν εντός του 2018. Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους. Μάλιστα, ο κ. Νίκας έσπευσε να ζητήσει προκαταβολικά «συγγνώμη» από τους κατοίκους της πόλης για την ταλαιπωρία την οποία θα υποστούν.
«Το 2018 θα αλλάξει η πόλη της Καλαμάτας κυριολεκτικά» σημείωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφερόμενος στα έργα που θα υλοποιηθούν εντός του έτους και πρόσθεσε: «Ζητώ συγνώμη, αλλά και την κατανόηση των κατοίκων. Θα φροντίσουμε να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση. Θα φροντίσουμε, επίσης, τους καλοκαιρινούς μήνες να μην υπάρχει ενόχληση».
Τα έργα που θα υλοποιηθούν εντός του 2018 είναι τα εξής:
Ανάπλαση και μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και πλέον άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου. Προβλέπεται μονοδρόμηση από τη Φαρών έως την Ακρίτα και διαπλάτυνση του βόρειου πεζοδρομίου. Η κατασκευή του δρόμου θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση να μετατρέπεται σε πεζόδρομο. Αν και εφόσον το αποφασίσουμε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκας αναφερόμενος στο ζήτημα της πεζοδρόμησης, θα μπορούμε να το κάνουμε χωρίς επιπλέον κόστος.
Πεζοδρομήσεις και αναπλάσεις στο κέντρο: Προβλέπεται εντός του 2018 να ξεκινήσουν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Προβλέπεται η πεζοδρόμηση της Ιατροπούλου, από την οδό Νέδοντος έως τη Σιδηροδρομικού Σταθμού, καθώς και η πεζοδρόμηση της Σφακτηρίας. Επίσης προβλέπεται η πεζοδρόμηση μικρών κάθετων οδών στην Αριστομένους (οδός Αναπλιώτη, οδός Πολυβίου, οδός Καπετάν Κρόμπα). Τέλος, παρέμβαση προβλέπεται και στην οδό Κολοκοτρώνη, από τη Νέδοντος έως την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Θα γίνει ανάπλαση και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και θα απαγορευθεί η στάθμευση.
Πλατεία 23ης Μαρτίου: Παρεμβάσεις προβλέπονται και στην πλατεία της 23ης Μαρτίου. Στόχος του Δήμου Καλαμάτας είναι να προχωρήσει σε ανάπλαση της πλατείας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Α.Π.

*** 243 περιστατικά βίας κατά γυναικών από Μεσσηνία- Λακωνία 
Ζωργραφικά έργα εναντίον της Βίας κατά των γυναικών 
 Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1999 ως η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, αριθμώντας ήδη 4 χρόνια λειτουργίας και έχοντας αντιμετωπίσει 243 καταγεγραμμένα περιστατικά από τη Μεσσηνία και τη Λακωνία (κυρίως ενδοοικογενειακής βίας), παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής, εργασιακή συμβουλευτική, καθώς και υπηρεσίες παραπομπής σε γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων.
Επιπλέον, πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Βασικός στόχος είναι τόσο η πρόληψη όσο και η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτή, όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου χθες από τον αντιδήμαρχο Παύλο Μπουζιάνη και τα στελέχη του Κέντρου, Δήμητρα Μιχαλοπούλου, ψυχολόγο και Βασιλική – Σοφία Κατσίποδα, κοινωνιολόγο.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, θέλοντας να τιμήσει την Ημέρα, διοργανώνει Έκθεση Ζωγραφικής με θέμα «Δημιουργώ ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών», με έργα 10 συμβουλευόμενων γυναικών, για την πραγματοποίηση των οποίων βοήθησαν ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης, διευθυντής και οι καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου της ΚΕ «Φάρις».
Η έκθεση λαμβάνει  χώρα στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και θα διαρκέσει έως την 1η Δεκεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ αποσκοπεί στη μετάδοση μηνυμάτων για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που αναπαράγουν τη βία κατά των γυναικών. Θα λειτουργεί καθημερινά, πρωί (9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.) και απόγευμα (5.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.).
Σήμερα, Σάββατο  (10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.), η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου θα βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση στο κοινό.

*** "Άστραψε και βρόντηξε" για το μέλλον του προλιμένα ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας 
Όταν ο Λουδοβίκος ΙΔ' στέφθηκε βασιλιάς της Γαλλίας ήταν μόλις 22 ετών και δήλωσε σε όλους τους υπουργούς και τους συμβούλους του ότι θα κυβερνήσει μόνος του. Λέγεται, μάλιστα, ότι είπε την περίφημη φράση: "Το κράτος είμαι εγώ" (L'Εtat, c'est moi). Μείωσε πολύ τη δύναμη των κοινοβουλίων, ενώ ύψωσε το βασιλικό θεσμό πάνω από τους νόμους.
Ο Λουδοβίκος ΙΔ' αποτελεί το χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο της απολυταρχίας, όχι μόνον του 17ου αιώνα, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Πίστευε ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη Γη, ότι είναι το επίκεντρο του κόσμου.
Μεταφορικά θα μπορούσε να είναι μια μικρή… προσωπογραφία του δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία δείχνει, σε συνεργάτες και μη, ότι όλες οι αποφάσεις, όλες οι ενέργειες, πρέπει να έχουν τη δική του έγκριση και μόνο.
Κάπως έτσι θα περιγράφαμε τη συμπεριφορά του, χθες το μεσημέρι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μελλοντικό χαρακτήρα του λιμανιού της Καλαμάτας και ειδικότερα του προλιμένα. Μάλιστα, δε δίστασε να "αδειάσει" τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Ανδρέα Καραγιάννη, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στον προλιμένα θα «δένουν» κρουαζιερόπλοια και μεγάλα σκάφη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο "master plan" και αφού το θέμα περάσει από διαβούλευση.
Ο κ. Νίκας δήλωσε ότι στον προλιμένα δε θα πειραχθεί η ακτογραμμή και τα χαρακτηριστικά της παραλίας. «Αλίμονο εκεί να κάνουμε ένα λιμάνι» σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλαμάτας.
Ακόμα μεγαλύτερη σημασία, πάντως, είχε το αρχικό σχόλιο του κ. Νίκα σε σχέση με το ποιος εκφράζει τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς με την απάντησή του φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στο εσωτερικό της παράταξής του. «Εγώ εκφράζω τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής» σημείωσε χαρακτηριστικά. Του Αντώνη Πετρογιάννη

*** Δύο μήνες «φιλοξένησε» η Καλαμάτα τη 19χρονη που συνελήφθη στο Χονγκ Κονγκ με 2,6 κιλά κοκαΐνης 
Αποκλειστικές πληροφορίες φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το «Θάρρος» γύρω από την περίεργη υπόθεση της σχέσης της Ειρήνης Μελισσαροπούλου, η οποία συνελήφθη τις προηγούμενες στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ με 2,6 κιλά κοκαΐνης, με την Καλαμάτα.
Όλα ξεκίνησαν στις 31 Αυγούστου, όταν η νεαρή αποχαιρέτησε τους φίλους της στη Μυτιλήνη και ξεκίνησε το ταξίδι για τις «σπουδές» της σε ΙΕΚ της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τρία προφίλ που διατηρούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram), η Ειρήνη έφτασε στην Καλαμάτα, όπου και παρέμεινε για ένα δίμηνο περίπου.
Στο πρώτο προφίλ, το πλέον πρόσφατο, υπάρχουν φωτογραφίες από την παραμονή της στην Καλαμάτα, αλλά τίποτα που να έχει σχέση με τυχόν σπουδές της. Το προφίλ αυτό κατέβηκε ξαφνικά χθες το πρωί, περίπου στις 11.00. Από τα προσωπικά σχόλια φαίνεται ότι χαιρόταν την πόλη, αφού υπήρχαν φωτογραφίες της σε διάφορα σημεία με φίλους της.
Από το instagram φαίνεται ότι η Ειρήνη βρέθηκε περίπου στο τέλος Οκτωβρίου στο Παρίσι. Την εκεί παραμονή της συνόδευσε με φωτογραφίες από την Ντίσνεϋλαντ. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Καλαμάτα, όπου φαίνεται να παραμένει έως τις 8 Νοεμβρίου.
Από εκεί και πέρα, η τελευταία της ανάρτηση είναι στα μέσα του μήνα στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντίς Αμπέμπα. Η συνέχεια είναι πλέον γνωστή, όταν συλλαμβάνεται στο Χονγκ Κονγκ με κοκαΐνη.
Οι τελευταίες πληροφορίες τη θέλουν να βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς είναι αντιμέτωπη με ισόβια ποινή κάθειρξης, ακόμα και με τη θανατική ποινή, διότι οι νόμοι για τα ναρκωτικά στην Κίνα είναι ιδιαιτέρως αυστηροί.
Την υπόθεση της νεαρής ανέλαβε ο Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 χθες το πρωί διευκρίνισε ότι, παρά τις προσπάθειές του να επικοινωνήσει μαζί της, αυτό δεν έγινε εφικτό, διότι απαγορεύεται η τηλεφωνική επικοινωνία του δικηγόρου με όποιον συλλαμβάνεται. Από τη στιγμή που μόνο με φυσική παρουσία μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί της, ο πρόξενος της Ελλάδας συναντάται με τη 19χρονη, όπως εξήγησε ο κος Κεχαγιόγλου.
Πάντως, να σημειώσουμε ότι από την πλευρά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας δεν υπάρχει καμία εμπλοκή ούτε περαιτέρω έρευνες.
Του Αντώνη Πετρογιάννη

***  Η άλλη άποψη της… ευκαιρίας 
Η «Μαύρη Παρασκευή», που διαφήμιζαν όλο και περισσότερες αλυσίδες καταστημάτων και μεγάλα ονόματα του εμπορίου, έρχεται να αποτελέσει ακόμα ένα κομμάτι στο πάζλ της συνολικής επίθεσης των εργοδοτών προς τους εργαζομένους.
Τελευταία, ένα σωρό τέτοιες φιέστες πλασάρονται, με πιο συνηθισμένες τις «Λευκές Νύχτες», προσπαθώντας να πείσουν για τη μεγάλη «ευκαιρία αγοράς». Η αλήθεια, όμως, βρίσκεται αρκετά μακριά, αφού ο μόνος που πραγματικά κερδίζει από αυτό το ξέφρενο κυνήγι προσφορών και προϊόντων είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες των πολυκαταστημάτων!
Μέσα από τέτοιες προσπάθειες άγριας εργασιακής εκμετάλλευσης, η εργοδοσία προσπαθεί να παγιώσει ένα γενικότερο κλίμα αντιδραστικών εργασιακών σχέσεων και τελικά τη δημιουργία ενός νέου τύπου εργατικού δυναμικού, περισσότερο ευέλικτου και πειθήνιου.
Μια άλλη άποψη για τη χθεσινή ημέρα… Α.Π.

*** Μεσσήνια φυσικός στη διοίκηση του Κέντρου για το Σύμπαν
Η Ασημίνα Αρβανιτάκη από την Κόκλα
 Η Μεσσήνια θεωρητική φυσικός Ασημίνα Αρβανιτάκη επελέγη ως μέλος της διοικούσας επιτροπής του νεοσύστατου Κέντρου για το Σύμπαν (Centre for the Universe), που δημιούργησε το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Perimeter του Καναδά.
Το νέο Κέντρο, με διευθυντή το διακεκριμένο φυσικό Νιλ Τούροκ, θα προωθήσει τη διεπιστημονική έρευνα αιχμής πάνω στα πιο δύσκολα ζητήματα της κοσμολογίας. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του Κέντρου είναι ο Bρετανός κοσμολόγος Στίβεν Χόκινγκ.
Το Κέντρο για το Σύμπαν χρηματοδοτείται από χορηγία ανώνυμου φιλάνθρωπου και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με καναδικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Η Ασημίνα Αρβανιτάκη κατέχει την έδρα θεωρητικής φυσικής «Αρίσταρχος» του Ινστιτούτου Perimeter, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει τιμηθεί με το βραβείο «New Horizons Prize 2017» του Ιδρύματος Breakthrough και θεωρείται μία από τις πιο ικανές φυσικούς της γενιάς της.
Πρόκειται για μια δικαίωση και μια αναγνώριση στο πρόσωπο της Αρβανιτάκη που γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας και το μυαλό της την εξόπλισε ώστε να γίνει η πρώτη γυναίκα κάτοχος έδρας στο κορυφαίο Ινστιτούτο της Βόρειας Αμερικής. Δε θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το προσωνύμιο "Ελληνίδα Άινσταϊν των καιρών μας".
Η Μεσσήνια φυσικός τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο "New Horizons in Physics" για το 2017 ως μια αναγνώριση για την πρωτοποριακή διεπιστημονική έρευνά της, η οποία γεφυρώνει τη θεωρία και το πείραμα στη σωματιδιακή φυσική, μέσα από μικρής κλίμακας πειράματα, που η ίδια έχει αναπτύξει.
"Έχω δουλέψει σε μέρη όπως το Berkeley, Stanford, επισκέπτομαι το CERN κάθε καλοκαίρι, αλλά το Perimeter ήταν ένας από τους οργανισμούς όπου ένιωθα ως ερευνητής ότι οι δυνατότητές μου ήταν ατελείωτες. Αν είχα μια ιδέα στο κεφάλι μου και ήθελα πραγματικά να κάνω κάτι, κάποιος θα με βοηθήσει να το πετύχουμε αυτό. νιώθω ότι το περιβάλλον εδώ είναι απλά μεθυστικό» έχει πει η Ασημίνα Αρβανιτάκη που κάνει την ομογένεια, αλλά και εμάς, υπερήφανους.
"Το χωριό του μπαμπά μου είναι η Κόκλα Μεσσηνίας κι εκεί ζούσα μέχρι 14 ετών. Πήγαινα στο Λύκειο στο Κοπανάκι, το οποίο απέχει πέντε χιλιόμετρα από την Κόκλα και κατόπιν πήγαμε στην Κυπαρισσία, όπου τώρα είναι το πατρικό μου, εκεί μένουν οι γονείς μου" έχει πει η Αρβανιτάκη σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον "Εθνικό Κήρυκα" της Νέας Υόρκης.
Αμφότεροι οι γονείς της ήταν καθηγητές, ο μεν πατέρας της μαθητικός, η δε μητέρα της φιλόλογος. Της Ασημίνας της άρεσαν πιο πολύ τα Μαθηματικά αν και με τα Φιλολογικά, όπως είπε, "δεν τα πήγαινε άσχημα" σημειώνει ο δημοσιογράφος Θεόδωρος Καλμούκος.
"Μου άρεσαν πολύ τα αυτοκίνητα και σκεπτόμουν να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων, σας μιλώ για τρέλα" είπε η Αρβανιτάκη που τελικά την κέρδισε η Φυσική, γιατί "αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ ήταν γιατί τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, κι όχι γιατί το πώς θα κάνω τα πράγματα να δουλεύουν όπως θέλω".

***  Νέος ποδηλατόδρομος 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νέου ποδηλατόδρομου της Καλαμάτας. Ο δυτικός ξεκινά από την περιοχή νοτιοανατολικά της σιδηροδρομικής γέφυρας του Νέδοντα, διατρέχει τη Νέδοντος, τη Σαλαμίνος και θα καταλήγει στο λιμάνι.
Ο ποδηλατόδρομος κατασκευάζεται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από την οδό Κροντήρη έως Μαρίνα». Η υλοποίηση του έργου είναι ικανοποιητική και τις προηγούμενες ημέρες έγινε σκυροδέτηση σε σημείο ανάμεσα στις γέφυρες των οδών Μακεδονίας και Λυκούργου.

***  Πλειστηριασμοί 
Να προστατευτεί η πρώτη κατοικία του φτωχού, όχι όμως και ο «στρατηγικός κακοπληρωτής» με τη βίλα στη Βέργα, «το λέω γιατί ξέρω τέτοιες περιπτώσεις» τόνισε και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, προχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν κλήθηκε από τον επικεφαλής της «Αλλαγής» Θόδωρο Μπρεδήμα να πάρει θέση υπέρ των κινητοποιήσεων της Επιτροπής Αλληλεγγύης και Αγώνα κατά της υφαρπαγής της λαϊκής περιουσίας.  Α.Π.

*** Ποιοτική η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία 
Ως μία από τις καλύτερες χρονιές αναφορικά με την ποιότητα των παραγόμενων ελαιολάδων στη Μεσσηνία χαρακτηρίζεται η φετινή. Οξύτητες ακόμα και κάτω του 0,2% δείχνουν οι περισσότερες μετρήσεις για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, προκαλώντας αισιοδοξία στους παραγωγούς, αφού αυτή η κατηγορία ελαιολάδων είναι η πιο περιζήτητη στην αγορά.
“Τα φετινά ελαιόλαδα δεν είναι μόνο πολύ χαμηλά σε οξύτητες, αλλά εξαιρετικά σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Τα πρώτα τεστ γευσιγνωσίας έδειξαν πως εκεί τα μεσσηνιακά ελαιόλαδα διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσουν ποιοτικά» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος.
Θετικά είναι τα μηνύματα και αναφορικά με την ποσότητα της φετινής παραγωγής, η οποία παρά την ξηρασία αναμένεται να κυμανθεί κοντά στους 50.000 τόνους. «Η δακοπροσβολή φέτος περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό και αυτό έσωσε την παραγόμενη ποιότητα αλλά και βοήθησε την ποιότητα του ελαιολάδου. ‘Έγινε πολύ καλή δουλειά από τα συνεργεία και τις υπηρεσίες και απέδωσε τα μέγιστα ο δολωματικός ψεκασμός» τόνισε ο κ. Παρασκευόπουλος.

***  Μουσική εκδήλωση απόψε στο Πνευματικό Κέντρο από το Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας 
Κρατά αναμμένη τη φλόγα των χαμένων πατρίδων
 Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή του στην Καλαμάτα ένας σύλλογος από Μικρασιάτες. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, αλλά βλέποντας τις εκδηλώσεις που οργάνωσε, αλλά και τα μέλη του που συνεχώς αυξάνονται (ήδη διαθέτει 250), φαίνεται ότι οι Καλαματιανοί δεν ξεχνούν τη Μικρά Ασία.
Απόψε το βράδυ, λοιπόν, στο Πνευματικό Κέντρο ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει μιαν εκδήλωση- αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή.
Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα, έχει τον τίτλο «Γράμματα» και σε αυτή θα συμμετάσχουν η χορωδία και η ορχήστρα του συλλόγου υπό την καθοδήγηση της Γεωργίας Ψαραδέλλη. Πολίτικη και ποντιακή λύρα θα παίξει ο Στρατής Ψαραδέλλης, ενώ στα κείμενα και την αφήγηση θα είναι ο Τάσος Μπουκουβάλας.
Χορευτικά θα την πλαισιώσουν η Μαρία Μάρκοβα, ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, καθώς και μέλη των συλλόγων, του Μορφωτικού, της Αγίας Τριάδας «Η Αργώ», του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης καθώς και από τους «Κορύβαντες».
Λίγο πριν από την αποψινή εκδήλωση το «Θάρρος» βρέθηκε στα νέα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Κανάρη και μίλησε με την πρόεδρο των Μικρασιατών Ρούλα Μητράκου, θέλοντας να κάνουμε ένα γρήγορο απολογισμό της δράσης του συλλόγου, αλλά και να μάθουμε τα σχέδιά τους.
Η κ. Μητράκου μας είπε, λοιπόν, ότι πριν από λίγο καιρό ο σύλλογος συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής, με την πρώτη του εκδήλωση να είναι αφιερωμένη στη Μικρασιάτισσα Γυναίκα. Ακολούθησε εκδήλωση για τον Καραγκιόζη, ενώ να σημειωθεί πως στο σύλλογο θα λειτουργήσει και σχετικό τμήμα εκμάθησης.
Επιπλέον, πλέον διαθέτει τη δική του χορωδία που αποτελείται από 60 άτομα και τμήμα χορού, ενώ μέλη του παρευρέθησαν στο «Αντάμωμα Μικρασιατών» στη Λαμία.
Επίσης, έγινε αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα, ενώ για «το μήνα μνήμης» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αφέθησαν χάρτινες βαρκούλες στη θάλασσα.
Τον Οκτώβρη ο Σύλλογος συμμετείχε στα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου, ενώ στην Καλαμάτα βρέθηκαν μέλη της Ένωσης Βουρλιωτών, που πραγματοποίησαν εκδήλωση.
  Η αποψινή εκδήλωση
Σχετικά με την αποψινή εκδήλωση, η κα Μητράκου ανέφερε ότι έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα, όμως επειδή οι περισσότερες αίθουσες της πόλης ήταν κατειλημμένες, θα διεξαχθεί απόψε. Αποτελεί, δε, ένα αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή για τα 95 χρόνια, ενώ το όνομά της, «Γράμματα», προέκυψε επειδή αποτελεί την ιστορία δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν πριν από την καταστροφή και αυτή, τελικά, τους χώρισε.
Στη συνέχεια αυτοί οι δύο άνθρωποι προσπαθούσαν μέσα από γράμματα να ξαναβρεθούν, αλλά τελικά η γυναίκα μαθαίνει ότι ο αγαπημένος της πέθανε και του αφιερώνει ένα τραγούδι.
  Επόμενες δράσεις
Σχετικά με τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, η πρόεδρος του Συλλόγου μάς είπε ότι η επόμενη θα είναι την παραμονή της Αγίας Βαρβάρας, οπότε θα γίνουν τα Βάρβαρα, που θα μοιραστούν στο ναό της Αγίας Βαρβάρας.
Στις 24 Δεκεμβρίου δε, οι Μικρασιάτες θα πουν τα κάλαντα στην κεντρική πλατεία της πόλης και θα κεράσουν παραδοσιακά γλυκίσματα τον κόσμο.
  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

*** Η άλλη άποψη της… ευκαιρίας 
Η «Μαύρη Παρασκευή», που διαφήμιζαν όλο και περισσότερες αλυσίδες καταστημάτων και μεγάλα ονόματα του εμπορίου, έρχεται να αποτελέσει ακόμα ένα κομμάτι στο πάζλ της συνολικής επίθεσης των εργοδοτών προς τους εργαζομένους.
Τελευταία, ένα σωρό τέτοιες φιέστες πλασάρονται, με πιο συνηθισμένες τις «Λευκές Νύχτες», προσπαθώντας να πείσουν για τη μεγάλη «ευκαιρία αγοράς». Η αλήθεια, όμως, βρίσκεται αρκετά μακριά, αφού ο μόνος που πραγματικά κερδίζει από αυτό το ξέφρενο κυνήγι προσφορών και προϊόντων είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες των πολυκαταστημάτων!
Μέσα από τέτοιες προσπάθειες άγριας εργασιακής εκμετάλλευσης, η εργοδοσία προσπαθεί να παγιώσει ένα γενικότερο κλίμα αντιδραστικών εργασιακών σχέσεων και τελικά τη δημιουργία ενός νέου τύπου εργατικού δυναμικού, περισσότερο ευέλικτου και πειθήνιου.
Μια άλλη άποψη για τη χθεσινή ημέρα… Α.Π.

***  Γιάννης Ρέτσος: Οι συνέργειες ενδυναμώνουν το τουριστικό προϊόν 
Στη σημασία των συνεργειών ως αξία που ενδυναμώνει τον τουρισμό και αποτυπώνεται ανάγλυφα στο τουριστικό προϊόν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Α. Ρέτσος, σε χαιρετισμό που απηύθυνε, την περασμένη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, κατά την έναρξη των εργασιών του τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου «7ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας».
O κ. Ρέτσος επισήμανε ότι το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ο ιδιωτικός τομέας μπαίνει μπροστά εκπροσωπώντας τις αξίες εκείνες που πρέπει να αναδείξουν οι σύγχρονες τοπικές κοινωνίες.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία έχει καταφέρει να φωτίσει την έννοια της συνέργειας και του εθελοντισμού. Ο τομέας μας αποτελείται από πολλούς κρίκους μίας αλυσίδας. Άνθρωποι, συστήματα, τοπικά προϊόντα, τοπικές κοινωνίες, όλα, πρέπει να συνεργάζονται για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες. Και δουλεύοντας όλοι μαζί, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουμε περισσότερα, υποστηρίζοντας, τελικά, τις τοπικές κοινωνίες».
Αυτή την κατεύθυνση έχει χαράξει και ο ΣΕΤΕ, επιδιώκοντας συνέργειες για την επίτευξη των στόχων του. Έτσι, δημιουργήθηκε και το σχολείο Τουρισμού On Tour, μέσα από τη σύμπραξη του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) και τον εκπαιδευτικό του πυλώνα, το SETE Τraining.
To Σχολείο Τουρισμού On Tour θα ξεκινήσει να υλοποιείται το 2018. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο έτσι ώστε το συγκεκριμένο σχολείο να μπορεί να υιοθετηθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία και να υλοποιηθεί πανελλαδικά.

***  Πολύπλευρη τουριστική ανάπτυξη για όλο το χρόνο!
 Δε χωρά αμφιβολία ότι η Μεσσηνία έχει μπει στο χάρτη των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας. Αυτό έχει γίνει, κυρίως, λόγω των πολύ σημαντικών επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας και οι οποίες έχουν δράσει ευεργετικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην περιοχή μας.
Οι δρόμοι που έχουμε να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα είναι δύο. Ο ένας είναι να επαναπαυθούμε στις δάφνες και να απολαύσουμε τα πρόσκαιρα οφέλη. Ο άλλος δρόμος είναι με βάση τα όσα θετικά έχουν συμβεί στον τομέα του τουρισμού, να αναζητήσουμε και να διευρύνουμε το τουριστικό μας προϊόν. Σε αυτόν το δεύτερο δρόμο πιστεύω τόσο εγώ όσο και η ομάδα των επαγγελματιών και επιχειρηματιών που απαρτίζουν το συνδυασμό Νέο Επιμελητήριο. Και το Επιμελητήριο αύριο πρέπει να παίξει τον καθοριστικό ρόλο που δεν έπαιξε χθες, που δεν έπαιξε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Η άποψή μας για τον τουρισμό είναι ξεκάθαρη. Η Μεσσηνία πρέπει να καταστεί τουριστικός προορισμός και τους 12 μήνες το χρόνο. Το επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες, θα το διευκολύνουν και θα το κάνουν πραγματικότητα εάν υιοθετηθούν οι ξεκάθαρες προτάσεις μας.
Ως αυριανή ηγεσία του Επιμελητηρίου θα επιδιώξουμε τη στενή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς για να προωθήσουμε σημαντικά έργα υποδομών όπως:
•τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου
•τον περιφερειακό δακτύλιο της Μεσσηνίας
•τον οδικό άξονα Καλαμάτας – Ριζόμυλου
•τη σύνδεση της Καλαμάτας με την Ολυμπία Οδό
•την ανάπτυξη του Λιμανιού της Καλαμάτας ως port hub για την κρουαζιέρα.
• την αξιοποίηση του Λιμανιού της Κυπαρισσίας.
Τα παραπάνω έργα υποδομής είναι απαραίτητα για να διευρύνουμε το τουριστικό μας προϊόν, να μπορέσουμε να δεχθούμε περισσότερους επισκέπτες και να κινηθούν αυτοί με ασφάλεια και άνεση σε όλη τη μεσσηνιακή γη.
Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού (yachting) με βάση τις μαρίνες. Η δημιουργία ενός δικτύου μαρινών του νομού μας με την αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων θα δώσει νέα πνοή στο τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας.
Οι εναλλακτικές μορφές του τουρισμού θα διευρύνουν την τουριστική περίοδο.
•Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού με την προώθηση του Μεσσηνιακού Ορθόδοξου Πάσχα ως μια μοναδική εμπειρία με στόχο την προσέλκυση ορθόδοξων χριστιανών από όλο τον κόσμο. Αλλά και η δημιουργία των θρησκευτικών μονοπατιών με στόχο την ανάδειξη των εκκλησιών, των μοναστηριών και των πανηγυριών μας. Η Εκκλησία μας έχει προσφέρει σε κάθε γωνιά της μεσσηνιακής γης θαυμάσια μνημεία, προσαρμοσμένα απόλυτα στη γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό μας τοπίο.
•Η ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού που στηρίζεται στις αγροτικές παραδόσεις του τόπου μας, όπως είναι το μάζεμα της ελιάς και η παραγωγή του ελαιολάδου, του κρασιού και του ούζου.
•Η ανάπτυξη του τουρισμού τρίτης ηλικίας με την προσέλκυση συνταξιούχων από την Ευρώπη για διακοπές, τη μίσθωση, την αγορά ή κατασκευή παραθεριστικής κατοικίας, λόγω των καλών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο μας.
•Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού με την ίδρυση συνεδριακού γραφείου και στόχο την προσέλκυση συνεδρίων.
Ο συνδυασμός μας θέτει τη Μεσσηνία σε πρώτο πλάνο. Με συγκεκριμένες προτάσεις και ένα ρεαλιστικό και μακρόπνοο σχέδιο, που θα οδηγήσει σε μια ισόρροπη ανάπτυξη, δίκαια διανεμημένη σε όλους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του τόπου μας.
  Του Γιώργου Γκούμα
Επικεφαλής του συνδυασμού «Νέο Επιμελητήριο»

*** Έρχεται ΠΟΛΥ ΒΑΡΥΣ χειμώνας στην Αθήνα; Οι προβλέψεις που ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ...

~  Σήμερα το πρωί σας κάναμε μια πλήρη αναφορά για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες (βλ. ΕΔΩ σχετικό θέμα).
Το Αμερικανικό site προβλέψεως του καιρού accuweathe.com, εκφράζει την άποψη ότι η Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου και στις αρχές του Ιανουαρίου θα σκεπαστεί από πολύ χιόνι.
Η "χιονολαγνία" είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, και συνεχώς γίνονται τέτοιου είδους προβλέπεις χωρίς συνήθως να επιβεβαιώνονται.
Πάντως η εν λόγω ιστοσελίδα έχει καλό όνομα στην «πιάτσα» και πέφτει πολύ συχνά μέσα στις προβλέψεις της...

*** Προφητεία ΣΟΚ: "Μετά την Συρία έχει σειρά η Ελλάδα"...

~  Λίγο πριν πεθάνει ο μητροπολίτης Σοσανίου και Σιατίστης, Αντώνιος Κόμπος, έκανε μια προφητεία η οποία προκαλεί τρόμο και μόνο στο άκουσμά της.
Το 2005 μετά από μια εγχείρηση ότι γέροντας καθόταν στενάχωρος και έλεγε ότι στην Ελλάδα θα πέσει μεγάλη πείνα, κάτι που εκείνη την εποχή ακουγόταν τουλάχιστον απίθανο στη χώρα μας.

Αυτό όμως που προκάλεσε τρόμο σε όσους τον γνώριζαν, ήταν η προφητεία που έκανε λίγο μετά, όταν είπε ότι «όταν αρχίσει το κακό από την Συρία να αρχίσετε να προσεύχεστε!».
Μόλις λίγα χρόνια μετά ο Γέρνοντας επιβεβαιώνεται για τη Συρία.
Έρχεται, λοιπόν, κάτι στη χώρα μας το οποίο ξεκίνησε από τη Συρία; Εννοεί πόλεμο, εννοεί την αθρόα λαθρομετανάστευση που «πνίγει» τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη;
 Δείτε το παρκάτω βίντεο: ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ-ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΕΙΝΑ , https://youtu.be/Y3H56mtSDBk  .-

 *** Η 'ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ' των ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ και ο στόχος αυτής...

~ Aπό τον Θύμιο Παπανικολάου
 Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές ο τζόγος των δημοσκοπήσεων είναι ένα από τα πιο ύπουλα και δολοφονικά μέσα εναντίον της σκέψης, της γνώσης και του κριτικού πνεύματος…
 Με τη βιομηχανία των δημοσκοπήσεων επιχειρείται, από τις κυρίαρχες ελίτ εξουσίας, ιδιαίτερα τους «νταβάδες» που ελέγχουν τα ΜΜΕ, η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ επιβεβαίωση της καθεστωτικής Τάξης (της κατοχής μας) και η ΠΡΟΩΘΗΣΗ των πολιτικών τους παιχνιδιών…
 Οι δημοσκοπήσεις, συνεπώς, κατά κανόνα «κατασκευάζουν» εκείνο το πολιτικό σκηνικό που θέλουν οι «νταβάδες» και τα πλανητικά κέντρα εξουσίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη ευθεία καρατόμηση των ενοχλητικών φωνών…
 Κατά κανόνα, λοιπόν, το βολιδοσκοπικό παιχνίδι είναι «στημένο»…
 Αυτό απαστράπτει στις δύο νέες δημοσκοπήσεις που «εμφανίστηκαν» αυτές τις ημέρες:
 α). Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας(!) που παρουσίασε ο Σκάι πριν από λίγες ημέρες…
 β). Της εφημερίδας «Τα Νέα», σήμερα Σάββατο.
 Ο κεντρικός στόχος και των δύο αυτών «ερευνών» της δημοσκοπικής ΑΠΑΤΗΣ είναι αυτό που τονίζει, στο πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα του διαβόητου Μαρινάκη: «ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη»!!!
 Η πρώτη δημοσκόπηση (του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) εμφανίζει διακριτικά την «επαναφορά», προετοιμάζοντας το έδαφος για τη θεματική «επαναφορά»: Το δόλιο τέχνασμα της «γεωμετρικής προόδου»…
Έτσι, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία εμφανίζει ανάπτυξη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά 2% περίπου, σε σχέση με τις προηγούμενες: Δόλια και διακριτική ποσοστιαία αύξηση…
Διαβάστε εδώ:
http://www.skai.gr/news/politics/article/356095/dimoskopisi-pamak-provadism
 Και μετά από τέσσερες, περίπου, μέρες το …άλμα της «Επαναφοράς»: 12,5% το ΠΑΣΟΚ νούμερο δύο!!!
 Διαβάστε τα στοιχεία της δημοσκόπησης των «Νέων», εδώ:
http://www.press-gr.com/2017/11/blog-post_4200.html
 ΚΟΙΝΟΣ ο στόχος και των δύο στημένων δημοσκοπήσεων: Η Νεκρανάσταση του ΠΑΣΟΚ, με τη φορεσιά της «κεντροαριστεράς»…
 Κατά τα άλλα; Εμφανίζουν σταθερό και συντριπτικά πλειοψηφικό το μνημονιακό σκηνικό με τη ΝΔ να αγγίζει την αυτοδυναμία και με εξαφανισμένα ΠΑΝΤΕΛΩΣ τα μικρά κόμματα, τα λεγόμενα «αντιμνημονιακά»…
 Υ.Γ.
Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο δόλιο «εύρημα» αυτών των δημοσκοπήσεων: Η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετά υψηλό ποσοστό (εντελώς πλασματικό), έτσι ώστε με τη …νεκρανάσταση του ΠΑΣΟΚ να σχηματίζεται κυβέρνηση της «κεντροαριστεράς»!!!
Και αυτή η στρατηγική επιδίωξη των «νταβάδων» (διεθνών και εγχώριων): Η συνέχιση μιας «αριστερής» κυβέρνησης ανδρεικέλων…
Είναι πολύ πιο χρήσιμη και αποτελεσματική από μια κυβέρνηση Μητσοτάκη…  Το διαβάσαμε στο press-gr

***  Θύματα, θύτες και ατιμώρητοι ηθικοί αυτουργοί και ένοχοι...

~ Θύματα, θύτες και ατιμώρητοι ηθικοί αυτουργοί και ένοχοι
 Γνωρίζουμε όλοι μας ότι εδώ και δεκαετίες ως Λαός ουδέποτε και από κανένα δεν πληροφορηθήκαμε για τα συμβαίνοντα στην χώρα μας. Διότι, δυστυχώς, αποφεύγουμε την λιτή και απέριττη γλώσσα της αλήθειας, αυτή την υπαρκτότητα μιας κατάστασης ή την πραγματικότητα ενός γεγονότος, προσφεύγοντες στο εύκολο ψέμα, την εξαπάτηση και τις ψευδαισθήσεις. Ο Λένιν είπε για την αλήθεια: «η αλήθεια είναι μία μικροαστική συνήθεια, και πως το επαναλαμβανόμενο ψέμα γίνεται αλήθεια». Ο δε φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε είπε: «μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, διότι δεν θέλουν να καταστρέψουν τις ψευδαισθήσεις τους».
Όμως τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε την απλή αλήθεια, η οποία είναι και η καλύτερη. Διότι δεν μπορούμε πλέον να υφιστάμεθα την προπαγάνδα και την πλύση εγκεφάλου των ειδικών και εμπειρογνωμόνων στις τηλεοράσεις και τα συστημικά ΜΜΕ με το περίπλοκο ψέμα, το ατέρμονο, πολύλογο και εξεζητημένο ύφος.
Ως ήδη γνωστόν σε όλους μας, στην χώρα μας δεν υπάρχει πια Κράτος Δικαίου και Πολιτειακοί Θεσμοί που να ενδιαφέρονται για την προστασία και ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, την ανθρώπινη ύπαρξη αλλά και αξιοπρέπεια. Όσο περισσότερο επιδεινώνεται η οικονομική κρίση, ως συνέπεια των βαρύτατων συνεπειών αυτής, έτι περισσότερο η απόγνωση, η απελπισία, η αγωνία, η δυστυχία και ο πόνος αγγίζουν την πλειοψηφία του Λαού μας, αλλά παράλληλα αυξάνονται οι αυτοκτονίες, και ως αναπόφευκτο της όλης οδυνηρής κατάστασης και οι εκτροπές, παραβατικότητες και τα εγκλήματα πάσης μορφής.
Αποσιωπείται όμως συστηματικά ότι για την όλη τραγική κατάσταση υπάρχουν  ηθικοί αυτουργοί και ένοχοι οι οποίοι αναμφισβήτητα ευθύνονται για τα θύματα και θύτες αυτής της χώρας, που για τους εδώ και δεκαετίες γνωστούς λόγους, ουδείς ομιλεί για τις ευθύνες, την ανευθυνότητα και ατιμωρησία όλων εκείνων, οι οποίοι συστηματικά διχάζουν και κατεδαφίζουν την ελληνική κοινωνία. Με τις τραγικές εικόνες διχασμού στα Κανάλια, αλληλοσπαραγμού, απόγνωσης αλλά τώρα και προσπάθειας εκδίκησης, αυτοδικίας και «λιντσαρίσματος» των θυτών από τα απελπισμένα θύματα.
Μία καθημερινή κατάσταση εξαθλίωσης, αθλιότητας, δυστυχίας, φυσικών καταστροφών λόγω αμέλειας, ανικανότητας, ασχετοσύνης, αλλά και ταυτόχρονα και συστηματικού αποπροσανατολισμού των πολιτών από τους πραγματικούς ένοχους και ηθικούς αυτουργούς, τους πλάσαντες τα ερείπια, οι οποίοι επι δεκαετίες μένουν στο απυρόβλητο και ατιμώρητοι, ακόμη και από τα συστημικά μεγάλα ΜΜΕ. Τα οποία εκ συστήματος και ταυτόχρονα δια της δηλητηριώδους προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου, χρησιμοποιούν τέτοια φαινόμενα, για να διχάζουν αφενός μεν την ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και να «προσμένουν», να διψάνε δηλαδή για περισσότερο «αίμα» από νέα εγκλήματα και φυσικές καταστροφές για πιο αποκαλυπτικά, συνταρακτικά, ατελείωτα, πομφόλυγα ρεπορτάζ, από τις συνέπειες της άφρονης, απάνθρωπης, εγκληματικής πολιτικής του πολιτικού συστήματος εξουσίας, που επί δεκαετίες πιστά υπηρετούν.
Η κατάντια μίας κοινωνίας, η οποία παρόλη την οικονομική κρίση και την εθνική ταπείνωση, εδώ και 8 χρόνια αδιαφορεί παντελώς όχι μόνον για τους υπαίτιους, αναίσθητους και ανάλγητους που υπογράφουν τα απεχθή Μνημόνια για την εξαθλίωση της χώρας μας, ανεχόμενη χωρίς ουδεμία αντίδραση την επιβληθείσα καταλήστευση, φτωχοποίηση  και ταπείνωσή της, αλλά αδιαφορεί και για αυτά τα θύματα και θύτες της καθημερινότητας. Αδιαφορεί που σε ένα «ανύπαρκτο, κατεδαφισμένο  Κράτος» ψηφίζονται ακόμη και Νόμοι οι οποίοι αποφυλακίζουν όχι μόνον μία κατηγορία θυτών για ελαφρά αδικήματα, οι οποίοι, δυστυχώς,  και αυτοί είναι «θύματα» της παράλογης και αντικοινωνικής πολιτικής του επι δεκαετίες ατιμώρητου πολιτικού συστήματος εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα και εκ προθέσεως αποφυλακίζουν, με το πρόσχημα «αποσυμφόρησης των φυλακών», ακόμη και θύτες βαρυποινίτες καταδικασθέντες σε ισόβια κάθειρξη  για ειδεχθή και άκρως βαρύτατα εγκλήματα. Και οι οποίοι βαρυποινίτες, χάρις του Νόμου μετά την αποφυλάκιση τους, ως είναι αναμενόμενο, συνεχίζουν με τα ειδεχθή εγκλήματά τους την τρομοκράτηση της απροστάτευτης, ανυπεράσπιστης και απεγνωσμένης  ελληνικής κοινωνίας. 
Εν κατακλείδι καταλήγουμε στο εξής πρωτοφανές αποτέλεσμα και οδυνηρό συμπέρασμα. Oτι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέση εξουσίας και δύναμης είναι ικανοί να προβούν σε πράξεις που αντιβαίνουν στην κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου παραβιάζοντας την ίδια την συνείδηση τους, αρκεί αυτές να γίνονται κατόπιν εντολής από μία εποπτεύουσα αρχή που υποτίθεται πως κατέχει υψηλού επιπέδου γνώση και δρα με καλό σκοπό. Οι μοιραίοι εμπνευστές του Ελληνικού Δικονομικού Δικαίου και του Σωφρονιστικού  Συστήματος εκ προθέσεως καταργούν τώρα τον σαφή διαχωρισμό και εξισώνουν τα θύματα με τους θύτες βαρύτατων μάλιστα εγκλημάτων, καταδικασθέντων σε πολυετή ή ισόβια κάθειρξη. Συνέπεια αυτού του παραλογισμού είναι να οδηγείται η ίδια η κοινωνία σε διχασμό και εκδικητικές πράξεις, σε αλληλοσπαραγμό, να παίρνει μάλιστα το Δίκαιο στα χέρια της δια του λιντσαρίσματος. Και έτσι να αποπροσανατολίζεται ολόκληρος ο Λαός από την άφρονη και εγκληματική πολιτική του πολιτικού συστήματος εξουσίας, αυτού του Δαίμονα που επι δεκαετίες καταστρέφει την Πατρίδα μας.
Η τραγωδία του Ελληνικού Λαού όχι μόνο δεν έχει τελειωμό, αλλά υποβόσκει στο άμεσο μέλλον μια αιφνίδια έκρηξη της ελληνικής κοινωνίας με απρόβλεπτες όμως συνέπειες.
 Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν.Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει  στην Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στην Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα

*** Η Συνθήκη του Νεϊγύ (1919)

~  Η Συνθήκη του Νεϊγύ (1919)
« Ἡ πραγματοποίησις τῶν ἐθνικῶν μας πόθων δὲν ἐξαρτᾶται τόσον ἐκ τῶν ἰδικῶν μας πράξεων, ὅσον ἀπό τὴν συνδρομήν τῶν διεθνῶν περιστάσεων, αἵτινες διαφεύγουν τῆς ἰδικῆς μας ἐπιρροῆς». 
 Την 27η Νοεμ. 1919, υπογράφηκε στην κοινότητα Νεϊγύ συρ Σέν (Neuilly sur Seine), στα βορειοδυτικά προάστια των Παρισίων, η ομώνυμη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των νικητριών χωρών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της ηττημένης Βουλγρίας, συμμάχου των αυτοκρατοριών της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και της Τουρκίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία διαμόρφωσαν τους όρους της συνθήκης, όπως και των λοιπών συνθήκων που υπεγράφησαν στα πλαίσια της συνδιασκέψεως ειρήνης των Παρισίων, μετά την λήξη του μεγάλου πολέμου. Από την πλευρά της Ελλάδος την υπέγραψαν ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο υπουργός εξωτερικών Νικόλαος Πολίτης. Την υπέγραψαν επίσης το Βέλγιο, η Κίνα, Κούβα, Σαουδική Αραβία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, η Ταϋλάνδη και η Τσεχοσλοβακία ως συμβαλλόμενες και σύμμαχοι των μεγάλων δυνάμεων χώρες. Για την Βουλγαρία υπήρξε η αιτία που καταλύθηκε για δεύτερη φορά το κράτος της «Μεγάλης Βουλγαρίας», όπως είχε συμβεί ξανά μετά την συνθήκη του Βερολίνου το 1878 (1)  Η αποδοκιμασία από την υπογραφή της συνθήκης οδήγησε σε πτώση της κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Σταμπολίνσκι ενώ ο βασιλεύς της Βουλγαρίας Φερδινάνδος παραιτήθηκε του θρόνου και τον διαδέχθηκε ο υιός του Μπόρις Γ΄.
Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης

Χάρτης με τα εδάφη που παραχώρησε η Βουλγαρία βάσει της συνθήκης του Νεϊγύ.
Η Βουλγαρία συνθηκολόγησε την 30η Σεπ. 1918 και την ακολούθησε η Τουρκία μετά δεκαπενθήμερο. Οι δύο χώρες προέβησαν στην αποστράτευση των στρατών τους και την παράδοση του οπλισμού. Αμέσως μετά οι συμμαχικές δυνάμεις εγκαταστάθηκαν επί των εδαφών της Δυτικής και Ανατολικής Θράκης. Βάσει της συνθήκης του Νεϊγύ η Βουλγαρία υποχρεώθηκε να παραιτηθεί όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων επί εδαφών της συνολικής εκτάσεως 18.900 χλμ2, υπέρ των όμορων χωρών (Ελλάς, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία). Συμφώνησε επίσης να αναγνωρίσει στην συνέχεια τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων σχετικά με την διάθεση τους, οι οποίες στην σύσκεψη του Σαν Ρέμο στην Ιταλία (19-26 Απρ. 1920), αποφάσισαν την εκχώρηση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα. Την 14η Μαΐου 1920 ο ελληνικός στρατός αντικατάστησε τα συμμαχικά στρατεύματα στην Δυτική Θράκη, ημερομηνία η οποία έχει καθιερωθεί ως η επέτειος απελευθερώσεως της. Η ενσωμάτωση της κατοχυρώθηκε με την Συνθήκη των Σεβρών (19 Αυγ. 1920) και μετέπειτα με την συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλ. 1923).
Οι Όροι της Συνθήκης
Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Νεϊγύ η Βουλγαρία υποχρεώθηκε:
α. Να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στους συμμάχους ύψους 400 εκατ. δολαρίων.
β. Να διατηρεί εθελοντικό στρατού δυνάμεως 20.000 ανδρών, χωρίς πυροβολικό και αεροπορία.
γ. Να προστατεύει τις μειονότητες που διαβιούν στην Βουλγαρία.
δ. Να παραδώσει τα πολεμικά πλοία της στους συμμάχους.
Ταυτοχρόνως η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν συμφωνία για την εθελουσία αμοιβαία ανταλλαγή μειονοτικών πληθυσμών που κατοικούσαν στις δύο χώρες. Περί τους 50.000 Έλληνες που διέμεναν στην Βουλγαρία μετανάστευσαν στην Ελλάδα, ενώ 90.000 Βούλγαροι μετοίκησαν από την Ελλάδα στην Βουλγαρία. Επέλεξαν να παραμείνουν στην Ελλάδα 40.000 σλαβόφωνοι, οι οποίο βάσει της συνθήκης απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια. Οι σύμμαχοι ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν οικονομική διέξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, χωρίς όμως να αναληφθεί καμία ενέργεια επί τούτου.
Μία Καλή Συνθήκη

Τμήματα του Ελληνικού Στρατού εισέρχονται στην Κομοτηνή την 14η Μαΐου 1920.
Η συνθήκη του Νεϊγύ αύξησε την έκταση της Ελλάδος κατά 8.578 χλμ2, τα οποία δεν εκτιμήθηκαν στο βαθμό που άρμοζε, λόγω της ευφορίας που επικράτησε μετά τα 50.000 χλμ2, που προστέθηκαν στην ελληνική επικράτεια από την συνθήκη των Σεβρών. Η ατμόσφαιρα μετά την ήττα της Τουρκίας και της Βουλγαρίας μάς δημιούργησαν την αίσθηση, ότι βρισκόμασταν πολύ κοντά στην πραγμάτωση του οράματος της «Μεγάλης Ιδέας». Αναπόφευκτα τα βλέμματα όλων είχαν στραφεί προς την Κωνσταντινούπολη, την κορωνίδα των εθνικών μας διεκδικήσεων. Η «ταπεινή» Δυτική Θράκη χάθηκε μέσα στην γοητεία της Σμύρνης και τις απέραντες πε-διάδες της Ανατολικής Θράκης. Παρ’ όλα αυτά υπήρξε το μοναδικό κέρδος μας, από την συμμετοχή μας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα συμμαχικά στρατεύματα είχαν προηγηθεί του ελληνικού στρατού, ο οποίος δεν συνάντησε καμία αξιόλογη αντίσταση από τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όταν τα αντικατέστησε. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο κατά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη το Μάϊο του 1919, με οδυνηρά για τον Ελληνισμό αποτελέσματα.
Παπάγου 18 Νοεμ. 2017
Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς
Βιβλιογραφία
α. Γενικό Επιτελείο στρατού, Ἡ Συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν Πόλεμον τοῦ 1918, Εκδόσεις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 1961.
β. Michel Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, Αθήνα 2004, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
 (1) Η συνθήκη του Βερολίνου ανέτρεψε την συνθήκη του Αγ. Στεφάνου που υπογράφηκε στο ομώνυμο προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως το Μαρ. του 1878, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η «Μεγάλη Βουλγαρία».

***  ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΦΗΛΙΟΥ: Μεγάλο Λάθος η Σύνθετη Ονομασία!

~ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΦΗΛΙΟΥ:
Μεγάλο Λάθος η Σύνθετη Ονομασία!
 Με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Ηφηλίου (Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ, Πρόεδρος: Στέλιος Κυριμλής, Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστραλίας - Παναγιώτης Ιασωνίδης, Παναυστραλιανός Συντονιστής της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, Παμμακεδονική Ένωση Καναδά, Πρόεδρος: Γιαντσούλης Δημήτριος, Παμμακεδονική ‘Ενωση Ευρώπης, Πρόεδρος: Τσορμπατζόγλου Παντελεήμων, Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής, Πρόεδρος: Παπαθανασίου Αμύντας, Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο (Καναδά), Πρόεδρος: Κάρας Δημήτριοs, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων των Μακεδόνων (Ελλάδα), Πρόεδρος: Τάτσιος Γεώργιος) καθώς και η συντονιστική επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων (Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Γεώργιος Τζούλης, Πρόεδρος, «Ομάδα 21» Μακεδονίας – Θράκης, Αντώνης Δασκόπουλος, τ. Πρόεδρος
Σύλλογος Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Γάκης, τ. Πρόεδρος, Σύλλογος Απανταχού Πισοδεριτών «Η Αγία Τριάς», Μιχαήλ Λιάκος, Πρόεδρος, Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης, Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, επ. Πρόεδρος) ζητούν να μην συμφωνήσει «να ονομαστούν τα Σκόπια με όνομα που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία», Βόρεια, Άνω σε Κυριλλική ή οποιαδήποτε άλλη γραφή…»
 Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανοικτής επιστολής έχει ως εξής:
 «Εξοχότατε κύριε Υπουργέ,
Νομίζουμε ότι θα ήταν όχι μόνον παράλογο αλλά και τραγικό όχι μόνον για τους Μακεδόνες, αλλά και για ολόκληρο τον απανταχού ελληνισμό, αν ο Υπουργός μας Εξωτερικών τον οποίο θαυμάσαμε και επιδοκιμάσαμε για τον χειρισμό του Κυπριακού την περασμένη χρονιά, συμφωνήσει να ονομαστούν τα Σκόπια με όνομα που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία», Βόρεια, Άνω σε Κυριλλική ή οποιαδήποτε άλλη γραφή…
Για σκεφτείτε κ. Υπουργέ πόσο καταστροφικό θα είναι αν τα Σκόπια τα βαπτίσουμε εμείς οι ίδιοι «Μακεδονία», ενώ ο νυν Υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Ντιμιτρόφ παραδέχεται πως «Δεν είμαστε αρχαίοι Μακεδόνες, αλλά είμαστε Μακεδόνες». Επιπλέον για σκεφθείτε αν στις επόμενες εκλογές αναδειχτεί ως κυβέρνηση το VMRO. Όλοι μας γνωρίζουμε πως οι ψηφοφόροι του κ. Γκρούεβσκι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Γι αυτό τον λόγο αν το ελληνικό κράτος επιτρέψει άνοιγμα διόδου στις Πρέσπες αυτή η κίνηση θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος για τις παραμεθόριες περιοχές μας της Φλώρινας που ήδη επηρεάζονται από τους προπαγανδιστές των εκεί δρώμενων.
Κύριε Υπουργέ, οι απανταχού Μακεδόνες σας καλούν σε εθνική επαγρύπνηση για τη Μακεδονία μας, μακριά από οποιοδήποτε ενδοτισμό, ή αποδοχή «λύσεων» που αντιβαίνουν στο εθνικό μας συμφέρον, το δίκαιο και την ιστορία του τόπου μας. Στις οποιεσδήποτε εξωτερικές πιέσεις πρέπει να παίρνετε δύναμη και κουράγιο από τον ελληνικό λαό ο οποίος πάντοτε αποδεικνύει την αυτοθυσία του σε κάθε κίνδυνο από την αρχαιότητα μέχρι την εποποιία του 40!
Φοβόμαστε πως ενώ εσείς προσπαθείτε να βελτιωθούν οι σχέσεις των δυο χωρών με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), διάφοροι διπλωματικοί φορείς των Σκοπίων έχουν διαφορετικά σχέδια. Γνωστή είναι η περίπτωση του Γενικού Προξένου των Σκοπίων στη Νέα Υόρκη ο οποίος χρησιμοποιούσε την παλιά σημαία της χώρας του (με τον ήλιο της Βεργίνας) στις επίσημες συναντήσεις του με διπλωμάτες άλλων χωρών έως ότου παρέμβη το δικό σας διπλωματικό σώμα. Όπως και ο Γενικός πρόξενος στο Τορόντο Jovica Palacevski, την περασμένη άνοιξη συμμετείχε σε αλυτρωτική εκδήλωση των Σκοπιανών στον Καναδά όπου παρουσιάστηκαν χάρτες με ενσωματωμένη στο γειτονικό κρατίδιο την “Μακεδονία του Αιγαίου”, με την Θεσσαλονίκη εντός, και τα όρια των Σκοπίων να αγγίζουν την Θεσσαλία. Ο δε Jovica Palacevski, διορισμένος από το VMRO, έπρεπε να είχε αντικατασταθεί από διπλωμάτη του νυν κυβερνώντος κόμματος (SDSM), αλλά ακόμη παραμένει στο Τορόντο.
Τώρα τελευταία μέλη των Μακεδονικών οργανώσεων πληροφορήθηκαν από έγκυρη πηγή ότι η προσπάθεια προβολής του προπαγανδιστικού ντοκυμαντέρ «Μακεδονία» από την Κροατική εταιρεία Jadran Films ήταν έμπνευσης και χρηματοδότησης της προηγούμενης κυβέρνησης του VMRO-DPMNE του Γκρούεβσκι (σας παρακαλούμε δείτε την συνημμένη επιστολή των Παμμακεδονικών Οργανώσεων Υφηλίου προς την Υπουργό Πολιτισμού της Κροατίας, καθώς και πληροφορίες για το ντοκυμαντέρ http://www.echedoros-a.gr/2017/11/jadran-film.html?spref=fb). Πολύ φοβόμαστε πως αυτή η προπαγάνδα θα συνεχιστεί παρά την καλή θέληση της ελληνικής πλευράς.
Οι Μακεδονικές οργανώσεις ανησυχούμε και θα εκτιμήσουμε κύριε Υπουργέ την απάντησή σας το γρηγορότερο δυνατόν.
 Με εκτίμηση
Παμμακεδονικές Ενώσεις Ηφηλίου,
Συντονιστική επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων»

***  ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΚΡΟΤΟΙ ακούστηκαν σε όλο τον πλανήτη! Ούτε η NASA δεν μπορεί να τους εξηγήσει... (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Τεράστια ερωτηματικά έχει προκαλέσει ένας περίεργος κρότος που ακούστηκε στην Αλαμπάμα την εβδομάδα που πέρασε αφού κανείς -ούτε καν οι επιστήμονες- δεν μπορούν να δώσουν εξήγηση για τα αίτια του.
Aπό την «έκρηξη», η οποία ονομάστηκε «Bama Boom», ταρακουνήθηκαν πολλά σπίτια σε ολόκληρη την πολιτεία.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες αντίστοιχοι κρότοι έχουν ακουστεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως το Μίσιγκαν, το Μάντσεστερ ή το Σαν Ντιέγκο. Στην πραγματικότητα είναι η 64η φορά που καταγράφεται ένα τέτοιο περιστατικό.
Δείτε στη συνέχεια τον ήχο που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης.
神秘巨响传遍全球64地区  , https://youtu.be/S72DxWNbZH8  .-
~  Συναγερμός έχει σημάνει και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία προβληματισμένη προσπαθεί να διερευνήσει την υπόθεση.
Σύμφωνα με τις επικρατέστερες απόψεις, οι ήχοι μπορεί να προέρχονται από υπερηχητικά αεροσκάφη ή μετεωρίτες που εκρήγνυνται στην ατμόσφαιρα.
Η ΝΑSA αποκλείει το ενδεχόμενο μετεωρίτη, τονίζει ωστόσο πως τα αίτια παραμένουν ασαφή. Σε συνέντευξη που έδωσε ο μετεωρολόγος James Spann δήλωσε πως οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο πόρισμα.
 huffingtonpost.gr

*** 


*** Αθλητική ενημέρωση :

*** Για την Super League  στο Ελληνικό ποδόσφαιρο :
Σάββατο 25-11-2017 :
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΞΑΝΘΗ  1-1, (0-0) .-^
Τα  γκολ : 49 ΄ Κόντε  , 87΄Τσεντρισεκ .-

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΛΑΜΙΑ 1964 1-1 ,(0-0) .-^
Τα  γκολ : 88΄Ελμπάζ Ελι , 90+2΄ Πίτι .-

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  1-1 , (1-1) .- ^
Τα  γκολ :3΄ Νταουντά , 30΄ πεν. Μόλινς , .-^
Κίτρινες κάρτες :Κολοβέτσιο, Ρισβάνη, Γκαμπέσας ,Λούντ , Άλτμαν, Κιβρακίδης , Μολίνς , Κιβρακίδης 2η = κόκκινη , Μόντσον , Σιλά , Ουάρντα .- ^
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας), με βοηθούς τους Κούλα Χασάν (Ξάνθης) και Βασίλη Καμπούρη (Εύβοιας), ενώ τέταρτος είναι ο Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής).
Από την άλλη, η ομάδα του Περιστερίου ξεκινά με τους: Γιαννιώτη, Ρισβάνη, Χατζηισαΐα, Κιβρακίδη, Γιαννούλη, Μάντσον, Μπουσουλάτζιτς(Ούμπιντες), Βασιλακάκης( Καρασαλίδης), Ουάρντα, Ντιγκινί και Ντάουντα.-
Συγκεκριμένα, η ενδεκάδα των «πράσινων» αποτελείται από τους: Διούδη, Ινσούα, Κουτρουμπή, Αυλωνίτης, Κολοβέτσιο, Λουντ, Σιλά, Μουνιέ (Χίλεμαρκ), Άλτμαν, Καμπέσας (Χατχηγιοβάνης ) , Μολίνς (Τσάβες) .-

Κυριακή 26-11-2017 :
Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός
Α.Ο. Κέρκυρα - Ολυμπιακός Πειραιώς
Δευτέρα 27-11-2017 :
ΑΕΚ- Πλατανιάς

  ~***VIDEO από τις υποδομές παίδων και νέων του Α.Π.Σ. ΑΣΤΕΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Παρασκευή 24-11-2017  :
~** Μάθημα ποδόσφαιρο Αστέρας Αρφαρών 14/11/2017:
https://youtu.be/-P4DxPB3pog .-
~*Ποδόσφαιρο στο γήπεδο  Ασυέρα Αρφαρών 24/11/2017:
https://youtu.be/Iah6pDApnlQ .- 
~*ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ποδόσφαιρο 24/11/2017:
https://youtu.be/i_Z-tDnw3Wc .-
~*Γήπεδο Αστέρα Αρφαρών ποδόσφαιρο 24/11/2017:
https://youtu.be/rXmZocJmsOc  .-

*** Στο ποδόσφαιρο Greece U20  League :
Σάββατο 25-11-2017
ΑΕΚ-Πλατανιάς/Χανιά 4-2  , (1-1) .- ^
Ατρόμητος Α.-Παναθηναϊκός  0-1 , (0-0) .-^
ΠΑΣ Γιάννινα - Ξάνθη 1-2 ,(1-0) .-^

*** Για την   Football League  στο ποδόσφαιρο :
Σάββατο  25-11-2017 :
Αναγέννηση Καρδίτσας - Απόλλων Λάρισσας  0-0 , (0-0) .- ^
Άρης Θεσσαλονίκης-Παναχαϊκή   1-1 , (1-1) .-^
ΟΦΗ -Καλλιθέα  2-0 ,(1-0) .-^
Πανσερραϊκός - Α.Ε. Καραϊσκάκης 2-0  , (2-0) .-^

*** Πρόγραμμα Γ΄εθνικής  5ου ομίλου στο ποδόσφαιρο  8η και 9ης αγωνιστικής :
Αχαϊκή-Πύλος
Ζακυνθαικός-Παλληξουριακός
Λεωνίδιο-Πανηλειακός Πύργου
Καλαμάτα-Παναρκαδικός
Αστέρας Αμαλιάδας Πανόπουλου-ΠΑΟ Βάρδας
Αστέρας Βλαχιώτη-Διαγόρας Βραχνέικων
----------    --------------
Πύλος-Παλληξουριακός
Πανηλειακός Πύργου-Αχαϊκή
Παναρκαδικός-Ζακυνθαικός
ΠΑΟ Βάρδας-Λεωνίδιο
Διαγόρας Βραχνέικων-Καλαμάτα
Αστέρας Βλαχιώτη-Αστέρας Αμαλιάδας
~* http://www.sport24.gr/football/ellada/GEth_S/g-ethnikh-to-plhres-programma-periodoy-2017-2018.4851733.html  .-

*** Στο  Μεσσηνιακό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ΕΠΣ Μεσσηνίας  :
 Σάββατο 25-11-2017 :
Α΄ Τοπικό 9η αγωνιστική :
Α.Ο. ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ-Α.Ο. ΦΑΡΑΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καλαματας -Α.Σ. Πανθουριακός
Α1 ΄  Τοπικό  9η αγωνιστική :
Ολυμπιακός Ανάληψης -Αστέρας Μικρομάνης
Α.Ο. Μεθώνης-Ηρακλής Καλαμάτας
Α.Ε Γαργαλιάνων-Χανδριναϊκός Γ.Σ
 Β΄ Τοπικό 9η αγωνιστική  1ος  όμιλος
Α.Ε. Κυπαρισσίας/Ηρακλής -Παπαφλέσσας Άμφειας
Διαγόρας Κοπανακίου-Μεσσηνιακός Γ.Σ.
Κεραυνός Καλαμάτας-Αστέρας Αρφαρών
2ος  όμιλος Β΄ Τοπικό  ΕΠΣΜ
για την 8η αγωνιστική Τετάρτη 22/11/2017 :
Νέδουσα-Πανιώνιος Καλ . 0-0.-
στην 9η   αγωνιστική :
ΑΣ Δαναός-Πράσινα Πουλιά
ΑΣ. Φυτειάς -Παναθηναϊκός Καλαμάτας
Γ΄ Τοπικό ΕΠΣΜ  4η  αγωνιστική
Νέστωρας Πύλου-Εθνικός Καλαμάτας

***     Στο  Ευρωμπάσκετ
αποτελέσματα και αγώνες Ελληνικών ομάδων:

  Ο  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ : με
1.- 13-10-2017 , ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ήττα 98-71 εκτός .-
2.- 19-10-2017  ,ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ Γερμανίας  νίκη 93-83 εντός .-
3.-25-10-2017  ,ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήττα 61-83 εκτός .-
4.- 27-10-2017 ,  ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ νίκη 70-68 εντός .-
5.-02-11-2017  , ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ Ισπανίας ήττα  85-84 εκτός
6.- 10-11-2017 , ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  νίκη  70-62  εκτός .-
7.- 14-11-2017 , ΚΙΜΚΙ   93-65  νίκη  εντός .-
8.- 16-11-2017 , ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ   82-81 νίκη εκτός
9.- 24-11-2017 , ΡΕΑΛ Μανδρίτης  82-80 νίκη εντός
10.-01-12-2017 , ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΓΑ     εντός

Ο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  :με 
1.-12/10/2017 , ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 75-64 νίκη εντός .-
2.-20-10-2017 ,  ΟΥΝΙΚΑΧΑ Μάλαγα  80-75 νίκη εντός .-
3.-24-10-2017  , ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. 69-68 νίκη εκτός .-
4.-26-10-2017  , ΚΙΜΚΙ Μόσχας 92-75 νίκη εντός .-
5.-03-11-2017   , Μπαρτσελόνα  73-51 ήττα  εκτός .-
6.- 10-11-2017 ,  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ   70-66 ήττα  εντός .-
7.- 15-11-2017 , ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ   παρ. 90-83 νίκη κ.α. 75-75 εκτός .-
8.- 17-11-2017 , ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ  85-59  νίκη  εντός
9.- 23-11-2017  ,ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ   86-85 νίκη  εκτός
10.- 30-11-2017 ,ΒΑΛΕΝΘΙΑ             εκτός

~*  Όλο το πρόγραμμα των αγώνων (αγωνιστικές)εδώ : https://www.escore.gr/basketball/europe/euroleague/fixtures /.-
***Προκριματικά Εθνικών ομάδων μπάσκετ :
 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  κ.α. 83-83, (37-37) .- ^
Τα δεκάλεπτα : 17-18 , 20-19 , 17-20 ,83-83 .- παράταση :92-95 .-^
Ο  επόμενος  αγώνας  με το ΙΣΡΑΗΛ και ΕΣΘΟΝΙΑ .- ^
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-37, 54-55, 83-83 (κ.α.), 92-95 (παρ.)




 ***  Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη, 23/11/2017
Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία) 83-82
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 81-85
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 89-67
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 91-83
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 85-86

Παρασκευή, 24/11/2017


ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)  82-80 , (40-54) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 23-2817-26 , 24-15, 18-11 .- ^

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Κίμκι (Ρωσία) 71-67 ,(38-26) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 24-15 ,14-11 ,20-22 , 13-19 .- ^

Μάλαγα (Ισπανία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)  80-89  , (39-46) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 16-27 , 23-19 , 26-17 , 15-26.-^

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 7-2
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7-2
 Φενέρμπαχτσε 6-3
Παναθηναϊκός 6-3
--------------------
Μπάμπεργκ 5-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ 5-4
Ρεάλ Μαδρίτης 5-4
 ---------------------
Κίμκι 5-4
Μπασκόνια 4-5
Μπαρτσελόνα 4-5
Αρμάνι Μιλάνο 3-6
~~~~~~~~~~~
Βαλένθια 3-6
Μάλαγα 3-6
Αναντολού Εφές 2-7
Ερυθρός Αστέρας 2-7

~Η Επόμενη  Αγωνιστική ημέρα: 10

30.11. 19:00ΚίμκιΜπάμπεργκ
 
30.11. 19:30Αναντολού ΕφέςΜιλάνο
 
30.11. 21:05Μακάμπι Τελ ΑβίβΖαλγκίρις Κάουνας
 
30.11. 21:30ΒαλένθιαΟλυμπιακός
 
30.11. 21:30ΜπασκόνιαΦενερμπαχτσέ
 
01.12. 19:00ΤΣΣΚΑ ΜόσχαςΜπαρτσελόνα
 
01.12. 21:00ΠαναθηναϊκόςΟυνικάχα
 
01.12. 22:00Ρεάλ ΜαδρίτηςΕρυθρός Αστέρας

*** Την πρωτοπόρο Παλλήνη υποδέχεται στις 6 μ.μ. η Καλαμάτα ‘80 
Για την 4η αγωνιστική της Α2 βόλεϊ των ανδρών η Καλαμάτα ’80 θα υποδεχθεί σήμερα στο Κλειστό της Παραλίας την ισχυρή Παλλήνη. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. και το έργο για το τοπικό μας συγκρότημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι Αθηναίοι φιγουράρουν στην κορυφή του Α’ Ομίλου.
Ωστόσο, οι φετινοί Λύκοι έχουν αποδείξει ότι έχουν δυνατότητες και αν βγάλουν τον καλό τους εαυτό στο γήπεδο μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τον πρωτοπόρο, διεκδικώντας το θετικό αποτέλεσμα. Στην προσπάθεια αυτή η Καλαμάτα ’80 θα έχει στο πλευρό της τους πολυάριθμους φίλους της, ενώ το τεχνικό δίδυμο Χρήστος Δημητρακόπουλος και Γιώργος Κουλιέρης θα έχουν την ευκαιρία να παρατάξουν την καλύτερη δυνατή σύνθεση.
Την απογευματινή συνάντηση θα διευθύνουν οι Καραγιαννόπουλος-Χριστοδουλόπουλος, με τη Βενετία Λιακουνάκου στη γραμματεία, ενώ στο πρόγραμμα του Ομιλου υπάρχουν ακόμα οι εξής αγώνες:
Πανερυθραϊκός-Ολυμπιάδα 6 μ.μ.
ΑΣ Κέρκης-ΓΣ Απόλλων 7 μ.μ.
Απόλλων Πάτρας-ΣΦΠ Χανίων 2 μ.μ.
Πανιώνιος-ΟΦΗ 5.15 μ.μ.

Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ
Πάλι «μέσα» με Άργος ο Δίωνας Κυπαρισσίας

 Στην έδρα του θα παίξει για δεύτερη συνεχή εβδομάδα η ανδρική ομάδα βόλεί του Δίωνα. Θα υποδεχθεί στις 4 μ.μ. στο Κλειστό της Κυπαρισσίας τον ΓΣ Άργους στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής-Περιφερειακό ΕΣΠΕΠ. Την απογευματινή συνάντηση θα «σφυρίξουν» οι Δοξαράς-Βαρλοκώστας, με τον Λιακάκη στη γραμματεία.

***  ΠΑΟΚ -  Ολυμπιακός Τα σετ: 1-3

Τα σετ: 1-3 (21-25, 25-20, 14-25, 21-25) σε 104’
ΠΑΟΚ (Ρίτσι): Γκόμεζ 4 (4/20 επ), Τακουρίδης 8 (7/10 επ, 1 άσσος), Πελεκούδας 11 (10/11 επ, 1 μπλοκ), Βάλκιερς 3 (1/2 επ, 2 άσσοι), Σαφράνοβιτς 15 (13/32 επ, 2 άσσοι 64% υπ 52% άριστες), Γκιόν 11 (9/16 επ, 2 μπλοκ, 54% υπ - 31% άριστες)/ Παπαδημητρίου (λ, 70% υπ -48% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ), Παντακίδης 1 (άσσος), Τερζής 1 (1/1 επ), Σακόγλου, Στωτηρίου 1 (1/2 επ).
Ολυμπιακός (Μουνιόθ): Οϊβάνεν 15 (15/30 επ), Πετρέας 8 (4/8 επ, 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μπέμε 8 (8/9 επ), Ντρίζγκα 2 (1/3 επ, 1 μπλοκ), Αλεξίεφ 16 (13/21 επ, 3 μπλοκ, 38% υπ -38% άριστες), Ραουβέρντινκ 14 (11/24 επ, 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 66% υπ - 53% άριστες) / Στεφάνου (λ, 68% υπ -47% άριστες), Δαρίδης (λ), Χριστοφιδέλης, Ανδρεάδης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής:
Σάββατο 25/11
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-3
(21-25, 25-20, 14-25, 21-25)

Παναθηναϊκός-Παναχαϊκή 3-0
(25-17, 25-18, 25-22)

Εθνικός Αλεξανδρούπολης-Κηφισιά (17:00)
Ηρακλής Χαλκίδας-Εθνικός Πειραιά (18:30)
Νίκη Αιγινίου-Ηρακλής (19:00)

Δευτέρα 27/11
Φοίνικας Σύρου-Παμβοχαϊκός

Η βαθμολογία (μετά από τέσσερα ματς):
1. Ολυμπιακός (15-1) 15*
2. ΠΑΟΚ (13-3) 13*
3. Κηφισιά (9-7) 8
4. Ηρακλής Χαλκίδας (10-5) 8
5. Φοίνικας Σύρου (10-8) 7
6. Παναθηναϊκός (10-9) 7*
7. Εθνικός (6-8) 6
8. Εθνικός Αλεξανδρούπολη (7-10) 5
9. Ηρακλής (6-10) 4
10. Παναχαϊκή (5-15) 2*
11. Παμβοχαϊκός (2-12) 0
*ματς περισσότερο

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:
ΠΑΟΚ-Ηρακλής Χαλκίδας
Ολυμπιακός-Ηρακλής
Εθνικός Πειραιώς-Φοίνικας Σύρου
Παναχαϊκή-Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Κηφισιά-Νίκη Αιγινίου
Παμβοχαϊκός-Παναθηναϊκός

*** Ο κερδισμένος Παναθηναϊκός και ο σταθερός Ολυμπιακός...
 
~  Πριν από τη συμπλήρωση 1/4 στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, έχει ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ποιες ομάδες είναι ικανές να διεκδικήσουν τα καλύτερα πλασαρίσματα.
 ~ Ο Παναθηναϊκός, με τη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, ήταν ωφελημένος, αφού πλασαρισίστηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Ολυμπιακός, αφού πέρασε και από το Μιλάνο, εξακολουθεί να μοιράζεται την κορυφή με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

 Έτσι έχει η κατάσταση:
 1. ΤΣΣΚΑ 7-2 (+97)
 2. Ολυμπιακός 7-2 (+31)
 3. Φενέρμπαχτσε 6-3 (+48)
 4. Παναθηναϊκός 6-3 (+5)
 -----------------------------------
5. Ρεάλ Μαδρίτης 5-4 (+45)
 6. Μακάμπι Τελ Αβίβ 5-4 (+3)
 7. Ζαλγκίρις 5-4 (-4)
 8. Χίμκι 5-4 (-30)
 -----------------------------
9. Μπάμπεργκ 5-4 (-39)
10. Μπαρτσελόνα 4-5 (+64)
11. Μπασκόνια 4-5 (+14)
12. Βαλένθια 3-6 (-2)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~
13. Μιλάνο 3-6 (-50)
14. Μάλαγα 3-6 (-68)
15. Εφές 2-7 (-40)
16. Ερ.Αστέρας 2-7 (-74)
contra

***


ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 :~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Τετάρτη 01 Νοεμβρίου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ... από το 2008  ... ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ  μας !  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-01-2017.html .-
~*Εφημερίδα " ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ " Νο1
Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/11/1-01-2017-1-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/11/news-02-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008   : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-03-2017.html .-
  ~* 
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008 :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-04-2017.html .-  
~*   H Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 05 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008: http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/11/h-arfara-news-05-2017.html .-
~*  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 04 και 05  Νοεμβρίου 2017 :Μια εβδομαδιαία Αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/11/04-05-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  .... από  το  2008 : http://snsarfara.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-06-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ..... από το 2008 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-07-2017-2008.html .- 
 ~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από το  2008 :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-08-2017.html .- 
~* Εφημερίδα " ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ " Νο 2
Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017   : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/11/2-08-2017.html .- 
~* Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από  το  2008 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-09-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 10  Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  ...το 2008 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/11/news-10-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ΄....  από το  2008 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/11/news-11-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008   :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-12-2017.html .-
~* ΕΚΔΡΟΜΕΣ  Διαδρομές
Δευτέρα 13  Νοεμβρίου 2017 
: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/11/13-2017.html .-

~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ......από το  2008 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-14-2017.html .-   
~*  Αθλητική ενημέρωση  Σαββατοκύριακο 11 και 12  Νοεμβρίου 2017 :Μια  εβδομαδιαία ανασκόπηση των αθλητικών πεπραγμένων : http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2017/11/11-12-2017.html .- 
  ~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/11/news-15-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το  2008 :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/11/news-16-2017.html .- 

~* H Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  το   2008 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/11/news-17-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ..... από το   2008 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-18-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας RFARA NEWS Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ... από το  2008 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/11/rfara-news-20-2017.html .-
~** ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 :Στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  ...από το 2008 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-21-2017.html .-
~  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 18  και 19 Νοεμβρίου  2017  :Αθλητικά ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/11/18-19-2017_20.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-21-2017.html .-
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ......από το  2008 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-22-2017.html .-  
~**   ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:  Τετάρτη  22 Νοεμβρίου  2017 : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/11/blog-post.html .-  Με 21 θέματα για την  υγεία...
~** Η Εφημερίδα μας  ARFRARTA NEWS Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ....από  το  2008: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/11/arfrarta-news-23-2017.html .- 
~*
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 24 Νοεμβρίου  2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/11/arfara-news-24-2017.html .-
~*  Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Σάββατο 25  Νοεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ... από το  2008  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/11/news-25-2017.html . -
~*


***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5933   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3780    video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3785  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.498    βίντεο   .-  

1.- https://www.facebook.com/ArfaraKalamatasMessinias .-
2.-  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas
3.- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas
4.- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5  .-
5.- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 .-
~
~* ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  = https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-  
~*  http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh .-ΕΚΔΡΟΜΕΣ
~* https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ
 ~* https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  ,   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~*  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  .-
~* https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279 ,  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ .-
~* https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  .-
 

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: