ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από  το   2008  ....
~
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ Αμπελάκι

Στην Ι.Μ. στο Αμπελάκι
 
Αφού λέμε ότι ο Θεός είναι πολυέλεος και πολύ εύσπλαχνος, για ποιο λόγο, στις θλίψεις μας, ενώ τον παρακαλούμε συνέχεια στις προσευχές μας, δε μας ακούει, αλλά παραβλέπει τη δέηση μας; Την απάντηση τη βρίσκουμε και πάλι στον προφήτη Ησαΐα (59, 1): «Δεν είναι κοντό το χέρι του Κυρίου, ώστε να μη φτάνει να σας σώσει, ούτε είναι βαρήκοος, ώστε να μη σας ακούει, αλλά είναι οι αμαρτίες σας πού έκαμαν το Θεό να μη σας ακούει». Να θυμάσαι πάντοτε το Θεό, σε κάθε περίσταση, και θα σε θυμηθεί ο Θεός, όταν πέσεις σε πειρασμούς.Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

 Στην Ι.Μ.  Μπούρα

 Αμπελάκι Ι.Μ. Παναγίας
~ 6 Σεπτεμβρίου: Ανάμνηση Θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς
~  Σε κάποιο μέρος της Φρυγίας, η γη ανέβλυσε αγιασμένο νερό με τη δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που γιάτρευε κάθε αρρώστια των ασθενούντων. Ένας χριστιανός, λοιπόν, επειδή γιατρεύτηκε η κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του Αρχιστράτηγου, επάνω στο άγιασμα.
*  Μετά 90 χρόνια, ήλθε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος, ονόματι Άρχιππος. Έμεινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ζωή ασκητική και με εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιππο και τον χτύπησαν δυνατά.
Έπειτα, όρμησαν να καταστρέψουν το ναό και το άγιασμα. Αλλά ώ της μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου! Άλλων απ’ αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα και άλλους σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι. Όμως το πείσμα και ο θυμός τους ώθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού, για να παρασύρει το ναό και να πνίξουν τον Άρχιππο.
Αλλά και πάλι θαύμα! Ο ποταμός γύρισε προς τα πίσω! Τότε σκέφθηκαν να ενώσουν και άλλους δύο ποταμούς. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιππο και, αφού τον έβγαλε έξω από το ναό, έκανε το σημείο του σταυρού και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος. Πρόσταξε, έπειτα, να χωνευθούν και πράγματι, κατά παράδοξο τρόπο, έως σήμερα στο μέρος εκείνο τα νερά των ποταμών χωνεύονται. Και γι’ αυτό το μέρος ονομάστηκε Χώναι. 
Απολυτίκιον
Ήχος δ’.
Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε αεί ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταίς σαίς δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αΰλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας· Εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ως ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.
Έτερον Απολυτίκιον
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ως νεφέλη ωράθης επισκιάζουσα, Μιχαήλ Ταξίαρχο τω σω αγίω ναώ, υετίζων δαψιλώς ύδωρ αθάνατον όθεν ως άλλη κιβωτόν, διεφύλαξας αυτόν, και ρείθρων των ποταμίων, τον ρούν ηκόντιαας πόρρω, προς ευφροσύνην των ψυχών ημών.
Κοντάκιον
Ήχος β’. Αυτόμελον.
Αρχιστράτηγε Θεού, λειτουργέ θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγέ, και αρχηγέ των Ασωμάτων, το συμφέρον ημίν αίτησαι, και το μέγα έλεος, ως των Ασωμάτων αρχιστράτηγος.
~   Προσευχή του Αγίου Όρους: Αν τη λέτε κάθε πρωί τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει!
~ Ένα πανίσχυρο «όπλο». Φέρνει αγαλίασση, χαρά και ειρήνη στις ψυχές που τη χρησιμοποιούν. Η πιο δυνατή προσευχή με παρρησία στον Θεό.
~ Όπως διδάσκουν παλαιοί γέροντες του Αγίου Όρους κι ο γέροντας Παϊσιος, το ψαλτήρι του Δαυϊδ, αποτελεί πανίσχυρο όπλο κατά οποιουδήποτε κακού.
Παραθέτουμε λοιπόν έναν εκ των ισχυρών ψαλμών, κάθε πρωϊ όταν λέγεται αυτός ο ψαλμός δεν πλησιάζει τίποτα κακό, σύμφωνα με άγιους πατέρες.
Ψαλμός ΞΘ’ (69)
* Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι: Εύγε, εύγε.
Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί, πάντες οι ζητούντες σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, και ρύστης μου ει Συ, κύριε, μη χρονίσης.
Αμην
~ 6 Σεπτεμβρίου
Μαρτύρων Ανδρέου, Ανδρόνικου του στρατιώτου, Πελαγίας και Θέκλης. Βίβου, Διονυσίου, Ευδοξίου, Ζήνωνος, Θεοκτίστου, Καλλοδότης, Κυριακού, Μακαρίου, Ρωμύλου. Φαύστου πρεσβυτέρου και Σαραπάμβωνος.~

Σήμερα 06/09/2017 εορτάζουν:

Ανάμνηση Θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς), Αγία Καλοδότη
~
Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
 
Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χ....
 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 
Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμησις της Θεοτόκου
 
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
 
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής

Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγί....
 
Άγιος Μύρων

Άγιος Μύρων
 
Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος....
 
Άγιος Μίκαλλος

Άγιος Μίκαλλος
 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
 
***  Ο καιρός  σήμερα Τετάρτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τετάρτη 6/9/2017 προβλέπεται αίθριος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ`όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 45-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 7.5 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 (Υψηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

*** ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι ΗΠΑ γυρίζουν σελίδα! Ο Τραμπ "ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ" την πολιτική Ομπάμα και ΑΠΕΛΑΥΝΕΙ 800.000 μετανάστες...

~  Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα καταργήσει σταδιακά το πρόγραμμα της εποχής του Ομπάμα, το οποίο προστατεύει από την απέλαση περίπου 800.000 λαθρομετανάστες που ήταν ανήλικοι όταν έφθασαν στη χώρα. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα έχει έξι μήνες για να εγκρίνει νόμο που θα ρυθμίζει το τι θα γίνει με αυτούς.
Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε πριν από λίγο Γενικός Εισαγγελέας Jeff Sessions στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, το Κογκρέσο θα έχει έξι μήνες για να εγκρίνει ένα νόμο που θα ρυθμίζει το καθεστώς των ανθρώπων που εισήχθησαν παράνομα στις ΗΠΑ ως παιδιά.
Στο πλαίσιο του προγράμματος DACA, περίπου 800.000 από αυτούς είχαν λάβει προσωρινή προστασία από την απέλαση, μετά από την εκτελεστική απόφαση του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2012.
Κανείς που βρίσκεται επί του παρόντος στη DACA δεν θα επηρεαστεί πριν από τις 5 Μαρτίου 2018, “έτσι το Κογκρέσο μπορεί να έχει χρόνο να επιτύχει τις κατάλληλες νομοθετικές λύσεις", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Elaine Duke σε δήλωσή του.

***  Τραγούδια από τη Βραζιλία με την Κατερίνα Πολέμη, στο προαύλιο του εκθεσιακού χώρου ελληνικών ενδυμασιών 
Τραγούδια από τη Βραζιλία θα ερμηνεύσει αύριο Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, στο προαύλιο του εκθεσιακού χώρου ελληνικών ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» του Λυκείου των Ελληνίδων, στo πλαίσιo του κύκλου θερινών εκδηλώσεων «… με φως καταμεσής του κόσμου…», η Κατερίνα Πολέμη, που επιστρέφει με το εκρηκτικό της σχήμα στην Καλαμάτα, ύστερα από περιοδεία στη Βραζιλία για μια μοναδική μουσική βραδιά.
Με τον αυθορμητισμό και το χαρισματικό ταμπεραμέντο της, η Κατερίνα Πολέμη τραγουδά, παίζει κιθάρα και δημιουργεί με το σχήμα της, που αποτελείται από τους Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα), Χρήστο Κεχρή (μπάσο) και Βασίλη Ποδαρά (τύμπανα), μια ατμόσφαιρα ζεστή, παιχνιδιάρικη, θεατρική και πανηγυρική, με την οποία κλείνει ο φετινός κύκλος θερινών εκδηλώσεων.
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017 στον εκθεσιακό χώρο επί της οδού Σταδίου 64,  κατά τις ώρες λειτουργίας του.   Ώρα έναρξης 9.30 μ.μ.   Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.

*** ΕΚΤΑΚΤΟ! Συνέλαβαν τον ΞΑΔΕΡΦΟ του πρωθυπουργού για ΔΙΑΦΘΟΡΑ...

~  Σε σκάνδαλο διαφθοράς στο Ισραήλ εμπλέκεται ένας ξάδερφος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και ένας πρώην συνεργάτης του.
Πρόκειται για το σκάνδαλο που σχετίζεται με την αγορά Γερμανικών υποβρυχίων.
Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για δωροληψία, απάτη, αθέτηση εμπιστοσύνη και σνωμοσία κατά του Ισραηλνού κράτους.
Ο Νετανιάχου δεν ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση αυτή, όμως η εμπλοκή δύο τόσο στενών ανθρώπων του δημιουργεί ερωτήματα...

***  Απροστάτευτη η Θουρία από τις πλημμύρες 
Από την παράταξη της «Αλλαγή για το Δήμο της Καλαμάτας» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Απροστάτευτη παραμένει η Θουρία από τα υποτυπώδη αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται ένα σχεδόν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου του περασμένου χρόνου, όπου θρηνήσαμε ένα ηλικιωμένο άτομο αλλά και από τις μεγάλες καταστροφές που έπληξαν την περιοχή», ανέφερε ο επικεφαλής της «Αλαλαγής» Θόδωρος Μπρεδήμας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Πέμπτης κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικού θέματος για την παράταση εκτέλεσης έργων που προκλήθηκαν από την περυσινή θεομηνία.
Ο Θ. Μπρεδήμας κατήγγειλε ότι «παρά τις υποσχέσεις του κυβερνητικού κλιμακίου για διάθεση απαιτούμενων χρημάτων, τα διατεθέντα ποσά δεν είναι επαρκή και ως εκ τούτου τα εκτελούμενα έργα δεν θα είναι  ικανά να αντιμετωπίσουν μια νέα πλημμύρα στην περιοχή», ενώ ο Δήμαρχος Παν. Νίκας παρεμβαίνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, θέλησε να δικαιολογήσει την κατάσταση, λέγοντας ότι «τα έργα αυτά είναι για την αντιμετώπιση συνήθων καιρικών φαινομένων και όχι για αποφυγή μεγάλων καταστροφών».
Πάντως ο Θ. Μπρεδήμας, που καταψήφισε το σχετικό θέμα, ζήτησε την εκπλήρωση των κυβερνητικών υποσχέσεων αλλά και την κατασκευή αντίστοιχου μεγάλου έργου όπως ζητάνε οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποί τους.         

*** Πρόταση ΣΕΙΣΜΟΣ του Πούτιν για την Κριμαία! Καλεί τον ΟΗΕ...

~  Η Ρωσία θα υποβάλει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης στο Donbass για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), δήλωσε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη μετά τη Σύνοδο Κορυφής BRICS.
Η ανάπτυξη των δυνάμεων του ΟΗΕ θα ήταν χρήσιμη "για την επίλυση του προβλήματος στη νοτιοανατολική Ουκρανία". "Φυσικά, μιλάμε μόνο για τη λειτουργία της διασφάλισης της ασφάλειας της αποστολής του ΟΑΣΕ", πρόσθεσε.
Ο Πούτιν είπε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να αναπτυχθούν μόνο κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης και πουθενά αλλού και μετά την απόσυρση βαρέων όπλων.
"Και αυτή η απόφαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς άμεση επαφή με εκπροσώπους των αυτοανακηρυγμένων δημοκρατιών της Ντόνμπατ, DNR και LNR", δήλωσε ο Πούτιν.  RT

***  Απαραίτητα έργα σχολικών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 
Με ιδιαίτερη ανησυχία, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του «Ανοιχτού Δήμου – Ενεργοί Πολίτες», πληροφορηθήκαμε ότι δύο σημαντικά έργα σχολικών  υποδομών του Δήμου Καλαμάτας   απερρίφθησαν από τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 Συγκεκριμένα δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ τα ακόλουθα απαραίτητα έργα σχολικών υποδομών:
1. Η αντιμετώπιση των σοβαρών κτιριολογικών προβλημάτων του πρώην Πολυκλαδικού όπου στεγάζονται το 4ο ΕΠΑΛ, το 6ο ΓΕΛ και το ΙΕΚ Καλαμάτας.
2. Η επέκταση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Άρι.
   Δυστυχώς αποδείχτηκε -για μια ακόμα φορά- ότι η δημοτική αρχή Καλαμάτας δεν έχει οργανωμένο σχέδιο και στρατηγική για τη διεκδίκηση έργων ΕΣΠΑ, αφού δεν εκπόνησε έγκαιρα  ολοκληρωμένες  μελέτες για την ένταξη έργων σχολικών υποδομών στο ΕΣΠΑ. Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαμε τονίσει  την απουσία μελετών για έργα αθλητικών υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας τώρα διαπιστώνουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και για τα έργα σχολικών υποδομών.
Καλούμε την δημοτική αρχή να εκπονήσει  -έστω και τώρα-  ένα οργανωμένο σχέδιο διεκδίκησης πόρων από το ΕΣΠΑ το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη  χρηματοδοτική πηγή για την κατασκευή έργων στον Δήμο Καλαμάτας.

*** Eπόμενος σταθμός: ΤΡΙΚΑΛΑ! Ο Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ έτοιμος να δώσει ΛΥΣΗ...

~  Μετά την καλοκαιρινή ξεκούραση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, ξεκινά νέο μαραθώνιο ενημέρωσης των πολιτών, με ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η οικονομική ανάταση της Ελλάδας μέσω της παραγωγής πλούτου είναι το κέντρο του κυβερνητικού προγράμματος του Κ. Βελόπουλου, χωρίς όμως αυτό να μη σημαίνει πως παραβλέπονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του κάθε επαγγελματικού κλάδου.
Ελάτε να ακούσετε και να μάθετε τον οδικό χάρτη για την έξοδο από την οικονομική κρίση αλλά και τη γεωστρατηγική πολιτική που πρέπει να ασκήσει η Ελλάδα για να επιστρέψει στο προσκήνιο.
KYΡΙΑΚΗ 10/09  στα Τρίκαλα στις 11,30 το πρωί στο ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Νεάρχου και Κλειδωνοπούλου)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09 στα Ιωάννινα στις 12,00 στο HOTEL DU LAC (Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ & ΙΚΚΟΥ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09 στο Περιστέρι στις 18,30 στην Αίθουσα ΚΥΒΕ (Εθνάρχου Μακαρίου 1)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09 στην Καλαμάτα στις 18,30 στην Αίθουσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ (Ψαρρών 15)

***  Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στο… και 5
Έληξε χθες το απόγευμα στις 4, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών της Μεσσηνίας και την ίδια στιγμή ακυρώθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Πελοποννήσου για νομικά ζητήματα!
Τις τελευταίες ημέρες είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο παρασκήνιο με το διαγωνισμό της Μεσσηνίας, το οποίο άρχισε να εξωτερικεύεται την Παρασκευή με ανακοίνωση- προειδοποίηση του Συνδέσμου Ταξί Καλαμάτας, η οποία ήρθε μετά από σύσκεψη στην Τρίπολη την Πέμπτη, όπου είχε αρχίσει να γίνεται λόγος για ακύρωση του διαγωνισμού.
Η κόντρα κορυφώθηκε με σκληρή ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου από την περιφέρεια Πελοποννήσου, για να φτάσουμε στη χθεσινή τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, όπου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή και ακύρωσε τη διαδικασία.
Για άλλη μια χρονιά, τα προβλήματα που αφορούν το έργο της μεταφοράς μαθητών κυριαρχούν και η Περιφέρεια για να βγει από το αδιέξοδο που δημιουργείται προχώρησε σε παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μέχρι τέλος του χρόνου.
  Έκλεισε κανονικά
Παρά το γεγονός ότι και από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια το Σάββατο διαφαινόταν πως κατευθύνεται προς ακύρωση του διαγωνισμού, αυτός συνεχιζόταν να εξελίσσεται κανονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές κατέθεσαν δεκάδες ενδιαφερόμενοι για τη μεταφορά μαθητών στη Μεσσηνία, ενώ μέχρι και τις 4.00 το απόγευμα που έληξε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών και το ηλεκτρονικό σύστημα έκλεισε, δεν υπήρχε καμία επίσημη ανακοίνωση για το αν τελικά ισχύει ή όχι.
Τελικά, λίγη ώρα μετά, έγινε γνωστό ότι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίαζε από το πρωί, ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί Μεσσηνίας και Λακωνίας.
  Η έδρα και ο νόμος
Την απόφαση αυτή επιβεβαίωσε η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ντίνα Νικολάκου.
Όπως εξήγησε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για το θέμα της μεταφοράς μαθητών, παρευρέθηκαν υπηρεσιακά στελέχη απ’ όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μάλιστα, η κα Νικολάκου επισήμανε πως και από τις άλλες υπηρεσιακές ενότητες διατυπώθηκε η άποψη ότι ο διαγωνισμός της Μεσσηνίας πάσχει σε ορισμένα σημεία και δεν μπορεί να συνεχισθεί.
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής, παρουσιάσθηκε και έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένης Αλειφέρη, στο οποίο όπως είπε η κα Νικολάκου, γίνεται λόγος ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος από τις περιφερειακές ενότητες και πως πρότεινε να δοθεί στο διαγωνισμό μια εβδομάδα παράταση, για να διερευνηθεί πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί το όλο ζήτημα.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο είπε η κα Νικολάκου δεν μπορούσε να γίνει, καθώς οι νομικοί που ρωτήθηκαν ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να δοθεί παράταση σε ένα διαγωνισμό για να ελεγχθεί η νομιμότητά του.
Ακολούθως εξήγησε ότι για το διαγωνισμό τηρήθηκαν οι νόμοι που προβλέπονται, όμως ερμηνεύτηκαν διαφορετικά και έτσι δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που τέθηκαν για την ακυρότητα του διαγωνισμού ήταν το άρθρο 83 του νόμου 4070/12, για τις έδρες των ταξί και ότι αυτοί προηγούνται στην ανάληψη του έργου έναντι άλλων αναδόχων.
Η κα Νικολάκου, παρατήρησε πως σύμφωνα με νομικούς της Περιφέρειας, πρέπει να τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, οι αρχές ελεύθερου ανταγωνισμού και δημοσίου συμφέροντος, έτσι όπως προκύπτουν από τους θεμελιώδεις κανόνες ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για τους διεθνής διαγωνισμούς. Η συμπερίληψη αυτού του άρθρο στο διαγωνισμό κρίθηκε ότι αναιρεί αυτές τις αρχές.
Επίσης, σημειώθηκε ότι μεταγενέστερος νόμος (4412/2016, άρθρο 377) καταργεί το άρθρο 83.
Από την Οικονομική Επιτροπή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και το θέμα εξουσιοδοτήθηκε να χειριστεί ο γενικός διευθυντής οικονομικών της Περιφέρειας, κ. Αγγελόπουλος.
Καταλήγοντας η κα Νικολάκου είπε, ότι για το δημόσιο συμφέρον ήταν πιο ασφαλής κίνηση η ακύρωση του διαγωνισμού, δικαίωμα που έχει η Οικονομική Επιτροπή μέχρι πριν ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές.
  Άγνωστο πότε
Στόχος είναι ο νέος διαγωνισμός να προκηρυχθεί στο μισό χρόνο που προβλέπεται, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ποιο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα.
Ήδη δόθηκε τρίμηνη παράταση στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών και από Δευτέρα, το έργο θα ξεκινήσει ακριβώς όπως γινόταν και πέρυσι.
Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ να εντοπισθούν τα προβλήματα που είχε ο διαγωνισμός και χρειάσθηκε να ακυρωθεί, όταν πλέον είχε ολοκληρωθεί όσον αφορά την κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι, χάθηκε και πολύτιμος χρόνος, αλλά και όσοι κατάθεσαν τελικά προσφορά μπήκαν σε μια διαδικασία προετοιμασίας που τελικά αποδείχτηκε άσκοπη.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Stratfor! Προσοχή κίνδυνος...

~ Η Βόρεια Κορέα έκανε την έκτη της πυρηνική δοκιμή. Η γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ και η αντίστοιχη της Κίνας κατέγραψαν σεισμό 6,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ ως αποτέλεσμα της πυροδότησης, τον οποίο ακολούθησε ένας 4,1 βαθμών, που εκτιμάται ότι οφείλεται σε κατάρρευση σπηλαίου ως αποτέλεσμα της έκρηξης.
Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή πόση ραδιενέργεια ή άλλα ραδιονουκλίδια (ασταθή άτομα που απελευθερώνονται από υπερβολική πυρηνική ενέργεια) έχουν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα, αλλά αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ειδικευμένα να παρακολουθούν τη ραδιενέργεια είναι ήδη στον αέρα. Πολλοί επίγειοι σταθμοί παρακολούθησης της συνθήκης περί απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών προσπαθούν να συλλέξουν δείγματα δεδομένων για περαιτέρω αξιολόγηση της δοκιμής.
 Βόμβα Υδρογόνου
 Ως τώρα όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για μια πολύ ισχυρότερη έκρηξη από κάθε προηγούμενη στη Βόρεια Κορέα. Με βάση το μέγεθος της έκρηξης, η απόδοση της συσκευής μπορεί εύκολα να υπερβαίνει το επίπεδο των 100 κιλοτόνων, υποδεικνύοντας την υψηλή πιθανότητα να δοκιμάστηκε μια πολύ ισχυρότερη βόμβα υδρογόνου.
Η Βόρεια Κορέα πράγματι ισχυρίστηκε ότι δοκίμασε επιτυχώς μια βόμβα υδρογόνου. Η κυβέρνησή της υποστήριξε επίσης ότι η βόμβα υδρογόνου που δοκιμάστηκε είναι σχεδιασμένη ειδικά ώστε να χωρά σε ένα βαλλιστικό πύραυλο (ICBM). Πριν το τεστ, ο ηγέτης της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και άλλοι αξιωματούχοι παρουσιάστηκαν γύρω από κάτι που εμφανίζεται να είναι ένα μοντέλο μικροσκοπικής συσκευής υδρογόνου που μοιάζει με μια θερμοπυρηνική βόμβα δύο σταδίων. Τέλος, η Πιονγιάνγκ ισχυρίστηκε ότι η συσκευή ήταν ρυθμιζόμενη ή ότι μπορεί να προγραμματιστεί εκ των προτέρων, ώστε να εκραγεί σε μεταβλητά επίπεδα ισχύος.
Αυτό σημαίνει ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να παράξει μαζικά ένα μοναδικό σχέδιο για πολλές χρήσεις και ότι θα μπορούσε να δοκιμάσει τη βόμβα σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Είναι πιθανό, λοιπόν, οι Βορειοκορεάτες να μην πυροδότησαν σκοπίμως τη βόμβα υδρογόνου σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης για να αποφύγουν παράπλευρες απώλειες και την έκκληση ραδιενέργειας.
 Η Ουάσιγκτον
 Oι ΗΠΑ μπορούν τώρα να υπολογίζουν ότι δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν τη Βόρεια Κορέα ή ότι ο κίνδυνος μιας αποτυχημένης αποτροπής είναι πολύ υψηλός. Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε επίσης να κρίνει ότι είναι απαράδεκτο να επιτρέψει στη Βόρεια Κορέα να εξελίξει βαλλιστικούς πυραύλους, εξαιτίας του κινδύνου μιας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ΗΠΑ θα κατέφευγαν σε προληπτικές στρατιωτικές δράσεις για τον αφοπλισμό της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος των ΗΠΑ για να ετοιμάσουν μια τέτοια προληπτική επίθεση τελειώνει. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες από την τεχνολογική εξέλιξη των πυραύλων και των πυρηνικών κεφαλών της Βόρειας Κορέας, κυρίως της ικανότητάς τους να φτάσουν ως την ενδοχώρα των ΗΠΑ και να πλήξουν αποτελεσματικά στόχους.
Το γεγονός ότι είναι άγνωστο πόσους τέτοιους πυραύλους έχει η Βόρεια Κορέα είναι εξίσου προβληματικό. Οι ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να διακινδυνεύσουν μια πρώτη επίθεση για να εξουδετερώσουν λίγους βορειοκορεατικούς πυραύλους, παρά για ένα μεγάλο οπλοστάσιο.
Αν και η εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για το μέγεθος του οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας δεν είναι ξεκάθαρη, η Βόρεια Κορέα εκτιμάται πως βρίσκεται σε τροχιά να έχει στην κατοχή της ένα αξιόπιστο οπλοστάσιο ως το τέλος του 2018.
 Απειλή
 Μια ισχυρή θερμοπυρηνική κεφαλή θα συρρίκνωνε ακόμα περισσότερο το περιθώριο των ΗΠΑ να παρέμβουν, καθώς ένας βαλλιστικός πύραυλος εξοπλισμένος με μια θερμοπυρηνική κεφαλή δεν χρειάζεται να είναι ακριβής ή να διαθέτει ακριβή τεχνολογία επανεισόδου για να αποτελέσει απειλή, επιτρέποντας στη Βόρεια Κορέα να βασιστεί στην τεράστια καταστροφική δύναμη του όπλου για να αντισταθμίσει ελλείψεις σε άλλους τομείς εξέλιξης του πυραυλικού προγράμματος.
Ακόμα και μια εναέρια έκρηξη σε μεγάλο υψόμετρο με μια κεφαλή ενός μεγατόνου θα προκαλούσε τεράστιες παράπλευρες απώλειες και καταστροφές σε μεγάλες περιοχές των ΗΠΑ. Η τελευταία δοκιμή της Βόρειας Κορέας, ειδικά αν επαληθευτεί ότι ήταν θερμοπυρηνική, θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Βόρειας Κορέας να αποτρέψει στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της.
Η τελευταία πυρηνική δοκιμή φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα διαλόγου με τη Βόρεια Κορέα, παρά τις εκκλήσεις του παρελθόντος από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Νότια Κορέα να επιδιώξει τον διάλογο αντί της απομόνωσης. Η Νότια Κορέα έχει ήδη διαμηνύσει πως θα ζητήσει αυστηρότερες κυρώσεις από τον ΟΗΕ για την απομόνωση της Βόρειας Κορέας και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι σκοπεύει να επιδιώξει κυρώσεις που θα έχουν στόχο την πλήρη εξουδετέρωση του βορεοκορεατικού εμπορίου.
Η Κίνα θα συνεχίσει να απευθύνει έκκληση για δράση για να αποφύγει το σενάριο της στρατιωτικής εμπλοκής, αλλά έχει υποστηρίξει κεκλεισμένων των θυρών ότι οι «βαρύτατες» κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας απλά θα πλήξουν τον λαό της χώρας και δεν θα σταματήσουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.
 Το χάσμα
 Η τελευταία δοκιμή έχει σκληρύνει τη στάση όλων των εμπλεκόμενων κρατών και έχει κάνει πιο ορατό από ποτέ το χάσμα ανάμεσα στη Σεούλ και την Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζάε-Ιν έχει επιδιώξει μια πολιτική συγκράτησης και επικοινωνίας με τη Βόρεια Κορέα, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σε ένα tweet μετά την πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας.
Η ένταση ανάμεσα στους δύο συμμάχους αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσης στη Βόρεια Κορέα και υπογραμμίζει τις ανησυχίες της Σεούλ ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ακολουθήσουν ένα στρατιωτικό μονοπάτι, παρά τις αντιρρήσεις της Νότιας Κορέας.  Μετάφραση mononews από το Stratfor

***  Έγκριση από το Υπ. Πολιτισμού για το 5στερο της ΤΕΜΕΣ στη Γιάλοβα, υπό όρους 
Με συγκεκριμένους όρους εγκρίθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, το αίτημα της «ΤΕΜΕΣ Α.Ε.» για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων, εντός του οικισμού Κάτω Γιάλοβας, στο Δήμου Πύλου – Νέστορος
Μεταξύ άλλων, ζητά να περιορισθούν τα κτίσματα που έχουν μορφολογικές επιρροές από μανιάτικους πύργους και να γίνει διάσπαση του περίκλειστου όγκου των τριώροφων οικοδομών.
  Οι προϋποθέσεις
Το σημείο ανέγερσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της εταιρίας βρίσκεται στο όριο του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Ναβαρίνου και έχει οπτική επαφή με το Παλαιόκαστρο και τη Σφακτηρία.
Οι όροι που θέτει στην απόφασή της η Υπουργός Πολιτισμού, είναι:
-          Το σύνολο των εκσκαφικών – χωματουργικών εργασιών θα εκτελεστεί υπό την εποπτεία εντεταλμένων εκπροσώπων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η οποία θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη των εργασιών.
-          Σε περίπτωση που κατά την πορεία των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαία, αυτές θα πρέπει να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
-          Οι δαπάνες ανασκαφής, συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.
-          Πριν από την έναρξη εφαρμογής της τροποποιημένης μελέτης θα συνυπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και την ΕΦΑ Μεσσηνίας, όπου θα ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών σχετικά με τις εργασίες επίβλεψης των εκσκαφικών εργασιών, τη διενέργεια τυχόν σωστικών ανασκαφών, καθώς και για την συντήρηση, καταγραφή, αποθήκευση, φωτογράφηση και δημοσίευση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων που τυχόν προκύψουν.
-          Ο κύριος του έργου υποχρεούται με την ολοκλήρωση των εργασιών, να αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό τοπίο σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης και να ολοκληρώσει την προβλεπόμενη φύτευση.
-          Να γίνει διάσπαση του συμπαγούς περίκλειστου όγκου των 3όροφων οικοδομών με τη μείωση ύψους σε ορισμένα από αυτά ώστε να δημιουργηθούν διακριτοί όγκοι.
-          Στο οικόπεδο Γ3 να περιοριστούν τα κτίσματα που έχουν μορφολογικές επιρροές από μανιάτικους πύργους, ειδικά αυτά με τη δημιουργία «κλουβιών» στην απόληξή τους, καθώς δε συνηθίζονται στην αρχιτεκτονική της περιοχής.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ! Στην "ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ" έχουν βάλει τον Τραμπ οι συνεργάτες του...

~  Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αραιώσει πολύ τις δηλώσεις του αλλά και τις εμφανίσεις του δημοσίως. Πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό, όμως δεν είναι δική του απόφαση.
Στην ουσία αυτό που λένε είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απομονωθεί από τους συνεργάτες του στο γραφείο χωρίς να τον αφήνουν να έχει επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Ορισμένοι έχουν καταγγείλει ότι ενώ ο Τραμπ τους καλεί όποτε θέλουν στο γραφείο του, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις συναντήσεις που αιτούνται.
«Ο Trump βρίσκεται σε κατ 'οίκον περιορισμό», ανέφερε πρόσφατα σε άρθρο το Breitbart του γνωστού πρώην συμβούλου του Προέδρου, Στιβ Μπάνον.
Εάν όλα αυτά συμβαίνουν είναι διότι οι υπουργός Εξωτερικών Rex Tillerson και ο υπουργός Άμυνας James Mattis υποστηρίζουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, και οι συνεχείς δηλώσεις του Τραμπ τους εμποδίζει να την υλοποιήσουν.
Για άλλη μια φορά ο Τραμπ δεν αφήνεται να εφαρμόσει την πολιτική που θεωρεί σωστή, αυτή τη φορά, όμως, μέσα από το Λευκό Οίκο κι από τους ίδιους τους συνεργάτες του...

***  ΤΕΕ/Ν.Ε. Μεσσηνίας: Το μείζον θέμα για την ορθή σύνταξη των Δασικών Χαρτών 
Μείζον θέμα έχει προκύψει με τα στοιχεία ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων, που οι δήμοι της χώρας έχουν αποστείλει στην ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου να ολοκληρωθεί η ορθή σύνταξη των δασικών χαρτών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/Ν.Ε. Μεσσηνίας.
Συγκεκριμένα, συνεχίζει το δελτίο Τύπου, κάποιοι δήμοι επέλεξαν σαν όρια εκτός ανάρτησης δασικού χάρτη γύρω από τους οικισμούς, να αναρτήσουν όχι τα πραγματικά θεσμοθετημένα όρια, αλλά κυκλική έκταση ακτίνας 800μ. από το κέντρο του οικισμού. Πλην όμως, τα πραγματικά όρια (όρια οικισμών προ ’23, οικιστικές πυκνώσεις) διαφέρουν και είναι σαφώς πιο περιορισμένα από την ανωτέρω οριζόμενη ζώνη.
Όμως για κάθε δικαιοπραξία (μεταβίβαση, έκδοση οικοδομικής άδειας) εντός της ζώνης των 800 μ. σε οικισμούς προ του ΄23 απαιτείται η τελεσίδικη γνωμοδότηση των κατά τόπους δασαρχείων, σύμφωνα με το Ν.4280/14 (έκδοση πράξης χαρακτηρισμού και τελεσιδικία αυτής).
Η διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού ως γνωστό σήμερα, λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων, διαρκεί αρκετούς μήνες και η τελεσιδικία αυτής εκδίδεται μετά την παρέλευση ακόμη δύο μηνών. Επιπλέον το προσωπικό και συγκεκριμένα οι δασολόγοι, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των δασικών χαρτών, πέραν από την ολοκλήρωση παλαιοτέρων εκκρεμοτήτων, θα είναι επιφορτισμένοι με την εξέταση αντιρρήσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη, τη διεκπεραίωση αναγνωρίσεων και εξαγορών εκτάσεων, αδυνατώντας να εξετάσουν νέα αιτήματα αφήνοντας αυτά σε δεύτερο χρόνο.
Θα παρατηρηθεί λοιπόν το φαινόμενο της υπέρμετρης καθυστέρησης σε δικαιοπραξίες στις προαναφερθείσες ζώνες οικισμών, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωσή τους να πραγματοποιηθεί μετά την κύρωση των δασικών χαρτών.
Επίσης, δεν έχει ληφθεί μέριμνα για όσους πρόλαβαν να καταθέσουν ένσταση ή και να πληρώσουν και βρέθηκαν ξαφνικά εκτός δασικού χάρτη, παρότι είχαν ακολουθήσει τυπικά την προβλεπόμενη διαδικασία.
Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την οριστικοποίηση αυτών, αντιμετωπίζεται μία επιταγή δεκαετιών για την οργάνωση και τακτοποίηση της δασικής, αγροτικής και οικιστικής έκτασης, ενώ μπαίνουν και στέρεες βάσεις για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο πολίτης δεν θα αντιμετωπίζει το λαβύρινθο της δασικής νομοθεσίας και τις χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας, διότι θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο όπου με ένα «κλικ» θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσίας του και των δικαιωμάτων του, ενώ θα μπορεί άμεσα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία. Το να εξαιρεθούν περιοχές από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, δεν εξασφαλίζει τη συνέχιση της χορήγησης επιδοτήσεων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά καθιστά εξαιρετικά χρονοβόρα την όποια δικαιοπραξία, και ουσιαστικά διαιωνίζει ένα «στρουθοκαμηλισμό» της πολιτείας μπροστά στη νέα κατάσταση.
Ναι, οι δασικοί χάρτες παρουσιάζουν ελλείψεις και λάθη, γι’ αυτό άλλωστε έχει παραταθεί η υποβολή ενστάσεων και υποδείξεων, πράγμα που οδηγεί ουσιαστικά στην αναστολή της εκτός σχεδίου οικοδόμησης. Κρύβοντας όμως το θέμα κάτω από το χαλί στην παρούσα χρονική συγκυρία, απομακρύνεται η πιθανότητα ομαλής και σχετικά γρήγορης ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενώ ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, κυρώσεις που θα επηρεάσουν πολίτες και κράτος.
Ζητάμε, λοιπόν, από τους αρμόδιους φορείς να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία και όχι να αποτελούν τροχοπέδη θεωρώντας λανθασμένα πως εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών. Αντίστοιχα από το Υ.Π.ΕΝ. αιτούμαστε  παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες , ώστε να επανεξεταστούν και να διορθωθούν τα ήδη αναρτημένα στοιχεία.
Επίσης, επανερχόμαστε ως ΤΕΕ και ζητάμε από το Υπουργείο την συμμετοχή στις επιτροπές εκδίκασης των αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) εκπροσώπου μέλους του ΤΕΕ.
Τέλος, καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς μόνο με αυτό μπορούν να επιλυθούν ζητήματα εμπράγματων δικαιωμάτων, έτσι ώστε αυτά να μην εγείρονται από το Δημόσιο έμμεσα μέσω χαρακτηρισμού των εκτάσεων ως δασικές.
 
***  ΦΡΙΚΗ!Πάνω από 885 δις ευρώ μας κόστισαν οι δημαγωγοί της ΔΕΘ...

~ Οι   μεγαλόστομες υποσχέσεις και τα ηρωικά έπη από τα το βήμα της ΔΕΘ συνοδεύθηκαν από 885 δις. ευρώ από τα πολύχρωμα Μνημόνια και τη λεηλασία των ελληνικών νοικοκυριών και της ελληνικής οικονομίας, αντί μόνο 3 δις. από αποκρατικοποιήσεις και από έλεγχο του σπάταλου δημόσιου τομέα
Γράφει ο Δημήτρης Στεργίου
 Κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) υποτιμούνταν και συνεχίζεται να υποτιμάται προκλητικότατα η νοημοσύνη του ελληνικού λαού με τις ομιλίες των εκάστοτε πρωθυπουργών και εκάστοτε, κυρίως, αρχηγών της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη  καθώς και με τις αντίστοιχες συνεντεύξεις Τύπου που επακολουθούσαν. Έτσι, η ΔΕΘ, ένας θεσμός, έγινε εσμός ασύδοτων δημαγωγών και ατιμώρητων εξουσιομανών και ψευτών πολιτικών. Όλα αυτά τα εφιαλτικά για τη χώρα δημαγωγικά τερτίπια, μού θύμισαν τη ρήση του Αριστοτέλη για το «αρχικόν ψεύδος» (Αναλυτικά, πρότ . 66α. 16): «Ο δε ψευδής λόγος γίνεται παρά το πρώτον ψεύδος», έλεγε, θέλοντας να προφυλάξει από τα κακά συμπεράσματα που ακολουθούν μια πλανεμένη βασική σκέψη και πού αφορά ένα ψέμα που μπορεί να έχει για επακόλουθα και άλλα ψέματα.
Η ρήση αυτή επιβεβαιώθηκε περίτρανα και από τους πρόσφατους (μετά το 2009) «αστέρες» του ελληνικού πολιτικού στερεώματος, οι οποίοι ζηλώσαντες τις «επιτυχίες» της δημαγωγίας όλων των προηγούμενων «μπαλκονάτων» επιδόθηκαν με μεγαλύτερη μανία και αιδώ στον εμπαιγμό των Ελλήνων πολιτών και έκαναν χλεύη της Ευρώπης τη χώρα μας. Μάλιστα, αυτός ο προβληματισμός μου οξύνθηκε με την ομιλία του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο πλαίσιο της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2010 και με τη συνέντευξη Τύπου που επακολούθησε, ο οποίος είχε άλλα, αντίθετα, υποσχεθεί πριν από ένα προεκλογικά ως αρχηγός τη αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, τη, «εθιμική» θρασύτητα στην υποτίμηση και του εμπαιγμού του ελληνικού εζήλωσαν στη συνέχεια οι Αντώνης Σαμαράς το 2011 και ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 ως αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι υπόσχονταν πολλά και στη συνέχεια ως πρωθυπουργοί έκαναν τα εντελώς, τραγικά, αντίθετα για τη χώρα, τους κατοίκους, την ελληνική οικονομία, τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Τότε, με αφορμή τη, προκλητικότατη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού πια, ανάρτησα στον ιστότοπό μου στις 12 Σεπτεμβρίου 2010 το ακόλουθο άρθρο:
« Με τέτοιες πρωθυπουργικές απαντήσεις σε εύστοχες ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν μπορεί να προάγεται η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Με «άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε» και με αναλήθειες και στρέβλωση της πραγματικότητας αχρηστεύεται ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στα οποία για μιαν ακόμη φορά ο κ. Γιώργος Παπανδρέου επιτέθηκε, καταγγέλλοντάς τα μάλιστα ότι εκείνα φταίνε για τη σύγχυση που δημιουργούν στους πολίτες από μέτρα, αποφάσεις και παραλείψεις της ίδιας της κυβέρνησής του. Θα σταθούμε σε τέσσερα σημεία των απαντήσεων του πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, τα οποία υποτιμούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού και προκαλούν το κοινό αίσθημα.
Πρώτον, προεκλογική οικονομική πραγματικότητα: «Προεκλογικά το σύνθημα ήταν «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» και σήμερα είναι «ή αλλάζουμε την Ελλάδα ή καταδικάζουμε την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Παπανδρέου. Επεσήμανε, ακόμα, ότι ήταν λάθος που πίστεψε ότι το έλλειμμα ήταν 6%, που έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ή 8% ή 9%, αλλά, σημείωσε ότι το 13% δεν το περίμενε. Αν το ήξερε, είπε, θα έκανε διαφορετική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Καραμανλή.
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και επίτηδες ο κ. Παπανδρέου αποστρέφει το πρόσωπό του για να δικαιολογήσει τη δίψα του για την κατάκτηση της εξουσίας. Διότι, όπως έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει με ντοκουμέντα, ο κ. Παπανδρέου γνώριζε την τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προεκλογικές δηλώσεις Αλμούνια), από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργο Προβόπουλο (προεκλογικές δηλώσεις) και από τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, ο οποίος συνεχώς υπογράμμιζε ότι «θα είναι δύσκολη η επόμενη διετία» και θα χρειαστεί να ληφθούν οδυνηρά μέτρα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή (ομιλία του στη ΔΕΘ στις 12 Σεπτεμβρίου 2009 και «τηλεμαχία» στις 30 Σεπτεμβρίου 2009), ο κ. Παπανδρέου τόνιζε συνεχώς ότι υπάρχουν λεφτά και ότι την κρίση δεν θα την πληρώσει ο κοσμάκης με πάγωμα μισθών και συντάξεων.
Δεύτερον, πάλι «υπάρχουν λεφτά»: Κι ενώ, λοιπόν, στους δώδεκα αυτούς μήνες διακυβέρνησης της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ λεηλατήθηκαν στην κυριολεξία η οικονομία, τα ελληνικά νοικοκυριά, οι φορολογούμενοι, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η επανάληψη στην ίδια συνέντευξη Τύπου της ίδιας φράσης ότι «υπάρχουν λεφτά»: «Λεφτά υπάρχουν, το θέμα είναι πού πάνε», είπε χαρακτηριστικά. Και επανέλαβε αυτό που έλεγε προεκλογικά ότι πάνω από 1 εκατ. Έλληνες έχουν ανοιχτές υποθέσεις φορολογίας. «Θα τα κλείσουμε όλα με καθαρό και δίκαιο τρόπο», διευκρίνισε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι να πληρώσουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Και ποιος τον εμπόδισε να εισπράξεις αυτά τα 31 δις. ευρώ που αντιστοιχούν σε βεβαιωμένες οφειλές διάφορων φυσικών και νομικών προσώπων;
Τρίτον, ξανά «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων: Κι επειδή όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς ισχυρή πολιτική βούληση, οργάνωση και δίκαιο φορολογικό σύστημα δεν μπορούν να εισπραχθούν αυτές οι οφειλές, ανακοίνωσε ότι για 100ή φορά θα εφαρμοστεί το γνωστό μέτρο της «περαίωσης» των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, το οποίο, όπως έχουμε επανειλημμένως υπογραμμίσει, ενισχύει τη φοροδιαφυγή, αφού δημιουργεί νέους φοροφυγάδες από τις τάξεις των κορόϊδων – συνεπών φορολογουμένων. Τα γνωστά κομματικά και πολιτικά λόγια, τα ευκολοπίστευτα και μεγάλα, κατέρρευσαν για μιαν ακόμα φορά, αλλά πάντοτε τα πληρώνουν οι ΄Ελληνες πολίτες.
Τέταρτον, «δεν υπάρχει συζήτηση για αναδιάρθρωση χρέους»: Ο πρωθυπουργός διέψευσε φήμες για εκ νέου σκέψεις αναδιάρθρωσης του χρέους, υπογραμμίζοντας ότι μια στάση πληρωμών θα ήταν καταστροφική για την οικονομία, την αξιοπιστία και το μέλλον της Ελλάδας. «Δεν υπάρχει συζήτηση», είπε. Ουδέν αναληθέστερον. Και το γνωρίζουν πολύ καλά οι αναγνώστες μας γιατί είναι αναληθές από το άρθρο μας που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας αυτή στις 24 Αυγούστου 2010. Συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό υπό τον τίτλο «Γιατί, αντί μιας επωφελούς αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους προτιμούν επαχθή Μνημόνια» επισημαίναμε τα ακόλουθα:
«Αβάσιμες χαρακτηρίζει τις ανησυχίες για αναδιάρθρωση του χρέους ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ, Όλι Ρεν, σε άρθρο του στη Wall Street Journal με τίτλο «Ελληνική Αναγέννηση». «Γνωρίζω ότι οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν δώσει τέλος στις ανησυχίες πως η Αθήνα θα αναγκαστεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της. Όμως, για πολλούς αλληλένδετους λόγους, βρίσκω αυτές τις ανησυχίες αβάσιμες», επισημαίνει ο κ. Ρεν. Όπως αναφέρει η Ελλάδα πήρε δραστικά μέτρα για να αντιστρέψει την δύσκολη κατάσταση και τα μέτρα αυτά θα πείσουν. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, στην περικοπή των συντάξεων, την αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με μείωση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τον επίτροπο, το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό, ενώ η πιστή εφαρμογή του είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τον αριθμό ανάπτυξης από το αναμενόμενο.
Αλλά, προς τι οι ανησυχίες; Το ερώτημα, ύστερα και από πολλές αντιδράσεις που εκδηλώνονται εντός και εκτός της χώρας μας για το θέμα αυτό είναι: γιατί προκαλεί ανησυχίες μια αναδιάρθρωση του (υψηλού) δημόσιου χρέους; Η απάντηση, προφανώς, εντοπίζεται στη διαπίστωση ότι όλοι αυτοί οι «τρομολογάνοι» της αναδιάρθρωσης του (ελληνικού) δημόσιου χρέους επιδιώκουν με συνεχή Μνημόνια να καταλύουν οιονεί την εθνική κυριαρχία με τις ιταμές παρεμβάσεις τους και να εξοντώσουν την ελληνική οικονομία και τη χώρα με τα «βάρβαρα» μέτρα που κάθε φορά προτείνουν. Διότι, η κακοδαιμονία του ελληνικού οικονομικού προβλήματος είναι γνωστή: δεν προωθούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διότι δεν τις αντέχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Κι εκεί «πατάνε» και μιλούν για ανησυχίες στην περίπτωση αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους.
Την απάντηση σε όλους αυτούς «τρομολογάνους» την έχει δώσει ο καθηγητής μου και ακαδημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος με τη συνεχή διεθνή αρθρογραφία του για την ανάγκη και τις επωφελείς επιπτώσεις μιας απόφασης για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους μιας (τριτοκοσμικής) χώρας. Το σχετικό τελευταίο δημοσίευμα του καθηγητή Άγγελου Αγγελόπουλου, σε συνεργασία με τον Αμερικανό καθηγητή Lawrence R. Klein (βραβείο Νόμπελ) του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια δημοσιεύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1989. Στο άρθρο αυτό, επισημαίνονταν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αδυναμία των χωρών του Τρίτου Κόσμου να εξοφλήσουν το εξωτερικό χρέος τους επιδεινώνει το χάος και απειλεί με κατάρρευση  το παγκόσμιο τραπεζιτικό και πιστωτικό  σύστημα με συνέπεια την έκρηξη μιας παγκόσμιας οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης σοβαρών διαστάσεων. Έτσι, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο της παγκόσμιας στρατηγικής και να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις προτού είναι πολύ αργά…»
Και οι δύο καθηγητές πρότειναν, πράγματι, ρεαλιστικές λύσεις, όπως αναστολή για δέκα χρόνια όλων των πληρωμών με ένα επιτόκιο 4%, παράταση της προθεσμίας εξόφλησης του κεφαλαίου μετά περίοδο χάριτος δέκα ετών για είκοσι χρόνια ακόμη κλπ.
Στο ίδιο άρθρο παρουσιάζονταν και οι ευνοϊκές επιπτώσεις μιας αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους για τις δανείστριες τράπεζες και για τις οφειλέτιδες χώρες (περίοδος ανάπαυλας για ανάκαμψη της οικονομίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, λήψη από τις δανείστριες τράπεζες ή χώρες ολόκληρου του δανείου με τους τόκους κλπ).
Κι όμως, όλα αυτά ο κ. Ρεν τα χαρακτηρίζει ως … ανησυχίες. Και, φυσικά, προτείνονται κείμενα Μνημονίων, τα οποία συνυπογράφει ασμένως και η ελληνική κυβέρνηση…».
Οι ομιλίες – μνημεία πολιτικού ψεύδους στη ΔΕΘ
 Για την ιστορία, παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα (προεκλογικών) ομιλιών στη ΔΕΘ των Γιώργου Παπανδρέου (12 Σεπτεμβρίου 2009), Αντώνη Σαμαρά ( 17 Σεπτεμβρίου 2014) και Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε ανακοινώσει το περιβόητο κυβερνητικό Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως επεσήμαινε συνεχώς προεκλογικά, θα εφάρμοζε από την πρώτη ημέρα η κυβέρνησή του και το οποίο έχει γίνει ένα εφιαλτικό κουρελόχαρτο:
 Γιώργος Παπανδρέου (12 Σεπτεμβρίου 2009): «Στήριξη εισοδήματος με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό»!
 Μερικά αποσπάσματα της ομιλίας του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργου Παπανδρέου στις 12 Σεπτεμβρίου 2009 στη ΔΕΘ έχει ως εξής:
 -«Είμαι έτοιμος να πάρω αυτές τις αποφάσεις. Να αλλάξουμε την πορεία αυτής της χώρας. Να αλλάξουμε την πορεία μαζί. Απευθύνομαι σήμερα, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε κάθε πολίτη της χώρας. Στον μικρομεσαίο επιχειρηματία που αγωνιά για τις πληρωμές του. Στην εργαζόμενη γυναίκα που αναρωτιέται αν θα έχει εργασία αύριο. Στο νέο που βλέπει τα χρόνια να περνάνε, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να φτιάξει τη ζωή του. Στον μισθωτό που ακούει έντρομος ότι η λύση για όλα τα προβλήματα της χώρας είναι να παγώσει ο μισθός του. Στον ελεύθερο επαγγελματία που ζητάει να είναι πραγματικά ελεύθερος να ασκήσει το επάγγελμά του. Στον αγρότη που βλέπει το εισόδημά του να χάνεται κάθε χρόνο. Στον συνταξιούχο που ταλαιπωρείται από μια πολιτεία που έπρεπε να τον σέβεται…
 -Στις 4 του Οκτώβρη αρχίζει μια νέα εποχή. Ξεκινάει μια νέα πορεία για τη χώρα με αποφάσεις για ένα Σχέδιο Εθνικής Ανάτασης. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε όλοι μαζί, για να βγάλουμε τον τόπο από το τέλμα και να τον βάλουμε σε πορεία δημιουργίας. Και η σημερινή βαθιά κρίση είναι και ευκαιρία. Ευκαιρία να δούμε κατάματα τα προβλήματα του τόπου και να τα διορθώσουμε.
 -Όραμά μου, να πάμε μαζί τη χώρα μπροστά. Να χτίσουμε μια Ελλάδα δυνατή, που μπορεί να διεκδικήσει μια αξιοπρεπή θέση στον κόσμο, που επιτέλους θα είναι μια Ελλάδα που σέβεται, αναγνωρίζει και επενδύει στην αξία των ανθρώπων της, του πλούτου της, της κληρονομιάς της.  Μια Ελλάδα που θα κάνει τη φωνή του Έλληνα δυνατή σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τον εθνικό μας πλούτο, τους ανθρώπινους και φυσικούς μας πόρους, μόνιμο μοχλό ανάπτυξης. Το κοινωνικό κράτος συνεχή πηγή σιγουριάς για τον πολίτη. Την παιδεία μας, μια από τις  πιο ανταγωνιστικές στην Ευρώπη. Και το ελληνικό κράτος, εστία ασφάλειας, δημιουργίας και ανάπτυξης…
 -Δεν οραματίζομαι το ανέφικτο. Οραματίζομαι το αυτονόητο. Το αυτονόητο που δικαιούται ο Ελληνικός λαός. Και είμαι εδώ για να σας πω ρεαλιστικά πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε…
 –Στην οικονομία εφαρμόζουμε άμεσα σχέδιο 100 ημερών για τη στήριξη της αγοράς, την ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης. Στόχος μας; Να κρατήσουμε την αγορά ζωντανή, να δώσουμε ζωή στην οικονομία. Έτσι θα δημιουργήσουμε τη βάση για το επόμενο απαιτούμενο βήμα: της ανάπτυξης, με ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε πλούτο…
 -Η πρόταση που ακούσαμε πριν από μια εβδομάδα, ήταν και είναι καταστροφική για τη χώρα. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη, θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης…
 –Χρειάζεται αντίθετα να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα, τον τζίρο της αγοράς. Να μπει μπροστά η μηχανή. Γι’ αυτό και θα θέσουμε σε άμεση εφαρμογή, στις πρώτες 100 ημέρες, ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Ένα σχέδιο με τέσσερις άξονες, που αντιμετωπίζει άμεσα τα μεγάλα προβλήματα και βάζει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές.
 1ο. Στήριξη του εισοδήματος. Με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο
 2ο. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Ένεση ρευστότητας στην αγορά. Αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 3ο. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη των ανέργων.
 4ο. Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με την καταπολέμηση της σπατάλης και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Θα θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο, ψηφίζοντας στις πρώτες 100 μέρες πέντε νομοσχέδια που αφορούν στην οικονομία…
 -Νομοσχέδιο πρώτο, για τη στήριξη του πραγματικού εισοδήματος και την αναδιανομή. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό και με αναδιανομή του φορολογικού βάρους. Χορήγηση του Έκτακτου Επιδόματος Αλληλεγγύης για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες.  Φορολόγηση όλων των εισοδημάτων – ανεξαρτήτως πηγής –  με μια ενιαία, προοδευτική και δίκαιη φορολογική κλίμακα…
 –Δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Καταργούμε όμως τις χαριστικές φοροαπαλλαγές. Τα κέρδη που παραμένουν στην επιχείρηση φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή, ώστε να γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Έτσι στηρίζουμε τις παραγωγικές επενδύσεις, τις επιχειρήσεις που παράγουν, αλλά φορολογούμε δίκαια τους μετόχους τους…
 –Αντικαθιστούμε το ΕΤΑΚ που επιβαρύνει τους μικροϊδιοκτήτες, με την προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Και κανείς δεν εξαιρείται, ούτε η Εκκλησία. Βεβαίως, είμαστε σε διάλογο με την Εκκλησία της Ελλάδας.
 -Δέσμευσή μας: κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα…
 -Νομοσχέδιο τρίτο, για την στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη ρευστότητα στην οικονομία. Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Παγώνουμε για ένα χρόνο τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που πλήττονται από την κρίση. Τους δίνουμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για να ανασάνει η μικρομεσαία επιχείρηση…
 -Νομοσχέδιο τέταρτο,  για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση των επενδύσεων.  Ένας επιχειρηματίας ζητάει δύο βασικά πράγματα: σταθερό φορολογικό πλαίσιο και απλές διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας. Θέτουμε ως στόχο να μπορεί να ιδρύεται μια επιχείρηση ακόμα και αυθημερόν, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια….
 -Νομοσχέδιο πέμπτο, για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά εργασίας.  Η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, όταν με αλχημείες παρουσιάζει μείωση της ανεργίας. Η κατάσταση με τις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, την ψευτο-απασχόληση με τα «μπλοκάκια» δεν μπορεί να συνεχιστεί…
 -Το επίδομα ανεργίας, σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού…
 -Όλα όσα σας ανέφερα, στοχεύουν στην αναθέρμανση της αγοράς, την επανεκκίνηση της οικονομίας. Μόνο η ανάταξη της οικονομίας θα αποφέρει και νέα έσοδα σε μόνιμη βάση. Όσους φόρους και να βάλουμε, τα έσοδα θα είναι λίγα. Η ανάταξη όμως της οικονομίας δεν είναι εφικτή, αν δεν τολμήσουμε τις τομές και ρήξεις στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματα των πολιτών – με σεβασμό – τους δημόσιους πόρους.
 -Φόροι: είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ οι ανείσπρακτοι φόροι – τριπλασιάστηκαν από το 2004. Μόνο από τον ΦΠΑ θα μπορούσαν να εισρεύσουν στα δημόσια Ταμεία περισσότερα από 3,5 δις, αν δούλευαν αποτελεσματικά, με διαφάνεια, σωστά, οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί…
 -Αποτελεί κοινό μυστικό ότι αυτοί που φορολογούνται στη χώρα μας είναι κυρίως οι μισθωτοί και οι καταναλωτές.  Ότι η φορολογία είναι άδικη…
 -Σταθερό φορολογικό πλαίσιο, για να μην αιφνιδιάζεται κάθε τόσο ο φορολογούμενος…
 -Η κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, από την 5η του Οκτώβρη, ξεκινάει την προσπάθεια αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας…
 -Το παράλληλο μεγάλο μέτωπο των 100 πρώτων ημερών είναι η λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε, αν δεν αλλάξουμε το κράτος. Αν δεν ανορθώσουμε και ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, από την Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές, μέχρι την Βουλή, που καταρρακώθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια…
 -Για την Παιδεία, δέσμευσή μου το 5% του ΑΕΠ και ένα δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον στον πρώτο προϋπολογισμό…
 -Με ρωτούν: θα ανοίξετε το Ασφαλιστικό; Απαντώ: είναι από τα μέτωπα που θα ανοίξουμε τον πρώτο χρόνο. Δεν μπορεί η χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, να καθυστερεί ένα με δύο χρόνια τις συντάξεις. Δέσμευσή μας: ως το τέλος του 2010, οι συντάξεις θα απονέμονται το πολύ σε τρεις μήνες και θα παρακολουθώ τον  υπουργό που θα έχει το φάκελο αυτόν.
 -Καθιέρωση της βασικής σύνταξης, ως κοινής αφετηρίας για όλες τις συντάξεις.
 Και, αντ΄ αυτών, εγένετο λεηλασία
 Ο Γιώργος Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2011 και το 2010, στις 23 Απριλίου, ενέταξε τη χώρα στο Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (πρώτο Μνημόνιο ή τρόικα). Στις 2 Μαΐου 2010, η Ευρωομάδα συμφώνησε να χορηγηθούν διμερή δάνεια που θα συγκέντρωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόμενη «Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα» – ΔΔΕ) συνολικού ποσού 80 δισ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιευόταν από τον Μάιο του 2010 έως το τέλος Ιουνίου 2013. (Το ποσό αυτό μειώθηκε τελικά κατά 2,7 δισ. ευρώ, επειδή η Σλοβακία αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα, ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποχώρησαν από τη Διευκόλυνση, καθώς ζητούσαν και οι ίδιες χρηματοδοτική συνδρομή).
 Η χρηματοδοτική συνδρομή που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ήταν μέρος μιας κοινής δέσμης, στην οποία το ΔΝΤ συνεισέφερε επιπλέον ποσό 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας Stand-By (SBA)
 Πίνακας1: Η πρώτη λεηλασία και οι επιπτώσεις σε αριθμούς
 Στοιχεία 2009 2010 (μεταβολή) 2011 (μεταβολή) 2012 (μεταβολή)
Λεηλασία (δις. ευρώ 5,8 16,4 20,6
Επιπτώσεις:
ΑΕΠ ονομαστικό (%) -1,7 -1,3 (-0,3) -6,1 (4,4) -7,0 (5,3)
ΑΕΠ πραγματικό (%) -3,1 -4,9 (1,8) -7,1 (4,0) -6,5 (3,4)
Άνεργοι (000) 443 594 (151) 811(368) 1.350 (907)
Ανεργία (%) 8,9 11,8 (2,9) 16,3 (7,4) 27,0 (18,1)
Διαθ. Εισόδημα (%) 1,1 -8,7 (-7,6) -7,2 (-6,1) -10,6 (-9,5)
Χρέος (% ΑΕΠ) 129,7 148,3 (18,6) 170,6 (40,9) 175,6 (45,9)
 Και ιδού τα αποτελέσματα του ψεύδους συνοπτικά: Το 2010, το 2011 και το 2012 σημειώθηκε σωρευτική συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 26,7%, αύξηση των ανέργων κατά 907.000, της ανεργίας από 8,9% το 2009 στο 27%, του χρέους από 129,7% στο 175,6% και της εγχώριας ζήτησης κατά 30%, με σωρευτική δραματική ύφεση – 21,6%!
 Η λεηλασία των ελληνικών οικογενειακών προϋπολογισμών, η οποία άρχισε από το 2010 και εντάθηκε τα επόμενα χρόνια με δραστικές περικοπές εισοδημάτων και φοροεισπρακτικές επιθέσεις, αφυδάτωσε την ελληνική οικονομία και συρρίκνωσε εφιαλτικά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Κατά την περίοδο 2009 – 2012 το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώθηκε σωρευτικά κατά 16,1 εκατοστιαίες μονάδες και το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 21,6 εκατοστιαίες μονάδες ή από 232,9 δις. ευρώ το 2008 σε 194 δις. ευρώ το 2012.
 Από τη φοροεισπρακτική και εισοδηματική αυτή επίθεση κατά το 2010, το 2011 και 2012 απορροφήθηκαν από τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία σωρευτικά πάνω από 50 δις. ευρώ, τα οποία είχαν άμεση αρνητική επίπτωση στην οικονομική δραστηριότητα, η οποία ήδη από το 2008 είχε εμφανίσει οριακή συρρίκνωση, η οποία επιδεινώθηκε το 2009.
 Από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής καταδείχθηκε ότι η εντεινόμενη δημοσιονομική καταιγίδα είχε αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέες αποκλίσεις από τους στόχους, να «καίγονται» τα ποσά που εξασφαλίσθηκαν με τις προηγούμενες παρεμβάσεις και να αποφασίζονται νέα μέτρα για την επίτευξη των στόχων, που πάντα αναθεωρούνταν. Αυτό έγινε το 2010, το 2011 και το 2012 και τα επόμενα μνημονικά χρόνια μέχρι σήμερα με αλλεπάλληλα νέα προγράμματα παρεμβάσεων και πρόσθετων σκληρών μέτρων ποσού άνω των 40 δις. ευρώ!
 Τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής και εισοδηματικής αυτής καταιγίδας έγιναν πιο έντονα το 2011, όταν η ύφεση συνεχώς και ανά τρίμηνο βάθυνε εφιαλτικά κι έφθασε σε -7,1%. Είναι εκπληκτική η διαπίστωση ότι σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της τρίτης αναθεώρησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (Φεβρουάριος του 2011) εκτιμούσε ότι το ονομαστικό ΑΕΠ θα μειωνόταν κατά 1,5% το 2011! Επίσης, στο πλαίσιο της … πέμπτης αναθεώρησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ) η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οκτώβριος του 2011) υπολόγιζε μείωση του ΑΕΠ κατά -4,2% το 2011. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι το ονομαστικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά -5,3% το 2011 και, τελικά, διαμορφώθηκε σε -6,1% και το πραγματικό σε -7,1%. Αυτή η συρρίκνωση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 4,6 εκατοστιαίες μονάδες το 2011 συνέτριψε όλους τους στόχους για τις εισπράξεις από άμεσους και έμμεσους φόρους.
 Η εφιαλτική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος εκτιμούσε για την Ελλάδα ότι τα 2/3 της χειροτέρευσης του συνόλου των εσόδων από έμμεσους φόρους και φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε σύγκριση με το 2010 αποδίδόταν στην κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή στη βαθιά ύφεση. Το υπόλοιπο 1/3 αποδιδόταν σε άλλους παράγοντες, όπως είναι η φοροδιαφυγή που οφείλεται εν μέρει στην περιορισμένη ρευστότητα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων και σε αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Πράγματι, η διαπίστωση του ΟΟΣΑ για την περίπτωση της αποδοτικότητας της συλλογής των εσόδων από ΦΠΑ υστερεί σημαντικά έναντι των άλλων χωρών του διεθνούς οργανισμού. Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα είναι 0,51, ενώ στις υπόλοιπες χώρες είναι 0,71. Ο ΟΟΣΑ αποδίδει την απογοητευτική αυτή ελληνική επίδοση στην ανεπάρκεια του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, που οδηγούν σε τεράστια απώλεια εσόδων. Η διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ακόμα πιο απογοητευτική. Όπως αναφέρει στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική 2011 – 2012 (σελίδα 91), αν ληφθούν υπόψη η αύξηση του κύριου συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 21% το Μάρτιο του 2010 και σε 23% τον Ιούλιο του 2010, η εξέλιξη των εσόδων από ΦΠΑ και η εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης, προκύπτει ότι η φορολογική αποδοτικότητα του ΦΠΑ περιορίσθηκε στο 0,45 του 2011 από 0,50 και 04,8 το 2009 και το 2010 αντίστοιχα. «Συνεπώς, η αποδοτικότητα της συλλογής ΦΠΑ φθίνει δραματικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΟΠ, τόσο λόγω αδυναμίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού όσο και λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και έλλειψης ρευστότητας», τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
 Με αυτές τις διαπιστώσεις καθώς και την εγκληματική ολιγωρία των κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια αυτή της οικονομικής κρίσης και ύφεσης να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για την υλοποίηση του αναγκαίου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, έφθασε σήμερα η χώρα μας σε ακόμα πιο τραγικό αδιέξοδο και σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο κανένας πια δεν γνωρίζει πώς και πότε θα βγει.
 Οι επιπτώσεις
 Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε με την παρουσίαση των εγκληματικών παραλείψεων και αποδοχών από τις τελευταίες κυβερνήσεις των απαράδεκτων Μνημονίων. Αυτά είναι γνωστά και τα «ζούμε» συνεχώς και καθημερινώς. Στον παρατιθέμενο πίνακα που καταρτίσαμε με βάση τα στοιχεία του αρχείου μας παρουσιάζονται ανάγλυφα οι εφιαλτικές επιπτώσεις της εισοδηματικής και φοροεισπρακτικής καταιγίδας κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 και της εγκληματικής ολιγωρίας των κυβερνήσεων στη διαχείριση των ολοένα φθινόντων εθνικών εσόδων και δανείων της τρόικας (μόνο το 2010 η χώρα μας εισέπραξε από την τρόικα 31,7 δις. ευρώ). Από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα αυτού προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
 Το ονομαστικό και το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκαν κατά το 2010, το 2011 και το 2012 σωρευτικά κατά 16,1 εκατοστιαίες μονάδες και κατά 21,6 εκατ. μονάδες αντίστοιχα. Στην εφιαλτική αυτή συρρίκνωση συνέβαλαν κυρίως η ιδιωτική κατανάλωση και η εγχώρια τελική ζήτηση, οι οποίες μόνο το 2011 (σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος) συνέβαλαν στη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά -5,25 εκατοστιαίες μονάδες και -10,57 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα! Περιττό να αναφερθεί ότι η σημαντικά μεγάλη αυτή αρνητική συμβολή της κατανάλωσης και της ζήτησης στη διαμόρφωση της ύφεσης στη χώρα μας οφείλεται στη λεηλασία του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.
Η εφιαλτική αυτή συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας προκάλεσε την ιλιγγιώδη αύξηση των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας από 443.000 σε 1.350.000 ανέργους και από 8,9% σε 27% την ανεργία!
Το διαθέσιμο εισόδημα, λόγω της καταιγιστικής εισοδηματικής επίθεσης, παρουσιάζει την ίδια περίοδο απελπιστική συρρίκνωση, αφού από 1,1% το «επάρατο» 2009, τα επόμενα τρία χρόνια εμφανίζει σωρευτική συρρίκνωση κατά 26,5%! Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μέσες αποδοχές στην Ελλάδα μειώθηκαν σωρευτικά κατά την ίδια περίοδο κατά -17,0%, ενώ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,9%!
Πιο απογοητευτική είναι η διαπίστωση ότι, παρά τις θυσίες αυτές και την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας, το δημόσιο χρέος, από το οποίο ξεκίνησε ο «Γολγοθάς» το 2009 με το 127,9% του ΑΕΠ, καλπάζει συνεχώς! Το 2010 διαμορφώθηκε στο 148,3 του ΑΕΠ (αύξηση κατά 18,6 εκατ. μονάδες), στο 170,6% του ΑΕΠ το 2011 (αύξηση κατά 40,9 εκατοστιαίες μονάδες!) και σε 175,6% του ΑΕΠ το 2012 (αύξηση κατά 45,9 εκατοστιαίες μονάδες!!) και βαίνει στο … άπειρον τα επόμενα χρόνια!!!
Πίνακας 2: Επτά αρνητικά ρεκόρ της ελληνικής οικονομίας σε ένα έτος (2010)
 1. Ανεργία % Ετος Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 12,5 2010 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 12,0 1999 ΠΑΣΟΚ
Νέο ρεκόρ από 1961
2. ΑΕΠ % Ετος Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 7,0 2011 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 4,6 2010 ΠΑΣΟΚ
Νέο ρεκόρ από 1961
3. Πραγματική ετήσια αύξηση μισθών % Ετος Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 11,5 2011 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 9,0 2010 ΠΑΣΟΚ
Νέο ρεκόρ από 1961
4. Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) % Ετος Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 142,5 2010 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 126,8 2009 ΝΔ
Νέο ρεκόρ από 1961
5. Ετήσιος πληθωρισμός % % Ετος* Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 4,7 2010 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 4,2 2008 ΝΔ
Νέο ρεκόρ από 1998
6. Δανεισμός (δισ, ευρώ) Ποσό Ετος Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 41,8 2010 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 36,6 2009 ΝΔ
Ρεκόρ 50 ετών
7. Ποσοστό φτώχειας % Ετος
 Κυβέρνηση
Νέο ρεκόρ 27,7 2010 ΠΑΣΟΚ
Προηγούμενο ρεκόρ 19,7 2009 ΝΔ
Ρεκόρ 30 ετών
Ο ετήσιος πληθωρισμός το 2011 ήταν 3,3% αλλά τον Σεπτέμβριο του 2010 ήταν 5,6%. Τους περισσότερους μήνες του 2011, ο πληθωρισμός ήταν πάνω από το 5%.
Πίνακας 3: Εφιαλτική εξέλιξη παραγόντων που προσδιορίζουν το ΑΕΠ
 (Κι όμως συνεχώς υπόσχονταν ότι έρχεται … ανάπτυξη!)
 Παράγοντες Μεταβολή1 2006 Συμβολή2 2006 Μεταβολή1 2011 Συμβολή 2011 Μεταβολή1
2012
 Συμβολή2
2012
 Ιδιωτική κατανάλωση 4,3 3,0 -7,1 -5,6 -9,1 -6,5
Δημόσια κατανάλωση 2,3 0,4 -5,2 -0,9 -4,2 -0,8
Επενδύσεις 20,4 4,2 -19,6 -3,6 -19,2 -3,0
Εγχώρια ζήτηση 7,0 7,7 -9,3 -10,2 -9,8 -10,5
Εξαγωγές 3,1 0,7 -0,3 -0,1 -2,4 -0,6
Τελική ζήτηση 6,2 8,2 -8,7 -9,5 -9,4 -10,1
Εισαγωγές 8,2 2,7 -7,3 -2,3 -13,8 -4,2
Ισοζύγιο – -2,0 … 2,4 … 3,7
ΑΕΠ 5,5 5,5 -6,9 -6,9 -6,4 6,4
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έκθεση διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2011
 Μεταβολή σε %
Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ σε εκατοστιαίες μονάδες
Το ηρωικόν προεκλογικό έπος του Αντώνη Σαμαρά…
 Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του τότε προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο οποίος, όπως τότε, «φέτος θα σας πω τι θα κάνω, ενώ πέρσι σας είπα το προτείνω». Και ακολούθησε η δεύτερη λεηλασία. Μάλιστα, ο Σαμαράς στην ομιλία του αυτή «έσπασε» όλα τα έως τότε ρεκόρ κοροϊδίας του ελληνικού λέγοντας στην αρχή τα ακόλουθα «επικά»: «Γνωρίζω την ανηφόρα που θα συνεχίσουμε, για καιρό, να ανεβαίνουμε, ως λαός και ως χώρα. Γι’ αυτό και πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Δεν θα χαϊδέψω αυτιά. Απορρίπτω το εύκολο μονοπάτι των ψεύτικων υποσχέσεων. Είναι η ώρα να πούμε καθαρά όσα η Νέα Δημοκρατία μπορεί και πρέπει να κάνει. Όχι μόνο για να γλιτώσουμε από τα χειρότερα. Αλλά για να βάλουμε τέλος στον κατήφορο της Ύφεσης και να στρίψουμε το τιμόνι της Οικονομίας προς την Ανάκαμψη… Και της κοινωνίας προς την Ελπίδα. Ώστε να αναγεννηθεί ξανά, η Ελλάδα που σήμερα βουλιάζει… Τα εύκολα ψέματα τα χορτάσατε. Τις πικρές αλήθειες πια τις ξέρετε… Κάθε μέρα βλέπει γύρω του ο καθένας μας, δυστυχία, απελπισία, απόγνωση, Ψυχολογία κατάθλιψης… Φόβο! Διάχυτο φόβο για το αύριο. Και οργή για το σήμερα… Βλέπει λουκέτα στους δρόμους, βλέπει ανέργους, βλέπει πραγματική δυστυχία, βλέπει οικογένειες με δύο εισοδήματα ως χθες, σήμερα να μην έχουν κανένα. Αλλά οι υποχρεώσεις τους να έχουν ανέβει… Βλέπει και ξέρει ότι οι ακάλυπτες επιταγές έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, κι έχουν γίνει αληθινή βόμβα στα θεμέλια της αγοράς… Βλέπει μια ολόκληρη μεσαία τάξη να μην έχει που να πιαστεί, τι να ελπίσει. Βλέπει μια νεολαία χωρίς αύριο κι έναν ολόκληρο λαό να ακούει καθημερινά να τον προσβάλλουν και να τον καθυβρίζουν. Και κάθε τόσο να του λένε ότι τον… «σώζουν»! Και μετά από κάθε «σωτηρία» η κατάσταση να γίνεται πιο απελπιστική! Να έρχεται νέα κρίση. Και μετά να τον… ξανά-σώζουν. Και να τον βεβαιώνουν ότι «μπήκε πάτος στο βαρέλι». Κι ύστερα πάλι νέα κρίση, νέα κατάρρευση δίχως «πάτο»… Και νέα «σωτηρία», με καινούργια χαράτσια. Που κανείς δεν ξέρει πώς θα πληρωθούν…»
 Και ο Σαμαράς συνέχισε το ηρωικόν έπος (με την αρχαιοελληνική σημασία» λέγοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 -Αλλά δεν πρόκειται μόνο για ψέματα που αφορούν το παρελθόν… Δυστυχώς, πρόκειται και για σφάλματα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
 -Πρώτα απ’ όλα το νέο χαράτσι: Δεν λέω στον κόσμο «να μην πληρώσει». Λέω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Το ’χω πει πολλές φορές: είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή «δεν πληρώνω»… Όμως, το νέο χαράτσι δεν μπαίνει για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Μπαίνει επειδή δεν μπορούν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Κι επειδή έχουν ήδη παραλύσει την οικονομία…
 -Απευθύνομαι σήμερα σε όλους τους Έλληνες. Και το εννοώ, σε όλους! Ό,τι κι αν πίστεψαν, ό,τι κι αν ψήφισαν στο παρελθόν. Θέλω τη στήριξή τους. Γιατί μόνον όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, να αλλάξουμε τη μοίρα μας…
 -Τι πρέπει να κάνουμε για να τα καταφέρουμε… Να καταλάβουμε, ότι για να ξεπεράσουμε την κρίση πρέπει να αρχίσει η Ανάκαμψη αμέσως. Όχι μετά από ένα-δύο χρόνια… Όχι «πρώτα να μειώσουμε τα ελλείμματα κι ύστερα να δούμε τι θα γίνει με την Ανάπτυξη», όπως ισχυρίζονται κάποιοι… Το ακριβώς αντίθετο: να ανακάμψουμε αμέσως, για να αρχίσουν να μειώνονται τα ελλείμματα και να ελεγχθεί το χρέος. Εκεί διαφωνήσαμε στην ουσία με την Κυβέρνηση,με το Μνημόνιο και την Τρόικα.
 -Δεν είπαμε ποτέ να μη μειωθεί το σπάταλο κράτος! Το αντίθετο: ήδη από το Δεκέμβρη του 2009 ζητήσαμε πρώτοι να ληφθούν μέτρα για την περιστολή της σπατάλης. Και ανακοινώσαμε λεπτομερώς, στο Ζάππειο-ΙΙ, 18,4 δισεκατομμύρια περικοπές σπατάλης! Αλλά δεν ήταν «σπατάλη» η σύνταξη των 700 ευρώ που έκοψαν από πέρσι.Και που την είχε πληρώσει πολλαπλά ο συνταξιούχος από τις κρατήσεις του όταν δούλευε…
 -Πέρα από τις περικοπές σπατάλης – που δεν έκανε η κυβέρνηση – χρειάζεται και ενίσχυση της Οικονομίας. Γιατί τα έσοδα τα παράγει η Οικονομία. Κι όταν η Οικονομία παραλύει, στερεύουν και τα δημόσια έσοδα. Και μεγαλώνουν τα ελλείμματα.
 – Η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Άλλα χρειάζεται και σωστά μέτρα. Με άμεσα αποτελέσματα. Θα σας μιλήσω τώρα επιγραμματικά για τις πέντε μεγάλες προτεραιότητές μας σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις…
 -Μα δεν βλέπουν τι γίνεται τώρα; Οι φορολογικές επιδρομές μείωσαν τελικά τα έσοδα, αύξησαν τις δαπάνες και χειροτέρεψαν τα ελλείμματα. Προτείνουμε να αντιστραφεί αυτή η καταστροφική πολιτική! Γιατί τώρα ποιος να επενδύσει σε μια χώρα που υπερφορολογεί ,τι αναπνέει κι ό,τι κινείται; Τώρα φορολογούν εκτάκτως – για έκτη φορά – και τα ακίνητα! Ανεβάζουν τους φορολογικούς συντελεστές και δεν εισπράττουν φόρους. Κι ύστερα ανεβάζουν κι άλλο τους φορολογικούς συντελεστές και εισπράττουν… ακόμα λιγότερα!
 -Εμείς τους προτείνουμε να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να μπορέσει το κράτος να εισπράξει…
 -Αυτή τη στιγμή, με τα απανωτά χαράτσια, πνίγουν κυριολεκτικά και τις ελάχιστες κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν μείνει. Και φέρνουν νέα λουκέτα. Άντε να δούμε, τι θα βρουν να φορολογήσουν,..
 — Ζητάμε φόρο επιχειρήσεων 15% και φόρο μερισμάτων 15%,
 –Ο Φόρος Φυσικών προσώπων, σε πρώτη φάση να επιστρέψει στο 40% ανώτατο, και σε τρία-τέσσερα χρόνια να μη ξεπερνά το 30%, με λίγα απλά κλιμάκια.
 — Το ΦΠΑ να πέσει εκεί που ήταν πριν δύο χρόνια. Με τις συνεχείς αυξήσεις του ανεβαίνουν οι τιμές, πέφτουν οι τζίροι, κλείνουν επιχειρήσεις, πολλαπλασιάζονται οι άνεργοι. Το κράτος χάνει και το έλλειμμα ανεβαίνει…
 — Να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές κατά 25%. Ώστε η Ελληνική επιχείρηση να αντέξει και να ορθοποδήσει.
 -Το «αφορολόγητο» να επιστρέψει στις 12 χιλιάδες ευρώ.
 -Ακόμα να μειωθεί και ο ΦΠΑ σε οικοδομές και κατοικία. Το ίδιο και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
 -Και που το ΠΑΣΟΚ δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε. Πάντως δεν έκανε. Και γι’ αυτό χαρατσώνει τον κόσμο κάθε τόσο. Μαζί και με πολιτικές που εξασφαλίζουν δημοσιονομικό ισοδύναμο και επιτρέπουν να ξεμπλοκάρει η πολιτική μας από τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η κυβέρνηση. Ώστε να εγκριθούν και τα επανορθωτικά μέτρα: η αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων και τα επιδόματα των πολυτέκνων…
 Σημειώνεται ότι τα ίδια και περισσότερα υποσχόταν ο Αντώνης Σαμαράς και στις περιβόητες «Ζαππειάδες» του!
 … και το καταστροφικό κυβερνητικό του έργο
 Και ο «αντιμνημονιακός» Αντώνης Σαμαράς έγινε κι εκείνος πρωθυπουργός τoν Ιούνιο του 2012 κι έτσι άρχισε η «κωλοτούμπα» της εφαρμογής του δεύτερου Μνημονίου, δηλαδή του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, το οποίο ενέκριναν στις 14 Μαρτίου 2012 οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τότε, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ διέθεσαν τα μη εκταμιευθέντα ποσά του πρώτου προγράμματος (Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα), συν άλλα 130 δισ. ευρώ για το διάστημα 2012 – 2014. Ενώ η χρηματοδότηση του πρώτου προγράμματος βασίστηκε σε διμερή δάνεια, συμφωνήθηκε ότι, από την πλευρά των κρατών μελών της Ευρωζώνης, το δεύτερο πρόγραμμα θα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EΤΧΣ), που είχε ήδη τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2010.
 Συνολικά, το δεύτερο πρόγραμμα προέβλεπε χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 164,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014 (στη συνέχεια η περίοδος αυτή παρατάθηκε έως τα τέλη Ιουνίου του 2015). Από το ποσό αυτό, τα 144,7 δισ. ευρώ αποτελούν τη συνεισφορά της Ευρωζώνης και θα διατεθούν μέσω του EΤΧΣ, ενώ το ΔΝΤ θα συνεισφέρει τα υπόλοιπα 19,8 δισ. ευρώ. (Αυτό αποτελεί μέρος ρύθμισης τετραετούς διάρκειας, ύψους 28 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε από το ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2012).
 Επιπλέον, κατά την έναρξη του δεύτερου προγράμματος συμφωνήθηκε ότι για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI). Η υψηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας την άνοιξη του 2012 συνέβαλε σημαντικά στον σκοπό αυτό. Από το συνολικό ποσό των 205,6 δισ. ευρώ σε ομόλογα επιλέξιμα για την προσφορά ανταλλαγής, ανταλλάχθηκαν περίπου 197 δισ. ευρώ, δηλαδή το 95,7%.
 Τα μέτρα που περιελάμβανε το δεύτερο Μνημόνιο και που θα εφάρμοζε ο αντιμνημονιακός Αντώνης Σαμαράς ήταν τα ακόλουθα:
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 1) Κατάργηση των φοροαπαλλαγών
 2) Ενσωμάτωση σε ένα όλων των φόρων ακινήτων
 3) Κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου
 4) Αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α στα τρόφιμα,, φάρμακα, περίθαλψη, ηλεκτρισμό ,ύδρευση, εισιτήρια μεταφοράς, φυσικό αέριο κλπ.
 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
 5) Μειώνεται κατά   22% ο κατώτατος μισθός. Ο μισθός του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας θα μειωθεί στα 586 ευρώ μεικτός (από 751 ευρώ) και στα 527 ευρώ ( 22%+10%) για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Συνεπώς ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται στα 489 ευρώ την πρώτη περίπτωση και 440 ευρώ την δεύτερη
 6) Μειώνονται κατά 15% οι κύριες συντάξεις σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και Τραπεζών
 7) Μειώνονται κατά 7% οι κύριες συντάξεις του ΝΑΤ
 8) Μειώνονται κατά 15% οι επικουρικές συντάξεις πάνω από ένα όριο
 9) Καταργείται η μονιμότητα σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες ,και καταργούνται οι κανονισμοί εργασίας
 10) Μειώνεται σε τρεις από έξι μήνες η λήξη της μετενέργειας των συμβάσεων. Σημειώνεται ότι εάν δεν υπάρξει νέα κλαδική σύμβαση εντός τριών μηνών θα λαμβάνεται ως βάση ο κατώτατος μισθός με διατήρηση των επιδομάτων θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας
 11) Παγώνουν οι ωριμάνσεις ώσπου να πέσει η ανεργία από το 21% στο 10%
 12) Παράλληλα, κλείνουν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας και καταργούνται οι εισφορές 2% υπέρ αυτών
 13) Μειώνονται κατά 3% οι εισφορές του Ι.Κ.Α από 1.1.2013
 ΛΟΙΠΑ
 14) Απελευθερώνονται όλα τα κλειστά επαγγέλματα
 15) Εφεδρεία και απολύσεις στο Δημόσιο 15000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012
 16) Κλείσιμο δημόσιων οργανισμών
 Από όλα αυτά τα μέτρα, αυτά που προωθήθηκαν και εφαρμόσθηκαν γρήγορα και σκληρά είναι μόνο σχεδόν τα φορολογικά και τα εργασιακά, ενώ τα λοιπά, τα οποία ήταν στο σύνολό τους σχεδόν διαρθρωτικά, αποφεύχθηκαν δια «τους στρίβειν» με διάφορα προσχήματα ή καθυστερήσεις ή εμπλοκές με την τρόικα. Και ιδού τα θλιβερά αποτελέσματα από την εφαρμογή του δεύτερου Μνημονίου:
 Πίνακας 4: Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών επί δεύτερου Μνημονίου
 Έτος ΑΕΠ (δις. ευρω) ΑΕΠ (μεταβολή %) Χρέος (δις. ευρώ) Χρέος (% ΑΕΠ) Ανεργία (%)
2009 237,5 -1,8 (ύφεση) 299,1 126,7 9,6
2010 226,0 -4,8 (ύφεση) 329,3 146,2 12,7
2011 207,0 -8,4 (ύφεση ) 355,0 172,1 17,9
2012 191,2 -7,6 (ύφεση) 304,7 156,9* 24,4
2013 180,3 -6,0 (ύφεση) 319,2 177,0 27,5
2014 177,6 -1,6 (ύφεση) 317,1 178,6 26,5
*Προσωρινή ανάσα λόγω «κουρέματος, που πήγε στράφι (βλέπε αμέσως πιο κάτω)
 «Κούρεμα» 2012: Πώς πήγε στράφι η αγριότερη λεηλασία του ιδιωτικού τομέα
 Από τα μέσα του 2011 και παρά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011- 2015 και την πρώτη λεηλασία των ελληνικών νοικοκυριών από τις φορολογικές παρεμβάσεις (αύξηση ΦΠΑ, φόρου καυσίμων, ποτών, καπνού κλπ) καθώς και από τις επιδρομές στο εισόδημα (περικοπές μισθών και συντάξεων, περικοπή του 13ου και 14ου μισθού κλπ) ποσού 5,8 δις. ευρώ το 2010 και συνολικού ποσού 17 περίπου δις. ευρώ το 2011, οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας επιδεινώθηκαν σημαντικά, με αύξηση, αντί μείωσης, του ελλείμματος και του χρέους. Αποτέλεσμα της επιδείνωσης αυτής ήταν η απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής στις 26 Οκτωβρίου 2011 για περαιτέρω βοήθεια προς την Ελλάδα, δηλαδή για ένα νέο πρόγραμμα με αύξηση της βοήθειας των 109 δισ. ευρώ του Ιουλίου σε 130 δισ. ευρώ, το οποίο μαζί με το υπόλοιπο του πρώτου προγράμματος έφτανε στο ιλιγγιώδες ποσό των 167 δις. ευρώ!!! Το πρόγραμμα όμως αυτό που περιελάμβανε την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων που διακρατούσε ο ιδιωτικός τομέας με νέα ομόλογα, με παράλληλη περικοπή της ονομαστικής αξίας κατά 50%. Πρόκειται, δηλαδή, για το γνωστό «κούρεμα» ή PSI, που αποτελεί την αγριότερη παρέμβαση σε οικονομία και την εφιαλτικότερη λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας, των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων.
 Αλλά, η απογοήτευση και η αγανάκτηση αυτή διατρανώνεται και από τη μελαγχολική διαπίστωση ότι πήγε στράφι και η τεράστια αυτή θυσία του ελληνικού λαού, όπως και όλες στη συνέχεια και οι σημερινή. Το πρώτο δίμηνο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα αυτό, για το «κούρεμα», δηλαδή. Όπως προκύπτει από την έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος «Το Χρονικό της Κρίσης: 2010-2013», το συνολικό καθαρό όφελος (μείωση του χρέους) των 137,9 δις. ευρώ που προέκυψε από το «κούρεμα» μετριάστηκε σημαντικά λόγω: α) της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με έκδοση νέου χρέους ύψους 41 δις. ευρώ εντός του 2012, β) του δανεισμού ύψους 11,3 δις. ευρώ για την επαναγορά χρέους το Δεκέμβριο, γ) του γεγονότος ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς, ύψους 16,2 δις. ευρώ, δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, επειδή επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος, δ) του δανεισμού 4,5 δις. ευρώ για την παροχή ομολόγων του ΕΦΣΕ στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντισταθμικού οφέλους έναντι της μείωσης των απαιτήσεων που υπέστησαν, ε) της ανάγκης δανεισμού 11,9 δισ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του 2012 και στ) λοιπών υποχρεώσεων του Δημοσίου (π.χ. πληρωμές στον ΕΜΣ, πληρωμές παλαιών οφειλών κλπ) συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ.
 Το καθαρό αποτέλεσμα όλων αυτών των συναλλαγών ήταν η μείωση του χρέους εντός του 2012 μόνο κατά 51,2 δισ. ευρώ. Πράγματι, το χρέος που το 2011 είχε διαμορφωθεί σε 355,1 δισ. ευρώ το 2011 (από 329,4 δισ. ευρώ το 2010!!!), το 2012 συρρικνώθηκε στα 303,9 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 51,2 δισ. ευρώ, αλλά την επόμενη χρονιά (2013) αυξήθηκε κατά 16 περίπου δισ. ευρώ, δηλαδή στα 319,2 δισ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα που προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί και το 2017, παρά τη σημαντική συρρίκνωση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους σε όλη αυτή την περίοδο.
 Συμπέρασμα: Από τα 167 δις. ευρώ του «κουρέματος» μόνο 35 δις. ευρώ πήγαν σε μείωση του χρέους. Δηλαδή, δεν θα γινόταν καθόλου «κούρεμα» αν είχε επιτευχθεί ο στόχος για έσοδα 50 δις. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις έως το 2015…
 Και η εφιαλτική πορεία συνεχίσθηκε και τα επόμενα χρόνια και συνεχίζεται έως σήμερα, παρά τα τερατώδη ψέματα στη ΔΕΘ, διότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις συμπεριφέρονται όπως τα προηγούμενα χρόνια της τεχνητής «εύφορης κοιλάδας», και ότι οι παραδοσιακές μειοψηφίες καλοβολεμένων αντιστέκονται λυσσαλέα σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, στηριζόμενες από εξουσιομανείς κομματικούς σχηματισμούς.
 Αλέξης Τσίπρας: ο τα Μνημόνια τάχα σχίσας και την Ελλάδα, πράγματι, κάψας
 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 έφθασαν στην Αθήνα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για να ξεκινήσουν συζητήσεις πολιτικής στο πλαίσιο της πέμπτης αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα. Οι συζητήσεις διακόπηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή του νέου προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα, μετά την τρίτη ανεπιτυχή ψηφοφορία στις 29 Δεκεμβρίου, προκηρύχθηκαν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου 2015. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε σημαντική πολιτική αβεβαιότητα, εν όψει μάλιστα της προγραμματισμένης λήξης του προγράμματος στις 28 Φεβρουαρίου. Τις εκλογές κέρδισε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που βρισκόταν μέχρι τότε στην αντιπολίτευση, ο οποίος, με τη συμμετοχή των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Πάνου Καμμένου σχηματίσθηκε κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
 Στις 18 Φεβρουαρίου, ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης και των κρατών μελών της Ευρωζώνης και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την παράταση της «κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» για την Ελλάδα. Η Ευρωομάδα συμφώνησε να παραταθεί το πρόγραμμα για τέσσερις μήνες, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη σειρά μεταρρυθμίσεων και να ολοκληρώσει τις εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στις 27 Φεβρουαρίου οριστικοποιήθηκε η παράταση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΧΣ.
 Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ελληνικών αρχών για την επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης επανεξέτασης. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία. Ως εκ τούτου, η επανεξέταση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί και το δεύτερο πρόγραμμα έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά και τα ζούμε καθημερινά μετά τις 25 Ιανουαρίου του 2015.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέλαβε την εξουσία και ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός με τον ίδιο και τα ίδια δημαγωγικά μέσα που χρησιμοποίησαν και όλοι οι προηγούμενοι εξουσιομανείς. Παραθέτουμε, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014, δηλαδή προεκλογικά) και που θα εφάρμοζε μόλις γινόταν κυβέρνηση, όπως υποσχέθηκε:
 – Όλο το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει όταν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ
 -Δεσμεύτηκε για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, επιστροφή του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ για όλους, ενίσχυση των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, σε 1,2 εκατ. από τους οποίους επιστρέφει το δώρο Χριστουγέννων.
 -Τις επόμενες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για επ’ αόριστο παράταση της αναστολής στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, αξίας έως 300.000 ευρώ, καθώς και νομοθετική απαγόρευση πώλησης ή εκχώρησης σε μη αναγνωρισμένους τραπεζικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις δικαιωμάτων δανειακών συμβάσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών.
 «Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας τις κατοικίες των πολιτών», είπε ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
 -Δεσμεύτηκε για δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, 300.000 θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κατάργηση των κατασχέσεων λογαριασμών, ρύθμιση οφειλών σε 84 δόσεις και «σεισάχθεια» για τα «κόκκινα δάνεια» (από το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, ύψους 2 δισ. ευρώ με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, “θα αντικαταστήσει το Μνημόνιο από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης, προτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης”!
 -Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους και δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Το πρόγραμμά περιλαμβάνει δωρεάν πρόσβαση για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, στις δημόσιες δομές υγείας και διασφάλιση της πρόσβασης για όλους στην αναγκαία φαρμακευτική αγωγή με δραστικό περιορισμό – έως μηδενισμό για ειδικές κατηγορίες – της επιβάρυνσης στη συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη.
 -Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης. Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει ο προς επανίδρυση Οργανισμός Εργατικής Εστίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αξιοποίηση των παλιών εγκαταλελειμμένων κτιρίων και κλειστών ξενοδοχείων. Στόχος η εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25.000 διαμερισμάτων, με την επιδότηση του ενοικίου στα 4 ευρώ ανά τμ.
 -Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. «Αποκαθιστούμε, αμέσως το δώρο των Χριστουγέννων, ως 13η σύνταξη, σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ. Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού σε όλους, σταδιακά και σε συνάρτηση με τις οικονομικές συνθήκες».
 -Ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Ειδική κάρτα μετακίνησης με μειωμένη έως συμβολική συμμετοχή, για μακροχρόνια άνεργους και όσους διαβιώνουν κάτω από το όριο της φτώχειας.Η κάρτα θα είναι ετήσιας διάρκειας και θα ισχύει για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα απαιτεί πολύ μικρή έως συμβολική συμμετοχή από τους δικαιούχους.
 -Κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. «Επαναφέρουμε τη λιανική τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στα 0,90€ ανά λίτρο. Η επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο επίπεδο πριν από την εξίσωση με τον αντίστοιχο φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, όχι μόνο δε θα έχει κόστος αλλά θα έχει και δημοσιονομικό όφελος, διότι θα αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση. «Γιατί οι άνθρωποι θα ξανανάψουν τα καλοριφέρ τους», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
 – Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ: Θεσπίζεται φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) και αναπροσαρμόζονται άμεσα οι αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30% έως 35%. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο φόρος αυτός θα έχει προοδευτική κλιμάκωση και υψηλό αφορολόγητο όριο. Δεν θα αφορά την πρώτη κατοικία εκτός από περιπτώσεις υπερπολυτελών κατοικιών, ούτε και τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.
 -Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ για όλους
 -Επαναφορά κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός θα επιστρέψει στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Σύμφωνα με το οικονομετρικό μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ «επαναφορά του κατώτατου μισθού όχι μόνο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα έχει από μόνη της και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Μόνον τον πρώτο χρόνο, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, κατά 0,75%, και του ΑΕΠ κατά 0,5%. Επιπλέον, θα δημιουργήσει και 7.500 νέες θέσεις εργασίας».
 – «Αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και να διαπραγματευτεί, να διεκδικήσει μια βιώσιμη λύση για τον ελληνικό λαό», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια κυβέρνηση «με νωπή λαϊκή εντολή και ευρεία κοινωνική στήριξη». Γι’ αυτό ζήτησε άμεσα εκλογές.
 -Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, δεν ζητάει εκλογές γιατί βιάζεται να κυβερνήσει αλλά γιατί «το απαιτεί το συμφέρον του λαού και του τόπου. Ζητάμε ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας, για να διεκδικήσουμε τη καλύτερη δυνατή συμφωνία προς όφελος του λαού μας, στην Ευρώπη».
 -Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «ζητάμε άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία και ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης με στόχο:
 – Τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Έγινε για τη Γερμανία το 1953. Να γίνει και για την Ελλάδα το 2014.
 – «Ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπληρωμή του υπόλοιπου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από την ανάπτυξη και όχι από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού.
 – Περίοδο χάριτος, δηλαδή «moratorium», στην εξυπηρέτησή του, για την άμεση εξοικονόμηση πόρων για την ανάπτυξη.
 – Εξαίρεση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
 – Συμφωνία για «Ευρωπαϊκό New Deal», με δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 – Ποσοστική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με απευθείας αγορά κρατικών ομολόγων.
       -«Η κυβέρνηση Σαμαρά είναι έτοιμη για άλλη μια φορά να αποδεχτεί ό,τι οι πιστωτές αποφασίσουν και η μόνη συμμαχία που οικοδομεί είναι με τη γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφορά μας και αυτό είναι το δίλημμα: ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή συνυπογραφή όλων των αποφάσεων των δανειστών για την Ελλάδα, από τη κυβέρνηση Σαμαρά. Με δυο λόγια, το δίλημμα είναι: Διαπραγμάτευση ή μη διαπραγμάτευση. Ανάπτυξη ή λιτότητα. ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία”.
        -Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι δόσεις φτάνουν έως και τις 84, ενώ παύουν οι κατασχέσεις λογαριασμών, μισθών και της πρώτης κατοικίας.
     – Άμεση παύση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, κλπ, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία ρύθμισης.
      – Δωδεκάμηνη αναστολή διώξεων και αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτες με αποδεδειγμένο μηδενικό εισόδημα, που εντάσσονται στη ρύθμιση.
     – Κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφωρης διαδικασία για οφειλές προς το Δημόσιο.
    – Κατάργηση της προκαταβολής 50% της βεβαιωθείσας οφειλής ως προϋπόθεση προσφυγής του φορολογουμένου στη Δικαιοσύνη, που οδηγεί σε στέρηση της δικαστικής προστασίας σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Η προκαταβολή θα ορίζεται με πράξη του δικαστή και θα κυμαίνεται από 10% έως 20%, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.
-Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη «νέα σεισάχθεια» για τη ρύθμιση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» την οποία χαρακτήρισε προϋπόθεση για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, την αποκατάσταση της ρευστότητας, την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.Η «νέα σεισάχθεια» θα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, διαγραφή μέρους των οφειλών για όσους δανειολήπτες που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και, ως γενική αρχή, αναπροσαρμογή των οφειλών έτσι ώστε η συνολική εξυπηρέτησή τους σε τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς να μην ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματος του δανειολήπτη.
    -Συστήνεται δημόσιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους όχι ως μία «κακή τράπεζα», αλλά, ως διαχειριστή κάθε τύπου ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τις τράπεζες και ελεγκτή των τραπεζών ως προς την εφαρμογή των συμφωνημένων ρυθμίσεων. Ο φορέας αυτός θα διαχειρίζεται, όπου υπάρχουν, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δανειολήπτη σε τράπεζες και θα βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τις Ειδικές Επιτροπές εξώδικου διακανονισμού για χρέη προς το Δημόσιο και με ασφαλιστικά ταμεία για χρέη προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα των βαρών και άρα των διευκολύνσεων του κάθε δανειολήπτη.
– Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε κατά την ομιλία του και από που θα βρεθούν τα λεφτά για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα που εξήγγειλε. Όπως είπε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί κυβέρνηση, το Δημόσιο θα ανακτήσει τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
-Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως «από τα 68 δισ. ληξιπρόθεσμων οφειλών στοχεύουμε να επαναβεβαιώσουμε και να εντάξουμε στις ρυθμίσεις τουλάχιστον τα 20, σε βάθος επταετίας. Με αυτή διαδικασία υπολογίζουμε ότι από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπουν τον πρώτο χρόνο στα δημόσια ταμεία, περίπου, 3 δισ ευρώ».
Μίλησε επίσης για αποφασιστική πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, που «απαιτεί πάνω από όλα αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση για συγκρούσεις με μεγάλα συμφέροντα». Συνολικά από τη πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, «μετριοπαθώς» όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως θα βάλει στα κρατικά ταμεία, μόνο τον πρώτο χρόνο, τρία δισ. ευρώ.
-«Σε ό,τι αφορά το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης του δημόσιου, ενδιάμεσου φορέα και το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης της ίδρυσης τραπεζών ειδικού σκοπού, που συνολικά είναι της τάξης των 3 δισ. ευρώ θα το χρηματοδοτήσουμε από το λεγόμενο «μαξιλάρι» των, περίπου, 11 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις τράπεζες, είπε.
-Σε ό, τι αφορά το συνολικό κόστος του σχεδίου για την ανάκτηση της εργασίας, αυτό ανέρχεται στα 5 δισ. ευρώ από τα οποία τα 3 δισ. ευρώ στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Αυτό, το πρώτο χρόνο θα χρηματοδοτηθεί κατά 1 δισ. από τη γέφυρα του ΕΣΠΑ 2007- 2013, κατά 1,5 δισ. από τα 2,5 δισ. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και κατά 500 εκ από άλλα εξειδικευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για την αύξηση της απασχόλησης».
-Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε επίσης την άμεση επαναφορά της εργασιακής νομοθεσίας, της μετενέργειας, των εργασιακών δικαιωμάτων.  Εκτός από τον κατώτατο μισθό, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε την επαναφορά του θεσμού της μετενέργειας, των συλλογικών συμβάσεων, του ΟΜΕΔ και της διαιτησίας. Καταργούνται ρυθμίσεις για τις μαζικές και αδικαιολόγητες απολύσεις, την ενοικίαση εργαζομένων κλπ.
-Επίσης, εξήγγειλε το έκτακτο πρόγραμμα για την ανάκτηση της εργασίας, διετούς διάρκειας, συνολικού κόστους 5 δισ. ευρώ εκ των οποίων 3 δισ ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Προβλέπει την καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας της τάξης των 300.000 στο σύνολο της οικονομίας – δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, και στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα «ένα τέτοιο σχέδιο είναι υποχρεωτικό για την απορρόφηση των μακροχρόνια ανέργων, ιδιαίτερα ηλικίας άνω των 55 ετών, και των νέων ανέργων, που θα τους προσπεράσει, σε μεγάλο βαθμό, η μεγέθυνση της οικονομίας. Δηλαδή αυτών που δε θα βρουν δουλειά, χωρίς ειδικά κίνητρα».
-Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας. «Ένας σημαντικός αριθμός δικαιούχων του επιδόματος θα αποκτήσει εργασία, σε ισάριθμους ανέργους θα χορηγηθεί επίδομα ανεργίας, με κοινωνικά κριτήρια», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
-Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον τότε πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, κατηγορώντας τους πως «έχουν αναλάβει πρόθυμα τον ρόλο του υπάκουου μαθητή και του γραμματοκομιστή των γερμανικών συμφερόντων».
-«Έφτασαν στο σημείο να συναινέσουν άκριτα στις αδιέξοδες οικονομικές κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, αδιαφορώντας για το κόστος στην ελληνική οικονομία. Εμπλέκοντας τη χώρα, παρά τη δραματική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, σ’ έναν επικίνδυνο οικονομικό πόλεμο που φέρνει όλη την Ευρώπη πίσω στην ψυχροπολεμική εποχή», είπε.
-Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και μαζί και τον εαυτό του», ενώ είπε και ότι είναι «απολύτως ακατάλληλος» να διαπραγματευθεί και τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει τη σύγκληση «Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Χρέους» για τη διαχείριση της υπερχρέωσης της Ευρωζώνης.
Κι αντ΄ αυτών εγένετο χάος και νέα λεηλασία. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε παρουσιάζοντας στοιχεία για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ο παρατιθέμενος πίνακας τα λέει όλα. Απλώς υπέγραφαν όλες οι κυβερνήσεις αα ογκώδη Μνημόνια με εκατοντάδες προαπαιτούμενα για να παίρνουν τις δόσεις και όταν έρχονταν οι ελεγκτές της τρόικας κάνανε τους δύσκολους και δημιουργούσαν εμπλοκές. Απλώς αναφέρω ότι μεταξύ των υποσχέσεων ή των προαπαιτούμενων ήταν και η εφαρμογή ενός μεγάλου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, το οποίο τελικά ώδινεν επί επτά χρόνια και έτεκε μόνο 3 δις. ευρώ. Διαβάστε τον πίνακα και αγανακτήστε…
  Πίνακας 5: Πήγαν χαμένα 885,4 δις. ευρώ σε πέντε χρόνια
 Στόχοι (δις. ευρώ) Έτος Πηγές Εισπράξεις (δις. ευρώ) Έσοδα από παρεμβάσεις (δις. ευρώ)
ο 2010 Προϋπολογισμός 2010 0 5,8
5,0 2011 Μεσοπρόθεσμο 2012-2015 1,6 16,4
10,0 2012 Μεσοπρόθεσμο 2012-2015 0 20,6
8,1 2013 Πρόγραμμα 2013-2016 1,0 9,3
2,3 2014 Πρόγραμμα 2013-2016 0,3 4,9
1,1 2015 Πρόγραμμα-2013-2016 0 1,5
3,4 2016 Πρόγραμμα 2013-2016 0 5,7
1,52014Επικαιροποιημένο Μνημόνιο0
2,22015Επικαιροποιημένο Μνημόνιο0,3
3,32016Επικαιροποιημένο Μνημόνιο0
2,82017Επικαιροποιημένο Μνημόνιο0
3,02018Επικαιροποιημένο Μνημόνιο0
50,0 Έως το 2015 Μνημόνιο 1ο 3,2
50,0 Έως το 2022 Δηλώσεις το 2010
46,0 Έως το 2020 Τράπεζα της Ελλάδος 2011
4,1 Έως το 2014 ΤΑΙΠΕΔ 23/10/1204 2,9
6,3 ‘Εως το 2015 ΤΑΙΠΕΔ 23/10/14 3,2
9,7 Έως το 2016 ΤΑΙΠΕΔ 23/10/14
1,8 2016 Προϋπολογισμός 2017 0,1
2,0 2017 Προϋπολογισμός 2017
  Σύνολο εισπράξεων έως το 2016 3,3 64,2
Δηλαδή,
 Πρώτο Μνημόνιο (2010-2013): 77,3+30,0=107,3
 Δεύτερο Μνημόνιο (2012-2014, παράταση έως το 2015):164,5
 Τρίτο Μνημόνιο (2015-2018): 86 δις. ευρώ
 Σύνολο: 357,3 = 64,2 από μέτρα=421,5 δις. ευρώ
 Συν άλλα 137,9 δις. ευρώ από το «κούρεμα» για μείωση του χρέους
 Συν 326 δις.από φόρους. Σύνολο 421,5+137,9+326=885,4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα
 Στις 2 Μαΐου 2010, η Ευρωομάδα συμφώνησε να χορηγηθούν διμερή δάνεια που θα συγκέντρωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόμενη «Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα» – ΔΔΕ) συνολικού ποσού 80 δισ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιευόταν από τον Μάιο του 2010 έως το τέλος Ιουνίου 2013. (Το ποσό αυτό μειώθηκε τελικά κατά 2,7 δισ. ευρώ, επειδή η Σλοβακία αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα, ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποχώρησαν από τη Διευκόλυνση, καθώς ζητούσαν και οι ίδιες χρηματοδοτική συνδρομή).
Η χρηματοδοτική συνδρομή που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ήταν μέρος μιας κοινής δέσμης, στην οποία το ΔΝΤ συνεισέφερε επιπλέον ποσό 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας Stand-By (SBA)
 Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα
 Στις 14 Μαρτίου 2012, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν τη χρηματοδότηση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ διέθεσαν τα μη εκταμιευθέντα ποσά του πρώτου προγράμματος (Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα), συν άλλα 130 δισ. ευρώ για το διάστημα 2012 – 2014. Ενώ η χρηματοδότηση του πρώτου προγράμματος βασίστηκε σε διμερή δάνεια, συμφωνήθηκε ότι, από την πλευρά των κρατών μελών της Ευρωζώνης, το δεύτερο πρόγραμμα θα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EΤΧΣ), που είχε ήδη τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2010.
Συνολικά, το δεύτερο πρόγραμμα προέβλεπε χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 164,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014 (στη συνέχεια η περίοδος αυτή παρατάθηκε έως τα τέλη Ιουνίου του 2015). Από το ποσό αυτό, τα 144,7 δισ. ευρώ αποτελούν τη συνεισφορά της Ευρωζώνης και θα διατεθούν μέσω του EΤΧΣ, ενώ το ΔΝΤ θα συνεισφέρει τα υπόλοιπα 19,8 δισ. ευρώ. (Αυτό αποτελεί μέρος ρύθμισης τετραετούς διάρκειας, ύψους 28 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε από το ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2012).
Την άνοιξη του 2012, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας, προκηρύχθηκαν εκλογές που δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Η αβεβαιότητα για το πιθανό αποτέλεσμα μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης προκάλεσε μεγάλη αύξηση της διαρροής κεφαλαίων στο εξωτερικό και αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να υλοποιήσει το πρόγραμμα προσαρμογής. Τελικά, οι εκλογές της 17ης Ιουνίου κατέληξαν στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, αποτελούμενης από τρία πολιτικά κόμματα, η οποία είχε την εντολή να διασφαλίσει το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και να υλοποιήσει με αποφασιστικότητα το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η νέα κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση προχώρησαν γρήγορα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να καλυφθεί η υστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος. Η δυσκολία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές καθυστέρησε σημαντικά την εκταμίευση των επόμενων δόσεων των δανείων από διεθνείς δανειστές και, παρόλο που η καθυστέρηση αυτή ήταν δικαιολογημένη, είχε ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που έλαβαν οι αρχές, στις 26-27 Νοεμβρίου 2012, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ συμφώνησαν να παρατείνουν την πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο έτη και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2014, από 4,5% στο 1,5% του ΑΕΠ, με μέση ετήσια προσαρμογή της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ μέχρι να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Συμφώνησαν επίσης σε δέσμη μέτρων για μείωση του χρέους της Ελλάδας στο 124% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
 Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα.
 Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους προμήθειας εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα για τα δάνεια του ΕΤΧΣ.
 Επιμήκυνση κατά 15 έτη της ωρίμανσης των διμερών δανείων και των δανείων του ΕΤΧΣ και αναστολή για μια δεκαετία της καταβολής των τόκων της Ελλάδας για τα δάνεια του ΕΤΧΣ.
Δέσμευση των κρατών μελών να μεταφέρουν, από το οικονομικό έτος 2013, στον ειδικό χωριστό λογαριασμό της Ελλάδας ποσό ίσο με τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) τα οποία αναλογούν στη δική τους εθνική κεντρική τράπεζα.
Παράλληλα, η Ελλάδα δήλωσε ότι εξετάζει τη λήψη ορισμένων μέτρων μείωσης του χρέους (πρόγραμμα επαναγοράς χρέους), μέσω αγορών στο πλαίσιο δημοπρασίας, των διαφόρων κατηγοριών κρατικών ομολόγων.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2012, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών και αφού εξέτασε το αποτέλεσμα του προγράμματος επαναγοράς χρέους που υλοποίησε η Ελλάδα, η Ευρωομάδα ενέκρινε επίσημα τη δεύτερη δόση στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη εξουσιοδότησαν το ΕΤΧΣ να αποδεσμεύσει την επόμενη δόση συνολικού ύψους 49,1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση της δόσης θα γινόταν τμηματικά. Τον Δεκέμβριο του 2012 καταβλήθηκε στην Ελλάδα ποσό ύψους 34,3 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό επρόκειτο να εκταμιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2013. Πρώτον, ένα επιπλέον ποσό ύψους 7,2 δισ. ευρώ θα διατίθετο για την κάλυψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών. Δεύτερον, τα ποσά για την κάλυψη της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού θα εκταμιεύονταν σε τρεις επιμέρους δόσεις, σε συνάρτηση με την εκπλήρωση συγκεκριμένων ορόσημων του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν συμφωνηθεί από την Τρόικα. Οι επόμενες δόσεις ύψους 2,0 δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ και 2,8 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2013, στις 28 Φεβρουαρίου 2013 και στις 3 Μαΐου 2013 αντίστοιχα, μετά την έγκριση από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης της αξιολόγησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων που είχαν τεθεί για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοιχα.
Στις 15 Απριλίου 2013, κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης επανεξέτασης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παραμένει σε σωστή πορεία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Στις 13 Μαΐου 2013, η Ευρωομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνέτρεχαν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση από τα κράτη μέλη των απαιτούμενων εθνικών διαδικασιών για την έγκριση της επόμενης δόσης, που θα εκταμιευόταν σε δύο τμηματικές καταβολές. Μετά την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών και την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προαπαιτούμενων, η πρώτη επιμέρους δόση ύψους 4,2 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας (EWG) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), και εκταμιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013. Η δεύτερη επιμέρους δόση, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, εκταμιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2013, μετά την έγκριση του EWG και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΣΧ, στις 13 Ιουνίου 2013. Η έγκριση βασίστηκε στη σχετική σύσταση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, μετά την αξιολόγηση της επίτευξης των τριών συγκεκριμένων ορόσημων του Μνημονίου Συνεννόησης.
Η τρίτη επανεξέταση του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου 2013, και τα σχετικά κλιμάκια κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου “ad referendum” με τις ελληνικές αρχές. Την ίδια ημέρα, η Ευρωομάδα σημείωσε με ικανοποίηση ότι το πρόγραμμα βρισκόταν γενικά στη σωστή πορεία και εξουσιοδότησε το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ να εγκρίνουν την επόμενη δόση του ΕΤΧΣ, ύψους 3,0 δισ. ευρώ, που θα εκταμιευόταν σε δύο τμηματικές καταβολές. Συγχρόνως, η Ευρωομάδα εξουσιοδότησε το EWG και το ΕΤΧΣ να εγκρίνουν την εκταμίευση ποσού ύψους 2,0 δισ. ευρώ, ίσου με τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) το οποίο αναλογεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, στον ειδικό χωριστό λογαριασμό της Ελλάδας, επίσης σε δύο επιμέρους δόσεις. Η πρώτη, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε στις 26 Ιουλίου 2013 από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων. Το ποσό εκταμιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2013, μετά την ολοκλήρωση από τα κράτη μέλη των σχετικών εθνικών διαδικασιών. Με την ίδια ευκαιρία καταβλήθηκαν 1,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο SMP. Η δεύτερη, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2013 από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών προαπαιτούμενων και την ίδια ημέρα το εν λόγω ποσό εκταμιεύθηκε. Όπως και με την προηγούμενη επιμέρους δόση, καταβλήθηκαν με την ίδια ευκαιρία 0,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο SMP.
Στις 19 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της τέταρτης επανεξέτασης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής, τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται για τη διατήρηση της σωστής πορείας του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του.
Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ, η Ευρωομάδα, στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2014, κατέληξε ότι συνέτρεχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έγκριση δόσης του ΕΤΧΣ ύψους 8,3 δισ. ευρώ, η οποία θα εκταμιευόταν σε τρεις τμηματικές καταβολές, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των προαπαιτούμενων και των ορόσημων. Μια πρώτη επιμέρους δόση ύψους 6,3 δισ. ευρώ, εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου 2014, μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων και την οριστικοποίηση των σχετικών εθνικών διαδικασιών των κρατών μελών. Μετά την υλοποίηση της πρώτης σειράς ορόσημωνpdf(28 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου, που αναμενόταν έως το τέλος Μαΐου 2014, το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ ενέκριναν στις 4 και 7 Ιουλίου, αντίστοιχα, την εκταμίευση της δεύτερης επιμέρους δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2014. Ομοίως, στις 13 Αυγούστου 2014 εγκρίθηκε από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ η εκταμίευση της τρίτης και τελευταίας επιμέρους δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ, μετά την υλοποίηση της δεύτερης σειράς ορόσημωνpdf(47 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου που αναμενόταν έως το τέλος Ιουνίου. Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 έφθασαν στην Αθήνα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για να ξεκινήσουν συζητήσεις πολιτικής στο πλαίσιο της πέμπτης αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα.
Οι συζητήσεις διακόπηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα, μετά την τρίτη ανεπιτυχή ψηφοφορία στις 29 Δεκεμβρίου, προκηρύχθηκαν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου 2015. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε σημαντική πολιτική αβεβαιότητα, εν όψει μάλιστα της προγραμματισμένης λήξης του προγράμματος στις 28 Φεβρουαρίου. Τις εκλογές κέρδισε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που βρισκόταν μέχρι τότε στην αντιπολίτευση.
Στις 18 Φεβρουαρίου, ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης και των κρατών μελών της Ευρωζώνης και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την παράταση της «κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» για την Ελλάδα. Η Ευρωομάδα συμφώνησε να παραταθεί το πρόγραμμα για τέσσερις μήνες, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη σειρά μεταρρυθμίσεων και να ολοκληρώσει τις εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στις 27 Φεβρουαρίου οριστικοποιήθηκε η παράταση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΧΣ.
Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ελληνικών αρχών για την επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης επανεξέτασης. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία. Ως εκ τούτου, η επανεξέταση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί και το δεύτερο πρόγραμμα έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.
 Τρίτο πρόγραμμα 2015
 Στις 19 Αυγούστου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) με την Ελλάδα, αφότου το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ ενέκρινε περαιτέρω στήριξη σταθερότητας συνοδευόμενη από ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Έτσι δόθηκε συνέχεια στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 14 Αυγούστου και δρομολογήθηκε η κινητοποίηση ποσού μέχρι 86 δισ. ευρώ ως χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ελλάδα για τρία χρόνια (2015-2018). Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), με σκοπό να διευκρινιστούν οι όροι χρηματοδότησης του δανείου. Η εκταμίευση των ποσών εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειώνεται στην υλοποίηση των όρων πολιτικής, σύμφωνα με το ΜΣ. Οι όροι πολιτικής σκοπό έχουν να δώσουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, αυξημένη απασχόληση και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Η πρώτη εκταμίευση ποσών στο πλαίσιο του προγράμματος ύψους 13 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου, ενώ ένα πρόσθετο ποσό 10 δισ. ευρώ θα διατεθεί αμέσως για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών. Τα κεφάλαια αυτά σκοπό έχουν να δώσουν στο ελληνικό κράτος τη δυνατότητα να καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες, να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να περιορίσει τα κωλύματα στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και να εξοφλήσει ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο-γέφυρα ύψους 7,16 δισ. ευρώ που χορηγήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης στις 20 Ιουλίου.

*** 'Ολα στο φώς του ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΟΤΑΣΜΟΥ...

~ 'Ολα στο φώς του ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΟΤΑΣΜΟΥ
 Κώστα  Δημ. Χρονόπουλου
(Αρθρογράφου -Σχολιογράφου)
 Αρχικά ξεκίνησε στάγδην -"μαρτύριο της σταγόνας" με αποκαλύψεις των όσων διαδραματίστηκαν το 2015  (και για νωρίτερα έγιναν αναφορές) κυρίως από τον τ. Υπ/γο των Οικονομικών της Συγκυβέρνησης.
Σιγά - σιγά ανοίγουν οι ...κρουνοί και εκχέονται τα απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν γνωρίζαμε. Ενώ θα έπρεπε.
Η χαρά των Αντιπολιτευόμενων, των σκιτσογράφων, των επιθεωρησιογράφων , των κειμενογράφων, των δημοσιογράφων κλπ. Το ζήτημα - παρά τις φιλότιμες, πλην αλυσιτελείς, προσπάθειες για ...στογγυλοποίηση , υποβάθμιση ή παρασιώπηση - ανοίγει διάπλατα και δεν θα κλείσει, εκτός και αν οδηγηθούμε σε πολιτικές εξελίξεις.
Στο σημερινό κείμενο θα περιοριστώ να εκφράσω την θλίψη αλλά και την ανησυχία μου ως προς το κατά που πάμε!...
Σκέπτομαι,  πέρα από τις όποιες ανθρώπινες συμπάθειες ή μη,  πως  είναι λυπηρό να παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας. Την πλάτη του κυρίαρχου, εντολοδόχου, αφεντικού λαού (τρομάρα του).
Δεν είναι τόσο - ή μόνο - το ποιά "πολιτική" (κομματική είναι το ορθό) παράταξη το διέπραξε. Αλλά η κρατούσα αντίληψη των -εκάστοτε - κρατούντων, αφ' ενός να μας αγνοούν παντελώς και παντοιοτρόπως και, αφ' ετέρου να (αυτο) νομιμοποιούνται ως προς την διάπραξη αυθαιρεσιών, αλλαγής πολιτικής, στρατηγικής, αναστροφής, εκτροχιασμού κ.ο.κ.
Εννοείται πάντοτε με την γνωστή /παραδεκτή/ παραδοσιακή πολιτικάντικη συνέπεια στην .... ασυνέπεια, την απόλυτη /διαμετρικά αντίθετη συνήθως γραμμή σε σχέση με τις προεκλογικές τους εξαγγελίες/ τα... μη προγράμματά τους.
Με την παρούσα εξουσία προστέθηκε και μία άλλη, άγνωστη μέχρι τώρα, παράμετρος. Εκείνη του ... τζόγου!...
Ρίχνουμε μια ζαριά και αν είμαστε τυχεροί θα κερδίσουμε. Αν όχι (κάτι που δυστυχώς συνέβη) το πολύ να χάσουμε 100 δις ευρώ (!). Ε και τι έγινε,  βρεγμένοι και βρεγμένοι, χαμένοι, καταχρεωμένοι, πτωχευμένοι .
Δεν μπορώ να διανοηθώ πως ένας σοβαρός άνθρωπος είναι δυνατόν να υιοθετήσει αυτές τις μεθοδεύσεις/τακτικές/ πρακτικές/χειρισμούς. Ανεξάρτητα από την κομματική του τοποθέτηση.
Λυπούμαι αλλά τίθενται οξύτατα ζητήματα δεοντολογίας, συνέπειας, αξιοπιστίας, δημοκρατικότητας.
Ενδεικτικά θα αναφερθώ εδώ στα εξής:
1. Τα γνώριζαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά όλα αυτά;
2. Αληθεύουν όσα, ιδιαιτέρως σοβαρά καταγγέλλει ο τ. Υπουργός;
3. Είναι άραγε ποτέ δυνατόν οι ΑΝΕΛ να δέχτηκαν (όπως αναφέρει ) να συμμετάσχουν στην Συγκυβέρνηση συμφωνώντας με ό,τι  και όσα θα προωθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ; Να του εκχωρήσουν δηλαδή εν λευκώ όλους τους χειρισμούς;
Αυτό αποτελεί προσβολή /ύβρη και θα πρέπει να απαντηθεί πειστικά από τους ΑΝΕΛ, και όχι από κάθε αντιπολιτευόμενο.
Συνέβη κάτι τέτοιο ή όχι;
4. Έγινε διαπραγμάτευση για (τυχόν) έξοδο της χώρας από το ευρώ;
5. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους κο Μαδούρο, Πούτιν κ. α και γιατί;
6. Πως εξηγείται η αλλαγή πλεύσης από το ΟΧΙ (62%) στο Ναι  του Δημοψηφίσματος.
Κοντολογίς: Ποιός από τα δύο μέρη ψεύδεται ; Δεν αισθάνονται υποχρέωση να μας ενημερώσουν; (όχι βέβαια μέσω αλληλοκατηγοριών και αλληλοδιαψεύσεων).
 Π ρ ό τ α σ η  :
Επιβεβλημένη εμφάνιση του κου τ. Υπ/γου και του συνομιλητή του κου Πρωθυπουργού , καθώς και των άλλων δύο Υπ/γων οι οποίοι έλαβαν μέρος στην συνάντηση τους, στην Τηλεόραση.
Να αντιπαρατεθούν δημόσια να προσκομίσουν και τις κασέτες, ώστε - επιτέλους- να μάθουμε την αλήθεια.
 ΥΓ Ακούμε τους έντιμους (;) πολιτικούς μας να φωνάζουν παραδοσιακά: "Όλα στο φώς".
       Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το (φωτεινό /δημόσιο) πήδημα.
       Δυστυχώς, μέχρι τώρα, τα έχουμε : "Ολα στο φως του κομματικού σκοτασμού". Απογοήτευση!!!....

*** Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...

~  Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 Οι Έξω από τα κομματικά ποιμνιοστάσια Έλληνες, ειλικρινά θέλουν να πιστεύουν ότι, όλοι οι πολιτικοί της χώρας μας θέλουν το καλό των Ελλήνων, της Πατρίδος και το μέλλον αυτής.
Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάζουν ένα χάος επαφής μεταξύ των, για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας μας, δεν πιστεύω νοήμων Έλλην να έχει την αίσθηση ότι συνεργάζονται και σήμερα τα Κόμματα για το καλό του τόπου. Κάθε ένα κόμμα με τον τρόπο του προσπαθεί να πείσει τον Ελληνικό λαό ότι μόνο αυτό είναι ικανό και το μοναδικό που διαθέτει τον Μεσσία εκείνον ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τον Ελληνικό λαό και τους εργαζομένους, αυτό δυστυχώς το λένε ακόμη και αυτοί που στην πράξη, δεν άφησαν τίποτε όρθιο.
- Αδυνατούν να επέμβουν στην ουσία των προβλημάτων, λόγου χάριν στην δίκαιη είσπραξη εσόδων, στις τεράστιες περιουσίες που οι περισσότερες δημιουργήθηκαν ανέντιμα, εγκληματικά και εις βάρος του φορολογούμενου λαού. Διότι από ό,τι ξέρουμε, μετά την μεταπολίτευση, η Ελλάς δεν είχε εξωτερικό χρέος, γιατί και πώς έγινε αυτό το τεράστιο εξωτερικό χρέος; Γιατί χρεωνόμασταν αφού δεν βοηθούσαμε την παραγωγή; Πού πήγαν τα χρήματα αυτά που χρόνια δανειζόμασταν; Πώς και γιατί κατάντησε η χώρα μας να έχει πολλούς, πάρα πολλούς πάμπλουτους και από την άλλη πλευρά αυτή να είναι ένα πάμπτωχο και καταχρεωμένο κράτος; Όλα αυτά θέλουν απάντηση. Οι Υπεύθυνοι όμως σιωπούν.
Άρα τα μόνα κίνητρά των είναι η εξουσιομανία και πλουτομανία, οι δε παθιασμένοι οπαδοί των αποδεικνύονται δυστυχώς απλοί εθελόδουλοι, λακέδες των τυράννων τους.
Πώς αλλιώς να δικαιολογήσει κανείς αυτήν την πολιτική νοοτροπία στη χώρα μας;
- Όταν υπάρχουν  πολιτικά κόμματα, τα οποία αυτοτιτλούνται προστάτες του Ελληνικού λαού και προπαντός των μη προνομιούχων εργαζομένων και συνθηματολογούν  με σημαία την «Καταπάτηση των Νόμων» στα πεζοδρόμια, μιας όποιας Κυβέρνησης που βγήκε με ψήφο του Ελληνικού λαού,τι να περιμένει πλέον κανείς. Και! από την άλλη, η αδικαιολόγητη συμπεριφορά των Συνδικάτων σε μια δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, σε μοναδική πλέον αποστολή την κάθοδο του δύσμοιρου Ελληνικού λαού σε πορείες και απεργίες, θεωρώντας ως πρώτιστο επιτυχίας της αποστολής των, την κάθοδο μυριωτέρων, αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες συνέπειες.       
-       Οι περισσότερες απεργίες, ο αριθμός των οποίων είναι τριπλάσιος του αντίστοιχου κοινοτικού μέσου όρου της Ε.Ε., είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα και κατέληγαν στην απόσπαση απίθανων προνομίων. Έχει αυτός ο τόπος Ελπίδα;
- Εάν δεν αλλάξει η πολιτική νοοτροπία στην χώρα μας, εάν δεν αναβαθμισθεί το πνευματικό, ηγετικό, πατριωτικό και ουσιαστικών αρχών και αξιών πολιτικό επίπεδο, εάν δεν υπάρχουν πρότυπα, να προβάλλονται· πολιτικών, επιστημόνων και λοιπών κοινωνικών Ομάδων προσωπικότητες, με τα οποία πρότυπα πρέπει η νεολαία μας να μεγαλώνει και να «διδάσκεται», η Πατρίδα μας κινδυνεύει να μην έχει πλέον μέλλον.
Έσπειραν τα κόμματα μηδενισμό και αμοραλισμό, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς ντροπή και τώρα θερίζει τις συνέπειες όλος ο Ελληνικός λαός.
- Τι να περιμένει πλέον, ο Σκεπτόμενος Έλληνας Πολίτης από μία τέτοια συνεχιζόμενη, δυστυχώς πολιτική νοοτροπία, η οποία έχει φθάσει την Ιστορική αυτή χώρα, από απόψεως εκτιμήσεως αρχών και ενδιαφέροντος στο ναδίρ, στο σύνολο σχεδόν των προηγμένων Κρατών. Μία χώρα που ήταν πρότυπο φιλοσοφίας, ηρωισμού και αγάπης προς την Πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια. Τώρα! Ένα-ένα γκρεμίζονται όλα.
έλος! Είναι γεγονός ότι κάθε ρεαλιστικός προβληματισμός, οφείλει σήμερα να ξεκινάει, όπως πολύ ορθώς επισημαίνει ο Αξιότιμος κ. Χ. Γιανναράς από το δεδομένο ότι το πολιτικό μας σύστημα έχει καταρρεύσει. Και! Ελπίδα θα αρχίσει να γεννιέται όταν κάτω από τα μπαλκόνια των κομματικών ρητόρων δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης. Μα ούτε ένας.
Επειδή η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία ας ευχηθούμε με πίστη και Ελπίδα στα δύσκολα αυτά χρόνια ιδεολογικής, κοινωνικής και πνευματικής δοκιμασίας της ανθρωπότητος, να έλθει κάποτε η γενιά εκείνη των καταξιωμένων Ελλήνων πολιτικών, που θα απαλλάξει τους Έλληνες από την κατάρα της διχόνοιας, να δογματίσει τα πολλά ΕΓΩ σε ΕΜΕΙΣ,γιά να κάμει το δένδρο της Δημοκρατίας μας να παραμείνει παντοτινά Αειθαλές και Ζείδωρο.
 Ασλανίδης Ιωάννης    Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε. Αντγος ε.α.

***  Θαυμαστά Γεγονότα στην Θεία Λειτουργία!  
~  Θαυμαστά Γεγονότα στην Θεία Λειτουργία!
 Γράφει η Δήμητρα Ρετσινά- Φωτεινίδου, Φιλόλογος – Μ.Α. Πολιτικής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.
Αρχή της Ινδίκτου και αρχή της Εκκλησιαστικής  χρονιάς είναι η 1η του Σεπτέμβρη για το Χριστιανικό Ορθόδοξο Ημερολόγιο! Δηλαδή, κατά την Ορθόδοξη παράδοση, η νέα χρονιά ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου και για τον λόγο αυτόν η Θεία Λειτουργία είναι μεγαλοπρεπής με ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Δημιουργό Θεό που έπλασε την φύση και τον άνθρωπο, που υπερβαίνει την φύση. Δικαιολογημένα, επομένως, η Εκκλησία μας όρισε να είναι η 1η Σεπτεμβρίου ημέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος! Φύση, Θεός, Ψυχή συμπλέκονται αρμονικά σε μια διαρκή δημιουργική όσμωση. Το Μεγαλυνάριον λέει: «Άναρχε τρισήλιε Βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων, τας ελίξεις περισκοπών, ευλόγησον τον κύκλον της νέας περιόδου, τας αγαθάς σου δόσεις πάσι δωρούμενος»!
Σταχυολόγησα κάποιες διδακτικές αφηγήσεις κληρικών και λαϊκών από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Πρόκειται για θαυμαστά γεγονότα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, που βίωσαν οι πιστοί κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Ευχαριστίας καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Ιερή έκσταση και μανικός έρως και αλήθειες που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε…
Ο μακαριστός ηγούμενος του οσίου Δαυίδ, γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ζούσε θαυμαστές εμπειρίες σε όλες τις ιερές ακολουθίες, μα ιδιαίτερα την ώρα της θείας λειτουργίας. Διηγείτο: «Τι γίνεται στο ιερό την ώρα της λειτουργίας! Στο χερουβικό άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και συχνά αισθάνομαι τις φτερούγες τους να χτυπούν πάνω στους ώμους μου… Μερικές φορές δεν μπορώ να αντέξω και κάθομαι στην καρέκλα. Οι άλλοι ιερείς νομίζουν ότι κάτι έπαθα, δεν νιώθουν όμως αυτά που βλέπω και ακούω. Τι φτερούγισμα, παιδί  μου, οι άγγελοι! Και μόλις ο ιερέας πει το «Δι’ ευχών» φεύγουν οι ουράνιες δυνάμεις. Τότε μέσα στον ναό απλώνεται απόλυτη ησυχία»!
Όταν τελούσε την προσκομιδή ο π. Ιάκωβος, συχνά έβλεπε την πνευματική κατάσταση των κεκοιμημένων που μνημόνευε. Έβλεπε τις ψυχές να περνούν από μπροστά του και να τον παρακαλούν να τις μνημονεύσει. Την ώρα που ο ιερέας βγάζει μερίδες και μνημονεύει τα ονόματα στην Αγία Πρόθεση, κατεβαίνει άγγελος Κυρίου, παίρνει την μνημόνευση και την πηγαίνει στον θρόνο του Δεσπότη Χριστού σαν προσευχή για αυτούς που μνημονεύθηκαν. Κάποια φορά ο γέροντας λησμόνησε να μνημονεύσει στην Προσκομιδή τη μητέρα του και εκείνη εμφανίστηκε και του είπε με παράπονο: -Πάτερ Ιάκωβε, δεν με μνημόνευσες σήμερα. – Πώς δεν σε μνημόνευσα μητέρα! Κάθε μέρα σε μνημονεύω, βγάζω μάλιστα για σένα την καλύτερη μερίδα. – Όχι παιδί μου, σήμερα με ξέχασες,  και η ψυχή μου δεν αναπαύεται όσο τις άλλες μέρες.
Κάτι ανάλογο του συνέβη και με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο(!) Ο π. Ιάκωβος, τελειώνοντας μια φορά την Προσκομιδή, ξεκίνησε για την Αγία Τράπεζα. Βλέπει τότε τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο να στέκεται δεξιά του, με τις παλάμες τη μια μέσα στην άλλη,  όπως συνηθίζουν οι ιερείς να μεταλαβαίνουν το δεσποτικό Σώμα, σαν να ζητούσε και εκείνος τη δική του μερίδα…
Το επόμενο περιστατικό που θα σας αναφέρω αφορά στην μεγάλη δύναμη, πνευματική και ψυχική, που έχει η ανθρώπινη επιρροή. Ο άνθρωπος, το Πρόσωπο, έχει μεγάλη ενέργεια, θετική ή αρνητική, για τον συνάνθρωπό του. Και το «πάθημα που γίνεται μάθημα» προέρχεται κατεξοχήν από ανθρώπινη δραστηριότητα… Ένας γέροντας κάθε φορά που λειτουργούσε έβλεπε αγγέλους, ήταν δηλαδή καθαρός στην ψυχή, όμως, έλεγε τις ευχές της Αναφοράς εσφαλμένα γιατί είχε μάθει λάθος τα Θεία Δόγματα. Κάποτε, όμως, από Οικονομία Θεού, τον επισκέφθηκε ένας αδελφός- διάκονος που γνώριζε καλά τα θεία δόγματα. Την ώρα, λοιπόν, που λειτουργούσε ο γέροντας διαπίστωσε το λάθος και του το είπε: - Αυτά που λες, πάτερ, στην λειτουργία δεν είναι της ορθοδόξου πίστεως. Ο γέροντας δεν έδωσε προσοχή στα  λόγια του. Μα ο διάκονος επέμενε να ελέγχει την κακοδοξία: -Σφάλλεις, καλόγερε. Η Εκκλησία δεν τα παραδέχεται αυτά. Τότε ο γέροντας, βλέποντας την επιμονή του διακόνου, ρώτησε τους αγγέλους που τον παρέστεκαν στην λειτουργία: - Τι είναι αυτά που μου λέει ο διάκονος; -Καλά  σου λέει, απάντησαν εκείνοι. Να τα παραδεχθείς! –Και γιατί τόσο καιρό δεν μου το λέγατε εσείς; - Γιατί ο Θεός έτσι οικονόμησε: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ! Από τότε ο γέροντας διορθώθηκε, ευχαριστώντας τον Θεό και τον διάκονο.
Σύμφωνα με τον λόγιο μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου, οι Ορθόδοξοι ναοί πρέπει να αντανακλούν το κατανυκτικό και ησυχαστικό πνεύμα της Ορθοδόξου πίστεως. Οι ιερείς πρέπει να δίνουν προσοχή στον διάκοσμο του ναού και στην ένταση του ήχου... Όταν κάποιος πιστός αγαπά τις λειτουργικές βυζαντινές εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά δεν τηρεί τις «ασκητικές διατάξεις» της Εκκλησίας, είναι ψευτοκουλτουριάρης. Όταν κάποιος τηρεί τις τυπικές ασκητικές διατάξεις αλλά δεν αγαπά τον ευαγγελικό τρόπο ζωής (φιλανθρωπία, νηστεία, προσευχή) είναι φαρισαϊστής. Όταν κάποιος τηρεί όλα αυτά ψυχρά, επιδερμικά, επιφανειακά, αφήνοντας ανέγγιχτο το βάθος της ψυχής του, είναι Πουριτανός!
Πουριτανός είναι, επίσης, εκείνος ο οποίος, επειδή, όπως πιστεύει ο ίδιος, τηρεί τις διατάξεις/το γράμμα του χριστιανικού και κοινωνικού Νόμου, κατακρίνει τους άλλους, οι οποίοι από άγνοια ή αδιαφορία προσλαμβάνουν μερικά μόνο στοιχεία από την Παράδοση, έχοντας όμως τη δυνατότητα να προχωρήσουν βαθύτερα!
Η υποκρισία πρέπει να καταδικάζεται: Μερικοί πιστοί λειτουργούνται κατανυκτικά στο όνομα της «Εν Χριστώ Αδελφότητας» αλλά πριν ή μετά την Θεία Λειτουργία ζουν σαν να μην ανήκουν στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας/Κοινωνίας. Δηλαδή, η λειτουργική ατμόσφαιρα ελάχιστα τους αγγίζει. Δεν επηρεάζει την συμπεριφορά τους απέναντι στην Κοινωνία και στην Οικογένεια. Εξωτερικά μεν είναι comme il faut, εσωτερικά δε είναι ακόμη θηρία. Απαιτείται πνευματική λεβεντιά και πνευματικό φιλότιμο!

***  Η στιγμή της μεγάλης ΝΙΚΗΣ! Ο Συριακός στρατός ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ... (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Τα Συριακά μέσα ενημέρωσης κυκλοφόρησαν ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία οι κυβερνητικοί στρατιώτες συναντήθηκαν με τους υπερασπιστές του Deir Ezzor στην 137η βάση ταξιαρχίας την Τρίτη, ολοκληρώνοντας νικηφόρα την ανακατάληψη της πόλης Deir Ezzor.
Νωρίτερα, ο Συριακός Αραβικός Στρατός (SAA) έφτασε στην περιοχή και κατέλαβε μετά από τριετή πολιορκία του ISIS, την πόλη Deir Ezzor.
Δείτε το βίντεο: مشهد لا يوصف .. اللحظة التاريخية التي انتظرها أهل دير الزور أعواماً طويلة .. لحظة التقاء القوات   , https://youtu.be/bcdXVWe44NM .-

***  Δείτε ΓΙΑΤΙ έρχεται ο Μακρόν στην Ελλάδα και ΠΟΙΟΥΣ φέρνει μαζί του...

~   Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη, και εκτός από τη σύζυγό του Μπριτζίτ, θα τον συνοδεύουν και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ, και εκπρόσωποι 15 γαλλικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Ο άνθρωπος των Ρόθτσιλντ, Μακρόν, φέρνει στη χώρα μας επίδοξους “επενδυτές”, οι οποίοι σίγουρα δεν έρχονται στη χώρα μας απλώς για επενδυτικές ευκαιρίες αλλά για το πάρτυ ξεπουλήματος που γίνεται τα τελευταί χρόνια.
     Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cnn.gr, την επιχειρηματική αποστολή θα αποτελούν:
-Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Total (πετρελαϊκή εταιρεία) Πατρίκ Πουϊγιάν
-Ο γενικός διευθυντής της BPI (Αναπτυξιακή Τράπεζα της Γαλλίας) Νικολά Νταφούρκ
-Ο συνιδρυτής της εταιρείας Kiss Kiss Bank Bank (πλατφόρμα χρηματοδότησης media, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και μουσικής) Αντριέν Ομόν
-Ο πρόεδρος του ομίλου Roullier (λιπάσματα και ζωοτροφές) Ενί Μπουαγιέ
-Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Saur (εταιρεία υδάτων) Λουί-Ρος Μπουργκάρντ
-Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής των εργαστηρίων Ineldea (καλλυντικά, βιταμίνες κ.λπ.) Νικολά Καπελέρ
-Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Suez Environnement (εταιρεία νερού και περιβάλλοντος) Ζαν Λουίς Σοσό
-Ο γενικός διευθυντής της Cooperl (εταιρεία επεξεργασίας χοιρινού κρέατος) Εμανουέλ Κομόλ
-Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Biocodex (φαρμακευτική εταιρεία) Ζαν-Μαρί Λεφέβρ
-Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Sanofi (φαρμακευτική εταιρεία) Γκιγιόμ Λερουά
-Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Orchestra (εταιρεία παιδικού ενδύματος) Πιέρ Μεστρ
-Το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Vinci (τεχνική εταιρεία) Νικολά Νοτεμπέρ
-Ο πρόεδρος της Aerospace Valley (αεροδιαστημική εταιρεία) Αγκνές Παϊγιάρ
-Ο πρόεδρος του ομίλου BPCE (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) Φρανσουά Περόλ
-Ο γενικός διευθυντής της Alstom (τρένα, μέσα μαζικής μεταφοράς) Ανρί Πουπάρτ – Λαφάρζ.

***  Η Μέρκελ έβαλε την "ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ"! Λέει ΑΝΤΙΟ στην Ε.Ε. η Τουρκία...

~  Νέα δήλωση βόμβα έκανε σήμερα η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, καθώς προειδοποίησε ότι η Τουρκία απομακρύνθηκε από το κράτος δικαίου και δεσμεύθηκε να προτείνει στους εταίρους της στην Ε.Ε. να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναστολής ή ακόμη και λήξης των ενταξιακών συνομιλιών σε συνάντηση τον Οκτώβριο.
“Η Τουρκία απομακρύνεται από την πορεία του κράτους δικαίου με πολύ γρήγορη ταχύτητα”, ανέφερε συγκεκριμένα η Μέρκελ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή της θα έκανε ό, τι μπορούσε για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Γερμανών που κρατούνται στην Τουρκία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι.
Η Μέρκελ δήλωσε ότι οι εξελίξεις απαιτούν μια επανεξέταση των σχέσεων της Γερμανίας και της Ε.Ε. με την Τουρκία.
 Με πληροφορίες από Reuters

***   ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ δεν μας δίνουν χρήματα! ΠΑΝΙΚΟΣ στο Μαξίμου...

~  Για άλλη μια φορά η Ελλαδική κυβέρνηση κάνει τη χώρα μας διεθνώς ρεζίλι, καθώς κοροϊδεύει εμάς και τους δανειστές.
Στο χθεσινό Euro Working Group αποφασίστηκε να φρενάρει την εκταμίευση της δόσης για 800.000.000 ευρώ, καθώς στην δόση του Ιουλίου (7,7 δις) είχε συμφωνηθεί να πάει το ποσό των 800.000.000 ευρώ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, κάτι που όχι μόνο δεν έγινε, αλλά οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 343.000.000 ευρώ.
Αυτό εξόργισε τους δανειστές, οι οποίοι βλέποντας άλλη μια φορά την κυβέρνηση να αθετεί τα συμφωνηθέντα φρέναρε τη δόση...

***  ΣΟΚ στη ΔΙΕΘΝΗ κοινότητα! Ο Πούτιν καταθέτει ΜΗΝΥΣΗ εναντίον του Τραμπ...

~  Στα άκρα φαίνεται ότι θα φτάσει η κόντρα της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να ετοιμάσει και να καταθέσει μήνυση στην Αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τα διπλωματικά μέτρα που έλαβε η Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα.
Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «άξεστη» την μεταχείριση της Ρωσικής Διπλωματικής αποστολής από τους Αμερικανούς, η οποία ήταν αποτέλεσμα του κλεισίματος του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στο Σαν Φρανσίσκο.
Τέλος, ο Ρώσος Υπ.Εκ. Ρεξ Τίλερσον χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» την απόφαση της Ουάσιγκτον και διεμήνυσε ότι η Μόσχα θα προσφύγει στα δικαστήρια...

*** Δεν έσωσαν τους εμπόρους ούτε οι θερινές εκπτώσεις 
Υποχώρησε έως 10% στην Καλαμάτα ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις
 Σε αδιέξοδο βρίσκεται η πλειοψηφία των εμπόρων στην Καλαμάτα, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα, μέσω της οποίας διαπιστώνεται ότι οι εκπτώσεις δεν είχαν κανένα αντίκρισμα για τις περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις.
 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων δεν ήταν ο αναμενόμενος, ιδιαίτερα μετά από έναν πολύ καλό Ιούνιο. Ειδικότερα, οι θερινές εκπτώσεις είχαν αρνητικό πρόσημο που έφτασε και σε μείωση έως 10%.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η πτώση του τζίρου οφείλεται κατά κύριο λόγο στους φόρους και τα χαράτσια, στη μείωση μισθών και συντάξεων, καθώς και στη δράση των πολυεθνικών.
Όσον αφορά τις πωλήσεις, η πλειονότητα των επιχειρηματιών, ποσοστό 65%, δήλωσε ότι την θερινή εκπτωτική περίοδο του 2017 ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2016 και το 28% ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Επίσης κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων το ποσοστό των επιχειρήσεων που κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανέρχεται στο 6%, ίδιο περίπου με αυτό που ανιχνεύθηκε και για τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017.
Η πλειονότητα των επιχειρηματιών, όσον αφορά ποια ήταν η καλύτερη περίοδος των θερινών εκπτώσεων, απάντησε ότι ήταν το πρώτο δεκαπενθήμερο τις εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή από 10/7/2017 έως 31/7/2017. Επίσης ένας στους τρεις επιχειρηματίες δήλωσε ότι η καλύτερη περίοδος ήταν μεταξύ 1/8/2017 και 14/8/2017.
Στην ίδια έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων (90% περίπου), τάσσεται κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, ενώ το υπόλοιπο με δυσκολία μπορεί ακόμη να ανταπεξέλθει, περικόπτοντας όμως άλλες βασικές ανάγκες του.
Φαίνεται καθαρά ότι αν και η πόλη μας είναι τουριστικός προορισμός, η πλειοψηφία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων δεν εισέπραξε τα ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό ενισχύεται και από τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΣΕΕ.
«Η φετινή θερινή εκπτωτική περίοδος, παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων ανάλογα με το εμπόρευμα στα ράφια τους και τη θέση τους. Για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώνεται ότι ο αυξημένος τουρισμός σε επίπεδο αφίξεων δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων - ιδίως των εμπορικών - ακόμα και στις απόλυτα τουριστικές περιοχές», επεσήμανε ο Βασίλης Κορκίδης και πρόσθεσε:
«Η αυξημένη τουριστική κίνηση αν και βελτίωσε τις επιδόσεις ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων, δεν κατάφερε να αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα στον κλάδο αλλά απλά να τονώσει τον τζίρο στις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, κατέγραψαν αυξομειώσεις του τζίρου και επιβεβαίωσαν ότι οι φετινές καλοκαιρινές εκπτώσεις μπορεί να βοήθησαν αλλά σίγουρα δεν έσωσαν τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις».
 Τούτων δοθέντων η οικονομική κρίση καλά κρατεί και σε συνδυασμό με τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σπρώχνουν τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στο περιθώριο. Μεγάλος κερδισμένος, φυσικά, από αυτή την κατάσταση είναι οι πολυεθνικές εταιρείες που… ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και στην Καλαμάτα.
  Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης από τις 16 Οκτωβρίου 
Τη δυνατότητα στις εθνικές κυβερνήσεις να καταβάλουν την προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες από τις 16 Οκτωβρίου, προκειμένου να βοηθήσουν τους πληγέντες από τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες κατά το πρώτο μέρος του 2017, αποφάσισε να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 «Οι ανεπιθύμητες κλιματικές συνθήκες σε ορισμένα κράτη μέλη – ξηρασίες και εξαιρετικά ζεστός ή ξηρός καιρός σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, καθώς και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες την άνοιξη σε συνδυασμό με έντονες βροχοπτώσεις σε άλλα μέρη – επηρέασαν τις γεωργικές δραστηριότητες σε πολλές χώρες και είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των αγροτών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Κομισιόν. Η απόφαση αφορά 10 κράτη μέλη (δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα) αλλά «ο κατάλογος των επιλέξιμων χωρών θα μπορούσε να αυξηθεί», επισημαίνει η Κομισιόν.
Και προσθέτει: «η συμφωνία καλύπτει τις άμεσες πληρωμές και ορισμένες πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης για τους γεωργούς, οι οποίες κατανέμονται συνήθως από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καταβάλλουν προκαταβολές για τις εν λόγω πληρωμές από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, μέχρι το 50% του συνολικού ποσού για τις άμεσες ενισχύσεις και το 75% για τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης. Η απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει τώρα στα κράτη μέλη που πλήττονται από τις δυσμενείς συνθήκες να αυξήσουν το ανώτατο ποσό της προκαταβολής σε 70% για τις άμεσες πληρωμές και 85% για τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης».
Οι αλλαγές – σύμφωνα με την Κομισιόν – θα ωφελήσουν δέκα κράτη μέλη (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Φινλανδία), τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Αυτές οι δέκα χώρες ζήτησαν από την Επιτροπή ευελιξία όσον αφορά τις πληρωμές λόγω του αντίκτυπου των κακών καιρικών συνθηκών και μετά την επαλήθευση των όρων, η Επιτροπή συμφώνησε με το αίτημα.
Ο κατάλογος των επιλέξιμων χωρών θα μπορούσε να αυξηθεί κατά δύο ή τρεις ακόμη, ανάλογα με το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αξιολογήσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα αξιολογήσουν εάν και αυτές θεωρούνται επιλέξιμες βάσει δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών.
Εναπόκειται τώρα στις επιλέξιμες χώρες να αποφασίσουν αν θα επωφεληθούν ή όχι από την εν λόγω χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τις προκαταβολές.

*** Mεγάλο ενδιαφέρον του παραγωγικού κόσμου για τη διοργάνωση της «Πελοπόννησος EXPO» 
Οι προετοιμασίες για την Έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ 2017 στην Αργολίδα συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η Αργολίδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα ξεχωριστό επιχειρηματικό -παραγωγικό γεγονός που θα σηματοδοτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την παραγωγική δυνατότητα της Πελοποννήσου.
Οι τομείς της Έκθεσης καλύπτουν ουσιαστικά το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας. Το κοινό θα ενημερωθεί μέσα από τα περίπτερα της Έκθεσης για την αγροτική παραγωγή, τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της Πελοποννήσου, τις γαστρονομικές λιχουδιές, αλλά και για πολλές άλλες δυνατότητες, όπως την αυτοκίνηση και την μοτοκίνηση, την κουλτούρα του ποδηλάτου, τις εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών και της ανακαίνισης, τον αγροτουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τέλος θα ενημερωθεί για την... ενημέρωση, αφού θα υπάρχουν εκπρόσωποι της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας στο ειδικό περίπτερο για τα ΜΜΕ και την κοινωνία της πληροφορίας και της προβολής. Οι συμμετοχές από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες/παραγωγούς - αξιόλογες όλες -αντανακλούν το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δείξει ο παραγωγικός κόσμος για την σημαντική αυτή διοργάνωση αλλά και το κύρος που περιβάλλει ήδη από την δεύτερη χρονιά λειτουργίας της Έκθεσης, που γεννήθηκε για να γίνει ο μεγαλύτερος και αντιπροσωπευτικότερος θεσμός του παραγωγικού παλμού της Πελοποννήσου.
Η Έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ 2017 σηματοδοτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξωστρέφεια της παραγωγικής δραστηριότητας που ενώνει όλους του επαγγελματίες με το κοινό.
Η Έκθεση θα ανοίξει για το κοινό από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τη 1η Οκτωβρίου στις Αποθήκες Φραγκίστα, στο 4° χιλιόμετρο Αργούς - Ναυπλίου. Με τον καιρό να είναι ακόμα πολύ γλυκός, η έκθεση αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να συνδυάσει κάποιος μια όμορφη εξόρμηση στην αργολική γη, να δει θαυμάσια τοπία και αξιοθέατα και να περιηγηθεί μέσα από τα περίπτερα της Έκθεσης στο πανόραμα της πελοποννησιακής επιχειρηματικότητας.

***  Ένοχη για μαστροπεία ιδιοκτήτρια μπαρ στην Καλαμάτα 
Μετά από επ’ αυτοφώρω σύλληψη αστυνομικού - πελάτη
 Ένοχη για μαστροπεία κρίθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων μια γυναίκα, η οποία διατηρούσε επί πολλά χρόνια νυχτερινό μπαρ στην Καλαμάτα. Πρωτόδικα είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 18 μηνών και το δικαστήριο χθες αρνήθηκε να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου που ζητήθηκε και δικαιολογώντας μόνο την καλή συμπεριφορά της μετά την πράξη, μείωσε την ποινή της στους 10 μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή.
Η συνταξιούχος πλέον γυναίκα, συνελήφθη το 2010, όταν αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη στο μπαρ και πλήρωσε την κατηγορούμενη, για να πάρει μαζί του και να συνευρεθεί ερωτικά με αλλοδαπή που εργαζόταν εκεί.
  Εξέδιδε τις εργαζόμενες
Αστυνομικός που τότε εργαζόταν στην Ασφάλεια Καλαμάτας, κατέθεσε ότι το Μάιο του 2010 έφτασαν στην υπηρεσία του πληροφορίες ότι η ιδιοκτήτρια συγκεκριμένου μπαρ εκδίδει κατ’ επάγγελμα τις κοπέλες που εργάζονται στο μαγαζί της.
Επειδή, όπως είπε, οι ίδιοι ήταν γνωστοί στην Καλαμάτα, επιστρατεύτηκε συνάδελφός τους από την Κυπαρισσία, ο οποίος ανέλαβε το ρόλο του δολώματος.
Προσημειώθηκαν δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και ένα βράδυ, πήγε στο μπαρ ως πελάτης. Ο αστυνομικός της Ασφάλειας που κατέθεσε είπε ότι αυτοί περίμεναν έξω από το μπαρ και λίγη ώρα μετά είδαν τον συνάδελφό τους να βγαίνει με μια κοπέλα. Πήγαν στο αυτοκίνητό του και μετά από λίγη ώρα τους ειδοποίησε να κάνουν έλεγχο στο μπαρ και πως τα δύο προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα είχε πληρώσει στην ιδιοκτήτρια ως αμοιβή για να συνευρεθεί ερωτικά με την κοπέλα.
Μέσα στο μαγαζί, όπως είπε ο μάρτυρας, βρήκαν χρήματα στην ταμειακή μηχανή, αλλά και μέσα σε άδεια μπουκάλια στην κάβα. Συνολικά, κατάσχεσαν το ποσό των 1.985 ευρώ, ενώ ανάμεσα σε αυτά ήταν και τα δύο προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αργότερα στην απολογία της η κατηγορούμενη εξήγησε ότι είχε πέσει θύμα ληστείας δύο φορές στο σπίτι της και γι αυτό έκρυβε τα χρήματα στο μαγαζί.
  Αρνήθηκε τις κατηγορίες
Το δικαστήριο ανέγνωσε και την κατάθεση του αστυνομικού που προσποιήθηκε τον πελάτη. Αυτός περιέγραψε ότι μέσα στο μπαρ ήπιε δύο ποτά και ζήτησε να πάρει την κοπέλα. Η ιδιοκτήτρια του ζήτησε το ποσό των 150 ευρώ και αυτός της είπε ότι έχει μόνο 100 ευρώ και αφού συμφώνησαν, της έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
Στη συνέχεια περιέγραψε ότι πήγε με την κοπέλα στο αυτοκίνητό του και αυτή άρχισε να γδύνεται. Τότε της γνωστοποίησε την ιδιότητά του και την συνέλαβε.
Αντίθετα, στην κατάθεσή της η κοπέλα είχε πει ότι ο αστυνομικός – πελάτης την τράβηξε από τα μαλλιά και την χτύπησε στο πρόσωπο, όταν δεν έβγαλε τα ρούχα όπως της ζήτησε και πως την κακομεταχειρίσθηκαν και οι αστυνομικοί που την οδήγησαν στην Αστυνομία.
Στην απολογία της η κατηγορουμένη αρνήθηκε τα πάντα και είπε πως όταν συνέβη το περιστατικό είχε παιδιά και εγγόνια και δεν θα μπορούσε να στείλει μια νέα κοπέλα να κάνει κάτι τέτοιο. Παραδέχτηκε βέβαια ότι οι κοπέλες που εργάζονταν ως σερβιτόρες στο μαγαζί, κάθονταν στα τραπέζια και έκαναν παρέα στους πελάτες για να καταναλώνουν ποτά. Ισχυρίσθηκε ότι ο αστυνομικός –πελάτης, πήγε στο μπαρ μαζί με φίλο του και ήπιαν πολλά ποτά, ενώ κέρασαν τόσο την ίδια, όσο και κοπέλες. Τα 100 προσημειωμένα ευρώ, ισχυρίσθηκε ότι ήταν ο λογαριασμός από τα ποτά και πως της ζήτησε να φύγει για λίγο με την κοπέλα,  να πάνε σε γειτονικό μπαρ για να κάνουν… «ζήλειες», σε άλλη κοπέλα.
Το δικαστήριο ωστόσο, δεν πίστεψε την εκδοχή της και την έκρινε ένοχη για μαστροπεία.  Της Βίκυς Βετουλάκη

*** «Πέθαναν» το δήμαρχο Καλαμάτας
Ήταν από τα λάθη που παρακαλάς να μη σου συμβεί ποτέ. Συντάκτης της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος" γράφοντας για το θάνατο του επιχειρηματία Π. Νίκα, ιδρυτή της γνωστής εταιρείας αλλαντικών, προφανώς από άγνοια, μπέρδεψε τον επιχειρηματία με το δήμαρχο Καλαμάτας και συνοδεύει το δημοσίευμα με τη φωτογραφία του δεύτερου! Μάλιστα, όπως μάθαμε, το λάθος δεν ήταν μόνο στην παραπάνω εφημερίδα, αλλά πήρε και έκταση.
Πάντως ο… δικός μας Παναγιώτης Νίκας ζει και βασιλεύει, χαίρει άκρας υγείας και φυσικά θα διασκέδασε και ο ίδιος όταν έμαθε για το λάθος…A.Π.

***  Ξεκίνησαν τα δικαστήρια 
Η συνεδρίαση του τελευταίου τμήματος διακοπών του Εφετείου Καλαμάτας ξεκίνησε από χθες με υποθέσεις τόσο σε βαθμό πλημμελήματος, όσο και κακουργήματος.
Η συνεδρίαση θα διαρκέσει και τις επόμενες ημέρες μιας και οι υποθέσεις είναι πολλές, ενώ ήδη μία μεγάλη, διεκόπη για την  επόμενη εβδομάδα.
Από τις 16 του μήνα, όμως, ξεκινάει κανονικά το δικαστικό έτος και όπως φαίνεται μέχρι και το τέλος του 2017, θα υπάρχει μεγάλη πίεση με πολλές και μεγάλες υποθέσεις. Β.Β.

*** Δεν ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων - Αναβλήθηκε για άγνωστη ημερομηνία 
Αν και ο αρχικός προγραμματισμός ήταν από σήμερα να ξεκινήσουν  οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων, τελικά αυτό αναβλήθηκε, όπως παραδέχτηκε και σε δηλώσεις του χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.
Την εκτίμηση ότι θα αργήσει ακόμα η εφαρμογή του μέτρου που αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έκανε σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Ναυπλίου – Καλαμάτας Παναγιώτης Δουμουλάκης.
  Από την άλλη εβδομάδα…
Ωστόσο, χθες σε δηλώσεις του ο Υπουργός κ. Σταθάκης, είπε ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και θα αφορούν σε πρώτη φάση τα επαγγελματικά ακίνητα.
Ο κ. Σταθάκης, τόνισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι έτοιμο να ξεκινήσει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ενώ προανήγγειλε επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και μετά το τέλος του 2018, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει συζήτηση για νέα ρύθμιση που θα την προστατεύει.
  …ή στο τέλος του μήνα
Πάντως, ο κ. Δουμουλάκης, είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές συναντήσεις στο Υπουργείου Δικαιοσύνης, όμως δεν φαίνεται να ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ενώ έχει υπάρξει δέσμευση να βρεθεί λύση για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Πάντως, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής, το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας των πλειστηριασμών είναι έτοιμη.
Το σύστημα είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει τη διενέργεια ενός πλειστηριασμού από υπάλληλο που θα ορίζεται από τον επισπεύδοντα και από εξουσιοδοτημένο συμβολαιογράφο. Στη διαδικασία θα μπορεί να συμμετέχει κάθε υποψήφιος πλειοδότης και οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία. Υποψήφιος πλειοδότης θα μπορεί να είναι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εντός ή εκτός χώρας, ενώ θα υπάρχει κατηγοριοποίηση για τους μεσίτες ακινήτων (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι θα εγγράφονται ως μέλη προκειμένου να συμμετέχουν για λογαριασμό πελατών τους.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Η φωτιά του Ταΰγετου «μυρίζει» εμπρησμό 
Μπορεί χθες να γράφαμε ότι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, είχε σχεδόν σβηστεί, αλλά τελικά κάποιοι είχαν άλλη γνώμη.
Έτσι το βράδυ της Δευτέρας, νέα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λίμνα της Αλαγονίας, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την πρωινή εστία.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ξεκίνησε μια εφιαλτική νύχτα για τους πυροσβέστες, αλλά και τους κατοίκους που προσπαθούσαν να δαμάσουν τις φλόγες.
Κάτι που τελικά συνέβη, χθες το πρωί, μόλις ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από αέρος, έτσι οι φλόγες έσβησαν και πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής "δούλεψαν" τη φωτιά για να σβήσει.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις συνολικά έχουν καεί γύρω στα 120 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ στα "περίεργα" αυτών των πυρκαγιών είναι ότι η μια δεξαμενή που υπήρχε στο σημείο ήταν άδεια αφού είχε τρυπήσει.
Και κάτι ακόμα, κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης κάποιο ανθρώπινο χέρι έκλεινε τον κεντρικό αγωγό του νερού, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.
Π.Μπ.

*** Προς Cosmote 
Κύριοι, ουδείς μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν επιδείξαμε υπέρμετρη υπομονή…
Αντίθετα, με τεχνική βλάβη στο υπόγειο δίκτυο του ΟΤΕ, επί επτά ημέρες το «Θάρρος» υπολειτουργεί εξαιτίας σας!
Τα τηλεφώνα λειτουργούν με εκτροπές σε κινητά μας και το διαδίκτυο επίσης με τεχνική εκτροπή για την οποία εμείς φροντίσαμε.
Επτά ημέρες και δεν μπορείτε να διορθώσετε τη βλάβη!
Μήπως αντί της διαφήμισης των ποικίλων προγραμμάτων, θα έπρεπε να επικεντρωθείτε στην άμεση αποκατάσταση της όποιας βλάβης;
Από την πλευρά μας κάθε μέρα, αφού σας εξηγούμε πόσο σημαντική είναι η τηλεφωνική σύνδεση για μία εφημερίδα, πόσο μεγάλη είναι η δυσλειτουργία του «Θ.» εξαιτίας σας, συνεχίζαμε να πιστεύουμε τη διαβεβαίωσή  σας ότι κάνετε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να έχουμε τη σωστή σύνδεση την οποία οφείλετε να μας παρέχετε.
Η καταληκτική ημερομηνία, που εσείς είχατε θέσει για τη σωστή λειτουργία, ήταν η Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.
Τίποτα…
Να υποθέσουμε τί;
Να σκεφθούμε πώς;
Να κάνουμε υπομονή πόσο;
Ταλαιπωρούμεθα γιατί;
Το «Θ.»

***  O Δήμος Μεσσήνης στην έκθεση Tour Natur 2017 στη Γερμανία 
Στην έκθεση  Tour Natur 2017, στο Dusseldorf της Γερμανίας,   ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γεώργιος Τσώνης  θεώρησε επιβεβλημένο ο Δήμος Μεσσήνης  να λειτουργήσει δικό του σημείο συνάντησης  και επικοινωνίας, αφού πέρα από τους συμμετέχοντες, την έκθεση επισκέπτονται χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες, όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά και από την Ολλανδία, το Βέλγιο κ.λπ.
Επίσης αυτονόητο ήταν ότι θα παρευρίσκετο και η  αντιδήμαρχος Τουρισμού  Γωγώ Παναγοπούλου, αφού πρόκειται για τη σημαντικότερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού στην κεντρική Ευρώπη. Η παρουσία του Δήμου Μεσσήνης εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της τουριστικής περιόδου, μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού αθλητικού, περιπατητικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, αγροτουρισμού, οι οποίες θα προσελκύσουν στη Μεσσήνη επισκέπτες, που ταξιδεύουν 365 μέρες το χρόνο και μπορούν να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του  τουριστικού προϊόντος.
Από ό,τι φαίνεται από τα συμπεράσματα, μετά το τέλος της, ο Δήμος Μεσσήνης εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την πρόσκληση της Περιφέρειας  Πελοποννήσου για συμμετοχή του και στις επόμενες εκθέσεις, προετοιμασμένος, μετά από διαβούλευση με τους φορείς και επιχειρηματίες του Δήμου Μεσσήνης, έχοντας την εναλλακτική  δική του πρόταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στη Γερμανία ο κύκλος εργασιών των εναλλακτικών μορφών τουρισμού προσεγγίζει τα 9 δισεκ. ευρώ ετησίως.
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης με την ολοήμερη παρουσία του στην έκθεση δεν άφησε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, αφού παρακολούθησε παρουσιάσεις δήμων, Περιφερειών και κρατών απ’ όλο τον κόσμο, όπου είχε την ευκαιρία να να συνομιλήσει, να πάρει ιδέες και προτάσεις από άλλους εκπροσώπους δήμων, περιφερειών και κρατών. Συγκεκριμένα συνάντησε τους εκπροσώπους όλων των περιφερειών της Ελλάδας, τους εκπροσώπους της Κροατίας, της Σλοβενίας, των Αζορών, της πόλης Κίρπουχελ  της Αυστρίας, το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, την αντιδήμαρχο Τουρισμού κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου, τον αντιδήμαρχο τουρισμού της Κω, τον αντιδήμαρχο Άρτας. Με τιμή δέχτηκε στο σημείο προβολής της Μεσσήνης την αντιπροσωπεία του  Δήμου  Dusseldorf, στην οποία συμμετείχαν  δημοτικοί σύμβουλοι με ελληνική καταγωγή. Δέχτηκε  φιλικές και αναπτυξιακές προτάσεις από Ευρωπαϊκούς Δήμους με τα ίδια περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, τουριστικά χαρακτηριστικά με τη Μεσσήνη, με δεδομένο ότι η Μεσσήνη και η Μεσσηνία λόγω της Αρχαίας Μεσσήνης, του αεροδρομίου της Καλαμάτας και του Costa Navarino δεν είναι άγνωστο σημείο στο Ευρωπαϊκό, περιβαλλοντολογικό πολιτιστικό και τουριστικό γίγνεσθαι της Ευρώπης. Αυτό είναι  ένα ακόμα άριστο συμπέρασμα από την επίσκεψη του Δημάρχου, αφού καθίσταται κίνητρο – πρόκληση, προσπάθειας και συμμετοχής, ώστε η Μεσσήνη, η Μεσσηνία και η Περιφέρεια Πελοποννήσου να μην παραμείνει απλά σημείο γνωστό, αλλά να γίνει τόπος επισκεψιμότητας. «Υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, με  θετικό πρόσημο να ξεκινήσουμε από την αρχή,  μόνοι μας και συλλογικά, με άλλους αυτοδιοικητικούς θεσμούς της περιοχής για να έρθουν τα καλύτερα». Ο Δήμαρχος επανήλθε αποφασισμένος να ξεκινήσει με δική του πρωτοβουλία την ενημέρωση για την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας, που τα αποτελέσματα θα είναι ορατά, ωφέλιμα, χρήσιμα.

***  Με ομιλία Σοφιανού και συναυλίες Στόκα και Παπακωνσταντίνου το 43ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- ΟΔΗΓΗΤΗ 
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την πραγματοποίηση του 43ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- ΟΔΗΓΗΤΗ, που θα γίνει στην πόλη μας την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, στο Πάρκο του Λιμενικού.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην Οκτωβριανή επανάσταση, επανάσταση που οι ίδιοι τη θεωρούν επίκαιρη και στόχο έχουν να γίνει γνωστή και στους νέους της πόλης, καθώς και να γνωρίσουν την ΚΝΕ.
Κεντρικός ομιλητής του Φεστιβάλ θα είναι το μέλος της ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος Σοφιανός, με ομιλία που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 19:30 με συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα, θα ακολουθήσει το αφιέρωμα στην Οκτωβριανή επανάσταση, στη συνέχεια συναυλία του Μπάμπη Στόκα και η βραδιά θα κλείσει με λαϊκό γλέντι.
Την επόμενη ημέρα θα υπάρξουν ξανά συναυλίες από μαθητικά και νεανικά συγκροτήματα, θα ακολουθήσει η ομιλία του Νίκου Σοφιανού, στη συνέχεια η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τέλος λαϊκό γλέντι.
Να σημειωθεί ακόμα, ότι στο χώρο θα υπάρχει βιβλιοπωλείο, έκθεση αφιερωμένη στην Οκτωβριανή επανάσταση, παρουσίαση μαθητικών εργασιών, παιχνίδια, έκθεση φωτογραφίας καθώς και παιδότοπος.
Π.Μπ.

***  Προκηρύσσονται 50 ακόμα θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο στην Καλαμάτα 
Το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία».
Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/aitisi/.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ με ημερομηνία μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017), είτε με courier (ταχυμεταφορά) στη Γραμματεία του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65128, e-mail: eth-phil@uop.gr , ιστοσελίδα του προγράμματος http://eth-phil.kalamata.uop.gr/ ).
Η προκήρυξη και πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/prok2017/.

***  Ο Κωστής Μαραβέγιας σε μία συναυλία για τη χαρά και την ελπίδα- Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από το «Θάρρος» 
Ο αγαπημένος όλων, Κωστής Μαραβέγιας, έρχεται στην Καλαμάτα να μας συνεπάρει για ακόμα μια φορά σε μία συναυλία που δεν θέλει κανείς να χάσει. Ο κόσμος τον εκτιμά και τον ακολουθεί για πολλούς λόγους. Αφήνεται χωρίς δεύτερη σκέψη, για δύο ώρες, να ταυτιστεί μαζί του, και να ενστερνιστεί την αισιοδοξία του, που τη διατηρεί ακέραια σε πείσμα των καιρών.
Τη Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, θα ζήσουμε ακόμα μια βραδιά με βασικό μήνυμα τη μουσική, την αγάπη, τη χαρά και την ελπίδα!
Τραγούδια από το ξεκίνημά του μέχρι το τελευταίο του album με τις ιστορίες του “Καταστρώματος”. Αλλά όχι μόνο. Ένα μουσικό παιχνίδι με αυτά τα  τραγούδια  που ο Κωστής αγαπά πολύ. Ένα μουσικό σύμπαν με τραγούδια ερμηνευμένα με το μοναδικό τρόπο του Κωστή Μαραβέγια και με τη βοήθεια των εξαιρετικών μουσικών της μπάντας του: Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρική κιθάρα, λαούτο, ηλεκτρικό πάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι) και Κρίτωνας Μπελλώνιας (κρουστά, τύμπανα).
Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ προπώληση, 15 ευρώ ταμείο, 10 ευρώ ΑΜεΑ – ανέργων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
https://www.ticketservices.gr/event/kostis-maravegias-kalamata/
και
http://tickets.public.gr/event/kostis-maravegias-kalamata/
Και στο: Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας
Αριστομένους 33
Τηλ: 27210 87902
Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά 10:00 - 13:00 και 18:30 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 13:00, Κυριακή κλειστά
Το «Θάρρος» θα προσφέρει σε 3 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση.
Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό γράψε πιο κάτω στην επιλογή «Προσθήκη νέου σχολίου» το ονοματεπώνυμό σας.
Τα ονόματα των τυχερών θα αναρτηθούν εδώ.

***

*** Αθλητική ενημέρωση  :

***   Η Εθνική νίκησε την Πολωνία 95-77 και... πάει στην Πόλη
Με Λιθουανία στους «16»
Η Εθνική νίκησε την Πολωνία 95-77 και... πάει στην Πόλη
~  Έστω την ύστατη στιγμή, η εθνική στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, νίκησε την Πολωνία, 95-77, σε ένα ματς δίχως αύριο για τον ηττημένο στο Ευρωμπάσκετ και σφράγισε το 4ο και τελευταίο εισιτήριο του 1ου Ομίλου (Ελσίνκι), για την Κωνσταντινούπολη (τελική φάση). Ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της Εθνικής για τον Νικ Καλάθη με 24 πόντους (4 στα 7 τρίποντα) και 10 ασίστ (οι 19 πόντοι ήταν το προηγούμενο ρεκόρ του), ενώ εξαιρετικός ήταν ο Κώστας Σλούκας με 26 πόντους (5/6). Με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Παπαγιάννης έκανε τη διαφορά στη ρακέτα, όπου σταθερή αξία ήταν και ο Πρίντεζης, με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στα άλλα ματς του 1ου Ομίλου
 Ο Κούλιγκ σημείωσε 26 πόντους, αλλά τα 13/20 τρίποντα της Ελλάδας άφησαν την Πολωνία εκτός τελικής φάσης. Αντίπαλος της εθνικής το Σάββατο (9/9) στο Σινάν Ερντέμ, σε νοκ άουτ αγώνα για τη φάση των «16», η πρώτη του 2ου ομίλου, Λιθουανία.O Αγραβάνης στο «5» ήταν η αλλαγή στην αρχική πεντάδα (με Καλάθη, Σλούκα, Παπανικολάου, Πρίντεζη). Χάρη σε 2 διαδοχικά τρίποντα του Σλούκα, η εθνική προσπέρασε με 8-4, αλλά αντιμετώπιζε πρόβλημα απέναντι στη γραμμή ψηλών της Πολωνίας (ο Μπουρούσης πέρασε γρήγορα στη θέση του Αγραβάνη), με αποτέλεσμα να βρεθεί δύο φορές στο -819-27 και 21-29. Βαζίνσκι (9π.) και Κούλιγκ (8π.) έκαναν τη ζημιά στην Εθνική, με τους 29 πόντους που δέχτηκε στην 1η περίοδο (23-29) να αποτελούν αρνητικό ρεκόρ της στο Ευρωμπάσκετ. Κι ενώ η «γαλανόλευκη» άμυνα έμπαζε από παντού, οι δύο περιφερειακοί, Σλούκας (10π.) και Καλάθης (7π.) κρατούσαν την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής. Ένα ιδανικό ξεκίνημα που μεταφράζεται σε σερί 11-0 από το 21-29 επέτρεψε στην εθνική να ξεπεράσει, 32-29 (τρίποντο του Παπανικολάου). Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε και το 35-31 έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Με τον Πρίντεζη να έχει συνεισφέρει μοιράζοντας παιχνίδι και να δίνει προσωρινά τη θέση του στον Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Παππά να περνά αντί του Σλούκα, η εθνική βρήκε ρυθμό στην επίθεση, αλλά συνέχισε να δέχεται εύκολα καλάθια στο άλλο μισό του παρκέ. Ο Πρίντεζης επέστρεψε διαμορφώνοντας το 41-37 και το 46-41, με τον Σλούκα να δίνει για πρώτη φορά αέρα 9 πόντων στην Ελλάδα, 49-41! Ο Βαζίνκσι μείωσε σε 49-43 (σκορ ημιχρόνου), διάστημα στο οποίο η Ελλάδα... κρατούσε τα 7/10 τρίποντα!Ο Κούλιγκ συνέχισε να βάζει ανενόχλητος την μπάλα στο καλάθι, με τον Παπαπέτρου που επιστρατεύτηκε να τον σταματήσει να αδυνατεί να το πράξει. Με δικούς του πόντους, η Πολωνία ισοφάρισε 51-51 και ήταν αυτός που μετά το τρίποντο του Σλούκα (54-51), με 3 ακόμη πόντους ισοφάρισε εκ νέου, 54-54. Οι Πολωνοί προσπέρασαν εν τέλει 58-59 από τρίποντο του Κόζαρεκ, στα μισά της 3ης περιόδου, αλλά Καλάθης και Πρίντεζης το πήραν προσωπικά, με τον πρώτο να βγάζει εκπληκτική ασίστ στον δεύτερο για το 62-59. Ο Κούλιγκ έφτασε τους 26 πόντους, 64-65, αλλά Σλούκας και Μπουρούσης επέτρεψαν στην Ελλάδα να μπει από το +3, 70-67 στην 4η περίοδο. Ο Καλάθης ήταν σε πολύ καλή ημέρα και με τρίποντο «έγραψε» το 77-71, όπως και ο Σλούκας, 80-71, με νέο σουτ τριών πόντων. Ο Παπαγιάννης πέτυχε σημαντικούς πόντους εν συνεχεία για το +12, 87-75 με νέο τρίποντο του Πρίντεζη αυτή τη φορά, περίπου 2 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Καλάθης έφτασε τα 4 εύστοχα τρίποντα, 90-77, κι ο Σλούκας τα 5 προσωπικά, 93-77! Ο Σλούκας ήθελε όσο κανείς άλλος να επιστρέψει στο γήπεδο που στέφθηκε πρωταθλητής Euroleague τον περασμένο Μάιο, το Σινάν Ερντέμ, με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, απέναντι στην πρώην ομάδα του τον Ολυμπιακό. Με λέι απ ήταν αυτός που διαμόρφωσε και το τελικό 95-77, ήταν και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής στον «τελικό» με την Πολωνία.Διαιτητές: Μαράνιο (Βραζιλία), Γκλίσιτς (Σερβία), Ομπράντοβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)Τα δεκάλεπτα: 23-29, 49-43, 70-67, 95-77ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 24 (4), Μπουρούσης 10, Σλούκας 26 (5), Παππάς 3 (1), Παπαγιάννης 8, Πρίντεζης 14 (1), Παπανικολάου 8 (2), Μάντζαρης, Αγραβάνης, Παπαπέτρου 2, Θ. Αντετοκούνμπο ΠΟΛΩΝΙΑ (Μάικ Τέιλορ): Σοκολόφσκι 2, Τσελ, Κούλιγκ 26 (3), Ζαμοϊσκι 5 (1), Πονίτκα 8, Βαζίνσκι 17 (1), Κόζαρεκ 12 (2), Καρνόφσκι 7
*** Πρωτιά η Λιθουανία, 3η η Ιταλία, περιμένει η Γεωργία
Στον 2ο Όμιλο...
Πρωτιά η Λιθουανία, 3η η Ιταλία, περιμένει η Γεωργία
~ Η Λιθουανία ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με τη Γερμανία για την πρωτιά στον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στο Τελ Αβίβ.
Η Λιθουανία επικράτησε με 89-72, στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής, και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο γκρουπ με 4 νίκες-1 ήττα, την ώρα που οι Γερμανοί έμειναν στις 3 νίκες σε 5 αγώνες.
Ετσι η Λιθουανία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής μας το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, στη φάση των «16», υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η ελληνική ομάδα θα νικήσει σε λίγη ώρα την Πολωνία. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Βαλαντσιούνας που τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Σρέντερ με 26 πόντους.
Η Λιθουανία προηγήθηκε 6-0 με το... καλησπέρα, ενώ, παρά τις προσπάθειες των Γερμανών που ισοφάρισαν 14-14 στο 5΄, έφτασε το υπέρ της προβάδισμα στο +10 (27-37) στα μισά της δεύτερης περιόδου. Τα «πάντσερ» αντέδρασαν και «ροκάνισαν» το προβάδισμα της Λιθουανίας, ενώ πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα στον αγώνα (43-42), 55 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, με τον Χαρτενστάιν.
Ακολούθησε σερί 7-0 της Λιθουανίας που προηγήθηκε 49-43 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ενώ με νέο σερί 8-0 απέκτησε ξανά διψήφια διαφορά (47-59) στο 24΄, την οποία διατήρησε έως τη λήξη του δεκαλέπτου (60-72), παρά τις προσπάθειες των Γερμανών που είχαν πλησιάσει έως το -4 (60-64). Στην τέταρτη περίοδο η Λιθουανία διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 89-72, η οποία της χάρισε και την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-47, 60-72, 72-89.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κρις Φλέμινγκ): Λο 3 (1), Φόιγκτμαν 9 (1), Στάιγκερ, Τάντα, Τάις, Μπέντσινγκ 11 (3), Σρέντερ 26 (2), Ακπινάρ 3 (1), Μπάρτελ 6, Τίμαν 4, Χέκμαν, Χαρτενστάιν 10.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Νταΐνιους Αντομάιτις): Καλνιέτις 10 (1), Γιουσκεβίτσιους 9 (3), Ματσιούλις 2, Γκετσεβίτσιους, Βαλαντσιούνας 27, Κουζμίνσκας 7, Μοτιεγιούνας 15 (1), Γκριγκόνις 6 (1), Γκουντάιτις 2, Ουλάνοβας 11 (1).
Γεωργία-Ιταλία 69-71

Η Ιταλία έκαμψε την αντίσταση της Γεωργίας του Ηλία Ζούρου με 71-69, για την 5η και τελευταία αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ 2017 και με ρεκόρ 3-2 κατέλαβε την 3η θέση του Β' ομίλου και προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
Στον αντίποδα, η ομάδα του Έλληνα τεχνικού περιμένει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ισραήλ-Ουκρανία, ελπίζοντας σε νίκη των «οικοδεσποτών» του ομίλου, προκειμένου να καταλάβει την 4η θέση και να προκριθεί στην τελική φάση.
Πρώτος σκόρερ των Ιταλών ο Μάρκο Μπελινέλι με 15 πόντους, ενώ από τη Γεωργία προσπάθησε ο Μάικλ Ντίξον με 29 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 10-27, 30-38, 47-58, 69-71
ΓΕΩΡΓΙΑ (Ηλίας Ζούρος): Ντίξον 29 (5), Πατσούλια 9, Τσιντσάτζε, Σερμαντίνι 11, Σανάτζε 5 (1), Μαρκοϊσβίλι 3 (1), Μπερισβίλι, Σενγκέλια 12.
ΙΤΑΛΙΑ (Έτορε Μεσίνα): Χάκετ 7 (1), Μπελινέλι 15 (3), Αραντόρι 12 (1), Φίλοϊ 9 (1), Μπιλίγκα 4, Μέλι 6 (1), Κουζίν 2, Μπάλντι Ρόσι 2, Ντατόμε 14 (3).  in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 
***  Ξεπέρασε τις προσδοκίες ο 1ος Αγώνας Δρόμου Φιλιατρών που διοργάνωσε ο Όμιλος Φίλων 
Με μεγάλη επιτυχία και πέραν των προσδοκιών των διοργανωτών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017 ο 1ος Αγώνας Δρόμου 10 χιλιομέτρων με την επωνυμία "Filiatra Run 2017".
Τον αγώνα διοργάνωσε ο ΑΟ Φιλιατρών με την υποστήριξη του Αθλητικού Φορέα του Δήμου Τριφυλίας, του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών, αλλά και με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών και χορηγών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ένας αγώνας 4 χιλιομέτρων και ενός χιλιομέτρου για παιδιά δημοτικού.
Στα όμορφα Φιλιατρά έτρεξαν κοντά στους 300 δρομείς σε όλες τις κατηγορίες, με το μεγάλο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον κύριο αγώνα των 10 χλμ., όπου τερμάτισαν 122 δρομείς. Η διαδρομή καταπληκτική, είχε αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία της πόλης και κινήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος δίπλα στη θάλασσα μέχρι την παραλία Στόμιο, όπου κι έγινε η αναστροφή στο 5° χλμ. Στον αγώνα των 4χιλ. τερμάτισαν 77 δρομείς, κυρίως νέοι και νέες, ενώ στον μικρό αγώνα του ενός χιλιομέτρου έτρεξαν 86 παιδάκια.
Μεγάλος νικητής (και 1ος στην κατηγορία 35-49) αναδείχθηκε ο Βασίλης Βασιλείου (ανεξάρτητος) με χρόνο 38 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, ενώ ακολούθησαν οι Βασίλης Τάνεφ (39:35) και Γιώργος Τραγουστής (40:36). Πρώτη νικήτρια (και 1η στις γυναίκες 35-49) ήταν η Ελένη Ψυρρού του διοργανωτή ΑΟΦ Φιλιατρών (47:55), 2η την Αργυρώ Σελάμη και 3η την Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΑΟΦ Φιλιατρών). Πρώτοι στις επιμέρους κατηγορίες ήταν οι Βασίλης Τάνεφ (18-34), Γιώργος Πατηθρας (+50), Αργυρώ Σελάμη (18-34).
Στα 4 χλμ. νικητής ήταν ο 14χρονος Αλέξανδρος Μιχαλάκης του ΣΔΥΜ, ενώ τη 2η και 3η θέση κατέκτησαν οι Βασίλης Ψυχάρης (γεν. 2002) και Βασίλης Παναγιωτόπουλος (γεν. 2004). Στα κορίτσια/γυναίκες νικήτρια ήταν η 13χρονη Ελένη Αθλητάκη, 2η η Θεοδώρα Φιφλή και 3η η Αρχοντούλα Βέννου.
Στο 1 χλμ. το νήμα έκοψε η 12χρονη Έφη Σάκκουλα, ενώ ακολούθησαν οι Διονύσης Καραχάλιος, Κώστας Σταθόπουλος και Κώστας Αναστασόπουλος. Την 3άδα των κοριτσιών συμπλήρωσαν η Δήμητρα και η Κατερίνα Σάκκουλα.
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας έδωσε δυναμικό παρών με 45 περίπου δρομείς, στηρίζοντας την προσπάθεια του νεοσύστατου Συλλόγου των Φιλιατρών να διοργανώσει αυτό τον αγώνα και βραβεύτηκε ως ο Σύλλογος με τις περισσότερες συμμετοχές. Σημαντικές διακρίσεις είχαμε με την 1η θέση στη γενική κατάταξη στον αγώνα των 4χλμ από το μικρό μέλος του ΣΔΥΜ Αλέξη Μιχαλάκη που τερμάτισε σε χρόνο 13:35, ενώ στον κύριο αγώνα των 10 χλμ., είχαμε την 5η θέση της γενικής του Κώστα Γεωργιόπουλου (2ος στην κατηγορία του), αλλά και τις σημαντικές διακρίσεις για τη 2η θέση που έφεραν στην κατηγορία τους στους άντρες οι Γιώργος Ψαλλίδας (35-39) και Παναγιώτης Καλαμπόκης (18-34) και στις γυναίκες η Βασιλική Βαϊνά (50+) και την 3η θέση για την Αριάννα Χόντου (35-49). Τιμητική βράβευση είχαμε και για το Γιώργο Σπυρόπουλο ως το μεγαλύτερο αθλητή του αγώνα.
Μετά το τέλος των αγώνων προσφέρθηκε ελαφρύ γεύμα σε όλους τους δρομείς και επισκέπτες. Ο ΣΔΥΜ συγχαίρει τον ΑΟ Φιλιατρών για την επιτυχή διοργάνωση και τη φιλοξενία, αλλά και τα μέλη του για τη συμμετοχή τους.

***    ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και "Τέντα"… 
Το ΔΣ της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ απέστειλε στον Αθλητικό Οργανισμό και τον πρόεδρο Νίκο Μπασακίδη, την παρακάτω ανοικτή επιστολή:
«Από δημοσιεύματα του Τοπικού Τύπου (Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017), πληροφορηθήκαμε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία για την αντικατάσταση του κελύφους της ΤΕΝΤΑΣ.
Την ειλικρινή πραγματικά ικανοποίησή μας που ένα αίτημα χρόνων γίνεται πραγματικότητα από το Δήμο Καλαμάτας, αντικατέστησε ο έντονος προβληματισμός και η απορία από την συνέχεια των δηλώσεών σας, ότι το έργο θα υλοποιηθεί από τις 20 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου ή το πολύ μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιστεύοντας ότι αποδόθηκαν λανθασμένα οι δηλώσεις σας…κλπ…κλπ…".
Καμία δήλωση δεν αποδόθηκε λάθος. Η συζήτηση έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, την περασμένη Πέμπτη, και κύριοι της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ είναι όπως τη διαβάσατε ακριβώς! Τα άλλα είναι δικά σας…   Α.Π.

***  Ήττα της Εθνικής και από την Φινλανδία, τελικός με Πολωνία
Στον 1ο Όμιλο...
Ήττα της Εθνικής και από την Φινλανδία, τελικός με Πολωνία
~ Σε εθνική... απογοήτευση εξελίχθηκε η προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο Ευρωμπάσκετ, μετά από δύο διαδοχικές «σφαλιάρες» από Γαλλία και Σλοβενία.
Η «γαλανόλευκη» (ρεκόρ 1-3) δεν ήταν ανταγωνιστική στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Φινλανδία, «έπεσε» με το τελικό 77-89, για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου και πλέον την Τετάτη (6/9, 17:30), απέναντι στην Πολωνία, καλείται για τη... μετάλλαξη της σε άμυνα και επίθεση, προκειμένου να... αρπάξει την τέταρτη θέση και το «εισιτήριο» για την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εθνική επιστρέφει στη χώρα μας.
Η άμυνα αποτέλεσε... άγνωστη λέξη στο παιχνίδι της Εθνικής, η επίθεση ήταν κάτω του μετρίου και η αναμέτρηση είχε χρίσει από τα τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης τον θριαμβευτή, ο οποίος επιβεβαιώθηκε μετά από 40 λεπτά αγώνα και 40 λεπτά γεμάτα απαισιοδοξία από την έμφάνιση των Ελλήνων διεθνών, ακόμα κι όταν άγγιξαν την ανατροπή στην τελευταία περίοδο, τρέχοντας επιμέρους σκορ 13-2 και μειώνοντας σε 65-69 στο 36΄.
Τι ακολούθησε; Αντιαθλητικό φάουλ του Μάντζαρη, τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον πάγκο της Εθνικής, τρίποντο-μαχαιριά του Μάρκανεν και τέλος... Στα αρνητικά... highlight; Το σκληρό αντιαθλητικό φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Λάουρι Μάρκανεν περίπου 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη και με το σκορ στο 74-80.
Πρώτος σκόρερ της Εθνικής των 25 ριμπάουντ, έναντι 34 των Φινλανδών (5 έναντι 12 τα επιθετικά), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με 17 πόντους, ενώ από τους «οικοδεσπότες» του ομίλου «έλαμψε» ο Πέτερι Κόπονεν με 24.
Τα ελλιπέστατα αντανακλαστικά των Ελλήνων διεθνών στην περιφερειακή άμυνα, έκανε εύκολη τη ζωή των Φινλανδών με το... καλημέρα της αναμέτρησης. Χαφ και Κόπονεν βρήκαν τα ελεύθερα σουτ από τα 6.75 και ο φωτεινός πίνακας έγραψε στο 6΄ το +13 για τους «οικοδεσπότες» (3-16), απέναντι σε μία Ελλάδα που ήταν απογοητευτική τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση (1/8δ., 6/14 βολές στο α' δεκ.) και μπήκε στη δεύτερη περίοδο στο -9 (14-23).
Με τη μάχη των ριμπάουντ χαμένη για την Ελλάδα (13 έναντι 21 της Φινλανδίας), τους παίκτες του Χένρικ Ντέτμαν να έχουν στήσει το δικό τους... πάρτι μέσα στην ελληνική ρακέτα και το κομμάτι της δημιουργίας και της επίθεσης της «γαλανόλευκης»... απενεργοποιημένο η εικόνα της αναμέτρησης δεν είχε ανατροπές μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η λήξη του οποίου βρήκε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο -12 (33-45).
Με το παιχνίδι της Εθνικής να μετατρέπεται σε ελληνική... τραγωδία στο τρίτο δεκάλεπτο, η σεμνή τελετή έλαβε πρόωρα τέλος. Με τον Κόπονεν να εκτελεί κατά ριπάς από τα 6.75 και τον Μαρκάνεν να μην έχει αντίπαλο μέσα στην ελληνική ρακέτα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δέχθηκε επιμέρους σκορ 3-11 και στο 24΄ βρέθηκε στο -20 (36-56).
Τυπικής διαδικασίας το υπόλοιπο της αναμέτρησης με την Εθνική να μην πείθει με την απόδοση της, ακόμη κι όταν προσπάθησε να σημειώσει την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο μειώνοντας σε 65-69 στο 34΄, μετά από επιμέρους σκορ 13-2.
Ένα αντιαθλητικό του Μάντζαρη, μία τεχνική ποινή στον ελληνικό πάγκο και ένα τρίποντο του Μαρκανεν βοήθησαν την Φινλανδία να ξεφύγει και πάλι με +10 (65-75 στο 36΄) και να μην απειληθεί μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.
Τα δεκάλεπτα: 14-23, 33-45, 52-67, 77-89
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 2 (5ασ.), Μπουρούσης 1, Σλούκας 12, Παππάς 8, Παπαγιάννης, Πρίντεζης 7, Παπανικολάου 8, Μάντζαρης 8, Αγραβάνης 9 (6ρ.), Παπαπέτρου 5, Αντετοκούνμπο 17 (6/6σ.).
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Χένρικ Ντέτμαν): Χαφ 8, Λι 6, Σάλιν 7, Κότι 4, Κόπονεν 24 (8/14σ., 6ασ.), Νούτινεν 2, Ράνικο 14 (5ασ.), Λίντμπομ 5, Μάρκανεν 17 (6ρ.), Μέρφι 2.

Α' ΦΑΣΗ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
5/9

Α' ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Σλοβενία 75-102
Πολωνία-Γαλλία 75-78
Ελλάδα-Φινλανδία 77-89
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Λιθουανία 62-94
Ιταλία-Γερμανία 55-61
Ισραήλ-Γεωργία 91-104 -παρ. (89-89κ.α.)

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία-Μαυροβούνιο 75-88
Κροατία-Ισπανία 73-79
Ρουμανία-Ουγγαρία 71-80
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Ρωσία-Λετονία 69-84
Μεγάλη Βρετανία-Σερβία 68-82
Τουρκία-Βέλγιο 78-65

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ν-Η Β.

Σλοβενία 4-0 8
Φινλανδία 3-1 7
Γαλλία 3-1 7
Πολωνία 1-3 5
ΕΛΛΑΔΑ 1-3 5
Ισλανδία 0-4 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ν-Η Β.

Γερμανία 3-1 7
Λιθουανία 3-1 7
Ιταλία 2-2 6
Γεωργία 2-2 6
Ουκρανία 1-3 5
Ισραήλ 1-3 5
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ν-Η Β.

Ισπανία 4-0 8
Κροατία 3-1 7
Μαυροβούνιο 2-2 6
Ουγγαρία 2-2 6
Τσεχία 1-3 5
Ρουμανία 0-4 4
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ν-Η Β.

Λετονία 3-1 7
Ρωσία 3-1 7
Σερβία 3-1 7
Τουρκία 2-2 6
Βέλγιο 1-3 5
Μεγ. Βρετανία 0-4 4
in.gr

~ ~**  ΑΝΑΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  :

~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  01 Σεπτεμβρίου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  το   2008  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-01-2017.html .-ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για όλους μας ..!   
~*  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας ... το  Α  και  το  ..Ω  στη ζωή μας ..
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου  2017 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .- ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ με πολύ ΥΓΕΙΑ για όλους μας  !! 

~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Σάββατο  02 Σεπτεμβρίου 2017  :
~
Στο αγιάζι  της ενημέρωσης  ..από  το  2008  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-02-2017.html  .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από  το  2008  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-03-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου  2017 : Στο  αγιάζι της ενημέρωσης .... από  το 2008  :!   http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-04-2017.html .-   
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 2 και 03  Σεπτεμβρίου  2017 :Αθλητική ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/09/2-03-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....  από το 2008 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-05-2017.html .- 
~* 
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από  το   2008 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-06-2017.html .- 
~*

~* ****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5804   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3702   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3706  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.212   βίντεο   .- 


 The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .- 

 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-

https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-

https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
arfara1947news stamos
arfara1947news stamos  
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-   
            https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 
 


~
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: