ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 :
~


Το να βιάζουμε σε όλα τον εαυτό μας (για να κατορθώσουμε την αρετή), αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό.
Γεροντικόν

23 Οκτωβρίου
Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου (1), πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων (†63). Νεομάρτυρος Ιωάννου του Ηπειρώτου. Οσίων Ιγνατίου Α` (2), πατριάρχου Κ ων/ πόλεως, Μακαρίου του Ρωμαίου, Νικηφόρου. Πετρωνίου και Ιακώβου του Ρώσου.
(1) Ονομάσθηκε αδελφόθεος όχι μόνο διότι ήταν γιος του Ιωσήφ, αλλά και γιατί, σύμφωνα με την παράδοση, μόνος αυτός από τα υπόλοιπα αδέρφια του δέχθηκε να μοιραστεί με τον Ιησού την περιουσία που τους άφησε πεθαίνοντας ο Ιωσήφ. Ο Ιησούς εκτιμούσε πολύ τον Ιάκωβο γι` αυτό τον έκανε επίσκοπο Ιεροσολύμων. Εποίμανε με μεγάλη σύνεση την επισκοπή του. Συνέγραψε τη πρώτη Θεία Λειτουργία. Διώχθηκε από φανατικούς Ιουδαίους και σώθηκε από θαύμα. Τελικά πέθανε από επίθεση ενός φανατικού Ιουδαίου.
(2) Ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Α` του Ραγκαβέ και της αυτοκράτειρας Προκοπίας, αδερφός του Θεοφύλακτου. Ο Ιγνάτιος ήτανε μοναχός και έγινε ηγούμενος της Μονής του Αρχαγγέλου. Το 846 εκλέχτηκε και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, όπου και υπηρέτησε την Εκκλησία για έντεκα έτη και πέντε μήνες. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ` τον εκθρόνισε και έκανε Πατριάρχη τον Φώτιο. Κατόπιν το 867 ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α` ο Μακεδών επανέφερε τον Ιγνάτιο στον Πατριαρχικό θρόνο. Η δεύτερη αυτή πατριαρχία κράτησε δέκα χρόνια, κατά τα οποία ο Άγιος ποίμανε θεοφιλώς την Εκκλησία τού Χριστού. Πριν το τέλος του αποσύρθηκε στη Μονή Σατύρου, στην οποία και άφησε την τελευταία του πνοή. Εκεί δε και τάφηκε.  ~
Σήμερα 23/10/2016 εορτάζουν:
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Όσιος Πετρώνιος
~  Ἦχος δ’.
~  Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν
~*  Απολυτίκιο Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : https://youtu.be/oKJPoZISMWA  .-

~
Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας
 
Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας
 
Προφήτης Ωσηέ

Προφήτης Ωσηέ
 
Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερ....
 
Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος

Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και....
 
Οσία Πελαγία

Οσία Πελαγία
 
Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος
 
Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας

Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από τ....
 
Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Άγιος Θωμάς ο Απόστολος
 
Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών

Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών
~Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, γι' αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Η συγγενική του, όμως, σχέση με τον Κύριο δεν είναι ομόφωνα καθορισμένη. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας.
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος  Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος - Ι. Ν. Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, δια χειρός Παναγιώτη Μόσχου (2006 μ.Χ.)  Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος  Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος
Ο Ιάκωβος, λοιπόν, ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη, με γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό όμως, εξήγειρε τη μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. Αφού τον έπιασαν, τον έριξαν πάνω από το πτερύγιο του Ναού, και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον αποτελείωσαν με άγριο κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.
 Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος  Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Σύναξη των Αγίων Κρητών Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων
Έργο του Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία να τι μας συμβουλεύει, σχετικά με το πως πρέπει να χειριζόμαστε το λόγο του Θεού: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς» (Επιστολή Ιακώβου, α' 22). Δηλαδή να γίνεσθε εκτελεστές και τηρητές του λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Και να μη ξεγελάτε τον εαυτό σας, με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνον να ακούει κανείς το λόγο.
Τέλος, η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, φέρεται και την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος, συνοδευόμενη με το ακόλουθο δίστοιχο: «Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς Κυρίου, τοῦ πάντα τεκτήναντος, ἐν λόγῳ, μάκαρ». Τελείται δε αύτω η Σύναξις εν τω σεπτώ αυτού Ναώ το όντι ένδοθεν της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις.

***  Πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Οιχαλίας 
Πρόταση στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων ανακύκλωσης προς όφελος των δημοτών, προϋπολογισμού 3.294.000 ευρώ, υπέβαλε την Πέμπτη ο Δήμος Οιχαλίας.
Η πρόταση περιλαμβάνει κάδους ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη γειτονιά αλλά και στα σπίτια των δημοτών, απορριμματοφόρα, πράσινο σημείο συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας των προϊόντων της ανακύκλωσης, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τρόπο ανακύκλωσης και τη χρησιμότητά της. Περιλαμβάνει, επίσης, ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας ογκωδών αντικειμένων.
Ο Δήμος στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στους πράσινους κάδους, ώστε να πετύχει εξοικονόμηση με μείωση του κόστους για την επεξεργασία τους.
Είναι δε σημαντικό ότι, όπως έδειξε η οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στο υπουργείο, το κόστος για τη συνολική λειτουργία της διαχείρισης της ανακύκλωσης μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικό, αν συμπεριληφθεί η διάθεση των προϊόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη βοήθεια της εταιρείας DATAGRID η πρόταση του Δήμου Οιχαλίας διαθέτει εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη και είναι από τις πρώτες προτάσεις αυτού του είδους που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση από Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

*** Βενιζέλος: Μεγάλες δόσεις… Ευρώπης και αλήθειας για να βγούμε από την κρίση 
 
 
Μπορεί ο Τζίμης Πανούσης να έλεγε παλιότερα ότι "αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες…", αλλά προχθές εμείς είδαμε άλλα πράγματα. "Γελάγανε" και τα μουστάκια… που δεν έχουν των διοργανωτών της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση, με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τη Ρούλα Γεωργακοπούλου και τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με την αθρόα προσέλευση του κόσμου.
Το γεγονός από μόνο του καταδεικνύει την επιτυχία της εκδήλωσης, αλλά και την ανάγκη του κόσμου να αφουγκραστεί καινούργια πράγματα, έστω κι αν ορισμένα από αυτά προέρχονται από… παλιά στόματα.
Το θέμα της εκδήλωσης ήταν το μέλλον της Ελλάδας και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς προκλήσεις. Τι μάθαμε; Κυρίως ότι η χώρα μας χρειάζεται μεγαλύτερο ευρωπαϊκό "τρομπάρισμα", μεγαλύτερες… δόσεις Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί στα χρόνια της κρίσης. Ταλαιπωρήθηκε από απλουστεύσεις, ψέματα, ή ακόμα και ψευδαισθήσεις, από γενικολογίες, υπεκφυγές, αδιαφορία για τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συσχετισμούς, από άγνοια του ιστορικού βάθους των προβλημάτων.
Η εμπειρία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανακύκλωσης του συμβατικού δημόσιου λόγου. Τώρα δε συγχωρείται η αποσπασματική θεώρηση, η αναβολή των σημαντικών αποφάσεων, η μετακύλιση των ευθυνών στους «προηγούμενους», τους «παλιούς», τους άλλους.
Ο τρέχων δημόσιος λόγος περιέχει ψηφίδες αυτοκριτικής και πρωτοτυπίας, που προσπαθούν να συλλάβουν στο σύνολό του το ελληνικό ζήτημα και να προτείνουν τρόπους υπέρβασής του. Όμως, όλες αυτές οι συνεισφορές ασφυκτιούν σε ένα περιβάλλον βαθιά δημαγωγικό, ιδεολογικά αυταρχικό και πολιτικά νεοπλουτίστικο.
Η Ελλάδα με την ανερμάτιστη πολιτική που ακολουθείται από τη σημερινή κυβέρνηση βαίνει ολοταχώς προς το 4ο μνημόνιο, κι αυτό που χρειάζεται να γίνει άμεσα είναι η επαναφορά της κανονικότητας, η συμφιλίωση της κοινωνίας με την αλήθεια και η αποδοχή ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, η συμπατριώτισσά μας δημοσιογράφος Ρούλα Γεωργακοπούλου σχολίασε ότι τη χώρα πρέπει να συνεχίζουν να εμπνέουν οι επιλογές για την απόλυτη αξία της δημοκρατίας και τον ευρωπαϊκό δρόμο της Ελλάδας, καθώς και η πίστη στις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη.
Ως εκ τούτου, σημερινές επιλογές που μας απομονώνουν από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και τις δημοκρατικές παραδόσεις του ευρωπαϊκού χώρου, όπου ανήκουμε, τη βρίσκουν ριζικά αντίθετη. Κι αυτό, διότι πιστεύει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη διάσωση της οικονομίας, για τη διασφάλιση στοιχειώδους δικτύου ασφαλείας για τους ασθενέστερους και τους μετανάστες. Δήλωσε ανήσυχη με τις παρεκκλίσεις από τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, με τις απροκάλυπτες παρεμβάσεις της Πολιτείας στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Για την ίδια, η λύση στα δομικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι "Μένουμε Ευρώπη" για τη στήριξη της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας κι ενός καλύτερου αύριο για την Ελλάδα.
Ο καθηγητής Π. Ιωακειμίδης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ. Τα περίπλοκα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε (προσφυγικό/μεταναστευτικό, ανάπτυξης, ανεργίας, διευρυνόμενων ανισοτήτων, τρομοκρατίας, περιφερειακής αστάθειας, κλιματικής αλλαγής κ.ά.) δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά παρά μόνο στο υπερεθνικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε σήμερα είναι θεσμικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ατελής. Δεν είναι επαρκώς δημοκρατική, ενώ κυριαρχείται εν πολλοίς από πολιτικές που δε συμβάλλουν ισόρροπα και συμμετρικά στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου και στην ισομερή κατανομή των ωφελειών της ενοποίησης.
"Θέλουμε, επομένως, περισσότερο ενοποιημένη Ευρώπη αλλά μιαν άλλη, καλύτερη Ευρώπη. Μια Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση) ως κοινότητα αξιών και σύστημα συνοχής και αλληλεγγύης που θα λειτουργεί ως θεσμός μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας και εμβάθυνσης της πολιτικής δημοκρατίας για όλους τους πολίτες", πρόσθεσε.
Ο καθηγητής Παναγιώτης Ιωακειμίδης εκτίμησε για την Ελλάδα ότι το πιθανότερο είναι να οδηγηθεί σε ένα 4ο μνημόνιο, αν και τόνισε ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι τόσο οικονομικό όσο πολιτικό και πως για να αλλάξει η πολιτική κατάσταση, πρέπει να σταματήσει το μπλοκάρισμα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών από το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που είπε ότι θα επιτευχθεί εάν το κόμμα αυτό φύγει από την πρώτη και τη δεύτερη θέση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Τέλος, αν και έδειξε ότι θέλει να είναι σχετικά αισιόδοξος, δήλωσε ότι τον φοβίζουν οι εξελίξεις.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, από την πλευρά του,  τόνισε  ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό και ειδικότερα κοινωνικό, εξηγώντας ότι τα πράγματα θα αλλάξουν υπό την προϋπόθεση ότι η κοινωνία θα συμφιλιωθεί με την αλήθεια και θα αποδεχθεί ένα πρόγραμμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι κόμματα βαθιά συντηρητικά, λαϊκιστικά, ανίκανα να εκμεταλλευτούν όσα έγιναν στο παρελθόν για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας. Υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, υπερθεμάτισε ότι χάρη σε αυτές στο τέλος του 2014 η Ελλάδα ήταν έτοιμη να βγει από το δεύτερο μνημόνιο, έχοντας ανάγκη μόνο την προληπτική πιστωτική γραμμή.
Του Αντώνη Πετρογιάννη

*** Επιμορφωτικά σεμινάρια από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας 
Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια, που θα αφορούν σε πολλούς τομείς της μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.
Η αρχή γίνεται σήμερα, στην αίθουσα συναυλιών του, στις 7.00 το απόγευμα, οπότε θα δοθεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλεξη – παρουσίαση πάνω σε ένα σημαντικό παράγοντα της μουσικής δραστηριότητας, που είναι το άγχος των μουσικών κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, ενός διαγωνισμού ή μιας εξέτασης.
Ο Κωνσταντίνος Γαλάνης, καθηγητής πιάνου στα Πανεπιστήμια Liverpool University και Edge Hill University του Ηνωμένου Βασιλείου, M.Sc. in Music Performance, Ph.D. Music and Psychology, θα είναι ο οδηγός σε αυτό το ενδιαφέρον θέμα, τη «Μουσική ερμηνεία και άγχος επί σκηνής».
Οι τομείς στους οποίους θα εστιασθεί η διάλεξη είναι: Παρουσίαση θέματος «Ο φόβος επί σκηνής». Εντοπισμός του προβλήματος σε προσωπικό επίπεδο. Ανάλυση των εκδηλώσεων του φόβου επί σκηνής σε διαφορετικές καταστάσεις (συναυλία, εξετάσεις, πρόβα, πρακτική). Παρουσίαση/ανάλυση διδακτικού κύκλου για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του άγχους. Ερωτήσεις, συζήτηση.
Σκοπός του διδακτικού κύκλου είναι να βοηθήσει τους μουσικούς να κατανοήσουν τη μουσική ερμηνεία και δημιουργία ως ένα βαθύ τρόπο έκφρασης, απαλλαγμένοι από το άγχος επί σκηνής, εστιάζοντας την προσοχή τους στις βαθύτερες έννοιες και νοήματα της μουσικής, στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα και χτίζοντας έτσι μια βαθύτερη σχέση με τη μουσική.
Η διάλεξη απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών, όλων των μουσικών οργάνων, αλλά και μαθητές θεωρητικών κατευθύνσεων, όπως μουσικολογίας και σύνθεσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τις παραπάνω έννοιες.      Η είσοδος είναι ελεύθερη.

***  Με εκατοντάδες συμμετοχές σήμερα το Night Run της Καλαμάτας 
Τις 400 άγγιζαν μέχρι χθες οι εγγραφές για το Night Run, τον νυχτερινό αγώνα τρεξίματος που διοργανώνει σήμερα στο λιμάνι της Καλαμάτας το τμήμα στίβου του Ακρίτα, με τη στήριξη του Λιμενικού Ταμείου, των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά και ιδιωτών χορηγών. Πρόκειται για μια πραγματική κυριακάτικη γιορτή που εκτός από άθληση και ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους θα βοηθήσει να συγκεντρωθούν χρήματα και να προβληθεί ο ρόλος του Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας.
Το ραντεβού έχει δοθεί στις 6 το απόγευμα, κοντά στο άγαλμα του αφανούς ναύτη, όπου θα πραγματοποιηθούν οι παράλληλες εκδηλώσεις, όπως επιδείξεις ακροβατικών και τραμπολίνο από τον Άθλο, χορευτικό πρόγραμμα από το σύλλογο Απόλλων και Άρτεμις, γυμναστική, Ζούμπα από το Fitness Center κ.α..
Όταν νυχτώσει θα δοθεί η εκκίνηση για τους αγώνες νυχτερινού τρεξίματος, ενός χιλιομέτρου για παιδιά και 4 χιλιομέτρων για τους μεγαλύτερους. Οι δρομείς και βαδιστές θα φορούν φακούς κεφαλής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φωτεινό κύμα που θα φτάσει μέχρι το τέρμα του «χιλιόμετρου» και θα επιστρέψει στο ίδιο σημείο για τον τερματισμό.
Οι εγγραφές και η προμήθεια φακών θα συνεχιστούν και σήμερα στη γραμματεία που θα λειτουργήσει από τις 5.30 μ.μ. στο χώρο της εκκίνησης. Το συνολικό κόστος είναι 5 ευρώ, εκ των οποίων τα 2 θα διατεθούν στο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας.

***   Προσοχή στη δήλωση σημαντικών γεγονότων της ζωής στο Ληξιαρχείο 
Είναι αναγκαίο να δείχνουν προσοχή οι πολίτες για την έγκαιρη δήλωση στο Ληξιαρχείο των γεγονότων που συνδέονται με τη ζωή του ανθρώπου, όπως γάμος, διαζύγιο, γέννηση, βάπτιση, θάνατος, διότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και πρόστιμα.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου προχθές ο εντεταλμένος για Διοικητικά Θέματα δημοτικός σύμβουλος, Θανάσης Ηλιόπουλος, έχει εκδοθεί εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία γίνεται δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο θάνατος δε δηλωθεί πριν από την ταφή ενός προσώπου, ο ληξίαρχος δε δύναται να συντάξει ληξιαρχική πράξη θανάτου, παρά μόνο εφόσον εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.
Ο θάνατος επιβάλλεται να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο μέσα σε 24 ώρες από την έκδοση σχετικής βεβαίωσης εκ μέρους του γιατρού και οπωσδήποτε προ της ταφής.
Επίσης, εφόσον η δήλωση των λοιπών γεγονότων που συνδέονται με τη ζωή του ανθρώπου, όπως γάμος, γέννηση κ.λπ., γίνει εκτός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, συνοδεύεται από πρόστιμο.
Η προθεσμία για τη δήλωση της γέννησης είναι 10 ημέρες από το γεγονός, για το γάμο υπάρχει προθεσμία 40 ημερών και από το αμετάκλητο του διαζυγίου ένας μήνας.

***  ΕΣΚΑΣΕ ΤΩΡΑ! Ο Ερντογάν ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ τη Θεσσαλονίκη...

~  Νέες προκλητικές δηλώσεις του Ρ.Τ. Ερντογάν για τα σύνορα της Τουρκίας ανάβουν φωτιές και προμηνύουν νέες φουρτούνες, αφού τολμάει να υπονοεί ότι η Τουρκία φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Σε ομιλία του στην Προύσα τόνισε ότι η Άγκυρα σέβεται τα σύνορα που έχουν τεθεί στις διεθνείς συνθήκες, ωστόσο "ραγίζουν οι καρδιές των Τούρκων", αφού τα πραγματικά σύνορα είναι διαφορετικά.
"Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τα εδάφη στα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ηγετικές μορφές, που ίδρυσαν το σημερινό κράτος, έμειναν εκτός των συνόρων του νέου κράτους. Ξέρετε πού και τι εννοώ", είπε ο Τούρκος πρόεδρος, υπονοώντας τη Θεσσαλονίκη, γενέτειρα του Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

*** ΕΙΔΗΣΗ ΒΟΜΒΑ για τον Τσίπρα και την κυβέρνηση! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ...

~ Νέες αποκαλύψεις από το Wikileaks όσον αφορά την παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα και του Μπιλ Κλίντον να πειστεί ο Αλέξης Τσίπρας να υπογράψει το Μνημόνιο.
Το Russia Today αποκαλύπτει νέα e-mail του επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας της Χίλαρι Κλίντον για την Ελλάδα και αφορούν το καλοκαίρι του 2015, λίγο μετά το δημοψήφισμα και σχετίζονται με τις πιέσεις που δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να δεχτούν να υπογράψουν το τρίτο Μνημόνιο.
Τα e-mail που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το Wikileaks προέρχονται από τον λογαριασμό του John Podesta, και αποκαλύπτουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ,Μπαράκ Ομπάμα, και ο προκάτοχος του, Μπιλ Κλίντον, είχαν σκοπό να επηρεάσουν την Ελλάδα για να δεχτεί τους σκληρούς όρους λιτότητας, υπογράφοντας το τρίτο Μνημόνιο τον Ιούλιο του 2015.
 Το Wikileaks έδωσε στη δημοσιότητα την αλληλογραφία της 10ης Ιουλίου 2015, στην οποία ο Podesta γράφει στην επικεφαλής προσωπικού του Μπιλ Κλίντον, Tina Flournoy, και την ρωτά αν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να μιλήσει στον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα:
"Ο Λευκός Οίκος με ρώτησε αν ο WJC (σ.σ. Ουίλιαμ Τζέφερσον Κλίντον είναι το πλήρες όνομα του πρώην "πλανητάρχη") έχει το θάρρος με τον πρωθυπουργό Τσίπρα για να του τηλεφωνήσει και να τον συμβουλεύσει να προχωρήσει σε συμφωνία".
Η Flournoy απαντά λέγοντάς του ότι ο Κλίντον θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα, αλλά ότι "η άμεση ερώτησή του είναι -θα πιέσουμε και την Μέρκελ;".
Το e-mail του Podesta, όμως, δεν είναι το μοναδικό που αφορά τη χώρα μας.
Την ίδια μέρα, ο σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Amitabh Desai, στέλνει e-mail στον επικεφαλής προσωπικού του Μπαράκ Ομπάμα,Denis McDonough, στο οποίο γράφει: "Έχουμε έλθει σε στενή επαφή με τους ανθρώπους της Μέρκελ αυτή την εβδομάδα πριν την επίσκεψη του WJC στη Βοσνία και με δεδομένη την επίσκεψη της Μέρκελ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Βοσνία -έτσι θα ήταν μια αθώα και εύκολη βοήθεια -αν χρειάζεται μία ώθηση προς την Μέρκελ - να βάλουμε τον WJC να τηλεφωνήσει στη Μέρκελ στη βάση του να ζητήσει καθοδήγηση για τη Βοσνία και τυχαία να τη ρωτήσει για την Ελλάδα στο τέλος".
Ο McDonough απάντησε: "Θα καλωσορίζαμε μια ώθηση προς την καγκελάριο με τον τρόπο που προτείνετε", προσθέτοντας ότι  "αν όλοι έχετε χρόνο αύριο το πρωί στη Σρεμπρένιτσα, τώρα πιστεύουμε ότι ένα τηλέφωνο Τσίπρα θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο".
Μάλιστα, ο επικεφαλής προσωπάρχης του Μπαράκ Ομπάμα τόνισε στους ανθρώπους του Κλίντον τα όσα ο ο πρώην πρόεδρος πρέπει να συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας "τη σημασία της παραμονής στην ευρωζώνη, τόσο για γεωπολιτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους". 
 
Μια μέρα μετά από την ανταλλαγή των e-mail στις ΗΠΑ, στις 11 Ιουλίου, η Ελλάδα και οι δανειστές κατέληξαν σε συμφωνία.
"Ο Τσίπρας συμφώνησε να αυξήσει φόρους και να προχωρήσει σε περικοπές στο δημοσίων δαπανών. Μιλώντας μετά τη συμφωνία, είπε ότι 'είναι εθνικό μας καθήκον να κρατήσουμε το λαό μας ζωντανό και μέσα στην ευρωζώνη. Κατά περίεργο τρόπο, ο Τσίπρας εμφανίστηκε στο ετήσιο συνέδριο του Clinton Global Initiative τον Σεπτέμβριο του 2015 και του πήρε συνέντευξη ο ίδιος ο Μπιλ Κλίντον" καταλήγει το άρθρο του Russia Today. 

***  Ο Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ έδωσε τη ΛΥΣΗ στην ΚΟΡΙΝΘΟ!Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ...

~  Δίχως σταματημό ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, συνεχίζει τις περιοδείες του στην Ελλάδα με σκοπό να ενημερώσει τους πολίτες για τη ΛΥΣΗ, που προτείνει στα προβλήματα της χώρας.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗ, Κ.Βελόπουλος επισκέφτηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 την Κόρινθο και μίλησε στο ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ του δήμου, παρουσία του Δημάρχου Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνευματικού και πλήθους κόσμου. Πάνω από 450 κάτοικοι περίμεναν από νωρίς την άφιξη του Προέδρου Κ.Βελόπουλου, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όπως βλέπετε από τις φωτογραφίες αρκετοί ήταν και όρθιοι και παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την ομιλία.

Στην ομιλία του ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, μίλησε για την ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα, την αύξηση του πλούτου, Τα Εθνικά Θέματα, την απεμπλοκή από το άρμα της Δύσης, που δεν προσφέρει τα αναμενόμενα στην Ελλάδα.

Εδώ βλέπουμε τον Δήμαρχο Κορινθίων, Αλέξανδρο Πνευματικό.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ παρουσίασε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, την απάντηση στην κρίσιμη περίοδο που ζούμε… 
Όπως βλέπετε η ανταπόκριση των Συν-Ελλήνων ήταν συγκινητική. Πλήθος κόσμου με αγάπη για την Πατρίδα ήρθε να ακούσει το Πρόγραμμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και να δει τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ που προσπαθεί να αφυπνίσει το λαό. Να του δείξει και αποδείξει πως υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ. Δείτε  


~*  Βίντεο :  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22/10/2016  , https://youtu.be/1RnVTQCDUe0  .-
~*  Βίντεο 2 :  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2 22/10/2016  , https://youtu.be/3h2voiNf_kc  .-
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι παρεύθησαν στην εκδήλωση, αψηφώντας τον άσχημο καιρό. Η ΛΥΣΗ είναι εδω, είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

***  Οδεύουμε προς ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! Όλα θα κριθούν τότε...

~ Κόκκινα δάνεια, φορολογία και αγορά εργασίας είναι τα θέματα που "καίνε" και αναμένεται να συζητηθούν στο νέο επεισόδιο διαπραγματεύσεων, οι οποίες γίνονται υπό το ενδεχόμενο ενός καινούριο, επίπονου μνημονίου, καθώς οι θεσμοί κρίνουν πως υπάρχουν ζητήματα που εκκρεμούν.
900 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να βγουν από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και οι παρεμβάσεις στους μισθούς ύψους 300 εκατ. ευρώ την περίοδο 2017-2018.
Η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να κλείσει όλα τα θέματα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και τη δεύτερη αξιολόγηση από το Eurogroup, αφού όσο καθυστερεί τόσο και αναβάλλεται και η συζήτηση για το χρέος.
Όλα θα κριθούν μέσα στις επόμενες μέρες...

*** ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! Δείτε τι μισθό παίρνει ο...

~  Την ίδια ώρα που ο βασικός μισθός δεν θα φτάνει ούτε για τα βασικά και οι συντάξεις κατακρεουργούνται, στην ίδια χώρα βλέπουμε να επικρατεί ένα χάσμα  και μια πλήρης αντίθεση.
Αν δεν κάθεστε καθίστε και αν ήδη κάθεστε κρατηθείτε μην πέσετε...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αστέρα Βουλιαγμένης κ. Πολυχρόνης Γριβέας, όπως διαβάζουμε στο press-gr.com, αμείβεται με το υπέρογκο ποσό των 200.000 ετησίως.

Ναι Έλληνα, εσένα που σε πνίγουν οι φόροι και με το ζόρι τα βγάζεις πέρα...
Γιατί γίνεται αυτό; Μα ο Αστέρας ανήκει στο Δημόσιο και είναι ένα από τα "φιλέτα" του ΤΑΙΠΕΔ.  Μάλιστα, ο κύριος πήρε και αύξηση -βεβαίως βεβαίως- 35.000 ευρώ γιατί αυτοδιορίστηκε Γενικός Διευθυντής.
Ακόμα και τα σχόλια μας δεν τους αξίζουν πια...

***  Βασίλισσα Ελισάβετ: "Έρχεται παγκόσμιος πόλεμος που θα φέρει τους Έσχατους Καιρούς"...

~ ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΣΟΚ ΑΠΌ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι φήμες ότι η βασίλισσα Ελισσάβετ κατά την συνάντησή της με τον Ρώσο πατριάρχη Κύριλλο και τον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury τους είπε ότι επίκειται ένας φοβερός παγκόσμιος πόλεμος που θα φέρει τους «έσχατους καιρούς για την Ανθρωπότητα» ακριβώς όπως έχει προβλεφθεί στις Γραφές
Στην συνάντηση φέρεται να είπε  «ένα άτομο θα πρέπει να κάνει πλέον τις απαραίτητες προετοιμασίες για να πει αντίο στου αγαπημένους του καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πλέον ποιοι θα ζήσουν ή ποιοι θα πεθάνουν. Πολλοί θα πεθάνουν αυτές τις ημέρες»
«Η αγαπημένη μου χώρα πρόκειται να εισέλθει στην σκοτεινότερη περίοδο τους επόμενους μήνες καθώς ένας βάρβαρος και αποκαλυπτικός πόλεμος θα ξεκινήσει στην Ανατολή»
«Δεν με απασχολούν οι τυπικότητες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων είμαι ανήσυχη με τις τρομερές συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθώς τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυνατότερα».

Πρόκειται για διαρροές κύκλων του Στέμματος που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αλλά με βάση και τις συναισθηματικά φορτισμένες δηλώσεις και του Ρώσου Πατριάρχη σίγουρα δεν συζητήθηκαν μεταξύ τους και τα πιο ευχάριστα πράγματα.
Μετά την συναντηση ο Ρώσος Πατριάρχης ζήτησε απ’όλες τις χώρες να ενωθούν για να νικήσουν το «μεγάλο κακό, ο σημερινός πόλεμος εναντίον του τρόμου πρέπει να είναι κοινή προσπάθεια».
«Δεν πρόκειται για πόλεμο της Ρωσίας είναι για όλες τις χώρες πρέπει να ενωθούμε να νικήσουμε το σατανικό κακό και αυτός ο πόλεμος θα είναι ιερός»
Aξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και ο Πάπας Φραγκίσκος προχώρησε στην παρακάτω σιβυλλική δήλωση: «Είναι πόλεμος. Υπήρχε πόλεμος το 1914 και ξανά το 1939-45 άλλος ένας Μεγάλος Πόλεμος. Τώρα έχουμε αυτόν. Μπορεί να μην είναι οραγνικός είναι όμως οργανωμένος και είναι πόλεμος»
Φυσικά ακόμα και ο Β.Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι επίκειται μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ αν κερδίσει τις εκλογές στις 8 Νοεμβρίου η εκπρόσωπος του βαθέως αμερικανικού κράτους Χ.Κλίντον.
Σε μια δήλωση γρίφο προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμιρ αναφορικά με το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Λέγοντας πως «κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί όταν αυτές πραγματοποιηθούν και εκλεγεί νέος πρόεδρος», υπονοώντας έμμεσως πλην σαφώς πως εάν εκλέγει η Χ.Κλίντον και «κάποιοι» αποφασίσουν αντιπαράθεση με την Ρωσία θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.
Είναι σαφές όμως ότι εάν ισχύουν αυτά που διαρρέουν οι κύκλοι της βασίλισσας ότι η Ελισσάβετ προβλέπει έναν παγκόσμιο πόλεμο ΝΑΤΟ εναντίον Ρωσίας και φυσικά Κίνας που θα σταθεί στο πλευρό της μην έχοντας άλλη επιλογή καθώς γνωρίζει ότι σε περίπτωση ρωσικής ήττας μετά έρχεται η σειρά της.
Οι Αμερικανοί βλέπουν ότι χάνεται η παγκόσμια κυριαρχία και σε μερικά χρόνια θα έχουν χάσει την ηγεμονία του πλανήτη. Τρέχουν να προλάβουν και είναι διαθέσιμοι να τινάξουν στον αέρα τους πάντες μαζί και την ίδια τους την χώρα.
 «Ο Πούτιν θα νικήσει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο»
 • Ο Ερντογάν προχωρεί ακάθεκτος προς… τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο!

 • *** ΡΩΣΙΑ! Θα ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΜΕ τους ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ...

  ~  O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε σήμερα ότι ο σκοπός της Ρωσίας είναι να απελευθερώσει το συριακό έδαφος από τις τρομοκρατικές οργανώσεις και να μην αφήσει τη χώρα να διαλυθεί.
  Σε συνέντευξή του, στην τηλεοπτική εκπομπή "Vesti on Saturday", ο Πεσκόφ δήλωσε: "Μια προσωρινή βάση δεν συνιστά στόχο, συνιστά ένα μέσο για την επίτευξη του στόχου που έχει δηλώσει ο πρόεδρος και είναι να βοηθηθούν οι νόμιμες συριακές αρχές στην μάχη τους κατά του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Το έδαφος της Συρίας πρέπει να απελευθερωθεί".
  Ο εκπρόσωπος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε ότι "Πρέπει να το απελευθερώσουμε και να κάνουμε κάθε τι δυνατόν για να αποτρέψουμε τη διάλυση της χώρας, καθώς αυτό μπορεί να αποβεί καταστροφικό για την περιοχή", και ανέφερε ότι δεν θα σταματήσει σύντομα η συριακή σύγκρουση. "Δυστυχώς, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε δεν μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Είναι σαφές ότι η διεθνής κοινότητα έχει ακόμη μπροστά της πολύ μακρύ δρόμο και σκληρή δουλειά".

  *** Ο Ερντογάν προχωρεί ακάθεκτος προς… τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο!
  2_d
  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
  Απτόητος και απρόβλεπτος ο Τούρκος πρόεδρος, παρά τις έντονες προειδοποιήσεις από πλευράς και Ιράν και έχοντας μια χλιαρή αλλά με πολλές ενστάσεις υποστήριξη των , φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε μαζική εισβολή στην Συρία με σκοπό να καταλάβει την Menbiç των Κούρδων, την πρωτεύουσα των Τζιχαντιστών Rakka, αλλά και το Χαλέπι, όπου πρόσφατα ο συριακός εθνικός στρατός με την βοήθεια των ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών των Ιρανών και της λιβανέζικης Χετζπολάχ το εκκαθάρισε από τους Τζιχαντιστές.
  Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ατέλειωτα στρατιωτικά κομβόι κατευθύνονται από το πρωί της Πέμπτης προς τα σύνορα με την Συρία, με σκοπό να προωθηθούν στο συριακό έδαφος.
  Συγκεκριμένα η δεύτερη τεθωρακισμένη ταξιαρχία με την 43η μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων, κατευθύνονται από τα δυτικά προς το Γκαζιαντέπ, σαν πρώτο σταθμό της εισβολής στην Συρία.
  Συνολικά 90 άρματα μάχης, 43 τεθωρακισμένα οχήματα, 15 ολμοβόλα και αριθμός στρατιωτικών δυνάμεων όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες, κατευθύνονται με κάθε μέσο κυρίως μέσω σιδηροδρομικών γραμμών προς τα σύνορα με την Συρία.
  Ήδη οι Κούρδοι έχουν ετοιμαστεί για γενικότερη σύγκρουση, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα οι Τούρκοι όπως πάνε θα προκαλέσουν την αντίδραση και των άλλων δυνάμεων που υποστηρίζουν το καθεστώς Άσαντ και η σύρραξη θα γενικευτεί με απρόβλεπτες συνέπειες.
  Ένας απρόβλεπτος και άκρως επικίνδυνος Ερντογάν, είναι ικανός να προκαλέσει ακόμα και παγκόσμια σύρραξη.

  ***  «Ο Πούτιν θα νικήσει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο»
  a4528034b34becc9de64b6bf12dcbbc5
  Ο του στην Ευρώπη, Στρατηγός Φίλιπ Μπρίντλοβ (Phillip Breedlove), προειδοποίησε οτι σε περίπτωση η Ρωσία θα είχε «το πάνω χέρι», όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Star, επικαλούμενη πρόσφατη ομιλία του πρώην SACEUR.
  «Πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας θα είχε ως πιθανό αποτέλεσμα την ολική καταστροφή της Ευρώπης»
  Συγκεκριμένα ένας πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας θα είχε ως πιθανό αποτέλεσμα την ολική καταστροφή της Ευρώπης απο τους στόλους υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων της Ρωσίας. Η ναυτική δύναμη του Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να έχει τον πλήρη έλεγχο του Ατλαντικού αλλά και όλων των αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρόμων που χρειάζονται για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
  Αυτό θα σήμαινε οτι οι αναγκαίες ενισχύσεις που θα χρειάζονται από τις ΗΠΑ απεγνωσμένα για να σταματήσουν τα ρωσικά στρατεύματα να καταλάβουν την Ευρώπη δεν θα είχαν φτάσει καν!
  Αυτό είναι το σενάριο για το οποίο προειδοποίησε ο πρώην SACEUR. Ο Στρατηγός προέβλεψε την εξέλιξη ενός πολέμου με τη Ρωσία καθώς οι εντάσεις κορυφώνονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.
  Προέτρεψε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, να βελτιώσουν τη στρατιωτική τους ετοιμότητα και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης τους για να προετοιμαστούν για την απειλή μιας ρωσικής επίθεσης.
  Ο Breedlove, δήλωσε: ‘Η ανεμπόδιστη διέλευση του Ατλαντικού για την καταπολέμηση ενός πολέμου στην Ευρώπη, νομίζω, είναι ένα πράγμα του παρελθόντος.»
  «Πρέπει να σκεφτούμε ποιες ειναι οι ικανότητες μας σχετικά με την υπεράσπιση των δυνατοτήτων μας όσο αφορά την ενίσχυση της Ευρώπης.”
  Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Συμμαχία πρέπει επίσης να βελτιώσει τις επιχειρήσεις στρατιωτικής πληροφόρησης (military Intelligence) για να αποφευχθεί ο πόλεμος προτού αρχίσει. Ο πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε: “Νομίζω ότι, στην στιγμή και στο χώρο επιλογής τους, [της Ρωσίας] μπορούν να κάνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα για μας, και πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα λειτουργίας μας σε αυτο το πλαίσιο”.
  Οι δηλώσεις του κορυφαίου Στρατηγού έγιναν κατα την διάρκεια συνέδριου του Συνδέσμου Πολεμικής Αεροπορίας στο Gaylord National Resort στο Μέριλαντ, των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Breaking Defense.
  Ο Στρατηγός Breedlove προειδοποίησε οτι μπορεί να ειναι αδύνατον να ενισχυθεί η Ανατολική Ευρώπη εγκαίρως απέναντι στα στρατεύματα του Πούτιν, στις πρώτες ημέρες του πολέμου.
  Η ενίσχυση της αποτροπής ήταν ο κύριος στόχος κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Παρόλα αυτά, πέρα από την εκ περιτροπής ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων ως μέρος της αυξημένης παρουσίας στην Ανατολική Πτέρυγα, ένα θέμα το οποίο παραμένει είναι τι είδους δυνατότητες θα αναπτύξει η Συμμαχία για να τις προστατέψει και για να διατηρήσει την πρόσβαση της στο ολοένα και περισσότερο »κλειστό» σύστημα της Βαλτικής

  ***  Ηχηρό "ΧΑΣΤΟΥΚΙ" της ΡΩΣΙΑΣ! "Γονατίζουν" οι ΗΠΑ...

  ~  Για "εγκλήματα πολέμου" κατηγορεί τον διεθνή συνασπισμό, στον οποίον ηγούνται οι ΗΠΑ, ο ρωσικός στρατός, με αφορμή τον θάνατο άμαχου πληθυσμού στην πόλη Κιρκούκ.
  "Έχουμε παρατηρήσει κατ’ επανάληψη ότι τέτοιου είδους φονικά πλήγματα  που φέρουν όλες τις ενδείξεις εγκλημάτων πολέμου, έχουν γίνει πρακτικά καθημερινή ρουτίνα για την αεροπορία του διεθνούς συνασπισμού", υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ, και προσθέτει ότι αποτέλεσμα των επιθέσεων είναι να χάσουν τη ζωή τους "δεκάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά".
  Σύμφωνα με τον Κονασένκοφ,  σημειώθηκε επίθεση και σκοτώθηκαν 20 άτομα, που λανθασμένα θεωρήθηκαν τρομοκράτες, αφού στην περιοχή δεν υπάρχουν τζιχαντιστές.

  ***  ΕΞΑΛΛΕΣ οι ΗΠΑ με ΤΣΙΠΡΑ λόγω ΠΟΥΤΙΝ! Το ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ προς την EΞΟΔΟ...

  ~ Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, οι οποίοι συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες από χθες,  δήλωσαν ότι καταδικάζουν την συμμετοχή της Ρωσίας όσον αφορά τους βομβαρδισμούς στο Χαλέπι, αποφεύγοντας ωστόσο να ανακοινώσουν τιμωρίες σε βάρος της Μόσχας.
  Όπως ανέφεραν οι διπλωματικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ελληνική πλευρά και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη αναφορά, στο τελικό κείμενο από τα συμπεράσματα της συνόδου, που παραπέμπει σε τιμωρίες εις βάρος της Ρωσίας  , είναι πολύ πιθανόν να ανακοινώσει διακοπή διένεξης, την οποία ο Πούτιν έχει δεχτεί, αντί να την ενισχύσει.
  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ματέο Ρέντσι, ήταν ο υποστηρικτής της θέσεως αυτής, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός της Ιταλίας.
  Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το αποτέλεσμα της στάσης της Ελλάδας και της Ιταλίας ήταν να βγει από το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων της συνόδου οποιαδήποτε αναφορά σε τιμωρίες.

  ***  Αλληλούια!!!

  ~ Τελικά φαίνεται πως όντως είμαστε .... "σπίρτα αναμμένα"/ πανέξυπνοι / μοναδικοί/ ανεπανάληπτοι. Για γέλια και για κλάματα. Που ακούστηκε πως ένα τεράστιο θέμα όπως αυτό της Παιδείας θα το συζητούσαν ... "προ ημερησίας Διατάξεως" σε μία συνεδρίαση. Και αυτή όχι ολόκληρη αφού απασχολήθηκαν και με θέματα διαφθοράς, διαπλοκής, τηλεοπτικών αδειών, κ. α!
  Αν είναι δυνατόν! Και όμως είναι ... λόγω σοβαρότητας, υψηλού IQ και ισχυρής βούλησης να γίνει επιτέλους κάτι για τον χρονίως νοσούντα Μεγάλο Ασθενή, την Παιδεία μας. 
  Ήταν όμως τέτοια η ταχύτητα αντιμετώπισης, που όχι μόνο  τακτοποιήθηκε (Σ.Σ Άγνωστο το πως) το όλο ζήτημα, αλλά περίσσεψε και χρόνος ανταλλαγής φιλοφρονήσεων αναφορικά με τα πτυχία των κ. κ Αρχηγών, καθώς και το πως - με ποιό τρόπο ο καθένας τους τα κατέκτησε / απέκτησε.
  Επίσης μάθαμε ποιοί στέλνουν τα βλαστάρια τους σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ τα ...... μάχονται επειδή είναι - κατά δήλωσή τους βέβαια - υπέρ των Δημοσίων σχολείων και, πάντα, υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος. 
  Αυτά τα ελάχιστα ενδεικτικά, δείχνουν ότι ο (μη κουτόφραγκος) Νεοέλληνας ΕΘΝΟΓΟΝΕΑΣ  είναι -διανοητικά, ηθικά και από πλευράς αποτελεσματικότητας - έτη φωτός μπροστά από κάθε άλλον.
  Χρόνια και χρόνια διέθεσαν - απασχολώντας  ειδικούς και αρμοδίους -  άλλες χώρες για να κάνουν την εκπαιδευτική τους μεταρρύθμιση. Εμείς το κάνουμε (μαζί και με άλλα άσχετα θέματα) μέσα σε μία (1) συνεδρίαση! Επικράτησε ενθουσιασμός στη αίθουσα της Βουλής.
   Άλλοι χειροκροτούσαν, άλλοι αγκαλιάζονταν, άλλοι χόρευαν .....τσάμικα. Ο Υπ/γος Παιδείας αναφώνησε με κατάνυξη Αλληλούια! (Σ.Σ Δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί -ήδη ελέγχεται - η πληροφορία πως, ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του Κοινοβουλίου, για το επίτευγμα, που ομόφωνα αποφάσισε να ντυθεί "παπαδάκι" ο κος Υπ/γος Παιδείας και να χτυπήσει ο ίδιος τις καμπάνες χαρμόσυνα την προσεχή Κυριακή.
  Αν βέβαια συγκατατεθεί σε αυτό και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος).  
  Λύθηκε λοιπόν (δια παντός; οριστικώς και αμετακλήτως) το πρόβλημα της Παιδείας.
  Εντός της εβδομάδος, τελειώνουν και τα θέματα: Διαφθοροδιαπλοκής, τηλεοπτικών αδειών, μαθήματος Θρησκευτικών και - ενδεχομένως μεταμεσονυκτίως - να ρυθμιστεί και το λαθροπροσφυγομεταναστευτικό.
  Ψέκασαν, σκούπισαν, τελείωσαν.
  Όσο για εμάς, μας αποβλάκωσαν, μας αποτέλειωσαν.
  ΥΓ Όταν, προ καιρού, έγραφα ότι οι τέως "Πολιτικοί διασκεδαστές μας" έχουν εκφυλιστεί / μεταλλαχτεί σε "Κομματικούς ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΥΣ" νομίζατε πως αστειεύομαι ή υπερβάλλω. 
  Ακόμη το πιστεύετε; 
  Αν ναι ... ξαναψηφίστε τους (από ευγνωμοσύνη για το θέαμα που προσφέρουν, αλλά - κυρίως - για την αποτελεσματικότητα τους). Γιατί μπορεί να είστε εύπιστοι /αφελείς, αλλά, σε καμιά περίπτωση, αχάριστοι!
  Κώστα Δημ. Χρονόπουλου   (Αρθρογράφου -Σχολιογράφου) 
  ΥΓ. Κύριε Φίλη , Θέλουμε  Ελληνοχριστιανική παιδία με αληθινά Ελληνικά βιβλία και όχι παιδεία με βιβλία ψευτιάς  με διάλυση Ελληνικής συνοχής , εμβάλλοντας  με Σχολικά βιβλία αλλόθρησκων και Ανθελλήνων , με ξενόφερτα μουσουλμανικά ήθη και Έθιμα παραποιώντας την Ελληνική μας και Θρησκευτική μας ιστορία χιλιάδων χρόνων ! ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΕ  .-  ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ;   Δεν έχετε εγγόνια και παιδιά ;   ΝΤΡΟΠΗ !!!... Γιατί τόσο Ανθελληνική συμπεριφορά , στην μόρφωση των νέων παιδιών μας , με τα απαράδεκτα Ελληνικά βιβλία στα Σχολεία  μας ;  ;  Διαβάσατε τα βιβλία  που δώσατε στα παιδιά μας στα Σχολεία μας ; και πάλι ΝΤΡΟΠΗ !! 
  ~**   Κανένας μας δεν πρέπει , να αμφισβητεί τη θρησκευτική ελευθερία του οποιουδήποτε .- Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος λογικός ή άλογος , που να θέλει να επιβάλλει στον άλλον τις δικές του θρησκευτικές ή άλλες απόψεις .- Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα , απόλυτα σεβαστό σε μια δημοκρατική κοινωνία .- Η Πίστης , η ή  απιστία , δεν παύει να είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση του καθενός .- Είναι όμως αδιανόητο να φτάνουμε στο άλλο άκρο κι έτσι να φαλκιδεύουμε αντιθέτως τη θρησκευτική ελευθερία των άλλων πολιτών .-   ( Ευάγγελος Κρουσταλάκης ).-

   ****  Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ-ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ-

  ~ Τους Πομάκους τους γνωρίζομε όλοι. Οι ανόητοι κυβερνούν το Κράτος των Αθηνών, και αυτό το γνωρίζομε. Αλλά πρώτα ας μείνομε εις τους Πομάκους μας. Είναι πράγματι γεγονός, ότι δεν υπάρχουν επιστημονικώς αδιάψευστα στοιχεία περί της καταγωγής των. Κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνος η Σόφια εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό  και ισχυρίσθηκε, ότι οι Πομάκοι είναι εξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τον ισχυρισμό αυτόν τον απέρριψαν Βούλγαροι ιστορικοί ως ο καθηγητής Στρασιμίρωφ. Προηγουμένως, το 1789, ο Τσέχος καθηγητής Γίρατσεκ, διατελέσας υπουργός Παιδείας της Ηγεμονίας της Βουλγαρίας,  κατέληξε εις το συμπέρασμα, ότι οι Πομάκοι είναι μάλλον Έλληνες. Εις το συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Γίρατσεκ βάσει γλωσσολογικών, μάλλον, παρά ιστορικών ερευνών. Έκτοτε η ιστορική έρευνα ξεπέρασε τα όρια που έθεσε η έρευνα του Γίρατσεκ.
  Επιστημονικώς αναμφισβήτητο είναι, ότι εις την αρχαιότητα ζούσανε εις την περιοχή που ζούνε σήμερα οι Πομάκοι οι Αγριάνες. Ο βασιλεύς των Λαγαρός ακολούθησε τον Μέγα Αλέξανδρο εις την κατά της Περσίας εκστρατεία του. Μετά τον 4ον αιώνα οι Αγριάνες εκχριστιανίσθηκαν. Και αυτό είναι επιστημονικώς αναμφισβήτητο. Έκτοτε όμως τα ίχνη των Αγριάνων χάθηκαν εις την δύνη των αδιάλειπτων  βαρβαρικών φύλων εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατέκτησαν την περιοχή των Αγριάνων.
  Υπάρχουν βυζαντινές ιστορικές πηγές, οι οποίες ονομάζουν την περιοχή που κατοικούν και σήμερα οι Πομάκοι «Αχρίδα». Αυτό είναι φυσικό, εις τα τέλη της πρώτης χιλιετίας ολόκληρος η Θράκη και η σημερινή Βουλγαρία αποκαλούντο Μακεδονία, με μακεδονικά τοπωνύμια  Η  μακεδονική βυζαντινή δυναστεία του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ κλπ. αποκαλείτο Μακεδονική, αν και καταγόταν από την Αδριανούπολη. Την εποχή εκείνη οι Αγριάνες εμφανίζονται εις τις βυζαντινές ιστορικές πηγές ως Αχρίδαι. Αυτοί οι Αχρίδαι δεν είναι δυνατόν παρά να ήσαν οι αρχαίοι Αγριάνες. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
  Αυτοί οι Αχρίδαι εξισλαμίστηκαν βιαίως μεταξύ 1656 και 1660 εις την Φιλιππούπολη υπό του Σεχμεντίν Πασά. Αυτοί οι εξισλαμισθέντες Αγριάνοι και οι Αχρίδαι είναι οι σημερινοί Πομάκοι. Και εδώ δεν υπάρχει άλλη εξήγηση πολλώ μάλλον αφού η τύχη των είναι μοναδική εις τα Βαλκάνια: Σέρβοι, Αλβανοί και Έλληνες υπέστησαν τα ίδια. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις το θρησκευτικό συναίσθημα νίκησε την εθνική συνείδηση.  Ίδετε και σήμερα την Ιταλία. Οι ‘Ελληνες της Σικελίας και Νοτίου Ιταλίας έγιναν πρώτα Καθολικοί και κατόπιν απώλεσαν την εθνική τους συνείδηση.
  Έτσι οι Αγριάνοι-Αχρίδαι έγιναν μουσουλμάνοι μέχρι που ο Ατατούρκ τους είπε, όπως εις όλους τους  μουσουλμάνους της Μ.Ασίας και της Ευρώπης, ότι είναι Τούρκοι. Οι Αγριάνοι-Πομάκοι δεν το απεδέχθησαν απολύτως, όπως και δεν το απεδέχθησαν και οι Κούρδοι της Μ. Ασίας. Τους Κούρδους τους κατασφάζουν οι Τούρκοι από το 1925. Τους Πομάκους τους προστάτευσαν και η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
  Και ερχόμαστε τώρα εις τους επικίνδυνους για το Έθνος,  εις τους ανόητους του Κράτους του Κολωνακίου: 1ον) Αγνόησαν την μετατροπή των Μουσουλμάνων εις Τούρκους από  τον Ατατούρκ. 2ον) Την εποχή του Εμφυλίου και του Ψυχρού Πολέμου μετέτρεψαν ολόκληρη την Ελληνική Θράκη εις ένα μεγάλο Γκέτο. «Μέσα» σε αυτό όλοι: Έλληνες, Μουσουλμάνοι και Πομάκοι!  Σε συνέχεια άρχισαν τις οσφυοκαμψίες έναντι της «φίλης» Τουρκίας και ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ, παρά τας αντιδράσεις των, τους Πομάκους να αποδεχθούν το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα.!
  Μάλιστα! Αυτοί είναι οι ανόητοι του Κράτους του Κολωνακίου, οι επικίνδυνοι εθνοκτόνοι. Ας ψάξουν όπου θέλουν εις τον κόσμο: Να βρούνε ένα Εθνικό Κράτος, το οποίον υποχρέωσε μία μειονότητά του να αποδεχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μίας ομόρου χώρας, η οποία εγείρει απαιτήσεις για την εθνική καταγωγή της δικής του μειονότητας!
  Αυτά συμβαίνουν μόνον εις το ανόητο Κράτος του Κολωνακίου. Θαυμάστε το!
  Γεώργιος  Εμ. Δημητράκης
  (www.Γεώργιος Εμ.Δημητράκης.gr)
  Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού/ Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

  ***  Βέλγιο: Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο έπειτα από εισβολή ενόπλων 
  «Συναγερμός» σήμανε στο Βέλγιο έπειτα από αναφορές για παρουσία ενόπλων σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Châtelineau.
  Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνδρες οπλισμένοι με καλάνσικοφ εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο, άνοιξαν πυρ και αφού έκλεψαν κοσμήματα τράπηκαν σε φυγή.
  Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και δόθηκε εντολή εκκένωσης του εμπορικού κέντρου.
  «Ακούστηκαν πυροβολισμοί από καλάσνικοφ», δήλωσε ο δήμαρχος Ντάνιελ Βάντερλικ, μιλώντας στο δίκτυο RTL News και πρόσθεσε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
  Εντούτοις, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για τον αριθμό των δραστών, με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να κάνει λόγο για «αρκετούς ενόπλους» που εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Histoire d'Or στο εμπορικό Cora.    protothema.gr

  ***  Σε αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προήχθη ο Μεσσήνιος Κ. Κωστόπουλος 
  Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, προήχθη σε θέση αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Μεσσήνη το έτος 1958.
  Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Παρίσι. Εισήχθη στο δικαστικό σώμα το έτος 1990 και προήχθη στο βαθμό του συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το έτος 2004.
  Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ήταν διδάσκων και διετέλεσε διευθυντής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και μέλος διαφόρων επιτροπών. Ήταν υπεύθυνος των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και εκπροσώπησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε πλήθος ευρωπαϊκών και διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων.  

  ***  Η «Πασοκαρία» και οι 53 
  Η "Πασοκαρία"  ήταν εκεί ενωμένη δυνατή, τι Στέφανος Τζουμάκας, τι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τι Οδυσσέας Βουδούρης, τι Παναγιώτης Κουρουμπλής, τι Αντώνης Κοτσακάς, τι Μάρκος Μπόλαρης, τι Τζάκρη, τι Σπιρτζης, τι Τοσκας,τι, τι, τι. Όλοι, μα όλοι οι παρατρεχάμενοι του Γιωργάκη Παπανδρέου, όλοι του Τσοχατζόπουλου και μερικοί του Σημίτη. Όλοι ήταν εκεί ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί σαν να μην συνέβη τίποτε τα τελευταία 6 χρόνια. Όλο χαμόγελα και σφιχταγκαλιάσματα λες και δεν ήταν αυτοί που ψήφισαν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο μνημόνιο που μας έστειλε αδιάβαστους στα τάρταρα της χρεοκοπίας. Που έστειλε στην ανεργία 1.500.000 εκατ. Έλληνες, που κατέστρεψε ουσιαστικά την μεσαία τάξη, που διέλυσε το τραπεζικό σύστημα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν εκεί οι παραπάνω κύριοι και κυρίες με τους νέους αριστερούς και δεξιούς συντρόφους τους, γιατί δεν αντέχουν να βρίσκονται μακριά από την εξουσία, όποια και αν είναι, ήταν εκεί ελπίζοντας σε κάτι.
  Οι ψιλοαντιδράσεις από τους  53 plus του Τsacalotos και του Δρίτσα για κίνδυνο πασοκοποίησης του Σύριζα δεν αλλάζει τίποτε. Δείχνει απλώς την υποκρισία των αριστερών της πλάκας που χώνουν το κεφάλι τους στην άμμο για να μην παραδεχθούν ότι χωρίς την ψήφο των ΠΑΣΟΚΩΝ και του ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, δεν θα ήταν Υπουργοί, θα είχαν μείνει στο 4 τοις εκατό, άντε στο 8.      Του Γιώργου Κυριακόπουλου

  ***  Καμμένος, Καλλίνικος και Μπέλλος το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας 
  «Συντρόφισσες και σύντροφοι» αποκάλεσε τους συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος Καμμένος στο χαιρετισμό του, πριν από μια εβδομάδα, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του γραμματέα του κόμματος, Παναγιώτη Ρήγα…
  Σα να μην έφτανε αυτό, ο «κόκκινος» Πάνος συνέχισε απτόητος λέγοντας «χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο, αποδείξαμε μαζί ότι μπορούμε να ενώσουμε τους Έλληνες». Την ίδια στιγμή ένας τρομερός, σαν σεισμός, θόρυβος ακούστηκε. Ήταν από τους τριγμούς των κοκάλων του Άρη Βελουχιώτη…
  Την περασμένη Τρίτη εκοιμήθη, κατά την εκκλησιαστική ορολογία, ο παλαιοημερολογίτης Μητροπολίτης Φθιώτιδος και Θαυμακού, Καλλίνικος. Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Καλλίνικου έγινε στη Λαμία με όσα προβλέπουν οι παλαιοημερολογίτες. Ο μητροπολίτης δεν ήταν σε φέρετρο, αλλά σε θρόνο και τον περιέφεραν άλλοι ιερείς στους δρόμους της Λαμίας μέχρι το νεκροταφείο όπου ετάφη…
  Φαραωνικές καταστάσεις… Πάλι καλά που ο τάφος δεν ήταν γυάλινος… Ούτε στο Ιράν τέτοιες σκηνές…
  Την Παρασκευή ο, Μεσσήνιος στην καταγωγή, συνταξιούχος αστυνομικός και πολιτευτής με τη Χρυσή Αυγή στις εκλογές του 2012, Φώτης Μπέλλος, σκότωσε με πιστόλι, σαν το σκυλί στ’ αμπέλι, ιδιοκτήτη γυμναστηρίου στους Αμπελόκηπους.
  Παρεμπιπτόντως, ο Μπέλλος είναι ο τρίτος Μεσσήνιος που εμπλέκεται τα τελευταία χρόνια σε δολοφονία που συγκλονίζει το πανελλήνιο, μετά τον επίσης αστυνομικό Κορκονέα (στην υπόθεση του Αλέξη στα Εξάρχεια) και τον Ρουπακιά που εκτέλεσε τον Παύλο Φύσσα. Ομόσταυλοι άπαντες…
  Ο Φώτης Μπέλλος, στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Χρυσής Αυγής στη Μεσσηνία το 2012 (https://youtu.be/2d6e3g84AQY), έλεγε μεταξύ άλλων: «Κατεβαίνω στο πεζοδρόμιο για να δώσω τον αγώνα για το έθνος, την πατρίδα και την κοινωνία. Λένε πως είμαι μαχαιροβγάλτης και μπαινοβγαίνω στις φυλακές. Εγώ ξέρω ότι έβαζα τους κακοποιούς στις φυλακές…». Ουδέν σχόλιον…
  Τα τρία περιστατικά μέσα σε μια εβδομάδα καταδεικνύουν το καταβαράθρωμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής και της ελληνικής κοινωνίας συνάμα.
  Συμπέρασμα: Χωρίς πολλά λόγια, δεν υπάρχουμε ως χώρα. Πτώματα παντού.
  Για να υπάρξει ελπίδα, πρέπει να συμβεί αυτό που ο Κάτων ο πρεσβύτερος ποτέ δε σταματούσε να προτρέπει τη Ρωμαϊκή Σύγκλητο για την καταστροφή της μεγάλης αντιπάλου της Ρώμης, της Καρχηδόνας: Carthago delenda est. «Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί»… Μπας και γίνει restart…

  ***  Ασύλληπτο! Δείτε πόσα χρήματα βγάζουν οι ιερείς τον χρόνο (Βίντεο)
  Στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Οι Αταίριαστοι» βρέθηκε ο Μητροπολίτης Μεσογαίος Νικόλαος, ο οποίος ερωτήθηκε για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνει η εκκλησία την μισθοδοσία των κληρικών.
  Τότε ο μητροπολίτης χωρίς να διστάζει απάντησε πως τότε η εκκλησία θα σταματούσε να βοηθά τους φτωχούς καθώς η μισθοδοσία είναι 150-200 εκατομμύρια. Επιπλέον συμπλήρωσε πως αυτό αποτελεί  χρέος της πολιτείας, καθ’οτι έχει πάρει το 96% της εκκλησιαστικής περιουσίας που η εκκλησία κατείχε ως το 1833. Να σημειωθεί ότι οι ιερείς είναι περίπου 9300. Δείτε τι ακολούθησε στο βίντεο.
  ~ Βίντεο : Youweekly.gr: Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας μιλά για τη μισθοδοσία των ιερέων από την Πολιτεία , https://youtu.be/XQz3eJvTxC8 .-

  *** Κίνδυνος νέων μειώσεων στις επικουρικές από το νέο έτος
  Κρυφός κόφτης από 1/1/2017Κίνδυνος νέων μειώσεων στις επικουρικές από το νέο έτος
  ~  Κρυφός κόφτης απειλεί με νέες περικοπές τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες οδηγούνται σε εξαΰλωση αφού λόγω των Μνημονίων έχουν περικοπεί ήδη συνολικά έως 80%. Οι διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν στον νόμο Κατρούγκαλου απειλούν σοβαρά να μειώσουν ξανά τις ήδη πετσοκομμένες επικουρικές συντάξεις και για τα επόμενα έτη.
  Σύμφωνα με τα Νέα, από 1/1/2017 θα ισχύσει ο μηχανισμός περικοπής συντάξεων αν προκύπτουν ελλείμματα. Με αναλογιστικές μελέτες, το νέο υπερεπικουρικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο εντάχθηκε και το εφάπαξ, θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν καταγράφει αρνητικό πρόσημο, εσόδων και δαπανών, χωρίς την παραμικρή βοήθεια - στήριξη από το κράτος.
  Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε θα τίθεται αυτόματα σε εφαρμογή η διαδικασία περικοπών σε βαθμό ώστε να καλύπτονται τα ελλείμματα. Το νέο υπερεπικουρικό ταμείο θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας του, που υπολογίζεται λίγο πάνω από 3 δισ. ευρώ.
  Σημειώνεται ότι άλλα 117,3 εκατ. ευρώ προϋπολογίζονται το 2017 (στοιχεία νέου κρατικού προϋπολογισμού) από τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, που έρχονται να προστεθούν στα 174,2 εκατ. που ψαλιδίστηκαν εντός του 2016. Μέχρι τα τέλη του 2016 οι δαπάνες της επικουρικής θα είναι 4 δισ. ευρώ και τα έσοδά της θα είναι 2,8 δισ. ευρώ. Έτσι η επικουρική θα μπει στο 2017 με έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ.
  Οι δανειστές απαγορεύουν στον κρατικό προϋπολογισμό να χρηματοδοτεί κάποια από τα ελλείμματα της επικουρικής και αυτό σημαίνει ότι είτε θα αυξηθούν οι εισφορές είτε θα μειωθούν οι παροχές.
  Newsroom ΔΟΛ
   
  ***  Καλαί: Άρχισε η διάλυση της «ζούγκλας» μετά από μία νύχτα με δακρυγόνα
  Επιχείρηση απομάκρυνσης των 6.500Καλαί: Άρχισε η διάλυση της «ζούγκλας» μετά από μία νύχτα με δακρυγόνα   ΕΚατοντάδες περίμεναν από τα ξημερώματα στην ουρά για την καταγραφή και τον διαχωρισμό σε ομάδες πριν τη μεταφορά σε κέντρα αλλού στη γαλλική επικράτεια
  ~ Μετά από μία τεταμένη νύχτα, με δακρυγόνα, φωτιές και πετροπόλεμο με την αστυνομία, στο Καλαί ξημέρωσε η Δευτέρα της διάλυσης της «ζούγκλας», με την επιχείρηση απομάκρυνσης σε άλλα σημεία στη Γαλλία των περίπου 6.500 που μένουν στον καταυλισμό.
  Η παρουσία της αστυνομίας είναι ισχυρή για το φόβο έντασης με όσους αντισταθούν, σε μία επιχείρηση υπό τα βλέμματα των δημοσιογραφικών φακών από την Ευρώπη.
  Στις επτά το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα, οκτώ ώρα Αθήνας) οι πρώτοι είχαν φτάσει ήδη στο σημείο συγκέντρωσης από όπου θα ξεκινήσει η εκκένωση του καταυλισμού, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Περίπου 60 πρόσφυγες και μετανάστες με βαλίτσες και σακούλες είχαν εμφανιστεί ήδη πριν το χάραμα, σύμφωνα με το Πρακτορείο, έξω από το χώρο από τον οποίο θα ξεκινήσει η απομάκρυνση.
  Οι πόρτες του χώρου που θα γίνει η διαλογή άνοιξαν μετά τις οκτώ ενώ ο αριθμός όσων περίμεναν στην ουρά είχε μεγαλώσει. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι απεσταλμένοι των γαλλικών ΜΜΕ.
  Τη νύχτα προς Δευτέρα είχαν σημειωθεί, όπως και την προηγούμενη, επεισόδια μεταξύ εγκλωβισμένων και των αστυνομικών δυνάμεων. Ομάδα από τον καταυλισμό άρχισε πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα.
  Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που προβλέπεται να κρατήσει μία εβδομάδα, όσοι μένουν στον καταυλισμό θα προσέλθουν οι ίδιοι για να δώσουν τα στοιχεία τους σε ένα τεράστιο υπόστεγο όπου θα τους χωρίσουν σε οικογένειες, ενήλικες, ασυνόδευτους ανηλίκους και ευάλωτα πρόσωπα, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και ανύπαντρες γυναίκες.
  Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν με λεωφορεία σε ένα δίκτυο 450 κέντρων υποδοχής σε ολόκληρη την χώρα, όπου θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και -εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει- θα αποφασίσουν εάν θα υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ασύλου.  Newsroom ΔΟΛ

  ***  Χωρίς ανταλλακτικά αλλά με τηλεματική και μουσική τα λεωφορεία
  Συνεχής η μείωση δρομολογίωνΧωρίς ανταλλακτικά αλλά με τηλεματική και μουσική τα λεωφορεία
  ~  Την ώρα που οι ελλείψεις σε ανταλλακτικά και προσωπικό έχουν αποδεκατίσει τον στόλο και τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, οι διοικήσεις των συγκοινωνιακών φορέων προσλαμβάνουν μουσικούς επιμελητές και τοποθετούν συστήματα τηλεματικής σε παροπλισμένα οχήματα...
  Όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, «αυτή τη στιγμή οι αστικές συγκοινωνίες παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης». Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να μειώνονται συνεχώς τα δρομολόγια και να ταλαιπωρούνται οι επιβάτες που αναγκάζονται να περιμένουν για αρκετή ώρα στις στάσεις, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες γραμμές.
  Σύμφωνα με Τα Νέα, από ένα σύνολο 2.023 λεωφορείων που έχουν απομείνει στην ΟΣΥ καθημερινά βγαίνουν στους δρόμους της Αθήνας για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου μόλις 850-900.
  Περίπου 280 λεωφορεία δεν μπορούν να κινηθούν λόγω έλλειψης προσωπικού (οδηγών) και άλλα 840 παραμένουν καθηλωμένα στα αμαξοστάσια με βλάβες που δεν επιδιορθώνονται εδώ και πολύ καιρό λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και τεχνικού προσωπικού.
  Στα ακινητοποιημένα λόγω βλαβών οχήματα υπάρχουν και 211 λεωφορεία που έχουν κριθεί μη επισκευάσιμα και έχουν αποχαρακτηριστεί. Τα συγκεκριμένα λεωφορεία «λεηλατούνται» καθημερινά από τους τεχνικούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματά τους (λάστιχα, μηχανολογικός εξοπλισμός, ακόμη και καθρέφτες) για επισκευή των άλλων.
  Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα στα παροπλισμένα λόγω βλαβών λεωφορεία τοποθετούνται συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου! Είναι χαρακτηριστικό ότι συστήματα τηλεματικής (οθόνες που ενημερώνουν τον επιβάτη για τη διαδρομή, τις επόμενες στάσεις, τους χρόνους κ.λπ.) έχουν ήδη εγκατασταθεί σε 196 παροπλισμένα.
  «Προφανώς για να μη χάνονται στις υπαίθριες αλάνες των αμαξοστασίων...», σχολιάζουν με νόημα οι εργαζόμενοι.
  Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο αμαξοστάσιο των ΗΛΠΑΠ (τρόλεϊ) στην οδό Πέτρου Ράλλη, όπου βρίσκονται παροπλισμένα δεκάδες οχήματα.
  Από τα 366 του στόλου  για δρομολόγια βγαίνουν καθημερινά περίπου170 οχήματα. Τα υπόλοιπα είναι παροπλισμένα κυρίως λόγω έλλειψης γεννητριών και κεραιών. Επιπλέον, 3 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από αγνώστους στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ άλλα 10 έχουν αχρηστευθεί.

   ***  Κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το ΣτΕ για τις άδειες
  Δύο νέες διασκέψειςΚεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το ΣτΕ για τις άδειες  Το Αρσάκειον Μέγαρο όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια του ΣτΕ   
   ~  Κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται, το απόγευμα της Δευτέρας, η νέα διάσκεψη του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για τις τηλεοπτικές άδειες. Μία ακόμα διάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 26 Οκτωβρίου.
  Η απόφαση για συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών φέρεται να ελήφθη από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου.
  Η διάσκεψη θα ξεκινήσει με τον εισηγητή της υπόθεσης, σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Παπαγεωργίου, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει την εισήγησή του.
  Ο κ. Παπαγεωργίου έχει ταχθεί υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου 4339/2015, με τον οποίο παρακάμφθηκε το ΕΣΡ για την διαδικασία χορήγησης των αδειών.
  Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι δικαστές, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις θέσεις τους επί της συνταγματικότητας του νόμου.

  ***

  *** Αθλητική ενημέρωση  :
  Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
  ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2016
  Κέρκυρα-Αστέρας Τρίπολης 2-0
  (16΄, 29΄ Τουράμ)

  Πλατανιάς-Ξάνθη 0-1
  (19΄ Γιουνές)

  ΑΕΚ-Πανιώνιος ΟΑΚΑ 0-0

  ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016 :
  Ηρακλής-Ατρόμητος 1-2
  (84΄ Λουκίνας - 79΄ πεν. Ούμπιδες, 88΄ Τόνσο)

  Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 2-1
  (42΄ Γιακουμάκης, 47΄ Τόνι Σίλβα - 73΄ πεν. Μαρκόφσκι)

  ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΛ 4-0
  (10΄, 52΄, 74 Κόντε, 27΄ Γιάκος)

  Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 .- ^
  ( 6΄ Βαρελάς , 25΄ αυτογκόλ Βαρέλα , 96 ΄ ο Φιγκέϊρα )

  ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016 :

  19:30 Βέροια-Παναθηναϊκός Δημ. Στάδιο Βέροιας

  Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
  1. Ολυμπιακός 15
  2. ΑΕΚ 11
  3. Παναθηναϊκός 10 -5αγ.
  . ΠΑΣ Γιάννινα 10 -5αγ.
  . Πανιώνιος 10
  . Ατρόμητος 10
  7. ΠΑΟΚ 8
  . Πλατανιάς 8
  . Παναιτωλικός 8
  . Ξάνθη 8
  11. Λεβαδειακός 7 -5αγ.
  12. Κέρκυρα 6
  13. ΑΕΛ 5
  14. Βέροια 4 -5αγ.
  15. Αστέρας Τρίπολης 3
  16. Ηρακλής 2
  * Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.

    ***  Για  την Σούπερ Λίγκα στο ελληνικό ποδόσφαιρο  :

  Σάββατο  22/10/2016
  ΚΕΡΚΥΡΑ- ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης 2-0 .-
  ΠΛΑΤΑΝΙΑ -ΞΑΝΘΗ   0-1 .-
  ΑΕΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   0-0  .-

  Κυριακή 23/10/2016
  ~ ΗΡΑΚΛΗΣ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  1-2  , (0-0) .-
  Τα γκολ :
  79' ΓΚΟΛ για τον Ατρόμητο! Ο Ούμπιδες εκτέλεσε το πέναλτι, έστειλε τη μπάλα ψηλά δεξιά και τον Χουάντερσον στην απέναντι γωνία, ανοίγοντας το σκορ για τον Ατρόμητο. ,
  84' ΓΚΟΛ για τον Ηρακλή! Γέμισμα του Κυριακίδη, ο Πασάς προλαβαίνει τον Κιβρακίδη και γυρίζει τη μπάλα στη μικρή περιοχή απ' όπου ο Λουκίνας δεν δυσκολεύεται να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα! ,.
  88' ΓΚΟΛ για τον Ατρόμητο! , Ο Κυριακίδης έκανε το λάθος, ο Στόιτσεφ έφυγε στην αντεπίθεση και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Τόνσο, που πέρασε τους... πάντες και μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα!  
  Διαιτητής είναι ο Τριαντάφυλλος Τίκας (Καρδίτσας), βοηθοί του οι Αντώνης Δίπλαρης (Καρδίτσας), Δημήτρης Βεργέτης (Αρκαδίας) και τέταρτος ο Ιωάννης Δελφάκης (Αρκαδίας).
  Ηρακλής (Αμανατίδης):  Χουάντερσον, Κυριακίδης, Ζιαμπάρης, Μπαρτολίνι, Κούρος, Ιντζόγλου, Ρούσσος, Μοντέριο, Λεοζίνιο, Λουκίνας, Λάμπρου.
  Στον πάγκο του Ηρακλή:  Περνίς, Πασάς, Καραγκούνης, Βοσνακίδης, Αγγελόπουλος, Μπλέτσας, Αμαραντίδης.
  Ατρόμητος (Γιώργος Κορακάκης):  Γκορμπούνοφ, Κιβρακίδης, Λαζαρίδης, Φυτανίδης, Μπίτολο, Κεϊτά, Ούμπιδες, Λημνιός, Τόνσο, Βασιλείου, Παπαδόπουλος.
  Στον πάγκο του Ατρομήτου:  Παπαδόπουλος, Ζησόπουλος, Κατράνης, Λε Ταλέκ, Κοντοές, Στόιτσεφ, Μπάγκα.
  ΚΑΡΤΕΣ :28' Kίτρινη κάρτα στον Ρούσσο , . 55' Κίτρινη κάρτα στον Τόνσο. ,
  60' Κίτρινη κάρτα στον Ζιαμπάρη. ,68' Κίτρινη κάρτα στον Πασά. ,
  73' Κίτρινη κάρτα στον Παπαδόπουλο. , 84' Κίτρινη κάρτα στον Μπάγκα.
  ΑΛΛΑΓΕΣ : 46' Αλλαγή για τον Ηρακλή. Πασάς αντί Λάμπρου ,
  71' Αλλαγή για τον Ατρόμητο. Στόιτσεφ αντί Βασιλείου. ,
  80' Αλλαγή για τον Ηρακλή. Αμαραντίδης αντί Μοντέιρο. ,
  82' Αλλαγή για τον Ατρόμητο. Μπάγκα αντί Λημνιού. ,
  82' Αλλαγή για τον Ατρόμητο. Μπάγκα αντί Λημνιού. ,
  VIDEO : από τον αγώνα :
  ~* ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Α΄ Ημίχρον   0-0  23/10/2016 8η  αγων: https://youtu.be/pPvTe8uoUzE .-
  ~Ηρακλής-Ατρόμητος γκολ ισοφάρισης  8η αγων  23/10/2016 :
  ~Ηρακλής-Ατρόμητος 2ο  γκολ  23/10/2016 8η αγων :
   https://youtu.be/P2Onnmfk-hM . .
  Συνεχίζει την καλή πορεία ο Ατρόμητος, «διπλό» στο Καυτανζόγλειο
  Διαιτητής: Τίκας (Καρδίτσας)
  Κίτρινες: Ρούσσος, Ζιαμπάρης, Πασάς, Χουάντερσον / Παπαδόπουλος, Μπάγκα, Λαζαρίδης.
  ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιάννης Αμανατίδης): Χουάντερσον, Κυριακίδης, Κούρος, Ζιαμπάρης, Μπαρτολίνι, Ιντζόγλου, Ρούσσος, Μοντέιρο (80' Αμαραντίδης), Λάμπρου (46' Πασάς), Λεοζίνιο, Λουκίνας
   ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Κορακάκης): Γκορμπούνοφ, Κιβρακίδης, Μπιτόλο, Λαζαρίδης, Φυτανίδης, Κεϊτά, Ούμπιδες, Λημνιός (82' Μπάγκα), Παπαδόπουλος Δ., (74' Λε Ταλέκ) Τόνσο, Βασιλείου (71' Στόιτσεφ).

  ~ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  2-1  ,(1-0) .-
  Τα γκολ :
    42' ΓΚΟΛ Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, 1-0!
  Ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ροντρίγκες δεν έδιωξε καλά, ο Γιακουμάκης έπιασε σουτ λίγο έξω από την περιοχή και η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κυριακίδη που έκανε κίνηση για να πέσει στη δεξιά του πλευρά και δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
  ΓΚΟΛ Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, 2-0 ΣΤΟ 46'
  Ο Μάντζιος πήρε αμπάριζα την άμυνα του Παναιτωλικού και το συρτό σουτ που έκανε βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Κυριακίδη και ύστερα από κόντρα στρώθηκε στον Τόνι Σίλβα που από κοντά νίκησε τον εξουδετερωμένο Κυριακίδη ,
  ΓΚΟΛ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 2-1 ΣΤΟ 73' , Ο Μαρκόφσκι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ναμάσκο, που έπεσε στην ίδια μεριά, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 2-1
  Διαιτητής: Γεώργιος Γιαννουλάκης. Βοηθοί: Εμμανουήλ Καλφάκης, Ιωάννης Κοντιζάς Τέταρτος διαιτητής: Ιωάννης ΝεοφυτιάδηςΛεβαδειακός (Ντόστανιτς) Ναμάσκο, Μουλόπουλος, Ουόν, Μεντί, Μιλιάζες, Κουλιμπαλί, Μαχαίρας, Σίλβα, Μπελγκαζουανί, Γιακουμάκης, Μάντζιος
  Στον πάγκο των γηπεδούχων: Μοσχονάς, Τριποτσέρης, Καραμπουέ, Καλτσάς, Καραχάλιος, Ζεζίνιο, Βασιλείου
  Παναιτωλικός (Ματζουράκης): Κυριακίδης, Κλέσιο, Κούσας, Ροντρίγκες, Τσοκάνης, Μάκος, Πάουλο, Ρότσα, Ουάρντα, Τομανέ, Λεντέσμα
  Σε αυτόν των φιλοξενούμενων: Κριστιάνο, Χαντάκιας, Ρόσα, Μαρκόφσκι, Καμαβουάκα, Κουτρομάνος, Φερέιρα
  ΚΑΡΤΕΣ : 40' Κίτρινη στον Γκλέσιο για μαρκάρισμα στον Μάντζιο ,
   81' Κίτρινη στον Τσοκάνη  ,  Κίτρινη στον Καλτσά , Κίτρινη στον Ναμάσκο για τον Λεβαδειακό ,
  Κίτρινη στον Κουλιμπαλί για τον Λεβαδειακό ,
  ΑΛΛΑΓΕΣ : Αναγκαστική αλλαγή για τον Λεβαδειακό στο 6': Ο Ζεζίνιο αντί του Μπελγκαζουανί που δεν μπορεί να συνεχίσει ,.
  Αλλαγή στην αλλαγή για τον Λεβαδειακό. Ο Ζεζίνιο, ο οποίος μπήκε στο 4', πέρασε εκτός και τη θέση του πήρε ο Καλτσάς ,
  Τριποτσέρης αντί Μιλιάζες για τον Λεβαδειακό ,
  VIDEO :
  ~ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-1  τα γκολ  8η αγων,  23/10/2016 : https://youtu.be/NR1xyVhXbuA  .-
  Ο Λεβαδειακός νίκησε τον Παναιτωλικό και πήρε ανάσα
  Διαιτητής: Γεώργιος Γιαννουλάκης.
  Λεβαδειακός (Ντόστανιτς): Ναμάσκο, Μουλόπουλος, Ουόν, Μεντί, Μιλιάζες(93΄ Τριποτσέρης), Κουλιμπαλί, Μαχαίρας, Σίλβα, Μπελγκαζουανί(7΄ Ζεζίνιο-89΄ Καλτσάς), Γιακουμάκης, Μάντζιος.
  Παναιτωλικός (Ματζουράκης): Κυριακίδης, Κλέσιο, Κούσας, Ροντρίγκες, Τσοκάνης, Μάκος, Πάουλο, Ρότσα(56΄ Κουτρομάνος), Ουάρντα(68΄ Μαρκόφσκι), Τομανέ, Λεντέσμα(68΄ Οσμάν Φερεϊρα).

  ~ ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΑΡΙΣΣΑ 4-0 , (2-0) .-
  Τα γκολ :
  10' ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛ 1-0 Ο ΠΑΣ! , Ωραίο γύρισμα του Γιάκου από τα δεξιά, ο Καβουσάκης κάνει κακή έξοδο στέλνει την μπάλα πάνω στον Κόντε, ο οποίος πλασάρει εύστοχα στην κενή εστία. ,
  28' ΓΚΟΟΟΟΟΛ 2-0 ο ΠΑΣ! , Ο Κόντε ανοίγει στον Γιάκο, αυτός αδειάζει με προσποίηση 4 (!) παίκτες και στη συνέχεια πλασάρει τον Καβουσάκη. ,
  52' ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ 3-0 Ο ΠΑΣ! , Εξαιρετική αντεπίθεση για τους Γιαννιώτες, ο Ζάιρο αποφεύγει δύο παίκτες, βγάζε στην πλάτη τον Κόντε ο οποίος νικάει στο τετ-α-τετ τον Καβουσάκη.  .
  74' ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛ 4-0 Ο ΠΑΣ! , Ο Κόντε κάνει χατ-τρικ έπειτα από γύρισμα του Κοζορώνη και κοντινό πλασέ. .-
  Διαιτητής: Δημ.Καραντώνης ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Περιστερίδης, Μπουκουβάλας, Μπέριος, Κοζορώνης, Γιάκος, Ζάιρο, Τζημόπουλος, Μιχαήλ, Κόντε, Λίλα, Ναδάλες  , .
  Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Δώνης, Καρανίκας, Γαρουφαλιάς, Σκόνδρας, Μαμπουλού, Κούτρης
  Λάρισα (Άγγελος Αναστασιάδης): Καβουσάκης, Ρέντζας, Γιοβάνοβιτς, Φάρκας, Ναβάρο, Πολ, Φατιόν, Γκόλιας, Ναζλίδης, Ντοντό, Ντέλετιτς
  Στον πάγκο: Κουτογλίδης, Μονιάκης, Κόντορ, Αβραάμ, Ποτουρίδης, Κουτσιανικούλης, Μαρουκάκης
  ΚΑΡΤΕΣ¨: 32' Κίτρινη κάρτα στον Κοζορώνη.  39' Κίτρινη κάρτα στον Φατιόν.
  44' Κίτρινη κάρτα στον Κόντε ,
  ΑΛΛΑΓΕΣ : 46' Διπλή αλλαγή για την Λάρισα. Οι Κόντορ και Αβραάμ στο παιχνίδι αντί των Ναβάρο και Ντέλετιτς. 58' Αλλαγή για την ΑΕΛ. Ο Κουτσιανικούλης στη θέση του Γιοβάνοβιτς ,
    76' Αλλαγή για τον ΠΑΣ. Ο Κούτρης αντί του Κοζορώνη  ,
  VIDEO :
  ~ ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΑΡΙΣΣΑ 4-0 τα γκόλ 8η αγων  23/10/2016 :
   https://youtu.be/I7IjC7X0QFw .- 
  Με χατ τρικ του Κόντε ο ΠΑΣ 4-0 τη Λάρισα
  Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
  Κάρτες: Κόντε, Κοζορώνης / Φατιόν
   ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Περιστερίδης, Μπουκουβάλας, Μπέριος, Κοζορώνης, Γιάκος (77’ Δώνης), Ζάιρο (69’ Μαμπουλού), Τζημόπουλος, Μιχαήλ, Κόντε (76’ Κούτρης), Λίλα, Ναδάλες
  Λάρισα (Άγγελος Αναστασιάδης): Καβουσάκης, Ρέντζας, Γιοβάνοβιτς (58’ Κουτσιανικούλης), Φάρκας, Ναβάρο (46’ Κόντορ), Πολ, Φατιόν, Γκόλιας, Ναζλίδης, Ντοντό, Ντέλετιτς (46’ Αβραάμ)


  Ο ΟΣΦΠ 2-1 τον ΠΑΟΚ με ανατροπή, νίκες για ΠΑΣ, Λεβαδειακό, Ατρόμητο 
  ~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ  2-1 .- ^
  30.000 και πλέον οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο!
  Διαιτητής του ματς είναι ο Αρετόπουλος (Τρικάλων). Βοηθοί του οι Ακρίβος (Αθηνών), Αλεξέας (Μεσσηνίας), ενώ τέταρτος είναι ο Κιοτζένης (Ξάνθης). 
  ΤΑ ΓΚΟΛ : 6' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 0-1! Η άμυνα του Ολυμπιακού... κοιμάται, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κάμπος, ο Μαλεζάς κάνει την κεφαλιά, ο Καπίνο αποκρούει, αλλά ο Βαρέλα παίρνει το... ριμπάουντ και ανοίγει το σκορ για τον «δικέφαλο»! ,
  25' ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-1! Ο Φορτούνης ανοίγει δεξιά για τον Ιντέγε, εκείνος βγάζει την παράλληλη μπαλιά στον Σεμπά, η πάσα του δεν είναι καλή, αλλά ο Βαρέλα, πέφτoντας, βάζει το πόδι του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του!
  Ολυμπιακός (Πάουλο Μπέντο): Καπίνο, Φιγκέιρας, Βιάνα, Μποτία, Ντα Κόστα, Μιλιβόγεβιτς, Μάρτινς, Φορτούνης, Σεμπά, Ελιουνούσι, Ιντέγε. .
  Στον «ερυθρόλευκο» κάθονται οι: Λεάλι, Μπουχαλάκης, Καρντόσο, Ντομίνγκες, Ελαμπντελαουί, Καμπιάσο, Μανθάτης.
  ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Λέοβατς, Βαρέλα, Μαλεζάς, Μάτος, Κάνιας, Τσίμιροτ, Σάχοφ, Ροντρίγκες, Κάμπος, Αθανασιάδης. .-
  Και σε εκείνον του «δικεφάλου» είναι οι: Μπρκιτς, Χαρίσης, Κρέσπο, Κουλούρης, Μυστακίδης, Κίτσιου, Μπίσεσβαρ.
  ΚΑΡΤΕΣ :
   32' Κίτρινη κάρτα στον Κάνιας για σκληρό τάκλιν στον Φορτούνη.  ,
  41' Κίτρινη κάρτα στον Βιάνα. ,
  44' Κίτρινη κάρτα στον Μιλιβόγεβιτς, που κόβει αντικανονικά τον Αθανασιάδη, ενώ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ έβγαινε μόνος του με τον Καπίνο!
  45'+1' Από μία κίτρινη σε Ροντρίγκες και Φιγκέιρας, καθώς είχαν μια... κοκορομαχία. ,
  VIDEO :
  ~ΟΣΦΠ-ΠΑΟΚ   2-1   γκόλ 1ο Παοκ 23/10/2016  8η Αγων:
  https://youtu.be/v1KT1OpFnGk .
  ~ ΟΣΦΠ-ΠΑΟΚ  2-1  2ο γκολ  8η αγων  23/10/2016 :
  https://youtu.be/6sWpkW2Xwrw  .
  ~ΟΣΦΠ-ΠΑΟΚ 2-1 8η αγων  23/10/2016 αυτογκόλ για ΟΣΦΠ ισοφαρισης : https://youtu.be/8mfegrZpjbs  .
  ~ΟΣΦΠ-ΠΑΟΚ  2-1  Α΄ ημίχρονο  1-1  8η αγων ,23/10/2016 με γκολ οφσάϊτ  : https://youtu.be/YqAhfEVeFWQ .

  Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατοπή τον ΠΑΟΚ με 2-1
  Διαιτητής: Αρετόπουλος (Τρικάλων)
  Κάρτες: Μποτία, Φιγκέιρας, Μιλιβόγεβιτς, Βιάνα / Κάνιας, Ροντρίγκες,
  Ολυμπιακός (Πάουλο Μπέντο): Καπίνο, Φιγκέιρας, Βιάνα (46' Ομάρ), Μποτία, Ντα Κόστα, Μιλιβόγεβιτς, Μάρτινς, Φορτούνης, Σεμπά, Ελιουνούσι, Ιντέγε (85' Καρντόσο).
  ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Λέοβατς (81' λ.τρ. Κρέσπο), Βαρέλα, Μαλεζάς, Μάτος, Κάνιας (46' Χαρίσης), Τσίμιροτ, Σάχοφ (74' Μπίσεσβαρ ), Ροντρίγκες, Κάμπος, Αθανασιάδης.


  ***  Δεν  κινδυνεύει με τιμωρία η έδρα του Ολυμπιακού   Για τα καπνογόνα με τον ΠΑΟΚ

  Δεν κινδυνεύει με τιμωρία η έδρα του Ολυμπιακού

  ~ Σε απολογία αναμένεται να κληθεί ο Ολυμπιακός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο βάσει του άρθρου 15, παράγραφος 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, κινδυνεύει μόνο με πρόστιμο και όχι με τιμωρίας έδρας (σ.σ. το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι με τον Παναθηναϊκό).
  Αναλυτικά όσα αναφέρονται στον Πειθαρχικό Κώδικα:
  Η εισαγωγή στο γήπεδο πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και εν γένει εύφλεκτων υλικών απαγορεύεται αυστηρά.
  Το άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών στον αγωνιστικό χώρο ή σε άλλη εξέδρα επιφέρει τις ακόλουθες ποινές:
  α) Χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000).
  β) Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, η προβλεπόμενη χρηματική ποινή διπλασιάζεται.
  γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τρίτο, κ.ο.κ.), η ως άνω χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 20.000,00 Ευρώ.
  δ) Σε κάθε νέα περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τέταρτος, πέμπτος κτλ), οι προβλεπόμενες ποινές του προηγούμενου αγώνα διπλασιάζονται.

  ***  Έξαλλος ο Ίβιτς, ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
  Για τη διαιτησία του ντέρμπιΈξαλλος ο Ίβιτς, ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

  ~  Με πολλά παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Αρετόπουλου αποχώρησε από το γήπεδο η αποστολή του ΠΑΟΚ. Παράπονα και για τις διακοπές λόγω των καπνογόνων, παράπονα και για το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, αλλά και για κόκκινες κάρτες, που κατά την άποψή τους δεν δόθηκαν.
  Ενδεικτικά είναι τα όσα δήλωσε ο Βλάνταν Ίβιτς αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι. «Από τότε που ερχόμουν ως παίκτης, σε αυτό το γήπεδο συνεχώς βρίζουν. Εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες και όπως πληροφορήθηκα το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού ήταν οφ σάιντ, ενώ υπήρχαν και δύο ξεκάθαρες περιπτώσεις για κόκκινη κάρτα. Μας αδικεί το αποτέλεσμα», είπε ο τεχνικός του «Δικεφάλου» και πρόσθεσε:
  «Ο διαιτητής μου είπε πως θα διακόψει το παιχνίδι, αν θα πέσουν πάλι καπνογόνα. Όταν ξαναέγινε αυτό, εγώ πήρα την ομάδα και μπήκαμε μέσα, όμως αυτός άλλαξε απόφαση».
  Λίγη ώρα αργότερα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:
  «Ο ΠΑΟΚ έχασε από γκολ-οφσάιντ κι από γκολ παίκτη που έπρεπε να αποβληθεί. Αυτή η διαιτησία είναι η δικαιότερη που μπορεί να κάνει ο Αρετόπουλος στο Καραϊσκάκη, μέχρι εκεί του επιτρέπει η ερυθρόλευκη συνείδησή του. Στους νέους πίνακες δεν έχει την παραμικρή θέση, καμία ΦΙΦΑ δεν μπορεί να τα αγνοήσει αυτά».

   Δευτέρα 24/10/2016
  Μόνο νίκη θέλει ο ΠΑΟ στη Βέροια για να μείνει κοντά στην κορυφή
  ~ ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
  Η αποστολή: Καντιμοίρης, Λόπεθ, Μαλόν, Ασίγκμπα, Βασιλαντωνόπουλος, Μαραγκός, Σισοκό, Κάλι, Ναβαλόφσκι, Παπαστεριανός, Χαροντάκης, Μπαλάφας, Άρτσε, Σισίνιο, Λινάρδος, Μεληκιώτης, Καπετάνος και Βίτι.

  ***  ΚΕΡΚΥΡΑ –ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης     2-0  ,(2-0) .- ^
  Διαιτητής: Φωτιάδης (Σερρών).
  Βοηθοί: Σίπκας (Πέλλας), Γκαβέρας (Αχαΐας).

  ΤΑ  ΓΚΟΛ : Α΄ Ημίχρονο ,..Χάρη στα δύο τέρματα του Τουράμ (16', 28΄) η Κέρκυρα προηγείται 2-0 κόντρα στον Αστέρα ,
  16' ΓΚΟΛ 1-0 Η ΚΕΡΚΥΡΑ! Όμορφη επίθεση για τους γηπεδούχους, ο Ζορμπάς κάνει το γύρισμα και ο Τουράμ σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα του Αστέρα την ώρα που ο Κοσίτσκι ήταν εξουδετερωμένος
  29' ΓΚΟΛ 2-0 Η ΚΕΡΚΥΡΑ! Ο Τουράμ κινείται άψογα στην πλάτη της άμυνας και νικάει τον Κοσίτσκι με δυνατό σουτ.
    Κέρκυρα (Μιχάλης Γρηγορίου): Κουτζαβασίλης, Ανδρεόπουλος, Σιόντης, Ιωάννου, Ζαραδούκας, Τουράμ, Κοντός, Σπίνουλας, Ζορμπάς, Επστάιν, Νίκιτς
  Στον πάγκο: Αραμπατζής, Ντιόγκο, Ντουάλα, Ναζίμ, Γρομητσάρης, Αρναρέλης, Παμλίδης  .-
  Αστέρας Τρίπολης (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Κοσίτσκι, Σέφι, Τσιλιανίδης, Ιωαννίδης, Φερνάντες, Τσουκαλάς,Γιαννούλης, Καλτσάς, Μπέρτος, Χαμντανί, Ιγκόρ
  Στον πάγκο: Ντοναρούμα, Συρεγγέλας, Μάσα, Δημούτσος, Στανισάβλιεβιτς, Μακροστέργιος, Κυριακόπουλος  .-
  ΚΑΡΤΕΣ : 4' Κίτρινη κάρτα στον Γιαννούλη.  8' Κίτρινη κάρτα στον Φερνάντες.  11΄ Κίτρινη κάρτα και στον Νίκιτς. 61' Κίτρινη κάρτα στον Στανισάβλιεβιτς, επειδή πέρασε στο γήπεδο πριν αποχωρήσει ο Καλτσάς.
  ΑΛΛΑΓΕΣ : 60' Διπλή αλλαγή για τον Αστέρα. Ο Δημούτσος αντί του Χαμντανί και ο Στανισάβλιετς στη θέση του Καλτσά.
  65' Αλλαγή για την Κέρκυρα. Ο Ντουάλα αντί του Ζορμπά.
  70' Αλλαγή για την Κέρκυρα. Στη θέση του Ανδρεόπουλου πέρασε ο Ναζίμ
  74' Αλλαγή για τον Αστέρα. Ο Μάσα στη θέση του Σέφι. 
   

  Video  από τον αγώνα με τα γκολ
  ~** ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ  Τρίπολης   8η αγωνιστική   Α΄ ημίχρονο 2-0 τα γκολ  Σα , 22/10/2016   : https://youtu.be/A6P2k53gP6g .-
  ~* ΚΕΡΚΥΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ 2-0    αγων  22/10/2016 γκολ :
   https://youtu.be/E-0vf3ZxO8g .-

  ***  ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΞΑΝΘΗ  1-2 , (0-1) .-
   ΤΑ  ΓΚΟΛ :  19' ΓΚΟΛ για την Ξάνθη! Ο Νιέτο εκτέλεσε το φάουλ, ο Γιουνές έπιασε μια καταπληκτική σκαστή κεφαλιά η οποία κατέληξε στα δίχτυα του Σωτηρίου. 1-0 η Ξάνθη μέσα στα Πηγάδια .,
  Διαιτητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας) . , Βοηθοί του είναι οι Νικόλαος Γεωργαράκος (Αθήνας), Κωνσταντίνος Κωνστάντιος (Εύβοιας) και 4ος διαιτητής ο Μιχάλης Βοσκάκης (Ρεθύμνου). ,
  Πλατανιάς (Γιώργος Παράσχος): Σωτηρίου, Αποστολόπουλος, Καρυπίδης, Μπανανά, Βάντερσον, Γκνιάτιτς, Μουνάφο, Μενδρινός, Στανισάβλιεβιτς, Τσουράκης, Γιακουμάκης.
  Στον πάγκο: Κοκκαλάς, Κάργας, Γιορέντε, Ντίνας, Γουνδουλάκης, Ντιλαβέρ, Ντεβέσα.
  Ξάνθη (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζίφκοβιτς, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Καρασαλίδης, Γουάλας, Ντε Λούκας, Λουσέρο, Νιέτο, Καμαρά, Βασιλακάκης, Γιουνές.
  Στον πάγκο: Ζαρόπουλος, Παπαγεωργίου, Φλίσκας, Τριάδης, Ράνος, Λάζιτς, Ορφανίδης.
  ΚΑΡΤΕΣ : 76' Κίτρινη κάρτα στον Λάζιτς. , 90'+4' Κίτρινη κάρτα στον Ζίφκοβιτς.
  ΑΛΛΑΓΕΣ : Αλλαγή για τον Πλατανιά. Ο Γουνδουλάκης αντί του Στανισάβλιεβιτς.69' Αλλαγή για την Ξάνθη. Λάζιτς αντί Βασιλακάκη ,. 70' Αλλαγή για τον Πλατανιά. Ντιλαβέρ αντί Αποστολόπουλου , . 77' Αλλαγή για την Ξάνθη. Τριάδης αντί Νιέτο. , . 80' Αλλαγή για τον Πλατανιά. Ντίνας αντί Τσουράκη. , . 84' Αλλαγή για την Ξάνθη. Ράνος αντί Γιουνές. ,.

  VIDEO από τον αγώνα  :
  ~* ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΞΑΝΘΗ 1-0 δηλώσεις γκόλ 8η αγων   22/10/2016 :

   https://youtu.be/RooZZmxrfJ0 .-
  ~*ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΞΑΝΘΗ  Α΄ Ημίχρ   0-1  γκολ  Σα  22/10/2016  8η αγων: https://youtu.be/u8o_kTBTzlY .-

  ~  ΑΕΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  0-0 , (0-0) .-
  Τα γκολ : -
  ΑΕΚ (Ζοζέ Μοράις): Ανέστης, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Κολοβέτσιος, Ντίντακ, Γιόχανσον, Μάνταλος, Μπακασέτας, Πλατέλλας, Αραβίδης, Αλμέιδα .-
  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Γιαννιώτης, Γκιοάτα, Ρισβάνης, Οικονόμου, Αντωνιάδης, Κόρμπος, Σιώπης, Φούντας, Μασούντ, Μπεν, Ανσαριφάρντ
  Στον πάγκο για την "Ένωση" οι: Μπάρκας, Ντίας, Λαμπρόπουλος, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Τζανετόπουλος, Πέκχαρτ.
  Αναπληρωματικοί για τους Νεοσμυρνιώτες οι: Θεοδωρόπουλος, Ενγκόγκ, Ολαϊτάν, Τασουλής, Καθάριος, Πατσατζόγλου, Μασούρας.
  ΚΑΡΤΕΣ : 52' - Κίτρινη κάρτα για τον Πανιώνιο , 64' - Κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ , Τη δέχεται ο Πλατέλλας για ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Φούντα. , 66' - Κίτρινη κάρτα για τον Πανιώνιο , Τη βλέπει ο Οικονόμου, που "γκρέμισε" τον Αραβίδη για να μη φύγει στην αντεπίθεση., 80' - Κίτρινη κάρτα για τον Πανιώνιο ,89' - Κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ ,Τη βλέπει ο Μπακασέτας για ένα δυνατό τάκλιν στον Σιώπη.
  ΑΛΛΑΓΕΣ :67' - Αλλαγή για την ΑΕΚ ,Στη θέση του Αραβίδη μπαίνει ο Πέκχαρτ.,67' - Αλλαγή για την ΑΕΚ ,Αντί του Πλατέλλα μπαίνει στο γήπεδο ο Σιμόες.  ,70' - Αλλαγή για τον Πανιώνιο ,Ο Μασούρας στη θέση του Μπεν.  84' - Αλλαγή για την ΑΕΚ ,Ο Γαλανόπουλος στη θέση του Γιόχανσον. ,  90'+2' - Αλλαγή για τον Πανιώνιο , Στη θέση του Γκιοατά μπαίνει ο Πατσατζόγλου.
  VIDEO  από  τον αγώνα  :
  ~* ΑΕΚ-Πανιώνιος  0-0  22/10/2016  8η αγωνισ :
   https://youtu.be/_HrGstCInb0 .-
  ~*ΑΕΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-0    αγωνισ   22/10/2016 :
   https://youtu.be/ES9py1DB3wY . -
   
     *** ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΣ Μεσσηνίας Σ/Κ  :

  Α΄ ΤΟΠΙΚΗ 
  Σάββατο 22/10/2016 :
  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡ. – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ   1-1 .-
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ. – ΘΟΥΡΙΑ  1-5 .-
  ΑΟ ΦΑΡΑΙ – ΑΕ ΑΒΙΑΣ  2-2 .-

    Κυριακή 23 Οκτωβρίου  2016 :
  Π.Σ. Η Καλαμάτα – ΑΟ Διαβολιτσίου   3-0 .-
  Πάμισος Μεσσήνης – Απόλλων Καλαμάτας   5-1 .-
  Μιλτιάδης – Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων   3-1 .,-
  Αστέρας Αρφαρών  - ΑΣ Ανδρούσας   1-1 .- ^
  Εθνικός Μελιγαλά – Εράνη Φιλιατρών  0-0 .-


   Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ της 4ης αγωνιστικής
  Σάββατο 22/10/2016 :
  ΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΕΤΑΛΙΔΙ   0-1 .-
  ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.  0-1 .-
  ΧΩΡΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.   1-1 .-
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΔΩΡΙΟ   1-1 .-
  Κυριακή 23 Οκτωβρίου 
  Νέος Άρις – Ομόνοια   1-3 .-
  Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Σπερχογείας   1-2 .-
  Αίαντας Καλαμάτας – ΑΟ Ασπροχώματος  0-0 .-

  Β΄ ΤΟΠΙΚΗ  για την 3η αγωνιστική  του 1ου ομίλου και  της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου
   Σάββατο 22/10/2016 :
  ΠΑΟ Καλού Νερού – Πανευαϊκός   1-0 .-
  Δόξα Καλαμάτας – ΑΕ Γαργαλιάνων  1-1 .-
  Διαγόρας Κοπανακίου - ΑΕΚ Καλαμάτας  1-0 .- 
  Ατρόμητος Πλατέος – Ηρακλής Κυπαρισσίας   1-0 .-
  Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΕ Λογγάς   1-0 .-
  Κυριακή 23 Οκτωβρίου 
  Πράσινα Πουλιά – Ακαδημία Πάμισος Μεσσήνης  6-0 .-
  Αστέρας Βαλύρας – Κεραυνός Καλαμάτας   1-1 .-
  ΑΕ Μάνης – Παπαφλέσσας Άμφειας   1-2 .-
  Πανιώνιος – Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου  2-1 .-
  ΑΟ Φυτειάς – ΑΟ Μεθώνης   0-1 .-
  ΠΑΟ Καλλιθέας- ΑΟ Πατίστα   1-1 .-
  ΑΟ Στενωσιάς – ΑΣ Φυτειάς   1-1 .-
  Ρεπό: Θύελλα Μερόπης

   Γ΄ ΤΟΠΙΚΗ   ματς της 2ης αγωνιστικής
  Σάββατο 22/10/2016 :
  Θύελλα Χαροκοπιού- Α.Ε. Λογγάς 1-0 .-
  Παναθηναϊκός Καλαμάτας-ΑΠΣ.΄Αρις  2-3 .- {Πέμπτη 20/10/2016}
  ΑΣ.Δαναός -Νέστωρας Πύλου 3-0 .-
  Κυριακή 23/10/2016 :
   Ίκαρος Καλαμάτας – Θησέας Καλαμάτας  1-2 .-
  ΑΠΣ Άρις Καλαμάτας – ΑΟ Βέργας   2-1  .-
  Δευτέρα 24 Οκτωβρίου  2016 :  
  ΑΟ Νέδουσα – ΑΟ Λεΐκων 

  ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣ Μεσσηνίας : 1η αγωνιστική  
  Α,Σ, Δαναός-Πράσινα Πουλιά  1-4 .-
  Π.Σ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ- Δόξα Καλαμάτας 12-0 .-
  Αίαντας-Καλαμάτας -Ολυμπιακός Καλαμάτας  4-1
  Α.Ο. Πατίστας -Μεσσηνιακός 6-0 .-
  Ηρακλής Καλαμάτας -Α.Ο.Φαρραί  Αναβλήθηκε ,.
  Αστέρας Μικρομάνης -Α.Ο Σπερχογείας  3-0  .-
  Α.Σ. Ανδρούσα -Α.Ο. Ασπρόχωμα  Αναβλήθηκε
  Αστέρας Αρφαρών -Εθνικός Μελιγαλά  0-8 .-
  Τσικλητήρας Πύλου -Ακαδημίες Πάμισος 2-1 .-
  Χανδριναϊκός -Ακρίτας Κορώνης 2-1 .-


   ΜΙΚΤΗ ΝΕΩΝ Μεσσηνίας- Μικτή νέων Ζακύνθου  3-2 .-(Τετάρτη 19/10)
  Μικτή Μεσσηνίας Παίδων-Μικτή  παίδων Ζακύνθου 7-0 .-(Τετάρτη  19/10)


    ***  Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Α1 ανδρών:

  ~ ΔΟΞΑ Λευκάδας-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  94-95 .-
  ~* ΔΟΞΑ Λευκάδας-ΟΣΦΠ   94-95  22/10/2016:
  https://youtu.be/FZcDvxXaA34 .-
  ΛΑΥΡΙΟ -ΤΡΙΚΑΛΑ   86-56 .-
  ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΡΟΜΥΘΕΑΣ Πατρών  76-59 .-
  ΑΠΟΛΛΩΜ Πατρών-ΡΕΘΥΜΝΟ  86-78 .-
  ΚΥΜΗ-ΑΕΚ   55-81 .-
  ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ  62-66 .-
   
  Απογευματινός περίπατος του Παναθηναϊκού υπό το βλέμμα του Πασκουάλ
  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ   23/10    96-65 .- ^
  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Δεσλής, Θεονάς, Ταρενίδης Στ.Τα δεκάλεπτα: 24-9, 51-26, 72-47, 96-65ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Σίνγκλετον 16 (1), Ρίβερς 19 (4), Μποχωρίδης 4, Καλάθης Π.7 (8ρ.), Φώτσης 13 (3), Παππάς 5 (1), Φελντέιν 4 (1), Χαραλαμπόπουλος, Μπουρούσης 14 (1), Καλάθης Ν. 8 (2), Λούντζης 6.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Ντίνος Καλαμπάκος): Γκότσερ 9 (3), Μπράουν 17 (3), Μιχάλογλου 2, Βαν Όστρουμ 10 (3), Σαχπατζίδης 2, Χατζηνικόλας 3 (1), Σπυριδωνίδης 3, Αποστολίδης, Μπεκρής, Ρίτσαρτ 14 (2), Χολ 5.
  PAO-KOPOIBOS 96-68  Κυριακή 23/10/2016 :
  https://youtu.be/pF5HFB-kKEE  .-

  Σάββατο, 22 Οκτωβρίου
  Με τρίποντο 1'' πριν το τέλος ο Ολυμπιακός «λύγισε» τη Δόξα
  Δόξα Λευκάδας-Ολυμπιακός 94-95

  Τα δεκάλεπτα: 26-26, 45-52, 65-81, 94-95
  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Χάρης Μαρκόπουλος): Ψαθάς, Σκοτ 15, Δεμερτζής 3 (1), Γεωργάκης, Ταπούτος 10, Ντόμπλας 16 (1), Ρόμπινσον 8, Τσαλδάρης 15 (4), Γουέλς 27 (4).
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Γκριν 13 (3), Μπιρτς 8, Γιανγκ 8, Παπαπέτρου, Σπανούλης 19 (1), Αγραβάνης 6, Πρίντεζης 8, Παπανικολάου 5, Μάντζαρης 10 (2), Χάκετ 2, Λοτζέσκι 16 (4).

  Εύκολο απόγευμα για το Λαύριο που διέλυσε τα Τρίκαλα
  Λαύριο-Τρίκαλα 86-56

  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αναστόπουλος, Παναγιώτου, Μαλαμάς
  Τα δεκάλεπτα: 23-13, 40-21, 71-40, 86-56
  ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Χάμιλτον 12(1), Γιανγκ 10(2), Αθανασούλας 11(3), Κοκ 4, Μπολντς 3(1), Τζόνσον 16(2), Πάντερ 19(4), Στεφανίδης, Περράκης 3(1), Γιαννακόπουλος, Κακλαμανάκης 4, Αναγνωστάκης 4(1)
  ΤΡΙΚΑΛΑ (Καστρίτης): Κάφεϊ 11(1), Μπιρούτα 10, Μπάρλοου 17(2), Καλογιαννίδης, Χάουτον 6, Λίποβι 2, Μακ Μίλαν 6, Καραθανάσης 2, Καλλές, Βαρυτιμιάδης 2


  «Έσπασε το ρόδι» ο Απόλλων, 86-78 του Ρεθύμνου
  Απόλλων Π.-Ρέθυμνο 86-78
  Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-44, 65-61, 86-78
  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πηλοΐδης, Τζαφλέρης, Σκούτας
  ΑΠΟΛΛΩΝ Π. (Μέξας): Χίκι 10, Ράσελ 10 (1), Κόμπινς 9, Τσιάρας 3, Καλινόσκι 28 (8), Βεργίνης 16 (4), Σλαφτσάκης 2, Μπάβτσιτς 4, Μαστρογιαννόπουλος, Βίτκοβατς 4.
  ΡΕΘΥΜΝΟ (Κωνσταντινίδης): Άρνολντ 22 (1), Φιτζπάτρικ, Σάφτενααρ 11, Τάλτον 10 (2), Γιαννόπουλος 5 (1), Κώττας 2, Χριστοδούλου 4, Καμπερίδης 2, Ζάμπας 11, Έντουαρντς 11 (1).


  Κύμη-ΑΕΚ 55-81
  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρακατσούνης, Ανδρικόπουλος, Τσαρούχα
  Τα δεκάλεπτα: 6-29, 14-46, 31-65, 55-81
  Κύμη (Μπρατσιάκος): Τουντζιαράκης 7 (6 ριμπ.), Τσούπκοβιτς 9, Σταμάτης 6, Πάμπλαντ, Ελ Αμίν 9 (6 ριμπ.), Σχίζας 9 (1),. Σιγκούνας 2, Κατράνας, Τζόλος 2, Κωνσταντακόπουλος, Μόργκαν 11 (7 ριμπ.).
  ΑΕΚ (Ζντοβτς): Ούκιτς 4, Βασιλειάδης 11 (2), Λαρεντζάκης 3 (1), Μαυροειδής 7 (6 ριμπ.), Ουίλιαμς 3 (1), Σάκοτα 9 (1),

  Ο Κολοσσός επικράτησε με 76-59 του Προμηθέα
  Κολοσσός Ρ.-Προμηθέας 76-59
  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ., Μπήτης, Πουρσανίδης Κ
  Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-38, 61-49, 76-59
  ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. (Λυκογιάννης): Ρέντικ 7, Ρέλεφορντ 20 (3), Άχονεν 10 (2), Βασιλόπουλος 4, Χολ 12, Παπαδόπουλος, Τσούκου 9 (1), Γεωργαλής 6 (2), Παπαδάκης, Γουάτσον 8.
  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. (Βετούλας): Άντερσον, Γκίκας 7 (2), Φαγιέ 11, Σαρικόπουλος 10, Μουρ 9 (1), Κλαρκ 9 (1), Πέττας, Γερομιχαλός, Τσάμης 11 (1), Τζόνσον 2.

  Ο ΠΑΟΚ «αφεντικό» με νίκη επί του Αρη στο «Nick Galis Hall»
  Αλεξάνδρειο 19:15 Άρης-ΠΑΟΚ   62-66.-

  Σχινάς, Σώμος, Διαμαντής (Σιμητόπουλος).
  Δεκάλεπτα: 18-16, 32-33, 43-48, 62-66Διαιτητές: Σχινάς, Σώμος, ΔιαμαντήςΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μαρμπλ 4, Ξανθόπουλος 4, Φλιώνης, Τσαϊρέλης 9, Τζένκινς 8 (2), Κάμινγκς 13 (1), Ζάρας 9 (2), Μούρτος 1, Σίμτσακ 5 (1), Μπάκνερ 4, Καββαδάς, Ντραγκίσεβιτς 5 (1).ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος): Χρυσικόπουλος 9, Κόνιαρης, Τσόχλας 8 (2), Τέιλορ, Μιλιένοβιτς 3 (1), Γλυνιαδάκης 8, Σάιμπερτ 8 (2), Μπράιαντ 14 (1), Πέινερς 8 (1), Κλάντον 8.

  Κυριακή, 23 Οκτωβρίου
  Γήπεδο Ώρα Αγώνας Διαιτητές
  ΟΑΚΑ 17:00 Παναθηναϊκός-Κόροιβος  96-65 .- ^

  Δεσλής, Θεονάς, Ταρενίδης Στ (Ακελ). 
  VIDEO :  ~PAO-KOPOIBOS 96-68  Κυριακή 23/10/2016 :
  https://youtu.be/pF5HFB-kKEE  .


  ***  «Λάβα» έκαψε τον Ολυμπιακό, το Μαρκόπουλο νίκησε την ΑΕΚ
  Στην Α1 βόλεϊ γυναικών«Λάβα» έκαψε τον Ολυμπιακό, το Μαρκόπουλο νίκησε την ΑΕΚ
  Σε αναμετρήσεις της πρεμιέρας της Α1 Γυναικών στο βόλεϊ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
  ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2016
  Άρης - Μακεδόνες 3-0  (25-21, 25-23, 25-20)
  Αίας Ευόσμου - Ελπίς 3-0  (25-12, 25-19, 25-20)
  ΑΕΚ - Μαρκόπουλο 0-3  (10-25, 16-25, 13-25)
  ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 3-2  (21-25, 18-25, 25-23, 25-20, 15-12)

  ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016
  Εύκολα ο Παναθηναϊκός, πιο δύσκολα ο Πανναξιακός
  Μετς 14:30
  Παναθηναϊκός - Θέτις  3-0  σετ Τα σετ: 25-20, 25-15, 25-18
   (Παπαστάμος, Στάικος)
  Παναθηναϊκός (Καζάζης) Χρυσομάλλη 1 (1/2 επ.), Κωνσταντινίδου 7 (5/6 επ., 2 μπλοκ), Πολ 9 (8/16 επ., 1 μπλοκ, 61% υπ.- 50% άριστες), Μερτέκη 7 (6/20 επ., 1 μπλοκ), Ρίτσι 9 (7/15 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ, 53% υπ. – 33% άριστες), Φίλντ 6 (3/5 επ., 3 μπλοκ), Λαγουδάκη –λ (64% υπ. – 55% άριστες) / Καββαδία 1 (1 άσο), Παπαδοπούλου 1 (1 άσο), Καρπουζά.
  Θέτιδα (Γεωργοπούου) Κουτσιούκη 4 (4/8 επ.), Αργυροπούλου 9 (2/18 επ., 6 άσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 43% άριστες), Χρηστινίδου, Τοντάι 5 (3/4 επ., 2 άσοι), Φαμπιάν 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ), Βαρουδάκη 7 (6/17 επ., 1 άσο, 54% υπ. – 31% άριστες, Ξηντάρα –λ (77% υπ. – 62% άριστες) / Τουρνάκη 2 (2/6 επ., 67% υπ. – 67% άριστες), Λεωνίδου 1 (1 άσο).

  Α΄ Ηλιούπολης 17:30
  ΓΣ Ηλιούπολης - Πανναξιακός 1-3 σετ Τα σετ: 18-25, 22-25, 25-13, 21-25
  (Καπάνταης, Οικονόμου Β.)
  ΓΣ Ηλιούπολης (Λυκογιάννη) Γκλιγκόροβιτς 2 (0/4 επ., 2 μπλοκ), Σπανού 15 (13/28 επ., 2 άσοι, 63% υπ. – 53% άριστες), Κις 16 (11/43 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 54% υπ. – 43% άριστες), Γιοβάνη 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ), Σαλούστρου 9 (6/12 επ., 1 άσο, 2 μπλοκ), Μαλουσάρη 7 (6/16 επ., 1 μπλοκ), Κοκίου –λ (54% υπ. – 46% άριστες) / Καραγιαννίδη, Γκρέκα 1 (1 άσο)
  Πανναξιακός (Ρούσης) Φρέσκο 19 (15/37 επ., 1 άσο, 3 μπλοκ), Πότοκαρ 12 (11/38 επ., 1 άσο, 33% υπ. – 33% άριστες), Δρακουλίδου 6 (3/5 επ., 1 άσο, 2 μπλοκ), Οικονομίδου 9 (6/10 επ., 3 άσοι), Τοτσίδου 17 (15/32 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 29% άριστες), Ζακχαίου 8 (2/12 επ., 6 μπλοκ), Κακουράτου –λ (65% υπ. – 47% άριστες) / Γάτση, Σεφεριάδου, Ξαγοραράκη

  *** Εντυπωσιακός Φοίνικας, με το «δεξί» Ηρακλής και Παμβοχαϊκός
  Στη Volleyleague...
  Εντυπωσιακός Φοίνικας, με το «δεξί» Ηρακλής και Παμβοχαϊκός
  ~ Σε αναμετρήσεις της πρεμιέρας της Α1 Ανδρών στο βόλεϊ για την περίοδο 2016-2017, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
  Το πρόγραμμα:
  ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2016
  Φοίνικας Σύρου-ΑΟΠ Κηφισιάς 3-2  (25-22, 22-25, 25-16, 18-25, 15-13)
  Ηρακλής-Ορεστιάδα 3-1   (25-19, 25-11, 23-25, 25-15)
  Παμβοχαϊκός-Ηρακλής Χαλκίδας 3-1  (25-18, 19-25, 25-22, 25-20)

  Mε το «δεξί» Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
  ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016
  Λουτράκι 18:00
  Κύζικος-Παναθηναϊκός  1-3 (25-21, 23-25, 22-25, 23-25)
   (Ονόπας, Κουτσούλας)
  Ο Παναθηναϊκός, χωρίς Μεργκαρέχο, Γκονζάλες 3-1 την Κύζικο
  ΚΥΖΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Λάιος): Κατσανεβάκης 6π., (4/9, 1 μπλοκ, 1 άσσος), Σονάρι 6 (2/4, 4 μπλοκ), Γκούλακ 13 (12/33, 1 άσσος, 65% υπ., 38αρ.), Δρογκάρης, Τομίλιν 18 (16/31, 1 μπλοκ, 1 άσσο, 86% υπ., 57% αρ.), Μάξον 16 (14/34, 2 μπλοκ) / Πολυχρονιάδης (λ. 60%υπ., 28%αρ. ), Αχιλλεόπουλος (λ. - 43% υπ., 29αρ.), Μπεκιάρης 1 (1/1), Κρέτσης, Θεοδωρόπουλος, Κογκαλίδης, Λυκούρεσης 2 *1/3, 1 μπλοκ), Σαρικεΐσογλου 5 (4/8, 1 μπλοκ, 57% υπ., 43% αρ.).ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ανδρεόπουλος Δ.): Μαρούλης 2π. (2 μπλοκ), Τσίροβιτς 16 (13/32, 2 μπλοκ, 1 άσσος, 48% υπ., 41% αρ.), Δημητριάδης 3 (1/6, 1 μπλοκ, 1 άσσο, 47% υπ., 40% αρ.), Μπέλος 16 (16/37), Ρανγκέλ 7 (4/11, 2, μπλοκ, 1 άσσο), Πανταλέων 10 (6/10, 3 μπλοκ, 1 άσσος) / Δαρίδης (λ. - 63% υπ., 42% αρ.), Ανδρεόπουλος Χαρ. 7 (7/11, 36%υπ., 21%αρ.), Χαραλαμπίδης 1 (0/2, 1 άσσος), Ρεζκ.

  Πάτρα 18:00
  Παναχαϊκή-Ολυμπιακός   Τα σετ: 0-3 (15-25, 21-25, 22-25) σε 75'
   (Μυλωνάκης, Γεροθόδωρος)
  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Συνοδινός): Ρεκ 6 (2/5 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Δημητριάδης 2 (1/3 επ, 1 άσσος), Σορμάζ 10 (9/13 επ, 1 μπλοκ, 43% υπ - 18% άριστες), Μπαράχας 9 (9/11 επ, 53% υπ - 21% άριστες), Ρουμελιώτης Ν. 10 (10/28 επ), Βλαχοστάθης 5 (1/4 επ, 4 μπλοκ) / Ρουμελιώτης Μ. (λ, 33% υπ - 13% άριστες), Κωστόπουλος.
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπόσκαν): Νταφ 4 (2/5 επ, 2 άσσοι), Φιλίποφ, Κοκκινάκης 10 (8/14 επ, 2 άσσοι, 73% υπ - 27% άριστες), Άθος Κόστα 3 (2/4 επ, 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 13 (9/16 επ, 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Τσούπκοβιτς 22 (15/23 επ, 6 άσσοι, 1 μπλοκ, 25% υπ - 0% άριστες) / Στεφάνου (λ, 71% υπ - 29% άριστες), Γκούζντα (λ), Φράγκος.

  ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016
  «Μ. Παρασκευόπουλος» 18:00 Εθνικός Αλεξ/λης-ΠΑΟΚ (Ιωαννίδης, Στεργιόπουλος)

  *** «Επίδειξη» από Ολυμπιακό, «διπλά» για ΠΑΟ, Χίο, Βουλιαγμένη
  Στην Α1 πόλο ανδρών«Επίδειξη» από Ολυμπιακό, «διπλά» για ΠΑΟ, Χίο, Βουλιαγμένη~Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας:
  ΝΟ Πατρών-Χίος 8-14
  Πανιώνιος-Εθνικός 6-9

  Γλυφάδα-Παναθηναϊκός 5-10
  Καλαμάκι-Βουλιαγμένη 5-14
  Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 19-5

  Παλ. Φάληρο-Υδραϊκός 12-10

  *** Υποδέχεται την Aχαγιά ’82» η Καλαμάτα B.C. 

  Την Αχαγιά ’82 αντιμετωπίζει σήμερα και ώρα 5.00 μ.μ. στο Δημοτικό Γυμναστήριο Τέντα, η πρωταθλήτρια της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ Καλαμάτα B.C. στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου του πρωταθλήματος μπάσκετ της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.
  Η Καλαματιανή ομάδα θα προσπαθήσει να ζευγαρώσει τις νίκες της (προηγήθηκε εκείνη της πρεμιέρας κόντρα στον Κεραυνό Αιγίου), βελτιώνοντας έτσι τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα.
  Ο προπονητής Θεόδωρος Γιαννακόπουλος θα έχει στη διάθεσή του και τον έμπειρο φόργουορντ Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλο (ξεπέρασε τον τραυματισμό του). Η Καλαμάτα B.C. αναμένεται να έχει και σ’ αυτό τον εντός έδρας αγώνα τη στήριξη πολυάριθμων φίλων του μπάσκετ και όχι μόνο.
  Διαιτητές είναι οι Σπύρος Σπυρόπουλος και Σκαλτσής, ενώ κομισάριος ο Παναγιώτης Γιαλικάρης από την ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ.
  Οι υπόλοιπες συναντήσεις της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής είναι οι εξής:
  Κόρινθος – Κεραυνός Αιγίου
  Δάφνη Δαφνίου – Πορφύρας
  Γλαύκος Πατρών – Έσπερος Πατρών
  Ακράτα – Ίκαρος Καλλιθέας
  Ερμιόνη – Πεύκη
  Ίκαρος Νέας Σμύρνης – Ένωσης Ιλίου

  ***  Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Τρίτης
  Στο Κύπελλο Ελλάδας
  Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Τρίτης
  ~  Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια της Τρίτης, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη β' φάση του κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη.
  Αναλυτικά:3ος όμιλος
  Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ (17:15, Γήπεδο Νέας Σμύρνης)
  Διαιτητής: Νικόλαος Μακρυπόδης (Αχαϊας)

  4ος όμιλος
  Καλλονή - Αγροτικός Αστέρας (15:00, Δημ. Μυτιλήνης)
  Διαιτητής: Αγγελος Ζαραβίνος (Αθηνών)

  5ος όμιλος
  Αιγινιακός - Άρης (15:00, Δημ. Αιγινίου)
  Διαιτητής: Ευάγγελος Γρατσάνης (Τρικάλων)

  6ος όμιλος
  ΑΕΚ - Κέρκυρα (19:30, ΟΑΚΑ)
  Διαιτητής: Ευάγγελος Κιοτζένης (Ξάνθης)

  7ος όμιλος
  Πανθρακικός - Καλλιθέα (17:15, Δημ. Στάδιο Κομοτηνής)
  Διαιτητής: Γεώργιος Βρέσκας (Ημαθίας)


  ***   Προειδοποιητική κατσάδα από Στραματσόνι
  Τις φωνές στους παίκτες του Παναθηναϊκού έβαλε ο Αντρέα Στραματσόνι, προκειμένου να μην επαναλάβουν κόντρα στη Βέροια τα λάθη που έκαναν με την Ξάνθη.               ~ Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έκανε καλή εμφάνιση στη Λιέγη, ωστόσο ο Αντρέα Στραματσόνι έβαλε τις φωνές στη χθεσινή προπόνηση στους παίκτες του. Όχι για την εικόνα τους κόντρα στη Σταντάρ, αλλά για τα λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα την οδυνηρή ήττα από την Ξάνθη την περασμένη Κυριακή και τα οποία δεν θέλει να δει να επαναλαμβάνονται αύριο στη Βέροια.
  -  Στη διάρκεια της ανάλυσης μέσω βίντεο των λαθών που κάνουν, ο Ιταλός προπονητής απαίτησε σε όλους τους τόνους από τους παίκτες του να είναι πιο προσεκτικοί. «Τέτοια λάθη δεν θέλω να ξαναδώ! Το καταλαβαίνετε; Δεν είναι δυνατό να αντιδρούμε έτσι! Θέλουμε το πρωτάθλημα και για να το πάρουμε πρέπει να περιορίσουμε τα αστεία λάθη. Είναι πολύ σημαντικό να μην τα επαναλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προσεχή ματς με πολύ καλύτερη νοοτροπία», είπε ο «Στράμα».
   -  «Κατανοώ ότι υπάρχει κούραση, τραυματισμοί και τιμωρίες, αλλά είναι πολύ σημαντικό το διάστημα που ακολουθεί και πρέπει να τα δώσετε όλα για να ανέβουμε ξανά στην πρώτη θέση. Θέλω να έχετε θετική διάθεση και καλή συνεργασία, να βοηθάτε ο ένας τον άλλον μέσα στο ματς. Πάμε γερά!», πρόσθεσε ο Στραματσόνι.


  ***  Μαρινάκης: «Έπαιξε ρόλο ο διαιτητής στη Λιέγη»
  Σημαντικό ρόλο στο 2-2 με τη Σταντάρ στη Λιέγη έπαιξε η διαιτησία, όπως δήλωσε στην κάμερα της Nova ο Νίκος Μαρινάκης, ενώ χαρακτήρισε δύσκολο το ματς του Παναθηναϊκού στη Βέροια.

  ~ Ο Νίκος Μαρινάκης κρατά την καλή εικόνα του Παναθηναϊκού στη Λιέγη, όπου όπως δήλωσε έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού 2-2 η διαιτησία. 
  «Δείξαμε πολύ καλή εικόνα. Μπορούσαμε να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς, αλλά μεγάλο ρόλο πιστεύω πως έπαιξε και ο διαιτητής. Πάντως και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός και δίνει ψυχολογία στην ομάδα, γιατί δίνει ελπίδες για να προκριθούμε», δήλωσε στην κάμερα της Nova. 
  Όσο για το πού αποδίδει τη διαφορά απόδοσης μεταξύ των αγώνων με Ξάνθη και Σταντάρ, ο νεαρός μπακ τόνισε: «Όλες οι ομάδες έχουν μεταπτώσεις. Ίσως είχαμε λίγο παραπάνω το μυαλό μας στη Λιέγη στο ματς με την Ξάνθη». 
  Τέλος, για τον αυριανό αγώνα με τη Βέροια είπε: «Είναι ένα δύσκολο ματς, όπως όλα για μας στο πρωτάθλημα. Παίζουμε σε μια δύσκολη έδρα. Πιστεύω πως η Βέροια θα έχει πρώτο στόχο να κρατήσει αμυντικά, αλλά αν είμαστε συγκεντρωμένοι όπως στο ματς με τη Σταντάρ Λιέγης θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

  *** Δεν ήθελε τη χορηγία Μαρινάκη ο Σαββίδης – Ήξερε τα πάντα ο Μελισσανίδης
  Το παρασκήνιο της χορηγικής πρότασης του Ιβάν Σαββίδη για τη Σούπερ Λίγκα αποκαλύπτει σήμερα η Live Sport.           ~Με συνοπτικές διαδικασίες δόθηκε μεσοβδόμαδα η χορηγία της Σούπερ Λίγκας στην Dimera του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έδινε και τα περισσότερα χρήματα (5 εκατ. για δύο χρόνια). 
  Εκείνο που προκύπτει είναι πως ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να πάρει τη χορηγία του πρωταθλήματος η εταιρεία «Alter Ego» του Βαγγέλη Μαρινάκη. 
  Μάλιστα, η Live Sport υποστηρίζει πως ο ομογενής επιχειρηματίας είχε ενημερώσει σχετικά και τον Δημήτρη Μελισσανίδη, δύο φορές, και εκείνος δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη διεκδίκηση της ονοματοδοσίας του πρωταθλήματος.


  *** Πολλές αλλαγές εν όψει Βέροιας
  Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην επικείμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τη Βέροια, λόγω των προβλημάτων απουσιών, που αντιμετωπίζει ο Αντρέα Στραματσιόνι.
  Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην επικείμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τη Βέροια, λόγω των προβλημάτων απουσιών, που αντιμετωπίζει ο Αντρέα Στραματσιόνι. Ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στους Ζέκα και Λεντέσμα, οι οποίοι είναι τραυματίες. Αυτό τον αναγκάζει να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως αμυντικό χαφ τον Γιώργο Κουτρουμπή, ενώ την άλλη θέση στη μεσαία γραμμή αναμένεται να πάρει ο Ρόμπιν Λουντ.Από εκεί και πέρα, ο Μπεργκ αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, αντί του Λέτο, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να αγωνιστεί ο Κουλιμπαλί. Οι Μολέδο και Ιβανοφ αναμένεται να είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ενώ οι υπόλοιποι της ενδεκάδας αναμένεται να είναι ίδιοι, με αυτούς που αγωνίστηκαν κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης.
  *** Αθλητικές μεταδόσεις στην TV
  Κυριακή 23/10/2016 07:30 OTE Sport 5 HD
  MotoGP: Αυστραλία
  Αγώνας
  11:00 Novasports 1
  Διεθνής Μαραθώνιος Φρανκφούρτης
  13:00 OTE Sport 6 HD
  Μπρέσια - Αρμάνι Μιλάνο
  Serie A
   13:00 OTE Sport 2 HD
  Θέλτα - Ντεπορτίβο Λα Κορούνια
  La Liga
   13:30 OTE Sport 7 HD
  Ουντινέζε - Πεσκάρα
  Serie A
   13:30 OTE Sport 4 HD
  Τζουβεντούτ - Μπασκόνια
  Liga Endesa
   14:30 OTE Sport 3 HD
  Νυρεμβέργη - Ανόβερο
  Bundesliga 2
   15:30 OTE Sport 1 HD
  Μάντσεστερ Σίτι - Σαουθάμπτον
  Premier League
   15:30 OTE Sport 6 HD
  ATP 250
  Αμβέρσα, τελικός
  16:00 OTE Sport 4 HD
  Κροτόνε - Νάπολι
  Serie A
   16:00 Novasports 2
  Ηρακλής - Ατρόμητος
  Super League
   16:00 OTE Sport 7 HD
  Κάλιαρι - Φιορεντίνα
  Serie A
   16:00 OTE Sport 5 HD
  Τορίνο - Λάτσιο
  Serie A
   16:00 OTE Sport 8 HD
  Αταλάντα - Ίντερ
  Serie A
   16:00 Novasports 4
  ATP 250
  Στοκχόλμη, τελικός
  16:30 OTE Sport 3 HD
  Λειψία - Βέρντερ
  Bundesliga
  17:00 Novasports 3
  Παναθηναϊκός - Κόροιβος
  Basket League
   17:15 OTE Sport 2 HD
  Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης
  La Liga
   18:00 OTE Sport 1 HD
  Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  Premier League
   18:15 Novasports 2
  ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΛ
  Super League
   18:15 Novasports 5
  Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
  Super League
   18:30 OTE Sport 3 HD
  Σάλκε - Μάιντς
  Bundesliga
  19:00 OTE Sport 6 HD
  Μπελεντίγεσπορ - Φενέρμπαχτσε
  Super League Τουρκίας
  19:00 OTE Sport 8 HD
  Παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων
  Μικρός τελικός
  19:30 OTE Sport 4 HD
  Εστουδιάντες - Ρεάλ Μαδρίτης
  Liga Endesa
   19:30 OTE Sport 2 HD
  Βιγιαρεάλ - Λας Πάλμας
  La Liga
   19:30 OTE Sport 7 HD
  Μάλαγα - Λεγκανές
  La Liga
   20:00FOX Sports
  Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings
  NFL
   20:30 Novasports 1
  Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
  Super League
   21:45 OTE Sport 1 HD
  Ρόμα - Παλέρμο
  Serie A
   21:45 Novasports 2
  Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ
  Ligue 1
   21:45 OTE Sport 2 HD
  Ρεάλ Μαδρίτης - Αθλέτικ Μπιλμπάο
  La Liga
   22:00 ΕΡΤ2/ OTE Sport 5 HD
  Formula 1: GP ΗΠΑ
  Αγώνας
  22:15 Novasports 3
  Μπελενένσες - Μπενφίκα
  Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
  23:25 FOX Sports
  Pittsburgh Steelers - New England Patriots
  NFL
   03:30 FOX Sports
  Arizona Cardinals - Seattle Seahawks
  NFL

  ~** Δευτέρα 24/10/2016 18:00 NOVASPORTS 3
  Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ
  Volley League

  19:30 NOVASPORTS 1
  Βέροια - Παναθηναϊκός
  Super League

  21:15 OTE Sport 8
  Κάιζερσλαουτερν - Μπόχουμ
  Γερμανία δεύτερη κατηγορία

  21:45 OTE Sport 7
  Καζέρτα - Πιστόια
  Ιταλικό Πρωτάθλημα

  22:00 NOVASPORTS 2
  Μπράγκα - Ντεπορτίβο Τσάβες
  Πορτογαλικό Πρωτάθλημα

  ***

  ~ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 :
  ~ Θέρος Τρύγος Πόλεμος Σάββατο  01 Οκτωβρίου  2016
  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
    : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/09/01-2016.html  ,- 
  ~  Η Εφημερίδα μας    ARFARA  NEWS  Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-01-2016.html .- 
  ~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2016  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-02-2016.html .-
   ~*Αθλητικό Σαββατοκύριακο 01 και 02  Οκτωβρίου 2016  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/01-02-2016.html  .- 
  ~*Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Δευτέρα 04 Οκτωβρίου  2016  :
   http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-04-2016.html .-
  ~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τρίτη 04  Οκτωβρίου  2016  :
    http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-04-2016.html .- 
  ~ ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Τρίτη 04 Οκτωβρίου  2016 : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/10/04-2016.html .-  
  ~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη  05 Οκτωβρίου 2016 :
  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-05-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας   ARFARANEWS Πέμπτη 06 Οκτωβρίου  2016 :
  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/10/arfaranews-06-2016.html .- 
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 07  Οκτωβρίου 2016  : 
  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-07-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Σάββατο 08 Οκτωβρίου 2016~ :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-08-2016.html .-
  ~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-09-2016.html .-
  ~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 10  Οκτωβρίου  2016  : 
  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-10-2016.html .-
  ~ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 08  και 09  Οκτωβρίου  2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/08-09-2016.html .- 
  ~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 :  
  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-11-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS 2 Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016:
   http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-11-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-12-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-13-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Παρασκευή 14  Οκτωβρίου 2016 : 
   http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-14-2016.html  .-
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Σάββατο  15 Οκτωβρίου 2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-15-2016.html .-
  ~Διήμερη εκδρομή διαδρομή Σ/Κ 15,16 Οκτωβρίου Γιάννενα-Ζαγοροχώρια  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2016/10/1516.html
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Δευτέρα 17 Οκτωβρίου  2016  :
   http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-17-2016.html .-
  ~  Πρώτη  1η Γιορτή μουσταλευριάς και πετιμεζιού στα Αρφαρά Καλαμάτας Μεσσηνίας  Τρίτη , 18/10/2016  : 
  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/10/blog-post.html .- 
  ~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τρίτη  18  Οκτωβρίου  2016: 
  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-18-2016.html .-
  ~Αθλητικό Σαββατοκύριακο 15  και 16  Οκτωβρίου 2016  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/15-16-2016.html .- 
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 19  Οκτωβρίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-19-2016.html .-   
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Πέμπτη 20 Οκτωβρίου  2016  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-20-2016.html .-
  ~   Η  Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Παρασκευή 21 Οκτωβρίου  2016: 

  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-21-2016.html .-
  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Σάββατο  22 Οκτωβρίου  2016  :

  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-22-2016.html  .-  
   ~ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 22 και 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/22-23-2016.html .-  
  ~ Η Εφημερίδα μας    Arfara News  2  Σάββατο  22-10-2016  :
  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-2-22-10-2016.html .- 
  ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-23-2016.html .- 
  ~


  ** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5044  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
  2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3153 video.     σταμος σκουλικας ,  
  3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
  http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3151  video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
  Σύνολον                                  11.356   βίντεο   .-  

  ***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   ~ http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .- 
   https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .-
  https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-
   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
  https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   
  Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
  *** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  42 .-          
    Σταμάτιος Σκούλικας  .-

  https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI ,
   «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -     
    https://twitter.com/  ,   Skoulikas
  @stamos01    .  ,, 
    http://messinia1234.com/?page_id=937  
  ~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -  
   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
  ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- =
   Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .       
    *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
  ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    , 
   ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ                                      
  *** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 

  ~* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                  STAMOS -ARFARA -GREECE ,
  ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
  http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
  stamos-dynami  ,
  http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
  Arfara-Messinias  ,
  Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,
  http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
  Arfara-Messinias 2  ,
  http://arfara-messinias-stamos-2010 

    


        *** Φωτογραφίες  από Ι. Προσκύνημα και παρακολούθηση Θ. Λειτουργίας  στις Ι. Μονές  Παναγίας Αμπελακίου Αρκαδίας  Μονή Παναγίας Μπούρα  και Αγία Θεοδώρα Μπάστας  το 2015  από Προσκυνητές της Ενορίας  Αγίων Θεοδώρων  Αρφαρών    ............  


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια: