ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Στο αγιάζι της ενημέρωσης , Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Στο αγιάζι της ενημέρωσης , :

Τρίτη  10  Ιανουαρίου 2012  .
ΔΕΝ ΚΑΠΝΙΖΩ !
ΔΕΝ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΥΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ !

ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ !
 ΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ !
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 08/1 Εφεσίους δ΄7-13 Κείμενο 7 ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,"

** "ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 08/1 Ματθαίος δ΄12-17 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐγκαθίσταται εἰς τὴν Καπερναοὺμ τῆς Γαλιλαίας 12 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἀρχίζει νὰ κηρύττῃ 17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν."

** "Η πλούσια ελληνική γλώσσα και η μοναδική θρησκευτική μας παράδοση συνεργάστηκαν στο πέρασμα των χρόνων, με αίσθημα κατάνυξης και ιδιαίτερη έμπνευση, δίνοντας στις παναγίες της Ελλάδας εκπληκτικά ονόματα. ‘Αξιον Εστι-Ρόδον το Αμάραντον -Αμόλυντη-Ανθοφορούσα-Ασπροφορούσα-Γοργοεπήκοο-Βλέπουσα-Δεομένη-Δακρυρροούσα-Εγγυήτρια-Διακονούσα-Θαλασσομάχισσα-Ελεούσα-Κοσμοσωτήρα-Ζωοδότρα-Μαυρομαντηλούσα-Ελευθερώτρια-Hλιόκαλη-Χρυσοπηγή-Ψυχοσώστρα-Παναχραντο-Παντάνασσα-Χρυσομαλλούσα-Χρυσαυγή-Κυρά των Αγγέλων-Καθαρωτάτη Καρδία-Κιβωτό-Κεχαριτωμένη-Γρηγορούσα-Αθηνιώτισσα-Μεγαλόχαρη-Ξενιά-Ξεσκλαβώτρα-Παρηγορήτισσα-Περίβλεπτο-Φανερωμένη-Φωτολάμπουσα-Πλατυτέρα-Εσφιγμένη-Τριχερούσα-Γερόντισσα-Παμμακάριστο-Ζωοδόχο Πηγή-Μεγαλομάτα-Μαυρομάτα-Βρεφοκρατουσα-Μυροβλήτισσα-Σπηλιανή-Καναλα-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-η Παραπορτιανή-η Tουρλιανή-η Εικοσιφοίνισσα Παναγία-η Αγιογαλούσαινα-τών Χαλκέων-η Αγρελοπουσαινα-η Προυσιώτισσα-η Χοζοβιώτισσα-Παναγία η Σουμελά-Παναγία η Αγιασσιλιώτισσα-Παναγία η Αρχοντοπαναγιά των πλουσίων και Παναγία η Ελεημονήτρια-των Tσοπάνων-η Τουρλομάτα-Παναγία η Κεριώτισσα-Παναγία η Χρυσισκαλίτισσα-Παναγία η Σαραντασκαλιώτισσα-Παναγία η Λαοτσάνισσα-η Θαλασσίτρα-η Ψιλή-Παναγία η Γαλατιανή-η Απειρθίτισσα-η Φιλότισσα-η Κερά-Υπαπαντής - του Βράχου - της κυψέλης-."

** "Είναι φωτιά που χρειάζεται λάδι Φωτιά είναι η προσευχή και ιδιαιτέρως όταν αναπέμπεται από νηφάλια και φλογισμένη ψυχή. Αλλά η φωτιά αυτή για ν’ αγγίξη τις ουράνιες αψίδες χρειάζεται λάδι˙ και λάδι της φωτιάς αυτής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ελεημοσύνη. Χύνε λοιπόν το λάδι άφθονο, για να αισθάνεσαι χαρά για το κατόρθωμά σου και να κάνης τις προσευχές σου με περισσότερο θάρρος και μεγαλύτερη προθυμία . Διότι, όπως δεν μπορούν να προσευχηθούν με θάρρος εκείνοι που δεν έκαναν κανένα καλό, έτσι και αυτοί που κατόρθωσαν κάτι και έρχονται ύστερα από την δίκαιη πράξι να προσευχηθούν, κάνουν την προσευχή τους με μεγαλύτερη προθυμία, γεμάτοι χαρά από την ανάμνησι του κατορθώματος. Για να γίνη λοιπόν και σ’ αυτό πιο δυνατή η προσευχή μας, επαγρυπνώντας ο νους μας στις προσευχές από την ανάμνησι των κατορθωμάτων, ας ερχώμαστε στις προσευχές με την ελεημοσύνη και ας θυμώμαστε με ακρίβεια όλα αυτά που λέχθηκαν. Και πάνω από όλα τα άλλα, σας παρακαλώ, να διατηρήτε συνέχεια στο νου σας εκείνη την εικόνα που είπα, ότι δηλαδή οι φτωχοί στέκονται μπροστά στις πόρτες των ναών αναπληρώνοντας εκείνη την ανάγκη της ψυχής, την οποία αναπληρώνει η βρύσι στο σώμα. Αν λοιπόν θυμώμαστε συνέχεια αυτό, καθαρίζοντας συνεχώς τη σκέψι μας, θα μπορέσουμε να αναπέμπουμε καθαρές τις προσευχές μας και να αποσπάσουμε μεγάλη παρρησία από το Θεό , ώστε να επιτύχουμε τη βασιλεία των ουρανών με τη χάρι και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού… Από το βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Τα νεύρα της ψυχής» Έκδοσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγ. Όρους" .-

** "ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ  ΝΑ ΡΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ....ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Κ ΤΟ ΦΩΣ ΝΑ ΕΚΛΥΨΕΙ Κ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΕΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΝΩΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ....ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΚΑΙ ΒΡΗΣΚΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΙΡΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ"

** Από το ημερολόγιο του Κυρ-Μέντιου
~ Μετά από μια δύσκολη και κουραστική μέρα στη δουλεία, κάθετε στο καναπέ να δει ειδήσεις. Αν και κάνει υπερωρίες, στη δουλειά του, του έχουν καθυστερήσει 3-4 μισθούς. Απ' αυτούς τους μισθούς των μερικών εκατοντάδων ευρώ. Τα Χριστούγεννα τον έβαλαν να υπογράψει πως πήρε δώρο, το δώρο όμως ποτέ δεν έφτασε στην τσέπη του. "Ή κάνεις ότι σου λέμε, ή ψάχνεις για δουλειά" του είπαν! "Ας το κάνω", σκέφτηκε "είναι δύσκολοι καιροί, δουλειές δεν υπάρχουν, και τα παιδιά θέλουν φροντηστήρια, τα νοίκια και τα κοινόχρηστα τρέχουν, τι θα φάμε, τι θα ντυθούμε...". Η γυναίκα του δουλεύει κι αυτή. Θα την δει σε λίγες ώρες, όταν θα γυρίσει κι αυτή κουρασμένη από το κατάστημα που δουλεύει σαν πωλήτρια (αν και έχει τελειώσει μια πανεπιστημιακή σχολή, την οποία χρυσοπλήρωσε με φροντηστήρια στο λύκειο, με νοίκια και άλλα έξοδα στην επαρχία που σπούδαζε, για να την τελειώσει). Σκέφτεται πως δεν πάει άλλο. "Πρέπει επιτέλους να κάνει κάτι λαός! Πρέπει να ξυπνήσει! Πρέπει να ανατρέψει αυτή τη σαπίλα!" Ακόμα δεν έχει καταλάβει πως και αυτός, είναι μέρος του λαού.
~ "Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο
αν ξυπνήσεις μονομιάς, θα 'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς...
Koίτα οι άλλοι έχουν κινήσει έχει η πλάση κοκκινίσει
άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη γη"

** ΣΤΟ  ΑΓΙΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ :
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ :
*** Τα μποφόρ "σήκωσαν" τη Νοτιοδυτική Μεσσηνία

* Μελέτη της Περιφέρειας για αντιμετώπιση της κυματικής ενέργειας
~ Τα πολλά μποφόρ στον Κυπαρισσιακό κόλπο, τις προηγούμενες μέρες, είχαν ως συνέπεια να «βγει» η θάλασσα στον παραλιακό δρόμο Αγρίλη – Τερψιθέας.
~ Τη νύχτα της Πέμπτης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, αλλά και το Σάββατο (ιδίως τη νύχτα), από τους δυνατούς ανέμους που έπνεαν τα κύματα έφταναν και περνούσαν, σε κάποια σημεία, τον παραλιακό δρόμο. Δίπλα από το γεφυράκι του Αγρίλη, στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φαρακλάδας, όλα είχαν καλυφθεί με άμμο!
 ~ Ο δρόμος ούτε καν φαινόταν και αν κάποιος επισκεπτόταν για πρώτη φορά την περιοχή, το Σάββατο ή την Κυριακή, θα νόμιζε πως η αμμώδης παραλία εκτείνεται μέχρι τα χωράφια!
~ Σε όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου που είχε «βγει» η θάλασσα με τον έντονο κυματισμό, υπήρχαν άμμος, καλάμια, ξύλα, βράχια, πέτρες και κάθε είδους φερτά υλικά. Ο δρόμος ήταν σχεδόν απροσπέλαστος από επιβατικά οχήματα και μόνο αγροτικά, τρακτέρ και τζιπ μπορούσαν να περάσουν. Στην περιοχή, από Αγρίλη μέχρι και Τερψιθέα, εκτός από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υπάρχουν και αρκετές κατοικίες, πολλές δε από αυτές μόνιμες, και οι κάτοικοι με δυσκολία μπορούσαν να μετακινηθούν από και προς τα σπίτια τους.
~ Χθες το πρωί, άμεση ήταν η επέμβαση του Δήμου Τριφυλίας, με μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καθαρίσει και απομακρύνει όλα όσα η θάλασσα είχε βγάλει, καθαρίζοντας το οδόστρωμα και απελευθερώνοντας το δρόμο για ασφαλή διέλευση των οχημάτων στην περιοχή.-
Του Ηλία Γιαννόπουλου
 ~* ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ –ΝΕΣΤΟΡΟΣ
~ Αυτοψία στο δ.δ. Μεθώνης από κ.κ. Αλευρά και Καφαντάρη
 * Για αυτοψία στο δ.δ. Μεθώνης του Δήμου Πύλου –Νέστορος βρέθηκαν χθες ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς και ο δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας όσο και του Δήμου, με σκοπό να αποτιμήσουν τις ζημιές που υπέστη από την πρόσφατη θαλασσοταραχή η παραλιακή ζώνη.
* «Οι ζημιές παρουσιάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όταν έχουμε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα», ανέφερε ο δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης στον αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Αλευρά. «Αυτό συμβαίνει, γιατί δημιουργούνται τέτοιου είδους κυματισμοί, που υπερβαίνουν το μέσο όρο της χειμερινής περιόδου, με αποτέλεσμα τη φυσική καταστροφή της παραλιακής ζώνης».
* Για την οριστική λύση του προβλήματος, ο κ. Αλευράς ενημέρωσε ότι με απόφαση της Περιφέρειας συντάχθηκε μελέτη αντιμετώπισης της κυματικής ενέργειας, με την κατασκευή κυματοθραυστών εν σειρά σε όλο το μήκος της ακτογραμμής. Αυτή τη στιγμή η Περιβαλλοντική Μελέτη βρίσκεται υπό έλεγχο στην ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) του υπουργείου ΥΠΕΚΑ.
* Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης και ο δήμαρχος αποφάσισαν την επόμενη εβδομάδα να βρεθούν ξανά στην πληγείσα περιοχή, με το μελετητή του έργου και τους υπεύθυνους της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου με ήπια τεχνικά έργα προστασίας της ακτογραμμής, και στις άκρως απαραίτητες θέσεις, να γίνουν κατάλληλες παρεμβάσεις.
* Τέλος, ο κ. Καφαντάρης ανέφερε ότι συνεργείο του Δήμου θα προβεί άμεσα στην απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. -

*** Η Μεσσηνία το 2011

~ Στις δέκα πιο μεγάλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις  * Στις 10 μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έγιναν στην Ελλάδα το 2011 κατατάσσει η εφημερίδα «Το Βήμα» την αρχαιότερη ευρωπαϊκή γραφή η οποία βρέθηκε στη Μεσσηνία. Για την ανακάλυψη, που είχε παρουσιαστεί και στο «Θ» την περασμένη χρονιά, γράφει η Μαρία Θερμού στο «Βήμα» της προηγούμενης Κυριακής.
 ~* Η αρχαιότερη  ευρωπαϊκή επιγραφή
* «Είναι η αρχαιότερη επιγραφή που έχει βρεθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και είναι ελληνική. Πρόκειται για την επιγραφή μιας πήλινης πινακίδας σε Γραμμική Β, που γράφηκε πριν από 3.500 χρόνια και βρέθηκε στην Ίκλαινα της Μεσσηνίας από τον αρχαιολόγο κ. Μιχάλη Κοσμόπουλο, ο οποίος ανασκάπτει ένα μυκηναϊκό μέγαρο με πελώριους αναλημματικούς τοίχους, τοιχογραφίες και αποχετευτικό σύστημα. Η χρονολόγηση της πινακίδας πολύ πριν από τις ως τώρα γνωστές, αλλάζει πολλά δεδομένα στη γνώση μας για τη χρήση της Γραμμικής Β, αλλά και για την εξάπλωση της γραφής».
~* Οι άλλες 9
-Ξύλινο ειδώλιο: Ειδώλιο γυναίκας που κατασκευάστηκε από ξύλο πριν από 2.500 χρόνια έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι στο ιερό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα.
-Μινωική ιερογλυφική γραφή: Μια τετράπλευρη σφραγίδα από βαθυκόκκινο ίασπη που φέρει χαραγμένα επάνω της σημεία της μινωικής ιερογλυφικής γραφής αποτελεί το μοναδικό ως τώρα εύρημα της αρχαιότερης γραφής των Μινωιτών στη ?υτική Κρήτη.
-Συνοδεία στο θάνατο: Άνθρωποι που τάφηκαν με τα ζώα τους ολόγυρά τους! Το εύρημα προήλθε από τη Μαυροπηγή της Εορδαίας.
-Θεός ή αυτοκράτορας: Μαρμάρινο, σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από το φυσικό, το άγαλμα που αποκαλύφθηκε στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, έρχεται από τους αυτοκρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους.
-Το μάτι του Τουταγχαμών: Ένα μικρό, χρυσό αντικείμενο που αναπαριστά ένα ανθρώπινο μάτι πανομοιότυπο με αυτό της χρυσής, νεκρικής μάσκας του Τουταγχαμών βρέθηκε σε ταφικό πίθο στη νεκρόπολη της Αρχαίας Ελεύθερνας (Κρήτη).
Οικογενειακή υπόθεση: Θολωτοί, οικογενειακοί τάφοι που χρησιμοποιήθηκαν για πολλές γενιές (από τον 10ο ως τον 8ο αιώνα π.Χ.) ήρθαν στο φως στην περιοχή της Χλόης Βελεστίνου.
-Ο χάλκινος Μινωίτης: Χάλκινο ειδώλιο στην τελετουργική «στάση του αποσκοπείν», που χρονολογείται στο 1.600 π.Χ., στη Ζώμινθο του Ψηλορείτη.
-Ένα νησί γεμάτο Κούρους: Κούροι σμιλευμένοι σε παριανό μάρμαρο έρχονται στο φως κατά τμήματα - κυριολεκτικώς - στο ιερό του Απόλλωνα, στην έρημη σήμερα νησίδα ?εσποτικό κοντά στην Αντίπαρο.
-Ένα ιερό για την Άρτεμη: Ο μεγαλύτερος ίσως σε μέγεθος αρχαίος ναός στην Κρήτη εντοπίστηκε στην κορυφή του λόφου Κεφάλα στην περιοχή των Γουρνών. - * Μαρία Νίκα .

*** Έπαιζαν "φρουτάκια" σε υπολογιστές
* Τρεις Έλληνες, ηλικίας 39, 44 και 48 ετών αντίστοιχα, συνέλαβαν το απόγευμα της Κυριακής στην Καλαμάτα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, για παράνομα τυχερά παιχνίδια. * Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε καφετέρια, ιδιοκτησίας 31χρονης Ελληνίδας, όπου κατέλαβαν τον 39χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, να έχει θέσει σε λειτουργία επτά ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να επιτρέπει την διεξαγωγή του παράνομου τυχερού παιχνιδιού «Φρουτάκια» στους άλλους δύο συλληφθέντες. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, που θεωρείται πως προέρχεται από το παράνομο τυχερό παιχνίδι, καθώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
* Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ αναζητείται η 31χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Μ.Ν.

*** Δρόμος Φιλιατρών - Χριστιανούπολης
~ Διαμαρτυρίες από Μώραινα και Χριστιανούπολη  * Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της Χριστιανούπολης και του Εξωραϊστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Μώραινας Φιλιατρών για την καταστροφή του δρόμου Φιλιατρών - Χριστιανούπολης, η διέλευση του οποίου έχει καταστεί άκρως επικίνδυνη.
* Τα προβλήματα, από τις σοβαρές ζημιές μέχρι και την ολοκληρωτική καταστροφή (σε αρκετά σημεία) του οδοστρώματος, ταλανίζουν μήνες ολόκληρους τους κατοίκους, οι οποίοι, πλέον, δεν μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια από και προς τα σπίτια και τις καλλιέργειές τους. Οι ζημιές στο οδόστρωμα έχουν προκληθεί από τη χρήση του δρόμου από τα οχήματα και μηχανήματα της κοινοπραξίας του κατασκευάζει το φράγμα και με τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν χειροτερέψει.
 * Χθες, επισκέφθηκε το δήμαρχο Κώστα Κόλλια, στο γραφείο του στην Κυπαρισσία, ομάδα πολιτών από τη Χριστιανούπολη, ζητώντας να αποκατασταθούν οι ζημιές και να δοθεί λύση στο όλο πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο Εξωραϊστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώραινας Φιλιατρών με κατεπείγουσα επιστολή του γνωρίζει τα προβλήματα στον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και ζητά άμεση μέριμνα για την αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου.
* Σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τους κατοίκους της Χριστιανούπολης, ο δήμαρχος Κώστας Κόλλιας αναγνώρισε το πρόβλημα, αφήνοντας και αιχμές για την Περιφέρεια, που δεν υλοποίησε την υπόσχεση που είχε δώσει για αποκατάσταση, λέγοντας: «Δεχθήκαμε μία επιτροπή των κατοίκων των Χριστιάνων, η οποία συνοδευόταν και από ένα μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, οι οποίοι με πολύ έντονο τρόπο ξαναέθεσαν το θέμα των καταστροφών που έχει υποστεί ο δρόμος Φιλιατρών – Χριστιάνων από το πέρασμα των μεγάλων φορτίων της εταιρείας που κατασκευάζει το φράγμα. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Είχε ανακύψει εδώ και κάμποσο καιρό. Στις πρώτες επαφές που είχαμε κάνει με την εταιρεία, είχε δεχτεί, με δικές της παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, να επισκευάσει τα σημεία που ήταν όλως επικίνδυνα. Είχε παρέμβει, όμως, τότε η Περιφέρεια και είχε πει ότι θα τα έφτιαχνε αυτή, με μία εργολαβία που βρισκόταν σε εξέλιξη. Ξεκίνησε, πράγματι, κάτι να κάνει, έκοψε την άσφαλτο, έγινε και απαλλοτρίωση – δωρεά μιας ελιάς από έναν παρόδιο. Η εργολαβία όμως σταμάτησε και ο δρόμος δεν ολοκληρώθηκε. Αντίθετα, με τις βροχές και τις καταιγίδες έχει γίνει ακόμη χειρότερος και η προσβασιμότητα στο χωριό είναι λίαν επισφαλής. Επομένως, δικαίως διαμαρτύρονται οι συμπολίτες μας από τους Χριστιάνους. Εγώ θα πάω αύριο (σ.σ. σήμερα) να κάνω μία παρέμβαση στον εκπρόσωπο της εταιρείας επάνω στο φράγμα. Θα του υπενθυμίσω αυτά που είχαμε πει τότε και επειδή η Περιφέρεια δε βλέπω σε αυτή τη φάση να μπορεί υλοποιήσει τη διαβεβαίωση που είχε δώσει τότε και είχε σταματήσει αυτή η προσπάθεια (σ.σ. αποκατάστασης του δρόμου από την κοινοπραξία), τουλάχιστον με προσωρινή λύση να αντιμετωπίσουμε άμεσα το πρόβλημα και να δούμε πώς θα το λύσουμε στη συνέχεια. Είναι κακό να ξεκινάει κάτι, να σταματάει, να δίνονται υποσχέσεις, να εφησυχάζουμε όλοι και η δουλειά να μην προχωράει».
* Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας στο Δ.Σ. Σαράντος Κουκούμης σημείωσε: «Παρευρέθηκα στη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο με τους φορείς από τους Χριστιάνους για το θέμα του δρόμου, που έχει γίνει άβατος σχεδόν, από τη χρήση κυρίως της εταιρείας που κατασκευάζει το φράγμα στους Χριστιάνους. Έχει τις ευθύνες της που χρησιμοποιεί φορτηγά με φορτίο πολύ ανώτερο από εκείνο που προβλέπεται. Όμως και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια έπρεπε να λάβουν όλα τα μέτρα, ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου. Και να καλέσουν την εταιρεία να συμβάλει σε αυτή τη ζημιά που έχει γίνει και να αποκατασταθεί ο δρόμος, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές του και να μετακινούνται εύκολα. Είμαστε στο πλευρό των κατοίκων».
* Από τους κατοίκους της Χριστιανούπολης, ο Μπάμπης Καλογερόπουλος τόνισε: «Ο δρόμος Φιλιατρών – Χριστιάνων είναι σε άθλια κατάσταση και είναι επικίνδυνος για τη διέλευση των οχημάτων. Όπως είναι κατεστραμμένος, μπορεί να συμβούν σοβαρά ατυχήματα. Τα προβλήματα στο δρόμο έχουν προκληθεί από τα μηχανήματα και φορτηγά που δουλεύουν, ως γνωστόν, στο έργο για το φράγμα. Πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Ήρθαμε σήμερα (σ.σ. χθες) μία ομάδα πολιτών στο δήμαρχο, έχει ήδη γίνει γνωστό το θέμα και το πρόβλημα, για να συζητήσουμε και να βρεθεί λύση. Εμάς δε μας πειράζει εάν φτιάξει το δρόμο η εταιρεία ή η Περιφέρεια. Η Αυτοδιοίκηση όμως, ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων. Να αποκατασταθεί ο δρόμος, να μπορούμε να περνάμε με ασφάλεια θέλουμε».
~ Παρέμβαση από τη Μώραινα στον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας
* Ο Εξωραϊστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώραινας Φιλιατρών αποστέλλει κατεπείγουσα επιστολή στον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Παναγιώτη Αλευρά, με την οποία του γνωρίζει τα τεράστια προβλήματα στον επαρχιακό δρόμο Φιλιατρών – Χριστιανούπολης και την επικινδυνότητα διέλευσής του, ζητώντας την άμεση μέριμνά του για την αποκατάσταση των ζημιών.
* Στην επιστολή του Συλλόγου, μεταξύ άλλων, σημειώνεται: «Ο επαρχιακός δρόμος Φιλιατρών – Χριστιανούπολης έχει υποστεί σε δέκα σημεία καταστροφή του οδοστρώματος (διάβρωση) και σε άλλα δέκα, τουλάχιστον, εμφανίζει επερχόμενη ρηγμάτωση και φθορά, με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνος για πολίτες και οχήματα». Μ.Ν. , Ι.Γ.

*** Καλλιέργεια καρπουζιού  :
~ Θα μειωθεί εκτιμά η Διεύθυνση Τριφυλίας  * Και την καλλιέργεια καρπουζιού φαίνεται να χτυπά η κρίση. Αν και πρόκειται για προϊόν με δυναμική, εξαγώγιμο και ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομία της Τριφυλίας, φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αναμένεται να υπάρξει μικρή μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης.
* «Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μικρή μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης, όπως εκτιμάται με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Θα δούμε. Παρατηρείται μια δυσκολία, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ρευστότητα, ενώ και η συγκυρία γενικώς δε βοηθάει» μας λέει ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος.
 * «Επιπλέον, η καλλιέργεια του καρπουζιού είναι από τις ακριβές. Δηλαδή, το συνολικό κόστος παραγωγής είναι υψηλό και κυμαίνεται από 800 έως 1.000 ευρώ στο στρέμμα. Υπάρχει ένα μούδιασμα, μια δυσκολία, όμως οι παραγωγοί προετοιμάζονται. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν κανονικά. Βέβαια, πάντοτε η καλλιέργεια του καρπουζιού έχει ρίσκο».
* «Οι καρπουζοπαραγωγοί κάνουν ήδη τον προγραμματισμό τους. Κάποιοι που εμβολιάζουν και φτιάχνουν τα φυτά μόνοι τους, έχουν ξεκινήσει. Όσοι θα βάλουν έτοιμα σπορόφυτα, έχουν παραγγείλει τα φυτά και προετοιμάζουν τα εδάφη τους εν όψει της καλλιέργειας, που θα αρχίσει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Γίνεται επιλογή των υβριδίων και των ποικιλιών που θα καλλιεργηθούν και προγραμματισμός όλων των καλλιεργητικών πρακτικών που θα ακολουθηθούν. Χρειάζεται ανάλυση εδάφους, να γίνει προμήθεια κάποιων λιπασμάτων για τη βασική λίπανση, του εξοπλισμού, των συστημάτων άρδευσης κ.λπ.» προσθέτει ο κ. Παρασκευόπουλος.
~* Άλλα προϊόντα
* Εκτός από την προετοιμασία της καλλιέργειας καρπουζιού, έχει ξεκινήσει προγραμματισμός ή ακόμη και πρώιμες φυτεύσεις σε θερμοκήπια, κυρίως, στην περιοχή των Φιλιατρών, σε ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά και φασόλι. «Και εδώ» λέει ο κ. Παρασκευόπουλος «υπάρχει μια δυσκολία, γιατί και στο θερμοκήπιο έχουμε υψηλό κόστος. Απαιτούνται αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει κάποιος την καλλιέργεια». Μ.Ν.

*** Ομάδα ΔΙΑΣ

~ Συνέλαβε τρεις αλλοδαπούς για κλοπή
 * Τρεις αλλοδαπούς (δύο Ιρακινούς 30 και 42 ετών κι έναν Αλγερινό 26 ετών) οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή, συνέλαβαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμάτα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.
* Οι αλλοδαποί μπήκαν σε σούπερ μάρκετ και αφαίρεσαν διάφορα τρόφιμα, αλλά έγιναν αντιληπτοί και συνελήφθησαν μετά την άμεση επέμβαση της ομάδας. Τα τρόφιμα κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον αρμόδιο υπάλληλο.
* Επιπλέον, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 30χρονος Ιρακινός, νωρίτερα το μεσημέρι, είχε αποπειραθεί να παραβιάσει Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 40χρονου Έλληνα, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ διαπιστώθηκε πως διαμένει παράνομα στη χώρα.
* Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας.
* Η έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, ενώ ερευνάται και η περαιτέρω συμμετοχή τους σε παρόμοια αδικήματα.

*** Ινδική η προέλευσή του

~ Ταξίδι στον κόσμο του κομπολογιού
* «Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι», τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Δεν είναι, όμως, το μοναδικό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που αναφέρεται στο κομπολόι. Αυτό που συνοδεύει καημούς, έρωτες και βάσανα κι έχει συνδεθεί στη συνείδηση του κόσμου με τη μαγκιά, τον τσαμπουκά.
* Ωστόσο, το κομπολόι ή μπεγλέρι ξεκίνησε για να εξυπηρετήσει την ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου με το θεό. Εικάζεται ότι το πρώτο κομπολόι δημιουργήθηκε από κάποιον μοναχό στην Αρχαία Ινδία, μεταξύ 800-500 π.Χ. Αφορμή για τη δημιουργία του ήταν να καλυφθεί η πρακτική ανάγκη του μοναχού που έπρεπε να κάνει με απόλυτη συγκέντρωση ένα συγκεκριμένο αριθμό προσευχών.
 * Από τη μία πλευρά, όμως, δεν ήξεραν όλοι να μετράνε, ενώ από την άλλη και να ήξεραν, πάντα υπήρχε ο κίνδυνος να παραλειφθεί κάποια προσευχή ή να ειπωθεί κάποια παραπάνω, ενώ η έγνοια του μετρήματος θα αποσπούσε το νου από την προσήλωση στην προσευχή. Ο κανόνας έλεγε: «108 προσευχές ακριβώς». Έτσι, δόθηκε η λύση που έμελλε να εξυπηρετήσει όλες τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου. Πέρασε σε ένα σκοινάκι εκατόν οκτώ κουκούτσια διάτρητα και έδεσε τις δύο άκρες του τοποθετώντας εκεί μία φουντίτσα, για να ξέρουν πού ξεκινά και πού σταματά το μέτρημα. Έτσι γεννήθηκε το κομπολόι.
* Οι Ινδοί σήμερα ονομάζουν το κομπολόι «τζαμπάλα», που σημαίνει «γιρλάντα της προσευχής και της επανάληψης των ονομάτων του θεού, που καταστρέφει τις αμαρτίες και ελευθερώνει από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου» και πρέπει να έχει 108 χάντρες.
* Στην Ελλάδα, το κομπολόι ξεκίνησε από τους μοναχούς του Αγίου Όρους, περίπου το 1.000 μ.Χ., όταν πήραν ένα μαύρο μάλλινο σκοινάκι, του έκαναν πενήντα τέσσερις κόμπους και έπλεξαν τις δύο άκρες σε σχήμα σταυρού. Αυτή τη γιρλάντα την ονόμασαν δεητικό στεφάνι της Παναγιάς. Αργότερα οι κόμποι έγιναν 33, όσα και τα χρόνια του Χριστού. Οι κοσμικοί αυτήν τη γιρλάντα την ονόμασαν προσευχητάρι, κομποσκοίνι και κομπολόι. Την είπαν κομπολόι, επειδή ο προσευχόμενος, ακουμπώντας τον κάθε κόμπο, λέγει και μία προσευχή. Η σύμπτυξη των λέξεων «κόμπος» και «λέγει» γέννησαν το όνομα κομπολόγι-κομπολόι.
* Επί Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι αξιωματούχοι κρατούσαν γιρλάντα με κεχριμπαρένιες χάντρες και πλούσια μεταξένια φούντα. Την έλεγαν ντεσμπίχ. Τη χρησιμοποιούσαν για να χαλαρώνουν, να επιδεικνύουν τον πλούτο τους, ιδίως όμως σαν σκήπτρο εξουσίας. Τέτοιο σκήπτρο πήραν στα χέρια τους οι κοτζαμπάσηδες, οι άρχοντες και οι αρματολοί. Το ονόμασαν τεσμπίχι. Με τα χρόνια, αυτό διαδόθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
* Σταδιακά, το κομπολόι διαδόθηκε και στους σκλαβωμένους Έλληνες, διότι μ’ αυτό προσεύχονταν για να απαλλαγούν από τη σκλαβιά των Τούρκων.
* Με το πέρασμα των χρόνων εμφανίζονται στην Ελλάδα οι μάγκες, οι νταήδες, οι κουτσαβάκηδες, οι χασικλήδες, οι λούμπεν, οι ρεμπέτες, ομάδες κοινωνικά ανένταχτες και απροσάρμοστες για την τότε υψηλή κοινωνία. Κάθε τάξη έχει την τάση να ανταγωνίζεται, να προβάλλεται και να διαφοροποιείται από τις άλλες. Ένας τρόπος είναι και η δημιουργία δικών της συμβόλων και σκήπτρων. Το κομπολόι ήταν το πιο συνηθισμένο, το πιο οικονομικό, το πιο φανταχτερό, το πιο ανώδυνο, το πιο εύχρηστο, το πιο αντιπροσωπευτικό σύμβολο-σκήπτρο.
* Έτσι, οι μάγκες στριφογυρνούσαν τις γιρλάντες από ευτελή υλικά και βροντοχτυπούσαν τις χάντρες για να δηλώσουν την παρουσία τους, ενοχλώντας εκούσια, ως επί το πλείστον, τους γύρω. Από τότε γεννήθηκε η προκατάληψη που λέει ότι το κομπολόι είναι αξεσουάρ μόνο των αργόσχολων, του υποκόσμου και των λαϊκών στρωμάτων. Όσοι σκέπτονται έτσι, αγνοούν ότι κομπολόι κράτησαν άρχοντες κάθε είδους, όχι ευτελούς αξίας, αλλά κεχριμπαρένιο με πλούσια φούντα και θυρεό, από ασήμι ή χρυσό, δουλεμένο σαν κόσμημα.
* Το κομπολόι αποτελείται στην κανονική του μορφή εκτός από τις χάντρες, από τη φούντα και το θυρεό. Τη φούντα την αφαίρεσαν οι μάγκες διότι δε βόλευε στο στριφογύρισμα και στο βροντοχτύπημα των χαντρών. Οι οικονομικά ασθενέστεροι έκαναν το ίδιο, διότι η μεταξένια φούντα κόστιζε. Σήμερα στην αγορά προωθείται το «ακρωτηριασμένο» κομπολόι, δηλαδή αυτό που δεν έχει ούτε φούντα ούτε θυρεό. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότεροι δε γνωρίζουν ότι το χάδι στη μεταξένια φούντα χαλαρώνει, ο δε θυρεός είναι απαραίτητος καθώς επιτρέπει την εύκολη ολίσθηση των χαντρών.
* Οι χάντρες μπορεί να είναι από πολύ ευτελή υλικά όπως κουκούτσια και ξύλα, αλλά μπορούν να είναι και από ημιπολύτιμους λίθους, ελεφαντόδοντο, κοράλλια, όστρακα, ασήμι, χρυσό και φυσικά από κεχριμπάρι.
* Εκτός, όμως, από αντικείμενο υψηλής υλικής αξίας, το κομπολόι είναι και αλλά πολλά πράγματα, πολύ πιο σημαντικά και ουσιαστικότερα. Γι’ αυτή την πλευρά του κομπολογιού μιλάει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Τάσος Θωμαΐδης, που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Ο ίδιος δημιούργησε και την εταιρεία «Εύχαντρον», η οποία προήλθε από τη συγχώνευση του Αθηναϊκού Κέντρου Κομπολογιού, τη Λέσχη Φίλων Κομπολογιού και την Αχτίδα.
* Αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το κομπολόι είναι ένα αξεσουάρ πολύ προσωπικό και πρέπει να ταιριάζει ακριβώς στη χούφτα του κατόχου του, ώστε να είναι υπάκουο και τέλειο όργανο στο παιχνίδι με τις χάντρες, αλλά είναι και μία ολόκληρη φιλοσοφία».
* «Το κομπολόι είναι ένα λαϊκό δημιούργημα κάλυψης πολλών και διαφορετικών αναγκών για όλους τους ανθρώπους, φέρει μεγάλη εσωτερική δύναμη. είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, σίγουρο είναι ότι ξεσκεπάζει πολλές πλευρές της προσωπικότητας μας», εξηγεί και προσθέτει πως αποτελεί και «φάρμακο»: «Είναι καταρχάς αγχολυτικό, καθώς το επαναλαμβανόμενο χάδι στις χάντρες και στη φούντα μάς χαλαρώνει. Παράλληλα τέρπονται ιδιαίτερα η ακοή, η αφή, η όραση και η όσφρηση. Δεύτερον είναι πηγή θεραπείας καθώς έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το κεχριμπάρι και οι φυσικοί κρύσταλλοι διαθέτουν θετική ενέργεια, που έχει θεραπευτικές ιδιότητες».
* Επίσης, είναι μέσο αποβολής κακών συνηθειών, αφού βοηθάει στη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και φυλαχτό, εφόσον φέρει σύμβολα πίστης και καλής τύχης, ενώ είναι και πηγή ευφορίας εάν είναι από ευγενή μέταλλα, από χάντρες με θετική ενέργεια.
* «Το κομπολόι δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να είναι η καρδιά σου γεμάτη ελευθερία, υπερηφάνεια και λεβεντιά», επισημαίνει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, ο πρώην ναυτικός, κ. Σπύρος. «Το κομπολόι στη δική μου εποχή ήταν ιερό, ήταν το μέσο για τα προσωπικά μας ταξίδια και όνειρα, ήταν το λάβαρο της επανάστασης στο κατεστημένο και της άρνησης να ενταχθούμε στο σύστημα και να γίνουμε σαρδέλες στο κονσερβοκούτι», λέει και προσθέτει: «Δεν ήταν ένα παιχνιδάκι μόνο στα χέρια μας. Μίλαγε, είχε ψυχή και μία ιδεολογία. Τότε, για να κρατάς στα χέρια σου ένα κομπολόι, θα έπρεπε να είσαι μάγκας, να το λέει η καρδιά σου, να είσαι αετόπουλο, υπεράνω όλων. Ήταν έμβλημα».
* «Εγώ πάντως, το έχω δει, ότι το κομπολόι είναι και φίλος και δάσκαλος και ερωμένη. Άμα συγχυστείς, εκνευριστείς ή βρεθείς σε αδιέξοδο, κάνει το θαύμα του, λες και είναι χαλαρωτικό χάπι και χωρίς παρενέργειες», υποστηρίζει ο κ. Ανδρέας
* Το κομπολόι δεν είναι, όμως μόνο υπόθεση των ανδρών. Η Κωνσταντίνα Πετροπούλου, λάτρης του κομπολογιού, λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: «Θεωρώ πως δεν είναι σε καμιά περίπτωση μόνο αντρική υπόθεση, εγώ κρατάω κομπολόι και δεν ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα, είναι για μένα μία διέξοδος από το στρες και, φυσικά, δε νιώθω ότι χάνω έστω και ελάχιστο από τη θηλυκότητά μου.
* Εκτός από το κομπολόι χειρός, έχω και ένα λίγο μεγαλύτερο, που ο περνάω από το λαιμό μου ενίοτε εν είδει κοσμήματος και είναι πολύ σικ και κλασάτο».-  Ανδρέας Σιδηρόπουλος  ΠΗΓΗ: ΑΠΕ -ΜΠΕ

*** Πριν 94 χρόνια

- ΣΗΜΕΡΟΝ θα γίνη διανομή άρτου από 135 δράμια προς 1,25 κατ’ οκάν και αλεύρων από 200 δράμια κατ’ άτομον προς 1,50 κατ’ οκάν.
 - ΣΗΜΕΡΟΝ την 10ην πρωινήν ώραν συνέρχεται εις συνεδρίασιν εις το Δημαρχιακόν κατάστημα το Δημοτικόν Συμβούλιον. Θα καταναλωθή δε ολόκληρος η συνεδρίασις εις την εκλογήν του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου δια το τρέχον έτος συμφώνως προς τον νόμον. Την 3ην απογευματινήν της ώρας αύριον θα συνέλθη εκ νέου το Δημοτικόν Συμβούλιον, ίνα συνεχίση την συζήτησίν του προς επιψήφησιν του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 1918.
 -  ΚΑΤΑ τον παρελθόντα μήνα Δεκέμβριον απέθανον ενταύθα 71 άτομα ενώ κατά τον αυτόν μήνα του προπαρελθόντος έτους 1916 απέθανον 21 εν όλω άτομα.
 - ΣΗΜΕΡΟΝ ο θίασος θα δώση απογευματινήν παράστασιν με την ξεκαρδιστικήν επιθεώρησιν η «Σκούπα» και εσπερινήν με το θαυμάσιον δράμα η «Άγνωστος», κατ’ επανάληψιν δοθέν εν Αθήναις υπό της Κυβέλης και εγείραν μέγα πάταγον με Άγνωστον την Ρόζα Βαλέττα.

***  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ , ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ....  


 *** ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...

*** ** http://www.agiazoni.gr/article.php?id=84362865917461347080  ,   = AΓΙΑ ΖΩΝΗ .- Οδηγός εξομολογήσεως .


http://www.agiazoni.gr/article.php?id=32397949861816917175  ,       = ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ , Η ταυτότητα του Αγίου .-

** http://www.agiazoni.gr/article.php?id=16518003392258266686&PHPSESSID=92b5ef4a0b1d40e5997b8ccc75515c1d  , Η Αγία Ζώνη = Το παιδί του διαζυγίου .-

http://www.agiazoni.gr/article.php?id=80399382657704083654&PHPSESSID=d0a77f054558736079d7ed9dc3f287e7  , Αγία Ζώνη  = Τι να κάνω για να αποκτήσω αιώνια Ζωή ;!

 **** ANAΡTHΣEIΣ IANOYAΡIOY 2012 :
** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2012/01/2012.html  , Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012 , ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ 2012 .-
http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/01/2012.html ,Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012 , Στον πρώτο μήνα του 2012 , έχουμε και λέμε .-
** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2012/01/3-2912.html  , Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012 .-
** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/01/4-2012.html  , Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012 , Ενημέρωση για το περιβόλι της Παναγιάς .-
** http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2012/01/4-2012.html  , Στο αγιάζι της καθημερινότητας - της Ενημέρωσης ! .-
** http://stamos-dynami.blogspot.com/2012/01/4-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 ,.-
** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/01/2012.html  , Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012 , Στο πρώτο δεκαήμερο του Γεννάρι , του έτους 2012 .-
** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/01/2011.html  , ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 2011 : Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012 .- ΤΟ ΠΕΡΙΒΙΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ .-
** http://snsarfara.blogspot.com/2012/01/blog-post.html  , Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012 , Βιντεο -παρουσιάσεις Μένουμε και Βλέπουμε Ελλάδα .-
** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/01/6-2012.html  , Στο αγιάζι της καθημερινής ενημέρωσης , Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012.- .-
** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/01/7-8-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης του ΣαββατοΚύριακου 7 και 8 Ιανουαρίου 2012 .-
** http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2012/01/7-8-2012.html  , ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7 και 8 Ιανουαρίου 2012 .-
** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/01/9-2012.html  , Η Ζωή δεν είναι άνοιξη , Η Ανοιξη είναι Ζωή Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012
** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2012/01/blog-post.html  , Στο αγιάζι των Μεσσηνιακών ...με άρωμα Μεσσηνίας Δευτέρα , 9-1-2012 .-
** http://arfaramessiniasgreece.blogspot.com/2012/01/10-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 .-
** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2012/01/10-2012.html  , Άρωμα ευχαριστιών για ευχές φίλων κ.α. Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012
 ** http://snsstamoskal.blogspot.com/2012/01/10-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης , Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 .-
 **
ΟΛΑ ΓΙΑ  ΑΓΑΠΗ ..!!
** Φανερό δείγμα της αγάπης μας προς το Θεό είναι και η χαρά της καρδιάς μας. Γιατί είναι φυσικό να αισθανόμαστε χαρά για ό,τι αγαπάμε. Έτσι και η αγάπη μας προς το Θεό, χωρίς τη χαρά δεν μπορεί να νοηθεί. Όσες φορές ο άνθρωπος νιώθει στην καρδιά του τη γλυκύτητα της αγάπης για το Θεό, τόσες φορές και πλημμυρίζει από χαρά. Όπως το μέλι ευφραίνει τη γεύση μας, έτσι και η αγάπη του Θεού χαροποιεί την καρδιά μας, γιατί γευόμαστε και βλέπουμε "ότι χρηστός ο Κύριος" (Ψαλμ. 33,9). Αυτή η χαρά για το Θεό φαίνεται σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής και πολύ περισσότερο στους ιερούς ψαλμούς. Αυτή η πνευματική, η ουράνια χαρά είναι η πρόγευση της χαράς που θ΄απολαύσουμε στην αιώνια ζωή.-


** "Υπάρχει μικρή αγάπη, υπάρχει μέση, υπάρχει και τέλεια. Όποιος φοβάται την αμαρτία αυτός αγαπά τον Θεό. Όποιος έχει κατάνυξη, αυτός αγαπά περισσότερο. Όποιος έχει στην ψυχή του φως και χαρά, αυτός αγαπά ακόμη περισσότερο. Και όποιος έχει τη χάρη και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός έχει την τέλεια αγάπη. Τέτοια χάρη έδινε το Άγιο Πνεύμα στους μάρτυρες και με αυτήν υπέμεναν με γενναιότητα όλους τους πόνους!"

** "Ταπεινώσου και αγάπα την αλήθεια, και ο Κύριος οπωσδήποτε θα σου δώσει να Tον γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Και τότε θα γνωρίσεις με την πείρα σου ΤΙ είναι η αγάπη Tου Θεού και ΤΙ η αγάπη του ανθρώπου!"

** "Όποιος αγαπάει αληθινά το Θεό, μόνο προς Αυτόν στρέφεται, και αποστρέφεται τον κόσμο και όλα τα του κόσμου. Την τιμή, τη δόξα, τον πλούτο και όλες τις αναπαύσεις του, που τα επιζητούν οι "υιοί του αιώνος τούτου", τα λογαριάζει για ένα μηδενικό. Αυτόν τον ικανοποιεί ο Ένας,ο Θεός, το άκτιστο αγαπημένο του Αγαθό. Μόνο στο Θεό βρίσκει απόλυτη τιμή, δόξα, πλούτο και ανάπαυση. Γι΄αυτόν ο Θεός είναι ο πολυτιμότερος μαργαρίτης, μπροστά στον οποίο όλα τ΄άλλα έχουν μικρή αξία. Αυτός τίποτα δεν επιθυμεί ούτε στον ουρανό ούτε στη γη,παρά μόνο το Θεό. Τέτοιου είδους αγάπη εκφράζουν τα λόγια του ψαλμού: "Τι γάρ μοι υπάρχει εν τω ουρανώ και παρά σού τι ηθέλησα επί της γης; εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός είς τον αιώνα" (Ψαλμ. 72, 25-26). Την τροφή, το ποτό, τα ρούχα τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του μόνο και όχι για ηδονή."

** ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ :
Φωτογραφίες από την παλιά ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ .
Βασιλικής Παπαθεοδώρου               Α. Π. Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ  ΒΑΛΥΡΑΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από κ. Λύρα .-  


Δεν υπάρχουν σχόλια: